Νοοτροπία Εθνών, Γενικά, Κλισέ ; Νεοελληνική Νοοτροπία (Πλεονεκτήματα, Μειονεκτήματα)

Νοοτροπία Λαών

1. Και για τη νοοτροπία ισχύουν οι κανώνες της Μεθοδολογίας Μετάλλαξη και Σχετικότητα. Αλλά η Μεταλλαγή δεν γίνεται, όταν ζει κάποιος πάντα στο περιβάλλον , όπου έχει δημιουργηθεί η συγκεκριμένη νοοτροπία. Οταν αλλάξει το περιβάλλον, μπορεί κάτω από ευνοϊκές συνθήκες να αλλάξει βαθμιαία και η νοοτροπία.

2. Η νοοτροπία των διαφορετικών Κύκλων Πολιτισμού και μερικών χωρών είναι αντικείμενο μελετών στα ευρωπαϊκά και αμερικανικά πανεπιστήμια και διδάσκεται πρωτίστως στα πλαίσια της συστηματικής εκπαίδευσης διπλωματικών στελεχών.

3. Εδώ δεν πρόκειται μόνον για την Γερμανία, αλλά για όλες τις χώρες με προτεσταντική (Ηθική αρχή της Εργατικότητας) και με καλβινιστική ( προστίθεται και η Αρχή της Επίτευξης) παράδοση.

4. Επί πολλά έτη κατόρθωσα να εμβολιάσω σε σπουδαστές από αφρικανικές, λατινοαμερικανικές και αραβικές χώρες με κατάλληλες προϋποθέσεις προσόντα των Βορείων λαών, όπως π.χ. την ΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, την ΑΥΤΟΠΕΙΘΑΡΧΙΑ, την ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, την ΟΡΓΑΝΟΤΙΚΟΤΗΤΑ, την ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ,την ΥΠΟΜΟΝΗ και την ΕΠΙΜΟΝΗ. Ολοι περάτωσαν τις σπουδές με λίαν καλώς και κατόπιν μπόρεσαν οι επίλεκτοι να υπερασπίσουν την διδακτορική διατριβή με magna cum laude και ένας με summa cum laude.

5. Η νοοτροπία είναι ένα άκρως σύνθετο φαινόμενο αποτελούμενο από πολλά συστατικά στοιχεία και είναι άμεσα συνδεδεμένη με την Κοσμοαντίληψη και την Εικόνα του Ανθρώπου . Είναι π.χ. αυτονόητο, ότι οι προερχόμενοι από χώρες του Κύκλου Πολιτισμού του Κονφουκιανισμού ( π.χ. Κίνα, Ιαπωνία, Βιετνάμ, Κορέα κλπ.) είναι μεταξύ άλλων πολύ εργατικοί και πειθαρχημένοι.

Οι σπουδαστές μου από τις χώρες με προτεσταντική παράδοση (π.χ. Σουηδοί, Ολλανδοί, Ελβετοί, Δανοί, Φιννλανδοί, Αγγλοι ) ήταν ανεξαιρέτως η ενσάρκωση της εργατικότητας, της αυτοπειθαρχίας και της αποτελεσματικότητας.

Ιδέ εδώ στο Μπλογκ επίσης  τα εξής άρθρα και τις μελέτες : Νοοτροπία Νεοελληνική, Διατί αντικείμενο Ενασχόλησης ;– Εληνική  Νοοτροπία,  Δάνεια –  Ευρώπη, Βορράς -Νότος, Ιστορία, Νοοτροπία, Σύγκριση– Deutsche und Griechen, Mentalitätsunterschiede , Eine komparative ethnologische   Untersuchung — Γάλλοι και Γερμανοί, Διαφορετική Νοοτροπία.

Κσαθημερινή ( 23.9.16 )

—————————————-

Γενικά περί της νοοτροπίας των λαών

1. Με το θέμα της νοοτροπίας των Ελλήνων και μερικών άλλων λαών ασχολούμαι εδώ και μισόν αιώνα.

2. Στις πανεπιστημιακές μου διαλέξεις για ειδικούς σπουδαστές ( μέλλοντες διπλωμάτες) έπαιζε η νοοτροπία σε συνδιασμό με την Θεωρία των Διαπραγματεύσεων έναν σημαντικό ρόλο.

3. Σας συνιστώ να διαβάσετε το εξής βιβλίο : Απόστολος Ε. Βακαλόπουλος, Ο χαρακτήρας των Ελλήνων, Ανιχνεύοντας την εθνική μας ταυτότητα,
ISBN 960-8353-24-6, Θεσσαλονίκη, 2003.
Να δείτε, τί αυτός γράφει περί της νοοτροπίας των Ελλήνων και ιδιαιτέρως των Πελοποννησίων και των Στερεοελλαδιτών.

4. Σε ένα αμερικανικό πανεπιστήμιο έχει ιδρυθεί έδρα ειδικά για την ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ.

5. Η ενασχόληση με την νοοτροπία δεν έχι ουδεμία σχέση με φυλετικές δικρίσεις.

6. Αυτονοήτως έχω λάβει σε εκτενή άρθρα και μελέτες υπ όψη την συνθετικότητα του φαινομένου της νοοτροπίας.

iefimerida (18.1.17)

———————————————–

Νοοτροπία, “Κλισέ” ;

Περί παρομοίων ζητημάτων έχω ανταλλάξει πολλές φορές απόψεις με Έλληνες επιστήμονες, οι οποίοι εφάρμοσαν ακριβώς την προσέγγιση με καθοριστική αφετηρία την λέξη “Κλισέ” σχεδόν κλείνοντας την πόρτα για εποικοδομικές συζητήσεις προς εξεύρεση της αλήθειας.

Χρησιμοποιώντας την έννοια “Νοοτροπία” δημιουργούνται καταλληλότερες προϋποθέσεις και συνθήκες για μία πιό πειστική ενασχόληση με τέτοια μάλλον εθνολογικά και εθνοψυχολογικά ζητήματα, τα οποία ήταν πολλάκις αντικείμενο πανεπιστημιακών διαλέξεων ειδικά στα πλαίσια της προετοιμασίας κατάλληλων σπουδαστών από 70 χώρες από όλους τους Κύκλους Πολιτισμού  στον κόσμο για την διπλωματική σταδιοδρομία.

Οι επιστημονικές γνώσεις περί του πολυδιάστατου φαινομένου της νοοτροπίας των εθνών είναι η conditio sine qua non (τελείως απαραίτητη προϋπόθεση) για επιτυχείς διεθνείς διακρατικές διαπραγματεύσεις και γενικά για την κατανόηση άλλων πολιτισμών και λαών . Σε ό,τι αφορά τη νοοτροπία των Νεοελλήνων και τον βασικό κώδικα συμπεριφοράς τους υπάρχουν , ως γνωστόν, αποτελέσματα μελετών βάθους του ιστορικού Απόστολου  Βακαλόπουλου ( ” Ο Χαρακτήρας των Ελλήνων, Ανιχνεύοντας την εθνική μας ταυτότητα” ) και του κορυφαίου Έλληνα διανοητού   Σέλιου Ράμφου ( “Ο Καημός του Ενός, Κεφάλαια της ψυχικής ιστορίας των Ελλήνων” ).
Ο πρώτος όμως εφαρμόζει αποκλειστικά την ιστορική μέθοδο ερευνών και εκτός τούτου απορρίπτει expressis verbis την κοινωνιολογική και την διαλεκτική μέθοδο ως περιττές ( sic), -αυτό αντιτίθεται στην διεθνή επιστημονική δεοντολογία – ενώ ο δεύτερος , αν και πολύ πειστικός, έχει μια κάποια κλίση προς μίαν μανιχαϊστική προσέγγιση.

Η συστηματική και συγκριτική ενασχόληση π.χ. με τα βασικά χαρακτηριστικά της νοοτροπίας των  Ελλήνων και των Γερμανών απέδειξε, ότι μία πολυσύνθετη προσέγγιση είναι λογικότερη και αποτελεσματικότερη (Ιδέ “Deutsche und Griechen, Mentalität, Eine komparative Studie” και το άρθρο “Ελληνες και Γερμανοί, Εθνολογική Σύγκριση”).
Μια τέτοια ενασχόληση με το θέμα δέον να στηρίζεται στους εξής κανόνες :

1. Αντικειμενικότητα :  χωρίς εθνικιστικές, ιδεολογικές κα θρησκευτικές παρωπίδες.
2. Αντανάκλαση της πραγματικότητας (Δημόκριτος) και όχι αντικατοπτρισμός εθνικιστικών φαντασιώσεων και ψευδαισθήσεων.
3. Συνθετικότητα : Μελέτη των καθοριστικών πτυχών του θέματος, όπως π.χ. των ιστορικών, των πολιτισμικών, των πολιτικών , των παραδοσιακών, των θρησκευτικών κ.ο.κ.
4. Διαλεκτικότητα ( Hegel , Έγελος ) : Προσόντα και ελαττώματα στην αέναη αλληλολοεπίδραση, αλληλοεξάρτηση  και αλληλουχία τους.
5. Σχετικότητα ; Γενικά δεν υπάρχουν απόλυτες αλήθειες. Η αλήθεια είναι σχετική. Απόλυτες “αλήθειες¨ πρεσβεύονται μόνον από τις θρησκείες καθώς και από τα κόμματα ολοκληρωτικών κοσμοθεωριών .  Αυτό όμως έχει πάντα οδηγήσει σε όντως απόλυτες εθνικές και κοινωνικές καταστροφές.
6. Ιστορική Συγκεκριμενικότητα : Μελέτη του παρελθόντος όχι με τα σημερινά δεδομένα, αλλά με τα τότε υπάρχοντα.  Δεν είναι π.χ. λογικό, να κρίνουμε με σημερινά κριτήρια το δουλοκτητικό σύστημα στην Αρχαία Ελλάδα.
7. Μεταλλαγή : Η νοοτροπία των εθνών αλλάζει στη διάρκεια των αιώνων ( αιμοχαρείς Βίκιγκες-ειρηνόφιλοι Σκανδιναβοί, δημιουργικότατοι αρχαίοι Έλληνες,  αποτυχημένοι Νεοέλληνες εδώ και διακόσια έτη. ).” Πάντα ρεί” ( αποδίδεται έμμεσα στον Ηράκλειτο ).
8. Γενίκευση ( Generalisation ) : Διείσδυση στην ουσία ενός φαινομένου με σκοπό την εξεύρεση του καθοριστικού στοιχείου, του πυρήνα του ( punctum quaestionis ).
9. Διαφοροποίηση : Γενικά και χωρίς διαφοροποίηση “όλοι οι Έλληνες”, “όλοι οι Γερμανοί” ή οι Έλληνες , οι Γερμανοί στην πλειοψηφία  η στη μειοψηφία τους , πολλοί η λίγοι ;

Κανονικά μόνον με μελέτες βάθους της Πρακτικής Κοινωνιολογίας είναι δυνατό να βγουν σωστά συμπεράσματα. Αλλά υπάρχει και μία μάλλον λογική μέθοδος, η οποία στηρίζεται στην αντικειμενική θώρηση .  Δεν μπορούμε π.χ. να διατυπώσουμε την άποψη, ότι οι περισσότεροι Νεοέλληνες είναι η προσωποποίηση της πειθαρχίας,  της εργατικότητας και της αξιοπιστίας, και ότι οι περισσότεροι Γερμανοί είναι ιδιαιτέρως καλαισθητικοί και πρωταγωνιστές των σεξουαλικών ικανοτήτων στην Ευρώπη.

Δημοσιευθέν στις σπουδαιότερες ελληνικές εφημερίδες ( ηλεκτρονική έκδοση ).

———————————————-

Γενικά περί της νοοτροπίας των λαών

1. Με το θέμα της νοοτροπίας των Ελλήνων και μερικών άλλων λαών ασχολούμαι εδώ και μισόν αιώνα.

2. Στις πανεπιστημιακές μου διαλέξεις για ειδικούς σπουδαστές ( μέλλοντες διπλωμάτες) έπαιζε η νοοτροπία σε συνδιασμό με την Θεωρία των Διαπραγματεύσεων έναν σημαντικό ρόλο.

3. Σας συνιστώ να διαβάσετε το εξής βιβλίο : Απόστολος Ε. Βακαλόπουλος, Ο χαρακτήρας των Ελλήνων, Ανιχνεύοντας την εθνική μας ταυτότητα,
ISBN 960-8353-24-6, Θεσσαλονίκη, 2003.
Να δείτε, τί αυτός γράφει περί της νοοτροπίας των Ελλήνων και ιδιαιτέρως των Πελοποννησίων και των Στερεοελλαδιτών.

4. Σε ένα αμερικανικό πανεπιστήμιο έχει ιδρυθεί έδρα ειδικά για την ΕΘνολογία που εμπεριέχει και τη Νοοτροπία των Εθνών.

5. Η ενασχόληση με την νοοτροπία δεν έχι ουδεμία σχέση με φυλετικές δικρίσεις.

6. Αυτονοήτως έχω λάβει σε εκτενή άρθρα και μελέτες υπ όψη την συνθετικότητα του φαινομένου της νοοτροπίας.

iefimerida (18.1.17)

———————————————————-

Να λέμε την αλήθεια έξω από τα δόντια και δη με την απαραίτητη αυτογνωσία

Ποιοί είμαστε, Τί λαός είμαστε hic et nunc άραγε ;

Χαρακτηριστικά γνωρίσματα των
Νεο-Ελλήνων

Αφετηρία της θέασης είναι η
αντικειμενική αλήθεια και όχι τυχόν συναισθηματισμοί και επιπολαιότητες,

Διαπιστώσεις αντικειμενικών παραγόντων

α ) Ο homo sapiens sapiens ζει στην Ευρώπη εδώ και 42 χιλιάδες έτη.
Το κλίμα έχει διαμορφώσει τον χαρακτήρα και τις συνήθειες των ανθρώπων. Στον
Βορρά τους έκανε πιό εργατικούς, δυναμικούς και με τεράστια αντοχή. Το κύριο πρόβλημα των Βορείων ήταν πως να επιζήσουν. Έτσι έγιναν αυτοί πιό εφευρετικοί, πειθαρχικοί και ανέπτυξαν οργανωτικές ικανότητες. Εκτός τούτου ήταν και είναι ολιγομίλητοι.

Στον Νότο ήταν η φύση πιό απλόχερη, και οι άνθρωποι είχαν λόγω του κλίματος την
ευκαιρία μίας έντονης κοινωνικής ζωής επί τη βάσει της συνομιλίας κτλ.

Το κλίμα και η διατροφή επέδρασαν ευνοϊκά στην εξέλιξη μίας ιδιαίτερης σεξουαλικότητας, άγνωστης στον Βορρά.

Νεο-Έλληνες

Προσόντα

Αγάπη στην ελευθερία,αυτοπεποίθηση, υπερηφάνεια, φιλότιμο, πνευματικη διαύγεια ( ευστροφία ), δημιουργική φαντασία, επικοινωνικότητα, ενθουσιασμός , ανεκτικότητα, αισθητικότητα, αγάπη στην οικογένεια, σεβασμός των ηλικιωμένων, εξελιγμένη σεξουαλικότητα και αισθησιασμός, τεμπεραμέντο, υπεραναπτυγμένη φιλοξενία.

Ελαττώματα

Τάση στην απειθαρχία, στον χαοτισμό και στην φυγοπονία ( αρχή της ήσσονος προσπάθειας , δηλαδή φυγοπονία), έλλειψη της δυναμικότητας , της αντοχής και της αίσθησης του συμφέροντος του
συνόλου, ατομικισμός και εγωϊσμός, έλλειψη της κοινωνικής, της κρατικής, της νομικής και της φορολογικής συνείδησης, υπεραναπτυγμένη εθνική
συνείδηση, προτεραιότητα του συναισθήματος έναντι της λογικής, σύγχιση των
φαντασιώσεων με την πραγματικότητα, εθισμός στις σπέκουλες, στις υπόνειες, στην
συνωμοσιολογία , στην κινδυνολογία, στον βολονταρισμό και στον ενοχλητικό
υπερεξυπνακισμό, υποανάπτυκτη ικανότητα της οργάνωσης, δυνατή ροπή στην
δημαγωγία, στον λαϊκισμό και στην επιπολαιότητα, αναξιοπιστία, απόρριψη της
κριτικής, τελεία έλλειψη της αυτοκριτικής, υποανάπτυκτο αίσθημα της
υπευθυνότητας, υπερευαισθησία, υπεραυτοεκτίμηση, οικογενειοκρατία, νεποτισμός
και δυνατή ροπή στην διαφθορά (πρωταθλητές στην Ευρώπη).

Συμπεράσματα

Οι Έλληνες έχουν όλα τα απαραίτητα
χαρακτηριστικά για να απολαύσουν την ζωή, αλλά τους λείπουν οι περισσότερες
προϋποθέσεις για να ανοικοδομήσουν ένα σωστό κράτος με αξιόλογο δημόσιο, την
οικονομία, την βιομηχανία, την παιδεία κ.λ.π.

Από μεθοδική άποψη δεν ισχύουν τα λεγόμενα ανεξαιρέτως για όλους τους Έλληνες. Φυσικά σημειώνονται και μερικές εξαιρέσεις.
Γενικά δέον να λάβουμε υπ όψη, ότι
τα καθοριστικά χαρακτηριστικά δεν είναι απόλυτα και αιώνια. Και εδώ ισχύουν οι
μεθοδολογικές αρχές της σχετικότητας και της μετάλλαξης (“Πάντα ρεί”).

Δημοσιευθέν πολύ συχνά σε όλες
τις κεντρικές ελληνικές εφημερίδες στον
ηλεκτρονικό τύπο.

Hinterlasse eine Antwort

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.

Du kannst folgende HTML-Tags benutzen: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>