Μέρκελ Αγκελα , Καγκελάριος της Γερμανίας , Γνώση Αντιπάλου

Αγκελα Μέρκελ, Καγκελάριος της Γερμανίας

Προοίμιο : Το 2005 έχω δημοσιεύσει στην Γερμανία το παρακάτω κείμενο όλως νηφάλια και πολιτικά ουδέτερα.

Οταν όμως το έχω δημοσιεύσει στον ελληνικό ηλεκτρονικό τύπο, έγινε πραγματικός χαμός. Ιδιαιτέρως οι αυτοκληθέντες γλοιώδεις εθναμύντορες (Ελληναράδες ) με έχουν καθυβρίσει. Παράλληλα της έχουν επιτεθεί όχι μόνον πολιτικοί του “αντιμνημονιακού” τόξου, πρωτίστως  πολιτικοί του ΣΥΡΙΖΑ , αλλα και κάποιος δημοσιογράφος του Βήματος, τον οποίο ήδη τότε έχω χαρακτηρίσει ως Γερμανομάχο, Γερμανοφάγο και Γερμανοκτόνο.

Οι ΣΥΡΙΖΑΙΟΙ την έφτυναν, τώρα την γλείφουν. Χαιρετίσματα από τον αιώνιο Ηράκλειτο  (” Πάντα ρει” ) προς τον χαμαιλέοντα Τσίπρα με τις άπειρες οβιδιακές του μεταμορφώσεις.

Είναι όντως ένα ιδιαίτερο φαινόμενο, να ηγείται μία γυναίκα, καταγώμενη από την πρώην Ανατολική Γερμανία και ταυτόχρονα κόρη προτεστάντη ιερέα της οικονομικής μεγαλοδύναμης Γερμανία έως τώρα πάνω από  δέκα χρόνια.

Ανεξάρτητα από την τοποθέτησή μας απέναντί της πρέπει να ανιχνεύσουμε αντικειμενικά τις αιτίες , οι οποίες δημιούργησαν αυτην την μοναδική περίπτωση. Πρωτίστως δέον να διεισδύσουμε στο punctum quaestionis, στον πυρήνα του ζητήματος χωρίς πολυποίκιλες παρωπίδες και συναισθηματισμούς και οπωσδήποτε όχι ρηχά, επιπόλαια, εύκολα και απλουστευμένα, απλώς δημοσιογραφικά.

Αντικείμενο της ενασχόλησης πρέπει να είναι οι αντικειμενικοί και οι υποκειμενικοί παράγοντες ως υπόβαθρο της προσωπικότητάς της.

Η προσέγγιση στο αντικείμενο έχει ως κυρία βάση την Θεωρία του Συστήματος, την Διαλεκτική καθώς και μερικές Αρχές της Γενικής Μεθοδολογίας των επιστημονικών ερευνών, όπως π. χ. την Αντικειμενικότητα, την Συνθετικότητα των φαινομένων, την Ανάλυση, την Σύνθεση, την Συγκριτικότητα, την Συγκεκριμενικότητα και την Προγνωστικότητα.

1. Αντικειμενικοί παράγοντες

α ) Η Άγκελα Μέρκελ ( Α.Μ. ) κατάγεται από μία οικογένεια, η οποία ανήκει στους μορφωμένους αστούς ( “Bildungsbürgertum”), οι οποίοι ανεπίσημα υπήρχαν περαιτέρω και στην Ανατολική Γερμανία. Ήταν πολύ εύκολο να διαπιστώσει κανείς, ότι τα παιδιά τέτοιων οικογενειών είχαν μίαν ασύγκριτα ευρύτερη και ανώτερη εγκυκλοπαιδική μόρφωση και ήταν διαπαιδαγωγημένα στο σπίτι από τους μορφωμένους γονείς τους στο πνεύμα του ευρωπαϊκού ανθρωπισμού και ορθολογισμού.

β ) Εκτός τούτου διαπαιδαγωγήθηκε στο πνεύμα πρωτίστως των δύο πρυτανευουσών αρχών του Προτεσταντισμού και του Καλβινισμού ( Εργατικότητα ως ύψιστη ηθική Αρχή και ως ιδιαίτερη μορφή της αυτοπραγμάτωσης του ανθρώπου και Αρχή της επίτευξης ) .

Αυτά είναι για τους περισσότερους Νεοέλληνες όντως μάλλον κινέζικα, δηλαδή αδιανόητα και τελείως ακατανόητα.

γ ) Επηρεάσθηκε, όπως και πολλοί άλλοι και από τις “Πρωσσικές Αρετές” ( σεμνότητα, οικονομικότητα, αξιοπιστία, συστηματικότητα, αποτελεσματικότητα, αυτοπειθαρχία, αναγνώριση της προτεραιότητας του συμφέροντος του συνόλου κοκ.).

Εφαρμόζωντας την φιλοσοφική Θεωρία του Συστήματος δημιουργειται από τα αναφερθέντα στοιχεία ένα σύστημα, του οποίου το κύριο γνώρισμα έγκειται στην ουσιαστική αλληλοεξάρτηση και αλληλοεπίδραση των στοιχείων, έτσι ώστε το Σύστημα να αποκτά δυναμικότητα ως ζωντανός οργανισμός, πράγμα που οδηγεί όχι σε απλό άθροισμα των ποιοτήτων των στοιχείων αλλά σε μίαν ανώτερη ενιαία ποιότητα.

2. Υποκειμενικοί παράγοντες

α ) Ήδη ως φοιτήτρια στο πανεπιστήμιό μας ανήκε στις ευφυίες και δεν πέρασε απαρατήρητη. Για εμάς ήταν αυτονόητο, ότι η Α.Μ. θα κάνει επιτυχή επιστημονική σταδιοδρομία.

Κατά τα άλλα ήταν τα φοιτητικά της χρόνια συνεσταλμένη ως εσωστρεφής.

β ) Οι σπουδές στις φυσικές επιστήμες με ειδίκευση στην Αναλυτική Φυσική ενδυνάμωσαν την ικανότητα της λογικής, μεθοδικής και ιδίως της αναλυτικής σκέψης. Η σπουδή της Διαλεκτικής ( Hegel ) διεύρυνε σημαντικά αυτήν την ικανότητα.
Ακόμη και τώρα χρησιμοποιεί επιστημονικούς όρους στους πολιτικούς της λόγους , έτσι ώστε αυτή η ικανότητα, γενικά άγνωστη στους πολιτικούς, να προκαλεί πραγματικό δέος και αναγνώριση από κομματικούς φίλους καθώς και από αντιπάλους.

γ ) Υπερέχει κατά πολύ όλων των άλλων πολιτικών για αυτό κατέχει εδώ και δέκα χρόνια το αξίωμα του καγκελάριου. Σε σύγκριση με άλλους πολιτικούς του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος  η Α.Μ.διακατέχεται σε κοινωνικές υποθέσεις από το αίσθημα του δικαίου, αν και το δείχνει σπάνια.

δ ) Η Α.Μ. είναι σε οικονομικά ζητήματα εντιμότατη.

Και σε αυτά τα στοιχεία μπορεί να εφαρμοσθεί η Θεωρία του Συστήματος. Μεταξύ των δύο συστημάτων υπάρχουν αλληλουχίες σε τέτοιο βαθμό, που διαμορφώνεται μία διαλεκτική οντότητα, η προσωπικότητα της Α.Μ.

Υπάρχουν όμως και ελαττωματικά σημεία : τάση στην υπερβολική εφαρμογή των ηθικών Αρχών του Προτεσταντισμού και των “Πρωσσικών Αρετών”, ανεπαρκώς αναπτυγμένη ικανότητα της διαφοροποίησης σε ό,τι αφορά τις νοοτροπίες των εθνών, τάση σε πείσμα, συχνά έλλειψη θάρρους προς λήψη απαραιτήτων αποφάσεων, ψυχρότητα κλπ.

Αξιοσημείωτα

α ) Η Α.Μ. έχει υποβιβάσει τον ρόλο των νομικών στον πολιτικό βίο της Γερμανίας, όπου αυτοί παραδοσιακά αποτελούσαν την ελίτ. Υπάρχουν όμως και άλλες δύο μεγάλες εξαιρέσεις : οι καγκελάριοι Helmut Schmidt ( οικονομολόγος ) Helmut Kohl ( ιστορικός ).

β ) Η Α. Μ. έδωσε στην παραδοσιακή ανδροκρατία στην Γερμανία το θανατηφόρο χτύπημα. Σχεδόν όλοι οι πρώην “Ηγεμόνες” ( πρωθυπουργοί κρατιδίων) και άλλοι γνωστοί και πρώην  παντοδύναμοι πολιτικοί έχουν εξαφανισθεί εσαεί. Λέγεται, ότι τους έσπασε το σβέρκο.Τους αντικατέστησε με ικανότατες γυναίκες πολιτικούς.

Συστηματικά προετοιμάζει ταλεντούχες γυναίκες σε κύριες θέσεις για το μέλλον. Ίσως κάποια από αυτές θα την “διαδεχθεί”. Μεταξύ τους δεν βρίσκονται νομικοί !

Σε ό,τι αφορά το μέλλον, υπάρχουν δύο δυνατότητες :

α) Να μην θέση υποψηφιότητα λόγω κόπωσης. Στην περίπτωση αυτή ίσως  καταφέρει ο ικανότατος υπουργός των Δημοσιονομικών  Wolfgang Schäuble να γίνει Καγκελάριος.

β) Να αποφασίσει να επαναπροταθεί από το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα  ως Καγκελάριος για τέταρτη φορά (!)  Αυτή η επιδίωξη θα ήταν ρεαλιστική, γιατί στα πλαίσια του κόμματος δεν σημειώνεται ουδείς πολιτικός αντίπαλος, ούτε το Σοσιαλδημοκρατικό κόμμα διαθέτει έναν ισάξιο πολιτικό  αντίπαλο.

Δημοσιευθέν από το 2012 επανειλημμένως στον ηλεκτρονικό τύπο ( Βήμα, (τελευταίο στις 9.12.14),  Νέα, Καθημερινή, Εθνος, Πρώτο Θέμα ).

——————————————————-

Συνοπτικά περί της Αγκελα Μέρκελ, Γερμανίδας Καγκελαρίου
(Κάποιοι στην Ελλάδα πρεσβεύουν την τελείως εσφαλμένη άποψη, ότι πρόκειται δήθεν για μίαν πρώην φανατική κομμουνίστρια)

Την γνωρίζω. Ούτε γαλουχήθηκε, ούτε ανατράφηκε στα ιδεώδη του κομμουνισμού. Εάν ήταν έτσι όπως τα γράφουν μερικοί, δεν θα γινόταν ΚΑΓΚΕΛΑΡΙΟΣ της ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗΣ Γερμανίας !
Στην πρώην Ανατολική Γερμανία της επέτρεψαν να σπουδάσει και επειδή περάτωσε τις σπουδές με άριστα, να κάνει και δοκτοράτο, αλλά δεν την άφησαν να συγγράψει την υφηγεσία και κάποτε να αναγορευθεί σε καθηγήτρια πανεπιστημίου.
Απαίτησαν, αλλά αυτή απέρριψε να γίνει μέλος του κομμουνιστικού κόμματος. Αλλά και πάμπολα μέλη του κόμματος δεν είχαν καμία σχέση με την κομμουνιστική ιδεολογία.

Εν ολίγοις, δεν της επέτρεψαν να πραγματοποιήσει την ανώτερη ακαδημαϊκή σταδιοδρομία. Την ίδια τύχη είχαν πάρα πολλοί κατάλληλοι νέοι για τα ανώτερα, γιατί καταγόνταν από οικογένειες ιερέων, γιατρών, φαμακοποιών και γενικά από “αστούς”.
Κατά τα άλλα όλοι ήταν υποχρεωμένοι να γίνουν μέλος της κομμουνιστικής νεολαίας, ειδάλλως δεν τους άφηναν να πάνε στο γυμνάσιο και αργότερα να σπουδάσουν στο πανεπιστήμιο.

Αυτά που γράφουν μερικές ελληνικές εφημερίδες περί του δήθεν κομμουνιστικού παρελθόντος της είναι ανακριβέστατα. Περνάνε τον φημισμένο καγκελάριο Helmut Kohl που την έχει προωθήσει για τόσο ηλίθιο ;
Καθημερινή (30.4.15)

———————————————————

Angela Merkel, Επιτυχέστατη Γερμανίδα Καγκελάριος (Πρωθυπουργός), Συνοπιτική αξιολόγηση

Η κ. Μέρκελ είναι η πρώτη πολιτικός που έχει εργασθεί σε Ακαδημία Επιστημών και δη στις θετικές επιστήμες, τις οποίες έχει περατώσει με άριστα και κατόπιν έχει αποκτήσει τον ακαδημαϊκό τίτλο  Dr.

Κατέχει άριστα δύο μεθόδους που της προσδίδουν μεγάλη ανωτερότητα έναντι των άλλων πολιτικών που είναι στην πλειοψηφία τους νομικοί φορμαλιστές : Ανάλυσις και Διαλεκτική .

Θεωρεί τα πάντα ως σύνθετα φαινόμενα σε μία μεγάλη διαδικασία. Προτού αποφασίσει τα αναλύει συστηματικά, τα συζητεί με ανώτερους συμβούλους , εξετάζει τα θετικά και αρνητικά και κατόπιν αποφασίζει.

Αυτή η μέθοδος στην πρακτική πολιτική είναι στη Νότια Ευρώπη, όπου συνήθως επικρατούν μεγάλη επιπολαιότητα και αφάνταστη τσαπατσουλιά σε συνδυασμό με βολονταρισμό (βουλησιαρχία) και υπερεξυπνακισμό αδιανόητη και ακατανόητη.

Δημοσιευθέν από το 2012 συχνά στον ηλεκτρονικό τύπο (Νέα, Το Βήμα, Καθημερινή, iefimerida)

———————- ———————————————————————————-

Γνώση του αντιπάλου

Στα πλαίσια της εκπαίδευσης διπλωματών από περίπου 70 χώρες του κόσμου έχω πάντα υπογραμμίσει, ότι η   conditio sine qua non (τελείως απαραίτητη προϋπόθεση) για διπλωματικές επιτυχίες και γενικά για επιτεύξεις στις διεθνείς σχέσεις είναι η ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ  γνώση  ιδιαιτέρως του αντιπάλου, ακόμη και του εχθρού, ειδάλλως υπάρχει  μεγάλος κίνδυνος να γίνουν θανάσιμα λάθη.

Αναφέρω το πιό γνωστό παράδειγμα στην μοντέρνα ιστορία : Τα αραβικα κράτη  έχουν πολλές φορές στρατιωτικά υποτιμήσει το Ισραήλ  με τς γνωστές καταστροφκές συνέπειες. Αλλά και οι περισσότεροι πολιτικοί  της Γερμανίας έχουν υποτιμήσει κατ αρχάς την κ. Μερκελ και τελικά την έπαθαν άσχημα : τους έχει όλους πολιτικά  υποβιβάσει ή και εξαφανίσει. Ακόμη και οι μεγαλόστομοι και αθυρόστομοι Βαυαροί αισθάνονται απέναντί της δέος και φόβο.   Καθημερινή (12.4.14)

——————————————————————————————

ΝΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ
Το απρόβλεπτο 2019 και η κ. Μέρκελ. Καθημερινή ( 3.11.18)

Ας υπενθυμίσουμε, ότι η Μέρκελ είναι ακόμη Καγκελάριος, και χωρίς το κομματικό προεδρικό βάρος θα έχει περισσότερο καιρό για να ανταπεξέλθει καλύτερα στις απαιτήσεις του πρωθυπουργικού αξιώματος. Πάντα οι δημοσιογράφου την έχουν υποτιμήσει, αλλά κατόπιν έτριβαν τα μάτια τους .
Η Μέρκελ κατέχει διαλεκτική, αναλυτική , νηφάλια, συστηματική και μεθοδική σκέψη, και έτσι υπερέχει όλων των άλλων Γερμανών (και όχι μόνον αυτών) πολιτικών που είναι ως επί το πλείστον εκπρόσωποι του νομικού μονόδρομου.

 

One thought on “Μέρκελ Αγκελα , Καγκελάριος της Γερμανίας , Γνώση Αντιπάλου

 1. H A.M. BRHKE ETOIMO EDAFOS KAI KALIERGHSE.
  H AZENTA 2010 HTAN H PROETOIMASIA THS EPITHXIAS THS.
  EAN ANTIMETOPHSEI THN EPOMENH TETRAETIA SOSTA , DIOTI
  ERXONTAI DISKOLES HMERES,
  TOTE TA PROGNOSTIKA SAS H KALITERA H ARGUMENTATION SAS
  THA EPALHTHEUTH.
  MfG
  E:PANA

Hinterlasse eine Antwort

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.

Du kannst folgende HTML-Tags benutzen: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>