Γερμανοί ως Εθνωνύμιο, Προέλευση, Βαυαροί, Αρχαίοι-Σημερινοί, Πρώσοι, Προτεσταντισμός, Νοοτροπία

Γερμανοί ως Εθνωνύμιο, ,Προέλευση, Βαυαροί, Αρχαίοι-Σημερινοί, Πρώσοι, Προτεσταντισμός, Νοοτροπία

Οι σημερινοί Γερμανοί ( Deutsche ) είναι κράμα πρωτίστως των παρακάτω πληθυσμών και φύλων :
Προ περίπου 40χιλιάδων ετών ο homo sapiens sapiens προερχόμενος από την Αφρική μέσω της Νότιας Ευρώπης, πρό 7500 ετών ειρηνικοί αγροτικοί πληθυσμοί ( Νεολιθική Εποχή ) προερχόμενοι από τα Νοτιοανατολικά Βαλκάνια, πρό 5500 ετών οι δυναμικοί και επιθετικοί Ινδοευρωπαίοι προερχόμενοι από την περιοχή μεταξύ της Κασπίας και της Μαύρης Θάλασσας, προ 4 χιλιάδων ετών στις Βόρειες περιοχές γερμανικά φύλα, αργότερα στην Κεντρική Γερμανία ιλλυρικά φύλα, πρό 2500 ετών πολυάριθμα κελτικά φύλα,λίγο αργότερα κάθοδος πολυάριθμων γερμανικών φύλων, τον 6o/7oαι. δυτικοσλαβικά φύλα (πρωτίστως Σοράβοι, Sorben ), στα τέλη του 19ου αι. δεκάδες χιλιάδες Πολωνοί σαν εργάτες, από τα 60χρονα ιδίως Τούρκοι ( σχεδόν 3 εκατομμύρια ), Ιταλοί, Ελληνες και άλλοι ευρωπαϊκοί λαοί, εν τω μεταξύ άνθρωποι από πάνω από 100 χώρες του κόσμου.

Λοιπόν όλα τα αναφερθέντα φύλα έχουν βαθμιαία αναμειχθεί και αποτελούν τους σημερινούς Γερμανούς. Ιδιαιτέρως στις δυτικές περιοχές έχουν αναμειχθεί Γερμανοί με Κέλτες ( “Γερμανοκέλτες” ) και σε όλες τις ανατολικές περιοχές με Σλάβους ( “Γερμανοσλάβοι” ), αλλά οι καθ ευτού Γερμανοί είναι ακόμη στην πλειοψηφία. Ο  Χίτλερ τους ήθελε καθαρόαιμους, αλλά εν τω μεταξύ έγιναν παρδαλοί, όμως γενικά ωραιότεροι.

Από τον 4ο έως τον 6ο αι. μ.Χ. έλαβε χώραν η μεγάλη μετακίνηση των πολυάριθμων γερμανικών φύλων (Völkerwanderung : Μετακίνηση των λαών ) . Έχοντας σαν αφετηρία την Γερμανία και την Σκανδιναβία διέσχιζαν την Ευρώπη προς όλες τις κατευθύνσεις.
Έτσι έφθασαν οι Γότθοι και οι Βάνδαλοι από την Σουηδία μέσω της Κριμαίας ,διασχίζοντας την Ευρώπη έως την Ιβηρική Χερσόνησο, την οποία σύντομα κατέκτησαν. Αυτοί αποτελούσαν επί αιώνες στην Ισπανία την αριστοκρατία.

Άλλα γερμανικά φύλα, όπως π.χ. οι Σάξονες ( Sachsen ) και οι Άγγλοι ( Angeln ) από την Βόρεια Γερμανια επιτέθηκαν κατά των κελτικών φύλων της Βρεταννίας, τα οποία κατετρόπωσαν , εποίκησαν για πάντα την χώρα, η οποία κατόπιν ονομάσθηκε Αγγλία (Αγγλοι). Γενικά χρησιμοποιείται και το εθνωνύμιο Αγγλοσάξωνες. Αυτοί, αν και πολιτισμικά κατώτεροι από τους Κέλτες με στοιχεία ρωμαϊκού πολιτισμού που τους ονόμαζαν “άγριους Σάξονες”, προσέδωσαν στους αυτόχθονους πληθυσμούς μία μεγάλη δυναμικότητα που ήταν μία από τις προϋποθέσεις για την άνοδο της Αγγλίας πολλούς αιώνες αργότερα.

Το φύλο των Λαγγοβάρδων ( Langobarden ) έχοντας ως αφετηρία την Βόρεια Γερμανία, διέσχισε την Ευρώπη και έφθασε στην πλούσια και πολυπόθυτη Ιταλία, την οποία κυρίευσε σχετικά σύντομα. Ακόμη και σήμερα διαπιστώνουμε τα αποτυπώματά τους : μεγαλόσωμοι Βόρειοι Ιταλοί, ξανθοί, γερμανική φυσιογνωμία, δυναμικότητα, η οποία είναι άγνωστη στην υπόλοιπη Ιταλία, εθνωνύμιο Lombardi και τοπωνύμιο Lombardia.

Ένα τμήμα του άκρως επιθετικού φύλου των Σουέβων ( Sueben ) έφθασε έως την Βόρεια Πορτογαλλία ( Lusitania ) , κατέκτησε την περιοχή , νίκησε σε πόλεμο τους Καστιλιάνους, ανεξαρτοποιήθηκε και ίδρυσε δικό του κράτος, την Πορτογαλλία. Και αυτό το γερμανικό φύλο προσέδωσε δυναμικότητα στον γηγενή ιβηροκελτικό πληθυσμό. Ακόμη και σήμερα ξεχωρίζουν οι Βόρειοι ξανθοί και υψηλόσωμοι Πορτογάλλοι από τους μελαχρινούς και μικρόσωμους του Νότου.

Το πιό μεγάλο, ισχυρό και δυναμικό γερμανικό φύλο ήταν αναμφιβόλως οι Φράγκοι ( Franken: Οι ελεύθεροι ), οι οποίοι επέδρασαν στην ευρωπαϊκή ιστορία περισσότερο από τους άλλους αρχαίους γερμανικούς λαούς . Ξεκινώντας από την Βορειοδυτική Γερμανία, εισέβαλαν στην Γαλλία, εξεδίωξαν ταχέως τις ρωμαϊκές λεγεώνες έτσι, ώστε οι Γαλλοι τους υποδέχθηκαν ως απελευθερωτές, συγχωνεύθηκαν με τους πολιτισμικά πολύ ανώτερους Γάλλους, παρέλαβαν τον πολιτισμό και την νεολατινική γλώσσα , ενώ τα σημερινά ολλανδικά κατάγονται από τα αρχαία φραγκικά , και όμως επικράτησαν στην εθνωνυμία και στην τοπωνυνία : Το τοπωνύμιο Γαλλία ( Gallus) αντικαταστάθηκε με την France (Φραγκιά) και το εθνωνύμιο Γάλλος ( Gallus : Ο πετεινός ως τοτέμ ζώο ) με Francais : Φράγκος)

Οι Φράγκοι κατόρθωσαν να κυριεύσουν τις περιοχές των πολυάριθμων κελτικών και γερμανικών φύλων και να ιδρύσουν τον 8ο αι. μία κραταιά αυτοκρατορία υπό τον Καρλομάγνο ( Charlemagne, Karl der Große ) θέτοντας τις βάσεις για την δημιουργία της μετέπειτα Ευρώπης. Η επιρροή τους ήταν τόσο προσδιοριστική στην ευρωπαϊκή πολιτική, που οι Έλληνες και οι Άραβες εννοούσαν με την ονομασία Φραγκιά σχεδόν όλην την Κεντρική και Δυτική Ευρώπη και Φράγκους όλους τους Ευρωπαίους. Και όμως, στην Ελλάδα μείναμε στο εθνωνύμιο Γάλλος και στο τοπωνύμιο Γαλλία, αν και οι σημερινοί “Γάλλοι” εννοούν με αυτές τις έννοιες μόνον τους αρχαίους Γάλλους.

Το ίδιο συμβαίνει και με το εθνωνύμιο Γερμανός ( αυτοπροσδιορισμός Deutscher) και με το τοπωνύμιο Γερμανία ( αυτονομασία Deutschland ). Το εθνωνύμιο Γερμανοί αφορά αποκλειστικά τους αρχαίους Γερμανούς, των οποίων απόγονοι είναι και άλλα έθνη, όπως π.χ. οι Ολλανδοί, οι Δανοί, οι Σουηδοί, Οι Νορβηγοί, οι Αυστριακοί, οι Αγγλοι και εν μέρει οι Βέλγοι, οι Ελβετοί και οι Φιννλανδοί.

Διεπίστωσα, ότι τα σχολικά βιβλία στην France τονίζουν ιδιαιτέρως την καταγωγή από τους αρχαίους Γάλλους παραγκωνίζοντας και την καταγωγή τους από τους αρχαίους γερμανικούς Φράγκους καθώς και από τους σκανδιναβικούς Βίκιγκες , γνωστούς ως Νορμανδούς ( ¨”Βόρειοι άνδρες” ), εξ ου και Normandie ( Βόρεια Γαλλία ). Στην Ρωσία ήταν γνωστοί ως Βαρέγγοι. Οι Γάλλοι μάλλον θα έχουν με την εν μέρει γερμανική καταγωγή τους εθνοψυχολογικά προβλήματα.
Καθημερινή (7.3.14 ).

————————————————–

Βαυαροί, Προέλευση, Εθνογένεση, Νοοτροπία

Το θέμα είναι πολυδιάστατο και ταυτόχρονα συγκεκριμενοποίηση των άρθρων περί των Γερμανών. Εθνωνύμιον, , Τοπωνύμιον :

Πρόκειται για μετάλλαξη (Verbalhornung) από τα Λατινικά “Boieri Varii”( “Verschiedene Boieri” : «Διάφοροι Μπόγιεροι, “Baiuvari”,”Baiuvaren”), “Bayern”). Οι Boieri ανήκαν στα κελτικά φύλα (μερικοί ιστορικοί λένε σε γερμανικά φύλα), τα οποία κατοικούσαν προ της επέλασης των γερμανικών φύλων στην μεγάλη περιοχή με την ονομασία “Gallia Transalpina ” ( “Γαλλία εκείθεν  των Άλπεων”, ενώ η Βόρεια Ιταλία ονομαζόταν ” Gallia Cisalpina” ( ” Γαλλία ενθώθεν των Άλπεων “.
Ας υπενθυμίσουμε, ότι στην Νότια Γαλλία, στην περιοχή της Μασσαλίας υπήρχε από τον 8ο/7ο αι. π.Χ. και η “Gallia Graeca” (“Ελληνική Γαλλία “).

Όταν έφθασαν οι Αρχαίοι Γερμανοί στην περιοχή της σημερινής Βαυαρίας, ζούσαν εκεί ήδη πολιτισμικά ανώτερα κελτικά φύλα, τα οπoία είχαν επηρεασθεί πολύ από τους Ρωμαίους κατακτητές. Τοιουτοτρόπως είχε δημιουργηθεί ένα κελτογερμανικό κράμα.

Όταν περίπου τον 5ο αι. μ.Χ. εγκατέλειψαν οι Ρωμαίοι την περιοχή, έμειναν εκεί εκουσίως πάνω από 20 χιλ. πρώην λεγεωνάριοι γνωστοί ως δεινοί τοξότες, συριακής καταγωγής ( μελαχρινοί, μαύρα μαλλιά και σκούρα μάτια). Αυτοί συγχωνεύθηκαν με τους Κελτογερμανούς. Ακόμη και σήμερα μπορεί να διαπιστώσει κανείς ιδιαιτέρως στις ορεινές περιοχές της Βαυαρίας συριακές φυσιογνωμίες, δηλαδή απογόνονους των Σύρων. Ως  παράδειγμα αναφέρεται εδώ και ο γνωστός πολιτικός Theo Waigel.

Αυτή η λίαν ενδιαφέρουσα εθνογένεση είναι ο λόγος, που οι σημερινοί Βαυαροί διαφέρουν στην φυσιογνωμία και στον χαρακτήρα πολύ από τα άλλα νεογερμανικά φύλα.

Νοοτροπία

Οι Βαυαροί κληρονόμησαν από τους Κέλτες την καλοφαγία έως λαιμαργία (Ιδέ και παροιμία των Σαξώνων : :” Du frißt wie ein Bayer und scheißt wie ein Reiher” : «Καταφροχθίζεις σαν
Βαυαρός και χαί… σαν ψαροφάγος» (πουλί)) , την αθυροστομία και την μεγαλοστομία, από τους Γερμανούς την παροιμιώδη πνευματική βραδυκινησία και τον συγκρουσιακό χαρακτήρα, το ευέξαπτο και γενικά το τεμπεραμέντο από τους Σύρους.

Ιστορικά (συνοπτικότατα)

Οι Βαυαροί δεν ήταν σε θέση να διαδραματίσουν στην Γερμανική ιστορία έναν σημαντικό ρόλο.
Έως τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν η Βαυαρία μία καθυστερημένη, φτωχή και σχεδόν περιφρονημένη περιοχή. Μέσω της τεράστιας οικονομικής βοήθειας εκ μέρους των προηγμένων και πλούσιων γερμανικών κρατιδίων κατόρθωσε να εξελιχθεί επί τη βάσει επενδύσεων ιδιαιτέρως στις υψηλές τεχνολογίες, ενώ τα πλούσια κρατίδια παραμέλησαν τέτοιες επενδύσεις και γενικά τον εκσυγχρονισμό της βιομηχανίας και έτσι έμειναν στην εξέλιξη πίσω και σήμερα είναι φτωχά.
Εν ολίγοις : Οι όροι αντιστράφηκαν. Οι αλλοι κλαψουρίζονται και οι Βαυαροί απέκτησαν αφάνταστη αυτοπεποίθηση και άρχισαν να λοιδωρούν τα φτωχά κρατίδια ! Η Βαυαρία απέκτησε τα πρωτεία στην οικονομία, στις υψηλές τεχνολογίες, στην διοίκηση ( Δημόσιο ) , στην δημόσια ασφάλεια, στην παιδεία και στα πανεπιστήμια.

Στηριζόμενη στα πανεπιστήμιά της – τρία από τα πέντε πρυτανεύοντα πανεπιστήμια όλης της Γερμανίας βρίσκονται στην Βαυαρία- διαθέτει το ανώτερο και αποτελεσματικότερο think tank της Γερμανίας.
Βαυαροί υπερεξειδικευμένοι επιστήμονες διεθνούς βεληνεκούς εκπροσωπούν το γερμανικό κράτος σε διεθνείς οργανώσεις π.χ. στον ΟΗΕ, στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στην International Law Commission κοκ. και δη σε κομβικές θέσεις. Γνωρίζω μερικούς  πολύ καλά.

Είναι δυστυχώς γεγονός , ότι οι Βαυαροί έχουν μίαν υσχυρή τάση σε εγωϊσμό. Έχει αποδειχθεί, ότι εγιναν βαθμιαία αχάριστοι.
Δεν είναι διατεθειμένοι να βοηθήσουν εκουσίως τα φτωχά κρατίδια στην υπόλοιπη Γερμανία , ιδίως στην πρώην Ανατολική Γερμανία. Την ίδια τοποθέτηση έχουν και έναντι του φτωχού ευρωπαϊκού Νότου, για τον οποίο αισθάνονται σχεδόν περιφρόνηση. Το Βήμα (ηλεκτρονική έκδοση ).

———————————————————-

Γερμανός, Deutscher

1. Εθνωνύμιο

Θα ήταν καλύτερα να λάβουμε υπ όψη, πώς αυτονομάζεται μία χώρα. Στην περίπτωσή μας ονομάζεται η χώρα αντικείμενο Deutschland και ο κάτοικός της Deutscher.
Το όνομα εχει δοθεί από τους Ιταλούς και εκφράζει περιφρόνηση και απέχθεια. Βασίζεται στο αρχαιότερο όνομα ενός από τα πολυάριθμα γερμανικά φύλα, του Τεύτονες (Teutones, Teutonen ), που ήταν για τους Ρωμαίους συνώνυμο με τη λέξη βάρβαρος. Είναι ένα υβριστικό όνομα !
Προ περίπου 2200 ετων είχαν εισβάλλει οι Τεύτονες στην Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία , λήστευαν, κατέστρεφαν και σκότωναν. Πολεμούσαν  μαινόμενοι, γι αυτό έχουν  οι Ρωμαίοι διατυπώσει την τρομερή έκφραση ” Furor Teutonicus” (“Τευτονική Μανία»).

Οι Ρωμαίοι νίκησαν προ 2000 ετών τους Κέλτες ( αρχαίους Γάλλους) και κατόπιν πέρασαν στην ανατολική όχθη του ποταμού Ρήνου (Rhein) . Εκεί συνάντησαν άλλους λαούς , πολιτιστικά καθυστερημένους, πιό πολεμοχαρείς και πιό γενναίους και τους ονόμασαν “Germani” ( Γερμανοί) και την χώρα τους “Germania” ( Γερμανία ). Η λατινική λέξη “Germanus” σημαίνει ” Ο γνήσιος” (Κέλτης ) !
Άλλες ερμηνείες όπως π.χ. Germann ( Ger : Δόρυ συν Mann ; άνδρας = Δορυφόρος ) δεν είναι επιστημονικές.
Οι αρχαίοι Γερμανοί είχαν δικές τους εθνικές ονομασίες. Όταν χρησιμοποιούν οι σημερινοί Γερμανοί την λέξη ” Γερμανός ” εννοούν αποκλειστικά τους αρχαίους Γερμανούς. Έτσι γίνονται σε άλλες γλώσσες πολλές συγχίσεις.

2. Οι Γερμανοί ήταν οι κύριοι αίτιοι για τους δύο παγκοσμίους πολέμους. Στον 1ο Παγκόσμιο Πόλεμο έχουν διαπράξει μεγάλα εγκλήματα πολέμου. Στον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο έκαναν βαρβαρότητες και θηριωδίες, μεταξύ άλλων και την γενοκτονία ( Shoa ) των ευρωπαίων Εβραίων. Για πρώτη φορά σε όλην την ιστορία της ανθρωπότητας έκαναν ειδικούς νόμου για να εξοντώσουν εκατομμύρια ανθρώπων!
Για τιμωρία έχασαν ακριβώς ένα τρίτο του εθνικού εδάφους εσαεί και έχουν πληρώσει τεράστιες αποζημιώσεις. Και υστερα από χιλιάδες χρόνια θα τους αναφέρουν ως τους μεγαλύτερους εγκληματίες και βαρβάρους στην ιστορία της ανθρωπότητας.. Και οι Ασσύριοι αναφέρονται και ύστερα από 2800 χρόνια για τις βαρβαρότητες και κτηνωδίες τους.

Οι γείτονες της σημερινής Γερμανίας, ιδιαίτερα τα πρώην πρώτα θύματα Τσεχία και Πολωνία παρακολουθούν κάθε πολιτική εξέλιξη στη Γερμανία με μεγίστη προσοχή και δυσπιστία. Δηλαδή στα κατάβαθα της ψυχής τους έχουν πράγματι μια κάποια  γερμανοφοβία, αν και οι σημερινοί Γερμανοί διαφέρουν κατά πολύ απο τους εγκληματίες Γερμανούς. Έβγαλαν τα σωστά συμπεράσματα από την εθνική καταστροφή τους.
Ζω μεταξύ τους ακριβώς 54 χρόνια . Δεν διαπίστωσα τίποτα το επικίνδυνο. Οι Νεοφασίστες είναι περίπου 12 % του πληθυσμού, αλλά υπάρχουν και κρυπτοφασίζοντες, περίπου 20 -25 % του πληθυσμού.

Η Γερμανία είναι στην Ευρώπη το πιό σπουδαίο μέλος του ΝΑΤΟ και της ΕΕ. Οι Γερμανοί έχουν αναμειχθεί με ανθρώπους από δεκάδες λαούς από όλον τον κόσμο. Είμαι πεπεισμένος, ότι δεν υπάρχει λόγος για Γερμανοφοβία. Αυτά ανήκουν στο παρελθόν. Οι Έλληνες που ζουν στη Γερμανία ( κάπου 350 χιλ. ) έχουν πολύ καλή φήμη ως εργατικοί , πειθαρχικοί και πολιτισμένοι. Δηλαδή σε μια αξιοκρατούμενη κοινωνία συντελείται μια αφάνταστη μεταλλαγή των Ελλήνων. Αυτό είναι.

Γενικά οι Γερμανοί αγαπούν τους Ελληνες και για το παρελθόν ( Αρχαίοι Έλληνες). Όταν διαπιστώσουν ότι ένας Έλληνας είναι εργατικός και έξυπνος τον προωθούν. Από τους Έλληνες απαιτούν να είναι οι πρώτοι. Αλλοίμονο όμως στον Έλληνα π.χ. φοιτητή, που δεν ανήκει στους πρώτους. Αυτόν τον περιφρονούν ως ανάξιο των Αρχαίων Ελλήνων !
Όταν άρχισα τις σπουδές μου το 1960 και ξεπέρασα αμέσως στις επιδόσεις όλους τους Γερμανούς, μου πρότεινε ο κοσμήτορας της σχολής μας να κάνω επιστημονική σταδιοδρομία. Μου έδωσαν ειδική υποτροφία αριστίας και έτσι είχα την δυνατότητα να σπουδάσω και να γίνω κάποτε πανεπιστημιακός. Γι αυτούς ήμουν σύμφωνα με τα δικά τους κριτήρια αξιολόγησης αντάξιος των προγόνων ημών!

Προκύπτει το ερώτημα, γιατί οι Γερμανοί, αν και γενικά πολιτισμένοι , έχουν διαπράξει ανήκουστες βαρβαρότητες. Έχουν εθισμό σε τέτοια πράγματα λόγω του DNA ; Όχι γιατί αν ήταν έτσι, θα ίσχυε αυτό για όλους τους απογόνους των αρχαίων Γερμανών , π.χ. για τους Ολλανδούς, Δανούς, Σουηδούς κτλ.

Πού βρίσκεται η κυρία αιτία για το φαινόμενο αυτό ; Σε σύγγριση με άλλους ευρωπαϊκούς λαούς (π.χ. Γάλλους, Αγγλους, Ισπανούς, Ολλανδούς ) έχουν αποκτήσει οι Γερμανοί πολύ αργά ένα μοντέρνο ενιαίο κράτος, την Γερμανική Αυτοκρατορία ( Deutsches Reich ) το 1871 ! Όταν επί τέλους ξύπνησαν, διαπίστωσαν ότι οι προηγμένοι ευρωπαϊκοί λαοί είχαν ήδη διανέμει μεταξύ τους τον κόσμο (αποικίες). Απαιτούσαν και οι Γερμανοί να λάβουν το “μερίδιό” τους. Συστηματικά άρχισαν να προετοιμάζονται για τον 1ο Παγκόσμιο Πόλεμο, τον οποίο έχασαν και πλήρωσαν τεράστιες αποζημιώσεις, κατά τη γνωμη τους μια μεγάλη αδικία.
Ύστερα όμως από το 1933 δηλητηριάσθηκε ο γερμανικός λαός από τις ρατσιστικές φαντασιώσεις των εθνικοσοσιαλιστών (!) Η ολοκληρωτική φασιστική ιδεολογία έχει γεννήσει την βαρβαρότητα και την κτηνωδία.
Δεν μπορεί όμως να ισχυρισθεί κανείς, ότι α ) όλος ο γερμανικός λαός έχει αντιληφθεί, τι σκόπευε ο Χίτλερ και β ) ότι ήταν σύμφωνος με τις θηριωδίες. Δηλαδή οι Γερμανοί ήταν το πρώτο θύμα του χιτλερισμού. Και όμως η μεγάλη τιμωρία ύστερα από τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο αφορούσε όλο το γερμανικό έθνος.

Περί αυτού έχω συγγράψει ένα κεφάλαιο σε εγχειρίδιο του Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου. Οι σημερινοί Γερμανοί αισθάνονται αφάνταστη αιδώ γι αυτό το παρελθόν. Επιθυμούν να το ξεχάσουν ( Ιδέ εδώ στο Μπλογκ “Pax Germanica” et “Imperium Germanicum” ?

Πηγές

-R. Schmöckel, Die Indoeuropäer,Aufbruch aus der Vorgeschichte, Bergisch-Gladbach, 1999.
-H. Haarmann, Kleines Lexikon der Völker, München, 2004
-E. Schwarz, Germanische Stammeskunde, Wiesbaden, 2010.
-H.-F. Döbler, Die Germanen, Geschichte und Kultur von A-Z, Bindlach, 1992.
-M. Todd, Die Germanen, Von den frühen Stammesverbänden zu den Erben des Weströmischen Reiches (Original : “The Early Germans”, Oxford, 1992) Stuttgart, 2003.
-P. Arens, Sturm über Europa, Die Völkerwanderung, München, 2002.
-S. Fischer-Fabian, Die ersten Deutschen, Bergisch-Gladbach, 2004. Καθημερινή ( 7.3.14).

———————————————-

Προτεσταντισμός, Γερμανοί, Πρώσσοι

Εδώ και 55 χρόνια ζω ανάμεσα σε Προτεστάντες , έχοντας έτσι ευκαιρία και χρόνο να τους μελετήσω συστηματικά καθώς και να διαβάσω περί του θέματος πολυάριθμα επιστημονικά βιβλία.

1. Ο Προτεσταντισμός ήταν αρχικά αντίδραση του μοναχού Martin Luther ( γλωσσομαθής : Λατινικά, Αρχαία Ελληνικά, Εβραϊκά ) στην διαφθορά, ασωτία, αυταρχία, υποκρισία, ψευτιά και πορνεία της τότε Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας.
Βαθμιαία έχει βγάλει το συμπέρασμα, ότι ο Πάπας στη Ρώμη ήταν ο Αντίχριστος, δηλαδή ο Διάβολος ! Με σκοπό να διαδώσει τον σωστό Χριστιανισμό μετέφρασε την Αγία γραφή στα Γερμανικά, για να την καταλαβαίνουν οι πιστοί καλύτερα.
Οι οπαδοί του πέταξαν από τους ναούς τα εικονοστάσια, τα λιβανιστήρια , τα κεριά, τα “ιερά οστέα” αγίων και ότι άλλο ήταν κατά τη γνώμη τους ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΙΚΟ.
Διέλυσαν τα μοναστήρια, έστειλαν μοναχούς και καλογριές στα σπίτια τους, τους προέτρεψαν να παντρευτούν και να δημιουργήσουν οικογένειες και ο ίδιος παντρεύτηκε μίαν ωραία γυναίκα πρώην καλογριά, η οποία ίδρυσε μίαν εμπορική επιχείρηση και είχε μεγάλες οικονομικές επιτυχίες.

2. Μερικοί ηγεμόνες τον υποστήριξαν , κατόπιν έγινε ο τρομερός και καταστροφικός “Τριακονταετής Θρησκευτικός Πόλεμος” ( “Dreißigjähriger Religionskrieg” ) ο οποίος κατέστρεψε τόσο την Κεντρική Ευρώπη, που τελικά αποφάσισαν οι ηγέτες και των δύο θρησκευτικών παρατάξεων να συνάψουν το 1648 την Συνθήκη Ειρήνης της Βεστφάλης ( Westfälischer Frieden ).

Ο Προτεσταντισμός σώθηκε πρωτίστως από τους τότε στρατιωτικά ισχυρότατους Σουηδούς. Η Συνθήκη διεκήρυξε μεταξύ άλλων δύο Αρχές καθοριστικής σημασίας όχι μόνον για την Γερμανία αλλά και για την Ευρώπη, εν μέρει και για όλον τον κόσμο :

α ) ” Ejus Regio cujus Religio” ( ” Όποιου η Xώρα, αυτού (και) η Πίστη”, δηλαδή η θρησκεία των υπηκόων ήταν εξαρτημένη από την θρησκεία του εκάστοτε ηγεμόνα.

β ) Συμφώνησαν επί τη βάσει μίας πρότασης των Προτεσταντών στην εισαγωγή, την διατύπωση και την πιστή εφαρμογή της νέας Αρχής ” Pacta sunt servanda” ( “Συμφωνίες δέον να τηρούνται ” ). Αν όχι, τότε θα υπάρχουν σοβαρές συνέπειες ( Ιδέ εδώ στο Μπλογκ μου το άρθρο «Pacta sunt servanda, Διεθνείς υποχρεώσεις» ).

Προσέδωσαν στην Αρχή αυτή το επίθετο “καθαγιασμένη”. Όποιος δεν την σέβεται, είναι ανήθικος, απολίτιστος, αξιοπεριφρόνητος , τιμωρητέος και εκτός τούτου αμαρτωλός !
Εως την Συνθήκη της Βεστφάλης ήταν γνωστή μόνον η γενική Αρχή ” bona fides” ( “Καλή πίστη”, “Αξιοπιστία” ) του Ρωμαϊκού Δικαίου (Ιδέ εδώ στο Μπλογκ μου το άρθρο «bona fides. Αξιοπιστία ).

3. Ηθικές Αρχές του Προτεσταντισμού

α) Η ΗΘΙΚΗ ΑΡΧΗ της εργασίας (Προτεσταντικό Εργασιακό Εθος, Protestantische Arbeitsethik) με λίαν ενδιαφέρουσες πτυχές : Ο καλός Χριστιανός έχει το ΙΕΡΟΝ ΚΑΘΗΚΟΝ να είναι εργατικός. Γι αυτόν αποτελεί η εργασία μία ιδιαίτερη μορφή της “Αυτοπραγμάτωσης” ( “Selbstverwirklichung”) του ανθρώπου. Περί αυτού υπάρχουν ως γενική  βάση φιλοσοφικές απόψεις.

Στην προτεσταντική λογοτεχνία θεωρείται η εργασία ως “Αυτοσυνάντηση” ( “Sebstbegegnung” ) του ανθρώπου.

Αυτό σημαίνει ότι η εργατικότητα είναι αναπόσπαστο στοιχείο της ανθρώπινης ταυτότητας. Με την εργασία του τιμά ο Προτεστάντης τον Θεό, ο οποίος έτσι τον αγαπά και τον ευλογεί. Με την εργατικότητά του δημιουργεί ο Προτεστάντης τις απαραίτητες προüποθέσεις για να εισέλθει κάποτε κατ ευθείαν στον Παράδεισο. Να δημιουργεί ” “hic et nunc” ( “εδώ και σήμερα” ) και να μήν ασχολείται τόσο με την “Δευτέρα Παρουσία”, δηλαδή με την “Αιωνιότητα”. Ο τεμπέλης θα πάει αναμφιβόλως και αιωνίως στην Κόλαση.

β ) Η καλβινιστική ΗΘΙΚΗ ΑΡΧΗ της Επίτευξης (Kalvinistisches Leistungsprinzip ) : Ο καλός Χριστιανός είναι όχι μόνον εργατικός, αλλά έχει το ΙΕΡΟΝ ΚΑΘΗΚΟΝ να είναι επιτυχής και να κάνει κέρδος. Αυτό είναι.
Πρωτίστως έτσι γεννήθηκε ο Εμπορικός Καπιταλισμός στην Ολλανδία και κατόπιν ο Βιομηχανικός Καπιταλισμός στην Αγγλία. Αυτό είναι χωρίς υπερβολή συναρπαστικό και κοσμοϊστορικό.
Πρωτίστως από το κράμα των παραγωγικών δυνάμεων με τον Προτεσταντισμό απέρρευσε το καπιταλιστικό σύστημα ( Max Weber, Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus , Η προτεσταντική Ηθική και το πνεύμα του Καπιταλισμού ).

γ ) Ο Προτεστάντης είναι άτομο, κατέχει ατομικότητα , αλλά αποκρούει τον ατομικισμό και τον εγωϊσμό (στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στα πλαίσια των ορθόδοξων κληρικών και θεολόγων συγχίζονται σκοπίμως αυτές οι έννοιες ! ).
Αναγνωρίζει , ότι μεταξύ των ιδιωτικών και των κοινωνικών συμφερόντων υφίσταται μία διαλεκτική αλληλοεξάρτηση. Σε αμφιλεγόμενες περιπτώσεις όμως πρυτανεύει το συμφέρον του συνόλου. Αυτό σημαίνει , ότι η κοινωνική συνείδησή του είναι υπεραναπτυγμένη.

δ ) Ως συνειδητός πολίτης κατέχει και κρατική συνείδηση αναγνωρίζοντας και εδώ την διαλεκτική αλληλουχία μεταξύ δικαιωμάτων και καθηκόντων απέναντι στο κράτος του.
ε ) Είναι πέραν τούτου αυτονοήτως νομοταγής έως νομολάγνος, δηλαδή κατέχει επίσης μίαν υπεραναπτυγμενη νομική συνείδηση ( όχι απλώς την ανέξοδη γενικολογία του ελληνικού όρου “αίσθημα δικαίου”).

ξ) Ο Προτεστάντης είναι πολύ οικονομικός, αποφεύγει τα χρέη και είναι γι αυτόν αδιανόητο και ακατανόητο να ξοδεύει περισσότερα από ό,τι κερδίζει. Περιφρονεί τους άσωτους. Είναι αυτοί και οκνηροί, τότε τους απεχθάνεται από τα κατάβαθα της ψυχής του.

η) Είναι πολύ σεμνός σε όλα τα επίπεδα της ζωής π.χ. κατοικία, αυτοκίνητο, ρουχισμός, αποδοχές για μέλη της κυβέρνησης και του κοινοβουλίου (πολύ χαμηλές), ολιγομελείς κυβερνήσεις ( ένα τέταρτο , το πολύ ένα τρίτο της ελληνικής ), μικρά Κοινοβούλια ( π.χ. το ολλανδικό κοινοβούλιο έχει μόνον 100 βουλευτές σε μία χώρα με 18 εκατομ. κατοίκους ), λίγους δημοσίους υπαλλήλους ( Ολλανδία μόνον 265 χιλ.) .

θ) Ο Προτεστάντης δεν δείχνει πλούτο, γιατί είναι κάτι τετοιο σύμφωνα με την προτεσταντική του παράδοση και κοσμοαντίληψη αμάρτημα και απολίτιστο. Δεν είναι τυχαίο, που οι σκανδιναβικές χώρες έχουν, όπως κάθε χρόνο διαπιστώνεται από ειδικούς διεθνείς οργανισμούς, ελάχιστη διαφθορά. Υφίσταται γενικά αξιοκρατία. Στις άλλες ευρωπαϊκες προτεσταντικές χώρες διαπιστώνεται επίσης λίγη διαφθορά.

4. Στην Γερμανία έγινε ένα ιδιαίτερο κράμα μεταξύ του προτεσταντικού και του πρωσσικού πνεύματος με ιδιαίτερα αποτελέσματα.

Προτεσταντικοπρωσσικό κράμα, χαρακτηριστικά

α ) Τάξη και αξιοπιστία σε ατομικό, κοινωνικό και κρατικό επίπεδο. Π. χ. “να είσαι ακριβής στην ώρα σου”, να τηρείς τις υποσχέσεις σου σύμφωνα με το ρητό “Ein Mann , ein Wort” ” Ένας άνδρας, μία λέξη, δηλαδή ένας άνδρας τηρεί τις υποσχέσεις του που σημαίνει, ότι η τιμή ενός ανδρός είναι στενά συνδεδεμένη με την αξιοπιστία του !

β ) Να δημιουργείς προüποθέσεις για την πραγματοποίηση των σκοπών σου. “Προτού πετάξεις , μάθε πρώτα να περπατάς”. “Πρώτα η δουλειά και ύστερα το γλέντι”. Μίλα λίγο και κάνε πολλά.

γ ) Να έχεις υπομονή και αντοχή . Να προσέχεις τον χαρακτήρα της διαδικασίας. Αυτό σημαίνει συστηματικότητα, μεθοδικότητα, οργανοτικότητα, αποτελεσματικότητα.

5. Ιδιαιτερότητες των οικογενειών των προτεσταντών ιερέων.
Στα παρελθόντα περίπου 400 έτη προήλθαν 45 τοις εκατό της γερμανικής ελίτ από τέτοιες οικογένειες. Χαρακτηριστικά γνωρίσματα : μεγάλες ανθρώπινες και κοινωνικές αξίες, υψηλή ουμανιστική και εγκυκλοπαιδική μόρφωση, διαπαιδαγώγηση στο πνεύμα των καθηκόντων απέναντι στην κοινωνία και στο κράτος και στο πνεύμα της δικαιοσύνης.

Σε ό,τι αφορά την Angela Merkel ,δέον να τονισθεί ιδιαιτέρως , ότι έχει σπουδάσει φυσικές επιστήμες με αριστεία , έκανε διδακτορικό και κατόπιν εργάσθηκε ως επιστημονική ερευνήτρια στην Ακαδημία Επιστημών.
Η ειδικότητά της είναι η Αναλυτική Φυσική. Θέλει να αναλύει συστηματικά και κάθε αντικείμενο της πολιτικής. Αυτή η προσέγγιση σε πολιτικά θέματα είναι στην Νότια Ευρώπη τελείως άγνωστη.
Ύπερέχει με την ευφυία , την συστηματικότητα , μεθοδικότητα και αποτελεσματικότητα όλων των άλλων γερμανών πολιτικών. Κατέχει μεγίστη αυτοπεποίθη και στωϊκή ηρεμία.
Σήμερα θεωρείται διεθνώς ως μία από τις σπουδαιότερες πολιτικές προσωπικότητες (Ιδέ εδώ στο Μπλογκ μου τη μελέτη “Angela Merkel. Γερμανίδα Καγκελάριος”). Ο πρόεδρος της Γερμανίας  J. Gauck ήταν προτεστάντης ιερέας. Είναι ενδιαφέρον, ότι και οι δύο κατάγονται από την πρώην Ανατολική Γερμανία, όπου έχουν σπουδάσει.

Προσθήκες

α ) Οι προαναφερθείσες Αρχές του Προτεσταντισμού είχαν επικρατήσει βαθμιαία ιδιαίτερα μετά την δημιουργία της Γερμανικής Αυτοκρατορίας ( Deutsches Reich ) το 1871 σε όλη την Γερμανία, δηλαδή τις αναγνώρισαν και οι Καθολικοί ( π.χ. οι Βαυαροί ) και στον 20ο αι. ακόμη και οι αθεϊστές Γερμανοί.
Με αυτον τον τρόπο αυτές οι Αρχές έχουν από πολλού ανεξαρτοποιηθει από την προτεσταντική πίστη και ανήκουν στην παράδοση καθώς και στην καθημερινότητα των Γερμανών.
Υπογραμμίζω εκ νέου ιδιαιτέρως, ότι δεν είναι αναγκαίο να έχει κανείς την προτεσταντική πίστη , αν είναι διατεθειμένος να ενστερνισθεί αυτές τις Αρχές.

β ) Είναι δυνατόν και για έναν Έλληνα να κάνει εκουσίως ένα κράμα από προσόντα του Νεοέλληνα (π. Χ. πνευματκή ευστροφία και δημιουργική φαντασία) και από τα προαναφερθέντα πλεονεκτημάτα του Προτεσταντισμού ( Ιδέ εδώ στο Μπλογγ μου την εκτενή μελέτη “Deutsche und Griechen, Mentalität, Eine komparative Studie” και  το άρθρο “Ελληνες και Γερμανοί, Εθνολογική Σύγκριση”).

γ ) Ένα αλλο κράμα από προτεσταντικές και πρωσσικές Αρχές έχει δημιουργήσει ειδικά μετά τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο πολιτικούς οι οποίοι διαθέτουν προσόντα όπως π.χ. σιδερένια θέληση, ατσαλένια αντοχή και αυτοπειθαρχία από γρανίτη. Ταυτοχρόνως σκέπτονται σε πανευρωπαϊκό πνεύμα.
Διαπιστώνω σχεδόν κάθε ημέρα, ότι η μεγάλη πλειοψηφία των νέων Γερμανών ιδιαιτέρως των σπουδαστών έχει τέτοιες ικανότητες. Υπάρχουν όμως και ενδείξεις του χαλαρώματος των αρχών υπό την επιδραση του ευρωπαϊκού Νότου.

δ ) Είναι πασιφανές και πασίγνωστο, ότι οι χώρες με προτεσταντικές Αρχές (Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία) έχουν στην οικονομία, στις υψηλές τεχνολογίες ( σχεδόν όλες οι μεγάλες εφευρέσεις), στις επιστήμες κτλ. τα πρωτεία.

ε ) Είναι δυνατόν να διαπιστωθεί τελείως αντικειμενικά, ότι οι χώρες με παράδοση της Ορθοδοξίας είναι σε απίστευτο βαθμό καθυστερημένες.
Οπως φαίνεται, ακόμη δεν έχουν απογαλακτωθεί επαρκώς από τον Μεσαίωνα. Η  Κοσμοαντίληψη και η Εικόνα  του ανθρώπου δεν ανταποκρίνεται ουδόλως στις απαιτήσεις της παγκοσμιοποιημένης ανθρωπότητας.

Έχει αποδειχθεί, ότι ο ορθόδοξος μυστικισμός εμποδίζει την απελευθέρωση των πνευματικών ικανοτήτων του ανθρώπου. Ο κοινός νους και η λογική απαιτούν να βγάλει η Ορθοδοξία κάποτε τον δικό της Λούθηρο ( Ιδέ εδώ στο Μπλογγ τα άρθρα “Ευρωπαϊκή Διαφώτιση και Ορθόδοξη Εκκλησία”, “Διαφώτιση κατά Σκοταδισμού”, «Φιλοσοφία και Μεταφυσική, Διάλογος με Χρήστο Γιανναρά», «Επιστήμη vs Μυστικισμού, Διάλογος με Χρήστο Γιανναρά»). Δημοσιευθέν συχνά στον κεντρικό ηλεκτρονικό τύπο, την τελευταίαν φορά στο Βημα, 21.7.14.

—————————————————-

Γερμανοί, Νοοτροπία

Είμαι πεπεισμένος, ότι το εξής κείμενο μπορεί να συμβάλλει κάπως στην κατανόηση της εθνικής νοοτροπίας των Γερμανών, μια που στην Γερμανία ζούν από δεκαετίες πάνω από 350 χιλιάδες Ελληνες και εκτός τούτου χιλιάδες νέοι Ελληνες έρχονται λόγω της κρίσης για εργασία. Αν θέλουν να είναι επιτυχείς, τους συνιστώ να ρίξουν στην κάλαθο των αχρήστων ιδιαιτέρως τις προκαταλήψεις εναντίον του γερμανικού λαού.

Το κείμενο στηρίζεται σε ειδικά βιβλία ιστορικών, εθνολόγων και ψυχολόγων Γερμανών, στην γνώση της ιστορίας, του πολιτισμού και της κουλτούρας των Γερμανών και σε δική μου εμπειρία στα παρελθόντα 55 έτη συμβίωσης σε υπεύθυνες θέσεις (π.χ. ως σεφ, έχουν άλλη συμπεριφορά !).
Ποιές συνθήκες έχουν διαμορφώσει τη νοοτροπία των Γερμανών ;

α ) Σκληρό κλίμα στον Βορρά , ήπιο κλίμα στην Μεσόγειο. Ο homo sapiens sapiens ζει στην Ευρώπη εδώ και 42 χιλιάδες έτη. Το κλίμα έχει διαμορφώσει τον χαρακτήρα και τις συνήθειες των αθρώπων. Στον Βορρά τους έκανε πιό εργατικούς, δυναμικούς και με τεράστια αντοχή ( άνδρες και γυναίκες ) σε αφάνταστο βαθμό για τους Νότιους Ευρωπαίους. Το κύριο πρόβλημα των Βορείων ήταν πως να επιζήσουν. Έτσι έγιναν αυτοί πιό εφευρετικοί, πειθαρχικοί και ανέπτυξαν οργανωτικές ικανότητες. Εκτός τούτου ήταν και είναι ολιγόμιλοι. Στο Νότο ήταν η φύση πιό απλόχερη, και οι άνθρωποι είχαν λόγω του κλίματος την ευκαιρία μίας έντονης κοινωνικής ζωής επί τη βάσει της συνομιλίας κτλ.

β ) Ήδη στον Μεσαίωνα τους δίδαξε ο Προτεσταντισμός, ότι η φιλοπονία και η επίτευξη είναι κάτι το πολύ θεάρεστο. Αυτό το ενστερνίσθηκαν. Η εργατικότητα είναι ιερόν καθήκον και ταυτόχρονα συστατικό στοιχείο της ταυτότητάς τους, ανεξάρτητα από το αν είναι πιστοί ή αθεϊστές (πλειοψηφία).

γ ) Ειδικά στην Γερμανία έχουν οι “Πρωσσικές αρετές” όπως π.χ. η πειθαρχία, η αυτοπειθαρχία, η τάξη, η σεμνότητα κτλ. ασκήσει μεγίστη επίδραση στους ανθρώπους.

δ ) Η ταχεία εκβιομηχανοποίηση της Γερμανίας στο δεύτερο ήμισυ του 19ου αι. ενδυνάμωσε τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά, αλλά ταυτόχρονα έκανε τους Γερμανούς ολίγον τι βραδυκίνητους και υπήκοους με την αρνητική σημασία της λέξης, αλλιώς δεν θα ήταν σύμφωνοι με τον Χίτλερ. Στους Έλληνες δεν θα συνέβαινε κάτι τέτοιο.
Παρακάτω αναφέρονται συνοπτικά τα προσόντα και τα ελαττώματα των Γερμανών.

Προσόντα

Εργατικότητα ( μέσο της ανθρώπινης αυτοεκπλήρωσης), δυναμικότητα, ισχυρή αντοχή, δυνατή βούληση, αξιοπιστία, υπεραναπτυγμένη ικανότητα οργάνωσης, εμβρίθεια, προτεραιότητα της λογικής έναντι των συναισθημάτων, νηφαλιότητα, κρατική και νομική συνείδηση, αναγνώριση του συμφέροντος του συνόλου, αγάπη στην τάξη.

Ελαττώματα

Ξενοφοβία, έλλειψη της ανεκτικότητας έναντι ηλικιωμένων, παιδιών και αρρώστων, υπερεθνικισμος, εθνική αλαζονεία, πνευματική βραδυκινησία, κλίση στην επιθετικότητα, έλλειψη της αυτοπεποίθησης , της φιλοξενίας, της αισθητικής ( είναι χοντρoκομμένοι), δυνατός εθισμός στον αυταρχισμό, υπερεκτίμηση της τυπικότητας, υποανάπτυκτη σεξουαλικότητα ( άνδρες συμπλεγματικοί , όχι οι γυναίκες), έλλειψη της “χρυσής τομής» (εθνικά ζητήματα στο παρελθόν). Καθημερινή ( 7.3.14 ).

Hinterlasse eine Antwort

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.

Du kannst folgende HTML-Tags benutzen: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>