Πρόσφυγες, Ποιοι, Ποιες Χώρες, Τί, Διατί, Επιδιώξεις, Επίλυση Προβλήματος

 

Πρόσφυγες

από ποιές χώρες ; ποιοί , και διατί έρχονται στην Ευρώπη ; τι λέει το Διεθνές Δίκαιο ; ποιές είναι οι επιδιώξεις των Οικονομικών
Προσφύγων ; . ποιες είναι οι αιτίες για την καταστροφική οικονομική κατάσταση
στις χώρεςτων ; είναι η επίλυση του προσφυγικού προβλήματος εφικτή ;

1. Από ποιές χώρες προέρχονται οι πρόσφυγες ;

Παραδοσιακά η πλειονότητα των προσφύγων προέρχεται από
χώρες της Κεντρικής, της Ανατολικής, της Δυτικής και της Βόρειας Αφρικής καθώς και από το Αφγανιστάν και το Πακιστάν.

Σε συνδυασμό με την εμφύλια σύρραξη στη Συρία και με το «Ισλαμικό Κράτος» σημειώνεται κύμα προσφύγων ιδιαίτερης μορφής από την Συρία και από το Ιράκ.

.2. Ποιοί και τί είναι οι πρόσφυγες ;

Οι πρόσφυγες από αφρικανικές χώρες, από το Ιράκ, το Αφγανιστάν, και το Πακιστάν είναι νέοι, και οι πρόσφυγες από την Συρία είναι ως επί το πλείστον νέοι, αλλά σημειώνονται και ηλικιωμένοι καθώς και παιδιά, δηλαδή ολόκληρες οικογένειες.
Οι περισσότεροι πρόσφυγες από αφρικανικές χώρες, και σχεδόν όλοι οι πρόσφυγες από αραβικές χώρες, από το Αφγανιστάν και το Πακιστάν είναι μωαμεθανοί σουνίτες.
Οι πρόσφυγες από τις πραναφερθείσες χώρες έχουν χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, πολλοί είναι αναλφάβητοι. . Αυτό ισχύει ιδιαιτέρως για τους
πρόσφυγες απο το Αφγανιστάν, το Πακιστάν και από την Εριτρέα.

3. Διατί οι πρόσφυγες προτιμούν τις χώρες της Κεντρικής, της Βόρειας και της Δυτικής Ευρώπης ;

Διότι αυτές οι χώρες είναι σχετικά πλούσιες. Το ευνομούμενο και δημοπκρατικό καθεστώς, οι ελευθερίες και τα ανθώπινα δικαιώματα παίζουν ένα μικρό ρόλο, γιατί στις χώρες τους επικρατούν από ανέκαθεν δικτατορικά, αυταρχικά και δεσποτικά καθεστώτα. Γι αυτό δεν έχουν δημοκρατική παράδοση, παιδεία και συνείδηση.
Ουδείς έχει την επιθυμία να πάει σε χώρες της Ανατολικής (π.χ. Ρωσία) ή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης , γιατί έχουν χαμηλό βιοτικό επίπεδο.

4.Τί λέει το Διεθνές Δημόσιο Δίκαιο Δίκαιο περί του προσφυγικού προβλήματος ;

(1) Κάθε κράτος είναι πρωτίστως υπεύθυνο για τον δικό του πληθυσμό, ειδικά για τους δικούς του ιθαγενείς (υπηκόους) και γενικά για την προστασία και υλοποίηση των συμφερόντων τους. Κατόπιν μπορεί να συμβάλλει στην επίλυση πολυποίκιλων προβλημάτων της ανθρωπότητας.
(2) Αφετηρία της προσέγγισης είναι η αρχή της κυριαρχίας των κρατών που εμπεριέχει την προστασία των συνόρων. Εν τω μεταξύ η ΕΕ
έχει δικά της σύνορα, τα οποία δέον να προστατεύονται επαρκώς. Η παράνομη εισροή σε ευρωπαϊκές χώρες αποτελεί χωρίς εξαιρέσεις μία τιμωρητέα πράξη .
(3) Πέραν τούτου κανονικά δεν επιτρέπεται ο παράνομος (πρόκειται για διεθνώς καθιερωμένο όρος και όχι αυτό το παράξενο »παράτυπος») να κάνει αίτηση για παροχή πολιτικού ασύλου.
(4) Για τους Πολιτικούς Πρόσφυγες ισχύει η διεθνής “Σύμβαση περί της νομικής θέσης του Πρόσφυγα” από το 1951, η οποία ρυθμίζει ως βάση του Διεθνούς Δικαίου των Ποσφύγων (droit international des réfugiés , international refugee law, derecho internacional de los refugiados, Internationales Flüchtlingsrecht, diritto internazionale dei rifugiati) τα υπάρχοντα προβλήματα των προσφύγων.

Παρακάτω δεν θα αναφερθεί ο κάπως δύσκολος ορισμός, αλλά θα ονομασθούν μόνον τα συστατικά στοιχεία του όρου Πολιτικός Πρόσφυγας ( Άρθρο 1 ) :
α )”δικαιολογημένος φόβος
καταταδίωξης” από τις αρχές της πατρίδας.
β ) «Καταδίωξη ” λόγω της ράτσας, της θρησκείας, της εθνότητας, του
ανήκειν σε μία συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα ή λόγω της πολιτικής
πεποίθησης”.
γ ) Τό άτομο βρίσκεται ήδη εκτός της χώρας του. Δεν επιτρέπεται να του δοθούν λιγότερα δικαιώματα σε σύγκριση με τους επίσημους Αλλοδαπούς. Έχουν φυσικά το δικαίωμα να εξασκούν την θρησκεία τους.
δ) Λόγω της “δημόσιας ασφάλειας και της τάξης” είναι δυνατόν να
εκδιωχθούν ( Άρθρο 32 ) , εκτός εάν σε περίπτωση επιστροφής στην πατρίδα τους υφίσταται κίνδυνος φυλακισμού , βασανιστηρίων ή ποινής θανάτου ( Άρθρο 33 ).

Απο αυτά τα στοιχεία του ορισμού απορρέει το συμπέρασμα, ότι όλοι οι πρόσφυγες από την Συρία, το Ιράκ, το Αφγανιστάν και το
Πακιστάν που ήδη έχουν βρει καταφύγιο στην Τουρκία, δεν πληρούν τις σύμφωνα με το προαναφερθέν Δίκαιο απαραίτητες προϋποθέσεις
αναγνώρισης ως Πολιτικοί Πρόσφυγες. Το ίδιο ισχύει , εκτός από λίγες εξαιρέσεις και για τους πρόσφυγες από αφρικανικές χώρες. Λοιπόν δεν πρόκειται στην πλειονότητα για Πολιτικούς, αλλά για Οικονομικούς Πρόσφυγες.

(5) Εχοντας ως αφετηρία τα δικά τους συμφέροντα, τα κράτη αποφασίζουν ποιος και υπό ποίες συνθήκες λαμβάνει την δυνατότητα παραμονής και εργασίας.
Στις ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες όντως χρειάζονται ειδικευμένους εργαζομένους για τις αυξανόμενες απαιτήσεις της υπερσύγχρονης και λίαν απαιτητικής οικονομίας, τέτοιοι εργαζόμενοι αυτονοήτως δεν προέρχονται
από τις προαναφερθείσες χώρες, αλλά πρωτίστως από τις χώρες της Ανατολικής και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Εκτός τούτου υφίσταται πράγματι το πρόβλημα συρρίκνωσης του πληθυσμού των περισσότερων ευρωπαϊκων
χωρών. Στην περίπτωση αυτή τα κράτη προσέχουν, ώστε να επιτρέψουν την εισροή από χώρες του ίδιου ή συγγενούς πολιτισμού λόγω διευκόλυνσης
ενσωμάτωσης των καινούργιων πολιτών. Αυτό όμως δεν είναι εφικτό με πρόσωπα προερχόμενα από ισλαμικές χώρες που
δημιουργούν τεράστια προβλήματα δημογραφικού, πολιτισμικού, παραδοσιακού, θρησκευτικού και ψυχολογικού χαρακτήρα («παράλληλες κοινωνίες», σαρία , πολυγαμία κτλ.). Εν ολίγοις : Τα κυρίαρχα κράτη αποφασίζουν ποιος θα εισέλθει και θα κατοικήσει σε
αυτά.

5) Ποιές είναι οι επιδιώξεις των Οικονομικών Προσφύγων ;

(1) Επιιθυμία εύρεσης εργασίας, γιατί στις χώρες τους διαπιστώνουμε μίαν κυριολεκτική έκρηξη του πληθυσμού , ενώ ταυτόχρονα δεν δημιουργούνται και νούργιες θέσεις εργασίας.
(2)Περάτωση της φτώχειας, της δυστυχίας , εν μέρει και της πείνας.
(3) Συνθήκες βίου σε κατάσταση ειρήνης, ενώ σε μερικές χώρες επικρατούν εμφύλιες συρράξεις.
(4) Πόθος ίσως καταφέρουν να σπουδάσουν.
(5) Αποστολή χρηματικών ποσών στους συγγενείς.
(6) Πολλοί δεν είναι διατεθειμένοι να υπηρετήσουν στον στρατό.

6. Ποιες είναι οι αιτίες γιατην καταστροφική οικονομική κατάσταση στις χώρες τους ;

(1)Η μεγάλη ανικανότητα των «ελίτ». Εχουν παραλάβει από τις αποικιακές δυνάμεις χώρες με σχεδόν κανονική οικονομία και τις κατέστρεψαν λόγω ιδεολογικών πειραμάτων.
Στην Αγκόλα π.χ. έδιωξαν όλους τους ειδικούς Πορτογάλλους , μοίρασαν τους
αγρούς και μέσα σε δύο έτη η αγροτική παραγωγή έχει μειωθεί κατα 3 /4. Εχει
δυστυχώς αποδειχθεί, ότι απέκτησαν μεν μέσω του αντιαποικιοκρατικού αγώνα την ελευθερία, αλλά ήταν και είναι τελείως ανίκανοι να οικοδομήσουν μία κανονική οικονομία και ένα κράτος που μπορεί να λειτουργήσει κανονικά.
Η καταπίεση του πληθυσμού είναι πέραν τούτου μεγαλύτερη από εκείνην στην εποχή της αποικιοκρατίας.
(2) Πρόκειται εν μέρει για αποτυχημένα κράτη (failed states). Αποτελούν μόνον pro forma κράτη.
(3) Τρομερή διαφθορά σε όλην την κοινωνία. Η διαφορά μεταξύ πλουσίων και φτωχών είναι σε αφάνταστο βαθμό μεγάλη. Στους πλούσιους έως και
δισεκατομμυριούχους σε αφρικανικές χώρες ανήκουν οι απόγονοι των πρώην αρχηγών των αγωνιστών κατά της αποικιοκρατίας. Πικρές αλήθειες.
(4.) Πόλεμοι, εμφύλιες φυλετικές συρράξεις έως γενοκτονίες.

6. Η επίλυση του προσφυγικού προβλήματος
είναι εφικτή ;

(1) Υστερα από την περάτωση του εμφυλίου πολέμου επιστροφή όλων των Σύρων στη χώρα τους. Το ίδιο ισχύει και για το Ιράκ ήδη σήμερα,
όχι όμως για του Αφγανούς ( δεκαετίες εμφυλίων πολέμων ) και τους Πακιστανούς.
(3) Επιστροφή σχεδόν όλων των Αφρικανών που έχουν παράνομα εισέλθει σε ευρωπαϊκά κράτη.
(4) Παραμονή μόνον των οικογενειών που είναι πρόθυμες να ενσωματωθούν στις εξελιγμένες ευρωπαϊκές κοινωνίες (χωρίς μπούργκες και νικάπ).
(5) Σχέδιο Μαρσαλ για την Αφρική υπό την αιγίδα του ΟΗΕ. Αυτό είναι το πιο σημαντικό απο όλα. Σε κάθε περίπτωση να γίνεται αυστηρός έλεγχος για το πού πάνε τα εκατομμύρια εκ μέρους της ΕΕ και του ΟΗΕ. Συνήθως τα καταχράζονται τα μέλη των κυβερνήσεων που έτσι γίνονται ακόμη και εκατομμυριούχοι σε μερικές περιπτώσεις και δισεκατομμυριούχοι ( π.χ. στο Κονγκό, στην Κεντρική Αφρική κτλ.).
(6) Να εμπεδωθεί αυστηρός έλεγχος των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Οι αριστερόστρεφες φαντασιώσεις και ο υπερβολικός (ο κανονικός ναι) ανθρωπισμός μερικών καλοπροαίρετων αποτελούν ακατάλληλα και μάλλον μαζοχιστικά πράγματα για την διακυβέρνηση ενός τόσο μεγάλου
οργανισμού κρατών.

Ας υπενθυμίσουμε, ότι τα πλούσια αραβικά κράτη δεν δέχονται ομόδοξους πρόσφυγες.
Το Ιράν έκλεισε τα σύνορα με τον Αφγανιστάν και δεν επιτρέπει λόγω
πολιτισμικών διαφορών- θεωρούν τους Αφγανούς ως ημιπολιτισμένους και επικίνδυνους μαχαιροβγάλτες και βιαστές γυναικών-
την εισροή Αφγανών. Καθημερινή (8.7.18)

———————————————————————————————–

Προσθ΄ηκη : Ας μην  ξεχνάμε, ότι στην Γαλλία και στο Ηνωμένο Βασίλειο , στο Βέλγιο , στην Γερμανία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες σημειώνονται μεγάλα προβλήματα σε ό,τι αφορά την ενσωμάτωση των μωαμεθανικών πληθυσμών. Δημιουργούνται “παράλληλες” και κλειστές κοινωνίες, όπου οι νομοί δεν εφαρμόζονται.

Η πολυπολιτισμικότητα έχει δυστυχώς παταγωδώς αποτύχει, γιατί οι κυβερνήσεις αυτών των χωρών δεν έλαβαν υπ όψη την όχι μόνον διαφορετική, αλλά και διαμετρικά αντίθετη παράδοση και ψυχοσύνθεση των Τούρκων και Αράβων μωαμεθανών.

Ακόμη και ο περίφημος Γερμανός πρώην καγκελάριος Helmut Schmidt είπε προ του θανάτου του, κάναμε μεγάλο λάθος που επιτρέψαμε την εισροή μωαμεθανικων πληθυσμών πρωτίστως από την καθυστερημένη Ανατολική Τουρκία. Καθημ. (8.7.18)

—————————————————————————————————————

Μετακίνηση Προσφύγων-Μεταναστών στην ΕΕ

α) Ο μη αναγνωρισθείς Πρόσφυγας δεν επιτρέπεται να εγκαταλειψει την πόλη , όπου προσωρινά κατοικεί.
β) Ο αναγνωρισθείς Πρόσφυγας μπορεί να κινείται ελεύθερα στο κράτος διαμονής καινα επισκέπτεται και άλλες χώρεςτης ΕΕ
γ) Ο αναγνωρισθείς Πρόσφυγας δεν έχει το δικαίωμα μετοίκησης στα πλαίσα της ΕΕ. Αυτό το δικαίωμα προορίζεται αποκλειστικά για τους ΥΠΗΚΟΚΟΥΣ των χωρώντης ΕΕ.

δ) Οι Πρόσφυγες και οι Μετανάστες αυτονοήτως επιθυμούν να ζήσουν στις πλούσιες ευρωπαϊκές χώρες ( π.χ. Γερμανία, Σουηδία, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο) και όχι στην οικονομικά καταστραμμένη Ελλάδα. Επομένως δεν είναι ανάγκη να ανησυχείτε.Καθημερινή (24.7.18)

 

 

Hinterlasse eine Antwort

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.

Du kannst folgende HTML-Tags benutzen: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>