Πανεπιστήμια και Επιστημονικές Γνώσεις

Πανεπιστήμια και Επιστημονικές Γνώσεις

1.Τα πανεπιστήμια στις εξελιγμένες χώρες με προτεσταντική
και καλβινιστική παράδοση έχουν μειώσει και τα πανεπιστήμια-ελίτ έχουν σχεδόν καταργήσει τις διαλέξεις. Οι σπουδαστές μελετούν τα υπάρχονται βιβλία, και κατόπιν λαμβάνουν χώραν ασκήσεις και σεμινάρια με σκοπό την εμβάθυνση της ύλης και την εκπαίδεση στο πνεύμα της κριτικής και δημιουργικής σκέψης. Μεγάλο ρόρο παίζουν η Μεθοδική και η Μεθοδολογία. Αλλά τα πανεπιστήμια των χωρών με καθολική, .ορθόδοξη, ισλαμική και κονφουκιανική παράδοση συνεχίζουν τα συνηθισμένα με τις βαρετές διαλέξεις, και εκτός τούτου το αποστηθίζειν εστιάζεται στο επίκεντρο της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Και των εξετάσεων Μεθοδική και Μεθοδολογία είναι παραμελημένες ή ανύπαρκτες. Επί πολλά χρόνια είχα την ευκαιρία να διαπιστώσω αυτές τις διαφορές.

2. Η πανεπιστημιακή κατάρτιση αποτελεί τη conditio sine qua non για ανώτερες σπουδές (μεταπτυχιακά, δοκτοράτα, έρευνες). Χωρίς τέτοιες προϋποθέσεις αποκλείεται τελείως π.χ. να είναι ο γενικά ενδιαφερόμενος σε θέση να διεισδύσει στον πυρήνα των νομικών, οικονομικών , φιλοσοφικών , γλωσσικών, εθνολογικών, αρχαιολογικών κτλ. θεμάτων, όρων και κειμένων.

3. Το διαδίκτυο δευκολίνει πολύ την πρόσβαση σε πηγές και γνώσεις, αλλά λείπουν η Μεθοδική και η Μεθοδολογία, χωρίς τις οποίες οι μεμονομένες γνώσεις έχουν μόνο μειωμένη αξία. Εκτός από αυτό το διαδίκτυο δεν είναι τόσο ανέξοδο. Τώρα τελευταία έχω κάνει την αρνητική εμπειρία, να μην είναι δυνατό να διαβάσω δικό μου σύγγραμμα που δεν το είχα πλέον στη βιβλιοθήκη μου. Το βρήκα σχετικά εύκολα στο διαδίτκτυο , αλλά απαιτούσαν να πληρώσω μόνο για το διάβασμα του κειμένου 25 Ευρώ . Σε πολλές περιπτώσεις ήθελα πολύ να μελετήσω ένα σύγγραμμα κάποιου συναδέλφου πανεπιστημιακού, αλλά πάλι αντιμετώπιζα το οικονομικό πρόβλήμα. Η καλύτερη λύση τέτοιων προβλημάτων είναι η πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη.

4. Φορείς των επιστημονικών γνώσεων είναι ακόμη πρωτίστως τα πανεπιστημιακά εγχειρίδια, τα λεξικά, οι μονογραφίες και τα εξειδικευμένα περιοδικά, τα οποία συγγράφονται από πανεπιστημιακούς και κορυφαίους επιστήμονες των Ακαδημιών ή κέντρων επιστημονικών βασικών ερευνών.
Από εκεί μεταφέρονται σε σύγχρονους τρόπους αποθήκευσης.
Δεν είναι ανάγκη να υπογραμμίσω, ότι η Wikipedia δεν είναι φορέας επιστημονικών γνώσεων, γιατί βρίθει από λάθη.
Καθημερινή (9.3.20)

Flüchtlinge 2020

 

Flüchtlinge

Sachliche Stellungnahme aus Sicht des Völkerrechts
1. E handelt sich nicht um Flüchtlinge, sondern um Migranten. 2. Es gibt nach Völkerrecht ein Recht auf Ausreise, jedoch kein Recht auf Einreise bzw. auf Einwanderung. 3. Jeder, der illegal einreist bzw. einwandert, verletzt die entsprechenden Gesetze eines Staates und wird deshalb strafrechtlich zur Verantwortung gezogen. 4. Wer illegal kommt und noch dazu Gewalt anwendet, begeht ein Verbrechen und ist hart zu bestrafen 5. Solange es Staaten und Grenzen gibt, sind die Grenzen strikt zu respektieren. 6. Die Grenzen gehören zur Gebietshoheit eines Staates und stellen ein konstitutives Element der Staatlichkeit dar. 7. Staaten, die massenweise illegale und dazu noch unkontrollierte Einwanderung zulassen, hören auf, souveräne Staaten zu sein und sind letzten Endes dem Untergang geweiht. 8. Auf Grund seiner Souveränität entscheidet jeder Staat unter Beachtung seiner legitimen Interessen und der Interessen seiner eigenen Bürger über Fragen der Einreise, bzw. der Einwanderung, es sei denn, es liegen internationale Vereinbarungen über den freien Personenverkehr etc.(z.B. Europarecht) vor. 9. Die einzige völkerrechtlich verbindliche Grundlage für Flüchtlingsfragen ist die internationale „Konvention über die Rechtsstellung des Flüchtlings“ von 1951, welche die Modalitäten über die Gewährung des Asylrechts regelt.

10. Kein Staat ist verpflichtet, Teile oder die ganze Bevölkerung der inzwischen zahlreich gewordenen failed states (misslungene Staaten)zu übernehmen. 11. Unter Anwendung der vergleichenden Methode kann festgestellt werden, dass viele Staaten (USA, Kanada ,Australien Japan u.a.) strenge Einwanderungsgesetze haben.

Zeit, Münchner Merkur, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Neue Zürcher Zeitung, Wiener Zeitung, Welt. Süddeutsche Zeitung (1.3.20), Zeit (28.11.20), WZ (6.8.21), Focus (4.11.21), taz (27.5.22), FAZ (9.11.22)

___________________________________________________

Dschihadisten als”Flüchtlinge” ?

Diesmal kommen die Flüchtlinge größtenteils aus der letzten Bastion des Islamischen Staates (Idlib). D.h. hochgradig gefährliche Dschihadisten wollen nach Deutschland kommen. Man soll das mit allen Mitteln verhindern. Welt (29.2.20)