Έλληνες και Γερμανοί, Εθνολογική Σύγκριση, Διαφορετική Ψυχοσύνθεση, Λεβέντης και Φιλότιμο ;

Έλληνες και Γερμανοί, Εθνολογική Σύγκριση, Διαφορετική Ψυχοσύνθεση, Λεβέντης και Φιλότιμο ;

Αφετηρία της θεώρησης είναι η αντικειμενική αλήθεια και όχι τυχόν συναισθηματισμοί και επιπολαιότητες. Σε γενικότερο πλαίσιο πρόκειται για διαφορές μεταξύ Νοτίων και Βορείων Ευρωπαίων.

Διαπιστώσεις αντικειμενικών παραγόντων

α ) Σκληρό κλίμα στον Βορρά , ήπιο κλίμα στην Μεσόγειο. Ο homo sapiens sapiens ζει στην Ευρώπη εδώ και 42 χιλιάδες έτη. Το κλίμα έχει διαμορφώσει τον χαρακτήρα και τις συνήθειες των ανθρώπων. Στον Βορρά τους έκανε πιό εργατικούς, δυναμικούς και με τεράστια αντοχή. Το κύριο πρόβλημα των Βορείων ήταν πως να επιζήσουν. Έτσι έγιναν αυτοί πιό εφευρετικοί, πειθαρχικοί και ανέπτυξαν οργανωτικές ικανότητες. Εκτός τούτου ήταν και είναι ολιγόμιλοι.
Στον Νότο ήταν η φύση πιό απλόχερη, και οι άνθρωποι είχαν λόγω του κλίματος την ευκαιρία μίας έντονης κοινωνικής ζωής επί τη βάσει της συνομιλίας κτλ.
Το κλίμα και η διατροφή επέδρασαν ευνοϊκά στην εξέλιξη μίας ιδιαίτερης σεξουαλικότητας, άγνωστης στον Βορρά.

β ) Ήδη στον Μεσαίωνα τους δίδαξε ο Προτεσταντισμός, ότι η φιλοπονία και η επίτευξη είναι κάτι το πολύ θεάρεστο. Αυτό το ενστερνίσθηκαν. Η εργατικότητα είναι ιερόν καθήκον και ταυτόχρονα συστατικό στοιχείο της ταυτότητάς τους.

γ ) Ειδικά στην Γερμανία έχουν οι “Πρωσσικές αρετές” όπως π.χ. η εργατικότητα, η πειθαρχία, η αυτοπειθαρχία, η τάξη, η σεμνότητα κτλ. ασκήσει μεγίστη επίδραση στους ανθρώπους.

δ ) Η ταχεία εκβιομηχανοποίηση της Γερμανίας στο δεύτερο ήμισυ του 19ου αι. ενδυνάμωσε τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά, αλλά ταυτόχρονα έκανε τους Γερμανούς ολίγον τι βραδυκίνητους και πειθήνιους με την αρνητική σημασία της λέξης, αλλιώς δεν θα ήταν σύμφωνοι με τον Χίτλερ. Στους Έλληνες δεν θα συνέβαινε κάτι τέτοιο. Παρακάτω αναφέρονται συνοπτικά τα προσόντα και τα ελαττώματα των Ελλήνων και των Γερμανών.

Έλληνες

Προσόντα

Αγάπη στην ελευθερία, αυτοπεποίθηση, υπερηφάνεια, φιλότιμο, πνευματικη διαύγεια ( ευστροφία ), δημιουργική φαντασία, επικοινωνικότητα, ενθουσιασμός , ανεκτικότητα, αισθητικότητα, αγάπη στην οικογένεια, σεβασμός των ηλικιωμένων, εξελιγμένη σεξουαλικότητα και αισθησιασμός, τεμπεραμέντο, υπεραναπτυγμένη φιλοξενία.

Ελαττώματα

Τάση στην απειθαρχία, στον χαοτισμό και στην φυγοπονία ( αρχή της ήσσονος προσπάθειας , δηλαδή φυγοπονία) , έλλειψη της δυναμικότητας , της αντοχής και της αίσθησης του συμφέροντος του συνόλου, ατομικισμός και εγωϊσμός, έλλειψη της κοινωνικής, της κρατικής, της νομικής και της φορολογικής συνείδησης, παραλογικά υπεραναπτυγμένη εθνική συνείδηση (όχι όμως οι Αριστεροί), προτεραιότητα του συναισθήματος έναντι της λογικής, σύγχιση των φαντασιώσεων με την πραγματικότητα, εθισμός στις σπέκουλες, στις υπόνειες, στην συνωμοσιολογία , στην κινδυνολογία, στον βολονταρισμό και στον ενοχλητικό υπερεξυπνακισμό, υποανάπτυκτη ικανότητα της οργάνωσης, δυνατή ροπή στην δημαγωγία, στον λαϊκισμό και στην επιπολαιότητα, αναξιοπιστία, απόρριψη της κριτικής, τελεία έλλειψη της αυτοκριτικής, υποανάπτυκτο αίσθημα της υπευθυνότητας, υπερευαισθησία, υπεραυτοεκτίμηση, οικογενειοκρατία, νεποτισμός και δυνατή ροπή στην διαφθορά (πρωταθλητές στην Ευρώπη).

Γερμανοί

Προσόντα

Εργατικότητα ( μέσο της ανθρώπινης αυτοεκπλήρωσης), δυναμικότητα, μεγάλη αντοχή ( άνδρες και γυναίκες ), δυνατή βούληση, αξιοπιστία, υπεραναπτυγμένη ικανότητα οργάνωσης, εμβρίθεια, προτεραιότητα της λογικής έναντι των συναισθημάτων, νηφαλιότητα, κοινωνική, κρατική και νομική συνείδηση, αναγνώριση του συμφέροντος του συνόλου, αγάπη στην τάξη.

Ελαττώματα

Ξενοφοβία, έλλειψη της ανεκτικότητας έναντι ηλικιωμένων, παιδιών και αρρώστων, υπερεθνικισμος, εθνική αλαζονεία, πνευματική βραδυκινησία, κλίση στην επιθετικότητα, έλλειψη της αυτοπεποίθησης , του φιλότιμου , της φιλοξενίας, της αισθητικής ( είναι χοντρoκομμένοι), δυνατός εθισμός στον αυταρχισμό, υπερεκτίμηση της τυπικότητας, υποανάπτυκτη σεξουαλικότητα ( άνδρες συμπλεγματικοί ), έλλειψη της “χρυσής τομής”( εθισμός στην υπερβολή ).

Συμπεράσματα

α ) Οι Έλληνες έχουν όλα τα απαραίτητα χαρακτηριστικά για να απολαύσουν την ζωή, αλλά τους λείπουν οι περισσότερες προϋποθέσεις για να ανοικοδομήσουν ένα σωστό κράτος με αξιόλογο δημόσιο, την οικονομία, την βιομηχανία, την παιδεία κτλ.
Ακριβώς το αντίθετο συμβαίνει με τους Βορείους λαούς , ιδιαιτέρως με τους Γερμανούς.

β ) Λύση του προβλήματος : Δημιουργία μίας σύνθεσης μεταξύ των περισσότερων προσόντων των Ελλήνων και των Γερμανών. Αυτό έχει ήδη με μεγίστη επιτυχία πραγματοποιηθεί από μερικούς Έλληνες, οι οποίοι κατόρθωσαν να κάνουν στην Γερμανία ιδιαιτέρως στον επιστημονικό τομέα λαμπρές σταδιοδρομίες. Αυτό θα ενδιαφέρει οπωσδήποτε τους νέους Ελληνες αποφοίτους πανεπιστημίων και άλλων ανωτάτων σχολλών, οι οποίοι έρχονται κατά χιλιάδες για εργασία στην Γερμανία.Το επισημαίνω ιδιαιτέρως : Δεν πάνε στην Ιταλία, ή στην Γαλλία , λίγοι φεύγουν για το Ηνωμένο Βασίλειο.

Από μεθοδική και λογική άποψη δεν ισχύουν τα λεγόμενα ανεξαιρέτως για όλους τους Έλληνες και για όλους τους Γερμανούς. Μάλλον ισχύει σε παράδειγμα κάτι άλλο : Οι περισσότεροι Γερμανοί είναι εργατικοί, ενώ οι λιγότεροι Ελληνες είναι το ίδιο. Η διαφθορά είναι στην Ελλάδα κανώνας ενώ στην Γερμανία εξαίρεση.

Γενικά δέον να λάβουμε υπ όψη, ότι τα καθοριστικά χαρακτηριστικά δεν είναι απόλυτα και αιώνια. Και εδώ ισχύουν οι μεθοδολογικές αρχές της σχετικότητας και της μετάλλαξης.

Δημοσιευθέν από το 2012 επανειλλημμένως στην ηλεκτρονική έκδοση του Βήματος και της Καθημερινής.

——————————————————

Λεβέντης, Φιλότιμο στα Ελληνικά και στα Γερμανικα ;

Κάποιος σχολιαστής έγραψε , ότι οι Ελληνικές λέξεις λεβεντιά και φιλότιμο δεν μπορούν να μεταφραστούν στα Γερμανικά. Συμφωνώ με την αξιόλογη της συσχολάστριας Κατερίνα (Ehrgefühl, Tapferkeit) και επαυξάνω : φιλότιμο : Männerehre (Μέννερεερε), Männerstolz (Μέννερστόλτσ), Männerwürde (Μέννερβίρντε). Λεβεντιά : Mannhaftigkeit (Μαννχαφτιχκάϊτ), Mannesmut (Μάννεσμουτ) .

Παρατήρηση : Η λέξη λεβεντιά είναι περσικής προέλευσης με την σημασία γενναίος και ήρθε στην Ελλάδα μέσω της τούρκικης γλώσσας ! Συμπέρασμα : Ακόμη και η γλωσσολογική ομφαλοσκόπηση είναι ενδεικτικό της άκρας ρηχότητας και γελοιότητας των ανεπαρκώς μορφωμένων Ελληναράδων. Βήμα, 17.12.14.

Hinterlasse eine Antwort

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.

Du kannst folgende HTML-Tags benutzen: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>