“Κοινωνικό Συμβόλαιο” a la grec της Αμοιβαίας Διαφθοροποίησης

Το «Κοινωνικό Συμβόλαιο» a la grec της Αμοιβαίας Διαφθοροποίησης

Στην Ελλάδα δεν υπάρχει το άτομο, το οποίο είναι η conditio sine qua non ( τελείως απαραίτητη προϋπόθεση ) για την δημιουργία του Πολίτου.

Ειδικά στις βαλκανικές κοινωνίες το Ατομο είναι σχεδόν ανύπαρκτο και αντί αυτού υφίστανται οι ομάδες ( οικογένεια, γένος-σόϊ, συγχωριανοί, οι ιδεολογικά και πολιτικά ομοϊδεάτες ( “ημέτεροι” κοκ. ). Λείπει μεν η ατομικότητα , αλλά σημειώνονται σε μεγίστη αφθονία ο ατομικισμός, ο εγωϊσμός και ο φιλοτομαρισμός των περισσότερων μελών της κοινωνίας ( Ιδέ εδώ στο Μπλογκ τη μελέτη “Ατομο, Ατομικότητα, Ατομικισμός, Εγωϊσμός, Φιλοτομαρισμός” ).

Ο Πολίτης ( Citoyen ) είναι προϊόν της αστικής Επανάστασης στην Γαλλία ( 1789 ).
Και άλλες εξελιγμένες χώρες κατόρθωσαν βαθμιαία να δημιουργήσουν τον Πολίτη και το σύγχρονο αστικό κράτος με εξελιγμένο Δημόσιο. Η Ελλάδα έχει όμως παραλάβει μόνον το σχήμα ( σύνταγμα, νόμοι) από τα προηγμένα ευρωπαϊκά κράτη , αλλά όχι την ουσία, το περιεχόμενο. Εδώ και 200 έτη  η Ελλάδα προσπαθεί να προσαρμοσθεί στα ευρωπαϊκά πρότυπα , αλλά έως σήμερα οι προσπάθειες δεν έχουν στεφθεί με επιτυχία.

Η χώρα χρειάζεται αναμφιβόλως εξευρωπαϊσμό , εκμοντερνισμό και εξορθολογισμό. Αυτό όμως προϋποθέτει ριζικές διαρθρωτικές αλλαγές όλων των πεδίων της ζωής. Και όμως, εδώ και 200 έτη δεν υλοποιούνται οι απαραίτητες ριζικές μεταρρυθμίσεις ( Ιδέ  εδώ στο Μπλογκ τη μελετη “Αντιμεταρρυθμιστικός Εθισμός …”).

Η γενική βάση της αστικής κοινωνίας είναι το Κοινωνικό Συμβόλαιο ( “Contrat social” του J.J. Rousseau) . Στην Ελλάδα υπάρχει επίσης ένα “Κοινωνικό Συμβόλαιο” a la grec και δη επί τη βάσει του “do ut des” ( ” δίνω για να δώσεις” και η ελληνική εκδοχή “σου δίνω κάτι για να κάνεις κάτι για μένα”.Τοιουτοτρόπως έχει δημιουργηθεί το “Πελατειακό κράτος”.

Στην ουσία λαμβάνει χώραν μία ποιοτικά άνιση αμοιβαιότητα , γιατί ο κάποιος πουλά το πολιτικό δικαίωμα της συμμετοχής στις κοινές υποθέσεις για μίαν εξυπηρέτηση. Από πολιτιστικήν άποψη πρόκειται για μία συμφωνία κατωτάτου επιπέδου. Αυτό είναι το ¨Κοινωνικό Συμβόλαιο της Αμοιβαίας Διαφθοροποίησης».

Από την κοινωνικά ανώτερη θέση των πολιτικών απορρέει αυτονοήτως για αυτούς μία μεγαλύτερη ευθύνη για την κατάρρευση σχεδόν όλων των παραδοσιακών αξιών ως υπόσταση της ελληνικής ταυτότητας.

Δημοσιευθέν από τις 5.12.2012 συχνά  στον ηλεκτρονικό τύπο (Καθημερινή, Το Βήμα, Τα Νέα).

Hinterlasse eine Antwort

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.

Du kannst folgende HTML-Tags benutzen: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>