Ακαδημαϊκοί Τίτλοι : DSc (Dr.sc. η Dr.habil. ) και PhD

Ακαδημαϊκοί Τίτλοι : DSc (Dr.sc. η Dr.habil. ) και PhD

Υπάρχουν περί του θέματος πολλές απόψεις π.χ. PhD =Dr. ( Δόκτωρ ), PhD κατώτερο του DSc ( Dr.sc. η Dr.habil, ), PhD κάπου μεταξύ των δύο κτλ. Κατά τη γνώμη μου υπάρχει ένα ουσιαστικό κριτήριο :

Πότε μπορεί κανείς να αποκτήσει τον εκάστοτε τίτλο ;

Γενικά απαιτούνται 3 έως 5 έτη μετά την περάτωση των σπουδών για την απόκτηση των τίτλων Dr. και  PhD.

Ύστερα απο 5 έτη και κατόπιν του πρώτου ακαδημαϊκού τίτλου αποκτά κανείς τον τίτλο DSc ( Dr.habil ή Dr.sc.) . Ο διεθνώς ανώτερος ακαδημαίκός τίτλος DSc αποκτάται όμως στα πανεπιστήμια της Κεντρικής και της Βόρειας Ευρώπης  κάτω από  προϋποθέσεις :

α ) Ο υποψήφιος προορίζεται για την ανώτερη επιστημονική σταδιοδρομία ( Καθηγητής πανεπιστημίου ή ακαδημίας).

β ) Ηδη εργάζεται σε ένα Πανεπιστήμιο ή σε μία Ακαδημία επιστημών.

γ ) Έχει  παραδώσει πανεπιστημιακές διαλέξεις  κατόπιν απόκτησης της  Facultas docendι , η οποία πάλι είναι συνδεδεμένη με άλλες προϋποθέσεις

δ ) Προτού λάβει την επίσημη έγκριση του θέματος είναι ήδη εδώ και τουλάχιστον τέσσερα έτη κάτοχος του τίτλου Dr. Κατόπιν επιτρέπεται να αρχίσει με την επεξεργασία του θέματος παράλληλα με τα πανεπιστημιακά και διοικητικά καθήκοντα. Η περάτωση αυτής της διαδικασίας  διαρκεί  περίπου πέντε έως επτά έτη.

ε )  Ιδιαιτέρως   σπουδαία είναι τα  επιστημονικά συγγράματα ( ποιότητα, ποσότητα ).

Σε σύγκριση  με αυτόν τον ακαδημαίκό τίτλο είναι ο τίτλος PhD κατώτερος, γιατί αυτός δεν  προϋποθέτει τόσο πολλά.

Δημοσιευθέν σε μία πανεπιστημιακή εφημερίδα στα Ισπανικά : Explicaciones sobre los grados academicos segun criterios internacionales, in : Al Vuelo de la Gaviota, Periodico de la Universidad Santiago de Cali.