Θεωρία, Φιλοσοφία, Μεθοδολογία, Τί, Διατί, Πώς, Αρχαίοι Ελληνες και Ινδοί Φιλόσοφοι

Θεωρία, Φιλοσοφία, Μεθοδολογία, Τί, Διατί, Πώς, Αρχαίοι Ελληνες και Ινδοί Φιλόσοφοι

1. Δεν σκοπεύω να παραθέσω τους διεθνώς
αναγνωρισμένους επιστημονικούς όρους περί της Θεωρίας, της Φιλοσοφίας και της Μεθοδολογίας. Είχα τη
μεγάλη τιμή να δημοσιεύσω περί αυτού στο διεθνές ανώτατο επιστημονικό περιοδικό στο πεδίο της Φιλοσοφίας του Δικαίου, εκδιδόμενο από μίαν παγκόσμια επιστημονική εταιρεία στην παράδοση του Kant Hegel “Archiv für Rechts – und Sozialphilosophie (3/2010 . S.322 ff.). Συνοπτικά : Θεωρία : ΤΙ (είναι αυτό) ; Φιλοσοφία :
ΔΙΑΤΙ (είναι αυτό έτσι) ; Μεθοδολογία : ΠΩΣ (μπορώ να απαντήσω τα παραπάνω ερωτήματα με σκοπό να μάθω την αλήθεια;) .

2. Αυτά τα τρία ερωτήματα σε συνδυασμό έχουν
διατυπωθεί για πρώτη φορά στον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, γι αυτό κατόρθωσαν να επιδράσουν στην Φιλοσοφία σχεδόν όλου του κόσμου. Είναι καθοριστικό, ότι αυτό που εννοούμε σήμερα
Φιλοσοφία και όχι μόνον εν μέρει γνώσεις στις «άγιες» vedas η
στο επος Mahabharata , έχει εμπεδωθεί σύμφωνα με τα
έγκριτα επιστημονικά λεξικά και πανεπιστημιακά εγχειρίδια στην Ελλάδα.

3. Επαναδημοσιεύω από μία ήδη δημοσιευθείσα μικρή μελέτη (Καθημερινή, 15.12.2013) ένα μικκρό απόσπασμα περί μερικών Φιλόσοφων :

Ας υπενθυμίσουμε, ότι η φιλοσοφία είναι μία εφεύρεση των ΗΛΙΣΤΩΝ φιλόσοφων. Αυτό ισχύει για την Ελλάδα και ειδικά
για την Ιωνία καθώς και για την Βόρεια Ινδία. Δεν σκοπεύω να επαναλάβω αυτά που σπούδασα στον κλάδο της φιλοσοφίας προ μισού αιώνα. Σχεδόν ταυτόχρονα έχουν διατυπώσει οι Ιωνες φιλόσοφοι Θαλής ο Μιλήσιος, Αναξίμανδρος, Αναξιμένης καθώς
και Ηράκλειτος υλιστικές και διαλεκτικές απόψεις σε συνδιασμό σχεδόν όπως και οι μεγάλοι Ινδοί υλιστές φιλόσοφοι Uddalaka, Lokayata, Carvaka και οι Jainas (Ιδέ E. Frauwallner, Geschichte der indischen Philosophie, 2 Bände, Salzburg, 1953, 1956).

Ελληνες και Ινδοί φιλόσοφοι έχουν επισημάνει τον καθοριστικό ρόλο της αιώνιας και άφθαρτης ύλης (στοιχεία) και
της κίνησης (αλλαγή, εξέλιξη) σε διαλεκτική αλληλουχία, αλλά μόνον οι Ελληνες και ιδιαιτέρως ο Αναξίμανδρος, ο Ηράκλειτος, αργότερα ο Επεδοκλής, έμμεσα και ο Δημόκριτος έχουν διατυπώσει την από επιστημονική άποψη κοσμοϊστορική αντίληψη,
ότι η σύγκρουση των αντιθέσεων του υλικού κόσμου είναι ο κύριος μοχλός της εξέλιξης.
Οι υλιστές Λεύκιππος, Δημόκριτος, Uddalaka και πιό εξελιγμένα από όλους τους υλιστές φιλόσοφους οι εκπρόσωποι της φιλοσοφικής σχολής των Jainas έχουν επεξεργασθεί συστηματικά την θεωρία του
ατόμου( Ιδέ Veränderung und Entwicklung, Studien zur vormarxistischen Dialektik, edit.von Gottfried Stieler, Berlin 1974, S.15-29).

Αλλά αμέσως ύστερα από τους υλιστές φιλόσοφους εμφανίστηκαν οι ιδεαλιστές φιλόσοφοι πάλι ταυτόχρονα στην Ελλάδα οι Ελεάτες: Ξενοφάνης, Παρμενίδης, Ζήνων και Πυθαγόρας) και στην Ινδία
πρωτίστως ο θεολόγος και φιλόσοφος Yajnavalkya, οι οποίοι έχουν πρεσβεύσει στην ουσία παρόμοιες
απόψεις: Από τους δύο υπάρχοντες κόσμους των ιδεών και των φαινομένων είναι ο αισθητός κόσμος απατηλός, ενώ ο κόσμος του πνεύματος είναι αληθινός και πραγματικός (Ιδέ Θανάσης Μητσόπουλος, Ιστορία και ανθολογία της αρχαίας ελληνικής σκέψης, τόμος Β, Αθήνα, 1984, σ. 98-103).

Ο Ινδός φιλόσοφος αναφέρει
το brahman, atman σαν «πνεύμα του κόσμου» και σαν το μόνον
πραγματικό. Ο Παρμενίδης επισημαίνει, ότι ο κόσμος των ιδεών είναι αιώνιος, τέλειος και άφθαρτος (Απόσπασμα 101). Ετσι θεωρείται αυτός σαν εμπεδωτής του αντικειμενικού ιδεαλισμού.

Καθημερινή  (16.8.15)

————————————————-

Τί λέγει άραγε διεθνώς η φιλοσοφία περί του ΔΙΑΤΙ και του ΠΩΣ :

α) Περίπου τον 6ο αι. π.χ. έχει διατυπωθεί για πρώτη φορά στην πνευματική ιστορία της ανθρωπότητας στην Ιωνία από ΥΛΙΣΤΕΣ φιλόσοφους το ερώτημα ΔΙΑΤΙ.
Αυτό αποτελεί την απαρχή της φιλοσοφικής καθώς και της ΚΡΙΤΙΚΗΣ επιστημονικής σκέψης. Το φιλοσοφικό ΔΙΑΤΙ είναι σε άλλους Κύκλους Πολιτισμού, όπως στον Κονφουκιανικό, στον Ισλαμικό και στον Ινδουιστικό άγνωστο. Επίσης άγνωστο είναι και στην Ορθοδοξία, γιατί κριτική επιστημονική σκέψη και πίστη αποτελούν ένα οξύμωρον.

Ο πιστός έχει το ανθρώπινο δικαίωμα να πιστεύει , ό,τι του έχουν διδάξει. Ετσι πιστεύει ο Μουσουλμάνος, ότι στο τέλος της ζωής του ο Μωάμεθ έχει εγκαταλείψει στα Ιεροσόλυμα την γη και έφθασε στον έβδομο ουρανό (παράδεισο) καβάλα στο άλογό του. Ορίστε. Παρόμοιοι  μύθοι των άλλων θρησκειών δεν ενδιαφέρουν εδώ.

β) Το ΠΩΣ σημαίνει σύμφωνα με τον Παρμενίδη την οδό (μετά την όδο: ΜΕΘΟΔΟΣ) για την απόκτηση της γνώσης ή για την εξεύρεση τηα Αλήθειας. Αυτό ισχύει στην Φιλοσοφία και σήμερα.
Η μέθοδος αποτελεί την προσέγγιση (approach, approche, acercamiento, avvicinamento, Annäherung), σε κάτι (φαινόμενο, πρόβλημα κλπ. ).
Και αυτό δεν είναι τόσο γνωστό στους άλλους Κύκλους Πολιτισμού.
Η Θεωρία περί των μεθόδων είναι γνωστή ως ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, η οποία αποτελεί την κυρία βάση της υπεροχής του Δυτικού Κύκλου Πολιτισμού έναντι των άλλων κύκλων πολιτισμού.
Η Μεθοδολογία είναι υπερεξελιγμένη στην Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη και στις ΗΠΑ.
Στην Ελλάδα είναι ανεπαρκώς  αναππτυγμένη.

Καθημερινή (16.8.15)

“Υπαρκτός Σοσιαλισμός”, “Παγκόσμιο Σοσιαλιστικό Σύστημα” και Σοβιετική Ενωση, ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ διατί ;

“Υπαρκτός Σοσιαλιασμός”, “Παγκόσμιο Σοσιαλιστικό Σύστημα” και Σοβιετική Ενωση, ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ διατί ;

Κατάρρευση όχι μόνον της Σοβιετικής Ενωσης.
Διατί έχει καταρρεύσει οχι μόνον η Σοβιετική Ενωση, αλλά ο «Υπαρκτός Σοσιαλισμός» και γενικά το «Παγκόσμιο Σοσιαλιστκό Σύστημα» ;
Εν γνώσει του αντικειμένου theoria cum praxi έχουμε διαπιστώσει ήδη προ 30 ετών, ότι οι κύριοι λόγοι για την προαναφερθείσα κατάρρευση είναι οι εξής :
1.Η χαμηλή παραγωγικότητα σε σύγκριση με τη Δύση ( μόνον 25% της οικονομίας του Καπιταλισμού). Σήμερα η παραγωγικότητα της βιομηχανίας της Ρωσίας έφθασε στα 30 % της αμερικανικής βιομηχανίας. Ηδη στις αρχές της δεκαετίας του 80  η Σοβιετική Ενωση αποτάνθηκε στο  Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για να πάρει δάνειο. Ετσι άρχισε η βαθμιαία η κατάρρευση του σοβιετικού συστήματος.
2. Ελλειψη της Δημοκρατίας, των αστικών και πολιτικών ελευθεριών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σε όλην την ιστορία της Ρωσίας δεν υπήρχαν δικαιώματα και ελευθερίες του αθρώπου και του πολίτου.
3. Ελλειψη του ατόμου, εχθρότητα έναντι της ιδιωτικής επιχειρηματικότητας, καταπολέμηση της αριστείας και σε συνδυασμό με αυτά πολύ περιορισμένη ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ. Ετσι γινόταν το χάσμα στις υψηλές τεχνολογίες με εξαίρεση των στρατιωτικών τεχνολογιών πιό μεγάλο. Σχεδόν την ίδια τοποθέτησε έχουν  σήμερα το ΚΚΕ και ο ΣΥΡΙΖΑ.

4.  Οι ΗΠΑ υπό τον πρόεδρο Ρήγκαν έχει  σκοπίμως γονατίσει μέσω του υπερεξοπλιστικού ανταγωνισμού τη Σοβιετική Ενωση. Το ίδιο θα πάθει σήμερα και η Ρωσία.

5. Η υπεροχή της ελεύθερης οικονομίας, του αστικού κράτους και γενικά του δυτικού οικονομικοπολιτικού συστήματος ήταν διεθνώς διάχυτη, δηλαδή έχει αποδειχθεί, ότι το δυτικό σύστημα υπερέχει του «σοσιαλιστικού» συστήματος.
6. Ο Γκορπατσόβ έχει συμβάλλει ακουσίως στην επιτάχυνση της κατάρρευσης του σαθρού συστήματος της Σοβιετικής Ενωσης. Ο αλκοολικός Γιέλτσιν έχει σχεδόν διαλύσει το κράτος.

7.  Ο αυταρχικός Πούτιν προσπαθεί ματαίως να ανασυστήσει την πρώην κραταιά Σοβιετική Ενωση. Νομίζει, ότι μέσω σύγχρονων οπλικών συστημάτων θα υλοποιήσει τον σκοπό του. Η Σοβιετική Ενωση ήταν υπερδύναμη, ενώ η Ρωσία είναι μεγαλοδύναμη. Και αυτό το σύστημα θα καταρρεύσει, γιατί του λείπουν η οικονομική και η τεχνολογική βάση.
Το Βήμα (13.8.15), Καθημερινή ( 16.5.18, 13.10.19), iefimerida (8.8.19)

-Προσθήκη : Μία εκλαϊκευμένη  επιστημονική προσέγγιση
Οι νομοτέλειες και οι προσωπικότητες στην διαλεκτική αλληλοεπίδραση και αλληλοεξάρτηση διαμορφώνουν τον ρουν της ιστορίας.
Πρόκειται και πέραν τούτου περί της σχέσης μεταξύ του υποκειμένου (π. Χ. Τενγκ Χσια-πινγκ) και του αντικειμένου (οικονομική άνοδος Κίνας μέσω διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων ). Εάν είχε ένας Νεοέλληνας πολιτικός τα ηνία της εξουσίας στην Κίνα, θα ήταν αυτή ακόμη μία τριτοκοσμική και φτωχή χώρα.
Το ό,τι δήθεν ο Γκορπατσόβ έχει καταστρέψει την Σοβιετική Ενωση, ανήκει στους πολλούς μύθους και στην αρρωστημένη συνωμοσιολογία του ΚΚΕ.
Το Βήμα (13.-15.8.15)

Ολοκληρωτικά Συστήματα (όρος) : Φασισμός, Εθνικοσοσιαλισμός, Κομμουνισμός (Στάλιν-Ηίτλερ, Διαφορές)

Ολοκληρωτικά Συστήματα (όρος) : Φασισμός, Εθνικοσοσιαλισμός, Κομμουνισμός (Στάλιν-Ηίτλερ, Διαφορές)

Ολοκληρωτικά κοινωνικοπολιτικό συστήματα ,
τα οποία αναδεικνύουν έως τώρα τις εξής εκφάνσεις :
ιταλικός Φασισμός, γερμανικός Εθνικοσοσιαλισμός, ρωσικός Κομμουνισμός-Σταλινισμός, κινέζικος Κονφουκιανισμός-Σοσιαλισμός, Ισλαμικός Κληρικοφασισμός. Τάσεις σε ολοκληρωτισμό έχουν μερικά αυταρχικά συστήματα όπως στην Τουρκία και στην Ρωσία.

Στα πλαίσια της ελληνικής Ριζοσπαστικής (Ακρας) Αριστεράς σημειώνονται σε μερικές περιπτώσεις ελαφρές τάσεις σε ολοκληρωτικές σκέψεις και ενέργειες υπό τον μανδύα της νομιμότητας (Κωνσταντοπούλου) και της Γνήσιας Ακροαριστεράς (Λαφαζάνης).

Τα κοινά χαρακτηριστικά γνωρίσματα όλων των ολοκληρωτικών συστημάτων είναι τα ακόλουθα : απόρριψη του ατόμου και του πολίτου, απόρριψη της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων και των ελευθεριών, επικράτηση μόνον μίας ιδεολογίας σχεδόν με γνωρίσματα μίας θρησκείας (στον Ισλάμ δεδομένη), ιεραρχική οικοδόμηση της κοινωνίας και του κράτους με δικτάτορες ως ηγέτες-μεσσίες, προσωπολατρεία του εκάστοτε ηγέτη (ο ηγέτης ως παντοδύναμος, παντογνώστης: πολιτικός, φιλόσοφος, οικονομολόγος, ποιητής κλπ.), οικονομικός κρατισμός, παντοδύναμη μυστική ασφάλεια, εκτεταμένος χαφιεδισμός,. ισχυρό και αυταρχικό Δημόσιο, συνδιασμός κοινωνικών και εθνικιστικών στοιχείων, ΣΟΥΡΕΑΛΙΣΜΟΣ.

Καθημερινή (6.8.15, 3.3.17)

————————————————————-

Φασισμός, Εθνικοσοσιαλισμός, Ορισμοί

Εννοιολογικό χάος
Πολυάριθμες φορές έχω διαπιστώσει, ότι στην Ελλάδα λαμβάνει χώραν μία επιπόλαια και βολονταριστική χρησιμοποίηση εννοιών με διεθνώς συγκεκριμένο και καθορισμένο περιεχόμενο.
Ισως να παίζουν γνωστές πτυχές της νεοελληνικής νοοτροπίας, όπως η οκνηρία και η επιπολαιότητα ένα προσδιοριστικό ρόλο. Χρειάστηκα πολλά χρόνια για την εξεύρεση των αιτιών αυτού του παράξενου, ανατριχιαστικού και στην Ευρώπη μοναδικού φαινομένου.

Η κυρία αιτία έγκειται στην σχεδόν γενική επικράτηση της Αριστεράς στον δημόσιο πολιτισμικό τομέα στην περίοδο της Μεταπολίτευσης. Λόγω ιδεολογίας έχει η Αριστερά καπαρώσει και διαστρεβλώσει συστηματικά σημαντικές και αναμφισβήτητες έννοιες ( π.χ. λαός, καπιταλιστής, ιδιωτική πρωτοβουλία, επιχειρηματικότητα, φιλελευθερισμός, φασισμός, κομμουνισμός, παγκοσμιοποίηση κτλ. ), οι οποίες χρησιμοποιούνται ιδιαίτερα από τον αριστερό όλων των αποχρώσεων chacun a sa facon (σύμφωνα με το γούστο του ).
Ούτως η άλλως πιστεύει η Αριστερά, ότι κατέχει μόνη και εσαεί την „απόλυτη” και “αιώνια” αλήθεια.

Αυτό είναι για μένα λόγος, να εξηγήσω τς έννοιες “Φασισμός” και “Εθνικοσοσιαλισμός”, όπως αυτές έχουν διατυπωθεί σε εγχειρίδια και λεξικά των πολιτικών επιστημών και διδάσκονται διεθνώς σε  πανεπιστήμια.
Περί αυτών των termini scientifici (επιστημονικοί όροι) υφίσταται ένας consensus generalis professorum et doctorum (γενική ομοφωνία των καθηγητών και δοκτόρων).
Πέραν αυτής της ομοφωνίας επικρατούν η γλωσσολογική ασυδοσία , το εννοιολογικό χάος, ο πολιτικός καθώς και ο δημοσιογραφικός υπερεξυπνακισμός και ο επιδερμισμός.

Φασισμός (Ιταλία)
Ο Φασισμός είναι μία γενική έννοια εθνικιστικού, αντιδημοκρατικού, αντιφιλελεύθερου και αντιμαρξιστικού προσδιορισμού με τα εξής καθοριστικά χαρακτηριστικά :
ολοκληρωτισμός, ιμπεριαλισμός, μιλιταρισμός, κανόνας του αρχηγού ( Duce ), ιεραρχική οικοδόμηση της κοινωνίας και του κράτους. Η βάση του ήταν τα μεσαία κοινωνικά στρώματα, από τα οποία έχουν προέλθει και τα περισσότερα ηγετικά στελέχη.

Εθνικοσοσιαλισμός (Γερμανία)

Ο Εθνικοσοσιαλισμός παρέλαβε πολλά στοιχεία του φασισμού , εισήγαγε όμως και άλλα.
Γενικά τον χαρακτηρίζουν τα ακόλουθα γνωρίσματα : κανόνας του παντογνώστη και πανίσχυρου αρχηγού (Führer), φυλετική “ανωτερότητα” των Γερμανών ως των γνήσιων «Αρίων» ( σημαίνει γλωσσολογικά στην Σανσκριτική και στην αρχαία Ιρανική «Οι ευγενείς», Ιράν :»Χώρα των Αρίων», δηλαδή ουδεμία σχέση με τα γερμανικά φύλα ) και ταυτόχρονα κατωτερότητα των άλλων λαών, στην Ευρώπη ιδιαιτέρως των σλαβικών , δεξιός εξτρεμισμός, αντισημιτισμός, αυταρχισμός, τρομοκρατία κατά των πολιτικών αντιπάλων και το πιό απαίσιο, η βιομηχανική μαζική εξόντωση των Εβραίων, των Ρόμα και Σίντι, των ομοφυλόφιλων και των διανοητικά και σωματικά ανάπηρων.

Πρόκειται για κοινωνικοπολιτικά ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ολοκληρωτικού χαρακτήρα . Αν και ιδεολογικά διαφορετικά ήταν και ο Σοσιαλισμός-Κομμουνισμός όχι μόνον στην έκφανση του Σταλινισμού ένα ολοκληρωτικό σύστημα, γι αυτό και απέτυχε παταγωδώς. Οπερ εστί φαεινότερον του ηλίου.

Δεν είναι λοιπόν σωστό να αποκαλούμε κάθε ενέργεια που δεν μας αρέσει φασισμό. Το πολύ θα ήταν δυνατό να χρησιμοποιηθεί το επίθετο “φασίζον” ( π.χ. «φασίζουσα συμπεριφορά”, φασίζουσες αντιλήψεις» κ.ο.κ. ). Επίσης δεν ευσταθεί να γίνεται λόγος για “κόκκινο φασισμό”, για “κληρικοφασισμό” η για “ισλαμοφασισμό”.

Έννοιες και το περιεχόμενό τους είναι συγκεκριμένα ιστορικά δεδομένα. Επομένως δεν είναι από λογική άποψη επιτρεπτό να εφαρμόζονται αυτές σε νέα φαινόμενα, τα οποία δεν εκπληρώνουν τις εννοιολογικές απαιτήσεις ήδη διατυπωθέντων όρων. Η ερμηνεία είναι υποκειμενική . Γι αυτό δεν μπορεί αυτή να αντικαταστήσει ένα αντικειμενικά υφιστάμενο φαινόμενο.

Δημοσιευθέν από το 2012 επανειλλημμένως στον ηλεκτρονικό τύπο όλων των κεντρικών εφημερίδων (Το Βήμα, Τα Νέα, Καθημερινή, iefimerida, Πρώτο Θέμα ( το νεότατο στην Καθημερινή (3.12.14, 3.3.17, 7.5.17) iefimerida (3.8.19)

—————————————————————

Ρωσικός Κομμουνισμός, Γερμανικός Εθνικοσοσιαλισμός

Κοινά χαρακτηρισικά : ολοκληρωτισμός ( επικράτηση μόνον μίας κοσμοθεωρίας), έλλειψη δημοκρατίας,  του citoyen  (πολίτης, αντ αυτού η αγέλη), προσωπικών αστικών ελευθεριών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων , απόλυτη διτατορία.

Διαφορές :

α) Ο Χίτλερ έχει ελεύθερα εκλεχθεί από τον γερμανικό λαό, ενώ ο Λένιν και ο Στάλιν έχουν αρπάξει την εξουσία μέσω βίαιας επανάστασης.

β) Ο Ρωσικός Κομμουνισμός έχει εξοντώσει μέρος του δικού του πληθυσμού, ενώ ο Εθνικοσοσιαλισμός έχει επιδιώξει την εξόντωση άλλων ευρωπαϊκών εθνών, ιδιαιτέρως των σλαβικών.

γ) Ο Κομμουνισμός δεν ήταν εντόνως ρατσιστικός, ενώ ο Εθνικοσοσιαλισμός ήταν άκρως ρατσιστικός και έχει διαπράξει το μεγάλο έγκλημα του Ολοκαυτώματος κατά των Εβραίων.

δ) Ο Γερμανικός Εθνικοσοσιαλισμός ήταν επιθετικός, κατακτητικός και καταστρεπτικός, ενώ ο ρωσικός κομμουνισμός ήταν κατ αρχάς αμυντικός και πέραν τούτου έχει συμβάλει σημαντικά στην στρατιωτική νίκη επί του χιτλερισμού, αλλά ύστερα από τον 2ο Παγκόσιο Πόλεμο έχει επιβάλει βιαίως τον Κομμουνισμο σε όλη την Ανατολική και εν μέρει στη Νοτιο-Ανατολική Ευρώπη.

ε) Ο Εθνικοσοσιαλισμός έχει εξουδετερωθεί από ξένες δυνάμεις, ενώ ο Κομμουνισμός έχει καταρρεύσει χωρίς παγκόσμιο και χωρίς εμφύλιο πολεμο, δηλαδή μπατίρισε.Τα Νέα (11.4.2015)

————————————————————————-

Χιτλερικός χαιρετισμός»

Σοκ στο συλλαλητήριο: Ο πρόεδρος των Παραολυμπιονικών χαιρέτησε ναζιστικά -Δίπλα στον Μίκη Θεοδωράκη

Ουδεμία σχέση με την αρχαία ελληνική ιστορία.

Σε ό,τι αφορά την Αρχαία Ρώμη, υπάρχει στην πραγματικότητα μόνο μία αναπαράσταση στον « Κίονα του
(καίσαρα) Τραγιανού» από το 113 π.Χ. με λεγεωνάριους που σηκώνουν το δεξί χέρι ίσως προς χαιρετισμό.

Ο Γάλλος ζωγράφος Jacques-Louis David (1784) δείχνει στο «Ορκο των Ορατίων» Ρωμαίους λεγεωνάριους να δίνουν όρκο με ανεβασμένο το δεξιό χέρι σε ξίφη που σηκώνει προς τα πάνω ένα από αυτούς.

Ο εμπεδωτής του ιταλικού φασισμού και μέγας αρχαιολάτρης Benito Mussolini το έχει παραλάβει και αναβιβάσει στον γνωστό „Saluto Romano“ ( «Ρωμαϊκός Χαιρετισμός»), δήθεν p.x. “Ave Caesar”( “Χαίρε Καίσαρ”).

Ο εμπεδωτής του γερμανικού εθνικοσοσιαλισμού Adolf Hitler παρέλαβε μεταξύ άλλων και τον «Ρωμαϊκό Χαιρετισμό», ό οποίος κατ αρχάς έχει ονομασθεί «Χιτλερικός Χαιρετισμός» που ύστερα από το 1933 έχει δια νόμου ανακηρυχθεί σε «Γερμανικό Χαιρετισμό» σε συνδυασμό με τις λεξεις „Heil Hitler“ (Χαίρε Χίτλερ) .
Εχω διαπιστώσει , ότι συντελείται μία μεγάλη σύγχιση μεταξύ των «ιστορικών» φιλμ και της ιστορικής πραγματικότητας.
Ο δυστυχώς ανεγκέφαλος και αφελής συμπόντιος δείχνει αναμφιβόλως τον χιτλερικό χαιρετισμό.

Πηγές (επιστημονικές)
- Francis Haskell, Die Geschichte und ihre Bilder. Die Kunst und die Deutung der Vergangenheit. München 1995.
-Hans-Jürgen Hillen (Hrsg.), Titus Livius,Römische Geschichte. Buch I-III, München/ Zürich 1987.
-Elmar Stolpe, Klassizismus und Krieg. Über den Historienmaler Jacques-Louis David.Frankfurt am Main/ New York 1985.
-Rolf Toman (Hrsg.), Klassizismus und Romantik. Köln 2000.
iefimerida (5.2.18)

____________________________________________________

Το κοινό στοχείο μεταξύ του λενινισμού ή του “ϋπαρκτού σοσιαλισμού” ή του κομμουνισμού (όχι του μαρξισμού) και του φασισμού-εθνικοσοσιαλισμού είναι ο ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΣΜΟΣ.

Ολοκληρωτικά καθεστώτα υφίστανται ακόμη ( κομμουνιστκά: Βόρεια Κορέα, Κίνα, Βιετνάμ, Κούβα κτλ. καθώς και ισλαμικά : Ιράν, Σαουδική Αραβία, Πακιστάν, Αίγυπτος κτλ. ). Καθημερινή(23.2.20)