Φιλοσοφία, Πανεπιστημιακές Εδρες

Φιλοσοφία, Πανεπιστημιακές Εδρες

Στα πανεπιστήμια των προηγμένων χωρών υπάρχουν υπερεξειδικευμένες φιλοσοφικές έδρες :

Πολιτική Φιλοσοφία (Politische Philosophie), Πολιτιστική Φιλοσοφία (Kulturphilosophie), Κοινωνική Φιλοσοφία (Sozialphilosophie), Φιλοσοφία του Δικαίου (Rechtsphilosophie). Εδώ πρόκειται για την συστηματικοποίηση των επιστημών. Το Βήμα (25.6.15)

Αυτό όμως δεν σημαίνει, ότι μεταξύ των υφίσταται ένα κινεζικό τείχος. Ξέρω, ότι υπάρχουν στην Γερμανία και έδρες της ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ. Αυτός ο φιλοσοφικός κλάδος είναι στην ουσία ο επιτυχέστατος Αγγλοαμερικανικός ΠΡΑΓΜΑΤΙΣΜΟΣ ως ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ βίου,αλλά και πολιτικής.

Φυσικά υφίστανται και έδρες της “καθ ευτού” Φιλοσοφίας, οι οποίες στην ουσία έχουν εμπεδωθεί από τους παγκοσμίως κορυφαίους Φιλόσοφους Kant και Hegel.

Ας επισημάνουμε, ότι αυτοί έχουν συγγράψει τα φιλοσοφικά τους έργα στην γερμανική γλώσσα που σημαίνει όχι στην αρχαία ελληνική γλώσσα. Μερικοί ελληνοκεντριστές (μεταξύ αυτών και ο  Θεολόγος και Φιλόσοφος Χ. Γιανναράς)  έχουν στην Καθημερινή συχνά την άποψη διατυπώσει , ότι μόνον η αρχαία ελληνική γλώσσα είναι κατάλληλη για την φιλοσοφική σκέψη. Καθημερινή (28.8.16 )