Κίνα – Εμπορικές σχέσεις

Οικονομικές και εμπορικές σχέσεις με την Κίνα υπό την οπτική γωνία του διεθνούς δικαίου
Η προϋπόθεση της θέσης μου είναι να λάβω υπόψη μου το γεγονός ότι υπάρχουν σήμερα διαφορετικές πολιτισμικές ομάδες με εξίσου διαφορετικές, και σε ορισμένες περιπτώσεις με αντίθετες, απόψεις για την κοινωνία και την ανθρωπότητα.
Ας αναφέρω εδώ μόνο τον δυτικό πολιτισμικό κύκλο (ανθρωποκεντρισμός, άτομο, πολίτης, δημοκρατία, ανθρώπινα δικαιώματα και θεμελιώδεις ελευθερίες, ισότητα των φύλων,κράτος δικαίου, διάκριση των εξουσιών) και το κομφουκιανικό-κομμουνιστικό πολιτισμική κύκλο (όχι άτομο, όχι πολίτης, προτεραιότητα της κοινωνίας έναντι του ατόμου και του κράτους έναντι του υποκειμένου, προτεραιότητα της οικογένειας έναντι του ατόμου, όχι ατομικά αλλά αντικειμενικά δικαιώματα και ελευθερίες, όχι δημοκρατία, όχι διάκριση των εξουσιών, έντονες ολοκληρωτικές τάσεις).
Στις σχέσεις των κρατών που ανήκουν σε αυτούς τους πολιτισμικούς κύκλους πολιτισμού μεταξύ τους, εφαρμόζεται η διεθνής έννομη τάξη, δηλαδή η θεμελιώδης αρχή της ειρηνικής διεθνούς συνεργασίας βάσει του διεθνούς δικαίου, λαμβάνοντας υπόψη τα αμοιβαία συμφέροντα, ιδίως το αμοιβαίο όφελος. Φυσικά, τα κράτη μπορούν να καταγγείλουν σοβαρές παραβιάσεις αυτών των δικαιωμάτων επικαλούμενα τις διεθνείς συμβάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Δεν είναι όμως απαραίτητο να επιβαρύνει κανείς τις οικονομικές και εμπορικές σχέσεις μέσω των δικών του αξιών, δηλαδή με ιδεολογίες, επειδή ισχύουν άλλα κριτήρια γι’ αυτές. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα αυτής της ρεαλιστικής προσέγγισης.
Σε κάθε περίπτωση, τίθεται το ερώτημα ως προς το πόσα κράτη μπορούν να θεωρηθούν διεθνώς ως πραγματικά δημοκρατικά. Είναι πολύ λίγα. Βλ. αναλυτικά: Panos Terz, Völkerrechtswissenschaft: Völkerrechtstheorie Völkerrechtsphilosophie Völkerrechtssoziologie Völkerrechtsmethodologie, ISBN: 978-620-0-27090-0, Saarbrücken 2019- Panos Terz, Internationales Vertragsrecht, Spezialprobleme, ISBN: 978 – 620 – 0 – 44713 – 5, Textbook, Saarbrücken 2021- Panos Terz, Selected problems of international law, Collected writings, ISBN: 978-620-4-10172-9, Saarbrücken 2021. δημοσ. στα Γερμανικά σε: Zeit, Berliner Zeitung (4.11.22)

Hinterlasse eine Antwort

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.

Du kannst folgende HTML-Tags benutzen: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>