Ευρωπαίοι, Μετακινήσεις και Συγχωνεύσεις μερικών Λαών (Γερμανοί, Ούννοι, Βικινγκες, Νορμανδοί, Μαγιάρι

Ευρωπαίοι, Μετακινήσεις και Συγχωνεύσεις μερικών Λαών (Γερμανοί, Ούννοι, Βικινγκες, Μαγιάρι, Συνοπτικά

1.Η “Μετακίνηση των Γερμανικών φύλων ” (καθιερωμένος επιστημονικός όρος στην Ευρώπη ) έλαβε χώραν κυρίως τον 4. και τον 5ο αι. μ.Χ. Σε αυτήν έχουν
συμμετάσχει οι Γότθοι από την Σκανδιναβία (έφθασαν έως την Κριμαία και από εκεί κατευθύνθηκαν μέσω της Κεντρικής Ευρώπης και της Βόρειας Ιταλίας έως την Ισπανία).

Οι άλλοι γερμανικοί λαοί έχουν κινηθεί προς την Νότια, την Δυτική, την Ανατολική Ευρώπη και προς την Βρεταννία (Σάξονες , Αγγλοι).Το πιο σημαντικό γερμανικό φύλο ήταν οι Φράγκοι (Franken : ελεύθεροι), οι οποίοι έχουν εγκαθιδρύσει μίαν τεράστια αυτοκρατορία κασι έθεσαν τ Ετσι έχει μεταβληθεί το όνομα  Γαλλία σε France.

2. Από τα βάθη της Ασίας έφθασαν μόνον οι
μογγολικοί Ούννοι, οι οποίοι ύστερα από μίαν ήττα στην Γαλία έχουν βαθμιαία πάλι εγκαταλείψει την Ευρώπη. Μόνον
μερικές χιλιάδες έμειναν στην Ουγγαρία. Τον 9ο αι. έφθασαν πάλι απο την Ασία στην Ουγαρία οι Μαγιάροι και συγχωνεύθηκαν με τον εντόπιο πληθυσμό.

Περίπου την ίδια εποχή πέρασαν οι μογγολικοί Πρωτοβούλγαροι τον Δούναβη και εγκαταστάθηκαν στην Βουλγαρία και κατόπιν συγχωνεύθηκαν με τον σλαβικό πληθυσμό.

3. Οι Βίκινγκες έχουν φθάσει στην Γαλία ( αργότερα Νορμανδοί :Βόρειοι άνδρες), στην Βρεταννία και στην Ρωσία (“Βαρέγγοι”) μεταξύ του 8ου και του 9ου αι.

-Νορμανδοί, Αγγλικά

Οι Νορμανδοί (Βόρειοι άνδρες) καταγόνταν από την Σκανδιναβική, εγκαταστάθηκαν τον 8o-9o αι. στην Βόρεια Γαλλία (εξ ου και Normandie) , παρέλαβαν ταχέως και ριζικά τον γαλλικό πολιτισμό, έμαθαν την ΝΕΟΛΑΤΙΝΙΚΗ γαλλική γλώσσα και την έχουν ανακηρύξει τον 11ο αι. σε επίσημη γλώσσα στην Αγγλία.
Εγιναν γενικά επιτυχείς φορείς του γαλλικού πολιτισμού και στην Σικελία. Σχεδόν όλοι οι μεγαλόσωμοι και ξανθοί κάτοικοι της Σικελίας κατάγονται από Νορμανδούς.

Η αγγλική γλώσσα αποτελεί ένα κράμα από Λατινικά και αρχαία Γερμανικά και δη Σαξωνικά. Γι αυτό μαθαίνουν οι Γερμανοί και ιδιαιτέρως οι Σάξονες εύκολα τα Αγγλικά. Καθημερινή (17.1.16)

Hinterlasse eine Antwort

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.

Du kannst folgende HTML-Tags benutzen: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>