Ελευθερία του Λόγου όχι Απόλυτη , Περιορισμοί δια Νόμου

Ελευθερία του Λόγου όχι Απόλυτη , Περιορισμοί δια Νόμου

Η άποψη, ότι η ελευθερία του λόγου είναι απόλυτη δεν ανταποκρίνεται στα βασικά διεθνή ντοκουμέντα περί των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των ανθρώπων και των πολιτών.
Ηδη η Declaration des droits de l homme et du citoyen ( Διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του πολίτου ) της Γαλλικής
Αστικής Επανάστασης (1789) περιορίζει αυτό το δικαίωμα («…επιφυλασσομένης της υπευθυνότητας για την κατάχρηση της ελευθερίας στις δια νόμου προβλεπόμενες περιπτώσεις» (άρθρο 11).

Η Διεθνής Σύμβαση περί των αστικών και των πολιτικών δικαιωμάτων (1966) εμπεριέχει πιό συγκεκριμένους περιορισμούς : «…Η άσκηση (της
ελευθερίας του λόγου) είναι συνδεδεμένη με ιδιαίτερα καθήκοντα και με μίαν ιδιαίτερην υπευθυνότητα. Αυτή μπορεί να υποτάσσεται σε ειδικούς περιορισμούς προβλεπόμενους δια νόμου, οι οποίοι είναι απαραίτητοι α) για τον σεβασμό των δικαιωμάτων ή για την φήμη άλλων, β) για την
προστασία της εθνικής ασφάλειας, για την δημόσια τάξη (ordre public) , για την υγεία του λαού ή για την δημόσια ηθική « ( άρθρο 19).

Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των βασικών ελευθεριών (1950) πάει πολύ πιό πέρα αναφέροντας περιορισμούς, οι οποίοι αφορούν την δημοκρατική κοινωνία, την εδαφική ακεραιότητα, την αποτροπή εγκλημάτων, την αποσόβηση διάδοσης μυστικών πληροφοριών και την προστασία της υπόληψης και της ουδετερότητας της δικαιοσύνης (άρθρο 10).
Η βασική σκέψη έγκειται στην διαλεκτική αλληλουχία μεταξύ των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων.

Πολλά συντάγματα εμπεριέχουν την απαγόρευση της βλασφημίας (προσβολή του θεού) όλων των θρησκειών και πολλοί κώδικες του ποινικού δικαίου
προβλέπουν σε περίπτωση παραβίασης αυστηρές τιμωρίες.

Είναι αναμφιβόλως ζήτημα πολιτισμού και παιδείας, να υπάρχει ένα μίνιμουμ σεβασμού των θρησκειών . Ειδάλλως δεν πρόκειται για ελευθερία λόγου, αλλά για απερίσκεπτες πράξεις ή για εσκεμμένη πρόκληση κατά των θρησκευτικών αισθημάτων των πιστών όλων των Κύκλων πολιτισμού. Αλλά τέτοιες προκλήσεις δεν επιτρέπεται να είναι σε καμία περίπτωση δικαιολογία για την θανάτωση ανθρώπων, όπως αυτό αυμβαίνει στον Ισλαμικού Κύκλου Πολιτισμού.

Εχουμε πολλάκις διαπιστώσει στην κοινωνία καθώς και στα σχόλια αναγνωστών ακόμη και στις κεντρικές ελληνικές εφημερίδες , ότι η αθυροστομία, η μεγαλοστομία, η βερμπαλιστική ασυδοσία, οι προκλήσεις , οι προσβολές των ιεραρχών των χριστιανικών εκκλησιών και ιδιαιτέρως της Ορθόδοξης Εκκλησίας και η αναρχική τριτοκοσμική γλώσσα πρωτίστως των οπαδών της δήθεν προοδευτικής Αριστεράς αποτελούν ένα συνηθισμένο, ενοχλητικό και άκρως απολίτιστο φαινόμενο.

Θα ήθελα να επισημάνω, ότι δεν είμαι πιστός χριστιανός, αλλά όταν υφίσταται κίνδυνος για τις θρησκείες και ιδιαιτέρως για την Ορθοδοξία, θα την υπερασπίσω στο όνομα της κοινωνικής ειρήνης, της συνοχής του έθνους , των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και γενικά του ανθρωπισμού ενεργότατα.

Καθημερινή (16.1.15, 12.5.17)

Hinterlasse eine Antwort

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.

Du kannst folgende HTML-Tags benutzen: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>