Εικόνα του Ανθρώπου, Δύση Ισλάμ

Εικόνα του ανθρώπου στην Δύση και στις μωαμεθανικές χώρες (Ανατολή), Μία σύντομη σύγκριση

1. Σε γενικές γραμμές στην Δύση επικρατεί ο ανθρωποκεντρισμός (Πρωταγόρας: «Πάντων χρημάτων μέτρον εστίν άνθρωπος»).  Αυτό όμως δεν ισχύει για την εικόνα του ανθρώπου στον χριστιανισμό. Στην Ανατολή  ο Θεοκεντρισμός επικρατεί  αιωνίως (κάπως έτσι: « Πάντων χρημάτων μέτρον εστίν ο Αλλάχ»).

2. Η δημοκρατία/ο κοινοβουλετισμός είναι το επικρατόν πολιτικό σύστημα στην Δύση. Η Δημοκρατία είναι μία δυτική και δη μία αρχαία ελληνική επινόηση. Στην Ανατολή εδώ  και 5500 έτη οι Φαραώ, οι βασιλείς, οι δεσπότες και οι δικτάτορες εξασκούν την εξουσία.

3. Ο ατομοκεντρισμός είναι στην δυτική κοινωνία πρυτανεύων, αλλά μεταξύ του ατόμου και της κοινωνίας υφίσταται μία αλληλουχία. Δηλαδή πρόκειται για ατομικότητα και όχι για ατομικισμό ή εγωισμό. Το άτομο ήταν γνωστό ήδη στην αρχαία Ελλάδα. Η  οικογένεια και ο το γένος (σόϊ) εστιάζονται στην Ανατολή εδώ και χιλιάδες έτη στο κέντρο της πατριαρχαλικής κοινωνίας. Το άτομο δεν έχει εξελιχθεί και απρρίπτεται σφοδρότατα ως κάτι το δυτικό. Ετσι ο Ενας  υπάρχει ως μέρος  της μάζας.

4. Και ο πολίτης ήταν επινόηση του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Ο σύγχρονος πολίτης ως citoyen είναι όμως μία κοσμοϊστοπρική επίτευξη του Ευρωπαϊκοϋ Διαφωτισμού και ιδιαιτέρως της Γαλλικής Επανάστασης (1789). Το κύριο χαρακτηριστικό του πολίτη είναι  η αλληλουχία δικαιωμάτων. Ο πολίτης είναι μέσω της κρατικής του συνείδησης η βάση του σύχρονου, του αστικού κράτους. Ο πολίτης είναι στην Ανατολή άγνωστος, σημειώνεται όμως ο υπήκοος.

5. Στην Δύση  το κράτος δικαίου επικρατεί, όπου σημειώνεται διάκριση των εξουσιών, ούτως ή άλλως διάκριση μεταξύ κράτους και εκκλησίας. Στην Ανατολή η θρησκεία  γενικά καθώς και υπό την μορφή της Σαρία  έχει προτεραιότητα ακόμη και έναντι του συντάγματος, αν αυτό υπάρχει και ισχύει.

6. Κοινωνία και κράτος σέβονται στην Δύση τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα και τις ατομικές  ελευθερίες του πολίτη.  Στην Ανατολή   τα  βασικά ανθρώπινα δικαιώματα  και οι ατομικές ελευθερίες του πολίτη  καθορίζονται από την κρατική εξουσία  και έτσι έχουν αντικειμενικό χαρακτήρα. Σε περίπτωση που αυτά έχουν διατυπωθεί στο σύνταγμα, δεν εφαρμόζονται, γιατί στις μωαμεθανικές χώρες δεν διαπιστώνουμε την ανάλογη παράδοση. Σε σπάνιες περιπτώσεις καταβάλλονται προσπάθειες εμπέδωσης πραγματικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ατομικών ελευθεριών.

7. Ο δυτικός πολιτισμός βασίζεται στη μεγάλη επίτευξη του Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού και δη στον ορθολογισμό  (jus rationis), ο οποίος προσδίδει στην Δυση ανωτερότητα έναντι των άλλων κύκλων πολιτισμού. Ορθολογισμός σημαίνει και κριτική σκέψη, η οποία είναι στον Κύκλο Πολιτισμού του Ισλάμ λόγω της παντοδυναμίας της θρησκείας ανεπιθύμητη. Εν ολίγοις, η Ανατολή εστιάζεται ακόμη στο Μεσαίωνα, αν και  μεταξύ του 8ου και του 11ου αι. Φιλόσοφοι  ( Ιμπν Ρουσντ ή Αβέρροης, Ιμπν Σίννα ή Αβιτσένας Ιμπν Φαράμπι και άλλοι)  προσπάθησαν επι τη βάσει του αρχαίου ελληνικού πνεύματος να εμπεδώσυν τον ορθολογισμό, αλλά τελικά η πίστη έχει αποκτήσει απόλυτη προτεραιότητα έναντι της νοημοσύνης και της λογικής.

8. Στην Δύση επικρατεί σε γενικές γραμμές η ισοτιμία των φύλων ως μεγάλη επίτευξη των επίμονων αγώνων των δυτικών γυναικών στις εξελιγμένες  ευρωπαϊκές κοινωνίες. Στις φαλλοκρατικές  μωαμεθανικές κοινωνίες οι γυναίκες παίζουν στην κοινωνία και στο κράτος εκτός από σπάνιες εξαιρέσεις ουδένα ρόλο. Αυτές ούτε δικαιώματα, ούτε ελευθερίες έχουν και είναι τελείως εξαρτημένες από τους άνδρες. Σύμβολα της καταπίεσής των επί αιώνες είναι η μανδήλα, το νικάμπ και η μπούρκα.

9. Σε ό,τι αφορά την παδεία, η κριτική και δημιουργική σκέψη πρωτίστως στις χώρες με προτεσταντική παράδοση είναι πολύ διαδεδομένη, ενώ στη Νότια Ευρώπη και ούτως ή αλλως στις μωαμεθανικές χώρες  η αποστήθιση έχει επικρατήσει. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο που η Δύση έχει εμπεδώσει την Βιομηχανική Επανάσταση (Αγγλία) και  κατέχει τα πρωτεία στις υψηλές τεχνολογίες, ενώ  ολόκληρος ο Κύκλος του Ισλαμικού Πολιτισμού ουδεμία επίτευξη  έχει στην εποχή μας να αναδείξει.

10. Στην Δύση  έχουμε  πραγματική έκρηξη των παραγωγικών δυνάμεων, ενώ  η Ανατολή   είναι απαράμιλλη στην έκρηξη του πληθυσμού. Από αυτό απορρέουν μεγάλα προβλήματα για όλη την ανθρωπότητα.

Abdel-Samad. H., Mohammed, Eine Abrechnung, München 2015.

Adel-Th.Khury, Der Glaube des Islam, Leipzig 1981.

Blume, M., Islam in der Krise, Eine Weltreligion zwischen Radikalisierung und stillem Rückzug, Ostfildern 2017.

Brentjes, B./S.Brentjes, Ibn Sina (Avicenna), Der fürstliche Meister ausBuchara, Leipzig 1979.

Essad Bey, „Allah ist gross“, Niedergang und Aufstieg der islamischen Welt, München 2002.

Seibert, I., Die Frau im Alten Orient, Leipzig 1973.

Die Zeit (11.12.18, 25.2.19), Tagesspiegel (28.12.18, 14.2.19), Focus Facebook (22.2.19),  Die Welt Facebook (11.2.19, 26.2.19, 13.5.19 ). Leipziger Volkszeitung Facebook(14.2.19, 26.2.19), Münchner Merkur ( 22.2.19), FAZ Facebook (8.5.19), Wiener Zeitung  Facebook (8.5.19), Neue Zürcher Zeitug Facebook (2.8.19)

 

 

 

 

 

 

 

Menschenbild Westen-Islam, Knapper Vergleich

Gesellschafts-und Menschenbild, Unterschiede zwischen dem Westen (W) und dem Islam (I).

1.Anthropozentrismus bereits in der Antike (Protagoras :“Der Mensch ist das Maß aller Dinge“, “Πάντων χρημάτων μέτρον άνθρωπος εστί”) im W. Theozentrismus (Gott ist das Maß aller Dinge) im I.

2. Demokratie schon in der Antike ; im W.- Alleinherscher und Despoten seit 5 tausend Jahren ohne Unterbrechung im Orient/I.

3. Individuum im W.- Familie und Sippe im I.

4. Staatsbürger im W.-Masse im I.

5. Rechtsstaat im W.-Scharia im I.

6. Menschenrechte und Freiheiten im W.- Unterdrückung im I.

7. Vernunft und Logik im W.- Glaube und Spekulation im I.

8. Prinzipiell Gleichberechtigung der Geschlechter im W. Patriarchalismus im I.

9. Im Bildungswesen kritisches Denken im W.- Auswendig lernen im I.

1o.Kreativität im W.(Erfindungen, Hochtechnologien ) –Geistige Agonie im I.

11. Im Westen explodieren die Produktivkräfte, während der Orient auf diesem entscheidenden Gebiet hoffnungsvoll zurückgeblieben ist.

12. Im Orient explodiert die Bevölkerung, für die aber keine Arbeitsplätze geschaffen werden, während im Westen die Bevölkerung stagniert oder abnimmt.

13. Insgesamt, schreitet der Kulturkreis des Westens dynamisch vorwärts und unaufhaltsam, während der Islamische Kulturkreis nicht nur auf der Stelle tritt, sondern teilweise zurück ins Mittelalter marschiert.

Quellen

Abdel-Samad. H., Mohammed, Eine Abrechnung, München 2015.

Adel-Th.Khury, Der Glaube des Islam, Leipzig 1981.

Blume, M., Islam in der Krise, Eine Weltreligion zwischen Radikalisierung und stillem Rückzug, Ostfildern 2017.

Brentjes, B./S.Brentjes, Ibn Sina (Avicenna), Der fürstliche Meister ausBuchara, Leipzig 1979.

Essad Bey, „Allah ist gross“, Niedergang und Aufstieg der islamischen Welt, München 2002.

Seibert, I., Die Frau im Alten Orient, Leipzig 1973.

Die Zeit (11.12.18, 25.2.19), Tagesspiegel (28.12.18, 14.2.19), Focus Facebook (22.2.19),  Die Welt Facebook (11.2.19, 26.2.19, 13.5.19 ). Leipziger Volkszeitung Facebook(14.2.19, 26.2.19), Münchner Merkur ( 22.2.19), FAZ Facebook (8.5.19), Wiener Zeitung  Facebook (8.5.19), Neue Zürcher Zeitug Facebook (2.8.19)

________________________________________________________

Menschenrechte, Westen und Islam

Die Prämisse für den Westen sind bei allen Problemen die EUROPÄISCHE AUFKLÄRUNG , die Französische Bürgerliche Revolution, die Menschenrechte, die bürgerlichen Freiheiten, der Rechtsstaat, die Gewaltenteilung, die Demokratie etc. All dies ist dem Islamischen Kulturkreis, der hinsichtlich des Gesellschafts- und Menschenbildes sich noch im Mittelalter befindet, fremd. Hieraus ergeben sich nicht nur Probleme, sondern auch große Gefahren.

Gesellschaft und Staat stützen sich auf das INDIVIDUUM und den Citoyen (Staatsbürgrer) mit dem gesellschaftlichen Bewusstsein sowie mit dem Staats- und Rechtsbewusstsein.

Es ist weder rassistisch, noch diskriminierend zu konstatieren, dass die oben erwähnten prägenden Charakteristika des Westens dem orientalisch-islamischen Kulturkreis ein Buch mit sieben Siegeln sind. Auch deswegen ist die Integration der Muslime in die westliche Gesellschaft äusserst kompliziert, teilweise wie die Quadratur des Kreises.
Münchner Merkur (4.12.18)

______________________________________________

-Pakistan
Kurze Bemerkungen : 1. Pakistan ist zweifelsohne ein failed state (mißlungener Staat). 2. In diesem Land herrscht eine besonders rückständige Ausprägung des Islam mit folgenden Merkmalen :a) Theozentrismus, b) absolutes Patriarchat wie vor Jahrhunderten c) keine richtige Demokratie , d) Unterdrückung der Frau, e) keine Menschenrechte und Grundfreiheiten, f) kein Individuum und kein citoyen, g) Intolleranz vermischt mit primitivem und tötlichem Fanatismus gegenüber anderen Religionen. Frankfurter Rundschau (31.10.18)

-In Pakistan ist eine hochexplosive Mischung von archaischem Denken, bösartigem Patriarchat, ökonomischer. politischer und kultureller Rückständigkeit, religiösem Fanatismus , psychologischer Paranoia, mörderischer Intolleranz und orientalischer Irrationalität festzustellen. Ausgerechnet dieser Staat verfügt über Atomwaffen. Frankfurter Allgemeine Zeitung (3.10.18)

 

 

Ρωσική Νοοτροπία

Χαρακτηριστικά γνωρίσματα της ρωσικής νοοτροπίας υπό το πρίσμα της Ιστορίας και της Εθνολογίας

1. Η Ρωσία  ανήκει στις χώρες, ο οποίες ούτε την Αναγέννηση, ούτε τον Ευρωπαϊκό Διαφωτισμό, ούτε την Αστική Εανάσταση, ούτε το άτομον , ούτε τον citoyen (πολίτη), ούτε την δημοκρατία, ούτε τις αστικές ελευθερίες, ούτε τα ανθρώπινα δικαιώματα, ούτε τον διαχωρισμό των εξουσιών  και ούτε  την διάκριση μεταξύ κράτους και ορθόδοξης εκκλησία έχει γνωρίσει. Στην χώρα έχουν επικρατήσει δύο ολοκληρωτικά συστήματα και δη ο καθυστερημένος τσαρισμός και ο πρωτόγονος σοσιαλισμός/κομμουνισμός.Τοιουτοτρόπως λείπουν η δημοκρατική παράδοση και η δημοκρατική συνείδηση.

Ηδη στο δεύτερο ήμισυ του 19ου αι. ρώσοι διανοούμενοι έχουν απορρίψει τον ευρωπαϊκό ορθολογισμό μέσω των κάτωθι επιχειρημάτων: Ο δυτικός τρόπος σκέψης  είναι δήθεν υποανάπτυκτος, γιατί στηρίζεται αποκλειστικά στη νοημοσύνη και επομένως  είναι ανίκανος να βοηθήσει τον άνθρωπο στην προσπάθειά του να βρεί το «σωστό δρόμο». Σε αντίθεση με τη δύση η «ρωσική ψυχή παρουσιάζεται ως ένα μυθικό και μυστικιστικό φαινόμενο. Η εξυπνότητα επί τη βάσει του ορθολογισμού αποτελεί μία δυτική «ασθένεια», είναι εξυπνότητα   χωρίς σοφία και έχουν υπογραμμίσει την ηθική αναγκαιότητα, όπως αυτή εξυμνείται στα έργα του Ντοστογιέφσκι  π.χ. «ένα πρόσωπο μπορεί να είναι σοφό, αλλά γα τον σκοπό των ενεργειών η εξυπνότητα δεν είναι επαρκής» ή και το άλλο «  αυτό που για εμάς είναι αληθές , αποτελεί για την Δύση κάτι το ξένο».

Το κύριο σκεπτικό του Ντοστογιέφσκι έγκειται στ ό,τι τα ανθρώπινα προβλήματα δεν μπορούν να επιλυθούν μέσω της νοημοσύνης, αλλά μέσω τηςε χριστιανικήςπίστης  καθώς και της «σοφίας της καρδιάς». Διαπιστώνουμε, ότι ο μυστικισμός της ορθόδοξης εκκλησίας  έχει καθοριστικά επηρεάσει όλη την ζωή του ρωσικού λαού. Επίσης και ο άλλος γίγας της ρωσικής λογοτεχνίας ο Τολστόϊ επισημαίνει εντόνως την «καθαρότητα» του ρωσικού λαού και την απαράμιλλη ικανότητά του να βρει τη σωτηρία στην χριστιανική πίστη.

Οι αντίπαλοι του δυτικού πολιτισμού εχουν ονομασθεί «Σλαβόφιλοι», στους οποίους ανήκε και ο Πέτρο Κιριγιέφσκι, ο οποίος επισημαίνει τη μεγάλη δαφορά μεταξύ του δυτικού και του «ρωσικου πνεύματος ως εξης : Το δυτικό πνεύμα οδηγεί στον ατομικισμό (εδώ μπερδεύει εκουσίως τις έννοιες ατομικισμός και ατομικότητα) και δεν είναι σε θέση να βοηθήσει τον άνθρωπο να εννοήσει τον κόσμο στην ολότητά του, ενώ το ρωσικό πνεύμα, βασιζόμενο στη χριστιανική πίστη  μπορεί να αντιληφθεί την ουσία των πραγμάτων στην ολότητά τους.

Είναι οφθαλμοφανές, ότι αυτές οι αντιλήψεις ανταποκρίνονται στην προκαπιταλιστική εποχή και όντως αντικατοπτρίζουν πιστά τη ρωσική πραγματικότητα, και στην  ουσία τις χαρακτηρίζει μία αφάνταστη πολιτισμική καθυστέρηση. Είναι λίαν ενδιαφέρον, ότι τέτοιες γνώμες στη Ρωσία εκφράζονται όχι μόνον από Θεολόγους, αλλά και από πολιτολόγους  και μερικούς Φιλόσοφους. Το πιο αντιπροσωπευτικό παράδειγμα  είναι ο Αλεξάντερ Γκέλιεβιτς/ Ντούγκιν, περί τον οποίο λέγεται, ότι είναι σύμβουλος  με μεγάλη επιρροή  κορυφαίων Ρώσων πολιτικών μεταξύ αυτών και του Ρώσου προέδρου Πούτιν. Το πρυτανεύον σκεπτικό του είναι το εξής : α) Οι αξίες της Δύσης όπως π.χ. η δημοκρατία ο κοινοβουλευτισμός, οι ελευθερίες, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η διάκριση των εξουσιών κτλ. δεν έχουν οικουμενική ισχύ. β) Ο «ρωσικός πολιτισμός» έχει διαμορφωθεί από τον  ορθόδοξο χριστιανισμό. γ) Ο «ρωσικός πολιτισμός» είναι δήθεν ανώτερος από τον δυτικό πολιτισμό. δ) Επομένως η Ρωσία δεν χρειάζεται τις προαναφερθείσες αξίες της Δύσης. ε) Είναι λοιπόν αναγκαίο να εγκαθιδρυθεί στην Ευρασία μία «καθαγιασμένη ρωσική αυτοκρατορία».

Το επικίνδυνο έγκειται, στο ό,τι αυτές οι φαντασιώσεις έχουνν τόσο μεγάλη απήχηση μεταξύ κορυφαίων  Ρώσων στρατιωτικών, ώστε να ανήκουν στα  υποχρεωτικά μαθήματα στις ανώτερες στρατιωτικές ακαδημίες.

2. Η Ρωσία είχε την ατυχία ιστορικών διαστάσεων που της έλειπε η άμεση πρόσβαση στον ελληνικό και στον ρωμαϊκό πολισμό, αλλά έχει παραλάβει πολιτισμό από την σχεδόν θεοκρατική Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία (Imperium Romanum Orientalis)   χριστιανόρθόδοξης κοπής. Ετσι έχει διαπλασθεί μία Εικόνα της κοινωνίας και του ανθρώπου  που αναδεικνύει ισχυρά χαρακτηριστικά του μεσαίωνα, όπως π.χ. τον μυστικισμό, ο οποίος αποτελεί  το πιο καθοριστικό γνώρισμα της ορθοδοξίας, αν και έχουν επικρατήσει 70 έτη ενός ολοκληρωτικού και αθεϊστικού συστήματος.

3. Τα καθοριστικά γνωρίσματα της ρωσικής Εικόνας της κοινωνίας και του ανθρώπου  είναι τα εξής: Στην διάρκεια  αιώνων δεν έχει  δημιουργηθεί το άτομον, αλά σημειώνεται μόνον ο Ενας μεταξύ πολλών. Αυτός είναι ο λόγος που δεν υπάρχουν τα σημαντικά γνωρίσματα του ατόμου όπως π.χ. η αυτονομία, η ιδία υπευθυνότητα, η αυτοπεποίθηση και η βούληση του αποφασίζειν. Ο  Ενας έχει συνηθίσει, ότι άλλοι π.χ. προ της σοβιeτικής Επανάστασης ο «πατερούλης» ( Αττίλα από το Aττα: πατέρας στις τουρκικές γλώσσες)  Τσάρος ή η  κυβέρνηση τα κανονίζει  όλα. Σε ό,τι αφορά τον «κομμουνιστικό» ολοκληρωτισμό , αυτός   έχει αυτονοήτως απορρίψει a priori το άτομο και τον πολίτη.

4. Η ανυπαρξία του ατόμου και του πολίτη έχει ως συνέπεια την τελεία άγνοια περί την αλληλουχία μεταξύ των δικαιωμάτων και των καθηκόντων έναντι της κοινωνίας και του κράτους. Αλλά ακριβώς αυτό  είναι η conditio sine qua non (η τελείως απαραίτητη προϋπόθεση) για την δημιουργία της κρατικής συνείδησης  με την σημασία ότι ο πολίτης θεωρεί το κράτος ως δικό του. Ως ισοφάρισμα για  την ανυπαρξία της κρατικής συνείδησης ο Πούτιν έχει προωθήσει την διιαμόρφωση μίας υπερεξελιγμένης εθνικής συνείδησης.

Τοιουτοτρόπως υπήρχαν  πάντα και υφίστανται περαιτέρω ιδανικές προϋποθέσεις και συνθήκες για απολυταρχικά ή και ολοκληρωτικά συστήματα.  Επομένως  δεν  είναι περίεργο που ο Πούτιν είναι πολύ αγαπητός πολιτικός και κρατικός ανήρ στους Ρώσους. Στην ουσία ο Πούτιν αποτελεί ένα νέο ρωσικό «πατερούλη» καί  αυτός έτσι είναι για τους Ρώσους ο ιδανικός πολιτικός. Ο ρωσικός λαός εκτός από μίαν ασήμαντη μειονότητα  όντως δεν  είναι σε θέση να βιώσει κάτω απο δημοκρατικές συνθήκες. Το ίδιο ισχύει και για τους Λευκορώσους, εν μέρει και για τους Ουκρανούς που έχουν την ίδια ιστορία, θρησκεία και παράδοση καθώς και για τους άλλους χριστιανικούς πληθυσμούς της πρώην Σοβιετικής Ενωσης (Γεωργιανοί, Αρμένοι και Μολδαβοί).

Το ό,τι η Ρωσία έχει βγάλει μεγάλους συγγραφείς (Ντοστογιέφσκι, Τολστόϊ, Τσέχοβ, Τουργκένιεβ, Πάστερνακ και άλλοι) και μουσικοσυνθέτες (Τσαϊκόφσκι, Ρίμσκι/Κορσάκοβ, Σοστακόβιτς, Ραχμάνινοβ , Στραβίνσκι και πολλοί αλλοι), δεν δύναται να αλλάξει την επικρατούσα γενική εικόνα.

Δημοσιευθέν στα Γερμανικά: Die Zeit (7.12.18, 11.3.20), Münchner Merkur (8.12.18) und Facebook :Neue Zürcher Zeitung  (4.1.19, 16.4.19), Der Tagesspiegel  (14.1.19), Münchner Merkur, Wiener Zeitung (11.3.20)

Russische Mentalität

Russland und Russen, Eine Analyse aus Sicht der Geschichte, der Politischen Theorie  und der Ethnologie

1. Russland gehört zu jenen europäischen Ländern, die weder die Renaissance noch die Aufklärung (es gab nur Ansätze: Lomonosov), noch die bürgerliche Revolution, noch die Demokratie, noch den Rechtsstaat, noch das Individuum, noch den  citoyen, noch die bürgerlichen Freiheiten und schließlich noch die Menschenrechte gekannt haben. Es gibt insbesondere keine demokratische Tradition und als Konsequenz auch   kein Demokratiebewusstsein.

Bereits in der zweiten Hälfte des 19. Jh. haben russische Intellektuelle die Ratio (Vernunft) der europäischen Aufklärung schroff abgelehnt. Dabei  führten sie  folgende Hauptargumente  ins Feld:

a)  Die westliche Denkart sei unterentwickelt, weil sie sich ausschließlich  auf die Ratio stützt und infolgedessen dem Menschen nicht helfen könne, den „richtigen Weg“ zu finden. Im Unterschied vom Westen würde sich die „russische Seele“ als eine mythische und mystische Erscheinung präsentieren. Sie  betrachteten die rationalistische Klugheit  als eine westliche “Krankheit“ und zwar als reine Klugheit  ohne Weisheit und zugleich betonten sie die moralische  Notwendigkeit, wie sie in den bekannten Romanen Dostojewskis verherrlicht wird wie z. B. „Eine Person kann weise sein, aber zum weisen Handeln reicht die Klugheit nicht aus .” Oder das Vielsagende, „Das für uns wahrhaftige ist für Europa fremd“.

Die Gegner des Westens wurden als „Slawophile“ genannt, zu denen auch Petro Kirijewski gehörte, der auf den großen Unterschied zwischen  dem westlichen und dem „russischen Geist“ folgendermaßen hinwies : Der westliche Geist führe zum Individualismus (Verwechslung der Individualität mit dem Individualismus) und hilft dem Menschen nicht dazu, die Welt in ihrer Gesamtheit zu verstehen, während der „russische Geist“ , gestützt auf den christlichen Glauben  in der Lage ist, das Wesen der Dinge in ihrer  Gesamtheit zu erfassen.

Es fällt auf, dass solche Auffassungen eher der vorkapitalistischen Zeit entsprachen und eigentlich die russische Realität fast getreu widerspiegelten. Ihre Rückständigkeit ist durch nichts zu überbieten.

Das unfassbare ist, dass derartige Ansichten  in Russland in erster Linie von Theologen  aber auch von Politikwissenschaftlern und einigen Philosophen vertreten werden.  Es sei in erster Linie Alexander Geljewitsch – Dugin erwähnt, der im allgemeinen als einfußreicher Berater führender Politiker , einige meinen er sei Berater auch   Putins, gilt . Seine Kernthesen sind die folgenden: a) Die Werte des Westens wie Demokratie, Parlamentarismus, Freiheiten, Menschenrechte etc. seien nicht universell. b) Die “russische Zivilisation“ sei vom orthodoxen Christentum geprägt. c) Die russische Zivilisation“ sei der westlichen Zivilisation überlegen. d) Infolgedessen  Russland benötige nicht die westlichen Werte. e) Es sei notwendig,  ein sacrales  Großreich unter der Führung Russlands in Eurasien zu schaffen.

2. Russland hatte das  große historische Pech, nicht wesentliche Elemente der griechisch-römischen Kultur, sondern die christlich geprägte Kultur des byzantinischen Reiches (korrekter des Oströmischen Reiches) und vor allem den Orthodoxen Glauben übernommen zu haben. Hierdurch ist ein Gesellschafts- und Menschenbild entstanden, das starke mittelalterliche Züge aufweist, wobei die Mystik als essentielles Element der Orthodoxie eine große Rolle gespielt  und weiterhin spielt, obwohl  mehrere Jahrzehnte ein atheistisches  Regime herrschte.

3. Die wesentlichen Elemente dieses Gesellschafts- und Menschenbildes sind die folgenden:

Jahrhundertelang  konnte kein Individuum geformt werden , vielmehr war und ist der Einzelne einer  in der Masse. Somit fehlen die  wesentlichen Eigenschaften des Individuums wie z.B. die Autonomie , die Eigenverantwortung und  der Entscheidungswille. Der Einzelne hat sich daran gewöhnt, dass andere, z. B. vor der Oktoberrevolution das Väterchen Zar oder die Regierung alles für ihn regeln. En passant sei auch  der  kommunistische Totalitarismus  erwähnt, der das Individuum  ohnehin  fast eliminiert hat.

4. Weil das Individuum fehlt, konnte und kann sich kein moderner Bürger herausbilden, der normalerweise von der Wechselbeziehung von Rechten und Pflichten ausgeht. Aber gerade dies ist die conditio sine qua non für die Existenz eines Staatsbewusstseins.  Jedoch als Kompensation für das fehlende Staatsbewusstsein  ist speziell unter Putin zielgerichtet ein überdurchschnittlich starkes Nationalbewusstsein geschaffen worden.

Somit gab es und weiterhin gibt es immer ideale Voraussetzungen für absolutistische, autoritäre und sogar totalitäre Regime.   Daher ist es kein Wunder, dass Putin beim russischen Volk offenkundig beliebt ist. Dem Wesen nach ist Putin das „Väterchen“ Zar. Es kann somit konstatiert werden, dass Putin für Russland der richtige führende Politiker ist. Das russische Volk kann tatsächlich mit der Demokratie nicht viel  anfangen.

Veröffentlicht in: Die Zeit (7.12.18, 11.3.20), Münchner Merkur (8.12.18), Neue Zürcher Zeitung (4.1.19, 16.4.19), Der Tagesspiegel  (14.1.19), Münchner Merkur, Wiener Zeitung (11.3.20), Süddeutsche Zeitung (3.7.20), Stern (3.7.20), Neue Zürcher Zeitung (4.7.20)

-Panos Terz, Völkerrecht und Internationale Βeziehungen, ISBN: 978-620-0-44645-9, 2020.

-Παναγιώτης Δημητρίου Τερζόπουλος (Panos Terz), Eγκυκλοπαιδική και Γενική Μόρφωση, Δεύτερος Τόμος, Θρησκεία, Ιστορία, Εθνολογία, Πολιτισμός, Γλωσσολογία, ISBN: 978-620-0-61339-4,  2020.

————————————————————————————————————–

Russisch-Ukrainischer Kirchenstreit

1. Russland und die Ukraine gehören zu den europäischen Staaten sui generis, weil sie genauso  wie andere Staaten Osteuropas und des gesamten Balkan mit orthodoxer Tradition weder die Renaissance, noch die Aufklärung, noch die bürgerliche Revolution, noch den bürgerlichen Staat, noch eine funktionierende Demokratie  hatten. So betrachtet,  sind sie in erster Linie  in geographischer Hinsicht Teil Europas. Kurzum, sie sind in politischer Hinsicht zurückgebliebene Staaten, deren Zukunft  sehr ungewiss ist.

2. Für diesen Zustand gibt es mehrere Gründe, aber  der wichtigste ist in der  extrem negativen Haltung  der orthodoxen Kirche  zu den welthistorischen Europäischen Aufklärung zu suchen. Das Welt-, Gesellschafts- und Menschenbild der Orthodoxie ist theozentristisch und nicht anthropozentristisch orientiert, wodurch die Herausbildung des selbstbewussten Individuums und des staatstragenden  Bürgers massiv verhindert worden ist.

3. Dennoch ist die identitätsstiftende  und identitätssichernde Rolle der Orthodoxie  bei der Ethnogenese in Ost- und in Südosteuropa nicht zu unterschätzen. Sowohl allgemein , als auch  konkret vermittels der Autokephalie der jeweiligen Nationalkirche konnte eine eigene  nationale Identität geschaffen werden. Genau so war es bei den  Balkan-Völkern. im 19. und im 20 Jh. So ist es normal, dass die ukrainische Kirche sich von der russischen Kirche trennt und  mit der Hilfe des Ökumenischen Patriarchats der Orthodoxie Autokephalie im Sinne einer Nationalkirche erlangt. Hierdurch wird die eigene nationale Identität wesentlich gestärkt. ES sei  en passant darauf verwiesen, dass die Russische Kirche bereits im 16. Jh. mit Zustimmung des Ökumenischen Patriarchats von Konstantinopel die Autokephalie erlangt hat.

4. Aber dadurch werden vitale Wirtschaftsinteressen der russischen orthodoxen Kirche als  auch allgemein des Imperium Russicum  direkt berührt. Beide Kirchen befinden sich nunmehr in einem unchristlichen feindlichen Zustand genauso wie im allgemeinen Russland und die Ukraine.

5. Zugleich kann die russische Kirche ihre jahrhundertealten Träume über die Erlangung der Führung der gesamten Orthodoxie  und die Verwandlung Moskaus  zu ihrem Zentrum endgültig begraben.  Wer sich mit dem Ökumenischen Patriarchat streitet, zieht letzten Endes den Kürzeren.

 

Βαλκανικοί Λαοί, Νοοτροπία

Χαρακτηριστικά στοιχεία της  Νοοτροπίας των Βαλκανικών Λαών

Αφετηρία: Αντικατοπρισμός της αντικειμενικής πραγματικότηταςχωρίς μύθους, αυταπάτες και  φαντασιοπληξίες. Οι Βαλκανικοί Λαοί αναδεικνύουν μερικά  κοινά ιδιαίτερα γνωρίσματα,  τα οποία έχουν διαμορφώσει τον βασικό κώδικα συμπεριφοράς τους (νοοτροπία).

1. Οι Βαλκανικοί Λαοί δεν έχουν βιώσει την Αναγέννηση. Πιο αρνητικό είναι το γεγονός, ότι αυτοί  δεν είχαν τον κοσμοϊστορικό Ευρωπαϊκό Διαφωτισμό. Αυτό σημαίνει συγκεκριμένα, ότι στα Βαλκάνια η κριτική σκέψη δεν μπόρεσε να εξελιχθεί, και ότι δεν έχει λάβει χώραν η Αστική Επανάσταση, η οποία είναι στην εξελιγμένη Ευρώπη στενά συνυφασμένη με τις αστικές ελευθερίες και τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα. Αλλες επιτεύξεις της Αστικής Επανάστασης όπως π.χ. το δημοκρατικό σύνταγμα και η διάκριση των εξουσιών έχουν  μεν παραληφθεί, αλλά έλλειπαν οι ανάλογες και απαραίτητες οικονομικές, πολιτισμικές, κοινωνικές και πολιτικές προϋποθέσεις. Πέραν τούτου δεν  μπόρεσε να δημιουργηθεί μία σωστή αστική τάξη.

Ας αναφέρουμε και το αστικό κράτος, το οποίο κανονικά στηρίζεται στον citoyen (πολίτη) που σημαίνει, ότι αυτός έχει μία κρατική συνείδηση, δηλαδή θεωρεί το κράτος ως κάτι το δικό του. Ενας άλλος πυλώνας του αστικού κράτους είναι η νομική συνείδηση του πολίτη μεβτην σημασία, ότι αυτός σέβεται και τηρεί τους νόμους και εκτός τουτου αναγνωρίζει την άμεση αλληλουχία δικαιωμάτων και καθηκόντων. Ολα αυτά  είναι στην παράδοση των Βαλκανικών Λαών άγνωστα. Αυτοί ξέρουν αποκλειστικά τα δικαιώματά τους και έχουν πάντα απαιτήσεις έναντι του κράτους, το οποίο αντιμετωπίζουν συνήθως ως κάτι το εχθρικό.

2. Η Εικόνα του Ανθρώπου των Βαλκανικών Λαών έχει διαμορφωθεί στην  προκαπιταλιστική εποχή, όταν επικρατούσε ένα καθυστερημένο  αλλά πανίσχυρο αγροτικό κοινωνικό και οικονομικό σύστημα με μεσαιωνικά υπολείμματα. Το χωριό, η οικογένεια, οι συγγενείς, οι φίλοι ίσως και  πρόσωπα κοινών πολιτικών αντιλήψεων έχουν επηρεάσει καθοριστικά τα συμφέροντα και τον βασικό κώδικα συμπεριφοράς του.

Αυτός ο μικρόκοσμος είχε ως συνέπεια να μην εμφανισθεί το άτομο με τέτοια χαρακτηριστικά στοιχεία όπως κοινωνική συνείδηση, αίσθηση του κοινού καλού και  συνείδηση της κοινωνικής υπευθυνότητας. Ετσι ο μέσος άνθρωπος στα Βαλκάνια είναι το πολύ ο Ενας μεταξύ άλλων, αλλά όχι ένα άτομο, το οποίο είναι η conditio sine qua non (η τελείως απαραίτητη προϋπόθεση) για την διάπλαση του citoyen. Ο Βαλκάνιος ως μη άτομο δεν κατέχει ατομικότητα μεν, αλλά αντί αυτού αναδεικνύει έναν υπερτροφικό εγωϊσμό. Επομένως η σκέψη περί το κοινόν καλόν του είναι άγνωστη. Τοιουτοτρόπως γίνεται πιο αντιληπτό, ότι ο Βαλκάνιος πολιτικός σε γενικές γραμμές δεν σκέφτεται το γενικό συμφέρον αλλά πρωτίστως το δικό του συμφέρον καθώς και των συγγενών, των γνωστών και των φίλων του.

Ομως έτσι ο δρόμος προς ένα  από τα  χειρότερα καρκινώματα στις βαλκανικές κοινωνίες, την διαφθορά με πρωταγωνιστές τους Ρουμάνους  είναι ορθάνοιχτος. Ενώ η διαφθορά στις εξελιγμένες ευρωπαϊκές κοινωνίες ιδιαιτέρως σε τέτοιες με προτεσταντική παράδοση αποτελεί εξαίρεση, αυτή είναι στα Βαλκάνια κανόνας. Με την πάροδο του χρόνου επί δεκαετίες έχει στις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων από το ένα μέρος   και των πολιτικών από το άλλο μέρος διαμορφωθεί ένα  contrat social (κοινωνικό συμβόλαιο) α λα Μπάλκαν της αμοιβαίας διαφθοροποίησης (do ut  des: δίδω και δίδεις) ως σταθερός και καθοριστικός κοινωνικός κανόνας.

3. Οι Βαλκανικοί Λαοί είναι εκτός από τους Αλβανούς και τους Βοσνίους (μωαμεθανοί)  στην πλειονότητα ορθόδοξοι χριστιανοί. Επί αιώνες έχουν θετικά (γλώσσα, εθνική ταυτότητα), όμως και πολύ αρνητικά επηρεασθεί  εκ μέρους του ορθόδοξου κλήρου, ο οποίος είναι λόγω της μεσαιωνικής μεταφυσικής και του ισχυρότατου μυστικισμού γνωστός ως πολύ οπισθοδρομικός και σε αφάνταστο βαθμό καθυστερημένος. Ακριβώς αυτός ο κλήρος έχει αμέσως ύστερα από την Γαλλική Επανάσταση τοποθετηθεί  με μέγιστο μίσος κατά των ανθρωποκεντρικών και  ατομοκεντρικών ελευθεριών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, διακηρύττει αιωνίως ένα μεσαιωνικό και παρωχημένο  θεοκεντρισμό και προωθεί με όλες τις δυνάμεις  την θρησκευτική  δεισιδαιμονία.   Εν ολίγοις, ο ορθόδοξος κλήρος έχει εγκληματικά εμποδίσει την διαμόρφωση ενός ατόμου με αυτοπεποίθηση και κριτική σκέψη.

4. Πάνω από τετρακόσια έτη οι χριστιανικοί λαοί αναστέναζαν κάτω από τον σκληρό ζυγό των μωαμεθανών  κατακτητών, και έτσι αυτοί  έχουν αποκοπεί από τις κοσμοϊστορικές οικονομικές, πολιτικές  και κοινωνικές εξελίξεις στην ελεύθερη Ευρώπη. Νηφάλια μπορεί κανείς να διαπιστώσει, ότι ακόμη και ο βασικός κώδικας, δηλαδή η νοοτροπία των Βαλκανικών Λαών αναδεικνύει μερικά στοχεία της ανατολικής, σε αυτήν την περίπτωση της τουρκικής νοοτροπίας σε τέτοιο βαθμό που μερικοί ιστορικοί και κοινωνιολόγοι μιλούν περί μία βαλκανοανατολίτικη νοοτροπία. Ακόμη και σήμερα οι μεγάλες πολιτισμικές διαφορές μεταξύ περιοχών κάτω από την τουρκική εξουσία (π.χ. Σερβία, Ελλάδα) από το ένα μέρος και περιοχές κάτω από την εξουσία εξελιγμένων κρατών (π.χ. Αυστρία στην Σλοβενία και στην Κροατία, Ενετία στα Ιονικά Νησιά) από το άλλο μέρος είναι οφθαλμοφανείς.

5. Κατά την διάρκεια του νικητήριου αγώνα κατά των Τούρκων κατακτητών εχει διαμορφωθεί στους Βαλκανικους Λαούς μία ισχυρή εθνική συνείδηση, η οποία έχει ύστερα από την απελευθέρωση συστηματικά περαιτέρω προωθηθεί. Αλά δυστυχώς αυτοί οι λαοί έχουν παραμελήσει την εξέλιξη και μίας κρατικής συνείδησης, χωρίς την οποία δε είναι δυνατό να λειτουργήσει επιτυχώς ένα σύγχρονο κράτος. Εχω ήδη προ ετών σε πολλά ειδικά σχόλια περί των ζητημάτων της νοοτροπίας  στον ελληνικό τύπο ονομάσει αυτό το φαινόμενο  ολέθριο «λάθος τοκετού». Οι Βαλκάνιοι είναι διατεθειμένοι να αγωνισθούν, ακόμη και να πεθάνουν για το έθνος ή την πατρίδα τους, αλλά τους είναι άγνωστο, ότι έχουν έναντι του κράτους και άλλα καθήκοντα και υποχρεώσεις. Η τοποθέτηση έναντι του  κράτους είναι αδιαφορη έως εχθρική. Επομένως δεν είναι τυχαίο που  στις γλώσσες των Βαλκανικών Εθνών οι έννοιες κρατική συνείδηση, νομική συνείδηση, φορολογική και περιβαλλοντική συνείδηση λείπουν.

6. Οι περισότεροι Βαλκανικοί Λαοί είχαν την τραγική ατυχία να βιώσουν επί δεκαετίες τον «Υπαρκτό Σοσιαλισμό» που σημαίνει, οτι ζούσαν σε ένα ολοκληρωτικο σύστημα χωρίς δημοκρατία, ελευθερίες και ανθρώπινα δικαιώματα. Ιδιαιτέρως η Αλβανία έχει μετατραπεί σε μία τεράστια φυλακή. Κάτω από τόσο δυσχερείς συνθήκες  αυτονοήτως η εξέλιξη του ελεύθερου ατόμου, του πολίτη με αυτοπεποίθηση, το ταλέντο της οργανωτικότητας, η  ατομική πρωτοβουλία και το πνεύμα του ελεύθερου επιχειρηματία δεν ήταν δυνατή.

Στο πεδίο των ηθικών αξιών έχει συμβεί κάτι το λίαν ολέθριο και δη η τελεία καταστροφή όλων των παραδοσιακών ηθικών κανόνων. Υστερα από την κατάπτωση του «Σοσιαλισμού» με τις δικές του «αξίες» έχει δημιουργηθεί σε τέτοιο βαθμό ένα αξιακό κενό, το οποίο θα μπορούσαμε δικαίως να χαρακτηρίσουμε ως ηθική και αξιακή εξαθλίωση. Παραδείγματα γι αυτήν την κατάντια είναι η μαζική εκπόρνευση  γυναικών, μία τρομερή ασυνειδησία και περιφρόνηση του ανθρώπου εκ μέρους των δήθεν πολιτικών και οικονομικών ελίτ. Και σε αυτό το δυσάρεστο πεδίο η Ρουμανία έχει τα πρωτεία, η Βουλγαρία έπεται.

Στην πάροδο αιώνων έχουν διαμορφωθεί στους Βαλκανικούς Λαούς σε γενικές γραμμές, παρ όλες τις υπάρχουσες διαφορές τα κάτωθι  χαρακτηριστικά στοιχεία της νοοτροπίας:

α) Θετικά: αγάπη στην ελευθερία, πατριωτισμός, εθνική συνείδηση, φιλότιμο, υπερηφάνεια, υπερεξελιγμένο οικογενειακό αίσθημα και σεβασμός των ηλικιωμένων.

β) Αρνητικά: ισχυρή τάση σε απειθαρχία, υποανάπτυκτη αντοχή, όχι έντονη αγάπη στην εργασία, υποανάπτυκτη δυναμικότητα, ουδέν κοινόν καλόν (γενικό συμφέρον), συγκρουσιασμός προσωπικά  και σε επίπεδο κοινωνίας και στην πολιτική, πρωτόγονη επιδειξη πλούτου (ανατολίτικο), προτεραιότητα του αισθήματος έναντι της λογικής (ανατολίτικο), υπεραναπτυγμένος σουρεαλισμός (ανατολίτικο), σύγχιση των επιθυμιών και ονειρώσεων με την πραγματικότητα (ανατολίτικο), πολλά λόγια αλλά ελάχιστη πραγματοποίηση, αρρωστημένη τάση σε καχυποψίες (ανατολίτικο), άκρως υποανάπτυκτο ταλέντο διοργάνωσης, επιπολαιότητα και τσαπατσουλιά προσωπικά και σε επίπεδο κράτους, πρωτοφανής διαφθορά ως κανόνας βίου, αρρωστημένος υπερεθνικισμός, απόρριψη της κριτικής (ανατολίτικο), τελεία έλλειψη της αυτοκριτικής (ανατολίτικο), έλλειψη της υπευθυνότητας έναντι κοινωνίας και κράτους (ανατολίτικο),  πρόσαψη της ευθύνης για   αποτυχίες σε άλλους σε προσωπικό και εθνικό επίπεδο (ανατολίτικο), τελεία έλλειψη  της αλληλοεξάρτησης δικαιωμάτων και υποχρεώσεων έναντι της κοινωνίας και του  κράτους.

Συμπεράσματα: α) Οι Βαλκανικοί Λαοί είναι μεν καθ οδόν προς την υπερεξελιγμένη Ευρώπη, αλλά χρειάζονται ακόμη μερικές δεκαετίες για να πραγματοποιήσουν τον σκοπό τους. β) Η συμμετοχή των Βαλκανικών κρατών  ήταν και είναι ακόμη  εκτός από την Ελλάδα ένα μεγάλο λάθος.

Δημοσιευθέν στα Γερμανικά : Die Zeit (11.1.19) , Süddeutsche Zeitung  Facebook (12.1.19, 9.3.19, 30.5.19), Tagesspiegel (28.1.19) ,Neue Zürcher Zeitung Facebook (7.2.19, 28.5.19), Wiener Zeitung Facebook (15.5.19)

 

China, USA, EU

China stellt objektiv die Führungsmacht innerhalb des Konfuzianischen Kulturkreises mit einem besonderen Menschen- und Gesellschaftsbild, hat eine  viertausendjährige Friedenspolitik aufzuweisen, hat sich in den letzten Jahrzehnten rasant  zu der zweiten Supermacht der Welt entwickelt und wird spätestens snah ca. zehn bis 15 Jahren die USA auf allen Gebieten überflügeln. Dieses Imperium  Cinicum Maximum wird im 21. Jh. eine Pax Cinica schaffen und Geschicke der Menschheit  bestimmen.

Die Präsidentschaft des unberechenbaren Trump ist ein Zeichen dafür, dass die USA als Supermacht versagt haben und   sich im Abstieg befinden.

Die  EU kann es sich leisten, auf Distanz zu den beiden Supermächten zu gehen und sich von Fall zu Fall über eine mögliche Nähe  zu den USA oder zu China entscheiden. Sie ist zwar eine ökonomische Supermacht (US-Nobelpreisträger Krugmann), jedoch als strategisch-militärischer Zwerg wird sie in den internationalen Beziehungen nicht als gleichwertiger Player auftreten können.  Zeit (12.5.20)

Wir haben die Pflicht, die objektive Realität sachlich, ohne Glaubenssätze und ideologischer Voreingenommenheit zu widerspiegeln. Ansonsten bin stolz auf das westliche Gesellschafts-und Menschenbild (Individuum, Bürger, Menschenrechte, Freiheiten, Gewaltenteilung etc.)  Jedoch unser Gesellschaftsbild ist historisch gewachsen und kann nicht universell sein. Deswegen kommt international nur eine Friedliche Koexistenz zwischen Staaten unterschiedlicher Kultur- und Rechtskreise in Frage.  Zeit (11.5.20), SDZ (10.3.21)

8.Mai Tag der Befreiung ?

Befreiung ?

Warum macht man sich was vor ? Es sei daran erinnert, dass das deutsche Volk wegen seiner unverhohlenen Begeisterung für den Nationalsozialismus und speziell für Hitler hat nach dem Potsdamer Abkommen „die Gemeinschaft der zivilisierten Nationen verlassen“. Sogar noch als die Sowjetarmee Berlin erreicht hatte, beantworteten die anwesenden „Volksgenossen“ die Frage Goebbels („Wollt Ihr den totalen Krieg“ ?) mit ja und frenetischem Beifall.
Deutschland mit seinem Volk wurde total besiegt.
Befreit wurden nur de deutschen Juden, die Sinti und Roma, die Kommunisten, die Sozialdemokraten und wenige Intellektuelle.

Es gibt auch eine andere Betrachtung: Nachträglich könnte man höchstens sagen, dass der Sieg der Alliierten über das verbrecherische Regime des Nationalsozialismus den objektiven Interessen der Deutschen entsprach. Subjektiv sah es ganz anderes aus.

In den von der Wehrmacht besetzten europäischen Ländern ist expressis verbis die Rede vom „Tag des Sieges“. Ich war damals genau sieben Jahre alt und kann mich daran erinnern, dass der Stolz auf den Sieg gegen die „faschistische Bestie“(Standard-Formulierung) alle anderen Gefühle überdeckte. Zeit (7., 8.5.20)

Menschenbild im Orient (Türkei) und im Okzident (Deutschland), Überblick

 

Endlich hat man geschnallt :Tradition, Mentalität.

Menschen- und Gesellschaftsbild, Unterschiede zwischen dem Kulturkreis des Westens (Westen) und dem Orientalisch-Islamischen Kulturkreis (Orient-Islam) .
1.Anthropozentrismus bereits in der Antike (Protagoras :“Der Mensch ist das Maß aller Dinge“, “) im Westen. Theozentrismus (Gott ist das Maß aller Dinge) im Orient Islam.
2. Demokratie schon in der Antike im Westen.- Alleinherrscher, Despoten. autoritäre Regime, Diktatoren seit 5.500 Jahren ohne Unterbrechung im Orient-I.
3. Individuum (Individualität) im Westen.- Familie und Sippe im Orient-Islam.
4. Citoyen (Staatsbürger) im Westen .-Masse im Orient-Islam .
5. Rechtsstaat im Westen.-Vorwiegend Scharia im Orient-Islam.
6. Individuelle Menschenrechte und Freiheiten im Westen .- Unfreiheit, Unterdrückung im Orient-Islam.
7. Vernunft und Logik im Westen.- Glaube und Spekulation im Orient-Islam. Vom 8. bis zum 11. Jh. sah es hoffnungsvoll aus.
8. Prinzipiell Gleichberechtigung der Geschlechter im Westen. Patriarchalismus und Fallokratie im Orient-Islam.
9. Im Bildungswesen kritisch-kreatives Denken im Westen.- Auswendig lernen im Orient-Islam.
10. Kreativität im Westen (Erfindungen, Hochtechnologien, Nobelpreisträger ) –Geistige und wissenschaftliche Agonie im Orient-Islam.
11. Im Westen explodieren die Produktivkräfte, während der Orient-Islam auf diesem entscheidenden Gebiet hoffnungsvoll zurückgeblieben ist.

Erschienen als Fachkommentar in der Internet-Ausgabe der Zeit vom 23.4.20 unter dem Artikel “Eine Epidemie, zwei Länder, Die Türkei verhängt eine viertägige Ausgangssperre. Die wird aber nicht gegen das Coronavirus helfen. Warum Deutschland zu Hause bleibt, die Türkei aber nicht” von

Προτεσταντισμός-Καλβινισμός

Προτεσταντισμός-Καλβινισμός

Εδώ και 60 έτη ζω ανάμεσα σε Προτεστάντες , έχοντας έτσι ευκαιρία και χρόνο να τους μελετήσω συστηματικά καθώς και να διαβάσω περί του θέματος πολυάριθμα επιστημονικά βιβλία.

1. Ο Προτεσταντισμός ήταν αρχικά αντίδραση του μοναχού Martin Luther ( γλωσσομαθής : Λατινικά, Αρχαία Ελληνικά, Εβραϊκά ) στην διαφθορά, ασωτία, αυταρχία, υποκρισία, ψευτιά και πορνεία της τότε Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Βαθμιαία έχει βγάλει το συμπέρασμα, ότι ο Πάπας στη Ρώμη ήταν ο Αντίχριστος, δηλαδή ο Διάβολος ! Με σκοπό να διαδώσει τον σωστό Χριστιανισμό μετέφρασε την Αγία γραφή στα Γερμανικά, για να την καταλαβαίνουν οι πιστοί καλύτερα.

Οι οπαδοί του πέταξαν από τους ναούς τα εικονοστάσια, τα λιβανιστήρια , τα κεριά, τα “ιερά οστέα” αγίων και ότι άλλο ήταν κατά τη γνώμη τους ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΙΚΟ.

Διέλυσαν τα μοναστήρια, έστειλαν μοναχούς και καλογριές στα σπίτια τους, τους προέτρεψαν να παντρευτούν και να δημιουργήσουν οικογένειες και ο ίδιος παντρεύτηκε μίαν ωραία γυναίκα πρώην καλογριά, η οποία ίδρυσε μίαν εμπορική επιχείρηση και είχε μεγάλες οικονομικές επιτυχίες.

2.  Μερικοί ηγεμόνες τον υποστήριξαν , κατόπιν έγινε ο τρομερός και καταστροφικός ” Τριακονταετής Θρησκευτικός Πόλεμος” ( “Dreißigjähriger Religionskrieg” ) ο οποίος  κατέστρεψε τόσο την Κεντρική Ευρώπη, που τελικά αποφάσισαν οι ηγέτες και των δύο θρησκευτικών παρατάξεων να συνάψουν το 1648 την Συνθήκη  Ειρήνης της Βεστφάλης ( Westfälischer Frieden ).

Ο Προτεσταντισμός σώθηκε πρωτίστως από τους τότε στρατιωτικά ισχυρότατους Σουηδούς. Η Συνθήκη διεκήρυξε μεταξύ άλλων δύο Αρχές καθοριστικής σημασίας όχι μόνον για την Γερμανία αλλά και για την Ευρώπη, εν μέρει και για όλον τον κόσμο :

(α) ” Ejus Regio cujus Religio” ( ” Όποιου η Xώρα, αυτουνού (και) η Πίστη”, δηλαδή η θρησκεία των υπηκόων ήταν εξαρτημένη από την θρησκεία του εκάστοτε ηγεμόνα.

(β) Συμφώνησαν  επί τη βάσει μίας πρότασης των Προτεσταντών στην εισαγωγή, την διατύπωση και την πιστή εφαρμογή της νέας  Αρχής ” Pacta sunt servanda” ( “Συμφωνίες δέον να τηρούνται ” ). Αν όχι, τότε θα υπάρχουν σοβαρές συνέπειες. Απέδωσαν στην Αρχή αυτή το επίθετο ” καθαγιασμένη”.  Όποιος δεν την σέβεται, είναι ανήθικος, απολίτιστος,  αξιοπεριφρόνητος , τιμωρητέος και εκτός τούτου αμαρτωλός !Εως την Συνθήκη της Βεστφάλης ήταν γνωστή μόνον η γενική Αρχή ” bona fides” ( “Καλή πίστη”, “Αξιοπιστία” ) του Ρωμαϊκού Δικαίου3. Ηθικές Αρχές του Προτεσταντισμού:

(1)  Η ΗΘΙΚΗ ΑΡΧΗ της εργασίας με λίαν ενδιαφέρουσες πτυχές : Ο καλός Χριστιανός έχει το ΙΕΡΟΝ ΚΑΘΗΚΟΝ να είναι εργατικός. Γι αυτόν αποτελεί η εργασία μία ιδιαίτερη μορφή της “Αυτοπραγμάτωσης” ( “Selbstverwirklichung”) του ανθρώπου.  Περί αυτού υπάρχουν ως βάση φιλοσοφικές απόψεις.Στην προτεσταντική λογοτεχνία η εργασία θεωρείται ως “Αυτοσυνάντηση” ( “Sebstbegegnung” ) του ανθρώπου.

Αυτό σημαίνει ότι η εργατικότητα είναι αναπόσπαστο στοιχείο της ανθρώπινης ταυτότητας. Μέσω της εργασίας του ο Προτεστάντης τιμά τον Θεό, ο οποίος έτσι τον αγαπά και τον ευλογεί. Μέσω της εργατικότητάς του ο Προτεστάντης δημιουργεί τις απαραίτητες προüποθέσεις για να εισέλθει κάποτε κατ ευθείαν στον Παράδεισο. Να δημιουργεί ” “hic et nunc” ( “εδώ και σήμερα” ) και να μήν ασχολείται τόσο με την “Δευτέρα Παρουσία”, δηλαδή με την “Αιωνιότητα”. Ο τεμπέλης θα πάει αναμφιβόλως και αιωνίως στην Κόλαση.

(2) Η καλβινιστική ΗΘΙΚΗ ΑΡΧΗ της Επίτευξης(Αποτελερσματικόυτητας: Ο καλός Χριστιανός είναι όχι μόνον εργατικός, αλλά έχει το ΙΕΡΟΝ ΚΑΘΗΚΟΝ να είναι επιτυχής και να κάνει κέρδος. Αυτό είναι. Πρωτίστως έτσι γεννήθηκε ο Εμπορικός Καπιταλισμός στην Ολλανδία και κατόπιν ο Βιομηχανικός Καπιταλισμός στην Αγγλία. Αυτό είναι χωρίς υπερβολή συναρπαστικό. Πρωτίστως από το κράμα των παραγωγικών δυνάμεων με τον Προτεσταντισμό απέρρευσε το καπιταλιστικό σύστημα ( Max Weber, Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus , Η προτεσταντική Ηθική και το πνεύμα του  Καπιταλισμού ).

(3) Ο Προτεστάντης είναι άτομο, κατέχει ατομικότητα , αλλά αποκρούει τον ατομικισμό και τον εγωϊσμό (στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στα πλαίσια των ορθόδοξων κληρικών και θεολόγων αυτές οι έννοιες συγχίζονται σκοπίμως! ). Αναγνωρίζει , ότι μεταξύ των ιδιωτικών και των κοινωνικών συμφερόντων υφίσταται μία διαλεκτική αλληλοεξάρτηση. Σε αμφιλεγόμενες περιπτώσεις όμως πρυτανεύει το συμφέρον του συνόλου. Αυτό σημαίνει , ότι η κοινωνική συνείδησή του είναι υπεραναπτυγμένη.

(4) Ως συνειδητός πολίτης κατέχει και κρατική συνείδηση αναγνωρίζοντας και εδώ την διαλεκτική αλληλουχία μεταξύ δικαιωμάτων και καθηκόντων απέναντι στο κράτος του.

(5) Είναι πέραν τούτου αυτονοήτως νομοταγής έως νομολάγνος, δηλαδή κατέχει επίσης μίαν υπεραναπτυγμενη νομική συνείδηση ( όχι απλώς την ανέξοδη γενικολογία του ελληνικού όρου “αίσθημα δικαίου”).

(6) Ο Προτεστάντης είναι πολύ οικονομικός, αποφεύγει τα χρέη και είναι για αυτόν αδιανόητο και ακατανόητο να ξοδεύει περισσότερα από ό,τι κερδίζει. Περιφρονεί τους άσωτους. Είναι αυτοί και οκνηροί, τότε τους απεχθάνεται από τα κατάβαθα της ψυχής του.

(7) Είναι πολύ σεμνός σε όλα τα επίπεδα της ζωής π.χ. κατοικία, αυτοκίνητο, ρουχισμός, αποδοχές για μέλη της κυβέρνησης και του κοινοβουλίου (πολύ χαμηλές), ολιγομελείς κυβερνήσεις ( ένα τέταρτο , το πολύ ένα τρίτο της ελληνικής ), μικρά Κοινοβούλια ( π.χ. το ολλανδικό κοινοβούλιο έχει μόνον 100 βουλευτές σε μία χώρα με 18 εκατομ. κατοίκους ), λίγους δημοσίους υπαλλήλους ( Ολλανδία μόνον 265 χιλ.) .

(8) Ο Προτεστάντης δεν δείχνει πλούτο, γιατί είναι κάτι τετοιο σύμφωνα με την προτεσταντική του παράδοση και κοσμοαντίληψη αμάρτημα και απολίτιστο. Δεν είναι τυχαίο, που οι σκανδιναβικές χώρες έχουν, όπως κάθε χρόνο διαπιστώνεται από ειδικούς διεθνείς οργανισμούς, ελάχιστη διαφθορά. Υφίσταται γενικά  αξιοκρατία. Στις άλλες ευρωπαϊκες προτεσταντικές χώρες διαπιστώνεται επίσης λίγη διαφθορά.

4. Στην Γερμανία έγινε ένα ιδιαίτερο κράμα μεταξύ του προτεσταντικού και του πρωσσικού πνεύματος με ιδιαίτερα αποτελέσματα.

Προτεσταντικοπρωσσικό κράμα, χαρακτηριστικά

α ) Τάξη και αξιοπιστία σε ατομικό, κοινωνικό και κρατικό επίπεδο. Π. χ. “να είσαι ακριβής στην ώρα σου”, να τηρείς τις υποσχέσεις σου σύμφωνα με το ρητό “Ein Mann , ein Wort” ” Ένας άνδρας, μία λέξη, δηλαδή ένας άνδρας τηρεί τις υποσχέσεις του που σημαίνει, ότι η τιμή ενός ανδρός είναι στενά συνδεδεμένη με την αξιοπιστία του !

β ) Να δημιουργείς προüποθέσεις για την πραγματοποίηση των σκοπών σου. “Προτού πετάξεις , μάθε πρώτα να περπατάς”. “Πρώτα η δουλειά και ύστερα το γλέντι”. Μίλα λίγο και κάνε πολλά.

γ ) Να έχεις υπομονή και αντοχή . Να προσέχεις τον χαρακτήρα της διαδικασίας. Αυτό σημαίνει συστηματικότητα, μεθοδικότητα, οργανοτικότητα, αποτελεσματικότητα.

5. Ιδιαιτερότητες των οικογενειών των προτεσταντών ιερέων.:

Στα παρελθόντα περίπου 400 έτη προήλθαν 45 τοις εκατό της γερμανικής ελίτ από τέτοιες οικογένειες. Χαρακτηριστικά γνωρίσματα : μεγάλες ανθρώπινες και κοινωνικές αξίες, υψηλή ουμανιστική και εγκυκλοπαιδική μόρφωση, διαπαιδαγώγηση στο πνεύμα των καθηκόντων απέναντι στην κοινωνία και στο κράτος και στο πνεύμα της δικαιοσύνης.

Προσθήκες

α ) Οι προαναφερθείσες Αρχές του Προτεσταντισμού είχαν επικρατήσει βαθμιαία ιδιαίτερα μετά την δημιουργία της Γερμανικής Αυτοκρατορίας ( Deutsches Reich ) το 1871 σε όλη την Γερμανία, δηλαδή τις αναγνώρισαν και οι Καθολικοί ( π.χ. οι Βαυαροί ) και τον 20ο αι. ακόμη και οι αθεϊστές  Γερμανοί.

Με αυτον τον τρόπο αυτές οι Αρχές έχουν από πολλού ανεξαρτοποιηθεί από την προτεσταντική πίστη και ανήκουν στην παράδοση καθώς και στην καθημερινότητα των Γερμανών. Υπογραμμίζω εκ νέου ιδιαιτέρως, ότι δεν είναι αναγκαίο να έχει κανείς την προτεσταντική πίστη , αν είναι διατεθειμένος να ενστερνισθεί αυτές τις Αρχές.

β ) Είναι δυνατόν και για έναν Έλληνα να κάνει εκουσίως ένα κράμα από προσόντα του Νεοέλληνα (π. Χ. πνευματκή ευστροφία και δημιουργική φαντασία) και από τα  προαναφερθέντα πλεονεκτημάτα του Προτεσταντισμού.

γ ) Ένα αλλο κράμα από προτεσταντικές και πρωσσικές Αρχές έχει δημιουργήσει ειδικά μετά του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου πολιτικούς οι οποίοι διαθέτουν προσόντα όπως π.χ. σιδερένια θέληση, ατσαλένια αντοχή και αυτοπειθαρχία από γρανίτη. Ταυτοχρόνως σκέπτονται σε πανευρωπαϊκό πνεύμα.

Διαπιστώνω σχεδόν κάθε ημέρα, ότι η μεγάλη πλειοψηφία των νέων Γερμανών ιδιαιτέρως των σπουδαστών έχει τέτοιες ικανότητες. Υπάρχουν όμως και ενδείξεις του χαλαρώματος των αρχών υπό την επιδραση του ευρωπαϊκού Νότου.

δ ) Είναι πασιφανές και πασίγνωστο, ότι οι χώρες με προτεσταντικές Αρχές (Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία) έχουν στην οικονομία, στις υψηλές τεχνολογίες ( σχεδόν όλες οι μεγάλες εφευρέσεις), στις επιστήμες κλπ. τα πρωτεία.

ε ) Είναι δυνατόν να διαπιστωθεί τελείως αντικειμενικά, ότι οι χώρες με παράδοση της Ορθοδοξίας είναι σε απίστευτο βαθμό καθυστερημένες.

Οπως φαίνεται, ακόμη δεν έχουν απογαλακτωθεί  επαρκώς από το Μεσαίωνα. Η εικόνα της του ανθρώπου  ουδόλως ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της παγκοσμιοποιημένης ανθρωπότητας. Έχει αποδειχθεί, ότι ο ορθόδοξος μυστικισμός εμποδίζει την απελευθέρωση των πνευματικών ικανοτήτων του ανθρώπου. Ο κοινός νους και η λογική απαιτούν να βγάλει η Ορθοδοξία κάποτε τον δικό της Λούθηρο.

Δημοσιευθέν  συχνά στον κεντρικό ηλεκτρονικό τύπο, μεταξύ άλλωνά στο Βήμα, 21.7.14.και την Καθημερινή (29.2.20)

 

 

 

Αρης Νούλης Νουλιάδα

Αρης Νούλης Νουλιάδα

Πρόκειται για ένα συσχολιαστή στην Καθημερινή που δεν σπούδασε ούτε Φιλοσοφία, ούτε Θεολογία, ούτε Ιστορία , ούτε Φιλολογία, ούτε Γλωσσολογία, αλλά παριστάνει τον εκπρόσωπο αυτών των επιστημών, δηλαδή είναι φαφλατάς και απατεώνας. Πέραν τούτου παίζει το ρόλο του αυτοκληθέντος υπερχριστιανού και του Ελληναρά με μεγίστη υποκρισία. Εδώ και πολλά έτη προσβάλλει ή συκοφαντεί συστηματικά άλλους συσχολιαστές, ιδιαιτέρως αυτούς που ζουν στο εξωτερικό και έχουν να αναδείξουν διεθνώς  μεγάλες επιστημονικές  επιτυχίες.

Η Νουλιάδα είναι  σε ό,τι  αφορά το υλικό, η προϋπόθεση για το Νουλισμό ως ενός κοινωνονικοψυχολογικού και εθνολογικού φαινομένου sui generis με τον σκοπό  ο Νουλισμός  να διατυπωθεί ως terminus scientificus  της Κοινωνιολογίας και της Εθνολογίας. Δηλαδή όποιος διεθνώς ενδιαφέρεται για τη νεοελληνική νοοτροπία π.χ. στο διαδίκτυο θα βρει το Νουλισμό ως ένα  απο τα πιο καθοριστικά στοιχεία της.  Η μελέτη θα αποτελέσει τμήμα κεφαλαίου  γύρω απο τη νεοελληνική νοοτροπία. σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Το κείμενο θα παραδοθεί στο τέλος  του Απρίλη στον εκδοτικό οίκο που εκδίδει ήδη τα επιστημονικά μου βιβλία. Το εκλαϊκευμένο επιστημονικό βιβλίο θα εκδοθεί  στο εξωτερικό στα τέλη του παρόντος έτους.

 

-Panos Terz : Προ τους αγαπητούς συσχολιαστές :

Εδώ και επτά έτη διαδραματίζεται στη στήλη του αξιότιμου κ.Γιανναρά μεταξύ των σχολιαστών στην ουσία ένας πολιτισμικός αγώνας μεταξύ των εκπροσώπων του Ευρωπαϊκού ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, κριτική σκέψη, επιστημονική κατάρτιση) από το ένα μέρος και των εκπροσώπων του χριστιανορθόδοξου
σκοταδισμού ( πολιτισμική και μορφωτική καθυστέρηση, πίστη προ του Λόγου, συναισθηματισμός, υποκρισία par excellence, έλλειψη επιστημονικής σκέψης σύμφωνα με διεθνή κριτήρια, τελεία έλλειψη επιστημονικής μεθοδολογίας, παλιμπαιδιστική τσιτατολογία κτλ.) από το άλλο μέρος.
Εδώ πρόκειται για σύγκρουση δύο διαφορετικών κόσμων και εικόνων του ανθρώπου.

Λοιπόν καλώ τον εκπρόσωπο του προαναφερθέντος σκοταδισμού Αρη Νούλη σε ευγενή άμιλλα: Επειδή αυτός δεν είναι διατεθειμένος ή δεν
μπορεί να μας γνωστοποιήσει τα ήδη εκδοθέντα πολυάριθμα επιστημονικά του έργα, θα κάνω εγώ το πρώτο βήμα και θα γνωστοποιήσω μόνο τα πιο νέα επιστημονικά μου βιβλία αυτονοήτως με ISBN, ώστε ο καθείς να μπορεί να τα βρει στο Διαδίκτυο και αν θέλει και να τα αγοράσει. Η αλήθεια είναι συγκεκριμένη:

1. Panos Terz, Menschenbild und Recht in den alten Hochkulturen, Eine universalhistorische und komparative Betrachtung ( Εικόνα του Ανθρώπου και Δίκαιο στους αρχαίους υψηλούς πολιτισμούς), ISBN: 978-620-0-27129-7, 2019. Είναι αφιερωμένο στον Πρωταγόρα και στον Λαο τζε.

2. Panos Terz, Völkerrechtswissenschaft : Völkerrechtstheorie, Völkerrechtsphilosophie, Völkerrechtssoziologie, Völkerrechtsmethodologie ( Επιστήμη του Διεθνούς Δημοσίου Δικαίου : Θεωρία του Διεθνούς Δημοσίου Δικαίου, ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ του Διεθνούς Δημοσίου Δικαίου, Κοινωνιολογία του Διεθνούς Δημοσίου Δικαίου, Μεθοδολογία του Διεθνούς Δημοσίου Δικαίου), ISBN : 978-620-0-27090-0, 2019.

3. Gleichgewichtstheorie : Geschichte, Gegenwart, Prognose ( Θεωρία της ισορροπίας των δυνάμεων: Ιστορία, Παρόν, Πρόγνωσις), ISBN : 978-620-0-44488-2, 2019. Είναι αφιερωμένο στον Θουκυδίδη.

4. Vertragsrecht internationaler Organisationen, Entstehung der Konvention von 1986 (Συμβατικό Δίκαιο των διεθνών οργανισμών, Δημιουργία της Συνθήκης από το 1986) , ISBN : 978-620-0-27201-0, 2019. Πρόκειται για πανεπιστημιακό εγχειρίδιο.

Πέραν τούτου στον διεθνή εκδοτικό οίκο εστιάζονται ακόμη τρία επιστημονικά βιβλία (ένα από αυτά πανεπιστημιακό εγχειρίδιο) στη γερμανική και ένα εκλαϊκευμένο επιστημονικό βιβλίο στην ελληνική γλώσσα σχετικά με θέματα στη στήλη του κ. Γιανναρά στα παρελθόντα οκτώ έτη. Τα βιβλία θα εκδοθούν εως το τέλος του έτους.
Περιμένω με μεγίστη ανυπομονησία τις πολυπόθητες γνωστοποιήσεις εκ μέρους του Αρη Νούλη. παρακαλώ εκ νέου με ISBN.
Εδώ δεν περνούν υποκρισίες, ψεύδη, συκοφαντίες και κακίες. Καθημ (22.3.20)

-Panos Terz Άρης Νούλης:Η “χριστιανική ” κακία και τα τεράστια συμπλέγματα μειονεξίας που έχεις με αναγκάζουν να κάνω το έξης :

α) Βλέπε παραπάνω την πρόσκληση για ευγενή άμιλλα. Εχεις ή δεν έχεις ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ βιβλία ; Περιμένω την γνωστοποίηση. Ασε τις υπεκφυγές.

β) Επειδή δεν βάζεις μυαλό, θα επαναφέρω τις ΝΟΥΛΙΑΔΕΣ στο Μπλογκ μου υπό το όνομα Αρης Νούλης. Από εκεί περνούν στο διαδίκτυο.

γ) Το χειρότερο για σένα, θα έχω στο εκλαϊκευμένο επιστημονικό βιβλίο μου στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ στο κεφάλαιο Νεοελληνική νοοτροπία δίπλα στον ΠΟΛΥΔΩΡΙΣΜΟ και τον ΝΟΥΛΙΣΜΟ με όλα του τα καθοριστικά χαρακτηριστικά ως ένα κοινωνικοψυχολογικό φαινόμενο sui generis. Παρ όλη τη νοητική σου υστέρηση νομίζω ότι αντιλαμβανεσαι, τί σημαίνει αυτό για σένα αλλά και για όλο το γένος (σόί) σου.

Σε έχω προειδοποιήσει πολλές φορές να μη με συκοφαντείς “χριστιανικά”. Το ό,τι εκδίδω επιστημονικά βιβλία, θα το έχεις παραπάνω οπωσδήποτε διαβάσει.
Επειδή λοιπόν ξεπέρασες πολλές φορές τον ηθικό Ρουβίκωνα, δεν είμαι πια διατεθειμένος να κανω πίσω.
Εσι το ήθελες, έτσι θα το έχεις.Παρακαλώ τον υπεύθυνο συντάκτη να δημοσιεύσει το παρόν κείμενο. Kαθημ. (22.3.20

-Παναγιώτης Βύρας Άρης Νούλης :Ναι, μερικών η γνώση είναι περιορισμένη. Και κάποιων η άγνοια απεριόριστη, στον άδικο τούτο κόσμο! Μόνο που το πρόβλημά σου δεν είναι γνώσεις ή λογική… Σου λείπει η καλοσύνη. Να τι σε καθιστά αποκρουστικό, γιατί δεν είσαι καθόλου προσηνής ούτε φιλόκαλος. Καθημ. (22.3.20)

 

Panos Terz Άρης Νούλης

 

Μερικά παραδείγματα για τα “ανύπαρκτα”, “γελοία” και “παιδαριώδη” (επιστημονικός λιλιπούτειος και ανύπαρκτος, αλλά πρώην έμπορος ξυλείας και ταυτόχρονα μοχθηρός και φθονερός “ελληνορθόδοξος ρωμηός”, όνομα και πράμα). Αναφέρω και το όνομά μου για να μπορεί, όποιος θέλει να τα βρει στο διαδίκτυο.

-Panos Terz: Die Völkerrechtsphilosophie, Versuch einer Grundlegung in den Hauptzügen, Pro scientia ethica iuris inter gentes, in: Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie, 2/2000/86, S. 168.

-Panos Terz: Die Völkerrechtssoziologie, Versuch einer Grundlegung in den Hauptzügen, Defensio scientiae iuris inter gentes, in: Papel Politico, Pontificia Universidad Javeriana, 1/2006/11 (Πανεπιστήμιο του Βατικανού).

-Panos Terz :D ie Polydimensionalität der Völkerrechtswissenschaft oder Pro scientia lata iuris inter gentes, in: Archiv des Völkerrechts, 4/1992, S.442.

-Panos Terz:For a modern theory of the creation of norms in the nuclearcosmic era, in: Miscellanea in honorem Demetrii S. Constantopuli, Aristoteles Universitas Thessalonicensis, Internationale
Festschrift (Pax, Ius, Libertas), Vol. B, Thessaloniki 1990, pp. 1163.

-Panos Terz: Cuestiones teoricas fundamentales del proceso de formación de las normas internacionales, Universidad Santiago, 1999.

-Panos Terz: Die Normbildungstheorie (Eine völkerrechtsphilosophische,
völkerrechtssoziologische und völkerrechtstheoretische Studie), Fasc. 9, Tom
XXXIV, der Acta Universitatis Szegediensis de Attila J. Nominatae, ActaJuridica et Politica, Szeged 1985, Sonderheft, 50 Seiten

-PanosTerz: Die zunehmende Bedeutung des Consensus als Übereinstimmung und als
Verfahrensprinzip, in: Acta Universitatis Wratislaviensis, Ser. Prawo CXI, No.
643 (Sammelband): Gegenwärtige Probleme der Völkerrechtslehre), Wroclaw 1984,
S. 31.

-Panos Terz: Education of Students in the Spirit of Peace within the Framework of
Training in International Law, in: Science, Culture and the Mass Media in the
Struggle for Disarmament, International Scientific Symposium, Universität
Leipzig 1983, p. 61.

-Panos Terz:Die Völkerrechtstheorie, Versuch einer Grundlegung in den Hauptzügen, Pro theoria generalis scientiae iuris inter gentes, in: Papel Politico, Pontificia Universidad Javeriana, 2/2006/11, p. 683 (Πανεπιστήμιο του Βατικανού).

-Panos Terz: Wesen und Bedeutung des Pactum de negotiando und des Pactum de
contrahendo im Völkerrecht, in: Jogtudomanyi Közlöny, Budapest, 4/1982, S. 320,
(in Ungarisch), (Ουγγρική Ακαδημία Επιστημών).

-PanosTerz:Kritische Analyse der bürgerlichen Doktrin von der Unveränderlichkeit der
Umstände im Recht der internationalen Verträge, in: Westnik Kiewskogo
Universiteta, 15/1982, S. 42- 47, (in Russisch).

-Panos Terz: Zu der Abgrenzung der Norm der grundlegenden Veränderung der Umstände von einigen speziellen Bestimmungen der Wiener Vertragsrechtskonvention von
1969, in: Jogtudomonyi Közlöny, Budapest, 3/1977, S. 162 (in Ungarisch), (Ουγγρική Ακαδημία Επιστημών).

-Panos Terz:Derecho Internacional del Desarrollo , en : Actividad Cientifica , Universidad Santiago de Cali, 1999, p.47.

-Panos Terz:Völkerrechtstheorie, Völkerrechtsphilosophie und Völkerrechtsmethodologie. Demonstratio et Defensio Scientiae latae Iuris inter Gentes. in:”Archiv für Rechts-und Sozialphilosophie,” 3/2010/96. S. 322.

-Panos Terz: Theoretische Aspekte der Stabilität
und der Veränderungen in den internationalen Beziehungen, in: Sprawy Miedzynarodowe, Warszawa, 2/1984, S.103 (in Polnisch) (Πολωνική Ακαδημία Επιστημών).

-Panos Terz : Die völkerrechtliche Bedeutung des Prinzips der Unverletzlichkeit der Staatsgrenzen, in: Vestnik Kiewskogo Universiteta, Kiew, 6/1978 S. 41 (in Russisch).

-Panos Terz:Die Völkerrechtsmethodologie, Versuch einer Grundlegung in den Hauptzügen, Ad promotionem gradus investigationis scientiae iuris inter gentes, in: Papel Politico, Pontificia Universidad Javeriana, 1/2007/12, p.173 (Πανεπιστήμιο του Βατικανού).

-Panos Terz: Interessendurchsetzung und Friedenswahrung, in: Wissenschaftliche Zeitschrift der Humboldt Universität zu Berlin (Sondernummer: Völkerrecht als Friedensordnung), 2/1990, S. 194.

-Panos Terz: Der Nordische Rat aus völkerrechtlicher Sicht, in: Nordeuropastudien
(Sonderheft der Wissenschaftlichen Zeitschrift der Ernst-Moritz-Arndt-Universität
Greifswald), 13/1980, S. 21.

-Panos Terz: Normenbildung in den internationalen Beziehungen der Gegenwart, in:
Wissenschaftliche Zeitschrift der Universität Leipzig (Sondernummer “Normative
Grundlagen für ein System der internationalen Sicherheit”), Leipzig 5/1990, S.443.

Περισσότερα στο Internet : Panos Terz , στην Ιστοσελίδα μου : http://panosterz.de με Link στο Blog μου.Καλό διάβασμα. Καθημερινή (29.3.20)

-Κώστας Βίτκος Άρης Νούλης :Α, πονηρόφθαλμε Άρη! Αντιστρέφεις τα γεγονότα επειδή οι εδώ αναγνώστες δεν τα γνωρίζουν – δεν γνωρίζουν ότι το έβαλες στα πόδια εξαπολύοντας ύβρεις! Έπρεπε να είχα κρατήσει το τελευταίο σου υβριστικό email. Αλλά είπαμε: όταν οι κότες πονούν, κακαρίζουν. Ειδοποίησες και τον φίλο σου, τον Ίωνα Φιλίππου, να προσέχει τις “παγίδες” μου, γιατί (δήθεν) έπεσε σε μία από αυτές! Δεν σεβάστηκες τη νοημοσύνη του ανθρώπου. Καθημ. (12.4.20)

-Savvas Karagiannidis, Oslo No Άρης Νούλης: Ψυχη δ΄ οικητηριον δαιμονος,Καθημ. (19.4.20)

-Savvas Karagiannidis, Oslo No Άρης Νούλης :Αλλο εκκλησια και αλλο ναος.
Αλλα, οι ψεγοντες υπο την αληθεια σαν εσενα, ως γαρ ο καικιας τα νεφη, και ο φαυλος βιος εφ’ εαυτον ελκει τις λοιδοριες.(Ibid)

-Savvas Karagiannidis, Oslo No Άρης Νούλης: Ο σταυρος δεν ειναι καποιο συμβολο, ηταν μονον ενα μεσο θανατωσης, οπως και οι πετρες, των Ρωμαιων και οχι μονον.
Εγω αλλο εθεσα, αλλα εσεις, οσα δεν φθανει η αλωπηξ, τα κρεμαει.
Περαστικα σας. Καθημ. (12.4.20)

-Παναγιώτης Βύρας ΙΩΝ ΦΙΛΙΠΠΟΥ (περι Α.Ν.) :Συντριβή θα είναι όταν ο σπόνδυλος αφαιρεθεί τελείως! Ώστε το ανίερο ερπετό να λιώσει, σε άμορφη κατάσταση, να γίνει αμοιβάδα. Γιατί μόνο τότε θα σταματήσει να στέκεται σαν απειλή…Καθημ. (19.4.20)

-Panos Terz Κώστας Βίτκος (Καθημ.12.4.20) : Μας είπε κάποτε, ότι πήγε να σπουδάσει Οικονομία στο Λονδίνο και κατόπιν έχει ασχοληθεί με το εμπόριο ξηλείας. Κατά τα άλλα ασχολείται ερασιτεχνικά με την “Ελληνίδα Γραμματεία” και με τους “Αγίους Πατέρες”. Σπουδές στη Φιλοσοφία, στη Θεολογία ή στην Ιστορία δεν έχει κάνει. Συγγράμματα αυτονοήτως δεν υπάρχουν.

-Παναγιώτης Βύρας Άρης Νούλης : Πιπέρι! Μάλιστα, αφού μας έχεις ανακοινώσει ζωή με αποχή και νηστεία… Θυμήσου πως οι καλοί χριστιανοί τηρούν όσα σχολιάζουν: https://www.kathimerini.gr/…

 

-Κώστας Βίτκος  (περί Α.Ν.): Ζητώ συγνώμη από τους σχολιογράφους εδώ μέσα, αλλά τούτος ο πονηρόφθαλμος οιηματίας με προκαλεί ν’ αποκαλύψω προσωπικά δεδομένα. Να δω όμως αν αποκαλύψει τα δικά του.Καθημ (13.4.20)

-Παναγιώτης Βύρας Κώστας Βίτκος (περί Α.Ν.) :Το πρόβλημα ξεκινά με την απουσία (κάποιας) απορίας! Ειδικά σε ό,τι αφορά (κάποιους) ορθόδοξους είναι σχεδόν αδύνατο να γίνει συνομιλία. Διότι, γι αυτούς, εκείνο που μετρά δεν είναι μια πορεία προς “οικειοποίηση” του προσφερόμενου κόσμου. Μα περιορισμός… εκεί που τους αρκούν οι βεβαιότητες.

-Βύρρας σε Α.Νούλη:
Σού ‘χω δώσει μεγάλη αξία ασχολούμενος μ’ εσένα που αλλιώς δεν θα
είχες. Ευγνωμοσύνη, λοιπόν, μού χρωστάς. Ομολογώ,πάντως,πως άρχισα να
σε βαριέμαι.

Σε αυτό το σχόλιο, πραγματικά, παρατηρείται μόνο μοχθηρή κακία.
Παρόμοια με εκείνη που σε διακατέχει πάντοτε. Παράδειγμα:
https://www.kathimerini.gr/…
Βεβαίως, απέραντη εγωπάθεια μαρτυρούν όλα σου τα σχόλια. Κυρίως, όσα
περιγράφουν οικογενειακά δρώμενα:
https://www.kathimerini.gr/…
Τις ίδιες αντιπαραθέσεις έκανες και στο Αντίφωνο:
https://antifono.gr/%CE%BC%…
Και, το κορυφαίο, παραμένει που (για πολλοστή φορά!) μας ανακοίνωσες
ότι φεύγεις. Ως απειλή και παράκληση, κοινωνίας:
https://www.kathimerini.gr/…
Ναι, δεν υπάρχει κάτι καλύτερο για σένα. Μόνο με τέτοιο γελοίο τρόπο
κοινωνούσες, ανέκαθεν. Καθημ. (12.4.20)

-Παναγιώτης Βύρας Άρης Νούλης :Πιπέρι! Μάλιστα, αφού μας έχεις ανακοινώσει ζωή με αποχή και νηστεία… Θυμήσου πως οι καλοί χριστιανοί τηρούν όσα σχολιάζουν: https://www.kathimerini.gr/…Κασθιημ. (12.4.20)

-kierkegaard Άρης Νούλης: Αρη σ εχει τυλιξει σα παστο μπακαλιαρο ο Βυρας, με χοντρο αλατι και δεν μπορεις να ξεμυτισεις. Κανε και συ ενα μπακ-απ να ξερεις τι σου γινεται…αλλα νταλα..(15.4.20)

-Κώστας Βίτκος Άρης Νούλης : Λυπάμαι πολύ. Δεν θέλω να το κάνω, αλλά με σπρώχνεις να σε αγνοήσω. Την άθλια τακτική σου στη φιλοσοφία τη λέμε argumentum ad hominem . Χύσε τη χολή σου κάπου αλλού. Φτάνει πια με τις προσωπικές επιθέσεις . . .(12.4.20)

-Κώστας Βίτκος Άρης Νούλης : Το σχόλιό σου δικαιώνει τον Γιανναρά: “Μια καταφανέστατα παρακμιακή κοινωνία”. Αν γνώριζες τη δράση μου στη Μελβούρνη, θα έκοβες τη γλώσσα σου. Καθημ. (12.4.20)

-Κώστας Βίτκος Άρης Νούλης: Ποιον “προδίδουμε καθημερινά”; Αυτόν που καταδίκασε τον Λάζαρο να πεθάνει δύο φορές; Και γιατί ό Ιούδας έπρεπε να χάσει τη ζωή του; Μια χαρά ζούσε ο άνθρωπος με την οικογένειά του. Ποιος τον έμπλεξε σ’ αυτή την άχαρη ιστορία και για ποιο λόγο; Περιμένω απάντηση, όχι ύβρεις.Καθημ. (2.4.20)

-Παναγιώτης Βύρας Nemesis (περι Α.Ν): Είναι παρήγορο, που πιστεύετε πως είναι δυνατό να κάνετε διάλογο με κάθε άνθρωπο! Να το πω χριστιανικά: Πλησίον είναι, για μένα, το παρόν υποκείμενο! Και συνιστά το πλέον απεχθές από όσα με πλησίασαν ως τώρα. Γιατί δεν έχω δει πιο μισητή υποκρισία κι αποκρουστική κακοήθεια από τη δική του. Θα πρέπει και να το παραβλέπουμε; Καθημ.. (12.4.20)

-Τονυ Παναγιώτης Βύρας : Αξιολύπητος, γραφικός είναι. Κρίμα τα διαβάσματα, στράφι πήγαν.

-Παναγιώτης Βύρας credo quia absurdum: Το κορυφαίο μιας “ιδιότυπης” ανάγνωσης (από την ελληνική γραμματεία) παραμένει η ερμηνεία της επιμεριστικής αντωνυμίας ουδέτερου: Πάντα! Γιατί το φαιδρόν οψώνιον ανακάλυψε πως η ρήση (στον Ηράκλειτο) δεν είναι εκείνο που όλοι καταλαβαίνουν, αλλά πρόκειται για επίρρημα: https://disqus.com/home/dis..Kau.(29.3.20) Καθημ.(29.3.20)

-Τονυ Άρης Νούλης:Ντροπή!

-Παναγιώτης Βύρας credo quia absurdum :Είναι, φυσικά, διασκεδαστικό να “διαβάζεις” αρχαία γραμματεία σε μετάφραση. Και με κατανόηση περιορισμένη, ανάμεσα σε αλαζωνεία και δείκτη νοημοσύνης! Είναι κάτι σαν ένα, πολύ κόσμιο, δοχείο γνώσεων: Επίτιμη σκωραμίς.

-Παναγιώτης Βύρας credo quia absurdum: Πάντως, είναι αξιοθαύμαστο που προσπαθείτε με τη λογική να του εξηγήσετε την αντίφαση. Θέλει σπάνια μακροθυμία, πέρα από υπομονή, που σαφώς έχετε. Μόνο που το μυαλό τους (όλων αυτών) εκτός από κάποια φθορά διαθέτει και μια ακαταμάχητη αδράνεια! Την ίδια που μνημονεύει κι ο ποιητής όταν αναφέρεται στο περίφημό τους “ἀνέγνως, ἀλλ’ οὐκ ἔγνως· εἰ γὰρ ἔγνως, οὐκ ἂν κατέγνως”… Πρέπει να μην είναι έτσι γιατί αν ήταν έτσι θα ήταν αλλιώς. Αποστομωτικό, φυσικά!

-Virial Άρης Νούλης:Άλλα αντ’ άλλων. Μήπως ο Δίας ίδρυσε και φιλανθρωπική λέσχη στον Όλυμπο και δεν το ξέραμε;;;;

- Παναγιώτης Βύρας Κεντυρίων : Έτσι είναι αυτά, κάπου μπερδεύονται. Σαν ο Σωκράτης με κάποιον Απόστολο, ένα πράγμα… Τόσο μπορούν, ορισμένοι, με μανικόν έρωτα κι αγάπη! Παρερμηνεύοντας, ένα κόσμο.Καθημ.(5.4.20).

-Παναγιώτης Βύρας Άρης Νούλης :Το βαθύτερο νόημα βρίσκεται σε εκείνο το “στρέφε και το άλλο μάγουλο” για να σε χτυπήσουν, όπως αναφέρεις αλλού. Κι ομολογώ: Δεν είχα καταλάβει την αληθινή σου επιθυμία, τόσο καιρό. Γίνεται, φυσικά! Να το εφαρμόσουμε; Θα είμαι αλύπητος(Καθημ.(5.4.20).

-Παναγιώτης Βύρας ΙΩΝ ΦΙΛΙΠΠΟΥ (περί Νούλη)•: Ρωτήστε και τι σημαίνει, στην ελληνική, πάντα (ἐν σοφίᾳ ἐποίησας) όπως, επίσης, ποια η διαφορά του από το πάντοτε (νῦν και ἀεὶ) που λέμε… Διότι τα καταλαβαίνει κάπως αιρετικο-σουρεαλιστικά! Και τα ερμηνεύει κορακίστικα: https://disqus.com/home/dis…, Καθημ. (29.3.20).

-credo quia absurdum Άρης Νούλης:Το ότι αυτό για την ολύμπια τάξη ήταν ύβρις η οποία επέσυρε το μαρτύριο του, μάλλον σου διέφυγε, Επιχειρώντας να συγγράψεις με τις αστείες εμμονές σου τις χαμένες τραγωδίες του Αισχύλου κατέληξες να γίνεις ήρωας μικρής κωμωδίας. Εκτός θέματος και οι αντιγραφές σου. αι βέβαια ο Δίας δεν έγινε “φιλάνθρωπος”, αλλά πιθανώς εγώ σου τα γράφω όλα αυτά από φιλανθρωπία. Ή από σαδισμό για να εκτεθείς περισσότερο; Διάλεξε και πάρε.

Παναγιώτης Βύρας credo quia absurdum (Περι Α.Ν.) :Το κορυφαίο μιας “ιδιότυπης” ανάγνωσης (από την ελληνική γραμματεία) παραμένει η ερμηνεία της επιμεριστικής αντωνυμίας ουδέτερου: Πάντα! Γιατί το φαιδρόν οψώνιον ανακάλυψε πως η ρήση (στον Ηράκλειτο) δεν είναι εκείνο που όλοι καταλαβαίνουν, αλλά πρόκειται για επίρρημα: https://disqus.com/home/dis…

-Παναγιώτης Βύρας Άρης Νούλης :Η απώλεια γεύσης είναι χαρακτηριστικό σε πρώϊμο στάδιο λοίμωξης από κορονοϊό! Και, λογικά, προτιμά χριστιανούς ορθόδοξους, επειδή διακρίνει την ανωτερότητά τους… Ένα καλό τέλος, είθε.

-Παναγιώτης Βύρας Panos Terz (περί Α.Ν.): Με το “παράφρονες” εδώ κυριολεκτώ. Τέτοια μυαλά παραμένουν επικίνδυνα. Δεν επιθυμούσα ποτέ διάλογο μαζί τους. Ο ένας απλώς είναι βλάκας. Ο άλλος επενέβη διότι του κακοφάνηκε με τον ολοκληρωτικό πόλεμο του Γκαίμπελς. Είναι κάποια θεωρητικά συστήματα παραδομένα μόνο σε καταστροφές: https://bigthink.com/cultur

-Παναγιώτης Βύρας Τονυ (περί Α.Ν.)•:Πρόσεξε πώς ικανοποιείται να μνημονεύει καλάμια. Μιλά, προφανώς, από πείρα. Διότι μόνο τέτοια, παρωχημένα μέσα, ξέρει! Κάποιου, σαφώς, αρχαιοελληνικού τρόπου..

-credo quia absurdum Άρης Νούλης: Αυτή είναι η διαφορά και πρέπει να σε βάλει σε σκέψεις, αν βέβαια διαθέτεις αυτή την ικανότητα.

Ώστε για εσένα ο “πλησίον” της εντολής του Ιησού είναι ο “συγκεκριμένος γνωστός” σου (sic). Έτσι αντιλαμβάνεσαι εσύ την χριστιανική αγάπη(!). Ο κος Γιανναράς νομίζω ότι θα συνοφρυωνόταν άν το διάβαζε, και θα σε συμβούλευα μόλις τελειώσουν τα περιοριστικά μέτρα να πας κατευθείαν να συμβουλευθείς τον πνευματικό σου.

Σε ευχαριστώ που μου έφτιαξες την μέρα.

Panos Terz Giovanni Filero (περί Α.Ν.):Πολύ σωστά : “αυτό που νομίζουν ότι είναι”.
Πέραν τούτου μερικοί νομίζουν ότι είναι καλοί χριστιανοί, αλλά στην πραγματικότητα είναι ύπουλα , άτιμα και διεστραμμένα υποκείμενα .Ολο αυτό το γλοιώδες τσούρμο είναι η ενσάρκωση μίας βρωμερής υποκρισίας.Καθημ.(29.3.20)

-credo quia absurdum Άρης Νούλης

Αγαπητέ Άρη, μου έχεις γίνει κατά κάποιον τρόπο συμπαθής διότι παίρνεις φόρα και βάζεις αυτογκόλ. Με κατηγορείς για διαστρέβλωση, αλλά αποδεικνύεται πάντα στο τέλος ότι εσύ κάνεις αυτό για το οποίο με κατηγορείς. Όπως τώρα με τον «Προμηθέα δεσμώτη» του Αισχύλου τον οποίον μάλλον δεν έχεις διαβάσει. Σε πληροφορώ λοιπόν ότι ο Προμηθέας μπροστά στην Ιώ προφητεύει την έκπτωση του Διός. Να σε βοηθήσω λίγο

ΠΡ. ἦ δυσπετῶν ἂν τοὺς ἐμοὺς ἄθλους φέροις,
ὅτῳ θανεῖν μέν ἐστιν οὐ πεπρωμένον.
αὕτη γὰρ ἦν ἂν πημάτων ἀπαλλαγή.
νῦν δ’ οὐδέν ἐστι τέρμα μοι προκείμενον
μόχθων, πρὶν ἂν Ζεὺς ἐκπέσῃ τυραννίδος.
………..
ΙΩ. ποίῳ τρόπῳ σήμηνον, εἰ μή τις βλάβη.

ΠΡ. γαμεῖ γάμον τοιοῦτον ὧ ποτ’ ἀσχαλεῖ.

ΙΩ. θέορτον, ἢ βρότειον; εἰ ῥητόν, φράσον.

ΠΡ.τί δ’ ὅντιν’; οὐ γὰρ ῥητὸν αὐδᾶσθαι τόδε.

ΙΩ. ἦ πρὸς δάμαρτος ἐξανίσταται θρόνων;

ΠΡ. ἣ τέξεταί γε παῖδα φέρτερον πατρός.

(ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ
Πόσο δύσκολα εσύ θα βαστούσες τα δικά μου
μαρτύρια, που πεπρωμένο δεν είν’ να πεθάνω!
γιατί αυτό γλυτωμός απ’ τα βάσανα θα ήτον.
Και τώρα του κακού μου τελειωμός δεν είναι
πριχού ο Δίας απ’ την εξουσία ξεπέση.
………

ΙΩ Και με ποιο τρόπος
φανέρωσ’ το, αν δεν σου φέρνη βλάβη.

ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ Θα κάμη τέτοιο γάμο, που μια μέρα θα τον θλίψη.

ΙΩ Με θεά ή γυναίκα; πες μου αν να ειπωθή μπορεί τούτο.

ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ Τι με ρωτάς; Δεν μπορεί να ειπωθούνε τα τέτοια.

ΙΩ Και θα τον πετάξη η ομοκρέββατη από τον θρόνο;

ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ Γιατί γιό δυνατότερο του πατέρα θα γεννήση.)

[Όπως βλέπεις δεν υπάρχουν conditionals (if....else). σαν κι αυτά που έγραψες, ότι δηλ. θα την γλιτώσει αν γίνει "φιλάνθρωπος"' (sic) - ειλικρινά με έκανες να γελάσω.]

Θυμηδία μου προκάλεσε και η τοπική (και ολίγον φαρισαϊκή) ερμηνεία σου στον στίχο 12,31 του κατά Μάρκον «ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν». Δηλαδή στα πόσα μέτρα πρέπει να είναι ο συνάνθρωπός σου για να έχει ισχύ η εντολή; Ή μήπως υπάρχει κάποιος νόμος αντίστοιχος της εξασθένισης του ηλεκτρομαγνητικού ή του βαρυτικού πεδίου που ισχύει και για το «αγαπητικό πεδίο» εκάστου καλού χριστιανού;

Όσον αφορά στον Αριστοτέλη, μη κουράζεσαι άδικα. Κατ’ αρχήν διάβασέ τον καλύτερα, θεωρεί ότι η φιλία έχει πολλά είδη και διαβαθμίσεις και, επίσης, μάλλον δεν μπορείς να καταλάβεις ότι μέσα σε μία πόλη όλοι μπορεί να συνδέονται με φιλικούς δεσμούς, χωρίς όμως ο καθένας να είναι φίλος με όλους τους άλλους. Όσο για τις αληθινές φιλίες: «σπανίας δ’ εἰκὸς τὰς τοιαύτας εἶναι· ὀλίγοι γὰρ οἱ τοιοῦτοι. ἔτι δὲ προσδεῖται χρόνου καὶ συνηθείας»

Και αυτά βέβαια λέει ο Αριστοτέλης. Αλλά ο αποκαλούμενος Χρυσόστομος, στου οποίου τα κηρύγματα εσύ οφείλεις να πείθεσαι, συνέθεσε λιβέλους κατά του Αριστοτέλη και του Πλάτωνα όπως σου παρέθεσα σε προηγούμενο σχόλιο. Προτιμώ να μη σου παραθέσω και κάποια άλλα ακατονόμαστα που εκτόξευσε κατά του Αριστοτέλη διότι φοβούμαι ότι μπορεί να επισύρουν την λογοκρισία του σχολίου , Καθ.(29.3.20)

 

 

 

 

 

-Panos Terz προς Ματθαίος (περί Α.Ν.): Αυτός θα πάρει τα πρωτεία (στα Νομπέλ), γιατί έχει την DNA της κακίας, της υπουλότητας, της προστυχιάς και πρωτίστως της ΥΠΟΚΡΙΣΙΑΣ sui generis.Καθημ.(22.3.20)

-kierkegaard Άρης Νούλης: Σταματα να μαγαριζεις οτι ωραιοτερο εχει να αναδειξει αυτο το πετρινο ακρωτηρι. Ασχολησου – να σωσεις τη ψυχη σου – απ τον 3ο αι. μ.χ. και μετα, οταν αρχισε η λεηλασια κι ο ολεθρος, η καταστροφη κι η κονιορτος των θρυμματισμενων μαρμαρων, η κατεδαφιση περιλαμπρων ναων και γλυπτων, η απαγορευση των αρχαιων ονοματων και η υποχρεωτικη ονοματοδοσια χριστιανων τσαρλατανων στα νεογεννητα, η απαγορευση τελετων, εορτων, θυσιων και ομιλιων, ο εξανδραποδισμος πολεων και εθνικων. Σταματα να μαγαριζεις…σιχαθηκα τον Ηρακλειτο με σενα. Αμαν πια !!!!
Εχω απεριοριστο σεβασμο σ αυτο που πιστευεις, αλλα κρατα το για σενα. Αν φοβασαι το θανατο προσευχησου. Δεν με αφορα !!! Δεν ειναι της κοινωνιας το προβλημα σου !!! Δεν θελω να σωθω !!! Καθημ. (22.3.20)

-kierkegaard Άρης Νούλης : Οπως θα καταλαβες Βασιλη, πηρες μια fast track ψυχαναλυση απ τον Αρη, οχι τιποτε αλλο δηλαδη, αλλα, να…πως το λενε ρε παιδι μου ???…να σε φερει παλι στον ισιο δρομο, γιατι εκτροχιαστηκες.
Δεν φταις εσυ, αλλα να …η δουλεια σου…δεν σ αφηνει να εντρυφησεις σε αγιογδυτες..Καθ.(29.3.20).

-credo quia absurdum Άρης Νούλης : Αγαπητέ και ακάματε ζηλωτή Άρη, το υστερόγραφό σας μου θυμίζει την τυπική απάντηση κάποιων κομμουνιστών όταν τους ζητούν να καταδικάσουν τα έργα του Στάλιν. “Την εποχή εκείνη η πάλη του προλεταριάτου με την αντιδραστική αστική τάξη και του νεοϊδρυθέντος σοβιετικού καθεστώτος με τις ιμπεριαλιστικές δυνάμεις ήταν σε ιδιαίτερα οξυμένη φάση”. Επομένως ο Στάλιν, κατ αυτούς είναι δικαιολογημένος για όσα έπραξε. Αυτοί βέβαια είναι πιστοίί μιας θρησκείας που επαγγέλλεται την εγκόσμια σωτηρία, εσείς πιστός μιάς θρησκείας που επαγγέλλεται την υπερκόσμια σωτηρία. Kαθημ. (22.3.20)

-Panos Terz  : Αρης Νούλης : Εχει σε όλη τη ζωή του σύμφωνα με το αρχαίο ρητό “Γηράσκω αεί διδασκόμενος” σπουδάσει επιτυχέστατα (όλα με άριστα) πολλές ανώτερες επιστήμες ( π.χ. Θεολογία, Ιστορία, Λογοτεχνία, Γλωσσολογία, Πατερολογία, Υποκρισιολογία, Γλοιωδολογία , Ατιμολογία, Φαρισαιολογία, Χυδαιολογία, Χαϊβανολογία, Επουρανολογία, Ιησουλογία , Παναγιολογία, Αγιολογία, Αερολογία κλπ.) σε πολυάριθμα πανεπιστήμια ανά τον κόσμο (π.χ. Οξφόρδη, Σορβόνη, Στάνφορδ, Λομονόζοφ, εις Παρισίους, εις Βερολίνας, εις Ρώμας, εις Μαδρίτας, εις Πεκίνας, εις Τεχεράνας κλπ. κλπ. ) εις τουλάχιστον δέκα ξένας γλώσσας ( Γαλλικά, Ισπανικά, Ιταλικά, Ρωσικά, Κινέζικα, Αραβικά, Περσικά, Φιννλανδικά, Σουηδικά και Κορσικά , ίσως και Σουαχέλι).
Αυτό το διανοητικό τέρας είναι όντως αξιέπαινο , αξιοθαύμαστο και το ιδανικό εληναράδικο και ορθοδοξάρικο πρότυπο υπό το νόημα του ελληνοχριστιανικού πολιτισμού.

Οποία διάνοια, οποίος πολιτισμός, οποία παιδεία, οποία ευγένεια !
Ετσι είναι αυτονόητο, ότι όλοι οι “ριψάσπιδες”, οι “αποτυχημένοι” οι “αμόρφωτοι”, οι “τιποτένιοι”, οι “επάρατοι”και πρωτίστως ο σχεδόν 90ντάρης συσχολιαστής κ. Χαραμής τον φθονούν. Μεγάλη υπόθεση. Προσθήκη : Σπούδασε και σε άλλους κλάδους όπως π.χ. Κοπρολογία, Μισαλλοδοξία, Τριαδολογία, Δυσφημολογία, Φρεατολογία, Πατριδολογία κλπ. Καθημερινή (9.10.16)

-Panos Terz προς Άρης Νούλης: Οποίον πνευματικόν τέρας. Οποία παιδεία, οποίες σπουδές στην Οξφόρδη, στην Σορβόννη, στο Χάρβαρντ, στο Λομονόζοφ, κάτοχος πτυχίων της ΥΠΟΚΡΙΣΙΟΛΟΓΙΑΣ (σε επίπεδο δοκτοράτου),της Συκοφάντησιολογίας (εδώ σε επίπεδο υφηγεσίας), της Θεατρολογίας, της Φρεατολογίας, της Κοπρολογίας, της Μπουρδολογίας, της Κακολογίας , της Φθονολογίας, της Ψευδολογίας, της Γλοιωδολογίας και άλλων επιστημών μεγάλης ολκής.

-Panos Terz : Η δηλητηριώδης και διεστραμμένη οχιά άρχισε πάλι να “δαγκώνει”. Ο τσαρλατάνος και αρλεκίνος της σελίδας που δεν έχει σπουδάσει ούτε Φιλοσοφία, ούτε Φιλολογία, ούτε Θεολογία, ούτε Λογοτεχνία, ούτε Ιστορία, ούτε Γλωσσολογία, ούτε Αρχαιολογία και βάλε (ήταν μεγαλέμπορας ξυλείας) παριστάνει τον μορφωμένο και πάνσοφο στηριζόμενος πάντα σε αποφθέγμαστα ή σε μεμονομένες απόψεις Φιλόσοφων αλλά  δεν είναι σε θέση να καταλάβει, γιατί του λείπουν παντελώς η φιλοσοφική εκπαίδευση,η γνώση και πρωτίστως η ΜΕΘΟΔΟΣ. Οπως έχω ήδη ανακοινώσει, θα αναρτήσω και την εθνοψυχολογική και κοινωνιολογική ΜΕΛΕΤΗ με τον τίτλο ΝΟΥΛΙΣΜΟΣ σκοπεύωντας να αναβιβασθεί  σε έννοια της Κοινωνιιολογίας.

-Panos Terz προς Άρης Νούλης : Ενα ανθρωπόμορφο τέρας σαν εσένα έχει αντί καρδιάς ένα βρώμικο βόθρο.

-Ματθαίος προς  Αρής Νούλης:•Τώρα όμως εξήγησέ μου γιατί όταν γράφεις για τα “Θρησκευτικά” δεν γράφεις λογικά όπως κάνεις στο παρόν σχόλιο αν και το κάνεις οριγισμένα; Τι σε κυριαρχεί και σ’εξουσιάζει και λές αρλούμπες όταν πρόκειται για τα “Θρησκευτικά” όταν μπορείς να πείς και κάτι σωστό όπως τώρα; Ποιές είναι οι αμαρτίες σου και πόσο μεγάλες είναι ώστε να προσπαθείς να εξαγνισθείς δημοσίως και χάνεσαι παραπαίοντας μεσα στις εμμονικές θρησκόληπτες λοβιτούρες σου; Και κάτι άλλο Άρη…τελικά οι αρχαίοι ημών (χαχαχά σιγά να μην ήταν “ημών” μετά από τόσα cross-breeding) τα είπαν όντως όλα. Το λυπηρό όμως είναι ότι εσύ, ενώ εξυμνείς την “Ελληνίδα Γραμματεία”, ακολουθείς τον κατάπτυστο και μαμόθρευτο Αυγουστίνο, του “Πίστευε και μη ερεύνα”! Μα την Αγία Πουλχερία δεν σε καταλαβαίνω… Σιχαίνομαι τον Αυγουστίνο, αλλά για να ξέρεις, συμπαθώ πολύ τον Όσιο Πατάπιο, προστάτη Άγιο που θεραπεύει την υδρωπικία. Άτιμο πράγμα η υδρωπικία. Εύχομαι να μην σου τύχει, αλλά αν το παρακάνεις με τους Θησκευτικούς αφορισμούς, θα κάνω τάμα στον Όσιο για να σου τύχει. Μου αρέσει ιδιαίτερα το Μοναστήρι με τ’ονομά του στα Γεράνεια πάνω από το Λουτράκι. Έχει εξαιρετική θέα στον Κορινθιακό και τον Σαρωνικό και έχει το καλύτερο μέλι. Καλύτερο και από του Υμητού…Καθημερινή (17.6.18)

-Ματθαίος (περίΑ. Νούλη) :Αυτόν, εσένα, τον υποκρίταρο ΔΙΔΑΧΕΣ και τους άλλους υποκριτάς συνοδοιπόρους σας, σας έχω γράψει στο… τεφτέρι μου! Όσο περισσότερο σχολιάζετε και αραδιάζετε τις θρησκόληπτες μπαρούφες σας, τόσο περισσότερο εκτίθεσθε… και τόσο περισσότερο χαίρομαι εγώ. Για μένα είναι βούτυρο στο ψωμί μου. Εσείς εκτίθεσθε για τα υποκριτικά όντα που είστε… Θα έγραφα “ζώα” αντί γιά “όντα”, αλλά αγαπώ και δεν θέλω να προσβάλλω τα ζώα! Αυτά είνα Θείον Δώρο! Εσείς είστε οι Βιβλικές ακρίδες! …και μην ξεχνάς τι έκανε στον Ναό ο Ναζωραίος στους Υποκριτάς, Φαρισαίους και τοκογλύφους… Τους εκδίωξε μαστιγώνοτντας τους… Εγώ λοιπόν σας μαστιγώνω λεκτικώς! (…μόνο ένεκα του ιντερνετικού τοίχου!), Καθημερινή (26.4.18)

-Ματθαίος  προς Άρης Νούλης :Άρη, Άρη, Άρη… δεν μπορώ να λασκάρω λίγο και τσούπ πετάς την κοτσάνα σου! Δεν μου λές βρε Άρη ή Ελληνίδα φασολάδα έχει και διαβατήριο μιάς και είναι “Ελληνίδα”; Και τώρα στο πιό σημαντικό. Εσύ που τσιλιμπούρδησες στην ζωή σου (όπως μας είπες παλαιότερα) ΔΕΝ έγινες Πατριάρχης, αν και όπως φαίνεται πολύ θα το ήθελες (τώρα! …αφού τσιλημπούρδησες και εγεύθεις τον αμρτωλό καρπό! – έτσι το κάνω κι εγώ!). Εν αντιθέσει, ο Γεννάδιος ο οποίος δεν “τσιλιμπούρδησε” έγινε… και τώρα υπάρχεις εσύ (που τσιλημπούρδησες) να τον θαυμάζεις! Αυτό πρέπει να σου λέει κάτι. Και μετά γίνεσαι και φτηνός…! επειδή ξεχνάς ότι και ο αξεπέραστος εθνικός μας ποιητής Σολωμός, κι αυτός “Νιόνιος” ήταν… κι ας μην ήταν Πατριάρχης! Πρέπει να πάρεις μερικά μαθήματα ειρωνείας αν είναι να εξακολουθήσεις να “πετάς” εξυπνάδες! Όσο για το αν ο Πατριάρχης ήταν αμόρφωτος, δεν βάζω το χέρι μου στην φωτιά για τον συγκεκριμένο, αλλά σαν Πατριάρχης ούτε αυτόν θα συνέφερε να απαλλάξει τον Γαλιλαίο γιατί θα του χάλαγε την κομπίνα με τον Παντοδύναμο και όπως και αν το εξετάσεις, αυτό θα ήταν δείγμα αμορφωσιάς. Αλλά όπως είπε ο Γαλιλαίος “Eppur Si Muove”… Αντιθέτως μ’εσένα Άρη που έχεις καθηλωθεί “αμετακίνητος και δύσκαμπτος” στις θεωρίες Βουντού! … μεγάλη “Γάτα” ο Γαλιλαίο

Άρη και να ήθελα δεν θα μπορούσα να σε σιγοντάρω.
Το μόνο που θα μπορούσα να κάνω, είναι να σταθώ έμπροσθεν του μελλοντικού ανδριάντος σου και δακρυσμένος, ταπεινά ν’αναφωνήσω…
Πώς μας θωρείς ακίνητος;… Πού τρέχει ο λογισμός σου,
τα φτερωτά σου τα όνειρα;… Γιατί στο μέτωπό σου
να μη φυτρώνουν, γέροντα, τόσες χρυσές αχτίδες,
όσες μας δίδ’ η όψη σου παρηγοριές κι ελπίδες;…
Γιατί στα ουράνια χείλη σου να μη γλυκοχαράζει,
πατέρα, ένα χαμόγελο;… Γιατί να μη σπαράζει
μέσα στα στήθη σου η καρδιά, και πώς στο βλέφαρό σου ύτ’ ένα δάκρυ επρόβαλε, ούτ’ έλαμψε το φως σου;…Καθημ. (15.2.18)

-Ματθαίος προς Άρης Νούλης..

.Όλα είναι ένα ψέμα

μια ανάσα μια πνοή
σαν λουλούδι κάποιο χέρι
θα μας κόψει μιαν αυγή

Εκεί που πάω δεν περνά
το δάκρυ και ο πόνος
τα βάσανα και οι καημοί
εδώ θα μείνουν στη ζωή
κι εγώ θα φύγω μόνος

Δυο πόρτες έχει η ζωή
άνοιξα μια και μπήκα
σεργιάνισα ένα πρωινό
κι ώσπου να `ρθει το δειλινό
από την άλλη βγήκα

-Ματθαίος προς Άρης Νούλης: Εντάξει Άρη, συμφωνώ για πρώτη φορά μαζί σου για…”τον τόπο τον παντοτινό όπου θα κατοικήσω”… αρκεί να μην έχει νοίκι, αγγαρίες, “πρέπει τούτο και πρέπει κείνο”, εκκλησιασμούς, λιβάνια, μαυροφορεμένους ή χρυσοκεντημένους ρασοφόρους, λειτουργίες, κακόφωνους και παράφωνους ψάλτες, σταυροκοπούμενες μαυφορεμένες κυράτσες, ταλιμπάν και Κοράνια και Ευαγγέλια, εκτός από τον Εκκλησιατή της Παλαιάς Δ. και φυσικά το δικό μου Ευαγγέλιο…Τα ξέρεις τα αγαπημένα μου εδάφια να μην τα επαναλαμβάνω… Ουαί Ουαί κλπ… Εσύ που τα έχεις καλά με τον ΔΙΔΑΧΕΣ, τον Ξένος που τα πάει καλά με τον Μεσογαίας και τα άλλα ευσεβή παιδιά της “Κ” και που φαίνεται να έχεις γνωριμίες με το υπερπέραν γινεται να ζητήσεις εί δυνατόν να μας ξεβράσουν κάπου με παραλία, ψιλή άσπρη άμμο, μερικά Palm Trees με καρύδες, μερικά μπανανόδενδρα, Ανανάδες για piña coladas για να κάνουμε Λουάου… κλπ καταλαβαίνεις που το πάω… Πάντως για την “ανάβαση” ή “κατάβασή” μας έχω ήδη διαλέξει την μουσική υπόκρουση… όντως Θεϊκή! Μας βλέπω να αιωρούμεθα μέσα στο απέραντο μαύρο σκοτάδι αψηφώντας την βαρύτητα και τα δεσμά σαν κι εκείνον τον αστροναύτη που χαθηκε στο διάστημα στο “Space Odyssey 2001″ Για την εκδρομή μας αυτή έχω διαλέξει και την μουσική υπόκρουση και σου την αφιερώνω…(*)
Ο εν Θανάτω Αδελφός σου Ματθαίος ο Γαλιλαίος, Καθημερινή (13.5.18)

-Ματθαίος o Γαλιλαίος  προς Άρης Νούλης : Ευνότητο να μην καταλάβαινες τι σχέση έχουν όλα αυτά με την υποκρισία και των δυό σας.
Αν το καταλαβαίνατε και οι δυό σας … ΔΕΝ θα τα γράφατε.!
Όσο για το “σκανδάλισμα” σου δεν χρειάζεσαι εμένα.
Έχεις ήδη σκανδαλισθεί και τώρα κάνεις τον μετανοημένο μπάς και αποφύγεις το πύρ το εξώτερον… αλλά αυτό υπάρχει μόνο στην φαντασία σου την οποίαν παραμόρφωσαν αυτοί που σε γαλούχησαν.
Ηρέμησε όμως γιατί οι Λαιστρυγόνες και οι Κύκλωπες υπάρχουν μόνο στο μυαλό σου… και έτσι σαν έξαφνα, ώρα μεσάνυχτ’ ακουσθεί ο αόρατος θίασος να σε καλεί ν’απολογηθείς… να ξέρεις ότι κάποιος σου κάνει “πλάκα”. Η τύχη σου ενέδωσε ήδη προ πολλού (από την γέννα σου και με “το καλήμέρα” που λένε…) και τα έργα σου αν απέτυχαν, τα σχέδια της ζωής σου αν βγήκαν όλα πλάνες, τώρα μη ανωφέλετα θρηνήσεις.
Ξέρω ότι δεν είσαι ούτε έτοιμος αλλά ούτε θαρραλέος. Τα λόγια σου σε προδίδουν. Το παπόρι έφυγε και δεν σε παίρνει πιά. Το επόμενο που θα σε πάρει δεν θάχει επιστροφή.Και τώρα μάταια γελιέσαι λέγοντας πως ήταν ένα όνειρο, πως σ’εξαπάτησε ο Ακατανόμαστος. Δεν απατήθηκεν ούτε η ακοή σου ούτε οι οφθαλμόι σου. Ήσουν εν εγρηγόρσει ανά πάσα στιγμή.
Και τώρα σαν ανέτοιμος απο καιρό, σα δειλός, σαν που ταιριάζει σε που πήρες λάθος δρόμο, πλησίασε σταθερά προς το παράθυρο, κι άκουσε με θλίψη ως τελευταία τιμωρία τους ήχους, τα εξαίσια όργανα του μυστικού θιάσου, κι αποχαιρέτα την, την Ζωή που απόλαυσες και τώρα χάνεις…
Να στο λέω και μουσικά… για να ξέρεις τι έχασες, αν και μεταξύ δύο κατεργαραίων δεν έχασες τίποτα και τώρα μπλοφάρεις με ψευτομετάνοιες μπάς και πείσεις τον Ύψιστο… τρομάρα να σούρθει…! Ουαί Ουαί υμίν Φαρισαίε υποκριτή…!Σε ασπάζομαι ενθέρμως και ειλικρινώς επι τη επετείω των ημερών… και σου αφιερώνω το: Το κατά Janis Ευαγγέλιον:
και μην ξεχνάς ότι : Omnes vulnerant, ultima necat».Καθημ. (20.12.17)

-ΗΗ Άρης Νούλης : Εννοούσα όλες τις παραπομπές κλπ π.χ. τώρα ο Αϊνστάϊν, Χθές ο Πλάτων, οι “Πατέρες” της Εκκλησίας κλπ κλπ…
Πές κάτι δικό σου, κάτι πρωτότυπο. Αν κάποιος θέλει να ξέρει τι είπε ο Απόστολος Παύλος πάει και διαβάζει αυτά που (λένε) ότι έγραψε/είπε… δεν περιμένει να τ’ακούσει από δεύτερο χέρι και το χειρότερο ερμηνευμένα κατα το δοκούν και κατα το ίδιον συμφέρον. Τι δεν κατάλαβες από αυτό που σ’ερώτησα;
Και αν δεν κατάλαβες την απλή ερώτηση αυτή, τι θα μπορούσες να καταλάβεις από τα πολύπλοκα όλων αυτών που μηνμονεύεις; Δεν αρκεί να σημειώνεις τα βιβλία σου στην βιβλιοθήκη σου.
Είναι σαν να μελετάς τι απόχρωση θα σου δώσει η μίξη των χρωμάτων αλλά δεν ζωγραφίζεις ποτέ, ενώ σαφώς στην περίπτωσή σου μετά από τόση μελέτη εμφανώς έχεις κάτι να πείς αλλά προτιμάς να το λένε οι άλλοι για σένα. Κρίμα.
Έχω ένα φίλο που ξέρει τα πάντα από φωτογραφία, την μελετά 50 χρόνια, ξέρει όλες τις τεχνικές λεπτομέρειες, και σε τρελαίνει στην διδασκαλία και την θεωρία, και πρέπει να κάνεις τούτο κι εκείνο, και πρέπει να χρησιμοποιήσεις αυτό το φιλμ γι’αυτόν τον σκοπό και όχι το άλλο, και ο Ansel Adams χρησιμοποιούσε μηχανή με μεγάλο αρνητικό κ.ο.κ, αλλά στα πενήντα τόσα χρόνια που με ζαλίζει είναι αμφίβολο αν έχει τραβήξει πάνω από είκοσι φωτογραφιές και καμία δεν βλέπετε. Ε! Αυτός ο άνθρωπος ΔΕΝ δικαιούται να εκφέρει γνώμη επί της φωτογραφίας…!!
Το ίδιο κι εσύ. Μας λές τι λένε οι άλλοι. Πές μας το με δικά σου λόγια. Διαφορετικά γίνεσαι άκρως επαναληπτικός, κουραστικός, αυτά που λές χωρίς σημασία και τελικά δεν προσθέτεις καμία αξία στην συζήτηση.
Όσο για εμάς, αν θέλουμε να μάθουμε τι είπε εκείνος και ο άλλος πάμε κατ’ευθείαν στο πρωτότυπο.» Καθ. (20.12.17)

-Ματθαίος προς Άρης Νούλης : Εσύ πάντως Άρη. είσαι αποδεδειγμένο “τσιράκι” του “Μεγάλου”… εσύ ξέρεις τίνος ¨Μεγάλου”! Αχ! πόσο θ’αθελα να υπάρχει ο Παράδεισος και εγώ να μην ήμουν αμαρτωλός και να με είχε προσλάβει ο Αγ.Πέτρος σαν θυρωρό του και να σε βλέπω να σπρώχνεις τους άλλους για να μπείς πρώτος στο Παράδεισο και τελικά να “τρώς πόρτα” και αυτός που θα σου “έριχνε την πόρτα” να ήμουν εγώ με τον αντίχειρα στην μύτη μου, την παλάμη ανοικτή όπως κάνουν τα παιδάκια και να σου κάνω “…νιάνια νανιάνια…”Καθημ.(18.1.18)
-Δημήτριος ο Επικούρειος προς Άρης Νούλης :Κύριε Νούλη τόσο πολύ σας ενοχλεί η “παρουσία” μου; Όχι δεν θα κρυφτώ εγώ, εσείς αν θέλετε να κρυφτείτε, εσείς αντιπροσωπεύεται τον σκοταδισμό και την δεισιδαιμονία.
΄Οσο για την “μέγιστη συμβουλή”, δεν καταλαβαίνω την εμμονή σας γιατί θα πρέπει να την ακολουθήσω; Δεν έχω δηλώσει μέλος κάποιας σέκτας; Το ότι μου αρέσει η φιλοσοφία του Επίκουρου, διαφέρει από το να είμαι ψυχάκιας και να ακολουθώ κατά γράμμα αυτά που έχει πει.
Εσείς μπορεί να ακολουθείτε τυφλά αυτά που σας υπαγορεύει το θρήσκευμα σας, εγώ δεν ακολουθώ καμμία γραμμή. Κάνω αυτά που μου αρέσουν, αρκεί να μην ενοχλώ τους γύρω μου. Είναι πολύ απλό.
Δηλαδή εάν έγραφα Δημήτρης ο Αστροναύτης, θα ήμουν αστροναύτης; Τί εμμονές έχετε πια;
Να σημειώσω ότι δεν με ενδιαφέρει καθόλου τι λέει ο Καβάσιλας. Όπως δεν ενδιαφέρεστε εσείς για την πραγματικότητα και την επιστήμη. Έχω βαρεθεί τις επιθέσεις σας, όπως και τις αναφορές σας σε παλιά συγγράματα για να “πουλήσετε πνεύμα”.Κσαθημ.(18.1.18)
-Ματθαίος προς Άρης Νούλης
Άρη, εσύ δεν κάνεις διάλογο. Έχεις
αποστηθίσει τα λόγια άλλων και τα επαναλαμβάνεις νομίζοντας ότι έτσι είσαι τόσο έξυπνος και εμπνευσμένος όπως αυτοί. Χρησιμοποιείς διαρκώς τυφλοσούρτες
ελπίζοντας να σε βγάλουν από την πνευματική σου ένδοια και να καλύψουν το
απύθμενο κενό που ευρίσκεται μεταξύ των αυτιών σου. Τις καρφίστες τις έχεις στα
χέρια σου και με κάθε κίνηση που κάνεις, κάθε απόφθεγμα που αναμασάς, τρυπούν
εσένα αφήνοντας όλο τον “αέρα” που είναι συσσωρευμένος μέσα σου να
διαφύγει στην γύρω ατμόσφαιρα μολύνοντάς την με κάκοσμες αναθυμιάσεις της
πένητος ψυχής σου… που δεν έχει ελπίδα σωτηρίας. Άρη, ο Παράδεισος δεν σε
περιμένει. Σε περιμένει η Κόλασις αλλά όχι ανυπόμονα γιατί θα την βρωμίσεις κι
αυτήν με την μπόχα της σάπιας ψευτοηθικής σου…! Καθημ. (18.1.18)
-Ματθαίος προς Άρης Νούλης : Είσαι αδιάθετος Άρη; Ούτε μία αναφορά στον Αριστοτέλη, Θουκυδίδη, Σωκράτη, τους Αποστόλους, την Βίβλο, την “Ελληνίδα Γραμματεία” ; Τίποτις; Έφαγες κάτι χαλασμένο και σε πείραξε ;
-Ματθαίος o Γαλιλαίος προς Άρης Νούλης : Εσύ και ο ΔΙΔΑΧΕΣ λοιπόν, σαν γνήσιοι Φαρισαίοι, πρέπει ν’αρχίσετε ν’ανησυχείτε. Ήγκικεν γάρ η ώρα…! Καθ. (20.12.17)
-Ματθαίος o Γαλιλαίος προς Άρης Νούλης : «Και δεν τα λέτε απλώς. Καθημερινά “αναρτάτε” τις “Θέσεις” σας σαν άλλοι Martin Luther. Κάνετε κύρηγμα, “κεκαλυμένο” κύρηγμα. Το λένε και κατήχηση και ενίοτε πλύση εγκεφάλου όταν γίνεται μετά βιας, και το οποίο Κύρηγμα που κάνετε, αν επρόκειτο περί Πολιτικής θα ελέγετο “Προπαγάνδα”, και μάλιστα “ασύστολη”, όπως κάνουν τα διάφορα κομμουνιστο συρανελικά τρόλ εδώ.
Ακόμα και ο Σωκράτης δεν τους έλεγε ποιό είναι το σωστό και ποιό το λάθος. Έκανε συζήτηση όχι κατήχηση, γι’αυτό και λεγονται ΔΙΑΛΟΓΟΙ. Ο Σωκράτης βέβαια είχε ταλεντο και δεν είχε “πρόγραμμα”… και το απέδειξε επιλέγοντας ό ίδιος τον θάνατό του. Αν εσείς οι δυό θέλετε να μας πείσετε…. κάντε το ίδιο… Αλλιώς…» , Καθ. (20.12.17)

-Ματθαίος o Γαλιλαίος προς Άρης Νούλης : Ευνότητο να μην καταλάβαινες τι σχέση έχουν όλα αυτά με την υποκρισία και των δυό σας.
Αν το καταλαβαίνατε και οι δυό σας … ΔΕΝ θα τα γράφατε.!
Όσο για το “σκανδάλισμα” σου δεν χρειάζεσαι εμένα.
Έχεις ήδη σκανδαλισθεί και τώρα κάνεις τον μετανοημένο μπάς και αποφύγεις το πύρ το εξώτερον… αλλά αυτό υπάρχει μόνο στην φαντασία σου την οποίαν παραμόρφωσαν αυτοί που σε γαλούχησαν.
Ηρέμησε όμως γιατί οι Λαιστρυγόνες και οι Κύκλωπες υπάρχουν μόνο στο μυαλό σου… και έτσι σαν έξαφνα, ώρα μεσάνυχτ’ ακουσθεί ο αόρατος θίασος να σε καλεί ν’απολογηθείς… να ξέρεις ότι κάποιος σου κάνει “πλάκα”. Η τύχη σου ενέδωσε ήδη προ πολλού (από την γέννα σου και με “το καλήμέρα” που λένε…) και τα έργα σου αν απέτυχαν, τα σχέδια της ζωής σου αν βγήκαν όλα πλάνες, τώρα μη ανωφέλετα θρηνήσεις.
Ξέρω ότι δεν είσαι ούτε έτοιμος αλλά ούτε θαρραλέος. Τα λόγια σου σε προδίδουν. Το παπόρι έφυγε και δεν σε παίρνει πιά. Το επόμενο που θα σε πάρει δεν θάχει επιστροφή.Και τώρα μάταια γελιέσαι λέγοντας πως ήταν ένα όνειρο, πως σ’εξαπάτησε ο Ακατανόμαστος. Δεν απατήθηκεν ούτε η ακοή σου ούτε οι οφθαλμόι σου. Ήσουν εν εγρηγόρσει ανά πάσα στιγμή.
Και τώρα σαν ανέτοιμος απο καιρό, σα δειλός, σαν που ταιριάζει σε που πήρες λάθος δρόμο, πλησίασε σταθερά προς το παράθυρο, κι άκουσε με θλίψη ως τελευταία τιμωρία τους ήχους, τα εξαίσια όργανα του μυστικού θιάσου, κι αποχαιρέτα την, την Ζωή που απόλαυσες και τώρα χάνεις…
Να στο λέω και μουσικά… για να ξέρεις τι έχασες, αν και μεταξύ δύο κατεργαραίων δεν έχασες τίποτα και τώρα μπλοφάρεις με ψευτομετάνοιες μπάς και πείσεις τον Ύψιστο… τρομάρα να σούρθει…! Ουαί Ουαί υμίν Φαρισαίε υποκριτή…!Σε ασπάζομαι ενθέρμως και ειλικρινώς επι τη επετείω των ημερών… και σου αφιερώνω το: Το κατά Janis Ευαγγέλιον:
και μην ξεχνάς ότι : Omnes vulnerant, ultima necat».Καθημ. (20.12.17)
-ΗΗ προς Άρης Νούλης : Εννοούσα όλες τις παραπομπές κλπ π.χ. τώρα ο Αϊνστάϊν, Χθές ο Πλάτων, οι “Πατέρες” της Εκκλησίας κλπ κλπ…
Πές κάτι δικό σου, κάτι πρωτότυπο. Αν κάποιος θέλει να ξέρει τι είπε ο Απόστολος Παύλος πάει και διαβάζει αυτά που (λένε) ότι έγραψε/είπε… δεν περιμένει να τ’ακούσει από δεύτερο χέρι και το χειρότερο ερμηνευμένα κατα το δοκούν και κατα το ίδιον συμφέρον. Τι δεν κατάλαβες από αυτό που σ’ερώτησα;
Και αν δεν κατάλαβες την απλή ερώτηση αυτή, τι θα μπορούσες να καταλάβεις από τα πολύπλοκα όλων αυτών που μηνμονεύεις; Δεν αρκεί να σημειώνεις τα βιβλία σου στην βιβλιοθήκη σου.
Είναι σαν να μελετάς τι απόχρωση θα σου δώσει η μίξη των χρωμάτων αλλά δεν ζωγραφίζεις ποτέ, ενώ σαφώς στην περίπτωσή σου μετά από τόση μελέτη εμφανώς έχεις κάτι να πείς αλλά προτιμάς να το λένε οι άλλοι για σένα. Κρίμα.
Έχω ένα φίλο που ξέρει τα πάντα από φωτογραφία, την μελετά 50 χρόνια, ξέρει όλες τις τεχνικές λεπτομέρειες, και σε τρελαίνει στην διδασκαλία και την θεωρία, και πρέπει να κάνεις τούτο κι εκείνο, και πρέπει να χρησιμοποιήσεις αυτό το φιλμ γι’αυτόν τον σκοπό και όχι το άλλο, και ο Ansel Adams χρησιμοποιούσε μηχανή με μεγάλο αρνητικό κ.ο.κ, αλλά στα πενήντα τόσα χρόνια που με ζαλίζει είναι αμφίβολο αν έχει τραβήξει πάνω από είκοσι φωτογραφιές και καμία δεν βλέπετε. Ε! Αυτός ο άνθρωπος ΔΕΝ δικαιούται να εκφέρει γνώμη επί της φωτογραφίας…!!
Το ίδιο κι εσύ. Μας λές τι λένε οι άλλοι. Πές μας το με δικά σου λόγια. Διαφορετικά γίνεσαι άκρως επαναληπτικός, κουραστικός, αυτά που λές χωρίς σημασία και τελικά δεν προσθέτεις καμία αξία στην συζήτηση.
Όσο για εμάς, αν θέλουμε να μάθουμε τι είπε εκείνος και ο άλλος πάμε κατ’ευθείαν στο πρωτότυπο.» Καθ. (20.12.17)
-Παναγιώτης Βύρας προς Μαρία Α. : «Προτού καβαλήσει το καλάμι έδινε την ελεημοσύνη του σε ζητιάνες. Αφού ξεπέζεψε, σε μετάνοια τώρα, θα ελεήσει τα εκτρώματα φύσης! Άλλαξε μόνο δέρμα, το φίδι. Ταλαίπωρο ψοφήμι ζωής. Ένα σακατεμένο, ανθρώπινο ναυάγιο που πνίγεται σε βρωμόνερα…»Καθημ.(20.12.17)

-Λουκάς προς Άρης Νούλης : ..αλλά για τ’όνομα του Θεού σας, σταματήστε να μας ζαλίζετε γιατί θα βάλω μέσον με τον Μεγαλοδύναμο, που ως γνωστόν είναι Ελληναράς και καταλαβαίνει από ρουσφέτια, και θα σας καταδικάσει αναφανδόν στο πύρ το εξώτερον…
…εσάς και τα κομμούνια και τους φασίστες και τους ναζί και όλο το κακό συναπάτνημα. Πάρτε μαζί σας και την Ζωή και την κατίνα της “Κ” αν έχετε την Χριστιανική καλοσύνη…!
Ήτοι πηγαίνετε να παίξετε με τα κουβαδάκια σας ΑΛΛΟΥ..!!
Εδώ μας τάπαν κι άλλοι… ΔΕΝ ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ…!Καθημ. (13.12.17

-Μάρκος προς Άρης Νούλης : κ.Νούλη θα συμφωνήσετε όμως ότι ο Αχώρητος Θεός σας, του οποίου το Πνεύμα πνει παντού και είναι πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, είναι ακριβώς Αυτός που καταδίκασε εξ’αρχής τον “άνθρωπο”, χριστιανούλη ή μη, να είναι εγκλωβισμένος στις χοϊκές διαστάσεις…
Κατά την γνώμη μου… μεγάλος σαδιστής ο Θεός σας… και μην ξεχνάτε ότι την γνώμη μου, με εξόλπισε να την έχω Αυτός ό ίδιος… και άρα Θείον Δώρον!(13.12.17)

-Δευτέρα Παρουσία προς Άρης Νούλης : κε Νούλη αν είναι ν’απαντήσετε και θέλετε να σας πάρουν στα σοβαρά, σταματήστε να αναφέρεστε στους “Πατέρες της Εκκλησίας” και τα Άγια κείμενα και χρησιμοποιήστε το μυαλό σας μόνο. Θείο Δώρο είναι και αυτό και μη χρησιμοποιώντας το, προσβάλετε Αυτόν που σας το έδωσε… Μη χρησιμοποιώντας το, το απαξιώνετε και έτσι αμαρτάνετε και όχι τίποτ’αλλο αλλά θα πάει στράφι η δημιουργία Του…!!!
Είναι άκρως αξιοσημείωτο ότι μέσα σε όλες τις αναφορές σας στην “Ελληνίδα Γραμματεία”, όπως γράφετε στη ιστοσελίδα σας, μέχρι σήμερα δεν έχετε αναφερθεί ποτέ στον Σωκράτη, Πλάτωνα ή Αριστοτέλη.! Ούτε μία αναφορά στην Σπηλιά του Πλάτωνος. Γιατί; Φοβάστε μήπως τυφλωθείτε από το “Θείο Φώς” που θα σας λούσει αν εγκαλείψετε την σπηλιά και τις σκηνογραφημένες σκιές της; Τον Αριστοτέλη γιατί τον περιφρονείτε; Φοβάστε μήπως η “Λογική” του καταβαραθρώσει τις “δοξασίες” σας;
Και αυτοί “Δημιουργήματα” του Μεγαλοδύναμου ήταν και μάλιστα οι συμπορευόμενοι σας τους χρησιμοποιούν μόνον όποτε τους συμφέρει. Φοβάστε μήπως οι άλλοι καταλάβουν ότι παραβιάζετε μία από τις βασικές αρχές της Αριστοτέλειας Λογικής (κι αυτή Θείον Δώρο είναι!) και αποδειχθεί ότι όλα όσα λέτε και γράφετε είναι ανάγλυφο παράδειγμα της λογικής “Πλάνης της Αυθεντίας” με τόσα ρηξικέλευθα που παραθέτε σαν να ήταν στραγάλια;
Τι έχετε να αντιπαραθέσετε στα ανωτέρω…
Μόνο με δικά σας λόγια όμως και όχι των Πατέρων, των Μανάδων ή των όποιων άλλων παρατρεχάμενων…, Καθημ. (13.12.17)

-Οδυσσέας προς Άρης Νούλης: Με όλους τους Αρχαίους Έλληνες που μνημονεύεις κάτι θα έπρεπε να έχεις μάθει, κάτι θα έπρεπε να είχε μείνει στο μυαλό σου, κάπου θα έπρεπε να είχες διαβάσει το “οὐκ ἐν τῷ πολλῷ τὸ εὖ, ἀλλ᾿ ἐν τῷ εὖ τὸ πολύ”.
Εσύ λιβανίζεις υπέρμετρα αυτά που πιστεύεις και αυτά που εσύ “νομίζεις” ότι έτσι πρέπει να είναι… Το τρις εξαμαρτείν ανδρός παράφρονος !

-Άγγελος, ο Εξολοθρευτής Άρης Νούλης: κ.Νούλη είσαστε ιδεοληπτικός αλλά δεν θα υπήρχε πρόβλημα με το τι πιστεύετε κατ’ιδίαν αν δεν προσπαθούσετε απεγνωσμένα να κατηχήσετε άλλους με το ζόρι και να τους πείτε ποιό είναι το σωστό και ποσό παραπλανημένοι και αμαρτωλοί είναι. Όπως η ομορφιά, έτσι και η λογική συνήθως προσελκύει τους άλλους χωρίς αλλαγμούς, προπαγάνδα και εκφοβισμούς.
Δείτε τι συμβαίνει με όλα τα κομμουνιστοτρόλ της στήλης. Όσο επιμένουν να κατηχίσουν “ντέ και καλά” τους άλλους και να τους “την πούν” τόσες πιό πολλές καρπαζιές συλλέγουν και επιτυγχάνουν ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα.
Αρχίστε λοιπόν απατώντας στον εαυτό σας, όχι σ’εμάς, το ακόλουθο:
Οι Ισραελίτες (Εβραίοι) έχουν τον δικό τους Θεό. Πολύ ωραία… γούστο τους καπέλο τους. Εφ’όσον ο Θεός (Ιεχωβάς / יהוה) των Εβραίων είναι δικός τους, τον κάνουν ό,τι θέλουν. Ακόμα και να επικροτεί την αιμομιξία όπως με την υπόθεση του Άμπελ και του Κάϊν που ήθελαν να παντρευτούν την αδελφή τους την “Aclima”. Επειδή όμως ο Άμπελ θυσίασε το καλύτερο θρευτάρι του έναντι μερικών σπόρων και χορτάρι που προσέφερε ο Κάϊν… ο Θεός, λέει (συμφεροντολόγος ών) προτίμησε το θρεφτάρι του Άμπελ…
Μέχρι εδώ πολύ ωραία. Ζήσαν αυτοί καλά και εμείς χειρότερα…
Αλλά (πάντα αυτό το “αλλά”!)…γιατί και πώς οι Μωαμεθανοί και ιδίως οι επονομαζόμενοι Χριστιανοί ιδιωτικοποιήθηκαν τον Θεό των Εβραίων και τώρα τον προπαγανδίζουν σαν δικό τους και τον ερμηνέυουν όχι όπως οι αρχικοί ιδιοκτήτες του αλλά κατά το δοκούν και κυρίως κατα το “συμφέρειν”;
…και έτσι έχουμε τους Χριστιανούς να κάνουν Σταυροφορίες για να απαλλάξουν την ανθρωπότητα από τους Μωαμεθανούς και τους Μωαμεθανούς για να απαλλάξουν την Ανθρωπότητα από τους “Άπιστους Χριστιανούς”; Και σήμερα έχουμε εσάς προσπαθώντας να μας κατηχήσει με ανούσια σχόλια λέγοντάς μας πόσο αμαρτωλοί και ξεστρατημένοι είμαστε…
Ξέρετε κάτι…; Τέτοιον Θεό σαν τον χαρίζουμε… και είθε πράγματι να υπάρχει για να σας τσουρουφλίσει μετά θάνατον για την απύθμένη υποκρισία σας… ή την βλακεία σας. Ποιό από τα δύο δεν έχει σημασία. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι αν όντως υπάρχει ο Θεός σας, να είστε σίγουρος (εγώ είμαι) ότι άμα τη εμφανίση σας πρό του Αγ. Πέτρου θας σας στείλει στο Πύρ το Εξώτερον… Ελπίζω να είμαι κι εγώ εκεί (αυτό είναι σίγουρο!) για να σας βλέπω να τσουρουφλίζεστε και να έχω ις παλάμες μου ανοιχτές στ’αυτιά μου όπως κάνουν τα μικρά παιδιά και να σας κάνω “Νιάνια νανιάνια…στ’άλεγα Νούλη! Ουαί Ουαι υμίν Υποκριτή και Φαρισαίε”…!

-Δημήτριος ο Επικούρειος προς Άρης Νούλης
Αρη εισαι πολυ ωραιος και ευχαριστος στην συζητηση…
ΝΑΙ μπουργκα στον Ερωτα λεω την σταση του Χριστιανισμου σε καθε τι ομορφο και ερωτικο. Δες τις τοιχογραφιες και ζωγραφικη επι Χριστιανισμου και δες τα ψηφιδωτα, ζωγραφιες και αμφορεις πριν! Μαυρη μαυριλα και κακομοιρια εναντι ερωτα, χαρας, οργιων και ζωντανιας! Αυτο λεω.
Δεν μιλησα για Επικουρο ουτε για Ηρακλειτο, μιλησα για την σταση του Χριστιανισμου σαν συνολο. Ποσο εμμονικος εισαι με τους συνομιλητες σου;

-Ματθαίος προς Άρης Νούλης
Δηλαδή τώρα για εσάς τους “Πιστούς Χριστιανούς” σας έχουν “δώσει γραμμή” από το Αρχηγείο σας για να οικοιοποιηθήτε και τους Αρχαίους Έλληνες, των οποίων τους Ναούς καλύψατε με εξωκκλήσια του Προφήτη Ηλία (τάχα μου) για να εξαλείψετε τον Πολιτισμό τους, και κάθε λίγο και λιγάκι πετάς και μερικά ονόματα; Θουκυδίδης, Επίκουρος, Ηράκλειτος και δεν συμαζεύεται…;
Τον Πλάτωνα και τον Σωκράτη γιατί δεν τους αναφέρετε; Σας ξυνίζουν και σας χαλάνε την σούπα σας όπως και στους κομμουνιστές;
Πηγή για όλα τα παρακάτω : Καθημερινή ( 3.11.17)
-Κ. Παπακωνσταντίνου Άρης Νούλης
Πρός τέρψιν και απόλαυση ή προτιμότερο πρός εγκεφαλική σου αναταραχή, σου παρουσιάζω: “Το Θυληκό Ψάρι που έγινε Αρσενικό”.
Στην φωτογραφία είναι αυτό με το τεράστιο “καρούμπαλο”. Μην κοιταχτείς απότομα στον καθρέπτη γιατί πιθανόν το δικό σου “καρούμπαλο” αν και μεγαλύτερο… δεν προέρχεται ΜΟΝΟΝ από το κουτούλημα της θεοσεβούμενης ύπάρξεώς σου, στους τοίχους της υποκρισίας σου..!
BBC’s: «Blue Planet 2 viewers amazed by ‘transsexual’ fish»
‘Gobsmackingly brilliant television’ – Jack Shepherd, The Independent

http://www.independent.co.u…

Το άρθρο που σου παραθέτω περιγράφει ένα ψάρι που ξεκινά σαν “θυληκό” και καθ’οδόν “μεταλλάσσεται σε ΑΡΣΕΝΙΚΟ” και μετά γονιμοποιεί άλλα θυληκά…!
Wowww…! Σκέψου τώρα αν κι εσύ προερχόσουν από παρόμοια κομπίνα, που ούτε ο Πιερ Πάολο Παζολίνι δεν θα μπορούσε να σκαρφιστεί… Θα είχες χτυπήσει τουλάχιστον 11 από τα 12 μπουζιά του “αρενωπού σου 4WD”.
Δεν ξέρω αλλά υποθέτω ότι το επώνυμό σου “Νουλης”, αν είναι το πραγματικό σου και όχι ψευδώνυμο, είναι εμφανώς Λατινογεννές και ίσως είναι αποτέλεσμα ενός κάποιου transliteration του Ιταλικού “Nullo” από το Λατινικό “Null” ή του Πορτογαλικου/Ισπανικού “Nulo” ή του Γαλλικου “Nul”… Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, το “U” προφέρεται σαν “ου”, δηλαδή όπως διαβάζεται στα Ελληνικά…! Μπορεί όμως και να προέρχεται από το “Αηδόνης” Αηδο-νούλης” “Νούλης”, μιάς και το μόνο που ξέρεις να κάνεις εδώ στην “Κ” είναι να κελαϊδάς τις “Χριστιανικές” σου ονειρώξεις και τα απωθημένα σου.
Εγώ πάντως, στην ζωή, προτιμώ τις τύψεις από τα απωθημένα…
‘Οποια και αν είναι η προέλευσίς του ονόματός σου, σε όλες τις παραπάνω γλωσσες (περιλαμβανομένων και άλλων π.χ. Αγγλικών και Γερμανικών) σημαίνει μόνο ένα πράγμα: ΜΗΔΕΝ, ΤΙΠΟΤΑ. Κάτι σαν το Μηδεν χωρίς το Άπειρον…
Δεν αναφέρω τα παραπάνω για να σε προσβάλλω (αλλά αν το πέτυχα ακόμα καλύτερα!). Τα αναφέρω γιατί είναι ενδιαφέρον ότι συνήθως είναι τα απόλυτα μηδενικά που έχουν γνώμες για όλα χωρίς να έχουν τις απαραίτητες γνώσεις για τα συμπεράσματά, τις μονομανίες, τις πλάνες ή τις υποκριτικές γνώμες τους.
Για να σου εικονογραφήσω αυτό που λέω και να μην νομίζεις ότι απλώς θέλω να σε προσβάλλω, σου παραθέτω μιά περιγραφή από το ασυλλήπτου ομορφιάς καινούργιου Ντοκυμαντέρ του BBC “Blue Planet II : The Prequel”, το οποίο βέβαια δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας απαράμιλος ΥΜΝΟΣ σε ό,τι είναι αυτό που μας δημιούργησε, χωρίς τα υποκριτικά “Δόξα Πατρί” σου…

-Ματθαίος προς Άρης Νούλης
“Όμορφος κόσμος, ηθικός, αγγελικά πλασμένος”…Κάπου καθ’οδόν “ο Δημιουργός σου” μπερδεύτηκε και εκτός από εσένα, τους ομοίους σου (βλ.ΔΙΔΑΧΕΣ κλπ) και τους “Άφυλλους Αγγέλους του” έπλασε και αυτά τα “παρά φύση” λιοντάρια…
Μα είναι δυνατόν κοτζάμ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ να κάνει τέτοιες τσαπατσουλιές;

-Οδυσσέας προς Άρης Νούλης :
Με όλους τους Αρχαίους Έλληνες που μνημονεύεις κάτι θα έπρεπε να έχεις μάθει, κάτι θα έπρεπε να είχε μείνει στο μυαλό σου, κάπου θα έπρεπε να είχες διαβάσει το “οὐκ ἐν τῷ πολλῷ τὸ εὖ, ἀλλ᾿ ἐν τῷ εὖ τὸ πολύ”.
Εσύ λιβανίζεις υπέρμετρα αυτά που πιστεύεις και αυτά που εσύ “νομίζεις” ότι έτσι πρέπει να είναι… Το τρις εξαμαρτείν ανδρός παράφρονος !
Γιατί αν δεν σε έβαλε ό ίδιος να το κάνεις, τότε αυτό σημαίνει ότι η Δημιουργία του είναι ατελής και την ευθύνη την φέρει Αυτός και όχι το “υποχείριο ξόανο” που δημιούργησε από την λάσπη…Μπορείς να απαντήσεις αυτά τα απλά, χωρίς να καταφεύγεις σε “Πατέρες και Μάνες” που ούτως ή άλλως είναι/ήταν και αυτοί “σάρκα εκ της σαρκός Του” (κατ’εσέ υποθέτω) και δεν θα έπρεπε να τους είχε κάνει διαφορετικούς γιατί αυτό θα ήταν “άτιμον”; δηλαδή “στημένο παιχνίδι”!!! Μπορείς ;

-”makisgalanos” προς Άρης Νούλης: Μπούρδες. …Οχι “δεκάδες χιλιάδες”. Ψάξε λιγο πριν δωσεις νούμερα, ειδικά πριν κανεις κρίσεις για άλλους ανθρώπους. Ποιος ο λόγος να σπουδάσεις σε μια ξένη χωρα καί μετά να γυρίσεις πίσω στη δική σου, ενω ήδη παντρεύτηκες εκεί μια ντόπια; Μα η αποτυχία σου να στεριωσεις εκεί. Να το επιχείρημα. Είχα δηλώσει οτι δεν θα απαντήσω ξανά Νουλη αλλα ο πειρασμός είναι μεγάλος. Όσο σε παρακολουθώ τόσο περισσότερο η παρουσία σου στην Κ ταυτίζεται στα μάτια μου με την γενεσιουργό αιτία της παρακμής της χώρας. Με τις αρνητικές συμπεριφορές και τα χαρακτηριστικά που μας κρατάνε καθηλωμένους: Ξερολας, υπερόπτης, εγωιστής, “δήθεν” χωρίς έρμα, ανίκανος να συνεργαστεί ουτε με τον εαυτό του καλα-καλά. Οπαδος ηθικής ιδεολογιας μέχρις ότου χρειαστεί να δείξει δέσμευση. Απολίτιστος. Χωρίς να το σκεφτείς τσουβάλιασες και πρόσβαλες συλληβδην όσους η κρίση έδιωξε σαν “προδότες”. 500,000 προδότες; Σοβαρά; Μηδενικό. Ποιος ο λόγος να σπουδάσεις σε μια ξένη χωρα καί μετά να γυρίσεις πίσω στη δική σου, ενω ήδη παντρεύτηκες εκεί μια ντόπια; Μα η αποτυχία σου να στεριωσεις εκεί. Να το επιχείρημα. Καθημ. 13.8.17

-Παναγιώτης Βύρας Τονυ (περί A.N.): Οχι κόρακας, αρουραίος! Υπάρχει μόνο για το κυνηγητό, μιας ουράς: https://www.kathimerini.gr/…Καθ.(22.3.20)

-Amasia προς Νούλης : Και εγώ σας λέω ξεκάθαρα κρετίνο. Καθημ. (13.8.17)

-Παναγιώτης Βύρας προς Panos Terz : Δημοσιεύει δοκίμια στο και θεωρεί πως είναι πανεπιστήμων. Ιδού ποια είναι η “γνώση” του, καμιά σπουδή και τίποτα συστηματικό. Μια ψυχοπαθολογική προσωπικότητα που θέλει την επιβεβαίωση κρίνοντας ή υποτιμώντας άλλους. Η δε “χριστιανική” του αγάπη είναι κοινωνική ανικανότητα, μόνο μέσα από προσβολές επικοινωνεί… Καθημερινή (26.3.17)
-Ματθαίος προς Άρης Νούλης :Άρη, εσύ δεν κάνεις διάλογο. Έχεις
αποστηθίσει τα λόγια άλλων και τα επαναλαμβάνεις νομίζοντας ότι έτσι είσαι τόσο έξυπνος και εμπνευσμένος όπως αυτοί. Χρησιμοποιείς διαρκώς τυφλοσούρτες
ελπίζοντας να σε βγάλουν από την πνευματική σου ένδοια και να καλύψουν το
απύθμενο κενό που ευρίσκεται μεταξύ των αυτιών σου. Τις καρφίστες τις έχεις στα
χέρια σου και με κάθε κίνηση που κάνεις, κάθε απόφθεγμα που αναμασάς, τρυπούν
εσένα αφήνοντας όλο τον “αέρα” που είναι συσσωρευμένος μέσα σου να
διαφύγει στην γύρω ατμόσφαιρα μολύνοντάς την με κάκοσμες αναθυμιάσεις της
πένητος ψυχής σου… που δεν έχει ελπίδα σωτηρίας. Άρη, ο Παράδεισος δεν σε
περιμένει. Σε περιμένει η Κόλασις αλλά όχι ανυπόμονα γιατί θα την βρωμίσεις κι
αυτήν με την μπόχα της σάπιας ψευτοηθικής σου…! Καθημ. (18.1.18)

-Μανώλης προς  Άρης Νούλης : Τα ασυμμάζευτά σου πας να συμμαζέψεις κ.Νούλη και τα κάνεις ακόμη χειρότερα. Τόσο θράσος πιά επηρμένο! Εσύ που έγραψες στον κ.Γιανναρά
(ξέρω του έδωσες-του ενικού- και ”θεολογικό” μανδύα): ”Αντιθέτως, εσύ εκπνέεις θάνατο, απαξίωση και καταφρόνια προς τους πάντες, και οι αναγνώστες σου εισπνέουν μίσος.”και που συνεχίζεις τις απίστευτες ύβρεις σου: ”….εγώ έχω πάρει επικριτική θέση σε πολλές προτάσεις του. Ιδίως στην αριστοκρατική, καταφρονητική, αρνητική νοοτροπία του έναντι των άλλων και κυρίως έναντι του ελληνικού λαού. Τού έχω καταλογίσει και το αγενές συνήθειό του να χρησιμοποιεί υποτιμητικά επίθετα, δυσανάλογο με την ποιότητα του λόγου του. ”(!!) Ποιός μιλάει! Ποιός. Που μπρε κ.Νούλη πες μας ΠΟΥ είδες την ”καταφρονητική”
”αριστοκρατική” ”αρνητική” νοοτροπία του και κυρίως ”έναντι του ελληνικού λαού.”(!!)
Εσύ που μοιράζεις επίθετα υποτιμητικά κατ’εξοχήν,ή ”τίτλους αναξιότητας”
”αριστοκρατικώ” τω τρόπω,σπιλώνεις τον κ.Γιανναρά, α-μόρφωτε ”ελιτιστή”.
Μας κούρασες με τις προβολές σου,και με το υπερτροφικό Εγώ σου. Αγενέστατε επιτέλους.
Μόνο με τους γνωστούς της στήλης πια μπορείς να ”ταρζανίζεις” και να ”αλληλοβρίζεσαι”.
Τα ασυμμάζευτα λοιπόν κ.Νούλη….
Υ/Γ Εκείνο το ”σκοτεινός”,”μπαγιάτεψε” πια.Πρέπει άλλες λέξεις να βρεις για την ”ακαδημιοσύνη”,και τον φράγκικο (γι’αυτό και ”κάλπικο”),”αριστοκρατισμό” σου.
Καθ. (26.3.17)

-Παναγιώτης Βύρας προς  Savvas Karagiannidis : Καταλαβαίνω το πειστικότερο παράδειγμα, τερατογένεσης, αναμεταξύ μας: Άρης Νούλης! Είναι το σαδιστικό πρόσωπο του Θεού, τοποθετημένος (έξω από το κλουβί) σαν απειλή που περιφέρεται. Κι αναμένει την επιστροφή στο μέρος όπου πρέπει να αποθηκευτεί.., Καθημερινή (19.2.17)

-Μανώλης προς invinoveritas  (περί Νούλη): Ένας από τους ”θεολογούντες”,του πληκτρολογίου,και ηθικός παιδονόμος με στοιχεία προσκοπισμού και ευσεβισμού,πιστός στο γράμμα του ”νόμου” διορθωτής των πάντων,
με παραπομπές τρομάρα του,με κάποια ”σχιζοείδεια”
και με ”τεράστια βιβλιοθήκη” όπως λέει,αλλά άδειο μυαλό,
ή αλλιώς μια ακόμη ”θεολογική πριμαντόνα”
(δεν είναι δικός μου ο όρος αλλά του ιερέα π.Φ.Φάρου) Μεγάλη Εβδομάδα,νομίζω πρόπερσι αν θυμάμαι καλά,επέπληξε με ευσευβιστική σοβαρότητα και λέξεις ”θεολογικά” χρωματισμένες,τον κ.Γιανναρά γιατί δεν έγραψε κάτι για την Μεγάλη Εβδομάδα..με ύφος ”θεολογικό” και ήθος καθηκοντολογικό ,ως αυθεντία ”επανέφερε” στην τάξη τον κ.Καθηγητή..αυστηρός και βλοσηρός.Τον προειδοποίησα αφού του επεσήμανα πως δεν είναι σε θέση να ορίζει αυτός το περιεχόμενο του άρθρου του στον αρθρογράφο
(φαντάζεται κανείς να το είχε o ”ιεροεξεταστής;),
πως αν και όταν έκρινε ο κ.Γιανναράς θα έγραφε για το Πάσχα,
πράγμα που έγινε (θα μπορούσε και να μη γίνει) μία εβδομάδα μετά,αλλά ο λαλίστατος ”παιδονόμος” εξ’εσπερίας κατάπιε τη γλώσσα του..
Τώρα εσύ μ’ενα ψευτοσυναισθηματισμό
(πως φαίνεται..)
”χωρίς περίσκεψιν χωρίς αιδώ”
(λες και ονόματα νεκρών παιδιών..)
προσπαθείς να επαναφέρεις στον ”ορθό” δρόμο,τον κ.Γιανναρά..
ένας ”μακαρθρισμός”,ντόπιος,ιδιαίτερος,βλασταίνει τελευταία..
το ”πολίτικαλ-κορέκτ” εξελλίσεται σε ένα ”κορέκτ” της έκφρασης και των θεμάτων..και ούτε καν διανοείσαι τι είπε και τι έγραψε με το άρθρο αυτό ο κ.Γιανναράς,με τίτλο ”ανέραστη γυμνότητα”…”Ανέραστος” καθώς φαίνεται..
Αλλά αν θα μπεις σε όλα τα ”σάιτ” που μετά την άγρια εκμετάλευση και το ξεσάλωμα δημοσιογράφων και επωνύμων με αναρτήσεις,πλημμύρισαν τελευταία από τρόλς κομματικά,θα δεις λοιπόν στις μεταξύ τους ”αντιπαραθέσεις” σαν ΄ύαινες πάνω από το κακό,αυτό που ο κ.Γιανναράς περιγράφει στο άρθρο και που καθως φαίνεται είσαι ανίκανος να διακρίνεις.Πως η λέξη εκείνη των τεσσάρων γραμμάτων που σήμαινε αρχικά την ένωση δύο ανθρώπων, χρησιμοποιείται από όλους για να εκφράσουν μίσος και περιφρόνηση και πως εκείνος στον οποίο την απευθύνουν αξίζει όσο ένα πράγμα που είναι μόνο για χρήση και μετά πέταμα..Ο ”θεολόγος” που λέγαμε έχει επίσης δώσει τέτοια δείγματα σε συνομιλίες εδώ μέσα με κάποιες εμμονές του..Να το ξαναδιαβάσεις αν θες το άρθρο μήπως και ζητήσεις ένα συγνώμη..λέμε τώρα αλλά που..
Τώρα είναι επίσης άξιο παρατήρησης πως συστοιχίζονται δύο ”εχθροί” στα σχόλια,κάτω απ’το σχολιάκι σου το ”λυπητερό”..
θλιβεροί κι’αυτοί..
ο ένας με στιχάκια,έτοιμος να πει τον κ.Γιανναρά ”συριζαίο” μες’την οχλαλοή,να γίνει οχλοκράτης,να σπιλώσει,
και ο έτερος καπαδόκης ο ”θεολόγος” παιδονόμος,που ξεπήδησε μεσα από την περιγραφή του Ντοστοϊέφσκι στο Μεγάλο Ιεροεξετατή”,
και ήταν σαν κάποιος απ’αυτούς που παρίστατο στις ”ιερές” φωτιές (και τότε και σήμερα φωτιές)
που έκαιγαν ”αιρετικούς”και με κάποιο ιερό βιβλίο ανα χείρας,
(κραδαίνει συχνά βιβλία ενίοτε και ονόματα ή υπονοούμενα) παρότρυναν το χέρι που κρατούσε την πυρά κάτω από τον σωρό να συντομεύει και φωνάζοντας πάνω στα λόγια του Μεγάλου Ιεροεξεταστή που καταδίκαζαν τον ”αιρετικό” και έλεγαν για την δίκαια τιμωρία του, δυνατά ”Ναι, ναι, ναι ! ”. .
Αξιοθρήνητοι..

**Όταν θα φύγει το εν θερμώ,και κάτσει ο κουρνιαχτός και οι ύαινες αρχίζουν να αραιώνουν κάτι θα μας πει ο κ.Καθηγητής (όπως και τότε το 2007 που είπε πως η συμφορά του τόπου είναι αυτοί που μιλάνε για τη συμφορά) αν το θελήσει,μα και τότε ναρκισευόμενοι δε θα τον ακούσετε και θα τον ψέγετε για άλλα που θα ανακαλύπτει η ένδειά σας..Καθημ. (29.7.18)

-Ματθαίος προς Άρης Νούλης: Φωνασκείς ασταμάτητα, καθημερινά και επίμονα! Διαλαλείς την πίστη σου και προσπαθείς να την επιβάλεις με το έτσι θέλω στους άλλους. Κατηγορείς, μεμφεσαι και χλευάζεις τους άλλους για ομοφυλοφιλία. Αλλά θα έπρεπε να ξέρεις ότι οι συστηματικά φωνασκούντες, παντοιοτρόπως εξανιστάμενοι και διαλαλούντες τ’αμαρτήματα ή τις ατέλειες των άλλων, είναι αυτοί που κατ’εξοχήν έχουν υποπέσει ή κληρονομίσει όλα όσα καταμαρτυρούν στους άλλους. Απλώς νομίζουν ότι κάνοντας φασαρία και κατηγορώντας τους άλλους εξοστρακίζουν την προσοχή των άλλων από το άτομό τους (…φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί ο νοικοκύρης…), τα κρυφά και ανομολόγητα πάθη τους, τις απεχθείς διαστροφές τους και την κατάπυστη ύπαρξή τους. Και είναι κατάπτυστη η ύπαρξίς σου, ακριβώς επειδή ο Θεός σου, σου έδωσε (κατα παραδοχή σου) την θέληση, την κρίση και την επιλογή, τις οποίες όμως εσύ και οι υποκριτές και ομόχνωτοί συνοδοιπόροι σου τις απαιτείτε μόνο από τους άλλους. Η ύπαρξίς σου, από την αρχή της μέχρι το τέλος της είναι ένα ψέμα, μιά παρωδία, μιά απάτη η οποία δεν αντέχει στο άπλετο φώς έτσι καταχωνιασμένη που την έχεις πίσω απ’όλα τα λεκτικά πυροτεχνήματα που σκαρφίζεσαι. Εν τέλει και στην ουσία είσαι ένα αναξιο(!)-θρήνητο άτομο που εξανέμισε την ζωή του ζώντας βουτηγμένος μέσα στα ψέματα του και την εικονική πραγματικότητα μιάς εκδικητικής θρησκείας, κομένης και ραμένης για ποταπά άτομα σαν εσένα…!

-Κ. Παπακωνσταντίνου Άρης Νούλης • 2 μέρες πριν
Πρός τέρψιν και απόλαυση ή προτιμότερο πρός εγκεφαλική σου αναταραχή, σου παρουσιάζω: “Το Θυληκό Ψάρι που έγινε Αρσενικό”.
Στην φωτογραφία είναι αυτό με το τεράστιο “καρούμπαλο”. Μην κοιταχτείς απότομα στον καθρέπτη γιατί πιθανόν το δικό σου “καρούμπαλο” αν και μεγαλύτερο… δεν προέρχεται ΜΟΝΟΝ από το κουτούλημα της θεοσεβούμενης ύπάρξεώς σου, στους τοίχους της υποκρισίας σου..!
Δεν ξέρω αλλά υποθέτω ότι το επώνυμό σου “Νουλης”, αν είναι το πραγματικό σου και όχι ψευδώνυμο, είναι εμφανώς Λατινογεννές και ίσως είναι αποτέλεσμα ενός κάποιου transliteration του Ιταλικού “Nullo” από το Λατινικό “Null” ή του Πορτογαλικου/Ισπανικού “Nulo” ή του Γαλλικου “Nul”… Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, το “U” προφέρεται σαν “ου”, δηλαδή όπως διαβάζεται στα Ελληνικά…! Μπορεί όμως και να προέρχεται από το “Αηδόνης” Αηδο-νούλης” “Νούλης”, μιάς και το μόνο που ξέρεις να κάνεις εδώ στην “Κ” είναι να κελαϊδάς τις “Χριστιανικές” σου ονειρώξεις και τα απωθημένα σου.
Εγώ πάντως, στην ζωή, προτιμώ τις τύψεις από τα απωθημένα…
‘Οποια και αν είναι η προέλευσίς του ονόματός σου, σε όλες τις παραπάνω γλωσσες (περιλαμβανομένων και άλλων π.χ. Αγγλικών και Γερμανικών) σημαίνει μόνο ένα πράγμα: ΜΗΔΕΝ, ΤΙΠΟΤΑ. Κάτι σαν το Μηδεν χωρίς το Άπειρον…
Δεν αναφέρω τα παραπάνω για να σε προσβάλλω (αλλά αν το πέτυχα ακόμα καλύτερα!). Τα αναφέρω γιατί είναι ενδιαφέρον ότι συνήθως είναι τα απόλυτα μηδενικά που έχουν γνώμες για όλα χωρίς να έχουν τις απαραίτητες γνώσεις για τα συμπεράσματά, τις μονομανίες, τις πλάνες ή τις υποκριτικές γνώμες τους.
Για να σου εικονογραφήσω αυτό που λέω και να μην νομίζεις ότι απλώς θέλω να σε προσβάλλω, σου παραθέτω μιά περιγραφή από το ασυλλήπτου ομορφιάς καινούργιου Ντοκυμαντέρ του BBC “Blue Planet II : The Prequel”, το οποίο βέβαια δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας απαράμιλος ΥΜΝΟΣ σε ό,τι είναι αυτό που μας δημιούργησε, χωρίς τα υποκριτικά “Δόξα Πατρί” σου…
Να με συγχωρείς εσύ και οι άλλοι Έλληνες συμπολίτες αν το Ντοκυμαντέρ δεν είναι στο ύψος των “Υψηλών Προδιαγραφών” που έχετε συνηθίσει και απαιτείτε με την “υποχρεωτική” συνδρομή σας από την ΕΡΤ… αλλα εμείς οι ξενιτεμένοι βολευόμαστε όπως μπορούμε…!

-Ματθαίος (Καθημ., 24.8.18)Άρη, καλά που μου τον θύμησες και έτσι εφεξής θα σε αποκαλώ “Ελπήνορα”. Έχεις όλα τα χαρακτηριστικά: χαζοβιόλης, κουτοπόνηορς, φαλακρός, αγύριστο ξεκουτιασμένο κεφάλι (όπως λές), και “τσακίζεσαι” μεταφορικώς κάθε φορά που σχολιάζεις. “Σχολιάζεις” τρόπος του λέγειν, επειδή αυτά που γράφεις δεν είναι σχόλια, αλλά κακοήθεις Φιλιππικοί εναντίον άλλων σχολιαστών. Και ΝΑΙ (!) έτσι λειτουργεί η Ιστορία και να προσθέσω το πεπρωμένο πρίν γίνει κι αυτό ιστορία. Τιμωρεί τους άθλιους, τους δόλιους και τους υποκριτάς σαν εσένα και τον ΔΙΔΑΧΕΣ που έχει “ξεκ…θεί” να σου κάνει Like σε κάθε ανοησία που γράφεις. Είναι το alter-ego σου… Και οι δύό σας “δήθεν προοδευτικοί, δήθεν πονόψυχοι, δήθεν ευλαβείς, δήθεν σεμνοί” αλλά κρυφίως και υπολογιστικώς “Δόλιοι και υστερόβουλοι” αναμένοντας να σας δεχθούν στον ιδεατό σας Παράδεισο που σκαρφιστήκατε για να τρομοκρατείτε του αδαείς, να κοιτάνε αλλού ενώ εσείς αμαρτάνετε κατα βoύληση και επαναληπτικώς. (μην ξεχνάμε την ομολογημένη μοιχεία… μία από τις 10 εντολές!!!!). Αλλά… όλα εδώ πληρώνονται Άρη…! Δεν υπάρχει μεταφυσικός εξαγνiσμός. To ξέρεις, αλλά φοβάσαι να το παραδεχθείς επειδή σου χαλάει το παραμύθι μέσα στο οποίο βολοδέρνεις!
Ουαί! Ουαί! κλπ κλπ το ξέρεις το υπόλοιπο και βαριέμαι να στο επαναλαμβάνω…

-Μανώλης προς Άρης Νούλης: Δεν πειράζει ”ακαδημαϊκέ” εγώ τη γλώσσα τη λαλώ
(παράδειγμα έχω τους γλωσσοπλάστες μας λογοτέχνες,να ο Σολωμός,να ο Παλαμάς,να ο Μυριβήλης-θυμάσαι τι είπες κάποτε για τον τελευταίο;)
και όπως τη νοιώθω με σεβασμό,
(ύβρις το ευτελίζω-σχολαστική- )
,αλλά άσε μας εμάς,μην υπεκφεύγεις στη ”γκάφα” σου,
εμείς είμαστε οι πληβείοι,
ζήτα τη Εσύ,που’χεις τα λεξικά,
όπως είναι ”ορθά” διατυπωμένη…
ζήτα την απ’τον αρθρογράφο,που περιγέλασες,
αλλά που…!
έβαλες και κεφαλαίο..χαχα
Άντε σ’αφήνω..

*έχεις ξεμασκαρευτεί πλήρως (καθημερινή (5.8.18)

-Ματθαίος Άρης Νούλης : Αυτό ακριβώς όπως το είπες είναι που προσπαθεί να κάνει η ψυχανάλυση: “Πρέπει οι απεγνωσμένοι να εκτονώνουν την απόγνωσή τους για να μην αυτοδηλητηριάζονται” και είναι αυτό που κάνεις εδώ στην “Κ” ασχέτως αν το καταλαβαίνεις ή όχι. Αντί να είσαι ξαπλωμένος και ν’άφηγείσαι την ζωή σου στον ψυχαναλυτή σου, κάθεσαι μπροστά στο πληκτρολόγιο και άθελα σου ξεγυμνώνεις την ψυχή σου και τα πιστεύω σου, νομίζοντας όμως ότι μας λές μόνο αυτά που θέλεις να μας πείς. Στην πραγματικότητα στέκεσαι ολόγυμνος μπροστά μας καθ’όλην την διάρκειαν που “εκτονώνεις την απόγνωσή σου”. Απόγνωση γι’αυτό που είσαι και απόγνωση γι’αυτό που δεν έγινες! Όσες Ιερεμιάδες και αν σκαρφιστείς γιά τους άλλους, όσους εξ’αμβωνος Φιλιππικούς και αν εξαπολύσεις, στο τέλος της ημέρας θα είσαι πάλι με τον εαυτό σου μόνος, πικρόχολος, ανικανοποίητος, θωρώντας αυτό που θα ήθελες να ήσουν σαν μέσα από μιά κλειδαρότρυπα ενώ η ζωή ξετυλίγεται χωρίς την συμμετοχή σου, χωρίς το στίγμα σου. Τα σχόλιά σου είναι ένας θρήνος για την τύχη σου που ενδίδει πια, τα έργα σου που απέτυχαν, τα σχέδια της ζωής σου που βγήκαν όλα πλάνες… και σαν αφιονισμένος από τις αναθυμιάσεις της εικονικής πίστεώς σου, αντί για παρακάλια και παράπονα… σχολιάζεις νομίζοντας ότι ο μυστικός θίασος θα σε παρασύρει και θα σε πάρει μαζί του. Φεύ! Τα σχόλια σου δεν είναι τίποτ’άλλο από τα παρακάλια και παράπονα που ο φιλόσοφος ποιητής προέβλεψε για τους δειλούς που έζησαν την ζωή τους σαν μιά ξένη φορτική περιμένοντας την φαντασιακή ανταμοιβή τους για μιά επόμενη ζωή, ιδανική αλλά υπαρκτή μόνο στην φαντασία σου, μην μπορώντας ν’απολαύσεις αυτήν που ο Δημιουργός σου (όποιος και αν είναι) σου έδωσε… Εν κατακλείδι, είτε σ’αρέσει είτε όχι αποχαιρέτα την, την Aλεξάνδρεια που χάνεις.
Όσο για την γνώμη μου, κάθε άλλο παρά “ατεκμηρείωτη ή αυθαίρετη” είναι. Η κριτική ενός βιβλίου – που εσύ την κάνεις συχνά για τους άλλους και στην ουσία γιά τα πάντα(!), βασίζεται σε αυτά που γράφει ο συγγραφεύς του, ήτοι εσύ! Το κάνεις τώρα στην απάντησή σου! Η κριτική τεκμηριώνεται όχι από τα πάντα, αλλά μόνο από τα σχόλιά σου, ακριβώς όπως διαβάζοντας τον Προύστ δεν χρειάζεται να τον έχεις γνωρίσει για να καταλάβεις ότι ήταν ένας από αυτούς που κατακρίνεις και μέμφεσαι. Και τους κατακρίνεις από τον φόβο σου μήπως “σε πάρει κι εσένα το ποτάμι”..! Ενδόμυχο φόβο. Τρόμο θα έλεγα, αν κρίνω από την επαναληπτικότητα, ένταση και την εμμονή σου επι του θέματος.
Δεν μ’ενδιαφέρει τι και σε ποιόν Θεόν πιστεύεις. Μου είναι παντελώς αδιάφορο και είναι απόλυτο δικαίωμά σου. Δεν σε απαξιώνω. Θα ήταν ανώφελο επειδή μου είσαι άγνωστος και παντελώς αδιάφορος. Απλώς σιχαίνομαι τους υποκριτάς και τους προπαγανδιστάς είτε πολιτικούς είτε θρησκευτικούς είτε ο,τιδήποτε άλλου είδους! Απλώς σε “ξεσκεπάζω”… (προσπαθώ τουλάχιστον). Αν ο Θεός σου μας έδωσε την ελευθερία της εκλογής, τότε εσύ και οι συνοδοιπόροι σου με ποιό δικαίωμα προσπαθείτε σώνει και καλά να υποχρεώσετε τους άλλους να υποκύψουν στην κρίση σας και τον προσηλυτισμό σας; ΅Εσύ και οι συνοδοιπόροι σου είστε η μάστιγα και κατάρα της ανθρωπότητος. Όχι ο Θεός σου. Ο οποιοσδήποτε Θεός!
.

- Panos Terz προς Ματθαίος : Πάσχει από ΔΙΑΣΤΡΟΦΗ. Πρόκειται για ένα δηλητηριώδες ερπετό

-Ματθαίος o Γαλιλαίος προς Άρης Νούλης : «Και δεν τα λέτε απλώς. Καθημερινά “αναρτάτε” τις “Θέσεις” σας σαν άλλοι Martin Luther. Κάνετε κύρηγμα, “κεκαλυμένο” κύρηγμα. Το λένε και κατήχηση και ενίοτε πλύση εγκεφάλου όταν γίνεται μετά βιας, και το οποίο Κύρηγμα που κάνετε, αν επρόκειτο περί Πολιτικής θα ελέγετο “Προπαγάνδα”, και μάλιστα “ασύστολη”, όπως κάνουν τα διάφορα κομμουνιστο συρανελικά τρόλ εδώ.
Ακόμα και ο Σωκράτης δεν τους έλεγε ποιό είναι το σωστό και ποιό το λάθος. Έκανε συζήτηση όχι κατήχηση, γι’αυτό και λεγονται ΔΙΑΛΟΓΟΙ. Ο Σωκράτης βέβαια είχε ταλεντο και δεν είχε “πρόγραμμα”… και το απέδειξε επιλέγοντας ό ίδιος τον θάνατό του. Αν εσείς οι δυό θέλετε να μας πείσετε…. κάντε το ίδιο… Αλλιώς…» , Καθ. (20.12.17)

-Ματθαίος o Γαλιλαίος προς Άρης Νούλης : Ευνότητο να μην καταλάβαινες τι σχέση έχουν όλα αυτά με την υποκρισία και των δυό σας.
Αν το καταλαβαίνατε και οι δυό σας … ΔΕΝ θα τα γράφατε.!
Όσο για το “σκανδάλισμα” σου δεν χρειάζεσαι εμένα.
Έχεις ήδη σκανδαλισθεί και τώρα κάνεις τον μετανοημένο μπάς και αποφύγεις το πύρ το εξώτερον… αλλά αυτό υπάρχει μόνο στην φαντασία σου την οποίαν παραμόρφωσαν αυτοί που σε γαλούχησαν.
Ηρέμησε όμως γιατί οι Λαιστρυγόνες και οι Κύκλωπες υπάρχουν μόνο στο μυαλό σου… και έτσι σαν έξαφνα, ώρα μεσάνυχτ’ ακουσθεί ο αόρατος θίασος να σε καλεί ν’απολογηθείς… να ξέρεις ότι κάποιος σου κάνει “πλάκα”. Η τύχη σου ενέδωσε ήδη προ πολλού (από την γέννα σου και με “το καλήμέρα” που λένε…) και τα έργα σου αν απέτυχαν, τα σχέδια της ζωής σου αν βγήκαν όλα πλάνες, τώρα μη ανωφέλετα θρηνήσεις.
Ξέρω ότι δεν είσαι ούτε έτοιμος αλλά ούτε θαρραλέος. Τα λόγια σου σε προδίδουν. Το παπόρι έφυγε και δεν σε παίρνει πιά. Το επόμενο που θα σε πάρει δεν θάχει επιστροφή.Και τώρα μάταια γελιέσαι λέγοντας πως ήταν ένα όνειρο, πως σ’εξαπάτησε ο Ακατανόμαστος. Δεν απατήθηκεν ούτε η ακοή σου ούτε οι οφθαλμόι σου. Ήσουν εν εγρηγόρσει ανά πάσα στιγμή.
Και τώρα σαν ανέτοιμος απο καιρό, σα δειλός, σαν που ταιριάζει σε που πήρες λάθος δρόμο, πλησίασε σταθερά προς το παράθυρο, κι άκουσε με θλίψη ως τελευταία τιμωρία τους ήχους, τα εξαίσια όργανα του μυστικού θιάσου, κι αποχαιρέτα την, την Ζωή που απόλαυσες και τώρα χάνεις…
Να στο λέω και μουσικά… για να ξέρεις τι έχασες, αν και μεταξύ δύο κατεργαραίων δεν έχασες τίποτα και τώρα μπλοφάρεις με ψευτομετάνοιες μπάς και πείσεις τον Ύψιστο… τρομάρα να σούρθει…! Ουαί Ουαί υμίν Φαρισαίε υποκριτή…!Σε ασπάζομαι ενθέρμως και ειλικρινώς επι τη επετείω των ημερών… και σου αφιερώνω το: Το κατά Janis Ευαγγέλιον:
και μην ξεχνάς ότι : Omnes vulnerant, ultima necat».Καθημ. (20.12.17)
-ΗΗ προς Άρης Νούλης : Εννοούσα όλες τις παραπομπές κλπ π.χ. τώρα ο Αϊνστάϊν, Χθές ο Πλάτων, οι “Πατέρες” της Εκκλησίας κλπ κλπ…
Πές κάτι δικό σου, κάτι πρωτότυπο. Αν κάποιος θέλει να ξέρει τι είπε ο Απόστολος Παύλος πάει και διαβάζει αυτά που (λένε) ότι έγραψε/είπε… δεν περιμένει να τ’ακούσει από δεύτερο χέρι και το χειρότερο ερμηνευμένα κατα το δοκούν και κατα το ίδιον συμφέρον. Τι δεν κατάλαβες από αυτό που σ’ερώτησα;
Και αν δεν κατάλαβες την απλή ερώτηση αυτή, τι θα μπορούσες να καταλάβεις από τα πολύπλοκα όλων αυτών που μηνμονεύεις; Δεν αρκεί να σημειώνεις τα βιβλία σου στην βιβλιοθήκη σου.
Είναι σαν να μελετάς τι απόχρωση θα σου δώσει η μίξη των χρωμάτων αλλά δεν ζωγραφίζεις ποτέ, ενώ σαφώς στην περίπτωσή σου μετά από τόση μελέτη εμφανώς έχεις κάτι να πείς αλλά προτιμάς να το λένε οι άλλοι για σένα. Κρίμα.
Έχω ένα φίλο που ξέρει τα πάντα από φωτογραφία, την μελετά 50 χρόνια, ξέρει όλες τις τεχνικές λεπτομέρειες, και σε τρελαίνει στην διδασκαλία και την θεωρία, και πρέπει να κάνεις τούτο κι εκείνο, και πρέπει να χρησιμοποιήσεις αυτό το φιλμ γι’αυτόν τον σκοπό και όχι το άλλο, και ο Ansel Adams χρησιμοποιούσε μηχανή με μεγάλο αρνητικό κ.ο.κ, αλλά στα πενήντα τόσα χρόνια που με ζαλίζει είναι αμφίβολο αν έχει τραβήξει πάνω από είκοσι φωτογραφιές και καμία δεν βλέπετε. Ε! Αυτός ο άνθρωπος ΔΕΝ δικαιούται να εκφέρει γνώμη επί της φωτογραφίας…!!
Το ίδιο κι εσύ. Μας λές τι λένε οι άλλοι. Πές μας το με δικά σου λόγια. Διαφορετικά γίνεσαι άκρως επαναληπτικός, κουραστικός, αυτά που λές χωρίς σημασία και τελικά δεν προσθέτεις καμία αξία στην συζήτηση.
Όσο για εμάς, αν θέλουμε να μάθουμε τι είπε εκείνος και ο άλλος πάμε κατ’ευθείαν στο πρωτότυπο.» Καθ. (20.12.17)

-Παναγιώτης Βύρας προς Μαρία Α. : «Προτού καβαλήσει το καλάμι έδινε την ελεημοσύνη του σε ζητιάνες. Αφού ξεπέζεψε, σε μετάνοια τώρα, θα ελεήσει τα εκτρώματα φύσης! Άλλαξε μόνο δέρμα, το φίδι. Ταλαίπωρο ψοφήμι ζωής. Ένα σακατεμένο, ανθρώπινο ναυάγιο που πνίγεται σε βρωμόνερα…»Καθημ.(20.12.17)

-kierkegaard προς KATEΡΙΝΑ (περί Α. Νούλης)
Ειδικα το τελευταιο ΚΑΤΕΡΙΝΑ, δηλ. το ¨ Γκεκε, αγνωστου νουμερου Κατερινα ¨, ειναι κι αυτο απ τον Ισοκρατη, αλλα παρελειψε ο ..Νουλης να το αναφερει, εξυπακουεται βλεπεις λογω του πνευματος των χριστουγεννων, που μονο ο …Νουλης, εχει διεισδυσει τοσο βαθια και με κατανυξη- καθ οτι τεκνο του Αγ. Παισιου- και αλλων μεγαλομαρτυρων της Μ. Βατοπαιδιου. Ετσι ειναι οι ανθρωποι με κουλτουρα. Ειδαλλως τι κουλτουρα θα ηταν αν τη μια μερα δεν ειναι αγιοτερος της Παναγιας, την αλλη σαν φορτηγατζης σε γκισε του Υπουργ. Συγκοινωνιων, την αλλη σαν Καθ. Κλασσικης Φιλολ. στο Ητον, την αλλη να χασκογελα με τον φαρμακοτριφτη με τα ληγμενα Depon, που βγαζει και κραυγες τελευταια- ποτε μιμειται τα κορακια, ποτε σαν να μπαινει σε βουλωμενη τουαλετα- εν κατακλειδι….δεν βλεπω τιποτα διαφορετικο απο αυτο που ο ιδιος ανεφερε απ τον Αινσταιν, οτι τελικα μαλλον η βλακεια δεν ειναι πεπερασμενη.-Κρης προς Άρης Νούλης : Όσο για ιστορικά γεγονότα νομίζω ότι δεν έχεις ξεφύγει απο τον θρησευτικο φανατισμό της εποχής του Βυζαντίου, της ιερας εξέτασης , και της εποχής των σταυροφόρων. Αμήν!!! Καθημερινή (13.12.17)

-Σπύρος Καναβός προς Άρης Νούλης : Αφού δεν ξέρεις Ιστορία κ. Νούλη και να με συγχωρείς. Τι ανακατεύεσαι; Τι βαθμούς είχες στο Γυμνάσιο – Λύκειο;
Αν θέλεις απαντάς, διότι αυτά είναι προσωπικά δεδομένα. Καθημερινη (3.3.19)

-Αχιλλέας Ι. Ζορμπάς προς Άρης Νούλης:Ακόμα και οι παπάδες το βαριούνται το πολύ το Κύριε Ελέησον. Εσείς κ.Νούλη, δεν βαρεθήκατε να παριστάνετε τον αρχαιομαθή, αυτόκλιτο ηθικολόγο, ευσεβή Χριστιανό και παντογνώστη;
Λίγη αυτοσυγκράτηση θα ήταν πολύ πιό ευφράδης. Καθημ. (22.11.18)

-Παναγιώτης προ Βύρας   (περί Α. Νούλη)  syndrome” στη νευρολογία! Σαν αυξάνεται το ζάχαρο κάτι παθαίνουν οι καημεΝούληδες αυτού του κόσμου. Και τα μπερδεύουν όλα: Σχόλια, φύλα, ζωή… Τελείως ανήμποροι, στα περίπλοκα και τη μοναξιά. Καθημ. (18.11.18)

-Ματθαίος προς Άρης Νούλης  Άρη είσαι καλό παιδί αλλά ατύχησες. Έπρεπε να είχες συναντήσει κάποιαν σαν την “Angela Anaïs Juana Antolina Rosa Edelmira Nin y Culmell” και όχι ένα τέτοιο λουλούδι να πάει χαμένο με τον κακάσχημο Miller… αλλά για μιά στιγμή, από ένα πορτραίτο σου που ανάρτησες στο web μοιάζεις αρκετά με τον Miller…
Τέλος πάντων σου αφιερώνω ένα τραγουδάκι που γνώρισε επιτυχία όταν ήσουν ακόμα… νέος! (και πρόσεξε με τι λουλούδι είναι και ο Serge Gainsbourg που τραγουδά και σου μοιάζει και αυτός κάπως..) Ουαί Ουαί κλπ ξέρεις εσύ! (Κθημ. (28.10.18)

-Παναγιώτης Βύρας προς kierkegaard (περί Νούλη) Η καημεΝούλα βρίσκεται σε υποτροπή, με τόσα παθολογικά προβλήματα. Και, το κυριότερο, μοναξιά: Ζωή στην απομόνωση της ορθοδοξίας! Εδώ προσφέρεται κάποια χαρά συναναστροφής. Ιδού λοιπόν, η ζητιάνα της επικοινωνίας: Ένα κατεβατό σχολίων…Κσαθημ. (28.10.18)

-Παναγιώτης Βύρας προς kierkegaard • (περί Νούλη) :Ο πύθων είναι πάλι σε περιοδεία! Ξέχασε, δεν έχει τιμήσει το τάμα του. Κι αντί σε χειμερία νάρκη περιφέρεται, με το φιδίσιο δηλητήριο, πάντοτε. Να δεις όμως, ο Χάρος είναι παραδίπλα: Κάποτε θα τον αρπάξει…(Καθημ. 28.10.18)

-Ματθαίος  προς Άρης Νούλης: Καλά έκανες και έγραψες “Μισώ όμως αυτό που σε παιδεύει.” διότι αυτό και μόνο φανερώνει την απύθμενη “ουσιαστική αμορφωσιά σου” που ελοχεύει κάτω απ΄όλες τις δανεισμένες “σοφίες” που αραδιάζεις “μέρα-μπαίνει-μέρα-βγαίνει”. Με όλην την ΑΠΟΣΤΗΘΙΣΜΕΝΗ “Ελληνίδα Γραμματεία” που απαγγέλεις παραμένεις ένας αφόρητα απαίδευτος χωριάτης με εμφυτευμένες και αποστηθισμένες εμμονικές πεποιθήσεις τις οποίες χρησιμοποιείς σαν παραπέτασμα για να κρύψεις αυτό που είσαι… Δεν χρειάζεται να το πώ… Το ξέρεις “τι” είσαι ! Μένει μόνο να τ’ομολογήσεις στον εαυτό σου. Καθημερινή (28.10.18)

-Ματθαίος προς Άρης Νούλης

Κι εσύ που βρίσκεις το παράξενο; Οι δανειστές δανείζουν με ;απώτερο σκοπό το κέρδος, όχι για τα ωραία σου μάτια και τα αρχαία τσιτάτα που ξεφουρνίζεις καθε λίγο και λιγάκι εδώ στην “Κ”.Το ίδιο κάνουν και Τράπεζες όταν τους ζητάς στεγαστικό δάνειο.!!!!
Άρη, περιορίσου στα Θρησκευτικά και την Ελληνίδα Γραμματεία [ που νομίζεις(!!!) ότι τα ξέρεις ] και μην εμπλέκεσαι σε άλλα θέματα…Καθημ. (12.8.18)

-Άρη, συμφωνώ απόλυτα με την ανάλυσή σου: “…Μη πιστεύεις ότι ο άνθρωπος, και ειδικά ο επίτηδες απαίδευτος, είναι ον  λογικό. Οι ψυχολογικές εμμονές πολλές φορές υπερέχουν της λογικής και πείθουν τους φορείς τους ότι το λάθος είναι το σωστό…”
Αν όμως εφήρμοζες και στον ναρκισσιστή και υπερόπτη εαυτό σου και τα θεολογικά, κοσμογονικά και αρχαιοελληνικά σχόλια σου (τουλάχσιτον εδώ στην “Κ”) αυτά που διαλαλείς τώρα, δεν θα σου υπενθύμιζα το “Οὐαὶ ὑμῖν,
γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι περιάγετε τὴν θάλασσαν καὶ τὴν ξηρὰν ποιῆσαι ἕνα
προσήλυτον, …” τόσο συχνά !!! (βλ. Ματθ. 23,15) Καθμ (12.8.18)

-Ματθαίος προς Άρης Νούλης : «Να μη κουραζόμαστε με τον Λόγο !!!» ??
Άρη, αυτό όταν το λέει κάποιος σαν εσένα, εκτός από ξεδιάντροπο, είναι το μεγαλύτερο ανέκδοτο..! Τόσο εντυπωσιακό που δεν μπορούμε ούτε να γελάσουμε από φόβο μηπώς αρχίσουμε και μετά δεν μπορούμε να σταματήσουμε…, Καθημ. (23.8.18)

-Ματθαίος προς Άρης Νούλης: Ώπα τις Αρούλη μας! Τι είναι αυτά που σου καταλογίζει ο κ. Panos παρακάτω…; Δηλαδή εκτός από εξομολογημένος (άνευ προτροπής) μοιχός είσαι και…πάρτα όλα; Άμ στάλεγα εγώ κι εσύ δεν άκουγες…Να τώρα που σου έβγαλαν τ’απλυτα στην φόρα…ουυυυυ! Ουαί Ουαί Φαρισαίε!  Καθημερινή (12.8.18)

-Αλέξανδρος Π. προς Άρης Νούλης: Εσύ δηλαδή πως κρίνεις τους άλλους; Ποιός σε διόρισε κριτή; Αν μη τι άλλο… και η βλακεία σου “θεϊκό δώρο” είναι !

-Ι.Μ. προς Άρης Νούλης :  Ο Ησίοδος είχε γνώμη για τον “Χριστιανικό Παράδεισο”!
…και ο Αρχαίος Ελληνικός Πολιτισμός είχε γνώμη για δυόμιση χιλιετηρίδες μετά..! Μάλιστα! Είτε είσαι αφιονισμένος κάργα, είτε οι αναθυμιάσεις από το πολύ λιβάνι δεν σου κάνουν καλό!

-Γιάννης Π . προς Άρης Νούλης : Δηλαδή λές ότι “το προϊόν” του Θεού σου (εσύ και οι άλλοι συνοδοιπόροι σου) του βγήκατε ελλατωματικοί και έστειλε κάποιον ειδικό (τον Υιό του – οικογενειακή η επιχείρηση γάρ) γιά να σας επιδιορθώσει; Μην ξεχάσεις να πληρώσεις και τον ΦΠΑ για τις υπηρεσίες!

-Ματθαίος Άρης Νούλης : “…Πώς και δεν μού ευχήθηκες βασανιστικό θάνατο …”
Δεν τον αξίζεις…!!! Βασανιστικός θάνατος είναι αποκλειστικότητα των “ηρώων”(!) όπως ας πούμε του Ι.Χ.Θ.Υ.Σ.
Τα “τσόφλια” πεθαίνουν πνιγμένα στο δηλητήριό τους!

-Panos Terz προς Άρης Νούλης : Κατέχει και την Πολιτολογία !!!

-Ματθαίος Άρης Νούλης : Άρη, σ’άυτήν την απάντησή σου, η οποία είναι η μόνη νηφάλια μέχρι τώρα αλλα ταυτοχρόνως “ουδέτερη” και στερείται “δοξασιακού περιεχομένου”, ο κολλητός σου ο ΔΙΔΑΧΕΣ σου κάνει “Like”! Δηλαδή τι του άρεσε απ’αυτά που έγραψες; Ότι είσαι γεννημένος στην Θεσσαλονίκη, πήγες Λονδίνο, επέστρεψες και τώρα μένεις Αθήνα και τ’αδέλφια σου ακόμα ζούν στην Θεσ/νίκη; Ήμαρτον ! Ούτε εσύ δεν κάνεις τέτοιο γλύψιμο στον Πανάγαθο…:Κάτι μου λέει ότι ο ΔΙΔΑΧΕΣ κι εσύ είτε έχετε παράνομη και ανώμαλη σχέση σαν αυτή που κατηγορείς τους άλλους… είτε ταυτίζεσθε…! αλλιώς δεν εξηγείται τόση πρεμούρα από την ΔΙΔΑΧΕΣ !

-Οδυσσέας προς Άρης Νούλης : Σου παραθέτει ανεξάρτητες παραπομπές που δεν έχουν να κάνουν τίποτα με τον εαυτό του και την σταδιοδρομία του…
Τι ψευδο-επιστήμονα τσαμπουνάς; Όλοι οι απατεώνες σαν εσένα όταν στριμώχνονται αλλάζουν θέμα και περνούν αμέσως σε κατηγορίες για αντιπερισπασμό, όπως κάνουν οι συριζαίοι όταν ερωτούν “γιατί οι άλλοι καλύτεροι ήταν”, αντί ν’απευθύνουν το θέμα υπό συζήτηση !

-Johnny the Fox προς Άρης Νούλης : Προφανώς, οι “γέροντες” δεν είχαν αγγίξει στη ζωή τους γυναίκα και σοκαρίστηκαν, βλέποντας κάποιον, που είχε “αγγίξει” δύο (τουλ.). Και σου έκανε τόσο εντύπωση, που το αναφέρεις ? Καθημ. (27.7.18)

-Ιπποκρατης Μπουρνελης προς Άρης Νούλης :  κ.Νουλη , συμφωνω με το μεγαλύτερο μέρος του σχολίου σας . Μας κυβερνούν όντως τρισάθλιοι , ελεεινοί και ανεύθυνοι . Στο θεμα θρησκειας τωρα . Η θρησκεια ειναι εντελως προ%

Αγάπη προς αλλήλους, αγάπη του θεού.

Αγάπη προς αλλήλους, αγάπη του θεού.

Συνήθως αναφέρεται η αγάπη προς αλλήλους ως μία αρχή της χριστιανικής ηθικής σε συνδυασμό με την πεποίθηση, ότι μόνον η χριστιανική θρησκεία γνωρίζει αυτήν την όντως υψίστη ηθική αρχή.
Σκοπός του παρόντος σχόλιου είναι να αποδείξει, ότι αυτή είναι γνωστή και έξω από τον χριστιανικό αστερισμό. Σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο και τις πολυάριθμες πηγές ι το σχόλιο βασίζεται στο βιβλίο μου  Panos Terz, Menschenbild und Recht in den alten Hochkulturen, Eine universalhistorische und komparative Betrachtung,  ISBN: 978-620-0-27129-7, Lehrbuchverlag, Riga 2019 (2.2.2., S.51-57).

Οι Φιλόσοφοι ήταν οι πρώτοι, οι οποίοι έχουν κηρύξει με ιδιαίτερο τρόπο τη αγάπη μεταξύ των ανθρώπων και ιδιαιτέρως των καταδυναστευμένων και των πτωχών , δηλαδή αγάπη μεταξύ  των  μελών των απλών  κοινωνικών στρωμάτων, αν και αφετηρία της ανθρωποαντίληψης ήταν το γεγονός, ότι όλοι οι άνθρωποι είναι αδέλφια. Γι αυτόν τον λόγο πρέπει να ασκηθεί μεταξύ τους φιλανθρωπία και αγάπη  χωρίς αντίτιμο.

Eνας από τους πιό σπουδαίους εκπροσώπους της „Τρίτης γενεάς“, της „Ρωμαϊκής“ Στωάς, ο Ρωμαίος φιλόσοφος Lucius Annaeus Seneca, έχει εξελίξει στις “Επιστολές περί της διδασκαλίας των ηθών προς τον Lucilius“ με το γνωστό του απόφθεγμα „Homo res sacra homini“ ( „Ο άνθρωπος είναι για τον άνθρωπο ένα ιερόν πράγμα“) την αντίληψη περί της αγάπης. Αυτό επιτρέπει διαφορετικές ερμηνείες.

α ) Ο άνθρωπος ως αδελφός του ανθρώπου είναι κάτι το ιερόν και επομένως απαραβίαστος. β ) Ο άνθρωπος είναι υπό την ιδιότητά του ως δημιούργημα του θεϊκού ιερός και επομένως αξιοσέβαστος. γ ) Ο άνθρωπος είναι επίσης κάτι το θεϊκό (πανθεϊστική ερμηνεία). δ ) Το απόφθεγμα αφορά κάθε άνθρωπο ανεξάρτητα από την κοινωνική θέση , π.χ. ακόμη και ένα σκλάβο και από την εθνική προέλευση. Επομένως η άποψη του Seneca διακατέχεται με το πνεύμα του γενικού και πανθρώπινου ουμανισμού.

Αναμφιβόλως θα προκαλέσει στους ως επί το πλείστον ελληνοκεντρικά και το πολύ ευρωποκεντρικά θεάμενους και σκεπτόμενους Νεοέλληνες αναγνώστες αυτό που ακολουθεί παρακάτω μεγάλη έκπληξη. Εδώ εφαρμόζεται η μεθοδολογική αρχή της παγκοσμιότητας ( κανονικά ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του 70).

Οι αρχαίοι Κινέζοι Φιλόσοφοι ήταν οι πρώτοι , οι οποίοι έχουν ασχοληθεί συστηματικά με την αγάπη προς αλλήλους , φυσικά με τον δικό τους τρόπο. Ανεξάρτητα από την φιλοσοφική σχολή έχει διατυπωθεί βαθμιαία η βασική ηθική αρχή Shen (Djenai ) με την έννοια του ουμανισμού, της γενικής αγάπης, της ανθρώπινης αγάπης, και της αγάπης προς αλλήλους.

Ακριβώς αυτή η υψίστη αρχή έχει αναγνωρισθεί από το μεγαλύτερο Κινέζο φιλόσοφο και θεωρητικό Κονφούκιο στο έργο του  „Lun Yü“ ως ηθική βάση της οικογένειας και του κράτους : Αυτοί που ασκούν „αδελφική αγάπη“ δεν κάνουν αντίσταση εναντίον των ανώτερων στην κοινωνία (sic). Αλλά μεταβάλλοντας την αγάπη σε ιδεολογικό και πολιτικό εργαλείο, κατόρθωσε ο Κονφούκιος (6ος/5ος αι.π.Χ.) να συμβάλλει κατά πολύ στην περάτωση των ταξικών αγώνων στην αχανή Κίνα.

Ο φιλοσοφικός αντίπαλος του Κονφούκιου Mo ti ( Mo-Tzu, Motius, 5oς αι. π.Χ. ) έκανε αντιπαράθεση, επισημαίνοντας την „γενική αγάπη”  „ενωτική αγάπη” ) με το εξής ηθικό περιεχόμενο :
α ) Ολοι οι άνθρωποι, ανεξάρτητα από την κοινωνική τους θέση, πρέπει να αλληλοβοηθούνται. Ο ουρανός ( λέξη για το θείον ) είναι η υψίστη αρχή και το ανώτατο ον, το οποίο αγκαλιάζει όλους τους ανθρώπου με την ίδια αγάπη. Σύμφωνα με την βούληση του ουρανού πρέπει οι άνθρωποι να αγαπούν αλλήλους .
γ ) Έτσι θα επιτευχθεί μία υπέρβαση των κοινωνικών αντιθέσεων  ( Ιδέ E. Steinfeld, Die sozialen Lehren der altchinesischen Philosophen, Mo-Tzu, Meng-Tzu und Hsün-Tzu, Berlin 1971, S. 162 ).

Αυτή η φιλοσοφική άποψη είναι η βάση της υλιστικής κοσμοαντίληψης του Μοχισμού, της ιδεολογίας των κατώτερων κοινωνικών στρωμάτων των πόλεων. Ο πιό γνωστός φιλόσοφος αυτής της αντίληψης Lao-Tze ( Laozi, 5ος/4οςαι. π.Χ.) ήθελε οπωσδήποτε να περιορίσει την „γενική αγάπη“ μόνον μεταξύ των μελών του καταδυναστευμένου και βασσανισμένου λαού ( κάτι σαν την προλεταριακή αλληλεγγύη). Αυτός ήταν ο προασπιστής των συμφερόντων των εργαζομένων, των απλών κα πτωχών ανθρώπων και μισούσε ταξικά τους εκμεταλλευτές. Ηταν όμως φαταλιστής ( Ιδέ το περίφημο έργο του και φιλοσοφικό ποίημα Daudedshing : Το Βιβλίο του Dau  und  De, Leipzig 1973 ).

Ένας άλλος Φιλόσοφος, ο πραγματιστής Meng-Tzu, έδιδε ενδιαφέρουσες συμβουλές στον αυτοκράτορα : Χωρίς καλωσύνη μπορείς να ηγηθείς ενός βασιλείου, αλλά όχι μίας μεγάλης αυτοκρατορίας. Οποιος είναι καλός, αγαπά τους ανθρώπους ( Βιβλίο Meng-Tzu, IV, II, 28 ). Σκοπός της αλληλοαγάπης των ανθρώπων ήταν η βελτίωση των συνθηκών βίου των εργαζομένων λαϊκών μαζών, ιδίως των αγροτών. Αυτό είναι αληθώς ανθρωπισμός par excellence.

Ο μεγάλος Κινέζος δημοκράτης και πατριώτης Sun Yat-sen ( 20οςαι.) έχει εκφράσει δικαιολογημένα την υπερηφάνειά του γι αυτον τον κινεζικό ουμανισμό επισημαίνοντας τον ρόλο της αγάπης ως εξής : Και τα δύο , ανθρωπισμός και αγάπη είναι βαθιά ριζωμένα στις ηθικές αξίες του κινεζικού λαού. „Στην πολιτική μας φιλοσοφία υπήρχαν δύο αρχές : „Να αγαπάς τον λαό όπως τα παιδιά σου“ και „Να αγαπάς τους ανθρώπους και να συμπεριφέρεσαι ανθρώπινα σε όλα τα όντα“, Αυτό αποδεικνύει, πόσο ευρύ ήταν το νόημα της έννοιας αγάπη στην κλασσική μας φιλοσοφία“( Ιδέ Sun Yat -sen , Drei Grundlehren vom Volk, Dokumente, G.K. Kindermann ( Hrsg. ), Freiburg/Br. 1963, S. 93) .

Συμπεράσματα
α) Το „αγαπάτε αλλήλους“ ήταν μεν και στον Κύκλο Πολιτισμού του Κονφουκιανισμού γνωστό, αλλά όχι σε άλλες θρησκείες. Μόνο η χριστιανική θρησκεία το έχει ανακηρύξει  σε υψίστη αρχή. Ο Βουδδισμός γνωρίζει την Ευσπλαχνία ως ανώτατη ηθική αρχή.
β ) Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι γενικά στον Χριστιανισμό δεν υπάρχουν προβλήματα εφαρμογής.
γ) Αλλά ας υπενθυμίσουμε, ότι ο εκχριστιανισμός των πολιτισμικά καθυστερημένων πολλών αρχαίων γερμανικών φύλων και ιδιαιτέρως το „αγαπάτε αλλήλους“ έχει κατά πολύ μεταβάλλει την συνήθως ημιπολιτισμένη και άκρως επιθετική βασική συμπεριφορά των.
δ) Εδώ έχει εν μέρει αποδειχθεί, ότι σχεδόν στην ίδια εποχή παράλληλα στην  Ελλάδα  και η Κίνα είχε αξιόλογους φιλόσοφους μεν, αλλά αυτοί δεν κατόρθωσαν να δημιουργήσουν ανώτερη  φιλοσοφία, θεωρία  και μεθοδολογία.

Σε σύγκριση με αυτή την ΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗ αγάπη  η «πατρική» αγάπη του θεού αποτελεί μία φαντασιακή αγάπη  του φαντασιακού πατέρα εβραϊκής προέλευσης , στην ουσία μία ανθρώπινη επινόηση, την οποία οι χριστιανοί θεολόγοι έχουν μετατρέψει σε »οντολογικό» φαινόμενο,  ως ένδειξη του ανατολίτικου πατριαρχαλισμού έναντι των «παιδιών» του , δηλαδή για ανθρώπους χωρίς αυτοπεπόίθηση και χωρίςεπιστημονικές γνώσεις. Και η «αγάπη» του θεού πατρός ανήκει στον φαντασιακό κόσμο του υπερβατικού μυστικισμού, ο οποίος σδτηρίζεται μεν στον πλατωνικό μυστικισμό, αλλά οι τεμπέληδες δεν έκαναν τον κόπο να μελετήσουν τις αρχαιότατες αιγυπτιακές πηγές του Ερμητισμού (Ερμής Τρισμέγιστος), τις οποίες ο Πλατων έμαθε στην Αίγυπτο, και οι «ΑγιοιΠατέρες» αργότερα  έχουν επίσης αξιοποιήσει. Στην ιστορία των θρησκειών σημειώνοντα πρωτίστως τρεις θρησκείες, οι οποίες είναι ολοσχερώς μυστικιστικές και δη η αρχαία αιγυπτιακή ο Βουδδισμός και  ο Ινδουισμός (Επιστημονικές πηγές και όχι οι ανοησίες της Wikipedia : I. Shaw et P. Nicholson, Lexikon des alten Ägypten, Stuttgart 2010 (Orig. Dictionary of Ancien Egypt, London 1995). F.Ebeling, Das Geheimnis des Hermes Trismegistos, Geschichte des Hermetismus, München 2009. K.Mylius (Edit.), Altindische Dichtung und Prosa, Vedische Hymnen, Legenden, Zauberlieder, philosophische und ritualistische Lehren, Leipzig 1978 . H. Mehlig (Edit. et Übersetzer), Weisheit des alten Indien, Band 1: Vorbuddhistische und nichtbuddhistische Texte, Band 2 :Buddhistische Texte, Leipzig und Weimar, 1987 (1200 σελίδες).

Καθημερινή (29.3.20)

 

Χριστιανική Θρησκεία και βαρβαρότητες

Χριστιανική Θρησκεία και  βαρβαρότητες

O  Αυτοκράτωρ του ImperiumRomanum Flavius Thedosius Augustus (τα Λατινικά ήταν ακόμη η αυτοκρατορική γλώσσα, και αυτός ήταν ισπανικής και οχι ελληνικής καταγωγής) έχει   ανακηρύξει τον Χριστιανισμό σε επίσημη ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΗ θρησκεία υπογαμμίζωvτας στο περίφημο   Edictum “ Cunctos populos, quos clementiae nostrae regit temperamentum , in tali volumus religione versari, quam divinum petrum apostolum tradidisse romanis, religio usque ad nunc ab ipso insinuata declarat“ (Διάταγμα «επιθυμούμε όλα τα διάφορα υπήκοα έθνη να ακολουθήσουν την θρησκεία που έχει παραδοθεί από τον άγιο απόστολο Παύλο στους Ρωμαίους και όπως η  από αυτόν διακηρυχθείσα πίστη έως σήμερα υπάρχει». Δική μου μετάφραση). Αυτό το ιστορικό, απάνθρωπο και μισαλλόδοξο  ντοκουμέντο προέβλεπε σκληρές τιμωρίες κατα των «αποστατών», πρώην χριστιανών που επέστρεψαν στην παγανιστική θρησκεία όπως συστηματική κατεδάφιση  όλων των ναών (απάνω στα ερείπια κτίστηκαν χριστιανικές εκκλησίες), δήμευση της περιουσίας και σε πολλές περιπτώσεις  θανάτωση. Πέραν τούτου  έχουν σφαγιασθεί στο ιπποδρόμιο της Θεσαλονίκης χιλιάδες «αιρετικών».

Οποίον  «αγαπάτε αλλήλους» των διεστραμμένων, ανιστόρητων και άσχετων υποκριτών. Από την στιγμή που ο χριστιανισμός έχει ανακηρυχθεί σε αυτοκρατορική θρησκεία έχασε εσαεί την αγνότητά του και έγινε εργαλείο για επίγειους σκοπούς.

Καθημερινή (29.3.20)

Πανεπιστήμια και Επιστημονικές Γνώσεις

Πανεπιστήμια και Επιστημονικές Γνώσεις

1.Τα πανεπιστήμια στις εξελιγμένες χώρες με προτεσταντική
και καλβινιστική παράδοση έχουν μειώσει και τα πανεπιστήμια-ελίτ έχουν σχεδόν καταργήσει τις διαλέξεις. Οι σπουδαστές μελετούν τα υπάρχονται βιβλία, και κατόπιν λαμβάνουν χώραν ασκήσεις και σεμινάρια με σκοπό την εμβάθυνση της ύλης και την εκπαίδεση στο πνεύμα της κριτικής και δημιουργικής σκέψης. Μεγάλο ρόρο παίζουν η Μεθοδική και η Μεθοδολογία. Αλλά τα πανεπιστήμια των χωρών με καθολική, .ορθόδοξη, ισλαμική και κονφουκιανική παράδοση συνεχίζουν τα συνηθισμένα με τις βαρετές διαλέξεις, και εκτός τούτου το αποστηθίζειν εστιάζεται στο επίκεντρο της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Και των εξετάσεων Μεθοδική και Μεθοδολογία είναι παραμελημένες ή ανύπαρκτες. Επί πολλά χρόνια είχα την ευκαιρία να διαπιστώσω αυτές τις διαφορές.

2. Η πανεπιστημιακή κατάρτιση αποτελεί τη conditio sine qua non για ανώτερες σπουδές (μεταπτυχιακά, δοκτοράτα, έρευνες). Χωρίς τέτοιες προϋποθέσεις αποκλείεται τελείως π.χ. να είναι ο γενικά ενδιαφερόμενος σε θέση να διεισδύσει στον πυρήνα των νομικών, οικονομικών , φιλοσοφικών , γλωσσικών, εθνολογικών, αρχαιολογικών κτλ. θεμάτων, όρων και κειμένων.

3. Το διαδίκτυο δευκολίνει πολύ την πρόσβαση σε πηγές και γνώσεις, αλλά λείπουν η Μεθοδική και η Μεθοδολογία, χωρίς τις οποίες οι μεμονομένες γνώσεις έχουν μόνο μειωμένη αξία. Εκτός από αυτό το διαδίκτυο δεν είναι τόσο ανέξοδο. Τώρα τελευταία έχω κάνει την αρνητική εμπειρία, να μην είναι δυνατό να διαβάσω δικό μου σύγγραμμα που δεν το είχα πλέον στη βιβλιοθήκη μου. Το βρήκα σχετικά εύκολα στο διαδίτκτυο , αλλά απαιτούσαν να πληρώσω μόνο για το διάβασμα του κειμένου 25 Ευρώ . Σε πολλές περιπτώσεις ήθελα πολύ να μελετήσω ένα σύγγραμμα κάποιου συναδέλφου πανεπιστημιακού, αλλά πάλι αντιμετώπιζα το οικονομικό πρόβλήμα. Η καλύτερη λύση τέτοιων προβλημάτων είναι η πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη.

4. Φορείς των επιστημονικών γνώσεων είναι ακόμη πρωτίστως τα πανεπιστημιακά εγχειρίδια, τα λεξικά, οι μονογραφίες και τα εξειδικευμένα περιοδικά, τα οποία συγγράφονται από πανεπιστημιακούς και κορυφαίους επιστήμονες των Ακαδημιών ή κέντρων επιστημονικών βασικών ερευνών.
Από εκεί μεταφέρονται σε σύγχρονους τρόπους αποθήκευσης.
Δεν είναι ανάγκη να υπογραμμίσω, ότι η Wikipedia δεν είναι φορέας επιστημονικών γνώσεων, γιατί βρίθει από λάθη.
Καθημερινή (9.3.20)

Flüchtlinge 2020

 

Flüchtlinge 2020

Sachliche Stellungsnahme aus Sicht des Völkerrechts
1. E handelt sich nicht um Flüchtlinge, sondern um Migranten. 2. Es gibt nach Völkerrecht ein Recht auf Ausreise, jedoch kein Recht auf Einreise bzw. auf Einwanderung. 3. Jeder , der illegal einreist bzw. einwandert , verletzt die entsprechenden Gesetze eines Staates und wird deshalb strafrechtlich zur Verantwortung gezogen. 4. Wer illegal kommt und noch dazu Gewalt anwendet, begeht ein Verbrechen und ist hart zu bestrafen 5. Solange es Staaten und Grenzen gibt, sind die Grenzen strikt zu respektieren. 6. Die Grenzen gehören zur Gebietshoheit eines Staates und stellen ein konstitutives Element der Staatlichkeit dar. 7. Staaten,die massenweise illegale und dazu noch unkontrollierte Einwanderung zulassen, hören auf, souveräne Staaten zu sein und sind letzten Endes dem Untergang geweiht. 8. Auf Grund seiner Souveränität entscheidet jeder Staat unter Beachtung seiner legitimen Interessen und der Interessen seiner eigenen Bürger über Fragen der Einreise, bzw. der Einwanderung, es sei denn, es liegen internationale Vereinbarungen über den freien Personenverkehr etc.(z.B. Europarecht) vor. 9. Die einzige völkerrechtlich verbindliche Grundlage für Flüchtlingsfragen ist die internationale „Konvention über die Rechtsstellung des Flüchtlings“ von 1951, welche die Modalitäten über die Gewährung des Asylrechts regelt. 10. Kein Staat ist verpflichtet, Teile oder die ganze Bevölkerung der inzwischen zahlreich gewordenen failed states (misslungene Staaten)zu übernehmen. 11. Unter Anwendung der vergleichenden Methode kann festgestellt werden, dass viele Staate (USA, Kanada,Australien Japan u.a.) strenge Einwanderungsgesetze haben.

Zeit, Münchner Merkur, Facebook : Frankfurter Allgemeine Zeitung, Neue Zürcher Zeitung, Wiener Zeitung, Welt. Süddeutsche Zeitung (1.3.20), Zeit (28.11.20)

___________________________________________________

Dschihadisten als”Flüchtlinge” ?

Diesmal kommen die Flüchlinge grösstenteils aus der letzten Bastion des Islamischen Staates (Idlib). D.h. hochgradig gefährliche Dschihadisten wollen nach Deutschland kommen. Man soll das mit allen MItteln verhindern. Welt Facebook (29.2.20)

Türkei Syrien NATO-Beistandsfall ?

 

Türkei Syrien NATO-Beistandsfall ?

Völkerrechtliche Stellungnahme

1. Die Türkei hat auf fremdem Gebiet nichts zu suchen.
2. Die Türkei begeht eine völkerrechtswidrige Aggression.
3.Syrien hat gemäß Art. 51 der UNO-Charta das Recht auf SELBSTVERTEIDIGUNG.

4. Der im Artikel 5 des NATO-Vertrages von 1949 verankerte casus foederis (Bündnisfall) gilt nur wenn ein NATO-Mitglied angegriffen worden ist. In diesem Falle ist jedoch die Türkei der Angreifer. Infolgedessen sind die NATO-Verbündeten der Türkei nicht im geringsten verpflichtet, ihr Hilfe zu leisten.
Also in concreto :
NATO-Pakt vom 5. April 1949
Artikel 5 : „Die Parteien vereinbaren, dass ein bewaffneter Angriff gegen eine oder mehrere von ihnen in Europa oder Nordamerika als ein Angriff gegen sie alle angesehen werden wird; sie vereinbaren daher, dass im Falle eines solchen bewaffneten Angriffs jede von ihnen in Ausübung des in Artikel 51 der Satzung der Vereinten Nationen anerkannten Rechts der individuellen oder kollektiven Selbstverteidigung der Partei oder den Parteien, die angegriffen werden, Beistand leistet, indem jede von ihnen unverzüglich für sich und im Zusammenwirken mit den anderen Parteien die Maßnahmen, einschließlich der Anwendung von Waffengewalt, trifft, die sie für erforderlich erachtet, um die Sicherheit des nordatlantischen Gebiets wiederherzustellen und zu erhalten.

Zeit, Münchner Merkur und Facebook : Frankfurter Allgemeine Zeitung, Welt, Wiener Zeitung, Süddeutsche Zeitung

Vor jedem bewaffneten Angriff und allen daraufhin getroffenen Gegenmaßnahmen ist unverzüglich dem Sicherheitsrat Mitteilung zu machen. Die Maßnahmen sind einzustellen, sobald der Sicherheitsrat diejenigen Schritte unternommen hat, die notwendig sind, um den internationalen Frieden und die internationale Sicherheit wiederherzustellen und zu erhalten.“

Charta der UNO von 1945

„Artikel 2, Ziff.4 :Alle Mitglieder unterlassen in ihren inter-nationalen Beziehungen jede gegen die territoriale Unversehrtheit oder die politische Unabhängigkeit eines Staates gerichtete oder sonst mit den Zielen der Vereinten Nationen unvereinbare Androhung oder Anwendung von Gewalt

Artikel 51

Diese Charta beeinträchtigt im Falle eines bewaffneten Angriffs gegen ein Mitglied der Vereinten Nationen keineswegs das naturgegebene Recht zur individuellen oder kollektiven Selbstverteidigung, bis der Sicherheitsrat die zur Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit erforderlichen Maßnahmen getroffen hat. Maßnahmen, die ein Mitglied in Ausübung dieses Selbstverteidigungsrechts trifft, sind dem Sicherheitsrat sofort anzuzeigen; sie berühren in keiner Weise dessen auf dieser Charta beruhende Befugnis und Pflicht, jederzeit die Maßnahmen zu treffen, die er zur Wahrung oder Wiederherstellung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit für erforderlich hält.

Schlussfolgerung : Es liegt kein Bündnisfall vor. Infolgedessen sind die anderen NATO-Staaten völkerrechtlich nicht verpflichtet, der Türkei militärisch Beistand zu leisten.

5. Die  Türkei hat  sich vor der Invasion in Syrien mit den NATO-Partnern nicht konsultiert. Die türkische Regierung  hat gleich zum Begin der Invasion die türkischen Soldaten als Helden gefeiert.  In der Türkei konnte eine nationale Begeisterungswelle festgestellt werden. Sogar türkische Kinder in Deutschland liefen mit kleinen Uniformen der türkischen Armee herum, und türkische Fussballspieler in Deutschland  bekannten sich durch das Singen der  Nationalhymne zu der Invasion. Insgesamt tat man so, als ging es um einen fröhlichen Spaziergang. Wie werden nun die Mütter der gefallenen türkischen Soldaten reagieren? Es war von Anfang an klar, dass  diese völkerrechtswidrige Invasion zu einer Katastrophe führen würde. Völkerrechtler

Zeit, Münchner Merkur und Facebook : Frankfurter Allgemeine Zeitung, Welt, Wiener Zeitung, Süddeutsche Zeitung (28.2.20)

____________________________

Idlib, letzte Bastion des Islamishen Staates

In Idlib haben die aus anderen Städten vertriebenen IS-Kämpfer Zuflucht genommen und dort die Macht vollständig an sich gerissen. Es handelt sich in der Tat um die letzte Bastion des Islamischen Staates. Also, die syrische Armee kämpft immer noch gegen Reste des IS. Mögliche Angriffe auf die türkische Armee sind nach Art. 51 der UNO-Charta völkerrechtsgemäß. Die Berufung hingegen der Türkei auf das Selbstverteidigungsrecht stellt eine contradictio in adjecto (Widerspruch in sich) dar. Die Unterstützung der Türkei durch die UNO-Vertreterin der USA ist insofern nicht relevant, weil die USA kein VÖLKERRECHTSBEWUSSTSEIN besitzen.
Der UNO geht es ausschließlich um die sich abspielende humanitäre Katastrophe.

Zeit, Münchner Merkur, Facebook : Frankfurter Allgemeine Zeitung, Süddeutsche Zeitung, Welt, Wiener Zeitung (29.2.20)

Thüringer Polit-Theater

 

Das Thüringer Polit-Theater

In der Kürze liegt die Würze
1.Der Weg der Deutschen hin zu Demokratie war sehr lang und schmerzlich und war zugleich das Ergebnis einer totalen militärischen Niederlage.
2.Die Deutschen hatten kaum Erfahrung mit der Demokratie und besaßen nach dem Zweiten Weltkrieg kein demokratisches Bewusstsein. Ihre Demokratie-Lehrer waren in erster Linie die Amerikaner und die Engländer.
3. Es gelang nicht, die nationalsozialistische Ideologie vollständig auszumerzen. Überreste dieser Ideologie z.B.völkisches Gedankengut, Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus, Rassismus etc. existieren bei einem Teil der deutschen Bevölkerung fort. Dies gilt insbesondere für die Bundesländer Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt. In diesen Gebieten entstehen verkappte neofaschistische oder geheime faschistische Terrorbewegungen ( z. NSU etc.). Historisch betrachtet, gerade in den genannten Regionen Deutschlands feierten die Nationalsozialisten ihre größten Wahlerfolge. Es gibt also eine starke völkische und verkappte faschistoide Tradition.
4.So ist es der relativ leicht gelungen, sich dort zu etablieren. Hinzu kamen noch ökonomische und sozialpsychologische Faktoren sowie einige Fehler der etablierten Parteien.
5.Schlussfolgerungen : a) Die AfD als politischen Paria (Unberührbarer) zu behandeln und total zu isolieren. b) Notwendige Reformen des Parteien- sowie des politischen Systems durchführen. c) Mehr auf das Volk hören.

Zeit, Münchner Merkur, Facebook -Ausgabe : Frankfurter Allgemeine Zeitung, Süddeutsche Zeitung, Focus, Welt, Neue Zürcher Zeitung (7.2.20)

Zu der FDP :

FDP, die Überflüssige

Mein Eindruck : Die FDP ist letzten Endes eine Klientel- und Karrieristenpartei. Sie hat in der deutschen Parteienlandschaft keine Existenzberechtigung mehr. Zeit (6.2.20)

Thüringens FDP-Ministerpräsident von AfD-Gnade : Die “weisen” Brahmanen der FDP kooperieren indirekt mit den politischen Parias (Unberührbare) der AfD. Das politische Kastensystem Germaniae ist in Gefahr. Kurzum : Neofaschisten ante portas. Zet (6.2.20)

Braune Tradition Thüringens

“Den größten Erfolg erzielten wir in Thüringen. Dort sind wir heute wirklich die ausschlaggebende Partei.[...] Die Parteien in Thüringen, die bisher die Regierung bildeten, vermögen ohne unsere Mitwirkung keine Majorität aufzubringen.”

A. HitIer, 02.02.1930

 

Palästinenser, Historisch-Ethnologische Sicht

Palästinenser, Historisch-Ethnologische Sicht

1.Ethnonym (Name der Nation) , Toponym (Landesname)

Die Alten Philister waren im Orient bekannt als prst (Ägyptisch), palascht/pilischt (Assyrisch), peläschät , pelisim ( Hebräisch), Philistinoi (Griechisch), Philisthiim, Philisthini, Palaestini (Latein ).

Das Toponym Palaestina wurde in Verbindung mit Syria von den römischen Eroberern als Verwaltungsbezeichnung eines relativ großen Gebietes verwendet, zudem die heutigen Länder Syrien, Israel, West-Jordanien, Palästina und der Gaza-Streifen gehörten. Danach wurde das Toponym Palaestina nicht mehr verwendet. Statt dessen hieß nach der Eroberung durch die Türken 1517 das gesamte Gebiet „Emirat Syrien“.

Nach dem Ersten Weltkrieg , an dem die Araber als Verbündete England teilgenommen hatten, waren diese fest davon überzeugt, dass nach dem Zusammenbruch des Osmanischen Weltreiches mit Unterstützung der Engländer ein neuer Staat mit dem Namen Philastin (Palästina) entstehen würde. Jedoch bereits 1917 versprachen die Engländer in der Balfour-Deklaration den Juden (Jewish Agency) die Gründung eines eigenen Staates ( wörtlich : „eine nationale Heimstätte für das jüdische Volk in Palästina“). Somit betrogen sie die „Verbündeten“ Araber.

Im Jahre 1920 begann die Einwanderung von Juden aus europäischen Ländern in Palästina, obwohl die Araber strikt dagegen waren und sich gegen das englische Mandats-Regime mehrfach erhoben. Dies veranlasste England, 1939 die eigenen Pläne zu revidieren und die Gründung eines unabhängigen arabohebräischen Staates vorzuschlagen.Letztendlich beschloß die UN-Generalversammlung 1947 in der „Teilungsresolution“ die Gründung von zwei Staaten in Palästina und zwar eines jüdischen und eines arabischen Staates. Einen Tag nach der Beendigung des britischen Mandats 1948 proklamierten die Juden den Staat Israel. Aber erst 1988 proklamierte die PLO, diePalästinensische Befreiungsbewegung, den Staat Palästina, der aus der Westbank und dem Gaza-Streifen besteht. Der neue Staat  in statu nascendi (im Entstehungsprozeß) ist von zahlreichen Staaten diplomatisch anerkannt worden und besitzt Beobachter-Status bei wichtigen internationalen Organisationen. Schlussfolgerung : Das Ethnonym Palästinenser und das Toponym Palästina haben sich international durchgesetzt.

2. Ethnogenese (Herkunft und Entstehung ) der heutigen Palästinensischen Nation

Palästina war bereits im 7. Jt. v.C. besiedelt. Im 3. Jt. drangen semitische Nomaden und Halbnomaden unter dem Gesamt-Ethnonym Kanaaniter in die fruchtbare Küstenebene ein und gingen allmählich zum Ackerbau über. Sie gründeten u.a. die wohlbekannte Stadt Jericho, die später über eine hohe Kultur verfügte. Im 2. Jt. folgten die amoritischen, israelitischen und aramäischen Halbnomaden und Kleinviehzüchter, die von den bereits ansässigen Kanaanitern entwickelte Kultur übernahmen. Auch sie fingen an, Ackerbau zu betreiben.

Die historischen Philister gehörten zu den „Seevölkern“( Scherden, Schekelesch, Turscha, Danuna (Danaer ?), Akaiwaschat (Achäer?) , die 1200 v C. vom Balkan kommend, mehrere Königreiche zerstörten und schließlich vom Pharao Ramses III besiegt und im heutigen Gaza-Streifen angesiedelt wurden. Sie bemächtigten sich der kanaanitischen Städte Ekron, Asdod, Askalon, GAZA und Gath und machten daraus eine Pentapolis ( Fünf-Städte-Bund). Sie unterwarfen sich ferner die israelitischen Stämme, bis sie unter David (1000 V, Chr.) ihre Unabhängigkeit erlangten ( Legende von David und Goliath). Die Philister wurden von der kulturell überlegenen kanaanitischen Bevölkerung assimiliert, aber bildeten weiterhin eine herrschende Kriegerkaste. So verwundert es nicht, dass sie bis zur Römerzeit die treibende Kraft unter den Philister-Staaten im Kampf gegen spätere Eroberer (Assyrer, Babylonier, Perser, Alexander und Diadochen) waren.

3. Sprache

Die historischen Philister hatten ihre eigene indoeuropäische Sprache, von der allerdings nur Einzelwörter übrig geblieben sind. Nachdem die gesamte Küste des östlichen Mittelmeeres von den Persern erobert wurde, übernahmen die Einwohner die Aramäische (altsyrische) Sprache , die interessanterweise zu Sprache des persischen Weltreiches erhoben wurde. Nach der Eroberung des Gebietes durch die muslimischen Arabererfolgte eine schnelle Arabisierung und Islamisierung der Bevölkerung mit wenigen Ausnahmen (Juden, Aramäer etc.). Es ist darauf hinzuweisen, dass Aramäisch, Hebräisch und Arabisch zu der großen Familie der semitischen Sprachen gehören.

Schlussfolgerung

Die heutigen Palästinenser sind Nachkommen der Urbevölkerung , der Kanaaniter, der Philister und der Araber. Sie stellen also, wie die meisten Völker der Erde, eine Mischung von recht unterschiedlichen Stämmen und Völkern dar. Somit ist die ethnische Selbstbezeichnung Palästinenser durchaus legitim.

Quellen

-H. Freydank et alt., Der Alte Orient in Stichworten, Leipzig,1978, S. 336, 391.

-J. Irmscher (Hrg.), Lexikon der Antike, Leipzig, 1987, S. 533.

-Große Enzyklopädie, Band 7, Köln, 1990, S. 3756/57 , 3853.

-H. Haarmann, Lexikon der untergegangenen Völker, München, 2012, S. 218.

-J. Guter, Das große Lexikon der Völker, Köln, S. 302.

-H. Haarmann, Lexikon der untergegangenen Sprachen, München, 2004, S. 44, 162.

-F. Bodmer, Die Sprachen der Welt, Köln, 1997, S. 162, 180, 227.

Veröffentlicht als größerer Fachkommentar in : Wiener Zeitung,  Frankfurter Allgemeine Zeitung , Tagesspiegel und Die Welt (alle elektronische Ausgabe), (6.8.14.)

Münchner Merkur (29.1.20), Facebook (29.1.20) : Frankfurter Allgemeine Zeitung, Neue Zürcher Zeitung, MM, Stern, Süddeutsche Zeitung, Welt, Zeit

Trump und die Palästinenser

Der „Plan“ Trumps (über zwei Staaten)

geht von der Prämisse aus, dass die zahlreichen Siedlungen Israels auf palästinensischem Gebiet von den Palästinensern anerkannt werden. Man merkt schon, dass es in der Welt Trumps und Netanjahus kein Völkerrecht gibt. Und Netanjahu freut sich diebisch.
In der internationalen Diplomatie ist es üblich, dass der Vermittler völlig neutral ist. In diesem Falle unterstützt jedoch der selbsternannte Vermittler uneingeschränkt die eine Seite. Das verstösst gegen Art. 33 der UNO-Charta.

Es ist aber klar zu stellen : „ex injuria non jus oritur „ : „aus dem Unrecht entsteht kein Recht“. Niemals werden die Palästinenser den völkerrechtswidrigen Raub ihrer Heimat akzeptieren. Als Völkerrechtler betrachte ich diese „Initiative“ als nicht akzeptabel, als Verhöhnung des leidgeprüften palästinensischen Volkes, als Instinktlosigkeit und als Provokation.
Nach Völkerrecht gehört die Annexion fremden Gebietes zu den größten Verbrechen überhaupt. Und dennoch Netanjahu begeht dieses Verbrechen mit lachendem Gesicht leichtfertig und verantwortungslos. Er gefährdet dabei, perspektivisch betrachtet, die physische Existenz des israelischen Volkes im Nahen Osten. Glaubt er im Ernst, dass die islamische Welt sich damit abfinden wird ? (ich bin kein Araber). Zeit, Münchner Merkur , ferner Facebook: FAZ, Stern, SDZ , NZZ, Welt  (28.1.20)

_____________________________________________________________

Trumps „Plan“ ist ferner Ausdruck von Instinktlosigkeit, Plumpheit Ignoranz und Skrupellosigkeit. Nach Artikel 33 ist er als leidenschaftlicher und damit als einseitiger Unterstützer Netanjahus nicht dazu geeignet, als Vermittler aufzutreten. Für Trump sind Völkerrecht und DIPLOMATIE ohnehin ein Buch mit sieben Siegeln. Mnchner Merkur (29.1.20)

____________________________________________________________________

Thukydides (Begründer der Geschichtswissenschaft und derTheorie der Internationalen Beziehungen)

„Geschichte des Peloponnesischen Krieges“

(Θουκyδίδης, Ιστορία του Πελοποννησιακού
Πολέμου, V 89)

„…τα δυνατά δ` εξ ων εκάτεροι αληθώς
φρονούμεν διαπράσσεσθαι, επισταμένους προς ειδώτας ότι δίκαια μεν εν τω
ανθρωπείω λόγω από της ίσης ανάγκης κρίνεται, δυνατά δε οι προύχοντες πράσσουσι
και οι ασθενείς ξυγχωρούσιν“ (… das Recht im menschlichen Verkehr nur bei
gleichem Kräfteverhältnis zur Geltung kommt, die Särkeren aber alles in ihrer
Macht Stehende durchsetzen und die Schwachen sich fügen“), bekannt in den
Politischen Wissenschaften als: „Die Starken tun, was sie wollen, die Schwachen
leiden, was sie müssen!“, Zeit, Münchner Merkur (29.1.20) und Facebook : NZZ, FAZ, Welt, Zeit, Stern (29.1.30)

Türkische Schulen für türkische Schüler in Deutschland ?

Türkische Schulen für türkische Schüler in Deutschland ?

Aus Sicht des Internationalen Vertragsrechts

Es gibt  ein  ernsthaftes  Problem : Deutsche Schulen in der Türkei für türkische Schüler (ganz normal).  Türkische Schulen in Deutschland  ebenfalls für türkische Schüler (nicht  normal.

Aber nach den üblichen  internationalen Vertragsrechtsbeziehungen müsste die Reziprozität (Gegenseitigkeit)  ganz anders aussehen :  Deutsche Schulen in der Türkei für türkische Schüler und türkische Schulen in Deutschland  für deutsche Schüler (ganz normal). Jedoch türkische Schulen in Deutschland für türkische Schüler ( nicht normal, daher inakzeptabel).

Mein Eindruck : Der türkische Vorschlag ist direkt gegen die Integration der türkischen Jugendlichen  und dient der Verewigung des islamischen Menschen-und Gesellschaftsbildes  auch in Deutschland , was  dem westlichen demokratischen und freiheitlichen System widerspricht.

Die Zeit , Münchner Merkur ( 11.1.20)  , Focus Facbook-Ausgabe (11.1.20)

NATO-Bündnisfall im Falle eines Krieges zwischen den USA und dem Iran ?

 

NATO-Bündnisfall im Falle eines Krieges zwischen den USA und dem Iran ?

Notwendige Klarstellungen

Artikel 5 des NATO-Vertrages legt genau fest, wann der Casus foederis  (Bündnisfall) eintritt.  Es sei darauf hingewiesen, dass die USA international schalten und walten, wie sie es ihnen beliebt und dabei keinen Wert auf die Meinung der anderen NATO-Partner legen. Diese werden vielmehr als Vasallen der Supermacht betrachtet und behandelt. So haben sie vor der Tötung des iranischen Generals keinesfalls ihre NATO-Partner konsultiert. Nach all den Erfahrung mit den zahlreichen Lügen der USA –Aministration vor der militärischen Aggression gegen den Irak und dem Sturz Saddam Husseins, wodurch das bekannte Chaos im Vorderen Orient  entstanden ist, könnte man mit Recht annehmen, dass die USA einen Bündnisfall nach der gleichen Methode inszenieren werden.So käme allerdings die Realisierung des Artikels 5  nicht in Frage.

Es ist nunmehr an der Zeit, dass die friedliebenden  Staaten unter den NATO-Mitgliedern von den friedensgefährdenden Abenteuern des unberechenbaren amerikanischen Präsidenten distanzieren. Es sei klargestellt : Deutschland hat mit den Machenshaften der USA nichts zu tun.

 Artikel 5 des NATO-Vertrages    : „Die vertragschliessenden Staaten sind darüber einig, daß ein bewaffneter Angriff gegen einen oder mehrere von ihnen in Europa oder Nordamerika als ein Angriff gegen sie alle betrachtet werden wird, und infolgedessen kommen sie überein, dass im Falle eines solchen bewaffneten Angriffs jeder von ihnen in Ausübung des in Artikel 51 der Charta der Vereinten Nationen anerkannten Rechts zur persönlichen oder gemeinsamen Selbstverteidigung den Vertragsstaat oder die Vertragsstaaten, die angegriffen werden, unterstützen wird, indem jeder von ihnen für sich und im Zusammenwirken mit den anderen Vertragsstaaten diejenigen Maßnahmen unter Einschluss der Verwendung bewaffneter Kräfte ergreift, die er für notwendig erachtet, um die Sicherheit des nordatlantischen Gebietes wiederherzustellen und aufrechtzuerhalten.“

Ich würde jedem empfehlen, den folgenden Artikel der UNO-Charta genau zu lesen : u.a. „bewaffneter  Angriff“ „Wahrung oder Wiederherstellung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit“.

Artikel 51 der UNO-Charta :

„Diese Charta beeinträchtigt im Falle eines bewaffneten Angriffs gegen ein Mitglied der Vereinten Nationen keineswegs das naturgegebene Recht zur individuellen oder kollektiven Selbstverteidigung, bis der Sicherheitsrat die zur Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit erforderlichen Maßnahmen getroffen hat. Maßnahmen, die ein Mitglied in Ausübung dieses Selbstverteidigungsrechts trifft, sind dem Sicherheitsrat sofort anzuzeigen; sie berühren in keiner Weise dessen auf dieser Charta beruhende Befugnis und Pflicht, jederzeit die Maßnahmen zu treffen, die er zur Wahrung oder Wiederherstellung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit für erforderlich hält“. Münchner Merkur ( 10.1.20)

 

USA-Iran, Tötung eines iranischen Generals, Reaktion des Iran

Irrtum des Iran ,

da der Artikel 51 der UNO-Charta /Recht auf Selbstverteidigung) sehr großzügig, d.h. falsch interpretiert wird.
“Art. 51 Diese Charta beeinträchtigt im Falle eines bewaffneten Angriffs gegen ein Mitglied der Vereinten Nationen keineswegs das naturgegebene Recht zur individuellen oder kollektiven Selbstverteidigung, bis der Sicherheitsrat die zur Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit erforderlichen Maßnahmen getroffen hat. Maßnahmen, die ein Mitglied in Ausübung dieses Selbstverteidigungsrechts trifft, sind dem Sicherheitsrat sofort anzuzeigen; sie berühren in keiner Weise dessen auf dieser Charta beruhende Befugnis und Pflicht, jederzeit die Maßnahmen zu treffen, die er zur Wahrung oder Wiederherstellung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit für erforderlich hält.”
Richtige Interpretation : Der Angriff liegt vor a) bei einer kriegerischen Überschreitung der Grenzen oder beim Beschuss des Territoriums über die Grenzen hinweg. Im Falle des iranischen Generals erfolgte jedoch die Tötung auf irakischem Gebiet. Somit liegt kein Angriff im Sinne des Artikels 51 vor. Eine wesentliche Voraussetzug für die Ausübung des Rechts auf Selbstverteidigung ist die zeitlich unmittelbare militärische Reaktion auf einen Angriff. Auch das ist nicht passiert. Zu beachten ist ferner das Prinzip der Verhältnismäßigkeit. Wenn aber , wie die iranische Presse behauptet, durch den Beschuss mit Raketen des Militärflughafens über 80 “Terroristen” seien getötet worden , dann stellt dies einen Exzess, das heißt, eine Verletzung des Völkerrechts dar.
Münchner Merkur (8.1.20) und in Facebook-Ausgabe : Neue Zürcher Zeitung, Wiener Zeitung, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Süddeutsche Zeitung

_________________________________________________________

Trump, paranoider Präsident

Das Maß ist voll. Trump stellt eine große
Gefahr für den Weltfrieden dar. Es ist zwar unvorstellbar, aber wahr : Die einzige Supermacht der Welt wird von einem paranoiden Menschen geführt. Gott und die Götter mögen die Menschheit vor ihm schützen.

Wo bleiben eigentlich die amerikanischen “Experten” fü die Theory of international Relations und allgemeinen für die political “sciences” ? Hat er keine Fachberater ?
Münchner Merkur. Die Zeit (7.1.20)

____________________________________________________________

USA-Iran, Tötung eines iranischen Generals

Eine vernünftige Regierung   bevorzugt in den internationalen Beziehungen das diplomatische Florett, aber die jetzige amerikanische Regierung mag besonders  das Kriegsbeil. Dieses unkluge und ungerechtfertigte Vorgehen  der USA wird  die ohnehin brisante Lage im Orient  weiter destabilisieren.
Sollte  andererseits der Iran zu unbedachten kriegerischen  Handlungen schreiten, wird er  durch die geballte militärische Kraft der hochmodernen Armeen  der USA, Israels und Saudi-Arabiens vollständig vernichtet. Hierdurch wird Saudi-Arabien zu der führenden Macht im Persischen Golf aufsteigen, was ohnehin das Ziel des Kronprinzen der Saudis ist.  Vor dem Sturz Saddam Husseins durch die USA gab es in dieser Region drei rivalisierende Regional-Großmächte : Irak, Iran, Saudi-Arabien.  Nach  Saddam  stieg der Iran zu der beherrschenden Regional-Großmacht auf.
Eine Beseitigung des iranischen theokratischen Regimes wäre übrigens für Israel ein Geschenk Gottes, denn das wäre zugleich das Ende von Hisbollah und Hamas, die Israel vernichten wollen.

Seit etwa zwei Jahren wird eine Annährung von Israel und dem SUNNITISCHEN Saudi-Arabien angestrebt, davon ausgehend, dass beide Staten einen gemeinsamen Feind haben und zwar den SCHIITISCHEN Iran.

Zeit, Münchner Merkur  (3.1.20), ferner in der Facebook-Ausgabe vom 3.1.20: Frankfurter Allgemeine Zeitung, Süddeutsche Zeitung, Spiegel, Wiener Zeitung, Neue Zürcher Zeitung

USA, Völkerrechtswidriges, Skrupelloses Verhalten

Das völkerrechtswidrige und skrupellose Verhalten der USA (Sanktionen gegen Nordstream)

Aus der UNO-Prinzipien-Deklaration von 1970. Sie gilt als authentische Interpretation der UNO-Charta als rechtsverbindlich. Die internationalen Beziehungen sind keine Prärie, auf der sich die USA extrem egoistisch, aggressiv und ohne irgendwelche Skrupel austoben dürfen. Die in der UNO-Charta verankerten Grundsätze stellen zugleich die grundlegenden Völkerrechtsprinzipien dar, die im allgemeinen auch als Ausdruck höherer Zivilisationsstufe betrachtet werden. Die USA verhalten sich also nicht nur völkerrechtswidrig, sondern auch unzivilisiert.
„Die Pflicht der Staaten, im Einklang mit der Charta miteinander zusammenzuarbeiten. Die Staaten haben die Pflicht, ungeachtet der Unterschiede ihrer politischen, wirtschaftlichen und sozialen Systeme in den verschiedenen Bereichen der internationalen Beziehungen miteinander zusammenzuarbeiten, um den Weltfrieden und die internationale Sicherheit zu wahren und internationale wirtschaftliche Stabilität und Fortschritt, das allgemeine Wohl der Nationen und eine internationale Zusammenarbeit zu fördern, die von jeder Diskriminierung auf Grund dieser Unterschiede frei ist.
Zu diesem Zweck a) arbeiten die Staaten mit den anderen Staaten bei der Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit zusammen; b) arbeiten die Staaten bei der Förderung der allgemeinen Achtung und Einhaltung der Menschenrechte und Grundfreiheiten für alle sowie bei der Beseitigung aller Formen der Rassendiskriminierung und aller Formen der religiösen Intoleranz zusammen; c) gestalten die Staaten ihre internationalen Beziehungen auf wirtschaftlichem, sozialem, kulturellem und technischem Gebiet und auf dem Gebiet des Handels im Einklang mit den Grundsätzen der souveränen Gleichheit und der Nichtintervention; d) haben die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen die Pflicht, im Einklang mit den einschlägigen Bestimmungen der Charta, gemeinsam und jeder für sich mit den Vereinten Nationen zusammenzuarbeiten. Die Staaten sollen auf wirtschaftlichem, sozialem und kulturellem Gebiet sowie auf dem Gebiet der Wissenschaft und Technologie und zur Förderung des weltweiten Fortschritts auf dem Gebiet der Kultur und der Bildung zusammenarbeiten. Die Staaten sollen zur Förderung des wirtschaftlichen Wachstums in der ganzen Welt, insbesondere in den Entwicklungsländern, zusammenarbeiten“.
Insgesamt verletzen die USA folgende grundlegende Völkerrechtsprinzipien : die friedliche internationale Zusammenarbeit ,die souveräne Gleichheit der Staaten und das Verbot der Einmischung in die inneren Angelegenheiten anderer Staaten. Ich glaube, es ist an der Zeit, dass ein überzeugendes Gegengewicht gegenüber der verantwortungslosen, unwürdigen und skrupellosen Supermacht USA , die die internationale Rechtsordnung ( Völkerrecht, Internationales Wirtschaftsrecht, Internationales Finanzrecht ) systematisch zerstört, geschaffen wird, bevor es zu spät ist. Eins steht für mich fest : Europa kann sich auf die USA nicht mehr verlassen. Es ist daher zutiefst beschämend, dass Deutschland sich von den USA nicht nur erniedrigen , sondern auch vergewaltigen lässt. ENAF IS ENAF. Ansonsten siehe ISBN 978-620-0-44488-2. Zeit , Münchner Merkur (18.12.2019), Frankfurter Allgemeine Zeitung Facebook-Ausgabe (18.12.2019), Frankfurter Allgemeine Zeitung, Focus, Leipziger Volkszeitung ( Focus-Ausgabe, 21.12.19)

Buch Gleichgewichtstheorie

Buch
Gleichgewichtstheorie
Geschichte, Gegenwart, Prognose
ISBN: 978-620-0-44488-2
Contributor: Panos Terz
Status: Veröffentlicht
Saarbrücken 27. 11. 2019

In honorem Graeci Thukydides patris scienciae europaeae historicae

Thukydides

„Geschichte des Peloponnesischen Krieges“

(Θουκyδίδης, Ιστορία του Πελοποννησιακού Πολέμου, V 89)

„…τα δυνατά δ` εξ ων εκάτεροι αληθώς φρονούμεν διαπράσσεσθαι, επισταμένους προς ειδώτας ότι δίκαια μεν εν τω ανθρωπείω λόγω από της ίσης ανάγκης κρίνεται, δυνατά δε οι προύχοντες πράσσουσι και οι ασθενείς ξυγχωρούσιν“ (… das Recht im menschlichen Verkehr nur bei gleichem Kräfteverhältnis zur Geltung kommt, die Särkeren aber alles in ihrer Macht Stehende durchsetzen und die Schwachen sich fügen“), bekannt in den Politischen Wissenschaften als: „Die Starken tun, was sie wollen, die Schwachen leiden, was sie müssen!“

Vorwort

Die vorliegende Abhandlung ist das Ergebnis jahrelanger Grundlagenforschung. Sie wurde sukzessive auch durch gezielte Publikationen zu Teilfragen sowie durch umfangreiche Spezialvorlesungen vorbereitet. Das Thema befindet sich im Schnittpunkt von Geschichte, Theorie der internationalen Beziehungen und Völkerrechtssoziologie. Die Methodologie ist daher universalhistorisch, global und komplex.

Historisch betrachtet, haben sich mit der Gleichgewichtsproblematik  in erster Linie europäische Völkerrechtler befasst. Jedoch nach dem zweiten Weltkrieg übernahmen amerikanische Politologen die Führung, die das Völkerrecht beiseite geschoben haben und außerdem Apologetik der USA-Außenpolitik betreiben. Im Mittelpunkt der Untersuchung stehen hauptsächlich das Gleichgewicht, die Gegengewichte, die Allianzen, die Stabilität, die Veränderung, die Bipolarität, die polygonale Welt, die Hegemonie und das kollektive Sicherheitssystem der UNO.

INHALTSVERZEICHNIS

1       Gleichgewicht in der Geschichte (Anfänge bis Ende der 40er Jahre des 20. Jh.)  8

1.1    Begründung der Themenstellung und Methodologisches ………….. 8

1.2    Linguistische Aspekte des Gleichgewichts…………………………….. 17

1.3    Wesen und Bedeutung des Gleichgewichts……………………………. 17

1.4    Anfänge der Gleichgewichtspolitik im Alten Orient, in Indien
und im Antiken Hellas………………………………………………………. 23

1.5    Das Gleichgewicht in Europa (Theorie und Praxis)…………………. 25

1.5.1 Allgemeine Aspekte………………………………………………………….. 25

1.5.2 Die europäische Gleichgewichtspolitik vom 14. bis zum 16. Jh… 29

1.5.3 Die ambivalente Haltung Frankreichs zum Gleichgewicht in
Europa im 17. und 18. Jh………………………………………………….. 31

1.5.4 Die besondere Rolle Englands als „Zünglein an der Waage“ des
europäischen Gleichgewichts (16. – 18. Jh.)………………………….. 35

1.5.5 Die europäische Gleichgewichtspolitik im 19. sowie im 20. Jh.
bis 1945………………………………………………………………………….. 39

1.6    Schlussfolgerungen…………………………………………………………… 43

1.7    Anmerkungen………………………………………………………………….. 46

2       Das Gleichgewicht nach dem Zweiten Weltkrieg
(Theorie und Praxis)…………………………………………………………. 56

2.1    Die Bipolarität zwischen den USA und der ehemaligen
Sowjetunion……………………………………………………………………. 56

2.2    Das militärstrategische Gleichgewicht als spezieller Ausdruck
der Bipolarität………………………………………………………………….. 58

2.3    Das Gleichgewicht im Spannungsfeld von Stabilität und
Veränderung……………………………………………………………………. 60

2.4    Supermacht, Hegemon und Imperium unter den Bedingungen
des gestörten Weltgleichgewichts…………………………………………. 72

2.5    Multipolarität, multipolares Gleichgewicht, Weltgleichgewicht….. 79

2.6    Das Verhältnis von Gleichgewicht und kollektivem
Sicherheitssystem……………………………………………………………… 81

2.7    Ausblick – Prognose…………………………………………………………. 85

2.8    Schlussfolgerungen…………………………………………………………… 89

2.9    Anmerkungen………………………………………………………………….. 93

Literaturverzeichnis………………………………………………………………….. 101

 

Europa, Hellas, Orient

Europäischer Gedanke

1.Consensus generalis professorum et doctorum : Der Orient hattegegenübr derGriechen einn großen historischen Vorsprung : landwirtschaftliche Revolution, erste Staaten, erste Städte, erste Gesetzbücher, erste Schulen,erste Schrift etc. Die Griechen haben von den Orientalen (Ägypter, Syrer , Babylonier) vieles übernommen und kreativ weiter entwickelt : Sie haben übernommen  von den Syrern die Schrift und die Liebesgöttin Aphrodite (Aschterut), von den Ägyptern die Gesetzgebung,die Verwaltung,die Medizin, de Architektur, die Musiktheorie,die Geometrie und das Bibliothekswesen und von den Babyloniern die Mathematik ud die Astronomie.

Die besonderen Leistungen der Griechen sind die Demokratie, die Entdeckung des Individuums, der Freiheitsgedanke,der Wettbewerbsgedanke, die Dynamik und die Kreativität, das Theater und vor allem die Philosophie, die Theorie und die Methodologie. Die Römer haben die Leistungen der Griechen übernommen, teilweise angewandt und das hochentwickelte Rechtswesen hinzugefügt. Gerade diese Geschichtsgestaltenden Glanzleistungen der Griechen und der Römer dind die zivilisatorische Grundlage des Kulturkreises des Westens (Abendland).

2.Die folgenden Völker haben nach Beendigung des Mittelalters zu Entwicklung Europas beigetragen : die Italiener (Renaissance),die Engländer (Rechte und Freiheiten der Bürger, Beginn der Aufklärung, Parlamentarismus,Industrierevolution, Kapitalismus ) die Franzosen ( Weiterentwicklung der Aufklärung, bürgerliche Revolution, Menschenrechte, bürgerlicher Staat) und die Deutschen (Philosophie).

3. Die Zukunft Europas sind wahrhaftig die Vereinigten Staaten von Europa. Dies allerdings setzt die Übertragung von souveränen Rechten der Staaten auf die gemeinsamen paneuropäischen Organe. Gerade dagegen wenden sich nationalistische Kräfte einiger Staaten. Darauf haben wir schon in den 80er Jahren hingewiesen. Dem Wesen nach handelt es sich um die letzten Zuckungen der Nationalismen, zu deren Überwindung in erster Linie die gezielte Förderung des europäischen Gedankens in den Schulen und darüber hinaus beitragen kann.

Neue Zürcher Zeitung Facebook (19.10.19)

Meinungsfreiheit als Menschenrecht ist nicht absolut

Darf Facebook Nutzer wegen Merkel-Hasspost sperren?
In einem Facebook-Post wird Kanzlerin Angela Merkel (CDU) attackiert, Geflüchtete werden angefeindet.
Daraufhin löscht Facebook den Beitrag und sperrt einen Nutzer, der ihn teilte.
Ob das rechtlich zulässig war, darüber hat das Oberlandesgericht München zu befinden.LVZ (22.10.19)
_______________________________________________

Die Meinungsfreiheit ist nicht absolut

Unbedingt lesen, denn je niedriger die Bildung ist , desto größer ist die Neigung zu hetzen und desto verlockender ist das Sirenengeheul der Menschen- und Demokratiefeindlichen Rechtsradikalen.
Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte
vom 16. Dezember 1966
„Artikel 19
(1) Jedermann hat das Recht auf unbehinderte Meinungsfreiheit.
(2) Jedermann hat das Recht auf freie Meinungsäußerung; dieses Recht schließt die Freiheit ein, ohne Rücksicht auf Staatsgrenzen Informationen und Gedankengut jeder Art in Wort, Schrift oder Druck, durch Kunstwerke oder andere Mittel eigener Wahl sich zu beschaffen, zu empfangen und weiterzugeben.
(3) Die Ausübung der in Absatz 2 vorgesehenen Rechte ist mit besonderen Pflichten und einer besonderen Verantwortung verbunden. Sie kann daher bestimmten, gesetzlich vorgesehenen Einschränkungen unterworfen werden, die erforderlich sind
a) für die Achtung der Rechte oder des Rufs anderer;
b) für den Schutz der nationalen Sicherheit, der öffentlichen Ordnung (ordre public), der Volksgesundheit oder der öffentlichen Sittlichkeit.

Artikel 20
(1) Jede Kriegspropaganda wird durch Gesetz verboten.
(2) Jedes Eintreten für nationalen, rassischen oder religiösen Hass, durch das zu Diskriminierung, Feindseligkeit oder Gewalt aufgestachelt wird, wird durch Gesetz verboten.“
__________________________________________________
Internationales Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung vom 7. März 1966
„Artikel 4
Die Vertragsstaaten verurteilen jede Propaganda und alle Organisationen, die auf Ideen oder Theorien hinsichtlich der Überlegenheit einer Rasse oder einer Personengruppe bestimmter Hautfarbe oder Volkszugehörigkeit beruhen oder die irgendeine Form von Rassenhass und Rassendiskriminierung zu rechtfertigen oder zu fördern suchen; sie verpflichten sich, unmittelbare und positive Maßnahmen zu treffen, um jedes Aufreizen zur Rassendiskriminierung und alle rassisch diskriminierenden Handlungen auszumerzen; zu diesem Zweck übernehmen sie unter gebührender Berücksichtigung der in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte niedergelegten Grundsätze und der ausdrücklich in Artikel 5 des vorliegenden Übereinkommens genannten Rechte unter anderem folgende Verpflichtungen: a) jede Verbreitung von Ideen, die sich auf die Überlegenheit einer Rasse oder den Rassenhass gründen, jedes Aufreizen zur Rassendiskriminierung und jede Gewalttätigkeit oder Aufreizung dazu gegen eine Rasse oder eine Personengruppe anderer Hautfarbe oder Volkszugehörigkeit sowie jede Unterstützung rassenkämpferischer Betätigung einschließlich ihrer Finanzierung zu einer nach dem Gesetz strafbaren Handlung zu erklären, b) alle Organisationen und alle organisierten oder sonstigen Propagandatätigkeiten, welche die Rassendiskriminierung fördern und dazu aufreizen, als gesetzwidrig zu erklären und zu verbieten und die Beteiligung an derartigen Organisationen oder Tätigkeiten als eine nach dem Gesetz strafbare Handlung anzuerkennen, c) nicht zuzulassen, dass staatliche oder örtliche Behörden oder öffentliche Einrichtungen die Rassendiskriminierung fördern oder dazu aufreizen.“
Informationen: a) : Beide UNO-Pakte sind von Deutschland RATIFIZIERT und in nationales Recht transformiert worden. Sie stellen damit deutsches Recht dar. B) Die Menschenrechte und die Grundfreiheiten sind nicht absolut.

Türkische Militärinvasion in Syrien ist Völkerrechtsbruch

 

Türkische Militärinvasion in Syrien ist Völkerrechtsbruch

Die Invasion der türkischen Armee in Syrien stellt eine eklatante
Verletzung des Völkerrechts und speziell des wichtigsten Charta-Prinzips des
Verbots der Gewaltandrohung und Gewaltanwendung dar. Syrien hat gemäß Art. 51 das individuelle und
kollektive Recht der Selbstverteidigung.

Der im Artikel 5 des NATO-Vertrages von 1949 verankerte casus foederis
(Bündnisfall) gilt nur wenn ein NATO-Mitglied angegriffen worden ist. In diesem
Falle ist jedoch die Türkei der Angreifer. Infolgedessen sind die NATO-Verbündeten
der Türkei nicht im geringsten vepflichtet , ihr Hilfe zu leisten.

Also in concreto :

NATO-Pakt vom 5. April1949

Artikel 5

Die Parteien vereinbaren, daß ein bewaffneter Angriff gegen eine oder
mehrere von ihnen in Europa oder Nordamerika als ein Angriff gegen sie alle
angesehen werden wird; sie vereinbaren daher, daß im Falle eines solchen
bewaffneten Angriffs jede von ihnen in Ausübung des in Artikel 51 der Satzung
der Vereinten Nationen anerkannten Rechts der individuellen oder kollektiven
Selbstverteidigung der Partei oder den Parteien, die angegriffen werden,
Beistand leistet, indem jede von ihnen unverzüglich für sich und im
Zusammenwirken mit den anderen Parteien die Maßnahmen, einschließlich der
Anwendung von Waffengewalt, trifft, die sie für erforderlich erachtet, um die
Sicherheit des nordatlantischen Gebiets wiederherzustellen und zu erhalten.

Vor jedem bewaffneten Angriff und allen daraufhin getroffenen Gegenmaßnahmen
ist unverzüglich dem Sicherheitsrat Mitteilung zu machen. Die Maßnahmen sind
einzustellen, sobald der Sicherheitsrat diejenigen Schritte unternommen hat,
die notwendig sind, um den internationalen Frieden und die internationale
Sicherheit wiederherzustellen und zu erhalten.

Charta der UNO von 1945

Artikel 2, Zifgf.4 :Alle Mitglieder
unterlassen in ihren inter-nationalen Beziehungen jede gegen die territoriale
Unversehrtheit oder die politische Unabhängigkeit eines Staates gerichtete oder
sonst mit den Zielen der Vereinten Nationen unvereinbare Androhung oder
Anwendung von Gewalt

Artikel 51

Diese Charta beeinträchtigt
im Falle eines bewaffneten Angriffs gegen ein Mitglied der Vereinten Nationen
keineswegs das natur-gegebene Recht zur individuellen oder kollektiven
Selbstverteidigung, bis der Sicherheitsrat die zur Wahrung des Weltfriedens und
der internationalen Sicherheit erforderlichen Maßnahmen getroffen hat.
Maßnahmen, die ein Mitglied in Ausübung dieses Selbstverteidigungsrechts
trifft, sind dem Sicherheitsrat sofort anzuzeigen; sie berühren in keiner Weise
dessen auf dieser Charta beruhende Befugnis und Pflicht, jederzeit die
Maßnahmen zu treffen, die er zur Wahrung oder Wiederherstellung des
Weltfriedens und der internationalen Sicherheit für erforderlich hält.
Völkerrechtler

Münchner Merkur (18.10.19)

Vertragsrecht internationaler Organisationen, Buch

 

Vertragsrecht internationaler Organisationen

Vertragsrecht internationaler Organisationen

Entstehung der Konvention von 1986

Lehrbuchverlag ( 15.10.2019 ), € 53,90

Nach der Wiener Vertragsrechtskonvention von 1969 ist nach langen travaux preparatoires innerhalb der International Law Commission 1986 die Wiener Vertragsrechtskonvention speziell für die internationalen zwischenstaatlichen Organisationen kodifiziert worden. Somit wurde höchstoffiziell die wachsende Bedeutung dieser Organisationen für die friedliche internationale Zusammenarbeit und für die internationale Rechtsordnung bekräftigt. Speziell in der Epoche der Globalisierung stellt die Konvention eine solide völkerrechtliche Grundlage des Wirkens der internationalen Organisationen dar. Im ersten Teil werden notwendige theoretische Grundfragen der zwischenstaatlichen internationalen Organisationen ausführlich behandelt. Im Mittelpunkt des zweiten Teils steht der langwierige Entstehungsprozess innerhalb der Völkerrechtskommission sowie auf der Wiener Kodifikationskonferenz. Der Autor hat diesen Prozess als Regierungsgutachter von Anfang bis Ende begleitet und parallel dazu mehrere wissenschaftliche Beiträge veröffentlicht. Es wurde Fachliteratur in mehreren Fremdsprachen ausgewertet.

Buch Details:

ISBN-13: 978-620-0-27201-0
ISBN-10: 6200272018
EAN: 9786200272010
Buchsprache: Deutsch
von (Autor): Panos Terz
Seitenanzahl: 300
Veröffentlicht am: 15.10.2019
INHALTSVERZEICHNIS

1.      Grundlegende Rechtsfragen der internationalen Organisationen…….

1.1    Zum Begriff der internationalen Organisationen………………………….

1.2    Völkerrechtssubjektivität und Vertragsfähigkeit
der internationalen Organisationen……………………………………………

1.2.1 Charakter und Quelle der Völkerrechtssubjektivität
der internationalen Organisationen……………………………………………

1.2.2 Umfang und Quelle der Vertragsfähigkeit
der internationalen Organisationen……………………………………………

1.2.3 Die Gründungsdokumente der internationalen Organisationen
als völkerrechtliche Verträge sui generis…………………………………….

1.2.4 Zu den Theorien „implied powers“, „effet utile“ und
„immanente Kompetenz“……………………………………………………….

1.2.5 Der besondere Charakter des Rechtswillens
der internationalen Organisationen……………………………………………

1.2.6 Verträge der internationalen Organisationen……………………………….

1.2.7 Zu den Resolutionen der internationalen Organisationen –
dargestellt am Beispiel von Resolutionen der
UN-Generalversammlung……………………………………………………….

1.2.7.1… Charakter der Resolutionen der UN-Generalversammlung………

1.2.7.1.1 Die UN-Resolutionen als Ausdruck eines
consensus opinionis generalis…………………………………………….

1.2.7.1.2 Der juristisch nichtverbindliche Charakter
der UN-Resolutionen……………………………………………………….

1.2.7.1.3 Der empfehlende Charakter der UN-Resolutionen…………………

1.2.7.1.4 Die politische und moralische Verbindlichkeit
der UN-Resolutionen……………………………………………………….

1.2.7.1.5 Zu den Thesen von „soft law“ und droit programmatoire“………

1.2.7.2… Die allgemeine Bedeutung der UN-Resolutionen…………………..

1.2.7.3… Zu der juristischen Bedeutung der UN-Resolutionen………………

1.2.7.3.1 Grundsätzliche Einschätzung der juristischen Bedeutung
der UN-Resolutionen……………………………………………………….

1.2.7.3.2 Die Beeinflussung des Vertragsverarbeitungsprozesses
durch die UN-Resolutionen……………………………………………….

1.2.7.3.3 Der Einfluß der UN-Resolutionen auf die Entstehung
von Völkergewohnheitsrechtsnormen………………………………….

1.2.7.4… Der juristisch nichtverbindliche Charakter, die politische
sowie die juristische Bedeutung ausgewählter
UN-Resolutionen…………………………………………………………….

1.2.7.4.1 Zu der UN-Prinzipien-Deklaration von 1970………………………..

1.2.7.4.1.1. Der juristisch nichtverbindliche Charakter
der UN-Prinzipien-Deklaration……………………………………….

1.2.7.4.1.2. Die politische Bedeutung der UN-Prinzipien-Deklaration…….

1.2.7.4.1.3. Die juristische Bedeutung der UN-Prinzipien-Deklaration……

1.2.7.4.1.3.1 Der allgemeine Einfluß der UN-Prinzipien-Deklaration
auf die Weiterentwicklung der Völkerrechtsprinzipien……….

1.2.7.4.1.3.2 Die Interpretation der Völkerrechtsprinzipien
durch die UN-Prinzipien-Deklaration……………………………..

1.2.7.4.2 Zu der Charta der ökonomischen Rechte und Pflichten
der Staaten von 1974 (Charta von 1974)……………………………..

1.2.7.4.2.1… Die Charta von 1974 im Kontext der UN-Resolutionen
zur Schaffung einer Neuen Internationalen
Wirtschaftsordnung (NIEO)………………………………………….

1.2.7.4.2.1.1. Die allgemeine Bedeutung der UN-Resolutionen
zur Schaffung einer NIEO…………………………………………….

1.2.7.4.2.1.2 Die juristische Bedeutung der UN-Resolutionen
zur Schaffung einer NIEO…………………………………………….

1.2.7.4.2.2… Die besondere Bedeutung der Charta von 1974
für die Entwicklungsländer in ihrem Bemühen
um die Schaffung einer NIEO……………………………………….

1.2.7.4.2.3… Der juristisch nichtverbindliche Charakter
der Charta von 1974……………………………………………………

1.2.7.4.2.4… Die juristische Bedeutung der Charta von 1974………………..

1.3    Anmerkungen………………………………………………………………………

 

2.      Das Vertragsrecht der internationalen Organisationen…………………..

2.1    Die Kodifikation des Vertragsrechts der internationalen
Organisationen……………………………………………………………………..

2.1.1 Die Ausarbeitung des Konventionsentwurfes über das
Vertragsrecht der internationalen Organisationen durch die ILC
und seine Erörterung in der UN-Generalversammlung…………………

2.1.2 Die Wiener Kodifikationskonferenz zum Vertragsrecht
der internationalen Organisationen von 1986……………………………..

2.1.3 Verhältnis der Konvention über das Vertragsrecht der
internationalen Organisationen zu der Wiener
Vertragsrechtskonvention von 1969…………………………………………

2.1.4 Zu der Stellung von Staaten und internationalen Organisationen
sowie als Vertragspartner………………………………………………………..

2.2    Hauptprobleme der Konvention über das Vertragsrecht
der internationalen Organisationen……………………………………………

2.2.1 Die „rules“ der internationalen Organisationen
(Artikel 2, 6, 27 und 46)………………………………………………………..

2.2.2 Die Vertragsfähigkeit der internationalen Organisationen und die Vertragsabschlußbefugnis ihrer Organe (Artikel 2, 6, 7 und 46)………………………………………..

2.2.3 Zur Vorbehaltsproblematik (Artikel 19 und 20)………………………….

2.2.4 Verhältnis der internationalen Organisationen zu ihren
Mitgliedstaaten bezüglich der von den Organisationen
abgeschlossenen Verträge. Die besondere Problematik des
ILC-Artikelentwurfes 36 bis……………………………………………………

2.2.5 Ungültigkeit und Beendigung eines Vertrages, Austritt aus ihm
und Beendigung seiner Wirksamkeit (Artikel 45)……………………….

2.2.6 Grundlegende Veränderung der Umstände (Artikel 62)……………….

2.2.6.1… Grundsätzliches zu der Regel der grundlegenden Veränderung der Umstände

2.2.6.1.1 Bedeutung der Regel der grundlegenden Veränderung
der Umstände………………………………………………………………….

2.2.6.1.2 Die Kompromißformulierung der Regel der grundlegenden
Veränderung der Umstände in der Wiener Vertragsrechts-
konvention von 1969 als eine Synthese objektiver und
subjektiver Faktoren…………………………………………………………

2.2.6.1.3 Anwendungsbedingungen prozessualen Charakters von mit
der Anwendung der Regel der grundlegenden Veränderung
der Umstände im Zusammenhang stehenden Streitigkeiten………

2.2.6.1.4 Die Anwendung der Regel der grundlegenden Veränderung
der Umstände auf Verträge unabhängig von ihrer Dauer und
der Ausschluß der Anwendung auf Grenzverträge………………….

2.2.6.1.5 Folgen der Berufung auf die Regel der grundlegenden
Veränderung der Umstände……………………………………………….

2.2.6.2… Grundlegende Veränderung der Umstände im Rahmen des
Vertragsrechts der internationalen Organisationen………………….

2.2.6.2.1 Zu dem Artikel 62……………………………………………………………

2.2.6.2.2 Zu dem Artikel 66 in Verbindung mit dem Artikel 62……………

2.3    Anmerkungen………………………………………………………………………

3.      Dokumente der Völkerrechtskommission und der
UNO-Kodifikationskonferenz…………………………………………………

 

4.      Literaturverzeichnis……………………………………………………………….

5. Abkürzungen……………………………………………………………………….

6.

Anhang: Konvention über das Vertragsrecht der internationalen
Organisationen……………………………………………………………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menschenbild und Recht in den alten Hochkulturen Eine univesalhistorische und komparative Betrachtung, Buch

Menschenbild und Recht in den alten Hochkulturen

Menschenbild und Recht in den alten Hochkulturen

Eine universalhistorische und komparative Betrachtung

Lehrbuchverlag

Saarbrücken 2019

€ 53

 

Das Buch ist das Ergebnis einer mehrjährigen Untersuchung und hat einen populärwissenschaftlichen Charakter. Es stützt sich auf Dokumente über Geschichte, Religion und Mythen der wichtigsten Hochkulturen sowie auf entsprechende internationale Fachliteratur. Das methodische Vorgehen ist transdisziplinär, universalhistorisch, komplex, global und vor allem komparativ. Hauptziel ist, den üblichen Eurozentrismus zu überwinden und die Leistungen anderer Kulturkreise gebührend zu würdigen. Im Mittelpunkt der Untersuchung stehen das Verhältnis der Menschen zueinander, zur Gesellschaft und zum Staat, die Herrschaftsformen, die Rechtspraxis und die Begründung der Herkunft des Rechts, die zahlreichen Gerechtigkeits- und Gleichheitsauffassungen sowie das Verhältnis von Gerechtigkeit und Gleichheit und nicht zuletzt das jus resistendi als besonderer Ausdruck des jus naturalis.

Buch Details:

ISBN-13: 978-620-0-27129-7
ISBN-10: 6200271291
EAN: 9786200271297
Buchsprache: Deutsch
von (Autor): Panos Terz
Seitenanzahl: 232
Veröffentlicht am: 15.10.2019
Kategorie: Geschichte

In honorem graeci Philosophi Protagoras
et cinici Philosophi Lao Tze
«Πάντων χρημάτων μέτρον εστίν άνθρωπος», Πρωταγόρας
„Aller Dinge Maß ist der Mensch“, Protagoras

Faltentext
Die Monographie ist das Ergebnis einer mehrjährigen Untersuchung und hat einen populärwissenschaftlichen Charakter. Sie stützt sich auf Dokumente über Geschichte, Philosophie, Religion und Mythen der wichtigsten Hochkulturen sowie auf entsprechende internationale Fachliteratur. Das methodische Vorgehen ist transdisziplinär, universalhistorisch, global, komplex und vor allem komparativ. Hauptziel ist, den üblichen Eurozentrismus zu überwinden und die Leistungen anderer Kulturkreise entsprechend zu würdigen. Im Mittelpunkt der Untersuchung stehen das Verhältnis der Menschen zueinander, zur Gesellschaft und zum Staat, die Herrschaftsformen, die Rechtspraxis und die Begründung der Herkunft des Rechts, die zahlreichen Gerechtigkeits – und Gleichheitsauffassungen sowie das Verhältnis zwischen der Gerechtigkeit und der Gleichheit und nicht zuletzt das naturrechtlich begründete jus resistendi.

INHALTSVERZEICHNIS

1.      Bedeutung und methodologische Aspekte der Problemstellung
sowie Aufgaben der Abhandlung………………………………………….. 9

1.1    Theoretische Bedeutung der Problemstellung………………………….. 9

1.2    Historizität, Komplexität, Universalhistorismus, Globalität, Komparativität und Transdisziplinarität als methodologische
Grundsätze………………………………………………………………………. 13

1.3    Aufgabenstellung der Abhandlung………………………………………. 20

2.      Die Beeinflussung der Stellung des Menschen in der Gesellschaft und des Bürgers im Staat durch das jeweilige Menschenbild in
den Despotien und den Sklavenhalterordnungen……………………. 24

2.1    Grundzüge des Menschenbildes in den Despotien und den
Sklavenhalterordnungen…………………………………………………….. 24

2.1.1 Allgemeine Aspekte der Grundzüge des Menschbildes in den
Despotien und den Sklavenhalterordnungen………………………….. 24

2.1.2 Die Bedeutung des hauptsächlich theofeindlichen Selbst-
bewusstseins für die Formung des Menschenbildes in den
Sklavenhalterordnungen…………………………………………………….. 34

2.1.3 Die Bedeutung des Stolzes des Menschen für die Formung
des Menschenbildes in den Despotien und den Sklavenhalter-
ordnungen………………………………………………………………………. 38

2.1.4 Das Wesen des Homo-Mensura-Satzes des Protagoras und seine
Bedeutung für den geschichtsgestaltenden Übergang von einem theozentrischen zu einem anthropozentrischen Welt- und
Menschenbild………………………………………………………………….. 42

2.1.5 Die Eigenschaft des Menschen als geselliges, soziales und
politisches Wesen als die Grundlage des Menschenbildes
in der griechisch-römischen Antike………………………………………. 44

2.1.6 Das Menschenbild im alten China als Begründung für die
Einführung drakonischer Gesetze………………………………………… 48

2.2    Die Widerspiegelung scharfer, sozialer und politischer Gegensätze
in unterschiedlichen Auffassungen über das Verhältnis der
Menschen zueinander sowie zur Gesellschaft und zum Staat
in den Despotien und Sklavenhalterordnungen………………………. 51

2.2.1 Allgemeine Aspekte des Verhältnisses der Menschen zueinander
sowie zur Gesellschaft und zum Staat in den Despotien und
Sklavenhalterordnungen…………………………………………………….. 51

2.2.2 Die „optimistische“ (positive) Hauptrichtung der Auffassungen
über das Verhältnis der Menschen zueinander sowie zur
Gesellschaft und zum Staat in den Despotien und den Sklaven-
halterordnungen dargestellt am Beispiel der These von der
„Nächstenliebe“……………………………………………………………….. 57

2.2.3 Die „pragmatische“ Hauptrichtung der Auffassungen über das
Verhältnis der Menschen zueinander sowie zur Gesellschaft und
zum Staat in den Despotien und den Sklavenhalterordnungen …. 64

2.2.3.1 Die sozialökonomische und ethische Bedeutung der „Goldenen
Regel“ („Was du dem Nächsten verübelst, tue selbst nicht“) in
den wichtigsten Kulturkreisen der Despotien und der Sklaven­halterordnungen 64

2.2.3.2 Die unterschiedliche Begründung der Priorität der Gesellschaft
und des Staates gegenüber dem Menschen und dem Bürger in
den Despotien und den Sklavenhalterordnungen…………………. 66

2.2.3.3 Die unterschiedliche Begründung der These von dem
„Gemeinwohl“ in den Despotien und den Sklavenhalter-
ordnungen…………………………………………………………………….. 71

2.2.4 Die „pessimistische“ (negative) Hauptrichtung der Auffassungen über das Verhältnis der Menschen zueinander sowie zur
Gesellschaft und zum Staat in den Despotien und den
Sklavenhalterordnungen…………………………………………………….. 73

2.2.4.1 Die objektiven sozialpolitischen Ursachen für die Entwicklung
des Individualismus………………………………………………………… 73

2.2.4.2 Die objektiven sozialpolitischen Ursachen für die Prägung
des Satzes „Homo homini lupus“……………………………………… 76

2.2.4.3 Der Satz „Bellum omnium contra omnes“ als konzentrierter
Ausdruck zunehmender Klassengegensätze und extrem
schlechter zwischenmenschlicher Beziehungen…………………….. 78

3.      Grundzüge der Rechtsvorstellungen in den Despotien und den Sklavenhalterordnungen und rechtliche Aspekte des Verhältnisses
zwischen Mensch und Gesellschaft, Bürger und Staat……………… 94

3.1    Vorstellungen über die Herkunft des Rechts………………………….. 94

3.1.1 Zu den Vorstellungen über die sakrale Herkunft bzw. über den
sakralen Charakter des Rechts……………………………………………… 94

3.1.2 Zu den naturrechtlichen Auffassungen………………………………….. 96

3.1.3 Vorstellungen über die staatliche Herkunft des Rechts…………… 104

3.2    Rechtliche Aspekte des Verhältnisses zwischen Mensch und
Gesellschaft, Bürger und Staat…………………………………………… 107

3.2.1. Anfänge humanistischer Anschauungen……………………………… 107

3.2.1.1 Anfänge humanistischer Anschauungen im Alten Orient
und in Indien……………………………………………………………….. 107

3.2.1.2 Anfänge humanistischer Anschauungen im Antiken Hellas
und in Rom…………………………………………………………………. 113

3.2.2 Die vorwiegend naturrechtliche Begründung des
Widerstandsrechts…………………………………………………………… 117

3.2.3 Das Wesen des Gesellschaftsvertrages im Sinne der
Vertragstheorie……………………………………………………………….. 125

3.2.4 Das Verhältnis von Rechten und Pflichten…………………………… 129

4.      Die Genese der Gerechtigkeitsvorstellungen in den Despotien
und den Sklavenhalterordnungen………………………………………. 138

4.1    Grundsätzliches zur Gerechtigkeit………………………………………. 138

4.2    Die multivalente Funktion des Mythos vom „Goldenen Zeitalter“ 139

4.3    Der Klassencharakter der Gerechtigkeitsforderungen
im Alten Orient………………………………………………………………. 146

4.4    Die Verschiedenartigkeit der Gerechtigkeitsvorstellungen
im Alten China………………………………………………………………. 154

4.5    Die Vielzahl von Gerechtigkeitsvorstellungen im Antiken Hellas
und in Rom als ideologische Widerspiegelung der sozial-
politischen Verhältnisse einer ausgereiften Klassengesellschaft .. 157

4.6    Die ideologische Multivalenz und die Polysemantik des Satzes „Suum cuique“  166

5.      Die Genese der Gleichheitsvorstellungen in den Despotien und
den Sklavenhalterordnungen…………………………………………….. 174

5.1    Der Klassencharakter der Gleichheitsvorstellungen in den
Despotien und den Sklavenhalterordnungen………………………… 174

5.2    Die Vielzahl der Gleichheitsvorstellungen im Antiken Hellas
und in Rom als ideologische Reflexion sich zuspitzender
Klassengegensätze…………………………………………………………… 182

5.2.1 Allgemeine Aspekte der Problemstellung…………………………….. 182

5.2.2 Der besondere Stellenwert der Gleichheitsvorstellungen der
Sophisten, der Stoa und der Kyniker………………………………….. 183

5.2.3 Zu den Vorstellungen über die Rechts- und die Besitzgleichheit. 188

5.2.4 Das Aristotelische Gleichheitsverständnis……………………………. 190

5.2.5 Die tiefe Klassendeterminiertheit der Gleichheitsvorstellungen
in Rom…………………………………………………………………………. 194

5.3    Die inhaltliche Verknüpfung von Gleichheits- und Gerechtig-keitsvorstellungen 197

5.3.1 Allgemeine Aspekte der Problemstellung…………………………….. 197

5.3.2 Die Verknüpfung von Gleichheits- und Gerechtigkeits-
vorstellungen im Alten Orient…………………………………………… 198

5.3.3 Die Verknüpfung von Gleichheits- und Gerechtigkeits-
vorstellungen im Antiken Hellas und vor allem bei Aristoteles… 199

Schlussfolgerungen………………………………………………………………….. 207

Literaturverzeichnis………………………………………………………………….. 216

 

 

 

 

 

Völkerrechtswissenschaft :Völkerrechtstheorie, Völkerrechtsphilosophie, Völkerrechtssoziologie, Völkerrechtsmethodologie, BUCH

Völkerrechtswissenschaft

Völkerrechtswissenschaft

Völkerrechtstheorie Völkerrechtsphilosophie Völkerrechtssoziologie Völkerrechtsmethodologie

Lehrbuchverlag , Saarbrücken,  20.09.2019 , € 53,90

Die vorliegende Monographie ist das Ergebnis einer fast vierzigjährigen Grundlagenforschung mit Erkenntniszuwachs. Sie soll zur Weiterentwicklung der Völkerrechtswissenschaft beitragen. Im Mittelpunkt der Untersuchung steht die Völkerrechtswissenschaft an sich mit ihren Bestandteilen und Wissenschaftsgebieten in statu nascendi (Völkerrechtstheorie, Völkerrechtsphilosophie, Völkerrechtssoziologie und Völkerrechtsmethodologie) und nicht das positive Völkerrecht oder die Zusammenfassung der Werke einzelner Völkerrechtler oder etwa die Vielzahl von verschiedenen Völkerrechtsauffassungen. Darüber gibt es international bereits ganze Bibliotheken. Eine interessante Besonderheit des Buches besteht darin, dass Fachliteratur aus allen Kultur- und Rechtskreisen und in mehreren Sprachen (Deutsch, Englisch, Französisch, Russisch, Spanisch, Italienisch, Portugiesisch, Polnisch, Tschechisch, Ungarisch, Rumänisch, Griechisch, Bulgarisch, Arabisch, Altgriechisch und Latein) ausgewertet worden ist. Dies war möglich, weil der Autor als Hochschullehrer jahrelang Studenten und Doktoranden aus siebzig Ländern ausgebildet hat.

Buch Details:

ISBN-13: 978-620-0-27090-0
ISBN-10: 6200270902
EAN: 9786200270900
Buchsprache: Deutsch
von (Autor): Panos Terz
Seitenanzahl: 260
Veröffentlicht am: 20.09.2019
Kategorie: Internationales Recht, Ausländisches Recht

 

Panos Terz

Dimensionen der Völkerrechtswissenschaft

Völkerrechtstheorie, Völkerrechtsphilosophie,
Völkerrechtssoziologie, Völkerrechtsmethodologie
Eine transdisziplinäre Untersuchung

In honorem patrum hispanorum Scientiae Iuris inter Gentes

Francisco de Vitoria et Francisco Suárez

INHALTSVERZEICHNIS

EINLEITUNG …………………………………………………………………………………. 9

1. Völkerrechtstheorie als Bestandteil der Völkerrechtswissenschaft
und als Wissenschaftsgebiet in statu nascendi ……………………………. 15

1.1 Philosophie und Allgemeine Rechtstheorie als Grundlage der
Völkerrechtstheorie ………………………………………………………………… 15

1.2 Rechtscharakter und Hauptfunktionen des Völkerrechts als
Gegenstand der Völkerrechtstheorie …………………………………………. 20

1.3 System des Völkerrechts und der Völkerrechtswissenschaft
als Gegenstand der Völkerrechtstheorie ……………………………………. 29

1.4 Struktur des Völkerrechts und der Völkerrechtswissenschaft
als Gegenstand der Völkerrechtstheorie ……………………………………. 34

1.5 Zweige des Völkerrechts als Gegenstand der Völkerrechtstheorie 38

1.6 Die Institute des Völkerrechts als Gegenstand der
Völkerrechtstheorie ………………………………………………………………… 40

1.7 Völkerrechtsnormen als Gegenstand der Völkerrechtstheorie ……… 42

1.7.1 Charakter und Merkmale der Völkerrechtsnormen …………………….. 42

1.7.2 Struktur der Völkerrechtsnormen …………………………………………….. 43

1.7.3 Bedeutung der Völkerrechtsnormen …………………………………………. 45

1.7.4 Verhältnis von Prinzip und Norm im Völkerrecht ………………………. 45

1.7.5 Hierarchie der Völkerrechtsnormen ………………………………………….. 47

1.8 Schlussfolgerungen ………………………………………………………………… 49

1.9 Anmerkungen ………………………………………………………………………… 51

2. Völkerrechtsphilosophie als Bestandteil der Völkerrechtswissenschaft
und als Wissenschaftsgebiet in statu nascendi ………………….. 62

2.1 Philosophie und Rechtsphilosophie als Grundlage der
Völkerrechtsphilosophie …………………………………………………………. 62

2.2 Hauptkategorien, Gegenstand und Hauptaufgaben der
Völkerrechtsphilosophie …………………………………………………………. 66

2.3 Werte als Gegenstand der Völkerrechtsphilosophie ……………………. 68

2.4 Moralnormen als Gegenstand der Völkerrechtsphilosophie …………. 69

2.5 Schlussfolgerungen ………………………………………………………………… 74

2.6 Anmerkungen ………………………………………………………………………… 76

5

3. Völkerrechtssoziologie als Bestandteil der Völkerrechtswissenschaft
und als Wissenschaftsgebiet in statu nascendi ……………………………. 80

3.1 Soziologie und Rechtssoziologie als Grundlage der
Völkerrechtssoziologie ……………………………………………………………. 80

3.2 Wesen der Völkerrechtssoziologie …………………………………………… 81

3.3 Bestandteile der Völkerrechtssoziologie ……………………………………. 83

3.4 Hauptkategorien, Gegenstand und Aufgaben der
Völkerrechtssoziologie ……………………………………………………………. 84

3.5 Verhältnis zwischen der Völkerrechtssoziologie und der
Wissenschaft von den Internationalen Beziehungen …………………… 86

3.5.1 Wissenschaft von den Internationalen Beziehungen
(knapper Überblick) ……………………………………………………………….. 86

3.5.2 Verhältnis zwischen der Völkerrechtswissenschaft, speziell
der Völkerrechtssoziologie und der Wissenschaft von den
Internationalen Beziehungen ……………………………………………………. 88

3.6 Politische Normen als Gegenstand der Völkerrechtssoziologie……. 92

3.6.1 Normbildungstheoretische Aspekte der politischen Normen ……….. 92

3.6.2 Merkmale, Funktion, System und Strukturfragen der politischen
Normen …………………………………………………………………………………. 95

3.6.3 Durchsetzung der politischen Normen………………………………………. 99

3.7 Interessen der Staaten als Hauptkategorie und Gegenstand
der Völkerrechtssoziologie ……………………………………………………. 102

3.7.1 Allgemeine Bedeutung der Interessenproblematik ……………………. 102

3.7.2 Die Methodologie der Interessentheorie ………………………………….. 103

3.7.3 Linguistische (etymologisch-semantische) Aspekte des
Interessenbegriffes ……………………………………………………………….. 105

3.7.4 Philosophische und epistemische Explikationen der
Interessenproblematik …………………………………………………………… 106

3.7.5 Interessenarten als Hauptkategorie und Gegenstand der
Völkerrechtssoziologie ………………………………………………………….. 118

3.7.5.1 Parallele Interessen …………………………………………………………….. 125

3.7.5.2 Gemeinsame Interessen ………………………………………………………. 126

3.7.5.3 Konkurrierende Interessen ………………………………………………….. 127

3.7.5.4 Konträre (antagonistische) Interessen …………………………………… 128

6

3.7.6 Interesse als Gegenstand der Völkerrechtstheorie, speziell der
Normbildungstheorie ……………………………………………………………. 129

3.8 Gleichgewicht als Hauptkategorie und Gegenstand der
Völkerrechtssoziologie ………………………………………………………….. 134

3.8.1 Allgemeine Bedeutung des Gleichgewichts …………………………….. 134

3.8.2 Methodologie der Gleichgewichtstheorie ………………………………… 135

3.8.3 Linguistische (etymologisch-semantische) Aspekte des
Gleichgewichts …………………………………………………………………….. 139

3.8.4 Wesen und Bedeutung des Gleichgewichts und der Gegengewichte 140

3.8.5 Bipolarität zwischen den USA und der ehemaligen Sowjetunion 145

3.8.6 Militärstrategisches Gleichgewicht als spezieller Ausdruck der
Bipolarität ……………………………………………………………………………. 146

3.8.7 Gleichgewicht im Spannungsfeld von Stabilität und Veränderung 148

3.8.8 Supermacht, Hegemon und Imperium unter den Bedingungen des
Weltgleichgewichts ………………………………………………………………. 157

3.8.9 Multipolarität, mulipolares Gleichgewicht, Weltgleichgewicht ….. 164

3.8.10 Verhältnis von Gleichgewicht und kollektivem Sicherheitssystem 166

3.8.11 Ausblick Prognose ……………………………………………………………….. 172

3.9 Schlussfolgerungen ………………………………………………………………. 173

3.9.1 Zur Völkerrechtssoziologie (allgemein) ………………………………….. 173

3.9.2 Zur Interessenproblematik …………………………………………………….. 174

3.9.3 Zur Gleichgewichtsproblematik ……………………………………………… 178

3.10 Anmerkungen ………………………………………………………………………. 181

4. Völkerrechtsmethodologie als Bestandteil der Völkerrechtswissenschaft
und als Wissenschaftsgebiet in stau nascendi ……….. 206

4.1 Allgemeine Bedeutung der Völkerrechtsmethodologie ……………… 206

4.2 Allgemeine Aspekte der Völkerrechtsmethodologie …………………. 207

4.3 Verhältnis von Theorie, Philosophie und Methodologie ……………. 209

4.4 Spezielle Aspekte der Völkerrechtsmethodologie …………………….. 215

4.5 Methodologie der Völkerrechtsphilosophie ……………………………… 218

4.6 Methodologie der Völkerrechtssoziologie ……………………………….. 223

4.7 Schlussfolgerungen ………………………………………………………………. 230

4.8 Anmekungen ……………………………………………………………………….. 231

LITERATURVERZEICHNIS ………………………………………………………… 237

Abkürzungen

AdV Archiv des Völkerrechts

AFDI Annuaire Francais de Droit International

AJIL The American Journal of International Law

DZfPh Deutsche Zeitschrift für Philosophie

ÖZföRV Österreichische Zeitschrift für öffentliches Recht und Völkerrecht

RdC Recueil de Cours, Academie de Droit International, Den Haag

RGDIP Revue Général de Droit International Public

SJMP Sowjetskij jeshewodnik meschdunarodnowo prawa

SGiP Sowjetskoje gossudarstwo y prawo

ZaöRV Zeitdschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht

 

Konfuzianismus-Westen, Unterschiedliche politische Systeme sowie Gesellschafts- und Menschenbilder im Vergleich

Konfuzianismus-Westen, Unterschiedliche politische Systeme sowie Gesellschafts- und Menschenbilder im Vergleich

1. Anthropozentrismus bereits in der Antike ( Πρωταγόρας : Πάντων χρημάτων μέtρον εστίν άνθρωπος», Protagoras :“Der Mensch ist das Maß aller Dinge“, ). Allein das Wort Anthropos (Ανθρωπος ) heißt :  in wörtlicher Übersetzung„nach oben schauen“  und  allgemein bedeutet u.a. : aufrecht gehen,  niemandem Untertan sein, Druck von oben und Tyrannei  nicht dulden.

In der konfuzianischen Tradition ist  der Mensch hingegen nur Untertan, hat zu gehorchen, es herrscht also ein Kaiserzentrismus  bzw.  Staatszentrismus.

2. Die  Demokratie gab es schon in der griechischen Antike. Hinzu ist der von den Engländern erfundene Parlamentarismus gekommen. Die konfuzianische Tradition , egal welcher Färbung, kannte in der Vergangenheit  nur den   Alleinherrscher und kennt das-
autoritäre Regime mitunter mit totalitaristischen Tendenzen.

3. Das Individuum (Individualität ) mit seiner Willensautonomie und Entscheidungsfreiheit ist die Grundlage der westlichen Gesellschaft. Im Unterschied dazu  stehen  in  der konfuzianischen Tradition im Mittelpunkt die Familie  und die Gesellschaft. Es gibt schon den Einzelnen, jedoch nicht in der Gestalt des Individuums, das als Produkt des Westens strikt abgelehnt wird. Noch schlimmer,  jedwede Berufung auf die Individualität wird als Provokation betrachtet, als westlich diffamiert und entsprechend verfolgt

4. Der Citoyen (Staatsbürger) mit seinen subjektiven Menschenechten und Pflichten in ihrem dialektischen Zusammenhang und seinem Selbstbewusstsein stellt in der westlichen Kultur die Grundlage der Staatlichkeit dar . In der konfuzianischen Tradition hingegen ist der  Staatsbürger ein Buch mit sieben Siegeln. Der Mensch als Untertan hat in erster Linie objektive Rechte, d.h. diese Rechte werden von der Obrigkeit dem Untertan „geschenkt“ und  nach Bedarf wieder zurück genommen.

5. Gleiches gilt auch für die in den internationalen Konventionen universellen Charakters verankerten Grundfreiheiten.  Auch auf diesem entscheidenden Gebiet kann China über seinen konfuzianischen Schatten nicht springen. Die Berufung auf die Freiheiten gilt als Dreistigkeit und Unverfrorenheit und wird bestraft. Menschen, die sich auf die Grundfreiheiten stützen, werden häufig als „Agenten des Westens „ (Standard-Formulierung) diffamiert.

.6. Der Rechtsstaat und die Gewaltenteilung sind integraler Bestandteile der westlichen Demokratie. Im Unterschied dazu sind beide in der konfuzianischen Tradition unbekannt. Es herrscht schlicht und einfach die Kommunistische Partei(also nicht Herrschaft des Rechts, sondern der Partei). Die Gewaltenteilung steht nur auf dem Papier.

Dennoch ist der chinesische Führer auf dieses politische System stolz und hebt seine hypothetische Überlegenheit gegenüber jenem des Westens expressis verbis hervor. Ich vermag nicht zu sagen, was dies in den nächsten Jahrzehnten bedeuten wird.

7. Im Bildungswesen kritisch-kreatives Denken im Westen – auswendig Lernen ,das kritische Denken ist unerwünscht in China.

8. Kreativität im Westen (Erfindungen, Hochtechnologien,
Nobelpreisträger ) – Vorwiegend Kopieren westlicher Technologien in China.

Weitere Unterschiede

- Langsame Entwicklung im Westen- beeindruckende Dynamik in China.

-Die Europäische Union ist in den internationalen Beziehungen kein Player- China entwickelt sich zu de zweiten Supermacht der Welt und gehört zu den wichtigsten internationalen Playern der Gegenwart. Die Zeit ( 26.3.19), Neue Zürcher Zeitung Facebook (27.3.19, 6.5.19), Zeit , Münchner Merkur (15.8.19), Neue Zürcher Zeitung, Fanakfurter Allgemeine Zeitung Facebook, Spiegel, Süddeutsche Zeitung, alle  Facebook (15.8.19. 29.5.20), FAZ (13.2.21)

—————————————————————————————————

Seidenstrasse und Völkerrecht

China wendet eines der sieben grundlegenden Völkerrechtsprinzipien konsequent an : FRIEDLICHE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT, während der amerikanische Präsident gegen den Multilateralismus brutal vorgeht und noch dazu eine Drohung nach der anderen gegen andere Länder ausstösst. Wem gehört eigentlich die Zukunft ?
Wiener Zeitung Facebook (30.4.19)

_____________________________________________________

China,Defensive Aussenpolitik

Hinsichtlich Chinas ist zu sagen, dass dieses Land in seiner ununterbrochenen (!) viertausendjährigen Geschichte selten seine Nachbarn angegriffen hat. Die chinesische Aussenpolitik war fast immer DEFENSIV gewesen (z.B. Chinesische Mauer).
Die Zeit Facebook (14.5.19)

______________________________________________________

EU, Kooperation mit China und Russland im Sinne des politisch-diplomatischen Gegengewichts gegenüber den USA ?

Bereits 2005 habe ich in einer Fachzeitschrift die Meinung vertreten, das die EU sich unbedingt zu einem aktiven Player der internationalen Beziehungen entwickeln muss, und dass eine enge politisch-diplomatische Kooperation mit China , vielleicht auch mit Russland im Sinne der Gegengewichte zu den USA wünschenswert , ja notwendig wäre. Die Zeit Facebook (14.5.19)

Kriege in Europa , China

Kriege in Europa , China

1.Keine andere Region der Welt hatte so viele Kriege wie Europa : ca. 417 (davon zwei Weltkriege, ein 100jähriger, ein 30jähriger, und ein 7jähriger Krieg.). Davon hatte Hellas 30  ( Heraklit , 6. Jh. v. Chr.,:„Der Krieg ist der Vater aller Dinge“ – Ηράκλειτος «Πόλεμος πάντων μὲν πατήρ ἐστι») und das Imperium Romanum 68 Kriege.

Es ist wohlbekannt, dass in Europa seit ca. 70 Jahren ,abgesehen von den  Sezessionskriegen in  Jugoslawien, und jetzt noch in der Ost-Ukraine) eine Pax  Europaea herrscht. D.h., dass die Europäer aus dem Zweiten Weltkrieg endlich die richtigen Lehren gezogen haben.

2. Im Fernen Osten finden sensationelle Veränderungen statt : Aufstieg Chinas zu Großmacht und nach allgemeiner Einschätzung nach einigen Jahren zur zweiten Supermacht der Welt. Diese Übermacht Chinas wird dazu beitragen, dass das gewaltige Land seine Ziele nicht unbedingt mit Kriegen, sondern eher mit friedlichen Mitteln und in Ausnahmefällen  durch Druckausübung verwirklichen wird.  Im Mittelpunkt der chinesischen geostrategischen Politik stehen bereits jetzt die USA, deswegen geht es in erster Linie um das militär-strategische Gleichgewicht , das dem Wesen nach an das “Gleichgewicht des Schreckens“ zwischen den USA und der damaligen Supermacht UdSSR (Russland ist nur eine Großmacht) erinnert.

Zu der internationalen Rolle Chinas hat der chinesische Politologe  Yu Xintian (Xintian, Yu (2008), The change of the world in the early twenty-century and China´s strategy of peacful rise, in: Chandra, Chari Ed., War peace and hegemony in a globalized world, The changing balance of power in the twenty-first century, New York, 2010,    pp. 137/138, 143, 145/146)    ein hochinteressantes und generell beruhigendes Konzept entworfen, das in den Grundzügen zu überzeugen vermag.  Danach wird sich China auf die ökonomische Entwicklung und die Modernisierung konzentrieren. Das Ziel ist dabei, ein „scientific concept of development“, d. h. aus China ein prosperierendes und kulturvolles Land zu machen. In der Außenpolitik soll Sicherheit durch Kooperation gestützt werden. China wird seine Teilnahme am internationalen Dialog und an den internationalen Kooperationsmechanismen intensiviert. Gleiches gilt auch für das große Feld der internationalen Diplomatie. Die Weltmacht China wird mehr für die „soft power“ in den internationalen Beziehungen eintreten.

Die Basis dieser auf Frieden, Harmonie und Kooperation ausgerichteten Außenpolitik liegt, schreibt er,  in der chinesischen Tradition, denn es handelt sich um Werte dieser Kultur. Es wird seiner Meinung nach zu grundlegenden Veränderungen in den internationalen Beziehungen kommen wie z. B. die folgenden :
a ) Friede und Entwicklung als die Hauptströmung in der Welt ;
b ) nicht Feindschaft, sondern „cooperation and competition“ werden in den internationalen Beziehungen vorherrschen;
c ) die Rolle der kleinen und mittleren Staaten wird wachsen. So werden sie einen eigenen Beitrag zur Stabilität der internationalen Ordnung leisten.
Yu Xintian bezeichnet diesen Zustand nicht als „balance of power“, sondern vielmehr als „balanced policy“. Ferner geht er davon aus, dass die USA die letzte Supermacht sind, die in der Welt noch dominieren kann.

Die bisherige 4000jährige Geschichte – defensive Theorie und Praxis – gibt m. Erachtens Anlass zu der Annahme, dass China keine Ambitionen hat, irgendeine Hegemonialposition einzunehmen oder etwa als ein „Imperium Cinicum“ der Welt seinen Willen aufzuzwingen, wie dies heute seitens den USA geschieht. China  versucht, auf der Basis des Völkerrechtsprinzips der friedlichen internationalen Zusammenarbeit z.B. vermittels der „Seidenstrasse“  sowohl seine ökonomischen Interessen durchzusetzen, als auch eine stabile Basis für Frieden und Wohlstand zu schaffen, während die USA  gegenüber Gegnern und „Freunden“ zahlreiche Sanktionen verhängen,   immer wieder Drohungen aussprechen und ihre egoistischen Interessen („America first“) in den Mittelpunkt stellen.

Dennoch  können neuerdings auch Anzeichen einer beunruhigenden  Politik im Chinesischen Meer konstatiert werden. Es ist jedoch kaum anzunehmen, dass es deswegen zu militärischen Auseinandersetzungen kommen würde. Zeit (13.8.19)

 

Asylrecht an Griechischen Universitäten

Warum Einschränkung des Asylrechts ?

Zunächst sei klargestellt, dass das neugriechische universitäre Asylrecht  mit dem altgriechischen Tempelasylrechtnichts zu tun hat.

Das Asylrecht wurde 1982 eingeführt. Dieses ist jedoch nicht isoliert von  anderen sehr negativen Sachen, wie die Parteiorganisationen , die Rolle der Gewerkschaften direkt innerhalb der Universität  und die „ewigen“ Studenten ( bis zu 25 Jahre angeblich Studium) zu sehen.

An den griechischen Universitäten hatten insbesondere nach dem Sturz der Militärjunta 1973 linke Studenten die Führung übernommen und entwickelten sich zu eine regelrechten Plage im universitären Bereich . Eine besonders negative Rolle spielten dabei  die zahlreichen pseudomarxistischen und pseudoleninistischen Gruppen, die in Wahrheit Chaoten waren.

Es seien einige besonders schwerwiegende Beispiele erwähnt: Druck -und  Gewaltausübung bei studentischen Wahlen, häufige Verprügelung von Professoren , Prorektoren und sogar von Rektoren, Eindringen in Sitzungen des Rektoratskollegiums und Zerstörung der Einrichtung, Einmauerung (Sie lesen richtig) des gesamten Rektoratskollegiums, Organisierung von ständigen  Studenten“Streiks“ usw. Es herrschte ein Klima der Respektlosigkeit , der Anarchie und der Gesetzlosigkeit. Dennoch die Polizei wagte es nicht, dagegen vorzugehen.

Diese unbeschreiblichen  Zustände erreichten ihr crescendo nach der Einführung des Asylrechts. Universitätsfremde Personen , vorwiegend  Drogendealer und andere Kriminelle (Räuber, Vergewaltiger ) haben sich unter Berufung auf das Asylrecht in Universitätsräumen eingenistet. Es ist zu  einer „revolutionären“  bzw. „proletarischen“ Verbrüderung zwischen den Chaoten und den Kriminellen gekommen  von der Prämisse ausgehend,  dass das Asylrecht sakrosankt  sei.

Es sei darauf hingewiesen, dass wir, die griechischen Hochschullehrer an europäischen und amerikanischen Universitäten .des öfteren und mit Nachdruck unser Unverständnis über diese halbzivilisierten Zustände zum Ausdruck gebracht haben. Vielleicht hat das ein bisschen geholfen.

Endlich hat die neue griechische Regierung den Mut aufgebracht, die schlimmsten Auswüchse des Asylrechts zu beseitigen und insgesamt dieses einzuschränken. Aber die andere ebenso schwerwiegenden  Probleme (Parteiorganisationen ,“ewige Studenten ) wurden noch nicht gelöst.  Die betroffenen Chaoten haben zu einem „revolutionären“ Widerstand  aufgerufen. Tsipras, der bisherige  „Radikallinke“ Ministerpräsident hat sich massiv gegen das entsprechende Gesetz gewandt !

Wie dem auch sei : Das allerwichtigste besteht darin, dass die Polizei bei Gesetzesvorstößen sofort eingreifen kann. Zeit (9.8.19), FAZ Facebook (9.8.19)

Überbevölkerung als globales Problem der Menschheit

Das “globale Problem der Überbevölkerung” (Standardformulierung in zahlreichen Dokumenten der Vereinten Nationen)

Im Jahre 1972 habe ich sogar ein Diplomarbeitsthema mit dem Titel ( “Die Überbevölkerung in der Dritten Welt aus völkerrechtlicher Sicht” ) vergeben. Siehe die Bevölkerungsexplosion in einigen muslimischen Ländern, in denen bekanntlich aus religiösen Gründen die Familienplanung untersagt ist : Ohne Kommentar : Die Bevölkerungsentwicklung in einigen islamischen Ländern :
-Ägypten : 1951 : 21 Mill. ; 1980 : 43 Mill. ; 2919 . ca. 99 Mill.
-Algerien : 1951 : 9 Mill. ; 1980 : 20 Mill. ; 2018 : 42 Mill.
-Indonesien : 1960 : 88 Mill.; 1980 : 148 ; 2019 : 272 Mill.
-Marokko : 1951 : 9 Mill.; 1980 : 20 Mill.; 2018 : ca. 36 Mill.
-Nigeria : 1951 : 38 Mill.; 1980 : 73 Mill. ; 2018 : ca. 195 Mill.
-Pakistan : 1951; 38 Mill. ; 1980 : 77 Mill., 2019 : 200 Mill.
-Türkei : 19551 : 22 Mill. ; 1980 : 43 Mill.; 2019 : ca. 84 Mill.

Mitte der 80er Jahre fragte ich meinen palästinensischen Doktorand S.M., warum gibt es denn keine Geburtenregelung ? Antwort : Sie ist gegen den Islam. Zweite Frage : Wie und wer soll die zahlreichen Kinder ernähren ? Antwort : Allah!. Dritte Frage: Die Kinder werden krank und schließlich werden sie wegen der Ernährung sterben. Antwort : Allah gibt sie, Allah nimmt sie. Ich war entsetzt.
Wenn das so weiter geht, werden die Länder mit islamischer Tradition kollaborieren, weil auf der einen Seite die Bevölkerung regelrecht explodiert , jedoch auf der anderen Seite die ökonomische Entwicklung fast auf der Stelle tritt.

All dies  hat mit Rassismus nichts zu tun.  Ich habe allmählich den Eindruck , dass die gewaltig übertriebene political correctness das normale Denken unterdrückt.

Zeit  Facebok  (9.8.19), FAZ, Focus, Spiegel, Stern alle Facebook (7.8.19)

Türkei und Syrische Kurden, Völkerrechtswidriges Vorgehen , Davudoglu

Die Türkei handelt völkerrechtswidrig

Die Türkei hat keinesfalls das „Recht“ , militärisch zu intervenieren. Mit Beunruhigung stellen wir fest, dass die Türkei seine Nachbarn systematisch provoziert und dabei gegen  Völkerrechtsprinzipien und –normen verstößt. Möglicherweise hat er keine Völkerrechtsberater, oder , sollten welche da sein,  hört er nicht auf sie.

Es ist bekannt, dass die Türkei mit allen Mitteln versucht, in Nordsyrien  die Entstehung eines autonomen kurdischen Gebietes zu verhindern versucht, obwohl dies eindeutig völkerrechtswidrig ist.  Sie hat panische Angst davor, dass  es in der Perspektive über die Autonomie zu einer pankurdischen Staatlichkeit  (Kurden des Irak, der Türkei,  Syriens und des Iran) und   zu Sezessionsbewegungen  der  Kurden in der Türkei   kommen könnte.

Es gäbe schon eine realistische Problemlösungsmöglichkeit : Anerkennung der Kurden als  ethnische Minderheit mit den international üblichen Rechten   darunter zunächst   Verleihung  größerer Autonomie.

Nach dem Völkerrecht könnte die Türkei nur unter Vorliegen der im Artikel 3 der UNO-Aggressionsdefinition von 1974 in Konkretisierung und authentischer Interpretation des Rechts auf Selbstverteidigung (Artikel 51 der UNO-Charta)  ausführlich erwähnten Voraussetzungen militärisch aktiv werden. Konkret, wenn kurdische Militärverbände die syrisch-türkische Grenze überschreiten und auf türkischen Territorium Gewaltakte verüben. Dies ist jedoch nicht der Fall.

Die abenteuerliche Gleichsetzung der syrisch-kurdischen YPG mit der türkisch-kurdischen PKK ist sehr willkürlich und kann international niemanden überzeugen.

Siehe ausführlich und konkret  den infrage kommenden Artikel 3 der UNO-Aggressionsdefinition von 1974 (beachten Sie bitte insbesondere g):

„Artikel 3 Vorbehaltlich  und  nach  Maßgabe  der  Bestimmungen  des  Artikels  2  gilt,  ohne  Rücksicht  auf  das  Vorliegen  einer  Kriegserklärung, jede der folgenden Handlungen als Angriffshandlung:

a) die Invasion oder der Angriff der Streitkräfte eines Staates auf das Hoheitsgebiet eines anderen Staates oder jede, wenn auch vorübergehende, militärische Besetzung, die sich aus einer solchen Invasion oder einem solchen Angriff ergibt, oder jede gewaltsame Annexion des Hoheitsgebiets eines anderen Staates oder eines Teiles desselben;

b)      die  Beschießung  oder  Bombardierung  des  Hoheitsgebietes  eines  Staates  durch  die  Streitkräfte  eines  anderen  Staates oder der Einsatz von Waffen jeder Art durch einen Staat gegen das Hoheitsgebiet eines anderen Staates;

c) die Blockade der Häfen oder Küsten eines Staates durch die Streitkräfte eines anderen Staates;

d) der Angriff der Streitkräfte eines Staates auf die Land-, See- oder Luftstreitkräfte oder auf die See- und Luftflotte eines anderen Staates;

e) der Einsatz von Streitkräften eines Staates, die sich mit Zustimmung eines anderen Staates auf dessen Hoheitsgebiet befinden, unter Verstoß gegen die in dem entsprechenden Abkommen vorgesehenen Bedingungen oder jede Verlängerung ihrer Anwesenheit in diesem Gebiet über den Ablauf des Abkommens hinaus;

f) die Tatsache, dass ein Staat, der sein Hoheitsgebiet einem anderen Staat zur Verfügung gestellt hat, zulässt, dass dieses  Hoheitsgebiet  von  dem  anderen  Staat  dazu  benutzt  wird,  eine  Angriffshandlung  gegen  einen  dritten  Staat  zu  begehen;

g) das  Entsenden  bewaffneter  Banden,  Gruppen,  Freischärler  oder  Söldner  durch  einen  Staat  oder  in  seinem  Namen,  wenn  diese  mit  Waffengewalt  Handlungen  gegen  einen  anderen  Staat  ausführen,  die  auf  Grund  ihrer  Schwere  den  oben aufgeführten Handlungen gleichkommen, oder die wesentliche Beteiligung daran. Artikel 4 Dies ist keine erschöpfende Aufzählung von Handlungen; der Sicherheitsrat (Official Records of the General Assembly, Twenty-ninth Session, Supplement No. 19 (A/9619 und Corr.1). 2 Resolution 2625 (XXV). Aus dieser Bestimmung geht eindeutig hervor, dass die Türkei VÖLKERRECHTSWIDRIG handelt.

Münchner Merkur , Berliner Zeitung  (7.8.19)

_________________________________________________________________

Erdogan-Davutoglu

Es ist zutiefst zu bedauern, dass der excellente Fachkollege mit international vielbeachteten wissenschaftlichen Publikationen und ehemalige erfolgreiche Außenminister Ahmet Davutoğlu auf Eis gelegt worden ist. Sein Doktrin , “möglichst gute Beziehungen zu allen Nachbarn” ist von Erdogan über Bord geworfen worden.
Erdogan macht genau das Gegenteil , provoziert die Nachbarn und isoliert immer mehr die Türkei. Seine plumpe Außenpolitik könnte für die Türkei zu einer Katastrophe führen.
Münchner Merkur (7.8.19)

____________________________________________________________________

Türkische Invasion in Nordsyrien gegen die Kurden

Erdogan agiert mit dem orientalischen Krummsäbel, nicht mit dem feinen und diplomatischen europäischen Florett.Erdogan betreibt Hybris, der bald die Nemesis folgen wird. Er wird
unweigerlich Opfer seiner neuosmanischen Großmachtphantasien. Die
Widerspiegelung der objektiven Realität (Demokrit) war nie die Stärke
orientalischer Politiker und Staatsmänner.n Die masslose
Selbstüberschätzung gehört zur orientalischen Mentalität.

Sind andere NATO-Staaten verpflichtet, die Türkei zu unterstützen ?
Gemäß Völkerrecht liegt kein Fall des casus foederis (Beistandsfall)
vor. Die Türkei hat das VÖLKERRECHT brutal verletzt. Infolgedessen sind
die anderen NATO-Staaten rechtlich nicht vepflichtet, dem Aggressor
Türkei zu helfen.
Und eine Frage in militärischen Sachen sei erlaubt : Wann hat eigentlich
die türkische Armee das letzte Mal richtig gekämpft ?
Die tapferen Kurden hingegen sind kampferprobt und besitzen
hochmoderne amerikanische Waffen im Werte von 500 Mill. Dollar,
mit denen sie als Bodentruppen den IS besiegt haben.

Aber der türkische Verteidigungsminister sprach bereits zu Beginn
der Aggression von “unseren Helden”. In Europa nennt man das
“Orientalischen Triumphalismus”. Münchner Merkur (16.10.19)

______________________________________________________

Wie dem auch sein : Russland wird niemals einer Annexion Teils des syrischen Territoriums durch den neuosmanischen Träumer zustimmen. SDZ Facebook (23.10.19)

 

 

Der Vertrag zwischen den USA und der UdSSR /Russland aus Sicht der Theorie der internationalen Beziehungen (spezielle der Gleichgewichtstheorie und der Interessentheorie)

Der Vertrag zwischen den USA und der UdSSR /Russland aus Sicht der Theorie der internationalen Beziehungen (spezielle der Gleichgewichtstheorie und der Interessentheorie)

Einleitend : Die Theorie der internationalen Beziehungen hat in erster Linie die folgenden Kategorien aufzuweisen : Interessen, Macht, Einfluss, Gleichgewicht, Stabilität, Veränderung, Vertrauen.

1.Bis zum Zusammenbruch der Supermacht UdSSR herrschte  zwischen diesem Staat und den USA ein Gleichgewicht  (der militärstrategischen Kräfte), das auch als „Gleichgewicht des Schreckens“(„Wer zuerst schießt, stirbt als zweiter“) bezeichnet wurde. Gerade dieses Gleichgewicht  trug zur Erhaltung der internationalen Sicherheit und des Weltfriedens bei.

2. Seit dem Ende des Imperium Sovieticum  ist nunmehr das Gleichgewicht zerstört , und das Imperium Americanum  kann als die einzige Supermacht seine Pax Americana mühelos und ungestört  durchsetzen.

Das heutige  Russland hingegen kann insgesamt unter Berücksichtigung aller Kriterien  nur als eine Großmacht eingeschätzt werden, jedoch  nur auf militärstrategischem Gebiet  stellt ohne Zweifel  eine Supermacht dar und versucht mit allen Mitteln , eine Gleichwertigkeit mit den USA zu demonstrieren. Sollte es erneut zu einem Wettrüstung  auf der Basis der militärstrategisch  genutzten Hochtechnologien kommen, so wird das wirtschaftlich schwache Russland nicht lange mithalten können.

3. Inzwischen entwickelt sich China zu einem dritten entscheidenden Player der internationalen Beziehungen und hinsichtlich der Wirtschaftskapazität und der Hochtechnologien zur zweiten Supermacht der Welt, was eigentlich zum einen eine Deklassierung Russlands und zum anderen eine gefährliche Konkurrenz für die USA bedeutet. Im Endeffekt ist hierdurch bereits jetzt eine Tripolare Welt entstanden, deren Mitglieder von recht unterschiedliche Potenz sind.

4. Im Rahmen der Tripolarität  entsteht  sukzessive ein annäherndes Gleichgewicht (balance of power, balance du pouvoir), dass durchaus als Basis der neuen internationalen Ordnung  zur Gewährleistung des Weltfriedens betrachtet werden kann. Hieraus ergibt sich die Schlussfolgerung, dass  alle drei Player  sich an notwendigen Abrüstungsverhandlungen gleichberechtigt beteiligen müssten.

5.  Natürlich lässt sich jeder Staat von seinen eigenen Interessen leiten , jedoch der Durchsetzung kann nicht im Sinne des nationalen Egoismus,  auf Kosten anderer Staaten und unter Verletzung der geltenden Normen des  Völkerrechts, des Internationalen Wirtschaftsrechts und des Internationalen Finanzrechts erfolgen. Speziell in der Epoche der Globalisierung und der Zunahme gegenseitiger  Abhängigkeiten zwischen allen Staaten, kommt nur ein Interessenausgleich in Frage, was beim Abschluss von notwendigen Abkommen vorwiegend durch Interessenkoordinierung erzielt werden kann.

6. International dominieren geostrategische Interessen, die das Grundverhaltensmuster der jeweiligen Player mit unterschiedlicher Gewichtung entscheidend bestimmen. Dies gilt in erster Linie  im Verhältnis der USA gegenüber der sich herausbildenden Supermacht China , das expressis verbis offiziell  die Absicht verkündet hat, in den nächsten Jahren die USA zu überholen. Es ist durchaus verständlich, dass die neuentstandene Situation bei den  amerikanischen Politikern Alpträume verursacht.

6. Es kann konstatiert werden, das dass die EU als ökonomischer Riese und politische- diplomatischer Zwerg gar keine Rolle zu spielen  vermag. Nur eine Neuorientierung der EU könnte andere Perspektiven schaffen .a) Militärische Aufrüstung, was kostspielig wäre. Es entsteht auch die berechtigte Frage cui bono ?  b) Nach Neudefinierung der Haltung  gegenüber Russland Beziehungen auf der Basis gegenseitiger Interessen und des gegenseitigen Vorteils.

In diesem Falle sollten allerdings Voraussetzungen für parallele,  gemeinsame und in der Perspektive für übereinstimmende Interessen geschaffen werden. Es ist übrigens nicht einzusehen, warum immer wieder in den Beziehungen zwischen der EU und Russland Spannungen im Sinne konträrer Interessen entstehen. Dazu könnte man noch mehr schreiben.

Quellen :

- Panos Terz, Interessentheorie, Eine Abhandlung im Koordinatensystem von Philosophie, Epistemologie und Völkerrechtssoziologie ,in : Papel Politico , Vol. 14, No. 1 2009. pp. 223-274 ), Universidad Pontificia JAVERIANA,  In honorem philosophi Graeci, praestabilis Epicuri

-Panos Terz, Völkerrechtssoziologie als Bestandteil der Völkerrechtswissenschaft und als Wissenschaft in statu nascendi, Eine Abhandlung, “Die Völkerrechtssoziologie, Versuch einer Grundlegung in den Hauptzügen. Defensio Scientiae Iuris inter Gentes” , in : Papel Politico, Pontificia Universidad JAVERIANA, Vol. 11, No. 1 , 2006, pp. 261-303 )

-Panos Terz , Gleichgewichtstheorie und Theorie von den Gegengewichten, Eine Völkerrechtssoziologische Abhandlung, Erster Teil, Gleichgewicht und Gegengewichte in der Geschichte ( Anfänge bis 1945 ); Zweiter Teil, Das Gleichgewicht und die Gegengewichte nach dem Zweiten Weltkrieg, (befindet sich im Verlag einer Päpstlichen Universität). Zeit, Münchner Mekur, Berliner Zeitung (3.8.19)

 

 

 

 

Völkerrechtliche Verantwortlichkeit (Knapp)

Völkerrechtliche Verantwortlichkeit (Knapp)

In der Kürze liegt die Würze .

International und auf der
Basis von Kodifikationsarbeiten der International Law Commission liegt der
folgende consensus generalis professorum et doctorum vor : Die
völkerrechtliche Verantwortlichkeit ist ein Prinzip bzw. ein Institut des
Völkerrechts und bedeutet generell das Einstehenmüssen für
begangeneVölkerrechtsverletzung.
Hauptformen : a) SELBSTHILFE (GEGENMASSNAHMEN jedoch kein
Exzeß, weil die Norm der Proportionalität gilt), SELBSTSCHUTZ bzw.
SELBSTVERTEIDIGUNG ( z.B. Art. 51 der UNO-Charta) Repressalie, Retorsion,
Rücktritt von einem Vertrag,
Leistungsverweigerung. b) Wiedergutmachung (Reparation), Einstellung der
Verletzung, Restitution, Satisfaktion, Garantie.
Ferner liegt dem Völkerrecht der Hauptgedanke der
REZIPROZITÄT (do ut des-Grundsatz) zugrunde.
Bemerkung : Das Thema ist so kompliziert, dass wir es im Interesse der Studenten nicht geprüft haben.  Münchner Merkur (2.8.19)

Abrüstungsvertrag USA/UdSSR von 1987

Waschingtoner Vertrag über nukleare Mittelstreckensysteme zwischen den USA und der Sowjetunion von 1987 (überarbeitet, 2.8.19)

Einige Bemerkungen aus Sicht des Internationalen Vertragsrechts (Völkervertragsrecht, Zweig des Völkerrechts)

Im allgemeinen sind Verträge erforderlich, um bestimmte essentielle Materien  in den zwischenstaatlichen Beziehungen rechtlich zu regeln. Es erfolgen Kontakte, Vorverhandlungen, Verhandlungen  und schließlich wird auf der Basis von Kompromissen , der  Interessenkoordinierung  und dem Wesen nach  der Willensübereinstimmung der Vertragsabschluß.

In diesem   konkreten Fall diente der Vertrag auch als vertrauensbildende  Maßnahme der Friedenssicherung. Strategisch ist der Vertrag im Rahmen des geltenden  militärisch-strategischen Gleichgewichts zwischen den beiden Supermächten, den USA und der damaligen UdSSR  abgeschlossen worden. Das neue Russland  übernahm als Rechtsnachfolger de UdSSR auch diesen Vertrag. Während aber der eine Vertragspartner  keinerlei Veränderungen unterworfen war, brach das gewaltige Imperium Sovieticum zusammen und blieb nur Russland üblich, das insgesamt zwar nur eine Großmacht ist,  jedoch militärstrategisch immer noch als Supermacht eingeschätzt werden kann.

Fast alle Verträge, internationale oder bilaterale zur Abrüstung enthalten  Schluss- bestimmungen über den Austritt bzw. über die Kündigung aus Gründen der Gefährdung der „höchsten Interessen“(Standardformulierung) der Vertragspartner. So heißt es im Artikel 16 des INF-Vertrages von 1987 : „Jede Vertragspartei ist in Ausübung ihrer Souveränität berechtigt, von diesem Vertrag zurückzutreten, wenn sie entscheidet, dass durch außergewöhnliche mit dem Inhalt des Vertrages zusammenhängende Ereignisse eine Gefährdung ihrer höchsten Interessen eingetreten ist“. Nach allgemeiner Einschätzung gehören zu dieser Interessenkategorie die grundlegenden bzw.  vitalen Interessen.

Es muss also der Nachweis erbracht werden, dass tatsächlich eine Gefährdung durch „außergewöhnliche Ereignisse“ seit dem Abschluss des Vertrages eingetreten ist. In der Realität ist etwas ganz anderes eingetreten und zwar der Zusammenbruch der ehemaligen Supermacht Sowjetunion, wodurch die USA gegenwärtig die einzige Supermacht der Welt sind, allerdings zeichnen sich bereits deutlich die Konturen der künftigen zweiten Supermacht, des konfuzianischen China ab.

Es gibt Grund zur Annahme, dass der rasante Aufstieg Chinas auf allen Gebieten den USA nicht nur Kopfschmerzen bereitet, sondern darüber hinaus Furcht einjagt.
Es wäre eigentlich verständlich, gemäß Artikel 16 den Vertrag zu ändern ( „Jede Partei kann Änderungen dieses Vertrages vorschlagen“).
Des weiteren wäre es durchaus möglich, den Vertrag gemäß der WienerVertragsrechtskonvention (Grundlage des Internationalen Vertragsrechts)  von 1969 (Artikel 39 zu ändern : ( „Ein Vertrag kann durch Vereinbarung zwischen den Vertragspartnern geändert werden…“). Danach könnte ein ähnlicher Vertrag zwischen den USA, China und Russland
geschlossen werden.

Die USA haben im Rahmen der Neupositionierung zu den internationalen Abkommen der vorangegangenen amerikanischen Regierungen  Russland Vertragsbruch vorgeworfen , was ihnen in der Tat gemäß der Wiener Vertragsrechtskonvention (Artikel 60) berechtigen würde, den Vertrag zu beenden ( „Ein schwerwiegender Bruch eines bilateralen Vertrages durch einen der Vertragspartner berechtigt den anderen , den Bruch als Grund für die Beendigung des Vertrages…geltend zu machen“).

Die USA behaupten derartiges, aber andere sehen es nicht so. Inzwischen ist es bei der gegenwärtigen US-Regierung Usus , mit allgemein gehaltenen Unterstellungen zu arbeiten, um sich von lästigen vertraglich  übernommenen Verpflichtungen zu befreien. Der Aufkündigung des INF-Vertrages durch die USA folgte mit Verspätung  gleiches durch Russland natürlich verbunden ebenso mit Behauptungen über Vertragsverletzungen seitens der USA. Nunmehr ist durch das Öffnen der Büchse der Pandora eine gefährliche Situation entstanden, die unter Umständen zu einem  neuen Wettrüsten zwischen dem kapitalistischen USA und dem ebenso kapitalistischen Russland.

Jedoch  grenzt die neuentstandene Situation an Wahnsinn, denn der ideologisch-politische Gegensatz zwischen  ihnen ist ja verschwunden.  Infolgedessen gibt es keinen Grund  mehr, in die Zeit des “Kalten  Krieges“ mit der Hochrüstung zurück zu fallen“, als gäbe es nichts besseres zu tun.

Wie dem auch sei, der Abschluss  ähnlicher Verträge  sollte wegen der tripolaren Welt unbedingt unter Einbeziehung der sukzessive aufsteigenden zweiten Supermacht China erfolgen.

Die Zeit (13.11.18, 19.12.18, 1.2.19), Münchner Merkur (4.12.18), Die Welt Facebook (10.1.19, 1.2.19), Süddeutsche Zeitung Facebook, Tagesspiegel Facebook, Frankfurter Allgemeine Zeitung  Facebook ,Spiegel Facebook , Stern Facebook, Leipziger Volkszeitung Facebook (1.2.19), Frankfurter Allgemeine Zeitung , Neue Zürcher Zeitung, Spiegel, Stern, Wiener Zeitung, Süddeutsche Zeitung , alle Facebook (2.8.19)

—————————————————————————————————-

Einer der Gründe für denZusammenbruch der ehemaligen Sowjetunion war der kostspielige Rüstungswettlauf mit den USA. Gleiches könnte auch dem kleineren Russland passieren , das nicht mithalten kann. Nun das psychologische Problem für Putin besteht darin, dass er sich mit dem Verlust des Supermacht-Status nicht abfinden kann und hierdurch seine Wunschvorstellungen mit der Realität verwechselt.
Inzwischen entsteht sukzessive die zweite Supermacht (China).

Die Zeit (19.12.18), Leipziger Volkszeitung Facebook (1.2.19)

Hormus-Meerenge aus Sicht des Internationalen Seerechts (Seevölkerrechts)

Die Hormus-Meerenge aus Sicht des Internationalen Seerechts (Seevölkerrechts)

Notwendige Informationen : a) Das Internationale Seerecht ist Bestandteil und zugleich der größte Zweig des Völkerrechts. b)Bis 1958 gab es nur das Gewohnheits-. Internationale Seerecht. Danach wurde es kodifiziert in Gestalt von drei Konventionen mit insgesamt 84 Artikeln : Konvention über das Territorialgewässer und die Anschlusszone, Konvention über das offene Meer und Konvention über den Festlandsockel.c)Im Jahre 1982 ist  die UNO-Konvention über das Seerecht als Grundlage des Internationalen Seerechts  mit 311 Artikeln und mehreren Anlagenvon der UNO verabschiedet worden. Sie trat 1994 in Kraft, gilt jedoch nur für die Staaten, die sie unterzeichnet und ratifiziert haben. Es sdei darauf verwiesen, dass weder die USA , noch derIran, diesDokument ratifiziert haben. Bei den USA ist es üblich, fast keine internationalen Abkommen universellen Charakters zu ratifizieren. Sie legen ohnehin keinen Wert auf das internationale Recht.

1.Hier interessieren die geographisch in der tat sehr komplizierten Einzelheiten nicht , sondern geht es  in erster Linie um den Fakt, dass die Hormus Meerenge („Strasse „)  zum Territorialgewässer (Küstenmeer ) des Iran gehört.

2.Dennoch ist die friedliche Durchfahrt von Handelsschiffen sowie von Kriegsschiffen  möglich . Zerst sei die Konvention von 1958 erwähnt :

Abschnitt III Recht der friedlichen Durchfahrt,Unterabschnitt A Regeln für alle Schiffe

  Art. 14

1. Vorbehaltlich der Bestimmungen dieser Artikel genießen die Schiffe aller Staaten, ob Küsten- oder Binnenstaaten, das Recht der friedlichen Durchfahrt durch das Küstenmeer.

2. Als Durchfahrt gilt die Fahrt durch das Küstenmeer zum Zweck, es entweder ohne Berührung der inneren Gewässer zu durchqueren oder in die inneren Gewässer einzulaufen oder von den inneren Gewässern in die Hohe See auszulaufen.

3. Die Durchfahrt schließt das Recht zum Stoppen und Ankern ein, jedoch nur insoweit, als dies zum normalen Schiffsverkehr gehört oder infolge höherer Gewalt oder Seenot erforderlich wird.

4. Die Durchfahrt gilt als friedlich, solange sie nicht den Frieden, die Ordnung oder die Sicherheit des Küstenstaates beeinträchtigt. Die Durchfahrt hat gemäß diesen Artikeln und den anderen Regeln des Völkerrechts zu erfolgen.

5. Die Durchfahrt fremder Fischereifahrzeuge gilt nicht als friedlich, wenn sie die Gesetze und Vorschriften nicht beachtet, die der Küstenstaat erlassen und veröffentlichen kann, um diesen Fahrzeugen das Fischen im Küstenmeer zu verbieten.

6. Unterseeboote haben über Wasser zu fahren und ihre Flagge zu zeigen.

  Art. 15

1. Der Küstenstaat darf die friedliche Durchfahrt durch das Küstenmeer nicht behindern.

2. Der Küstenstaat hat alle ihm bekannten Gefahren, die in seinem Küstenmeer für die Schifffahrt bestehen, in geeigneter Weise bekannt zu machen.

  Art. 16

1. Der Küstenstaat kann in seinem Küstenmeer die erforderlichen Maßnahmen treffen, um eine nichtfriedliche Durchfahrt zu verhindern.

2. In Bezug auf Schiffe, die in innere Gewässer einlaufen, ist der Küstenstaat ferner berechtigt, die erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um jede Verletzung der Bedingungen zu verhindern, unter denen solche Schiffe in diese Gewässer zugelassen sind.

3. Vorbehältlich des Absatzes 4 kann der Küstenstaat, ohne fremde Schiffe untereinander diskriminierend zu behandeln, in bestimmten Zonen seines Küstenmeeres die friedliche Durchfahrt fremder Schiffe vorübergehend verbieten, wenn dies für den Schutz seiner Sicherheit unerlässlich ist. Ein solches Verbot wird erst nach gehöriger Bekanntmachung wirksam.

4. Die friedliche Durchfahrt fremder Schiffe durch Meerengen, die der internationalen Schifffahrt zwischen einem Teil der Hohen See und einem anderen Teil derselben oder dem Küstenmeer eines fremden Staates dienen, darf auch vorübergehend nicht verboten werden.

  Art. 17

Üben fremde Schiffe das Recht der friedlichen Durchfahrt aus, so haben sie die vom Küstenstaat in Übereinstimmung mit diesem Artikel und den anderen Regeln des Völkerrechts erlassenen Gesetze und Vorschriften zu beachten, insbesondere solche, die den Transport und die Schifffahrt betreffen.

Der Art. 17 Artikel ist von hoher Bedeutung für den Küstenstaat. D.h. in concreto. Dass das  Durchfahrtsrecht nicht absolut ist, wie in der Zeit der amerikanischen Kanonen“diplomatie“.

Aus Sicht des Internationalen Vertragsrechts als des wichtigsten Zweigs des Völkerrechts besteht für die Staaten , welche dieser Konvention nicht beigetreten sind, die Möglichkeit, dieselbige als Gewohnheitsrecht anzuwenden

Jetzt kommen wir zu der Seerechtskonvention von 1982, die vertragstheoretisch für die USA und den Iran nicht binden ist . Dennoch sollte sie nicht unbeachtet bleiben. Di egesamte Problematik der Meerengen und der friedlichen Durchfahrt wird in den Artikeln 34-45 exakt geregelt. Es sei zunächst der Art. 34 genannt, um die Rechte des Iran evidenter zu machen :  „Rechtsstatus der Gewässer von Meerengen, die der internationalen Schifffahrt dienen(1) Die in diesem Teil festgelegte Durchfahrtsordnung für Meerengen, die der internationalen Schiffahrt dienen,berührt im übrigen nicht den Rechtsstatus der solche Meerengen bildenden Gewässer oder die Ausübung der Souveränität oder der Hoheitsbefugnisse über diese Gewässer und deren Luftraum, Meeresboden und Meeresuntergrund durch die Meerengenanliegerstaaten.(2) Die Souveränität oder die Hoheitsbefugnisse derMeerengen-_Anliegerstaaten werden nach Maßgabe diesesTeiles und der sonstigen Regeln des Völkerrechts ausgeübt.“

Das Transitrecht wird  in den  Art. 38 und 39 ebenso ausführlich geregelt : „Recht der Transitdurchfahrt(1) In den in Artikel 37 bezeichneten Meerengen genießen alle Schiffe und Luftfahrzeuge das Recht der Transitdurchfahrt, die nicht behindert werden darf; …„Transitdurchfahrt“ bedeutet die in Übereinstimmung mit diesem Teil erfolgende Ausübung der Freiheit der Schifffahrt und des Überflugs lediglich zum Zweck des ununterbrochenen und zügigen Transits durch die Meernge zwischen einem Teil der Hohen See oder einerausschließlichen Wirtschaftszone und einem anderen Teil der Hohen See oder einer ausschließlichen Wirtschaftszone. Jedoch schließt das Erfordernis des ununterbrochenen und zügigen Transits die Durchfahrt durch die Meerenge zu dem Zweck nicht aus, einen Meerengen-Anlieger-staat unter Beachtung seiner Einreisebedingungen aufzusuchen, zu verlassen oder von ihm zurückzukehren.(3) Jede Tätigkeit, die keine Ausübung des Rechts der Transitdurchfahrt durch eine Meerenge ist, unterliegt den anderen anwendbaren Bestimmungen dieses Übereinkommens.Artikel 39 Pflichten der Schiffe und Luftfahrzeuge während derTransitdurchfahrt(1) Schiffe und Luftfahrzeuge müssen, wenn sie das Recht der Transitdurchfahrt ausüben,a) die Meerenge unverzüglich durchfahren oder überfliegen;b) sich jeder Androhung oder Anwendung von Gewaltenthalten, die gegen die Souveränität, die territoriale Unversehrtheit oder die politische Unabhängigkeit eines Meerengenanliegerstaats gerichtet ist oder sonst die in der Charta der Vereinten Nationen niedergelegten Grundsätze des Völkerrechts verletzt; c) sich jeder Tätigkeit enthalten, die nicht mit ihrem normalen ununterbrochenen und zügigen Transit zusammen hängt, sofern sie nicht durch höhere Gewalt oder einen Notfall erforderlich wird;…“

Wie dem auch sei,  einerseits darf der Iran  nicht willkürlich die Meerenge schließen , andererseits sind Provokationen der USA und Großbritanniens zu vermeiden., es sei denn diese Staaten hegen gegenüber dem Iran kriegerische Absichten. In diesem Falle wird es keine „Koalition der Willigen“ wie bei der völkerrechtswidrigen Aggression damals  dem Irak geben. Sollten jedoch einige Politiker sich an neuen Aggressionen beteiligen, dann können sie sich warm anziehen. Zeit , Berliner Zeitung, Münchner Merkur (1.8..19)

Spiegel, Focus, Stern ,Süddeutsche Zeitung, Welt, Neue Zürcher Zeitung, alle  Facebook (1.8.19)

 

 

 

Iran-Vereinigtes Königreich -USA , Streit

Zu dem  Streit zwischen dem Vereinigten Königreich und dem Iran aus völkerrechtlicher Sicht

 1. Am 5.Juli haben britische Marinesoldaten der Royal-Marines einen   syrischen Erdöltanker gestoppt und geentert mit der Begründung, dass  der Transport des für Syrien vorgesehenen Erdöls  ein Verstoß gegen  internationale Sanktionen  darstelle. Aber nach Völkerrecht und speziell nach der UNO-Charta kann nur der UNO-Sicherheitsrat gegenüber Staaten Sanktionen verhängen. Somit kann das Vorgehen der Briten als völkerrechtswidrig eingeschätzt werden.Nach britischer Auffassung befände sich das Schiff im Territorialgewässer  Gibraltars, während die iranische Seite von internationalen Gewässern spricht.

2. Am 19.Juli haben Revolutionsgarden in der Meerenge (Strasse) von Hormus einen britischen Öltanker gestoppt und umgeleitet mit  der Begründung, dass es sich um eine Reaktion auf das Entern des  iranischen Erdöltankers durch die  Britten handelt.  In solchen Fällen lässt das Völkerrecht Reaktivmaßnahmen in Form von Selbsthilfe zu. Nach iranischer Auffassung habe sich der Tanker im Territorialgewässer des Iran befunden, während die britische Seite vom offenen Meer  spricht.

3. Somit ist zwischen dem Vereinigten Königreich und dem Iran ein Rechtsstreit entstanden, der zu eskalieren droht. Offiziell ist der Iran gegen Schiffe anderer Staaten nicht  vorgegangen. Infolgedessen ist bis jetzt die freie internationale Schiffsverkehr durch  die Hormus – Meerenge nicht gefährdet. Hieraus ergibt sich die Schlussfolgerung, dass besondere militärische Maßnahen mit dem Ziel, den internationalen Schiffsverkehr zu schützen, nicht notwendig sind.

4. Andere Staaten, abgesehen von den USA;  haben eigentlich mit diesem Streit nichts zu tun. Dies gilt u.a. auch für Deutschland, dass  klugerweise nicht bereit ist, sich an militärischen Abenteuern der USA und des Vereinigten Königreichs in dieser extrem gefährlichen Region zu beteiligen.   

5. Sollte es zu militärischen Auseinandersetzungen zwischen den USA und dem Vereinigten Königreich  einerseits und dem Iran andererseits kommen, so gibt es für andere Staaten, darunter  für Deutschland, keine Rechtspflicht im Sinne des casus foederis ( Beistandsfall) gemäß Artikel  5 des NATO-Vertrages von 1949, der wie folgt lautet : „Die vertragsschließenden Staaten sind darüber einig, dass ein bewaffneter Angriff gegen einen oder mehrere von ihnen in Europa oder Nordamerika als ein Angriff gegen sie alle betrachtet werden wird, und infolgedessen kommen sie überein, dass im Falle eines solchen bewaffneten Angriffs jeder von ihnen in Ausübung des in Artikel 51 der Charta der Vereinten Nationen anerkannten Rechts zur individuellen  oder gemeinsamen Selbstverteidigung den Vertragsstaat oder die Vertragsstaaten, die angegriffen werden, unterstützen wird, indem jeder von ihnen für sich und im Zusammenwirken mit den anderen Vertragsstaaten diejenigen Maßnahmen unter Einschluss der Verwendung bewaffneter Kräfte ergreift, die er für notwendig erachtet, um die Sicherheit des nordatlantischen Gebietes wiederherzustellen und aufrechtzuerhalten“.

In diesem Zusammenhang sei auch auf den Artikel 1 des NATO-Vertrages hingewiesen :Die vertragsschließenden Staaten verpflichten sich, gemäß den Bestimmungen der Charta der Vereinten Nationen jeden internationalen Streitfall, an dem sie beteiligt sein mögen, durch friedliche Mittel in der Weise zu regeln, dass Frieden, Sicherheit und Gerechtigkeit unter den Völkern nicht gefährdet werden, und sich in ihren internationalen Beziehungen jeglicher Drohung oder Gewaltanwendung zu enthalten, die in irgendeiner Weise mit den Zielen der Vereinten Nationen nicht vereinbar ist.“ Dies entspricht vollends dem grundlegenden Völkerrechtsprinzip der friedlichen internationalen Streitbeilegung.

6. Es sei mit Nachdruck unterstrichen, dass die Spannungen im Persischen Golf nach dem Austritt des bekannten Vertrages mit dem Iran seitens der USA aufgetreten sind, während die  EU-Staaten noch Mitglied des Vertrages sind.

Es drängt sich die berechtigte Frage danach auf, was eigentlich die USA und Großbritannien in dieser Region bezwecken. Geht es vielleicht letzten Endes um einen regime change, wie dies bereits 1953 praktiziert wurde, indem der frei gewählte Ministerpräsident Mohammad Mossadegh  mittels der Geheimdients-Militäroperation   Ajax gestürzt wurde, nur weil er es gewagt  hat, die Anglo-Iranian  Oil Company zu verstaatlichen ?

7.  Der US-Präsident betont immer wieder seinen Slogan „America first“, aber vielleicht gibt es auch ein „America alone“ ? Der britische Premier wiederum hat den Brexit mit zu verantworten und dem Wesen nach betreibt wie sein amerikanischer Bruder im Geiste eine interessen- und egoistisch orientierte nationalistische Politik.  Glauben beide im Ernst, dass die EU-Staaten ausgerechnet ihnen  gegenüber  solidarisch verhalten  würden ? Müchner Merkur , Zeit, Berliner Zeitung (1.8.19)

Zeit, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Süddeutsche Zeitung, Focus, Stern, Spiegel, Stern, Welt, Müncher Merkur,Neue Zürcher Zeitung,  alle Facebook (1.8.19)

 

 

 

Vergewaltigung einer Deutschen von Roma-Jugendlichen aus Bulgarien

Die kriminellen „Kinder“ und die langsame deutsche Regierung

1.Es ist an der Zeit, dass die missverstandene und stark masochistisch anmutende political correctness beiseite geschoben wird und man die objektive Realität wahrheitsgetreu und nicht verklemmt widerspiegelt (schöne Grüsse von Demokrit : Widerspiegelungstheorie). D.h in concreto, die Täter sind Angehörige der Roma-Minderheit muslimischen Glaubens . Etwas ähnliches ist im vergangenen Jahr nach gleichem Muster passiert : Rom-Jugendliche ebenfalls muslimischen Glaubens aus einem anderen Balkan-Land haben eine Frau vergewaltigt.
Das ist Machismo multipliziert und bedeutet Geringschätzung bis Verachtung der europäischen Frauen, die als „Schlampen“ (Nutten) betrachtet werden und daher jeder sich bedienen kann. Für sie sind die hiesigen Frauen Freiwild.
2. Die Roma Jugendlichen sind sexuell frühreif. Dies ist mit ihrer Herkunft aus Indien und zwar aus Radschastan (Nord-West-Indien) in enger Verbindung zu sehen. Das Buch Kama-Sutra ist nicht in den Wäldern Germaniens , sondern eben in Indien entstanden.
3. Es fällt extrem unangenehm auf, dass man hierzulande fast fürsorglich um die jeweiligen Täter und nicht um das Opfer kümmert. Für mich ist dies Ausdruckt einen hohen Perversität.
4. Wieso ist es nicht möglich, diese „Kinder“ zu bestrafen und die ganze Familie nach Bulgarien zurück zu schicken ?
Vor einigen Jahren ist in Italien die Frau eines Offiziers der italienischen Marine von einer Roma -Männerbande so brutal vergewaltigt worden , dass sie einige Stunde später an den Folgen starb. Die italienische Regierung hat keine Diskussionen a la Germania geführt, sondern innerhalb von wenigen Tagen Roma aus Rumänien des Landes verwiesen.
5. Und jetzt etwas rechtswissenschaftliches : Der Staat besteht nach Aristoteles ( zwei tausend Jahre später nach Jellinek) aus der Herrschaft (Regierung), der Bevölkerung und dem Territorium. Aus dem Verhältnis zwischen der Regierung und der Bevölkerung leitet sich die Personalhoheit ab , auf die sich die Staatsbürgerschaft stützt. Aus der Staatsbürgerschaft ergibt sich die FÜRSORGEPFLICHT des Staates gegenüber den eigenen Staatsbürgern. Die Regierung wird dem gerecht durch die erforderlichen Maßnahmen (Gesetze und deren strikte
Anwendung und wirksamen Verwaltungsakte).
Ich konnte in den 61 vergangenen Jahren in Deutschland zig mal feststellen, dass die Deutschen unglaublich langsam sind. Hierauf haben mit Nachdruck der berühmte Philosoph Hegel sowie sehr ausführlich der Dichter Klopstock in seinem Gedicht „An die Neufranken“ hingewiesen. Gleiches kommt zum Ausdruck auch in der Gestalt des „Deutschen Michel“ mit der Schlafmütze. Ist es nicht an der Zeit, dass die Regierung endlich die Schlafmütze abnimmt und energisch und konsequent zur Tat schreitet ? Münchner Merkur  (11.7.19), Frankfurter Allgemeine Facebook (12.7.19), Spiegel Facebook (12.7.19)

_______________________________________________________

Als eine indische Minderheit im 10 Jh. die Ostgrenze  des Imperium Romanum  Orientalis  erreichte, wurden  ihre Angehörigen  von den Beamten nach ihrem Namen gefragt. Die Antwort war PARYAS, was ins Griechische übersetzt Athiganos (Αθίγγανος : Der Unberührbare ) heißt, das  durch Verbalhornung zu Zigeuner wurde (Cygan, Tsigan, Zigeuner, Ciganyok, Κατσίβελος, Cacivel etc.) .

Diese Bezeichnung gilt seit 1000 Jahren und ist in allen Ländern üblich. Nur  Deutschland macht aus den bekannten unangenehmen Gründen und im Sinne der political correctnes  eine Ausnahme und verwendet die Wörter Roma (Menschen) oder Sinti (Inder). Das Thema war Gegenstand meiner Spezialvorlesungen über die ethischen Minderheiten.

Quellen (nicht die lächerliche Wiki) :

-H.Mode/S.Wolffling, Zigeuner, Der Weg eines Volkes in Deutschland, Leipzig 1968,

-C. J.Paul,  The Gypsies, London 1963,

-O. Bankok, Zigeuner, Düsseldorf 1958. MünchnerMErkur

Tsipras und Mitsotakis, Eine Vergleich

Tsipras und Mitsotakis, Eine Vergleich

Tsipras hat mit Mühe und Not sein Studium beendet, gehörte während des Studiums zu der Jugend der KP Griechenlands, wies starke revolutionär-romantische und teilweise auch anarchistische Tendenzen auf und hat in seinem Beruf nie gearbeitet. Er gilt als Linkspopulist und als begnadeter Redner, wobei seine Redekunst sich auf das in Hellas sehr beliebte Pathos und auf den Messianismus stützt.
Jedoch während seiner  vierjährige Karriere als Ministerpräsident erfolgte eine Ovidische  Metamorphose im Sinne des Chamäleon hin zu einem Kleinbürger mit pseudorevolutionärem Mäntelchen. Am Anfang benutzte er solche Begriffe wie „Klassenkampf“ national und international, er wollte die „knechtenden Verträge“ mit der Troika „zerreißen“ und versprach   100 tausend Personen in der aufgeblähten griechischen Verwaltung einzustellen und außerdem den Lebensstandard,  wie er vor der großen Krise  (2009) bestand, wieder herzustellen.

Führende Politiker der linken Bewegung Griechenlands  wie die über 90 Jahre alten Protagonisten Manolis Glezos und Mikis Theodorakis haben des öfteren  ihre Enttäuschung bzw. Verachtung gegenüber diesem (wörtlich)Verräter zum Ausdruck gebracht.

Es hat sich nunmehr eindeutig gezeigt, dass es sich um einen politischen Hasardeur und Karrieristen ohne  echte  Ideale handelt, der gerne am reich gedeckten Tisch der bürgerlöichen Klasse mit goldenen Löffel speist.

Mitsotakis hat an den amerikanischen Elite – Universitäten Harvard und Stanford
vor allem Wirtschaftswissenschaften mit Erfolg studiert und danach war er im internationalen Bankwesen tätig. Mitsotakis hat schon in der Vergangenheit mit Erfolg einen Ministerposten begleitet. Er gilt als sehr fleißig, ernsthaft , sachlich (bei griechischen Politikern eine Seltenheit). und rational (ebenfalls eine Seltenheit). Ihm fehlt allerdings das Charisma eines Politikers nach griechischen Kriterien ( Emotionen, Theatralismus, rhetorische Fähigkeiten, Ausstrahlungskraft , Kontaktfreudigkeit).
Mitsotakis hat nur wenige Versprechungen gemacht und erklärte dem ihn verhassten Populismus den Kampf.

Mitsotakis hat sich eher nach europäischen Kriterien (Leistungsprinzip, in Hellas fast unbekannt) systematisch auf die Regierungsübernahme vorbereitet. So hat er sich z.B. vor zwei Jahren an die Auslandsgriechen  (über fünf Millionen) gewandt , um geeignete Berater  zu gewinnen. Hierdurch  verfügt seine Regierung über eine hohe Anzahl von hochqualifizierten Ministern und Beratern.

Es wird ihm sicherlich die  Neuorganisation des chaotischen griechischen Staatsapparates  gelingen. Vielleicht wird  er es auch schaffen, die griechische Wirtschat in erster Linie mittels   notwendiger Investitionen anzukurbeln. Aber den gordischen Knoten (354 Milliarden Euro Schulden !) wird auch er nicht lösen können.  Experten haben ausgerechnet, dass
Griechenland mindestens 50 Jahre bräuchte, um diesen astronomischen Schuldenberg abzutragen.

Die Zeit (9.7.19), Münchner Merkur (10.7.19)

 

Griechische Mentalität

Griechische Mentalität (Beschäftigung damit seit mindestens 50 Jahren, mehrere Artikel veröffentlicht)

1.Das Grundverhaltensmuster (Mentalität ) der Völker ist von vielen Faktoren abhängig : Klima, Lebensbedingungen, Geschichte, Tradition , Religion etc. Bei den
Deutschen sind u.a. zu beachten die protestantische Arbeitsethik und die
„Preußischen Tugenden). Bei den Griechen sind zu berücksichtigen das
Fehlen der Renaissance, der Aufklärung und der bürgerlichen Revolution
mit ihren Errungenschaften wie der Citoyen, das kritische Denken, die
bürgerliche Revolution, das Staats- und Rechtsbewusstsein, ferner ein
wenig entwickeltes Bürgertum und nicht zuletzt die über vier
Jahrhunderte währende osmanische Herrschaft, welche die Griechen von den
welthistorischen Entwicklungen in Europa abgekoppelt hat.

2. Hier geht es den Durchschnittsgriechen. Natürlich sind Ausnahmen zu verzeichnen.
3. Die Mentalität ist Veränderungen unterworfen. Sie ist weder ewig ,
noch absolut.

Die Griechen en general
a) Vorzüge :Freiheitsliebe, Selbstbewusstsein, Ehrgefühl, Stolz,
intellektuelle Mobilität, kreative Phantasie, Begeisterungsfähigkeit,
Kontaktfreudigkeit, Freundlichkeit , Fröhlichkeit , Aufgeschlossenheit,
Toleranz, ästhetische Orientierung, hochentwickelter Familiensinn,
Respekt vor den älteren Menschen, Galanterie, entwickelte Sexualität (
Sinnlichkeit, Leidenschaft ).

b) Nachteile : Starke Neigung zur Disziplinlosigkeit, schwach entwickelte Ausdauer, kaum besondere Liebe zur Arbeit, unterentwickelte Dynamik, schwacher Wille,
kein Gemeinsinn, konfrontativer Geist privat und insbesondere in der
Politik, primitive Demonstration des Reichtums, Emotio vor Ratio (
übertriebene Emotionalität, privat wie als Nation ), Surrealismus (
Verwechselung von Wunschträumen und der harten Realität, Traumtänzer,
Tagträumer), Macht des Wortes aber Schwäche der Tat, Hang zum fast
paranoiden spekulativen Denken, krankhafter Hang zu Verdächtigungen und
zu Verschwörungstheorien ( fast alle seien gegen Griechenland, deswegen
die Finanzkatastrophe etc. ), Neigung zum Voluntarismus und zur
Rechthaberei, stark unterentwickeltes Organisationstalent, traditionell
extrem starker Hang zur Demagogie und zum Populismus, Korruption als
Regel ( speziell der Verwaltungsapparat ist wie ein Augiasstall oder
sogar wie die “Magna Cloaca” im alten Rom ), Neigung zum Nationalismus
und zum Chauvinismus, Oberflächlichkeit individuell und besonders in den
Staatsangelegenheiten , Unzuverlässigkeit (” Ein (griechischer) Mann,
ein Wörterbuch” ), Übertreibungssüchtigkeit, Kritikfeindlichkeit ( wer
kritisiert ist Feind, wer übermäßig lobt, ist ein echter Freund),
vollständiges Fehlen der Selbstkritik, unterentwickeltes
Verantwortungsbewusstsein in Gesellschaft und Staat und zugleich für das
eigene Versagen andere verantwortlich machen, beängstigendes Fehlen der
Fähigkeit zu wirtschaften, Überempfindlichkeit ( privat und besonders
in nationalen Fragen ), vollständiges Fehlen des Bewusstseins vom
Wechselverhältnis der Rechte und der Pflichten gegenüber der
Gesellschaft und dem Staat, maßlose Selbstüberschätzung und Nepotismus
(Vetternwirtschaft, Familiendynastien eigentlich orientalischen Typs)

Schlussfolgerung ;
Die griechische Mentalität eignet sich in idealem Maße für das
Genießen des Lebens sozusagen als menschliche Selbstverwirklichung, für
die Erotik, für ausgeglichene zwischenmenschliche Beziehungen und für
das Familienleben im weiteren Sinne des Wortes. Sie ist allerdings für
die Schaffung eines gut funktionierenden Staates , einer erfolgreichen
Wirtschaft und allgemein für solide Lebensbedingungen im breiten Sinne
des Wortes unzureichend. Zeit, Münchner Merkur ( 7.7.19)

Siehe hier im Blog ausführlicher : Griechen und Deutsche, Mentalitätsunterschiede, Περί των Νεοελλήνων , Προσόντα , Ελαττώματα , Αιτιολόγηση,

 

Sanktionen gegen Russland

Deutsche Interessendurchsetzung und Sanktionen gegen Russland

Allgemeine Grundlage der Haltung der souveränen Staaten zu Problemen der internationalen Beziehungen sind ihre legitimen Interessen in ihrer Komplexität. Aus der Gebiets- sowie aus der Personalhoheit des Staates ergibt sich seine  Pflicht  , sich um das Allgemeinwohl (το κοινόν καλόν  Aristoteles, commune bonum Thomas von Aquin )  zunächst der eigenen Staatsanghörigen zu kümmern.

Eine der wichtigsten Grundlage hierfür ist die gesunde Wirtschaft, die sich insbesondere in der Epoche der Globalisierung auf die friedlichen Handelsbeziehungen als Ausdruck des Völkerrechtsprinzips der friedlichen internationalen Zusammenarbeit stützt. Damit all dies reibungslos funktioniert, sollten politische Zweckmäßigkeitserwägungen   nach Möglichkeit beiseite geschoben werden.

Die gegen Russland, welches gegenüber dem Westen und speziell gegenüber Deutschland das Völkerrecht nicht verletzt hat, Sanktionen verhängt worden sind,  bringen in erster  Linie  strategische Interessen der USA zum Ausdruck. Wenn schon der US-Präsident immer wieder seine egoistischen Slogan  „America first“ hinausposaunt, warum sollte  die

Bundesregierung  die existenziellen und legitimen Interessen der   hauptsächlich östlichen Bundesländer  vernachlässigen ?

Schlussfolgerung : Es ist an der Zeit, dass das souveräne Deutschland sich an den Sanktionen gegen Russland im wohlverstandene Interesse der eigenen Bevölkerung nicht mehr beteiligt. Dies verlangt auch der gesunde Menschenverstand  (common sense). Die Zeit , Münchner Merkur  (Facebook),(19.6.19)

Iran und Saudi-Arabien , Unterschiede und Gemeinsamkeiten

Unterschiede und Gemeinsdamkeiten zwischen dem Iran und
Saudi-Arabien

a) Der Iran hat eine ruhmreiche Vergangenheit (der erste multiethnische
Großstaat der Welt). Saudi-Arabien hat sich erst vor einigen Jahrzehnten zum
Staat entwickelt. Davor gab es kulturell unterentwickelte Beduinen-Stämme.
b) Der Iran verfügte über eine Hochkultur und besitzt heute eine sehr
entwickelte Kultur. In Saudi-Arabien kann man hingegen von keiner besonderen
Kultur sprechen.
c) Der Iran ist schiitisch, d.h. im Zentrum der
Islaminterpretation steht die soziale Gerechtigkeit (Fortsetzung der
Zarathustra-Gerchtigkeits -Lehre). Saudi-Arabien vertritt den Wahhabismus,
die radikalste sunnitische Richtung theoria cum praxi . Im Mittelpunkt steht
die Scharia. Die Sunniten betrachten die Schiiten nicht als Muslime , sondern
als Ketzer.
d) Der Iran stellt eine regionale Großmacht dar, während Saudi-Arabien
militärisch trotz modernster US-Waffen relativ schwach ist.
e) Der Iran betrachtet die USA als Feind, während Saudi-Arabien als größter
Freund der USA in der Region gilt.

Es sind aber auch ähnliche Merkmale
zwischen ihnen festzustellen :

a) Beide haben das
orientalisch-islamische Gesellschafts – und Menschenbild.
b) Beide sind
autoritäre bzw. diktatorische Regime.
c) Mit allen Mitteln unterstützen sie in anderen Ländern die eigene islamische
Ausrichtung.
d) Sie gelten als Rivalen, und jeder von ihnen beansprucht die
dominierende Rolle in der Region.

e) Beide verfügen über reiche Erdölvorräte.

Münchner Merkur (18.6.19)

Gleichgewicht, Gegengewichte, Prognose

Prognostische Aussagen : Gleichgewichte, Gegengewichte (Aus einer Publikation von mir von 2011, mit dem Titel Theorie des Gleichgewichts und der Gegengewichte, Eine Völkerrechtssoziologische Abhandlung, Zweiter Teil )

Insgesamt könnten bezüglich der Probleme des Gleichgewichts, der Gegengewichte und der Hegemonie die folgenden prognostischen aussagen getroffen werden:

a ) Etwa nach zwanzig Jahren wird es zwei Supermächte geben: die USA und China.

b ) Die USA hätten die Chance, die Führerschaft der westlichen und China die Führerschaft der konfuzianisch geprägten Welt zu übernehmen.

c ) Beide Supermächte könnten konkurrieren und zugleich so kooperieren, dass sie gemeinsam die Führerschaft bei der Lösung der globalen Probleme der Menschheit übernehmen.

d ) Die Konkurrenz zwischen ihnen könnte auch die Form des militärstrategischen Gleichgewichts annehmen.

e ) Die Europäische Union sowie Indien könnten sich zu besonderen Großmächten entwickeln. Auf den Gebieten der Ökonomie und der Hochtechnologie würden sie gemeinsam mit Japan den Staus von Supermächten erreichen.

f ) Russland und Brasilien werden die Rolle von Großmächten spielen.

g ) Brasilien könnte sozusagen als regionale Großmacht die Führerschaft in Lateinamerika übernehmen. Lateinamerika wird ein entscheidendes Gegengewicht in der westlichen Hemisphäre bilden.

h ) Die Welt wird polygonal bzw. multipolar sein. Die oben genannten Supermächte und Großmächte werden die Pole sein. Darauf wird sich ein Weltgleichgewicht komplexen Charakters stützen. Die militärische Komponente wird generell eine kleinere Rolle spielen. Die Bedeutung der UNO und des Völkerrechts wird erheblich zunehmen.

Die Zeit (28.5.19), Neue Zürcher Zeitung Facebook (13.6.19)

 

 

China Außenpolitik, Supermacht

Zur China :Auszüge aus einer Publikation von mir (2011)

Im Gegensatz zu den amerikanischen Politologen hat der chinesische Politologe Yu Xintian ein hoch interessantes und generell beruhigendes Konzept für die Zukunft Chinas in den internationalen Beziehungen bis 2020 entworfen. Danach wird sich China auf die ökonomische Entwicklung und die Modernisierung konzentrieren. Das Ziel ist dabei, ein „scientific concept of development“, d. h. aus China ein prosperierendes, demokratischen und kulturvolles Land zu machen. In der Außenpolitik soll Sicherheit durch Kooperation gestützt werden. China wird seine Teilnahme an dem internationalen Dialog und an den internationalen Kooperationsmechanismen intensiviert. Gleiches gilt auch für das große Feld der internationalen Diplomatie. Die Weltmacht China wird mehr für die „soft power“ in den internationalen Beziehungen eintreten.

Die Basis dieser auf Frieden, Harmonie und Kooperation ausgerichteten Außenpolitik liegt in der chinesischen Tradition, denn es handelt sich um Werte dieser Kultur. Es wird seiner Meinung nach zu grundlegenden Veränderungen in den internationalen Beziehungen kommen wie z. B. die folgenden:
a ) Friede und Entwicklung als die Hauptströmung in der Welt;
b ) nicht Feindschaft, sondern „cooperation and competition“ werden in den internationalen Beziehungen vorherrschen;
c ) die Rolle der kleinen und mittleren Staaten wird wachsen. So werden sie einen eigenen Beitrag zur Stabilität der internationalen Ordnung leisten.
Yu Xintian bezeichnet diesen Zustand nicht als „balance of power“, sondern vielmehr als „balanced policy“. Ferner geht er davon aus, dass die USA die letzte Supermacht sind, die in der Welt dominieren kann.91
Die bisherige 4000jährige Geschichte – defensive Theorie und Praxis – gibt Anlass zu der Annahme, dass China keine Ambitionen hat, irgendeine Hegemonialposition einzunehmen oder etwa als ein „Imperium Sinicum“ in der Welt zu dominieren. D. h., China wird auch als Supermacht weder seine Nachbarn bedrängen, noch den Weltfrieden bedrohen.
Das schließt jedoch nicht aus, dass die bereits vorhandene Konkurrenz zwischen den USA und China in der Zukunft noch stärker sein wird. Die Zeit (28.5.19), Wiener Zeitung , Süddeutsche Zeitung (29.5.20)

Westen-Orient, Militärische Interventionen des Westens gegen Orientalische Staaten, Iran

Der Westen und der Orient,  Militärische Interventionen des Westens gegen Orientalische Staaten

Wie ist  speziell in Irak, in Libyen und in Syrien zu dem  nicht zu übersehenden Chaos gekommen ? Wer ist für diese s Desaster eigentlich  schuld ?

In den  genannten Ländern herrschten Stabilität und ein gewisser Wohlstand. Das Herrschaftssystem war natürlich nach  orientalischer Tradition  autoritär. Die Einführung der Demokratie wäre hingegen eine große Chimäre. Alles, was innerhalb dieser Staaten geschah, gehörte nach Völkerrecht zu ihren  inneren Angelegenheiten. Aus geostrategischen  und Rohstoffinteressen sind verantwortungslos diese Länder  direkt militärisch und völlig völkerrechtswidrig angegriffen und zerstört worden (Irak, Libyen), oder es erfolgte eine gezielte Einmischung in die inneren Angelegenheit  ein (Syrien).

In allen drei Fällen  brach alles zusammen und diese Staaten  fielen auf das Niveau von failed states zurück.

Speziell  im Persischen Golf ist das jahrelang bestehende militärische Gleichgewicht zwischen Iran , dem Iran und Saudi-Arabien beseitigt worden.  Dies führte zu einer weiteren Stärkung des Iran. Zugleich haben die USA an Saudi-Arabien modernste Waffensysteme geliefert. Somit herrscht heute  im Persischen Golf zwischen den Rivalen, dem schiitischen Iran und dem sunnitischen Saudi-Arabien fast ein militärisches Gleichgewicht. Sollte es seitens der USA zu einer Zerstörung auch des Iran kommen, so würde sich in dieser Region eine gewaltige Katastrophe mit großen Folgen auch für Europa ereignen.

Was den Iran betrifft, sei darauf verwiesen, das Anfang der  50er Jahre des vergangenen Jahrhunderts der frei gewählte Präsident Mossadeqh von dem Westen gestürzt  wurde, weil er gewagt hat, die  Anglo-Iranian Oil Company zu nationalisieren. Es folgte der Schah und  1979  erlangte nach der Iranischen Revolution Chomeini die Macht und errichtete  ein autokratisches und totalitäres System .

Letzten Endes ist  der Westen schuld daran, dass heute in dem Iran ein totalitäres System herrscht. Will nun der Westen wieder militärisch eingreifen ? Das wäre das crescendo der Paranoia. Die Zeit (17.5.19), FAZ und FAZ Facebook (18.5.19)

————————————————————————————————–

Trump und die internationale Rechtsordnung

Die USA haben sich stets von ihren eigenen egoistischen Interessen leiten lassen. Sie erklärten z.B.  in der Vergangenheit des öfteren verschiedene Regionen der Welt zu Gebieten amerikanischer Interessen oder spezieller Sicherheitsinteressen. Sie haben nie akzeptiert, dass es auch Interessen aller Völker und Staaten oder Menschheitsinteressen  gibt, die sich in den globalen Problemen der Menschheit oder als globale Herausforderungen manifestieren.  Es lag und jetzt noch  mehr liegt der  commune  bonum humanitatis (Gemeinwohl der Menschheit)  außerhalb ihres Blickfeldes. Sogar bestimmte  grundlegende Völkerrechtsdokumente sind von den USA nicht unterzeichnet  worden (z. B. Das Verbot des Völkermordes von 1948, die Internationale Seerechtskonvention von 1982 ) oder sie haben zwar die  Internationale Konvention über die politischen und die zivilen Menschenrechte vion 1966 mit großer Verspätung unterzeichnet, jedoch  noch nicht ratifiziert.

Nach dem Zusammenbruch der zweiten Supermacht Sowjetunion sind seit  fast drei Jahrzehnten die USA die einzige Supermacht. Statt ihrer internationalen Verantwortung durch den aktiven und entscheidenden Beitrag zur Lösung der globalen Probleme der Menschheit zu leisten, gerecht zu werden,  haben die USA durch eine aggressive Außenpolitik das  Gleichgewicht im Vorderen Orient (Irak) durch die   militärische Intervention so zerstört, dass ein regelrechtes Chaos entstanden ist, dessen Folgen die europäischen Staaten tragen.

Neuerdings und ausgerechnet in der Zeit der voll entfalteten  Globalisierung geschieht das Unfassbare, das die USA gewichtige internationale  Konventionen verlassen oder genauso wichtige bilaterale Verträge aufkündigen (z. B. den INF-Vertrag  von 1987) oder über Nacht gewaltige  Zölle erheben und sogar befreundete Staaten als Feinde diffamieren und insgesamt eine abenteuerliche Außenpolitik betreiben. Hierdurch wird generalstabsmäßig und hedonistisch die mit größter Mühe aufgebaute internationale Wirtschafts-, Finanz -und Rechtsordnung demontiert bzw. zerstört.

Die fast fanatische Durchsetzung der eigenen Interessen zu Lasten anderer Staaten und sogar der gesamten Menschheit erfolgt in engem Zusammenhang mit einer Außenpolitik, die sich durch   Dilettantismus, Oberflächlichkeit , Unzuverläßigkeit fehlender Logik und total fehlendem diplomatischem Geschick auszeichnet. Somit erscheint die ökonomische und militärische Supermacht die USA unter Trump als ein tollpatschiger diplomatischer Zwerg. Die Autokraten und Diktatoren  sind dabei, das politische und diplomatische Vakuum auszufüllen.

Schlussfolgerung : Der unfähige und gefährliche Hasardeur Trump  ist seinen gewaltigen Aufgaben als Präsident der Supermacht USA nicht im Geringsten gewachsen. Es ist  nunmehr an der Zeit, ihn zu entfernen, bevor es zu einer Katastrophe kommt.

Die Zeit (2.1.19), Frankfurter Allgemeine Zeitung, Wiener Zeitung, Spiegel, Stern Facebook (2.1.19)

 

Einmischungsverbot nach Völkerrecht

Iran, Einmischungsverbot nach Völkerrecht

Im Iran handelt sich um ein theokratisches und totalitäres System. In der Welt wimmelt es von ähnlichen politischen Gebilden. Besonders schlimm ist das totalitäre wahhabitische Regime in Saudi-Arabien, welches zu den besten Verbündeten der USA im Nahen Osten gehört. Warum kritisieren die USA Saudi-Arabien niemals ?

All dies gehört jedoch zu den inneren Angelegenheiten anderer Staaten. Das Einmischungsverbot in die inneren Angelegenheiten anderer Staaten zählt zu den sieben grundlegenden Prinzipien der UNO-Charta und des Völkerrechts. Das heißt allerdings nicht, dass die Staaten mit ihrer Bevölkerung alles machen können. Kommt es zu schwerwiegenden, massiven und systematischen Verletzung der Menschenrechte oder gar zum Völkermord (z.B. in Cambodscha), dann gehört dies nicht mehr zu den inneren Angelegenheit, sondern hat sich schon zu einer internationalen Angelegenheit entwickelt.

Die offizielle Einschätzung wird nicht von einzelnen Staaten, sondern von der Menschenrechtskommission oder von der UNO-Vollversammlung getroffen. Danach befasst sich mit dem Fall das höchste Organ der UNO und zwar der Sicherheitsrat, der auf der Basis des EINSTIMMIGKEITSPRINZIPS (sehr problematisch) der fünf ständigen Mitglieder die erforderlichen Maßnahmen , sogar militärischen Charakters einleiten kann. Frankfurter Allgemeine Zeitung (16.5.19)

USA- Aussenpolitik, Trump als Zerstörer der internationalen Rechtsordnung

Das Maß ist voll

Die seit Jahrzehnten wohlbekannte USA-Methode wiederholt sich : Erst einen Staat und seine Führung dämonisieren. Dann behaupten, dass er die “nationale Sicherheit
” der USA gefährdet. Ihm wird vorgeworfen., A-Waffen zu bauen. Des
weiteren wird dem anderen Staat vorgeworfen, die Menschenrechte eklatant
zu verletzen. Danach beginnt die Einmischung in die inneren
Angelegenheiten des avisierten Opfers. Es werden irgendwelche Sanktionen
(Strafmaßnahmen) eingeleitet. Es beginnt eine unvorstellbare Lügenkampagne.

Vor der militärischen Intervention versuchen die USA “willige” Staaten ,
eine Art Hammelherde zu finden, um gemeinsam die Werte des Westens zu
verteidigen.

Die USA unterschätzen die Gedächtniskraft der normal denkenden
Menschen. Wie war es doch im Falle des Irak ? Angeblich hätte der Irak
biologische oder sogar Atomwaffen (die amerikanischen Geheimdienste
haben gelogen und zugleich ist ihre Unfähigkeit evident geworden).
Angeblich hätte Saddam Hussein die Taliban und die Al Kaida unterstützt.

Auch in diesem Falle hat die USA-Regierung gewaltig gelogen. Angeblich wollten die USA den Irakern die Demokratie beibringe etc.
In Wahrheit ging es einzig und allein um die Herrschaft über das
irakische Erdöl. Busch jr. und sein Vize Cheney haben bekanntlich
Verträge über den Ankauf von Rechten an diesem Erdöl geschlossen

Letzten Endes haben die USA dummerweise und verantwortungslos durch
den Sturz des irakischen Diktators das militärische Gleichgewicht in
dieser empfindlichen Region zerstört und außerdem objektiv zur Stärkung
der antiwestlichen Kräfte, insbesondere zur Gründung des „Islamischen
Staates“ beigetragen. En passant ist es zu gewaltigen Flüchtlingsströmen
im Orient mit verheerenden Folgen für die europäischen Staaten
gekommen.
Systematisch wird de regime change im Nahen Osten vorbereitet .
Jetzt ist nunmehr der Iran an der Reihe. Man denkt vielleicht an den erfolgreichen

Sturz des durch FREIE Wahlen gewählten Präsidenten Mosadegh, der es gewagt hat, die Erdölindustrie zu nationalisieren. Diesmal werden in das geplante gefährliche
Abenteuer Israel und Saudi-Arabien einbezogen.

Ich weiß wohl, dass die Mullahs keineFriedenstauben sind. Ihre Raketen können schon
Israel und Saudi-Arabien erreichen. Dies rechtfertigt jedoch kein militärisches Abenteuer, wodurch ein gewaltiger Flächenbrand im Nahen Osten
entstehen könnte mit verängnisvollen Folgen für Europa und speziell für Deutschland
( neue Flüchtlingsströme).

Denken die hirnlosen Kriegstreiber daran ? Haben sie denn aus den militärichen Interventionen in den Irak und in Libyen nichts gelernt ? Münchner Merkur  ( 15.6.19), Focus, Frankfurter Allgemeine Zeitung (17.6.19), Süddeutsche Zeitung Facebook (19.6.19)

_________________________________________________________

Trump, Knappe Einschätzung

unter Anwendung der Widerspiegelungs-Methode des Demokrit (Widerspiegelung der objektiven Realität)) und der folgenden interessanten Methode des Cicero : :

-Quis (Wer hat gesprochen ) ? Der amerikanische Präsident Trump. D.h., es handelt sich um offizielle Meinungsäußerung. .

Quid (Was) hat er gesagt oder das getan ?  Er hat Google angeordnet, seine Geschäftsbeziehungen zu Huawei auszusetzen.

Quomodo (Wie) hat er gesprochen oder das getan  ? Mittelbar erpresserisch  gegenüber Huawei und verbunden mit Sanktionen gegenüber China.

Ubi (Wann ) hat er gesprochen oder das getan ? Als  er merkte, dass China  sich nicht erpressen lässt.

Cur (Warum ) hat er gesprochen ? Um China zum Einlenken zu bewegen. En passant untergräbt  Trump  die Globalisierung, gegen die  er ist und stört zugleich erheblich die internationalen Handelsbeziehungen.

Es sei darauf verwiesen, dass Trump  Drohungen mit totaler Vernichtung gegenüber souveränen Staaten ausstößt, mehrmals Sanktionen verhängt, sich ungeniert in die inneren Angelegenheiten anderer Staaten einmischt,  sich sogar traditionelle Freunde zum Gegner macht,  die Völkerrechtsprinzipien und allgemein die internationalen Regeln über Bord wirft, ziemlich oft seine Meinung ändert etc.

Das bisherige Auftreten (Reden , Taten) Trumps berechtigt zur folgenden Einschätzung seiner Person : undiplomatisch, plump, halbgebildet, halbkultiviert, unzuverlässig, egoistisch, narzisstisch, infantil anmutende Selbstüberschätzung, völkerrechtsnihilistisch und en peu paranoid.

Gott und die Götter mögen die Menschheit vor diesem brandgefährlichen Mann schützen.  Münchner Merkur,  Zeit (24.5.19), FAZ Facebook (24.5.19)

———————————————————————————————–

Die USA dürfen nicht schalten und walten , wie es ihnen
gefällt

Es gibt leider die einzige Supermacht in der Welt, die USA,
die eine extrem egoistische interessenorientierte Außenpolitik betreibt , ohne
auf die legitimen Interessen anderer Staaten Rücksicht zu nehmen und missachtet
so das Völkerrecht, dass man aus Sicht
des Völkerrechts und der Theorie der internationalen Beziehungen die USA als
die größte Gefahr für den Weltfrieden und insbesondere für die friedliche
internationale Zusammenarbeit einschätzen kann.

Es sei klargestellt : Das entscheidende Kriterium für das
Auftreten eines Staates als Player in den internationalen Beziehungen sind und
bleiben die in der UNO-Charta verankerten grundlegenden Prinzipien des
Völkerrechts (in der Kurzfassung) :
souveräne Gleichheit der Staaten, Erfüllung übernommener Verpflichtungen nach
Treu und Glauben (pacta sunt servanda), friedliche internationale
Streitbeilegung, Gewaltandrohungs- und Gewalt-anwendungs-Verbot, friedliche
internationale Zusammenarbeit, Verbot der Einmischung in die inneren
Angelegenheiten anderer Staaten.

Die oben erwähnten Völkerrechtsprinzipien sind
Ausdruck einer hohen Zivilisations-
stufe der Menschheit. Daher gehören Staaten, welche diese
Prinzipien eklatant verletzen, nicht
mehr zu der Gemeinschaft der
zivilisierten Nationen.

Die Zeit (14.5.19), Münchner Merkur, Die Welt ,  Spiegel, Berliner Zeitung (15.5.19), Stern Facebook und Die Zeit Facebook ,. FAZ Facebook (14.5.19), Spiegel, Stern FAZ(16.5.19), Berliner Zeitung (17.5.19), Stern Facebook (17.5.19), Münchner Merkur(18.5.19), Neue Zürcher Zeitung (26.5.20)

———————————————————————-

Trump und die internationale Rechtsordnung

Die USA haben sich stets von ihren eigenen egoistischen Interessen leiten lassen. Sie erklärten z.B.  in der Vergangenheit des öfteren verschiedene Regionen der Welt zu Gebieten amerikanischer Interessen oder spezieller Sicherheitsinteressen. Sie haben nie akzeptiert, dass es auch Interessen aller Völker und Staaten oder Menschheitsinteressen  gibt, die sich in den globalen Problemen der Menschheit oder als globale Herausforderungen manifestieren.  Es lag und jetzt noch  mehr liegt der  commune  bonum humanitatis (Gemeinwohl der Menschheit)  außerhalb ihres Blickfeldes. Sogar bestimmte  grundlegende Völkerrechtsdokumente sind von den USA nicht unterzeichnet  worden (z. B. Das Verbot des Völkermordes von 1948, die Internationale Seerechtskonvention von 1982 ) oder sie haben zwar die  Internationale Konvention über die politischen und die zivilen Menschenrechte vion 1966 mit großer Verspätung unterzeichnet, jedoch  noch nicht ratifiziert.

Nach dem Zusammenbruch der zweiten Supermacht Sowjetunion sind seit  fast drei Jahrzehnten die USA die einzige Supermacht. Statt ihrer internationalen Verantwortung durch den aktiven und entscheidenden Beitrag zur Lösung der globalen Probleme der Menschheit zu leisten, gerecht zu werden,  haben die USA durch eine aggressive Außenpolitik das  Gleichgewicht im Vorderen Orient (Irak) durch die   militärische Intervention so zerstört, dass ein regelrechtes Chaos entstanden ist, dessen Folgen die europäischen Staaten tragen.

Neuerdings und ausgerechnet in der Zeit der voll entfalteten  Globalisierung geschieht das Unfassbare, das die USA gewichtige internationale  Konventionen verlassen oder genauso wichtige bilaterale Verträge aufkündigen (z. B. den INF-Vertrag  von 1987) oder über Nacht gewaltige  Zölle erheben und sogar befreundete Staaten als Feinde diffamieren und insgesamt eine abenteuerliche Außenpolitik betreiben. Hierdurch wird generalstabsmäßig und hedonistisch die mit größter Mühe aufgebaute internationale Wirtschafts-, Finanz -und Rechtsordnung demontiert bzw. zerstört.

Die fast fanatische Durchsetzung der eigenen Interessen zu Lasten anderer Staaten und sogar der gesamten Menschheit erfolgt in engem Zusammenhang mit einer Außenpolitik, die sich durch   Dilettantismus, Oberflächlichkeit , Unzuverläßigkeit fehlender Logik und total fehlendem diplomatischem Geschick auszeichnet. Somit erscheint die ökonomische und militärische Supermacht die USA unter Trump als ein tollpatschiger diplomatischer Zwerg. Die Autokraten und Diktatoren  sind dabei, das politische und diplomatische Vakuum auszufüllen.

Schlussfolgerung : Der unfähige und gefährliche Hasardeur Trump  ist seinen gewaltigen Aufgaben als Präsident der Supermacht USA nicht im Geringsten gewachsen. Es ist  nunmehr an der Zeit, ihn zu entfernen, bevor es zu einer Katastrophe kommt. Die Zeit (2.1.19), Frankfurter Allgemeine Zeitung, Wiener Zeitung, Spiegel, Stern Facebook (2.1.19), Berliner Zeitung (20.5.19), NeueZürcher Zeitung (27.5.20)

___________________________________________________________

Supermacht, Gleichgewicht, Gegengewichte

Es geht nicht nur um den Handel.
Die USA merken schon, dass ihre Zeit als einzige Supermacht
nach einigen Jahren vorbei sein wird, weil eben China sich als die zweite
Supermacht sukzessive und dynamisch entwickelt. Hier durch wirt auf der Basis
des Gleichgewichts der Stärke eine neue Bipolare Welt entstehen.

Zugleich wendet China konsequent das Völkerrechtsprinzip der
friedlichen internationalen Zusammenarbeit, während Trump ständig Drohungen
ausstößt, Sanktionen (STRAFEN) gegen souveräne Staaten verhängt, sichunverblümt in die inneren Angelegenheiten anderer Staaten, einmischt und diinternationale Rechtsordnung und speziell das Völkerrecht lustvoll über Bord wirft. Von den USA unter Trump geht ohne Zweifel
die größte Gefahr für die internationale Sicherheit und den Weltfrieden aus.

Daher wird es aus Sicht der Theorie der internationalen Beziehungen
zu neuen Konstellationen kommen, wie z.B.
Schaffung einer politisch – diplomatischen
Allianz zwischen der EU und China, der
unter Umständen auch Russland beitreten könnte.

Es geht schlicht und einfach um die Schaffung von Gegengewichten
politisch-diplomatischer Natur gegenüber den USA.

Münchner Merkur (15.5.19), Die Zeit (15.5.19), Spiegel (15.5.19), Focus Facebook (15.5.19)

__________________________________________________________

USA : Imperium Supremum Americanum monstruosum, arrogans et adversarium juris inter gentes

-USA-Außenpolitik : paranoid , arrogant, völkerrechtsfeindlich, extrem egoistisch ,anmaßend und kreuzgefährlich

Die Denkart des USA-Vize grenzt wahrhaftig an PARANOIA. Nimmt er ernsthaft an, dass europäische Politiker noch einmal auf die primitive Lügenpropaganda der USA reinfallen ?

Die bekannte USA-Methode wiederholt sich : Erst einen Staat und seine Führung dämonisieren. Dann behaupten, dass er die “nationale Sicherheit ” der USA gefährdet. Ihm wird vorgeworfen., A-Waffen zu bauen. Des weiteren wird dem anderen Staat vorgeworfen, die Menschenrechte eklatant zu verletzen. Danach beginnt die Einmischung in die inneren Angelegenheiten des avisierten Opfers. Es werden irgendwelche Sanktionen (Strafmaßnahmen) eingeleitet.
Vor der militärischen Intervention versuchen die USA “willige” Staaten , eine Art Hammelherde zu finden, um gemeinsam die Werte des Westens zu verteidigen.

Die USA unterschätzen die Gedächtniskraft der normal denkenden Menschen. Wie war es doch im Falle des Irak ? Angeblich hätte der Irak biologische oder sogar Atomwaffen (die amerikanischen Geheimdienste haben gelogen und zugleich ist ihre Unfähigkeit evident geworden). Angeblich hätte Saddam Hussein die Taliban und die Al Kaida unterstützt.
Auch in diesem Falle hat die USA-Regierung gewaltig gelogen. Angeblich wollten die USA den Irakern die Demokratie beibringe etc.
In Wahrheit ging es einzig und allein um die Herrschaft über das irakische Erdöl. Busch jr. und sein Vize Cheney haben bekanntlich Verträge über den Ankauf von Rechten an diesem Erdöl geschlossen

Letzten Endes haben die USA dummerweise und verantwortungslos durch den Sturz des irakischen Diktators das militärische Gleichgewicht in dieser empfindlichen Region zerstört und außerdem objektiv zur Stärkung der antiwestlichen Kräfte, insbesondere zur Gründung des „Islamischen Staates“ beigetragen. En passant ist es zu gewaltigen Flüchtlingsströmen im Orient mit verheerenden Folgen für die europäischen Staaten gekommen.

Wenn die heuchlerische Regierung der USA sich angeblich für die Menschenrechte und Freiheiten der Menschen in diktatorischen Regims interessieren, dann hätten sie dafür zuerst in Saudi-Arabien was unternehmen können.

Und im übrigen, wer gibt Mister M. Pence das Recht, den Europäern vorzuschreiben, welche internationale Politik zu betreiben ist ? So was ungehobeltes und plumpes habe ich in den internationalen Beziehungen selten erlebt. Der Mann hat weder von der Diplomatie , noch vom Völkerrecht Ahnung. Gerade das macht ihn gefährlich. Die Zeit (14.2.19), LVZ Facebook (14.6.19), Münchner Merkur Facebook (15.6.19), Münchner Merkur (24.6.19)

_________________________________________________________________

Trump droht Iran mit militärischen MItteln

Was wir mit diesem Präsidenten der USA erleben, ist beängstigend.

Allein die Drohung mit der militärtischen Gewaltanwendung stellt
eine Völkerrechtsverletzung dar (Art. 2 Ziff. 4 der UNO -Charta).
Mir nichts, Dir nichts wäre ein Krieg kein MIttel um
irgendwelche Differenzen beizulegen, sondern
schlicht und einfach ein VERBRECHEN.

Schade ,dass die bipolare Welt und
damit das friedenssichernde militärisch-strategische Gleichgewicht nicht
mehr existieren. Die einzige Supermacht der Welt, die USA glauben im
ernst, in der Welt zu schalten und zu walten, wie es ihnen beliebt.

China könnte sich beeilen und sich zu der zweiten Supermacht entwickeln ,
damit ein neues bipolares Gleichgewicht in der Welt entstehen kann. Nur
China könnte die USA zügeln und ihnen Paroli bieten, während die EU in den
internationalen Beziehungen kein ernst zu nehmender Player ist.
Was wir mit diesem Präsidenten erleben, ist beängstigend.
Münchner Merkur (10.5.19)

_______________________________________________________________

Gerät Sunrise in den Strudel der Weltpolitik?
Huawei ist ein wichtiger Partner des Mobilfunkanbieters Sunrise. Nun hat die US-Regierung das chinesische Unternehmen auf eine schwarze Liste gesetzt. NZZ Facebook (16.5.19)
__________________________________________
Schlicht und einfach, die USA (Imperium Americanum ) haben vor der sich sukzessive entwickelnden zweiten Supermact (Imperium Sinicum) der Welt ANGST.

____________________________________________________________

Über Trump

1. Gutachten der Vereinigung der amerikanischen Psychologen und Psychiater : Trump ist psychisch krank und daher sehr gefährlich. 2. Auffassung führender amerikanischer Politiker, darunter auch von der Republikanischen Partei : Trump hat psychische und geistige Probleme. Das macht ihn gefährlich. 3. Meinung ehemaliger  US- Generäle : Trump ist nicht normal. Es besteht die Gefahr, dass die Welt in einen dritten Weltkrieg hineinschlittert. Focus Facebook (19.6.19)

____________________________________________________________

Es ist unbestrittener Fakt, dass die USA ihre militärischen Aggressionen mit
der Dämonisierung des künftigen Opfers und mit vielen fake news vorbereitet
haben. Zum Glück zieht diese infantile Methode nicht mehr. Man hat die USA durchschaut. Münchner Merkur (15.5.19), Stern Facebook (14.5.19)

___________________________________________________________

Ausgangspunkt der Betrachtungsweise müsste eigentlich die Respektierung der geltenden internationalen Rechtsordnung und speziell der UNO-Charta sein. Die gegenwärtige USA-Regierung zeichnet sich leider durch einen Völkerrechtsnihilismus  aus, woraus große Gefahren für die internationale Sicherheit und den Weltfrieden ergeben.

Es sei daran erinnert, dass die USA in ihrer Eigenschaft als ständiges Mitglied des Sicherheitsrates der UNO verpflichtet sind, sich für Sicherheit und Frieden international einzusetzen.

Aber der amerikanische Präsident denkt ausschließlich an die amerikanischen nationalen Interessen und nimmt kaum Rücksicht auf legitime Interessen anderer Staaten , geschweige denn an die Menschheitsinteressen, ein in den USA ohnehin  unbekannter terminus scientificus.

——————————————————————————–

Es gibt leider die einzige Supermacht in der Welt, die USA, die eine extrem egoistische und interessenorientierte Außenpolitik betreibt , ohne auf die legitimen Interessen anderer Staaten Rücksicht zu nehmen und missachtet so das Völkerrecht, dass ich aus Sicht des Völkerrechts und der Theorie der internationalen Beziehungen die USA als die größte Gefahr für die friedliche internationale Zusammenarbeit einschätze.
Süddeutsche Zeitung Facebook (9.5.19)

————————————————————————————————-

Die USA und die arabische Welt, Tragische Fehleinschätzung

Die USA sind nie in der Lage gewesen, die islamische Welt zu verstehen, dass eben die Diktatur die angemessene Herrschaftsform der Machtausübung ist . Demokratie und Islamischer Kulturkreis stellen einen Widerspruch in sich dar. Nur ein starker Diktator kann die Stabilität in einem islamischen Staat garantieren, sonst entfalten sich staatszerstörerische Kräfte. . Man fragt sich , was die Vertreter der Theory of international relations als in der Regel Berater des jeweiligen Präsidenten fungieren, tatsächlich tun. Focus (13.1.14)

_____________________________________________

USA und das Chaos im Orient

Einfache Wahrheiten : Im Nahen Osten herrschte ein regionales militärisches Gleichgewicht (Iran, Irak, Saudi-Arbien) und in dem Irak gab es eine gewisse Stabilität nach orientalischen Kriterien.
Die USA haben jedoch , geleitet von eigenen egoistischen Interessen, Saddam Hussein gestürzt, das Gleichgewicht gestört und ein unvorstellbares Chaos verursacht, wozu auch die Flüchtlingsströme nach Europa gehören.
Wieso kommt niemand auf die Idee , die USA dafür verantwortlich zu machen und ihnen gegenüber Schadensersatzansprüche geltend zu machen ? Zeit (18.2.19)

———————————————————————————————-

Zeitleser2017  :D ie Götter erhalten Ihnen Ihren wunderbaren Idealismus! Reaktion auf folgenden Text :

„Das grenzt an Paranoia.
Die Arroganz des Imperium Supremum Americanum hat bereits die Form der Hybris wie in den Tragödien des Alten Hellas angenommen. : Verletzung der Gesetze der Götter, der Natur und des Menschen durch arrogantes und provokatorisches Verhalten und in diesem konkreten Fall durch primitiven Völkerrechtsnihilismus .
Der Hybris Folgt allerdings irgendwann die Nemesis (Strafe)“. Die Zeit (15.3.19)

——————————————————————————————-

Iraner zelebrieren den Widerstand
Regen und Kälte zum Trotz haben in Teheran Zehntausende den 40. Jahrestag der Revolution begangen. Aber nicht jedem war nach Feiern zumute.Neue Zürcher Zeitung Facebook (12.2.19)
———————————————————————————
Die Iraner haben Grund genug, den Widerstand zu üben. Trump hat immerhin den Iran als größten Feind bezeichnet. Es war von Anfang an vorgesehen, sich nach Libyen und Syrien auch mit dem Iran zu befassen. Ich schließe nicht aus, dass irgendein amerikanischer Politiker erklären wird, dass der Iran bereits Atomwaffen besitzt, wodurch die USA bedroht werden, um dann eine Koalition der “Willigen” zu schmieden, um gegen den Iran militärisch vorzugehen. Es gibt schon genug Hammel, die solchen Märchen Aufmerksamkeit schenken werden. Bloß der Iran ist militärisch keine leichte Beute. Neue Zürcher Zeitung Facebook (12.2.19)

———————————————————————–

USA, Iran

Es gibt den berechtigten Grund zur Annahme, dass die USA auch im Interesse Israels einen Schlag gegen den Iran vorbereiten. Aus der jüngsten Geschichte wissen wir, dass die USA in solchen Fällen zuerst den Gegner systematisch und massiv dämonisieren. Sie stützen sich dabei auf “Informationen” der nicht gerade zuverlässigen und erfolgreichen Geheimdienste. Bloß zwischen dem leicht besiegten Irak und dem Iran besteht wohl ein großer Unterschied. Frankfurter Allgemeine Zeitung Facebook (8.5.19)

————————————————————————

Die jüngste Eskalation geht auf das Konto der Hardliner in Trumps Regierung um den Nationalen Sicherheitsberater John Bolton. Manche fürchten, dass dieser seinen Krieg bekommt. Andere glauben, dass er seinen Job bald los sein wird. Frankfurter Allgemeine Zeitung Facebook (10.5.19)

—————————————————————————–

Mir nichts, Dir nichts wäre ein Krieg in Friedenszeiten kein Mittel um irgendwelche Differenzen beizulegen, sondern schlicht und einfach ein VERBRECHEN. Schade ,dass die bipolare Welt und damit das friedenssichernden militärisch-strategische Gleichgewicht nicht mehr existieren. Die einzige Supermacht der Welt, die USA glauben im Ernst in der Welt zu schalten und zu walten, wie es ihnen beliebt. China könnte sich beeilen und sich zu der zweiten Supermacht entwickeln , damit ein neues bipolares Gleichgewicht in der Welt entstehen kann. Nur China könnte die USA zügeln und Paroli bieten, während die EU in den internationalen Beziehungen kein ernst zu nehmender Player ist. Münchner Merkur , FAZ Facebook (10.5.19)

————————————————————————–

Trump, Sanktionsdrohungen

Trump betreibt ständig Hybris und überschreitet rote diplomatische Linien. Seine unverhüllten Drohungen mit Sanktionen gegenüber souveränen Staaten grenzen zweifelsohne an PARANOIA. Wenn man sich überlegt, dass es sich um den Führer der einzigen Supermacht der Welt handelt. Hoffentlich passiert nichts Schlimmeres. Münchner Merkur (1.5.19)

-Die USA schneiden Iran vom Erdölmarkt ab
Die Regierung Trump will keine weiteren Ausnahmen für Lieferungen von iranischem Erdöl gewähren. Washington eskaliert damit seine Kampagne gegen Iran weiter. Die Ölpreise sind am Montag angestiegen. Neue Zürcher Zeitung Facebook ( 22.4.19)
__________________________________________________

Völkerrechtlich wären REAKTIVMASSNAHMEN durchaus zulässig. In einem ähnlichen Fall (Importsteuern-Erhöhung) haben China und die EU bereits massiv reagiert. Die USA müssen endlich begreifen, dass ihr Einfluss als einzige Supermacht allmählig schwindet. In den internationalen Beziehungen entstehen sukzessive neue Koordinationsparameter und Machtkonstellationen. Neue Zürcher Zeitung Facebook ( 22.4.19)

USA-Sanktionen

Die USA schneiden Iran vom Erdölmarkt ab
Die Regierung Trump will keine weiteren Ausnahmen für Lieferungen von iranischem Erdöl gewähren. Washington eskaliert damit seine Kampagne gegen Iran weiter. Die Ölpreise sind am Montag angestiegen. Neue Zürcher Zeitung Facebook ( 22.4.19)
__________________________________________________

Völkerrechtlich wären REAKTIVMASSNAHMEN durchaus zulässig. In einem ähnlichen Fall (Importsteuern-Erhöhung) haben China und die EU bereits massiv reagiert. Die USA müssen endlich begreifen, dass ihr Einfluss als einzige Supermacht allmählig schwindet. In den internationalen Beziehungen entstehen sukzessive neue Koordinationsparameter und Machtkonstellationen. Neue Zürcher Zeitung Facebook ( 22.4.19)

———————————————————————-

USA gegen Multilateralismus

Der Multilateralismus ist OBJEKTIV bedingt und unmittelbar mit einer globalisierten Welt verbunden. Das sagt die THEORIE der internationalen Beziehungen. Trump jedoch versteht solche Denkfeinheiten nicht im geringsten.
Interessante Situation : auf der einen Seite das jus rationis
(Europa,Dautschland) und auf der anderen Seite die PARANOIA, die totale Eigeninteressenorientierung und der krankhafte Ultranationalegoismus.
Hoffentlich finden diesmal die USA bei dem nächsten Abendteuer (Iran) keine “willigen” Idioten. Münchner Merkur (16.2.19)

—————————————————————————

USA Zerstörer der internationalen Rechtsordnung

Die USA schneiden Iran vom Erdölmarkt ab, Die Regierung Trump will keine weiteren Ausnahmen für Lieferungen von iranischem Erdöl gewähren. Washington eskaliert damit seine Kampagne gegen Iran weiter. Die Ölpreise sind am Montag angestiegen. Neue Zürcher Zeitung, Facebook (23.4.19)
——————————————————————————–

Nach dem völkerrechtlichen Grundprinzip der Souveränen Gleichheit der Staaten entscheidet jeder Staat selbstständig über die Ausgestaltung seiner internationalen Beziehungen, darunter auch die ökonomischen.

Es gibt Grund zu der Annahme, dass die jetzige Regierung der USA gezielt die Rechtsgrundlage der internationalen Beziehungen höchstunverantwortlich zerstören. Wer kann die Menschheit vor diesem Imperium Supremum Americanum monstruosum, arrogans et adversarium juris gentium retten ? Etwa die Supermacht in statu nascendi China ? Neue Zürcher Zeitung Facebook (23.4.19)

—————————————————————–

USA-Iran, USA erklären die Revolutionsgarden zur Terrororganisation

Gleich nach seiner Wahl, hat Trump den Iran (oft), Nordkorea, China und sogar die EU als Feinde der USA bezeichnet. Ferner sprach er, was die illegalen Einwanderer aus Lateinamerika betrifft, von Terroristen. Des weiteren drohte Nordkorea mit vollständiger Zerstörung. Hin und wieder drohte er damit, dass die USA die NATO verlassen würden, etc. etc.
Es drängt sich die Frau auf, ob dieser Präsident ein normal denkender Politiker ist, oder vielleicht an Paranoia erkrankt ist. Diesbezüglich wurden von mehreren Politikern sowie von Psychologen und Psychiatern in den USA vernichtende Erklärungen abgegeben.
Jetzt werden offizielle Streitkräfte eines souveränen Staates dämonisiert. Dient all dies der Vorbereitung eines Schlages gegen den Iran ? Die Zeit (8.4.19)

Trump stuft die Revolutionsgarden des Iran als Terrororganisation ein

Gleich nach seiner Wahl bezeichnete Trump den Iran als den größten Feind der USA (möglicherweise meinte er Israel). Jetzt erfolgt die Dämonisierung iranischer Streitkräfte. Demnächst wird Trump behaupten, der Iran bedrohe die nationale Sicherheit der USA etc., etc. die sich veranlasst sehen, sich wehren.
So ähnlich begann die Vorbereitung der USA-Militärintervention gegen den Irak. Spiegel Facebook (6.4.19)

_______________________________________________________

Drohende Ermittlungen gegen US-Soldaten USA entziehen Chefanklägerin das Visum

Die USA wollen verhindern, dass gegen amerikanische Soldaten wegen Kriegsverbrechen in Afghanistan ermittelt wird. Jüngstes Ziel ihrer Schikanen: die Chefanklägerin des Weltstrafgerichtshofs. Spiegel Facebook (5.4.19)
______________

Die USA verabschieden sich allmählich von der Rechtskultur des Abendlandes. Ihr Egoismus und die ständige nationalistische Nabelschau machen offensichtlich blind. Spiegel Facebook (5.4.19)

USA und Völkerrecht

Das Völkerrecht ist historisch betrachtet, eine europäische und keinesfalls eine amerikanische Erfindung. Im allgemeinen kann man sagen, dass die USA das Völkerrecht gering schätzen und daher zu ihm eine sehr negative Stellung beziehen. Münchner Merkur (27.3.19)

Trump

ist diesem schweren und wichtigen Amt nicht gewachsen. Er weist außerdem gewaltige Bildungs-, Kultur- und Persönlichkeitsdefizite auf. Kurzum : Sein Grundverhaltensmuster grenzt an PARANOIA. Das macht ihn kreuzgefährlich nicht nur für die USA, sondern auch für die ganze Welt. Je schneller er mit seinen Kapriolen aufhört, desto besser ist es für alle. Münchner Merkur (19.2.19)

-Kritik an Nord Stream US-Botschafter Grenell schreibt deutschen Firmen offenbar Drohbriefe
Deutsche Firmen hätten mit einem “erheblichen Sanktionsrisiko” zu rechnen: US-Botschafter Grenell warnt vor einer Unterstützung der Nord-Stream-Pipelines.
Tagesspiegel (13.2.19)
—————————–
Fast drei Jahrzehnte habe ich Spezialstudenten aus mehreren Ländern für den diplomatischn Dienst mit vorbereitet. Dabei spielten das Völkerrecht und die Sprache der Diplomatie eine besondere Rolle.
Eins steht für mich fest : Der USA-Botschafter ahnt noch nicht einmal , was Völkerrecht und was Sprache der Diplomatie sind. Unvorstellbar für die einzige Supermacht der Gegenwart. Hieraus erwachsen große Gefahren für die internationale Sicherheit und den Weltfrieden.

-USA-China : Es ist nur eine Zeitfrage, wann China zu der Supermacht Nr. 1 aufsteigt und eine dominierende Rolle in den internationalen Beziehungen spielen wird. Die USA haben diese Gefahr schon erkannt, deswegen sind sie so nervös und irrational.
Die Zeit (16.2.19)

USA-Methode und Iran : Münchner SIKO: Pence (USA-Vize) beschuldigt Iran eines „neuen Holocausts“, Münchner Merkur
(14.2.19)
————————————————————————
Die bekannte USA-Methode wiederholt sich : Erst einen Staat und seine Führung dämonisieren. Dann behaupten, dass er die “nationale Sicherheit ” der USA gefährdet. Ihm wird vorgeworfen., A-Waffen zu bauen. Des weitern wird dem anderen Staat vorgeworfen, die Menschenrechte eklatant zu verletzen. Danach beginnt die Einmischung in die inneren Angelegenheiten des avisierten Opfers. Es werden irgendwelche Sanktionen (Strafmaßnahmen) eingeleitet.

Vor der militärischen Intervention versuchen die USA “willige” Staaten zu finden, um gemeinsam die Werte des Westens zu verteidigen.

Heuchelei der USA und Einmischung

Die USA unterschätzen die Gedächtniskraft der normal denkenden Menschen. Wie war es doch im Falle des Irak ? Angeblich hätte der Irak biologische oder sogar Atomwaffen (die amerikanischen Geheimdienste haben gelogen und zugleich ist ihre Unfähigkeit evident geworden). Angeblich hätte Saddam Hussein die Taliban und die Al Kaida unterstützt. Auch in diesem Falle hat die USA-Regierung gewaltig gelogen. Angeblich wollten die USA den Irakern die Demokratie beibringe etc.
In Wahrheit ging es einzig und allein um die Herrschaft über das irakische Erdöl. Busch jr. und sein Vize Cheney haben bekanntlich Verträge über den Ankauf von Rechten an diesem Erdöl geschlossen
Letzten Endes haben die USA dummerweise und verantwortungslos durch den Sturz des irakischen Diktators das militärische Gleichgewicht in dieser empfindlichen Region zerstört und außerdem objektiv zur Stärkung der antiwestlichen Kräfte, insbesondere zur Gründung des „Islamischen Staates“ beigetragen. En passant ist es zu gewaltigen Flüchtlingsströmen im Orient mit verheerenden Folgen für die europäischen Staaten gekommen.
Wenn die heuchlerische Regierung der USA sich angeblich für die Menschenrechte und Freiheiten der Menschen in diktatorischen Regims interessieren, dann hätten sie dafür zuerst in Saudi-Arabien was unternehmen können.
Die Lösung des gegenwärtigen Problems in Venezuela stellt eine innere Angelegenheit der Venezolaner dar. Die Zeit Facebook (11.2.19)

Trump, Paranoia

Seine “Politik” grenzt an Paranoia (z.B. Zerstörung der türkischen Wirtschaft angedroht, aber am nächsten Tag sehr freundlich, zig mal die Zerstörung Nordkoreas angedroht, dann aber Lob an den Diktator Nordkoreas, Russland, China, Nordkorea und DIE EUROPÄISCHE UNION als Feinde bezeichnet etc.). Trump ist seinem Amt nicht im geringsten gewachsen. Spiegel Facebook (6.2.19)

USA-Russland Wettrüsten
——————————–
Russland liegt in der Wirtschaftskraft hinter Italien und Kanada und international insgesamt auf Platz 12 und daher kann sich ein Wettrüsten mit dem Wirtschaftsgiganten USA niemals leisten. Eher wird seine Wirtschaft zusammenbrechen, wie dies mit der mächtigen Sowjetunion geschehen ist. Süddeutsche Zeitung Facebook (4.1.19)

Paranoider Trump und USA-Isolation

Die USA merken nicht, dass sie sich unter dem paranoiden Trump ausgerechnet in der Epoche der Globalisierung international isolieren. Unweigerlich werden sich die betroffenen Staaten gegen die USA verbünden, wenn auch nicht unbedingt militärisch, aber auf alle Fälle diplomatisch. Die Zeit (2.2.19)

-«Traut den Gringos nicht»: Maduro bedient das alte Feindbild der USA. Für seinen Konkurrenten Guaidó ist die amerikanische Rückendeckung Fluch und Segen zugleich- Neue Zürcher Zeitung Facebook (30.1.19)
————————–
Das ist die historische Wahrheit (Monroe-Doktrin, Ledernacken, inszenierte Putsche durch den US-amerikanischen Geheimdienst etc.) jahrzehntelang bis der damalige Präsident Clinton sich gegen diese Einmischungen gewandt hat. Es ist daher kaum anzunehmen, dass eine Wiederholung der Einmischungspolitik möglich sein wird. Ich möchte klarstellen, kein Unterstützer des Maduro-Regims zu sein. Andererseits begrüße ich nicht den politischen Abenteuerer Guaido.

_________________________________________

Der Konflikt zwischen den USA und China geht in eine entscheidende Phase – es geht um die künftige Weltordnung. Doch US-Präsident Trump ist nach dem Shutdown in der Defensive. Spiegel Facebook (30.1.19)
—————————————————————————–

Endlich haben die USA ihren Meister gefunden. Spätestens nach ca. 15 Jahren werden sie Ihr blaues Wunder erleben. Spiegel Facebook (30.1.19)

-TrumpTump ist der falsche Mann , am falschen Ort (land) und in der falschen Zeit. Er ist ungebildet, ugeschliffen, paranoid und extrem gefährlich. Münchner Merkur (30.1.19)

-Venezuela, USA-Einmischung nach altem Muster

Yankee-Imperialismus.
Das ist die historische Wahrheit (Monroe-Doktrin, Ledernacken, inszenierte Putsche durch den US-amerikanischen Geheimdienst etc.) jahrzehntelang bis der damalige Präsident Clinton sich gegen diese Einmischungen gewandt hat.
Es ist daher kaum anzunehmen, dass eine Wiederholung der Einmischungspolitik möglich sein wird.

Ich möchte klarstellen, kein Unterstützer des Maduro-Regims zu sein. Andererseits begrüße ich nicht den politischen Abenteuerer Guaido.Neue Zürcher Zeitung (30.1.19)

-Die USA kehren zum «Krieg der Sterne» zurück und wenden sich wieder der Rivalität zwischen den Großmächten zu,
Neue Zürcher Facebook (18.12.19)
————————————-
Trump sollte einen Blick in den Weltraumvertrag werfen, der geltendes Völkerrecht darstellt. Er kann doch nicht die gesamte internationale Rechtsordnung, die mühevoll nach dem zweiten Weltkrieg geschaffen wurde, nieder TRAMPELN. Seine “Politik” trägt starke paranoide Züge.

USA und China in den internationalen Beziehungen

Es ist beruhigend zu wissen, dass China sich in jeder Hinsicht zu der zweiten Supermacht der Welt entwickelt. Hierdurch wird in einigen Jahren zwischen den USA und China ein den Frieden und die internationale Sicherheit gewährleistendes Gleichgewicht des Schreckens entstehen.

Es ist unbestritten, dass die USA als einzige Supermacht versagt haben. Statt einen eigenen Beitrag zur Lösung der globalen Probleme der Menschheit zu leisten, hat der Präsident alle Regeln in den internationalen Beziehungen über Bord geworfen und betreibt eine primitive, fast paranoide ultranationalistische Politik und das ausgerechnet in der Epoche der Globalisierung. Dazu hat insbesondere der jetzige völkerrechtsnihilistische und interessenegoistische Präsident erheblich beigetragen. Seine Politik stellt eine Hybris dar, der hoffentlich bald die Nemesis folgen wird.
Die Zeit (16.1.19), Zeit Facebook (28.5.1)9

Medienbericht Trump-Berater ließ Angriff auf Iran prüfen
Donald Trumps oberster Sicherheitsberater John Bolton ist als Hardliner bekannt. Nun berichtet das “Wall Street Journal”: Er forderte Optionen für einen Militärschlag gegen Iran an. Spiegel Facebook (14.1.19)
———————————————————————————–
Das ist a ein Ding und grenzt an Wahnsinn. Denk denn dieser Kriegstreiber an die katastrophalen Folgen eines Angriffs auf den Iran ?
Hoffentlich entwickelt sich China zu der zweiten Supermacht und kann sich entschieden für den Weltfrieden und für die internationale Sicherheit einsetzen.

-Trump
Außenpolitischer Dilettant, ein Witzfigur. Wenn man sich überlegt, dass dieser Psychopath der Führer der einzigen Supermacht der Welt ist. Spiegel Facebook (14.1.18)

-Trump und die internationale Rechtsordnung

Die USA haben sich stets von ihren eigenen egoistischen Interessen leiten lassen. Sie erklärten z.B. in der Vergangenheit des öfteren verschiedene Regionen der Welt zu Gebieten amerikanischer Interessen oder spezieller Sicherheitsinteressen. Sie haben nie akzeptiert, dass es auch Interessen aller Völker und Staaten oder Menschheitsinteressen gibt, die sich in den globalen Problemen der Menschheit oder als globale Herausforderungen manifestieren. Es lag und jetzt noch mehr liegt der commune bonum humanitatis (Gemeinwohl der Menschheit) außerhalb ihres Blickfeldes. Sogar bestimmte grundlegende Völkerrechtsdokumente sind von den USA nicht unterzeichnet Worden (z. B. Das Verbot des Völkermordes von 1948, die Internationale Seerechtskonvention von 1982 ) oder sie haben zwar die Internationale Konvention über die politischen und die zivilen Menschenrechte von1966 mit großer Verspätung unterzeichnet, aber noch nicht ratifiziert.

Nach dem Zusammenbruch der zweiten Supermacht Sowjetunion sind seit fast drei Jahrzehnten die USA die einzige Supermacht. Statt ihrer internationalen Verantwortung durch den aktiven und entscheidenden Beitrag zur Lösung der globalen Probleme der Menschheit zu leisten, gerecht zu werden, haben die USA durch eine aggressive Außenpolitik das Gleichgewicht im Vorderen Orient (Irak) durch die militärische Intervention so zerstört, dass ein regelrechtes Chaos entstanden ist, dessen Folgen die europäischen Staaten tragen.

Neuerdings und ausgerechnet in der Zeit der voll entfalteten Globalisierung geschieht das Unfassbare, das die USA gewichtige internationale Konventionen verlassen oder genauso wichtige bilaterale Verträge aufkündigen (z. B. den INF-Vertrag von 1987) oder über Nacht gewaltige Zölle erheben und sogar befreundete Staaten als Feinde diffamieren und insgesamt eine abenteuerliche Außenpolitik betreiben Hierdurch wird generalstabsmäßig die mit größter Mühe aufgebaute internationale Wirtschafts-, Finanz- und Rechtsordnung demontiert bzw. zerstört.

Die fast fanatische Durchsetzung der eigenen Interessen zu Lasten anderer Staaten und sogar der gesamten Menschheit erfolgt in engem Zusammenhang mit einer Außenpolitik, die sich durch Dilettantismus, Oberflächlichkeit , Unzuverlässigkeit, fehlender Logik und total fehlendem diplomatischem Geschick auszeichnet. Somit erscheint die ökonomische und militärische Supermacht die USA unter Trump als ein tollpatschiger diplomatischer Zwerg. Die Autokraten und Diktatoren sind dabei, das politische und diplomatische Vakuum auszufüllen.

Schlussfolgerung : Der unfähige und gefährliche Hasardeur Trump ist seinen gewaltigen Aufgaben als Präsident der Supermacht USA nicht im Geringsten gewachsen. Es ist nunmehr an der Zeit, ihn zu entfernen, bevor es zu einer Katastrophe kommt.
Die Zeit (2.1.19), Frankfurter Allgemeine Zeitung, Wiener Zeitung, Spiegel, Stern , Facebook (2.1.19)

____________________________________________________________

Iran-USA

Global Risk»-Briefing: Steuern Iran und die Vereinigten Staaten auf einen Krieg zu? Neue Zürcher Zeitung Facebook (17.5.19)
___________________________
Ein anderer Titel des Artikels entspräche mehr der Realität und der Wahrheit : Steuern die USA auf einen Krieg gegen den Iran zu ? Niemals werde ich vergessen, mit welchen Lügen und mit welcher Dämonisierung des künftigen Opfers die beiden amerikanischen Kriege gegen den Irak vorbereitet wurden.

_________________________________________________________________

Trump, SELBSTLOB

US-Präsident Donald Trump hat gedroht, die Wirtschaft der Türkei zu “zerstören”, sollte das Land im Syrien-Konflikt seiner Ansicht nach zu weit gehen. Angesichts der offenbar kurz bevorstehenden türkischen Militäroffensive in Nordsyrien twitterte Trump: “Wenn die Türkei irgendetwas unternimmt, was ich in meiner großartigen und unvergleichlichen Weisheit für tabu halte, werde ich die türkische Wirtschaft vollständig zerstören und auslöschen.” Die Zeit (7.10.19)

 

 

 

 

Patriotismus , Nationalismus, Unterschiede

Patriotismus , Nationalismus

Der Begriff Patriotismus bedeutet die Einstellung eines Menschen die in engem Zusammenhang mit der emotionalen Bindung , mit den Werten, der Geschichte, der Tradition, der Kultur etc. des Vaterlandes steht. Der eigentliche Sinn des Patriotismus ist schlicht und einfach die Liebe zum Vaterland.
Der Patriotismus ist ein Produkt der Französischen Revolution von 1789 . Die Marseillaise z.B. fordert die Söhne des Vaterlandes, dieses zu verteidigen : “Allons enfants de la Patrie, Le jour de gloire est arrivé! Contre nous de la tyrannie, L’étendard sanglant est levé”. Der deutsche Patriotismus ist in der Zeit des Befreiungskrieges gegen Napoleon entstanden ,. Die Kämpfer wurden als Patrioten betrachtet.

Nationalismus

In Europa gibt es grundsätzlich zwei Interpretationen :

a) Die französische, die neutral ist und bedeutet Patriotismus, es liegt also eine Gleichsetzung der Begriffe vor. Die meisten europäischen Völker haben sie übernommen.

b) Die deutsche Interpretation versteht unter Nationalismus etwas negatives und zwar ein übertriebenes und intolerantes Nationalbewusstsein, nachdem die Größe der eigenen Nation als höchste Wertvorstellung betrachtet wird. Diese Interpretation ist von den Völkern Nord- und Osteuropas übernommen worden.

In der jüngeren Geschichte ist der Begriff Nationalismus im Rahmen des antikolonialen Befreiungskampfes zuerst in den arabischen und danach in allen afrikanischen Ländern sehr positiv verwendet worden Es ist mir in den 60er Jahren aufgefallen, dass unsere Studenten aus Afrika und Asien ausschließlich den Begriff Nationalismus benutzten., während das Wort Patriotismus keine Verwendung fand.

Davon wiederum zu unterscheiden sind die lateinamerikanischen Völker, die dem Begriff Patriotismo den Vorrang gaben (z.B. in Kuba „Patria o muerte“ : „Vaterland oderTod“ ).

Inzwischen gibt es , was den Patriotismus anbelangt , hin und wieder neuere Formulierungen wie z.B. “Verfassungspatriotismus” (ehemaliger Bundespräsident Herzog) und “demokratischer Patriotismus ” (Bundespräsident Steinmeier).
Irgendwie finde ich diese Wortschöpfungen komisch , sie sind wie Eiertanz.

Die Zeit (13.11.18), SDZ Facebook (20.5.19), Die Welt (22.5.19)

 

Kulturkreise und Herrschaftssysteme

Kulturkreise und Herrschaftssysteme

Ich beginne mit einer Frage : Ist die Demokratie universell ?
M. E. kommt es auf das methodologische Herangehen an die Probleme der Demokratie, der autoritären Herrschaftsausübung, der Diktatur und den Totalitarismus an. Selbstverständlich können hier nicht alle aufgeworfenen Fragen ausführlich erörtert werden.

Prämisse muss auf Fälle sein die Existenz von unterschiedlichen und teilweise entgegengesetzten Kulturkreisen, wozu der westliche, der konfuzianische, der hinduistische und der islamische Kulturkreis gehören . Jeder Kulturkreis hat sein Gesellschafts- und Menschenbild sowie seine Art der Herrschaftsausübung, fußend auf die Geschichte und die Tradition.

Die Demokratie und der Parlamentarismus und die mit ihnen verbundenen Freiheiten und grundlegenden Menschenrechte sind Produkt des westlichen Kulturkreises, wobei es kein einheitliches Muster gibt. Die westlichen Demokratien stützen sich in erster Linie auf die altgriechische Tradition, auf die Europäische Aufklärung und auf die Französische Revolution.
Eine besondere Rolle spielt Russland, das weder die Renaissance, noch die Aufklärung, noch die bürgerliche Revolution erlebt hat und infolgedessen keine demokratische Tradition keinen selbstbewussten citoyen kennt. Daher wäre die Übertragung westlicher Demokratieauffassungen auf Russland fehl am Platze. Die russische Geschichte und Tradition begünstigt eher eine autoritäre Herrschaftsausübung. Deswegen ist Putin heute der ideale Politiker für Russland. Hieraus ergibt sich konsequenterweise die Schlussfolgerung, dass die Übertragung unserer Demokratie auf dieses Land eine Chimäre ist. Natürlich besteht die Gefahr , dass die autoritären Methoden zu einer Diktatur ausarten . Allerdings auch dies wäre für Russland ganz normal.

Was die Türkei betrifft, gilt fast das Gleiche wie bei Russland. In diesem Falle kommen die religiöse Komponente und die Tradition hinzu, die Anlass zu der Auffassung bieten, dass Türkei und Demokratie eine contradictio in adjecto (Widerspruch in sich ) darstellen. Es kann sachlich festgestellt werden, dass die Türkei den zu ihr passenden Staatsführer hat. Jedoch muss auch klargestellt werden , dass eine Mitgliedschaft der Türkei in der EU ohne ja und aber ausgeschlossen ist.

Autoritäre Regime gewährleisten im Allgemeinen eine gewisse Stabilität im Innern. Dies gilt uneingeschränkt für die Diktaturen in den arabischen Staaten. Deswegen führt der gewaltsame Sturz der Diktatoren von außen zu einem regelrechten Chaos mit internationalen Folgen. Die Zeit (16.11.18)

_________________________________________________

Theozentrismus, Kalifat, Theokratie

Wir registrieren eine beunruhigende Tendenz und zwar Bestrebungen, islamische Gottesstaaten zu gründen. Dieser Prozeß begann eigentlich mit der Schaffung der schiitischen Theokratie in dem Iran, jetzt ist der sunnitische Gottesstaat (Kalifat) ausgerufen worden und der nächste Fall wird sich, wie es scheint, in Nordnigeria ereignen. Es gibt offensichtlich einen logischen Zusammenhang zwischen dem seit alters her existierenden orientalischen theozentrismus und der Theokratie. Leider ist es hier nicht möglich, auf die Gründe einzugehen, die für die Leser bestimmt von Interesse wären. Focus (29.6. 2014

Staatsbürgrschaft Doppelte, Türken in Deutschland

Problematischer Doppelpass, Türken in Deutschlasnd

Ich beabsichtige nicht, auf die Vorgeschichte des Doppelpasses vor allem von Türken einzugehen. Mir geht es in erster Linie darum, die hohe Problematik des Doppelpasses aus Sicht des Völkerrechts aufzuzeigen.
Nach Aristoteles (Politica , Πολιτικά) und mehr als zwei tausend Jahre später der österreichische Staatstheoretiker Georg Jellinek erwähnen drei wesentliche Bestandteile des Staates : Herrschaftsausübung, Bevölkerung und Territorium. Mit der Bevölkerung steht die Personalhoheit des Staates im Zusammenhang, die als Verbindung zwischen dem Staat und seinen Bürgern auch im Ausland gilt.
Auf die Personalhoheit stützt sich die Staatsbürgerschaft als ein Rechtsverhältnis zwischen dem Staat und seinen eigenen Bürgern. Aus ihr werden Rechte und Pflichten abgeleitet, so z.B. die Schutzpflicht des Staates gegenüber seinen im Ausland lebenden Bürgern und mehrere Verpflichtungen des Bürgers gegenüber seinem Vaterland. So sind z.B. auch die in Deutschland lebenden Türken verpflichtet, ihren Militärdienst in der Türkei zu leisten. Als Ausländer haben sie im Rahmen der Gesetze die ihnen zustehenden Grundfreiheiten und Menschenrechte zu besitzen, was eigentlich für ihr Leben ausreichend sein dürfte.

Im Völkerrecht setzt die Erlangung einer neuen Staatsbürgerschaft die Entlassung aus der alten voraus, und nur in besonderen Ausnahmefällen ist es möglich, eine zweite Staatsbürgerschaft zu erlauben. Diese Einschränkung hat mit Sicherheitsfragen wie mit der möglichen Kollision von Rechten und Pflichten aus beiden Staatsbürgerschaften zu tun.

Eher aus politischen Gründen hat Deutschland zugelassen, dass Türken massenweise zwei Staatsbürgerschaften besitzen, woraus sie dem Wesen nach in erster Linie die Vorteile haben jedoch bei Beibehaltung des türkischen Staatsbewusstseins . und bei völliger Abwesenheit eines deutschen Staatsbewusstseins. Ich frage mich, wie so was passieren konnte.
Schlussfolgerung : Die doppelte Staatsbürgerschaft ist ein gravierender Fehler der deutschen Politik. Ob er auch irreparabel ist, vermag ich nicht zu sagen.
Münchner Merkur ( 17.11.18)

AfD, Aristoteles (Mesotes-Prinzip) und die Deutschen Parteien, Ostdeutsche Demokratiedefizite

Aristoteles und die AfD
Aristoteles hat sich in seiner noch heute als Standardwerk der Politologie geltende Schrift „Politika“ ( Πολιτικά, 1289a 19 ) mit den politischen Bewegungen und ausgehend von den Erfahrungen in Athen entwickelte das Mesotes (Μεσότης)-Prinzip : Schon die alten Ägypter sprachen von Schichten in der Gesellschaft. Bisher besaßen die Aristokratie-Oligarchie und die Ochlokratie (Pöbelherrschaft)-Tyrannis die Macht. Letztere konnte mit Maximalforderungen über Gleichheit und soziale Gerechtigkeit die Macht erringen. Man nannte ihre Vertreter Tyrannen (Τύραννοι), wobei dieses Wort ein Synonym für Volksvertreter war. Weil sie jedoch ein Schreckensregime errichtet hatten , erlangte der Begriff Tyrannos eine extrem negative Bedeutung. Letzen Ende wurde ihre Herrschaft für immer beseitigt.
Aristoteles meinte sinngemäß : Weder die Aristokratie-Oligarchie noch die Ochlokratie (Pöbelherrschaft)-Tyrannis.Unter Verwendung dieser genialen aristotelischen Methode würde man heute speziell in Deutschland beide Kräfte der Extreme ablehnen. Das heißt in concreto, weder die AfD, noch die Linke , sondern nach dem Mesotes–Prinzip (die Römer machten daraus die „aurea mediocritas“ ( „goldener Mittelschnitt“) , die politischen Kräfte, die sich in der Mitte des politischen Spektrums befinden ( CDU, die Grünen, SPD, und die FDP) wählen.
Unabhängig davon, was die Politiker der Linke und der AfD verkünden, ihre Bekenntnisse zur Demokratie sind nicht echt. Sie träumen von einem Systemwechsel. Wieder Aristoteles sinngemäß : Ich weiß wohl, dass die Demokratie mit einigen Mängel behaftet ist (er zählt sie auf), aber nach den negativen Erfahrungen mit der Aristokratie –Oligarchie und mit der die Ochlokratie (Pöbelherrschaft)-Tyrannis kenne ich kein anderes System, dass besser wäre.

2.Es ist üblich, dass die oppositionellen Kräfte, zumindest verbal alles besser wissen als die Regierung und sie können sich populistisch austoben, weil sie keine Verantwortung tragen und im übrigen im Regieren absolut über keine Erfahrung verfügen. Kommen sie an die Macht, dann entsteht ein wahres Chaos oder die populistischen Politiker sehen sich veranlasst, ihre ursprünglichen Zielstellungen über Bord zu werfen und genau das Gegenteil zu tun.

Schlussfolgerung : Es liegt im Interesse des demokratischen Systems und letzten Endes dem wohlverstandene Interesse aller Bürger, auf das Sirenengeheul der AfD und der Linke nicht zu hören.
Bei der AFD ( wenige Bürgerliche, Rechtskonservative, Rechtsradikale,
Ultranationalisten, etliche Rassisten, einige Faschistoide, einzelne verkappte Nazis) gilt nochder bekannte Satz “Wehret den Anfängen”.

Münchner Merkur ( 21.11.18, 27.5.19), Die Welt (22.5.19), Die Zeit (26.5.19, 10.6.19, 1.9.219),  LVZ Facebook, Zeit Facebook, Spiegel (1.9.19), Welt , Berliner Zeitung , Focus  (27.5.19, 1.9.19), SDZ Facebook (28.5.19, 1.9.19), LVZ Facebook (28.5.19, 31.5.19, 1.9.19), Münchner Merkur (1.9.19) und Stern Facebook (28.5.19), Spiegel Facebook (29.5.19), LVZ Facebook ( 13.6.19)

_____________________________________________________________

Die Provinz für die AfD und die Stadt für die eindeutig demokratischen Parteien.-Spätestens seit fünf tausend Jahren gibt es zwischen der Stadt und dem flachen Land einen großen Kulturunterschied. Siehe auch den Gegensatz zwischen Gilgamesch und Enkidu im Sumerisch-akkadisch-babylonischen Epos Gilgamesch. LVZ Facebook  ( 3.9.19)

___________________________________________

Die Bäume der Populisten wachsen nicht in den Himmel

Sachsen-Wahl 2019abylonischen Gilgamesch-Epos. Bei den alten Griechen entstand sprachlich das Wort Politismos von Polites-Polis (Πόλις) und bei den Römern hat der Begriff Zvilisation als Grundlage das Wortpaar civis-civitatis. Die Französische Revolution erfolgte in ersterLinie in der Stadt, aber hingegen die Konterrevolution nur auf dem Lande. LVZ Facebook (3.9.19)__________________________________________________________
Einzelne Politiker der AfD sind schon bürgerlich, jedoch die Rechtsradikalen, Rechtsnationalen, Ultranationalisten ,”völkischen”, Faschistoiden und auch die verkappten Faschisten sind in der absoluten Mehrheit. Es ist daher kein ZUfall, dass keine andere Partei mit der AfD kooperieren will. Dem Wesen nach wird die AfD wie ein Paria betrachtet und behandelt. Spiegel Facebook (4.9.129)
____________________________________________________________
Es dürfte aus der Geschichte Europas bekannt sein, dass populistische Parteien (links, rechts ) mit starken messianischen Zügen relativ schnell ihre Anziehungskraft verlieren, denn sie sind nicht imstande, die extrem starken Erwartungen der Wähler zu erfüllen. Der AfD wird in wenigen Jahren genauso ergehen, wie gegenwärtig der Partei Die Linke, die sich an Regierungen beteiligt und außerdem einen Ministerpräsidenten stellt (Thüringen). Es kommt zu einer ernüchtenden Entzauberung.

LVZ, FAZ, Focus, NZZ, Spiegel, Stern, Wiener Zeitung, alle Facebook (2.9.19) , MM, Zeit (2.9.19)

————————————————————————————————–

Hetzen, spalten, an niedrige Instinkte appellieren und den Messias bzw. Magier spielen. Lauter Hasardeuere , Schaumschläger und Polit-Phantasten. SDZ Facebook (1.9.19)
____________________________________________________
An zwei Anhänger der AfD-Also vivat Dictatores  und nieder mit der Demokratie ? Die tief sitzende Sehnsucht nach einem starken Mann ((Führer ?) steigt, wie es scheint, wieder sukzessive bedrohlich auf. Ich wiederhole mich : weder ganz rechts, noch ganz links.  Zwischen ihnen liegt die DEMOKRATISCHE  Goldene Mitte .Zu der AfD, die ca. 11% der Wählerstimmen erreicht hat, jedoch so tut, als ständen hinter ihr mindestens 70 %  : Nach   zahlreichen Gesprächen und Beobachtungen  schätze ich   ihre Mitglieder wie folgt ein : wenige Bürgerliche, Rechtskonservative, Rechtsradikale, Ultranationalisten, Rassisten, Faschistoide und sogar einige  verkappte Nazis . Hauptmethoden : Vor allem Verächtlichmachung der Politiker, Haß (haßerfüllte Gesichter habe ich oft gesehen) und Ängste schüren. Daher sollte man diese brandgefährliche Partei tunlichst nicht wählen.Daher gilt noch  der bekannte Satz “Wehret den Anfängen”.-Αuch für die Parteien gilt der wohlbekannte Satz des Heraklit “Alles fliesst”( “Panta rhei” ( Ηεράκλειτος , Πάντα ρεί”).
Die Entwicklung bzw. die Veränderung ist ein Grundsatz der Allgemeinen Methodologie der wissenschaftlicheu Grundlagen – und prognostischen Forschung. Wissen ohne die geeignete METHODE ist wertlos. Zeit (27.5.19)

___________________________________________________________

Doch, hetzen, spalten, an niedrige Instinkte appellieren und den Messias bzw. Magier spielen. Lauter Hasardeuere , Schaumschläger und Polit-Phantasten.

Die AfD hat ein einziges Thema  und zwar die Flüchtlinge. Vor 2015, d.h. vor der Entscheidung über die unkontrollierte Invasion der Syrer lag bekanntlich die AfD am Boden. Es handelt sich also um eine eindimensionale Partei. Systematisch Angst schüren ist keine Politik.

Die AfD wird verschwinden genauso wie die Republikaner und ähnliche ultrarechte Bewegungen, die übrigens in Sachsen und Sachsen-Anhalt große Erfolge feierten. Nach kurzer Zeit sind sie zum Glück untergegangen. Solche Parteien sind nicht in der Lage, irgendetwas konstruktives zu leisten. Zeit (12.6.19)

——————————————————————————————————

Alice Weidel: “Ich glaube nicht, dass der menschliche Einfluss maßgeblich ist”
Die AfD-Fraktionschefin kritisiert Berichte des Weltklimarats als Lobbypolitik. Entgegen dem Forschungskonsens sieht sie Menschen nicht als Verursacher des Klimawandels. Die Zeit (13.6.19)
—————————————————————————–

1. Chacun a sa place. Wenn international ein consensus scientificus opinionis generalis vorliegt, dann ist es ratsam, als nicht Spezialist zu schweigen, es sei denn die Politiker sind Universalgenies.
2. Geht es um das methodische approachment, dann wäre es empfehlenswert, das “sowohl als auch” anzuwenden, d.h. , für den Klimawandel sind sowohl objektive (Natur), als auch subjektive (Mensch) Faktoren die Ursache für den Klimawandel in ihrer DIALEKTISCHEN (Hegel) Wechselwirkung und nicht das primitive und populistisch anmutende Herangehen “entweder oder”.

________________________________________________________

Sollten die hirnlosen und brandgefährlichen Rechtsextremisten und Ultranationalisten in den wichtigsten europäischen Ländern die Macht übernehmen, dann wäre die wunderbare und einmalige Pax  Europaea am Ende. Dann soll man aber nicht sagen, wir haben es nicht gewusst. LVZ Facebook (13.6.19), Spiegel Facebook (13.6.19)

—————————————————————————————————-

Ein Sieger mit Assistenten

Der CDU-Kandidat Octavian Ursu wird mithilfe anderer Parteien neuer Görlitzer Oberbürgermeister. Zeit (17.6.19)
____________________________
Vivat Democracia. Den Göttern (den germanischen, den griechischen etc.) sei Dank, dass die Populisten verloren haben. Welch eine angenehme Überraschung im Osten Deutschlands.
Schlußfolgerung : Die vergifteten Bäume der Rechtspopulisten ( nur 13 % der Wählerschaft aber gigantische Klappe) wachsen nicht in den Himmel Germaniae Orientalis.
Zeit (16.6.19) , Berliner Zeitung (17.6.19), Süddeutsche Zeitung Facebook (17.6.19)
_____________________________________________________________________
DieTaktik der AfD (hochentwickelt bei Höcke) : Zwei Schritte vorwärts, ein Schritt zurück. Nach einigen Monaten geht es wieder los. Münchner Merkur (27.6.19)
___________________________________________________________________ Der Parteigründer Lucke von Petry vertrieben, Petry von Gauland entfernt, bald werden Meuthen und Gauland von Höcke verjagt. Danach wird das massive Verlassen der AfD durch die bürgerlichen Mitglieder einsetzen , und die Partei wird als Ganzes nicht bisher nur der “Flügel” unter Beobachtung durch den Bundesverfassungsschutz gestellt. FAZ Facebook (9.8.19)
_____________________________________________________________________

Demokratie – Defizite im Osten Deutschlands

Anwendung der Aristotelischen Methode : a) Erst genau hinschauen (Gesellschaft, Staat), b) lesen , was andere darüber geschrieben haben und c) auf der Basis der Gesetze der Logik Schlussfolgerungen ziehen. Hinzu kommt noch die Demokritische Methode : Widerspiegelung  der objektiven Realität und nicht irgendwelcher Wunschvorstellungen.

Hauptproblem : Die Vorfahren der jetzigen Ostdeutschen haben kaum die Demokratie erlebt : ab 1871 herrschte der autoritäre Untertanenstaat, in der Weimarer Republik gab es ein demokratisches Intermezzo, nach 1933 herrschte der nationalsozialistische Totalitarismus und nach der Gründung der DDR hat man den realsozialistischen Totalitarismus erlebt. So war die Herausbildung eines Demokratiebewusstseins völlig ausgeschlossen.

Erst nach der Herstellung der deutschen Einheit begann zaghaft und verbunden mit zahleichen sozialökonomischen und psychologischen Problemen die langsame Entwicklung eines Demokratiebewusstseins und eines freiheitlichen Denkens. Sie haben allerdings den diesbezüglichen Stand der Westdeutschen lange nicht erreicht. Viele Ostdeutsche hegen große Sympathien für autoritäre Systeme und wünschen sich einen deutschen Putin, den bekanntlich die AfD sehr bewundert. Ist es ein Zufall ?

Leipziger Volkszeitung Facebook (23.1.19, 1.9.19)), Die Zeit Facebook (10.1.19, 25.2.19). Süddeusche Zeitung Facebook (11.2.19, 1.9.19), Der Tagesspiegel, Die Welt,  Berliner Zeitung (10.4.19), Berliner Zeitung (10.4.19), NZZ, Münchner Merkur , Focus, Spiegel Facebook (1.9.19), MünchnerMerkur und Zeit (1.9.19)

_____________________________________________

Wie dem auch sei : Noch nie in ihrer ganzen Geschichte haben die Deutschen so gut gelebt wie heute (Lebensstandard,Weltreisen, FREIHEITEN, MENSCHENRECHTE etc.). Dennoch wird teilweise gejammert, weil eine Minderheit von dem ABSOLUTEN (absolute Demokratie, absolute Gleichheit und absolute Gerechtigkeit etc.) ausgeht.

SDZ  Facebook ( 1.9.19)

______________________________________________________________________________________________________________

Germanist Detering: AfD spricht keine bürgerliche Sprache

 • Die Sprache von AfD-Politikern entlarvt nach Ansicht des Göttinger Literaturwissenschaftlers Heinrich Detering, dass die Partei nicht zum bürgerlichen Spektrum zählt.
 • Die Sprache der AfD-Politiker sei durchzogen von Vulgarisierungen und aggressiven Schematisierungen, die auf Ausgrenzung zielen.
 • Widersprüchlich sieht der Wissenschaftler die „Verachtung der Andersartigen“, die einige AfD-Vertreter offen ausleben.

Göttingen. Die Partei AfD als „bürgerlich“ zu bezeichnen, brachte MDR-Moderatorin Wiebke Binder viel Kritik ein. Die umstrittene Bezeichnung, die sich auf eine Koalition zwischen AfD und CDU bezog, holt neben Kritikern jetzt auch Wissenschaftler auf den Plan. Wie bürgerlich ist die Sprache der AfD? „Sowohl ihrem Sprachgebrauch als auch ihrem Kulturkonzept nach ist die AfD in keiner Hinsicht eine bürgerliche Partei“, sagt der Göttinger Literaturwissenschaftler und Germanist Heinrich Detering dem Evangelischen Pressedienst.

Laut Detering entlarve die Sprache von AfD-Politikern, dass die Partei nicht zum bürgerlichen Spektrum zählt, denn sie ist „durchzogen von Vulgarisierungen und aggressiven Schematisierungen, die vor allem auf Ausgrenzung zielen“. Besonders widersprüchlich sieht der Wissenschaftler die „Verachtung der Andersartigen“, die einige AfD-Vertreter offen ausleben.

Lesen Sie hier: „Bürgerlich”: MDR-Moderatorin irritiert mit AfD-Analyse

„Verächtlichkeit ist Programm“

Sowohl hinter vulgären Begriffen, wie die NS-Zeit als „Vogelschiss“ der Geschichte zu bezeichnen, als auch hinter Beschimpfungen wie „Messermänner“ stehe stets „ein Grundzug der Verächtlichkeit“, sagte der Germanist, der sich mit der Rhetorik der parlamentarischen Rechten beschäftigt. „Und diese Verächtlichkeit ist Programm. Das sind keine einzelnen Ausreißer, sie lassen sich nicht entschuldigen mit: ‚Da habe ich mich ungeschickt ausgedrückt‘ oder ‚Das Temperament ist mit mir durchgegangen‘.“

Der AfD-Bundesvorsitzende Alexander Gauland betone zwar einen Habitus von Bildungsbürgerlichkeit, sagte Detering. Dieser erweise sich jedoch rasch als Simulation. „Dahinter stecken mehr oder weniger unverhohlene Sympathien zum Nationalismus mit offenen Grenzen nach ganz rechts“, sagte der Literaturwissenschaftler und Autor. Einer der „verräterischen Sätze“ Gaulands sei seine Aussage vom September 2017 gewesen, wonach die Goethe-Zeit deshalb so bedeutend sei, weil ohne sie die Bismarck-Zeit nicht möglich gewesen wäre.

Lesen Sie auch: In der AfD finden sich jetzt alle „bürgerlich“ – selbst Radikale

Was versteht Parteichef Gauland unter „Kultur“?

„Gauland versteht Kultur hier allein als Mittel einer deutschen Expansion in Europa“, erklärte Detering. Nur an deren Fortschreiten bemesse sich in den Augen Gaulands der „Erfolg“ der deutschen Nationalgeschichte. „Und wenn man dann noch hinzunimmt, dass solche Sätze zu Füßen des Kyffhäuser-Denkmals gesagt werden, wo Kaiser Wilhelm I. mit der Pickelhaube hoch zu Ross zu Felde zieht, dann ist ganz unmissverständlich, was gemeint ist“, sagte er. „Kultur ist hier reduziert auf die Fortsetzung des Krieges mit anderen Mitteln.“

Gefährlicher Rechtsruck

Wenn die AfD nun versuche, auf der rechten Seite dieselbe Position zu reklamieren wie die von Grünen oder Linken auf der anderen Seite, sei dies „verheerend“, sagte der Forscher: „Denn der Versuch, eine solche Symmetrie herzustellen, öffnet Leuten Tür und Tor, die in einem bestürzend großen Ausmaß nicht nur nationalistisch sind, sondern offen faschistische Sympathien zeigen.“

Die völkischen Denkfiguren etwa des Thüringer AfD-Vorsitzenden Björn Höcke ließen sich „analytisch klar auf das Spektrum des Faschismus zurückführen, wie es sich seit den 1930er-Jahren entwickelt hat“, erklärte Detering. „Würde man diesen Begriff für die rechtsradikalen Tendenzen in der AfD deutlicher verwenden, dann wäre auch klarer, dass Ausdrücke wie ‚bürgerlich‘ oder ‚rechts der Mitte‘ nur Nebelkerzen zünden.“

LVZ (4.9.19)

____________________________________________________________________________________________________________

Kommentar Landtagswahl Brandenburg Landtagswahl Sachsen

Die AfD hat das Potenzial, die Ost-West-Spaltung zu vertiefen

 • Das Erstarken der AfD ist ein Produkt der mentalen Spaltung Deutschlands und droht, diese Spaltung noch zu vertiefen.
 • Um das zu verhindern, müssen die Westdeutschen die ostdeutsche Geschichte mehr als gemeinsame Geschichte betrachten und sich auch selbst infrage stellen.
 • Sonst wird es schwierig bleiben, kommentiert Markus Decker.
|
Leitartikel. Es hilft nicht, drum herumzureden: Wenn in einem Land wie Sachsen 27,5 Prozent der Wahlberechtigten für eine Partei votieren, in der die Grenzen zum Rechtsextremismus fließend sind, dann ist das ein gefährliches Ergebnis. Ähnliches gilt für Brandenburg.

Gewiss bleibt festzuhalten, dass die Mehrheit der Ostdeutschen nicht braun-blau wählt. Trotzdem sind die Ergebnisse ein Menetekel – das zweite nach der Bundestagswahl 2017. Dies gilt umso mehr, als die AfD-Erfolge schon damals ein großes Thema waren. Nun ist guter Rat noch teurer.

Lesen Sie hier: Wer wählt AfD und warum?

Die Kunst besteht darin, die Abwertungserfahrungen vieler Ostdeutscher seit 1989 politisch stärker zu berücksichtigen. Bei der Bearbeitung dieser Abwertungserfahrungen wird es höchste Zeit, die Misere Ostdeutschlands tatsächlich als gesamtdeutsches Thema zu betrachten. Als solches wird es in Westdeutschland nach wie vor zu selten gesehen.

Zwar haben alle Parteien zuletzt ihr Ost-Profil geschärft, doch die Hinwendung der Parteien findet in der Gesellschaft kaum eine Entsprechung. Es gibt nach wie vor zwei kommunikative Räume – einen ostdeutschen und einen westdeutschen – und dazwischen kaum Brücken. Die Westdeutschen schauen auf das Geschehen in den neuen Ländern mehrheitlich wie von einem Balkon herab. Die ostdeutsche Geschichte seit 1989 wird nicht als gemeinsame Geschichte begriffen, sondern als etwas Fremdes, für das es bestenfalls freundliches Interesse gibt.

Kritische Fragen werden stets in die eine Richtung gestellt, nicht in die andere. Wie das unhinterfragbare Westdeutschland auf Ostdeutschland einwirkte und Spuren hinterließ – die Dimension kommt nicht vor. Undenkbar wäre, von guten AfD-Ergebnissen in Bayern oder Baden-Württemberg Rückschlüsse zu ziehen auf den mentalen Zustand der Wähler. Umgekehrt geschieht das dauernd. Diese Diskurshoheit sorgt im Osten für Verdruss, während sie im Westen gar nicht als solche wahrgenommen wird. Was Ostdeutsche wiederum nicht verstehen: dass ihr Wahlverhalten im Westen Ängste auslöst.

Lesen Sie hier: In der AfD finden sich jetzt alle „bürgerlich“ – selbst die Radikalen

AfD dient als Instrument, um Augenhöhe herzustellen

Die meisten Westdeutschen denken insgeheim, was sie bereits 1990 dachten: Die Ostdeutschen müssen ja eigentlich bloß so werden wie wir. Eben weil diese Erwartung herrscht, wird sie nicht Wirklichkeit. Vielmehr erleben wir in Teilen Ostdeutschlands eine rechte Revolte, bei der die Wahl der AfD als Instrument dient, Macht zu demonstrieren und Augenhöhe herzustellen. Die AfD ist ein Ergebnis der Spaltung und hat das Potenzial, die Spaltung zu vertiefen.

Dabei ist die Wahl einer extremistischen Partei so oder so nie ein legitimes Mittel für irgendetwas. Wähler sind für ihre Wahlentscheidung selbst verantwortlich und können diese Verantwortung nicht delegieren. Auf den Grundsatz kann es keinen Rabatt geben, wie deklassiert sich Wähler auch immer fühlen mögen – egal, ob in Ost oder West.

LVZ (4.9.19)

__________________________________________________________

AfD und Rechts-Extremisten

Eine Partei sorgt dafür, dass ein ultranationalistisches, rechtsextremistisches, faschistoides, xenophobes, antisemitisches und mörderisches Menschenbild geformt wird.
Die Zeit (11.10.19)

 

Völkerrecht-Landesrecht, Prioritätsfragen, Schweiz

Völkerrecht-Landesrecht, Prioritätsfragen, Schweiz

Als Prämisse für die Beantwortung dieser Frage sollte eigentlich die Kenntnis um das Völkerrecht sein. Folgend werde ich versuchen, in gebotener Kürze, das Völkerrecht darzustellen.

1.Entstehungsgrund : in erster Linie der übereinstimmende Wille der Staaten auf der Basis koordinierter Interessen.
2.Quellen : hauptsächlich Vertrag und Gewohnheitsrecht.
3.Wesen und Hauptfunktion : Friedens-und Kooperationsrecht.
4.Gegenstand und Regelung : Die internationalen und in erster Linie die zwischenstaatlichen Beziehungen.
5.Subjekte (Träger von Rechten und Pflichten): Staaten und internationale zwischenstaatliche Organisationen.
6.Grundlegende Prinzipien (in der Kurzform), enthalten in der Hauptgrundlage des Völkerrechts, in der UNO-Charta : souveräne Gleichheit, Sebstbestimmungsrecht der Völker und Nationen, friedliche Streitbeilegung, Gewaltandrohungs -und Gewalt anwendungsverbot, Einmischungsverbot, friedliche internationale Zusammenarbeit und Vertragstreue. Diese und einige weiteren Prinzipien besitzen den Charakter von jus cogens (zwingend verbindlich) und sind damit für alle Staaten verbindlich. Bezüglich der friedlichen internationalen Zusammenarbeit gibt es auch eine andere Meinung.
Es sei klargestellt, dass diese Prinzipien in den internationalen Beziehungen selbstverständlich gegenüber dem innerstaatlichen (nationalen) Recht Priorität besitzen. So haben die meisten Staaten den Vorrang des Völkerrechts vor dem nationalen Recht in ihrer Verfassung verankert (z.B. Artikel 25 der deutschen Verfassung) .
7.Hauptgebiete (konkret) : Internationales Vertragsrecht, das sich auf internationale zum Teil auf universelle Konventionen) stützt, Internationales Diplomaten -und Konsularrecht, Schutz der Menschenrechte, Internationales Seerecht, Humanitäres Völkerrecht ( früher Kriegsrecht oder Gesetze und Gebräuche des Krieges), ,Weltraumrecht. Es gibt weitere spezielle Gebiete.

In der breiten Öffentlichkeit werden die grundlegenden Völkerrechtsprinzipien mit speziellen Normen in bestimmten Konventionen verwechselt, so dass eine teilweise negative Meinung über das Völkerrecht entsteht. Nach den Internationalen Vertragsrecht (Wiener Konvention über das Recht der Verträge von 1969) gelten Konventionen nur für jene Staaten, die sie nicht nur unterzeichnet , sondern auch ratifiziert und in das eigene nationale Recht überführt bzw. umgewandelt haben (Transformationsfrage). Sollte z.B. die Deklaration über die Migration und die Flüchtlinge den Charakter eines völkerrechtlichen Vertrages annehmen, dann wird dieses Dokument nicht automatisch für alle Staaten verbindlich sein. Vielmehr kann jeder Staat auf Grund seiner Souveränität darüber entscheiden, ob er ihm per Ratifikation beitritt. Es gibt allerdings auch internationale Konventionen, wie jene über das Verbot des Genozid (Völkermord) von 1948, deren Hauptbestimmungen einen jus cogens – Charakter besitzen.

Für mich ist es von Anfang an klar gewesen, dass die reifen Schweizer Bürger niemals für die Priorität des eigenen nationalen Rechts gegenüber den GRUNDLEGENDEN Völkerrechtsprinzipen entscheiden würden. Das ganze Unternehmen war unter Beachtung der Rolle der Schweiz für das Völkerrecht etwas peinlich. Es ist gut und beruhigend, dass die vergifteten Bäume der primitiven und zugleich äußerst gefährlichen Populisten nicht in den klaren Schweizer Himmel wachsen. Die Zeit .11.18)

Infantile Utopie vs Realismus , Vernunft und Logik

Kevin Kühnert (Juso-Chef) verteidigt seine Sozialismus-Thesen
——————————————————————
Infantile Utopie vs Realismus , Vernunft und Logik
In der Menschheitsgeschichte haben soziale und politische Utopien fast immer zu großen Katastrophen geführt. Die realen sozialökonomischen Systeme wie eben der Kapitalismus sind nicht voluntaristisch, sondern objektiv bedingt als langer Prozess entstanden. Nach dem totalen Sieg des kapitalistischen Models über den „Realen Sozialismus“ mutet es paradox und fast paranoid an, den Sozialismus als Gegenmodel zum Kapitalismus zu preisen. Alle sozialistischen Realisierungsversuche sind völlig misslungen. Sie brachten nur Elend für die Völker und Zerstörung der Wirtschaft.
Es ist durchaus möglich, den Kapitalismus sukzessive zu reformieren. Ist es ein Zufall, dass solche Staaten wie China zu größeren Privatisierrungen übergegangen sind, wodurch speziell in China zu einer Explosion der Produktivkräfte und zu einer erheblichen Verbesserung des Lebensstandards der Volksmassen gekommen ist ?
Es wird übrigens vergessen, dass mit dem Kapitalismus der bürgerliche Staat, die grundlegenden Freiheiten, die individuellen Menschenrechte und die Gewaltenteilung aufs engste verbunden sind. Zeit (2.5.19), Welt, Berliner Zeitung, Focus , Münchner Merkur, LVZ Facebook (3./5.19), SDZ Facebook (4.5.19). Münchner Merkur Facebook (4.5.19)

 

Ukraine und Russland, Russische Provokationen, Staatsbürgerschaftsfragen

 

Russische Staatsbürgerschaft an ukrainische Staatsbürger

Es geht zugleich um ein methodisches Problem. Cicero zu einer Aussage :
a) Quis (Wer ?) : Putin, der als Nationalist zumindest dieTeilweis Wiederherstellung des Imperium Sovieticum mit allen MItteln anstrebt.
b) Quid (Was ?) : Verleihung der russischen Staatsbürgerschaft an Bürgern der sozveänen Staates Ukraine.
c) Quomodo ( Wie ?) : Höchstoffiziell und undiplomatisch.
d) Ubi ( Wann ? ) : Zur falschen Zeit, denn es ist ein neuer Präsident in der Ukraine gewählt worden. Er hätte noch damit warten müssen.
e) Cur ( Warum ?) : Gezielte Störung des Stabilisierungsprozesses in der Ukraine. In der Perspektive Annexion der Ost-Ukraine auf der Grundlage des “Selbstbestimmungsrechts” der russisch sprechenden Bevölkerung. Münchner Merkur (30.4.19), NZZ Facebook (4.5.19)

—————————————————————————————————————

Die völkerrechtswidrigen Praktiken Russlands gegenüber der Ukraine

Das Verhalten Russlands (Ausstellung von Pässen a die Ostukrainer) ist eine völkerrechtswidrige Provokation, die man früher als  casus belli bezeichnete. Erst die Verleihung der russischen Staatsbürgerschaft und  unter  günstigen Bedingungen Heim ins Reich a la Russe, d. h. auf diesem Wege die Annexion der Ost-Ukraine mit der vorwiegend russisch sprechenden Bevölkerung vorbereiten.

Jeder Staat besteht aus drei Elementen : Regierung, Bevölkerung, Territorium. Alle drei müssen vorliegen, damit ein Staat in den internationalen Beziehungen existieren kann.

As der Beziehung zwischen dem Staat und der Bevölkerung ergibt sich die Personalhoheit, auf die sich die Staatsbürgerschaft als Rechtsverhältnis  zwischen ihnen  stützt. Aus der Staatsbürgerschaft leiten sich  Rechte und Pflichten für beide Seiten ab : Der Bürger hat vor allem die Treuepflicht gegenüber dem Staat, und der Staat hat insbesondere die Schutzpflicht  gegenüber seinen Staatsbürgern.  Jedoch durch das Verhalten Russlands wird das Rechtsverhältnis zwischen dem ukrainischen Staat und seinen in der Ost-Ukraine lebenden Staatsbürgern erheblich gestört.

Aus dem Territorium leiten sich die Gebietshoheit  und  aus ihr die Rechtshoheit ab. Allerdings  durch die völkerrechtswidrige indirekte militärische  Einmischung Russlands in der Ostukraine wird  der ukrainische Staat  daran gehindert, seine Gebiets und Rechtshoheit in diesen Teil des Staatsgebietes durchzusetzen.

Zusammenfassung : Russland verletzt die Gebiets- sowie die Personalhoheit der Ukraine in den Ostgebieten, gefährdet erheblich die Existenz des ukrainischen Staates  und verstösst schwerwiegend gegen das Völkerrecht .  Die Zeit , Müchner Merkur (24.4.19), Spiegel Facebook (25.4.19) , Berliner Zeitung ( 29.4.19), LVZ Fascebook (29.4.19), FAZ Facebook (29.4.19), NZZ Facebook (4.5.19)

——————————————————————————————————

Staat-Bürger, Nation-Staat, Volkssouveränität-Staatssouveränität
1.Nach der Staatstheorie stützt sich die Staatssouveränität auf die Volkssouveränität. Nach der Vökerrechtstheorie basiert die Staatssouveränität auf dem Selstbestimmungsrecht der Nation.
Nach der Staatsphilosophie besteht zwischen dem Staat und seinen Bürgern ein dialektisches Wechselverhältnis. Die Überbewertung des Staates führt hingegen zu einem Etatismus.
2. Im 19. Jh. kämpften die Balkanvölker in Ausübung ihres Sebstbestimmungsrechts für die Befreiung von der mehr als vierhundertjährigen Osmanenherrschaft. Dieser Kampf war die condito sine qua non für die Gründung von Nationalstaaten, die jedoch von einer hypothetischen Homogenität der Bevölkerung ausgingen und daher ethnische Minderheiten nicht akzeptierten.
3. In der Ost-Ukraine geht es bekanntlich um ganz andere Probleme, zumal Russland sich direkt einmischt. Für die dort lebende Bevölkerung gilt nach wie vor die ukrainische und keinesfalls die russische Verfassung. Die Spannungen zwischen der zentralen spanischen Regierung und den katalanischen Separatisten haben gezeigt, wie kompliziert und gefährlich Separationsbestrebungen sind. Das ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Spiel mit dem Feuer. Leipziger Volkszeitung Facebook (129.4.19)
 —————————————————————————————————
Maik Heyl Zun Information : In meinem Leben war ich Statsbürger eines Saates, Staatenloser, Doppelter Staatsbürer und letzten Endes Staatsbürger eines anderen Staates. Nun , die Wahrheit ist konnkret : Es geht nicht um irgendwelche Staatsbürger, sondern um die Angehörigren der Russisch sprechenden Bevölkerung in der Ost-Ukraine. Die Bereitschaft, ihnen die russische Staatsbürgerschaft zu verleihen ist eine Instrumentalisierun der Sache im Rahmen der ständigen Einmischung Russlands in die inneren Angelegenheiten des SOUVERÄNEN Staates Ukraine. Und das stellt ein Verletzung des Völkerrechts dar. Sollte sich aber ein ethnischer Ukrainer freiwillig an die russischen Behörden wenden und die russische Staatsbürgerschaft beantragen, so wäre dies keine Völkerrechtsverletzung. LVZ Facebook (29.4.19)

Ägypten, Ex-General Sisi , der richtige Führer

Ex-General Sisi , der richtige Führer Ägyptens

Der “Arabische Frühling” ist a priori eine Chimäre und ein gewaltiger Trugschluss gewesen. Die meisten Europäer wissen nicht, wie der Orient tickt, auf alle Fälle niemals demokratisch, sondern stets AUTORITÄR: Gottgleiche Pharaonen, Sultane, Militärdiktatoren. Es sei daran erinnert, dass  in der Tat durch freie Wahlen  ausgerechnet die fanatischen Moslem-Brüder an die Macht kamen , die sofort mit der Zwangsislamisierung der gesamten Gesellschaft angefangen haben.  Das Militär und speziell General Sisi hat das Land im wahrsten Sinne des Wortes vor dem Chaos gerettet.

Realistisch betrachtet, die Armee ist die einzig funktionierende Kraft in den islamisch geprägten Ländern. Ferner besitzen die Bewohner dieser Länder kein Demokratie- und kein Staatsbewusstsein. Schlussfolgerung : Nur die Armee ist imstande, eine gewisse STABILITÄT zu garantieren. Ohne sie bricht sofort das Chaos aus (bellum omnium contra omnes !). Beispiele hierfür : Libyen, Irak, Syrien, Jemen.

Jede ägyptische Führung wird mit der beängstigenden Realität einer unvorstellbaren Bevölkerungsexplosion konfrontiert :  Zur Zeit Nassers, d.h. Anfang der 50er Jahre hatte Ägypten 21 Mill. Einwohner, 1980 waren es 43 Mill., 2010  81 Mill. und für 2019 rechnet man mit 100 Millionen. Wie soll man denn diese Bevölkerung ohne STABILITÄT und ohne parallele Weiterentwicklung der Produktivkräfte  ernähren ?

Es kann also geschlussfolgert werden, dass Ex-General Sisi der ideale Mann für die Führung Ägyptens ist. Alles andere ist eine große Chimäre. Dee Tagesspiegel (24.4.19)

Wiener Zeitung Facebook ( 23.4.29),

Populismus

Populismus nach der Politologie (Politische Wissenschaft) und der Soziologie

Der Populismus stellt eine negative Politik dar, die im starken Bestreben, die Zustimmung des Volkes zu erlangen, ihm nach dem Munde redet. Zugleich wird an die Emotionen und Instinkte appelliert. Es werden einfache Lösungen für komplexe und komplizierte Probleme verbal propagiert, ohne konkret zu werden. Zum Populismus gehört auch die Taktik, vor den Wahlen viele Versprechen zu machen, obwohl im Voraus klar ist, dass sie niemals realisiert werden können. Man verspricht also ganz locker das Blaue vom Himmel.
Es gibt prinzipiell zwei unterschiedliche Erscheinungsformen des Populismus :
a) Rechtspopulismus : Im Mittelpunkt stehen Ängste der Menschen z.B. vor angenommener Überfremdung durch die Flüchtlinge, Kriminalität der Flüchtlinge , der Zorn der Bürger für zu hohe Steuern etc.
Der Rechtspopulismus breitet sich gegenwärtig in vielen europäischen Ländern wie eine Seuche aus. Nolens volens bereitet er den Boden für gefährliche Entwicklungen vor. Daher gilt hier der Satz “Wehret den Anfängen”.
b) Linkspopulismus, sehr verbreitet in Lateinamerika und seltsamerweise in Griechenland (Tsipras) : Kampf gegen die Korruption, Erhöhung der Sozialleistungen für die ärmeren Bevölkerungsschichten ohne die dafür notwendige ökonomische Grundlage und Kampf gegen den Liberalismus in der Wirtschaft.
Der Populismus ist auch als eine Methode zu verstehen , die Volksmassen zu mobilisieren in erster Linie durch die Verwendung bestimmter Signalbegriffe wie z.B. „einfache Leute“ (Trump) gegen den „bürokratischen Apparat“, „verständliche“ Sprache, „die da oben“, “das Volk und das System”, “Gefährdung der Identität des Volkes“,“Überfremdung“, „das Boot ist voll“, „Einwanderung in soziale Systeme“ (AfD) etc.
Literatur (nicht die lächerliche Wikipedia, sondern wissenschaftliche)
- Bohlen D./ F. Grotz (Hrsg.) Kleines Lexikon der Politik, 2015.
-R. Melzer, Β. Küpper (Autoren), Wut, Verachtung, Abwertung : Rechtspopulismus in Deutschland, 2015.
- Müller J-W., Was ist Populismus? – Ein Essay , 2016.
- Priester K., Populismus : Historische und aktuelle Erscheinungsformen, 2007.
-Priester K. , Rechter und linker Populismus : Annäherung an ein Chamäleon, 2012.
- Stegemann B., Das Gespenst des Populismus : Ein Essay zur politischen Dramaturgie, 2017.

Frankfurter Allgemeine Zeitung Facebook (8.4.19, 13.6.19), Frankfurter Allgemeine Zeitung und Berliner Zeitung (18.5.19, 27.5.19), SDZ Facebook (20.5.19), Wiener Zeitung Facebook (21.5.19, 28.5.19), SDZ Facebook (22.5.19), Zeit  Facebook (27.5.19), SDZ Facebook (28.5.19), NZZ und Stern Facebook (28.5.19), Leipziger Volkszeitung   Facebook (13.6.19),  Spiegel Facebook (13.6.19)

 

Libyen, Lage

Zur Lage in Libyen
1. Ursache und Wirkung : Die heutige katastrophale Situation in Libyen (Bürgerkrieg, Chaos, Armut, Hoffnungslosigkeit, Flüchtlinge und en general Libyen als failed state) ist in erster Linie auf das militärische Eingreifen Großbritanniens und Frankreichs zurück zu führen , die unvernünftigerweise und bei großer Ahnungslosigkeit der Geschichte des Landes und der Mentalität der Libyer Gaddafi gestürzt haben.
2. In den orientalischen und in den nordafrikanischen Ländern herrschen seit Jahrtausenden Despoten, Könige, autoritäre Politiker und Diktatoren. Solche Systeme kann man beim besten Willen nicht nach den Kriterien des Westens beurteilen, weil sie zumal islamisch ein völlig anderes Welt – und Menschenbild haben, welches dem westlichen Welt – Menschenbild konträr ist.
3. Libyen besteht aus verschiedenen Ethnien und Stämmen, welche die Herausbildung einer einheitlichen Nation mit eigenem Nationalbewusstsein und eigenem Staatsbewusstsein verhindert haben. Vielmehr existiert wie im Mittelalter ein starkes Stammesbewusstsein.
4. Nur eine zentrale Staatsgewalt unter der starken Führung eines autoritären Herrschers kann die Stämme zusammen halten. Es hat sich deutlich gezeigt , dass der „Arabische Frühling“ eine westliche Chimäre war.
5. Die westlichen Staaten sollten sich auch im eigenen Interesse nicht in die inneren Angelegenheiten Libyens einmischen. Der nächste starke Mann in Libyen wird ohne Zweifel wieder ein Militär sein . Siehe Ägypten ( Diktator Mubarak, “Arabischer Frühling”, diktatorische Moslembrüder, Diktator Sisi).

Die Zeit , Der Tagesspiegel  ( 5.4.19), Münchner Merkur ( 7.4.19), Süddeutsche Zeitung , Frankfurter Allgemeine Zeitung , Wiener Zeitung Facebook (8.4.19), Spiegel (9.4.19), Die Welt (10.4.19)

Israel und die arabischen Staaten, Militärisch

Israel und die arabischen Staaten, Militärisch

Worauf stützt sich die militärische Überlegenheit Israels gegenüber den arabischen Gegnern ?

Eine sachliche Analyse

1. Israel vertritt im Nahen Osten die  technologisch überentwickelte Erste Welt. Die arabischen Staaten hingegen befinden sich teilweise im Mittelalter und allgemein sind sie so unterentwickelt, dass man sie als zur Dritten Welt gehörig betrachten kann.

2. Israel produziert und exportiert sogar nach Europa und in die USA modernste Waffen. Israel besitzt ferner seit Jahren die Atom-Bombe.

3.Israel stellt auf wissenschaftlichem Gebiet eine Supermacht dar (viele Nobel-Preisträger in den Naturwissenshaften).

4. Im Kriegsfall sind die Frauen in der Lage, sämtliche Aufgaben  in allen Gebieten (Industrie, Landwirtschaft, Verwaltung etc.) zu übernehmen und sie genau so gut wie die Männer zu erfüllen. Die Frauen in den arabischen Ländern sind aus religiösen und traditionellen Gründen nicht im geringsten imstande derartige Leistungen zu vollbringen.

5. In der Armee leisten alle, Männer (drei Jahre) und Frauen (21 Monate), zwischen dem 18. und dem 65. Lebensjahr. D.h., dass das Leben total militarisiert ist. Es gibt sogar Frauen mit dem Rang eines Generals.

6. Die Piloten der israelischen Luftwaffe gehören zu den besten der Welt. Teilweise handelt es sich um amerikanische Juden mit sechsjähriger Ausbildung  und   Kriegserfahrung, die nach Israel gegangen sind.

7. Die israelischen Geheimdienste sind im internationalen Maßstab die erfolgreichsten. Ein prägnantes Beispiel : Vor dem Krieg von 1967 war der Chef des syrischen Militärgeheimdienstes und persönlicher Berater des damaligen Präsidenten Hafiz el Assad in Sicherheitsfragen ein Offizier des israelischen militärischen Geheimdienstes.  !

8. Vielleicht das aller wichtigste : Es geht um den Selbsterhaltungstrieb : Die Israelis wissen wohl, was mit ihnen passiert, sollten die Araber den Krieg gewinnen. Insgesamt gehört die israelische Armee zu den modernsten der Welt. Sie war von Anfang an den arabischen Armeen haushoch überlegen. In den Kriegen von 1948 und 1956 z.B. dienten in der israelischen Armee ehemalige höhere Offiziere der besten Armeen der Welt aus dem Zweiten Weltkrieg mit Erfahrung vor allem was die Taktik betrifft (z.B. Zangenbewegungen und Vernichtung des Gegners) .

Es kann auch darauf verwiesen werden,  dass die USA die Schutzmacht Israels sind. Solange die USA existieren, ist die Sicherheit Israels gewährleistet.  Es sei ferner betont, dass Israel mit Ägypten und Jordanien Friedensverträge abgeschlossen hat. Genau genommen, nur die Hamas,  Hisbbolah in Libanon  und Iran träumen von einer Vernichtung Israels.

FAZ , Stern, Neue  Zürcher Zeitung, Süddeutsche Zeitung,   Facebook (27.3.19)

Israel, Annexion der Golan-Höhe

Golan-Höhe, Annexion durch Israel völkerrechtswidrig

In den Kriegen von 1948 und 1973 waren die arabischen Staaten die Aggressoren, im Krieg jedoch von 1973 war Israel der Aggressor.
Die Besetzung der Golan-Höhe war das Ergebnis des Krieges. Infolgedessen ist die Aneignung VÖLKERRECHTSWIDRIG.
Es sei daran erinnert , dass Israel die besetzten Gebiete von Sinai und vom Gazastreifen aufgegeben hatte. Die endgültige Regelung des Status der Golan-Höhe wird in einem Vertrag zwischen Israel und Syrien unter Beteiligung von Garantiemächten und unter unbedingter Beachtung legitimer Sicherheitsinteressen Israels als conditio sine qua non gegelt werden. D.h. in concreto totale Entmilitarisierung der Golan-Höhe.
Hierüber habe ich vor mehreren Jahren die Diplomarbeit eines syrischen Studenten wissenschaftlich betreut. Er dachte allen Ernstes, dass nur Syrien über die Golan-Höhe entscheidet und letzten Endes von dort aus israelische Städte nach Lust und Laune beschiessen kann. Der Tagesspiegel ( 23.3.19), Stern Facebook (27.3.19

————————————————————————————–

Israel, Annexion von Teilen der Golan-Höhe

Zu den “allgemeinen Rechtsgrundsätzen der zivilisierte Nationen ( “les principes generaux de droit reconnus par les nations civilisees ” Formulierung im  Statut des Internationalen Gerichtshofes  in Den Haag ) gehört auch folgender : ex injuria non jus oritur : Aus Unrecht erwächst kein Recht. Ferner egibt sich aus der occupatio bellica (Kriegsbesetzung) kein Annexionsrecht. Hierbei handelt es sich nicht nur um einen Angriff auf das gesamte Völkerrecht, sondern auch um einen tragischen Irrtum Israels. In der UNO-Prinzipien-Deklaration, die 1970 einstimmig angenommen worden ist und nach der UNO-Charta das zweitwichtigste internationale Dokument ist, heißt es : “Eine durch Gewaltandrohung oder Gewaltanwendung vollzogene territoriale Aneignung darf nicht als rechtmäßig anerkannt werden”.

Israel versucht zudem , aus der völkerrechtswidrigen Besetzung arabischer Gebiete eine Art Gewohnheitsrecht zu schaffen. Die arabischen Nachbarnstaaten haben gegen diese völkerrechtswidrigen Praktiken Israels permanent protestiert und damit die Entstehung eines “Gewohnheitsrechts” verhindert.Süddeutsche Zeitung Facebook, Die Zeit, Der Tagesspiegel (22.3.19), Stern Facebook (27.3.19)

————————————————————————————————————

Regelung des Status der Golan-Höhe

In den Kriegen von 1948 und 1973 waren die arabischen Staaten die Aggressoren, im Krieg jedoch von 1973 war Israel der Aggressor.
Die Besetzung der Golan-Höhe war das Ergebnis des Krieges. Infolgedessen ist die Aneignung VÖLKERRECHTSWIDRIG.
Es sei daran erinnert , dass Israel die besetzten Gebiete von Sinai und vom Gazastreifen aufgegeben hatte. Die endgültige Regelung des Statuts der Golan-Höhe wird in einem Vertrag zwischen Israel und Syrien unter Beteiligung von Garantiemächten und  unter unbedingter Beachtung legitimer Sicherheitsinteressen Israels als conditio sine qua non gegelt werden.  D.h. in concreto totale Entmilitarisierung der Golan-Höhe.

Hierüber habe ich vor mehreren Jahren die Diplomarbeit eines syrischen Studenten wissenschaftlich betreut. Er dachte allen Ernstes, dass nur Syrien über die Golan-Höhe entscheidet und letzten Endes von dort aus israelische Städte nach Lust und Laune beschiessen kann. Der Tagesspiegel (22.3.19), Die Zeit (25.3.19), Stern Facebook (27.3.19)

——————————————————————————————————

Die Anerkennung der “Souveränität” Israels über die Golan-Höhe seitens der USA  stellt einen völkerrechtswidrigen Akt dar und besitzt außerdem einen deklaratorischen und keinesfalls einen konstitutiven Charakter. Der Tagesspiegel (25.3.19), Die Zeit (25.3.19), Stern (27.3.19)

_______________________________________________________________

Golan-Höhe, Annexion, Problemlösung

1. Die Annexion ist völkerrechtswidrig  und  verstößt  insbesondere gegen das grundlegende Prinzip der Souveränen Gleichheit der Staaten und insbesondere gegen die territoriale Integrität als Bestandteil dieses Prinzips.

2. Die Annexion  fremden Territoriums wird als eines der schwerwiegendsten Verbrechen gegen die internationale Rechtsordnung eingeschätzt.

3. Es ist einzusehen, dass der Staat Israel sichere Grenzen braucht  , und dass im Zuge eines Krieges die Golan-Höhe besetzt  worden ist. Somit droht von diesem Gebiet aus keine Gefährdung  der israelischen Sicherheit.  Infolgedessen ist die Annexion nicht  notwendig.

4. Egal. wie lange Israel die Golan-Höhe als annektiert betrachtet,  ist es völkerrechtlich völlig ausgeschlossen, dass hieraus ein Rechtstitel entsteht, denn es gilt der Rechtsatz ex injuria non  jus oritur (aus Unrecht entsteht kein Recht). D.h., dass dieses Gebiet weiterhin integraler Bestandteil des syrischen Staates ist.

5. Die „Anerkennung“ der Annexion der Golan-Höhe durch die USA hat lediglich einen deklaratorischen Charakter und wirkt nicht konstitutiv, d.h. es wird keine neue Rechtslage geschaffen.

6. Das Problem  kann nur  durch einen  Vertrag durch die Vermittlung der UNO zwischen Israel und Syrien  über die  totale Entmilitarisierung der Golan-Höhe und mit Sicherheitsgarantien für Israel  endgültig geregelt werden. Die Zeit, Der Tagesspiegel (28.3.19)

Multikulturalität, ein Komplexes Phänomen

Multikulturalität als ein komplexes Phänomen

Seit Jahren beschäftigen sich zwar Spezialisten und vor allem Kulturtheoretiker und Soziologen  mit der Multikulturalität, es liegt jedoch bis heute keine einheitliche Definition vor. Insgesamt sind vier Hauptansichten über die M : a) Gleichzeitige Existenz unterschiedlicher Kulturen, zwischen den es keine Beziehungen gibt. b) Neben der vorherrschenden Kultur bestehen weitere, nicht gleich bedeutsame Kulturen. c) Wechselseitige Beeinflussung als objektiver Prozess der vorhandenen Kulturen. d) Zwar almähnlich freiwillige Anpassung fremder Kulturen  an die einheimische Kultur, allerdings werden einzelne Elemente der fremden Kultur beibehalten.

In Europa konstatieren wir Erfolge, aber auch Misserfolge der Multikulturalität, die m. E. auf zwei Gründe zurück zu führen sind : a) Integrationsunwilligkeit in erster Linie  der Muslime sogar jener der dritten Generation, die es vorziehen,  in Kulturghettos bzw. Parallelgesellschaften zu leben. b) Gutmenschen oder links- und grünorientierte Politiker lassen sich von utopischen  und überzogenen Gedanken über die Menschlichkeit leiten, die keineswegs die gesellschaftliche Realität widerspiegeln.

Ich bin der Meinung, dass die M. sich sukzessive verbunden mit einigen Problemen durchsetzt. Als Beispiele seien große  Veränderungen in   der Sprache, in der materiellen Kultur ( z.B. Ernährung) , in der Musik, im Tanz  , in der Kleidung sowie in einigen  Lebens- und  Umgangsformen, erwähnt. Dies ist so seit Jahrtausenden.

Zugleich sind übertriebene Phobien vor anderen Kulturen als sehr schädigend abzulehnen. Sie  führen zu einer mikrokosmischen Nabelschau und schließlich zur Isolierung sowie zur Rückständigkeit.

Wissenschaftliche Quellen (nicht die lächerliche Wikipedia)

-Α. Mintzel, Multikulturelle Gesellschaften in Europa und Nordamerika, Passau, 1997.
-W. Kumlicka, Multikultur und Demokratie, Über Minderheiten in Staaten und Nationen, Hamburg, 1999.
-I. Leicht, Multikulturalismus auf dem Prüfstand, Berlin, 2000.
-B. Tibi, Europa ohne Identität ? Die Krise der multikulturellen Gesellschaft, München, 1998.
-B. Parekh, The Futur  of Multi-Ethnic Britain, London, 2000

Neue Zürcher Zeitung , Facebook ( 20.3.19), Süddeutsche Zeitung  (16.6.20)

Europäische Union, Brexit, Italien

Europäische Union, eine sachliche Betrachtungsweise

Vorbemerkung : Es ist an der Zeit, die vielen Vorzüge der EU besonders zu unterstreichen. Dabei gilt es, nicht den Euroskeptikern bzw. den ultranationalistischen Eurofeinden das Feld zu überlassen, obwohl sie in allen europäischen Ländern ein Minderheit sind., allerdings so tun, als ständen hinter ihren Ansichten mindestens 70 % der Europäer.

1. Die EU ist bis heute als eine internationale zwischenstaatliche Organisation mit Elementen der Supranationalität auf internationaler Ebene das erste große Beispiel dieser Art. D.h. in concreto, dass die Mitgliedstaaten Neuland beschreiten. Dass dabei hin und wieder Probleme auftreten, dürfte als etwas normales betrachtet werden. . Will man sie einschätzen , so sollte man nicht von der Prämisse des absoluten Perfektheit ausgehen, sondern das Experiment realistisch betrachten. Insgesamt kann das Experiment als gelungen eingeschätzt werden.
Die EU hat Erfolge aufzuweisen , von denen die Völker in anderen Regionen der Welt noch nicht mal zu träumen wagen. Genannt seien nur einige Beispiele wie die Überwindung der Grenzen, in Verbindung stehende freie Verkehr von Menschen und Waren und die eigene starke gesamteuropäische Währung.
Die wichtigste Errungenschaft fast von welthistorischer Bedeutung der EU besteht darin, dass in unserem Kontinent endlich seit sieben Jahrzehnten der Frieden herrscht.

Es ist also kein Zufall, dass Staaten die EU als nachahmenswertes Beispiel betrachten und nach Europa ausgesuchte Absolventen schicken, um hier das Europarecht zu studieren und entsprechende Doktorarbeiten anzufertigen und zu verteidigen. Dies gilt insbesondere für Lateinamerika.
Die Existenz der EU kann in der Epoche der Globalisierung und der Hochtechnologien auch damit begründet werden, dass die Zeit der kleinen Staaten mit ihrer Mikroökonomie vorbei ist und dass nur großer Staaten oder Staatenbünde mit gebündelten Kräften eine entscheidende Rolle im internationalen Geschehen zu spielen vermögen. So gesehen, ist de EU für die europäischen Völker absolut notwendig.
Zu den Erfolgen der EU tragen in erste Linie Deutschland und Frankreich bei und konkret ihre führenden Politiker. Dass nicht alles in Ordnung ist und deswegen Europäer mit ihr Probleme haben, ist eigentlich etwas selbstverständliches. Aber es sei darauf hinzuweisen , dass die echten Feinde der EU eine verschwindende allerdings sehr lautstarke Minderheit sind, während die allgemein die Euroskeptiker etwas mehr sind, jedoch letzten Endes insgesamt ebenfalls eine Minderheit darstellen . Im Unterschied dazu die Mehrheit der Bevölkerung in den europäischen Staaten ist europafreundlich eingestellt. Bis heute verlässt nur ein Staat die Organisation , während andere Staaten den starken Wunsch hegen , ihr beizutreten.

M. E. werden die nächsten Schritte notwendig sein , um den europäischen Weitervertiefungsprozess voranzutreiben , um in der Perspektive das eigentliche Ziel, die „Vereinigten Staaten von Europa“ zu verwirklichen :
a) Gründung großer gemeinsamer Forschungsinstitute, an denen die europäische Wissenschafts-Elite arbeiten kann, um allmählich die USA einzuholen. b) Bildung einer einheitlichen Polizei, um die Kriminalität effektiver bekämpfen zu können. c) Schaffung einer gesamteuropäischen Armee, bewaffnet hauptsächlich mit Waffen aus eigener Produktion. d) Einführung einer gesamteuropäischer Staatsbürgerschaft. e) Systematische und gezielte Weiterentwicklung Europas zu einem Weltzentrum der Kultur , der Freiheiten und der grundlegenden Menschenrechte.
Es ist wohltuend zu registrieren, dass die EU von der sich entwickelnden zweiten Supermacht der Welt China unterstützt wird. Eine weitere Annährung zwischen ihnen wäre durchaus wünschenswert.

Eine Erweiterung der EU in Richtung Türkei hingegen wäre m.E. aus vielen Gründen, der wichtigste ist dass die Türkei zum islamischen Kultukreis mit einem mittelalterlichen Welt-und Menschenbild gehört, welches dem freiheitlichen und menschenrechtsorientierten westlichen Welt-und Menschenbild entgegengesetzt ist, weder nötig, noch wünschenswert, noch möglich. Die EU-Politiker sollten ehrlich sein, und dies der Türkei deutlich klarmachen. Ein Assoziierungsstatus wäre durchaus angebracht und ausreichend.

Die Zeit (12.3.19), Frankfurter Allgemeine Zeitung Facebook , Spiegel Facebook (8.5.19), Stern Facebook (8.5.19),Wiener Zeitung Facebook  (22.5.19, 28.5.19), Spiegel, Welt (24.5.19), NZZ Facebook (24.5.19, 19.6.19), SDZ Facebook (24.5.19), Welt Facebook, Zeit Facebook, Wiener Zeitung Facebook (24.5.19), SDZ und Zeit Facebook (28.5.19)

______________________________________

Polnische Justizreform verletzt EU-Recht
Teile der umstrittenen Reform sind mit europäischen Recht unvereinbar, urteilen die Luxemburger Richter. Polen hatte das Gesetz zwischenzeitlich wieder aufgehoben.
Die Zeit (24.6.1), Focus (24.6.19)

————————————————————

Xi sagte, China liege viel an einem starken Europa. “Ein geeintes, blühendes Europa entspricht unserer Vision einer multipolaren Welt”, sagte er. Über das Seidenstraßen-Vorhaben sagte Xi, das übergeordnete Ziel sei eine “harmonische Koexistenz der gesamten Menschheit”. Die Zeit (25.3.19)

_____________________________________________

London: Hunderttausende Briten fordern zweites Brexit-Referendum (30.10.18)
—————————
Die EU-feindliche Position der britischen Regierung weist ohne Zweifel masochistische Züge auf. Ausgerechnet im Geburtsland des common sense (Francis Bacon) konnte sich die extrem populistische Irrationalität durchsetzen.
Dieser Hybris wird die Nemesis folgen.

_________________________________________

Surealismo Italiano

Mit wachsender Beunruhigung beobachte ich den für die EE gefährlichen Surrealismus einiger italienischer populistischer Politiker, deren öffentlichen Erklärungen extrem voluntaristisch sind und keinesfalls die europäische Realität , sondern irgendwelche Hirngespinste widerspiegeln und außerdem die gemeinsamen gesamteuropäischen Interessen völlig außer acht lassen. Kurzum : Emotio vor Ratio und nationalegoistisch.
Die Zeit (18.10.18)

—————————————————————————–

Werte der Europäischen Union

Gleich im Artikel 2 des Vertrages über die Europäische Union vom 9.5.2008 werden ihre Werte erwähnt :

“Die Werte, auf die sich die Union gründet, sind die Achtung der Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und die Wahrung der Menschenrechte einschließlich der Rechte der Personen, die Minderheiten angehören. Diese Werte sind allen Mitgliedstaaten in einer Gesellschaft gemeinsam, die sich durch Pluralismus, Nichtdiskriminierung, Toleranz, Gerechtigkeit, Solidarität und die Gleichheit von Frauen und Männern auszeichnet.”
Denken und Handeln ( autoritär, antidemokratisch, antitolerant , antisolidarisch etc.) der AfD wie auch aller ultrarechten und ultranationalen Parteien in den anderen EU-Mitgliedern widersprechen diametral den Werten der Europäischen Union.
Es wundert mich, dass diese fanatischen Gegner der Union Vertreter als Totengräber ins Parlament schicken dürfen. Zeit (24.5.19)

Islam , Frauenbild

Frauenfeindliches Bild  Muslimischer Männer :

Das Thema ist mir seit 60 Jahren wohlbekannt, denn ich hatte viele Kommilitonen aus zahlreichen islamischen Ländern Studenten und später Doktoranden. Ihr Frauenbild ist schlicht und einfach die konsequente Fortsetzung des orientalischen frauenfeindlichen Bildes.
Nach Meinung der islamischen Studenten seien alle westlichen Frauen “Schlampen”, d.h . Nutten ohne Würde und Selbstachtung, da sie vor der Heirat Geschlechtsverkehr mit mehreren Männern hatten. Sie würden auch halbnackt herumlaufen und die Männer provozieren. Infolgedessen könne jeder Mann sie, wenn nötig, auch mit Gewalt haben.
Schlussfolgerung : Die Wandlung dieses archaischen Frauenbildes ist nicht möglich, und die Integration der islamischen Männer in ihrer Mehrheit ist AUSGESCHLOSSEN. Es ist m. E. an der Zeit, diese einfache Wahrheit endlich zu kapieren, bevor es zu spät ist. Ich möchte klarstellen, kein Anhänger irgendeiner ausländerfeindlichen Bewegung oder Partei zu sein. Ich halte es lieber mit Demokrit : Widerspiegelung der objektiven Realität und nicht von Wunschvorstellungen. Irgendwann muss man mit den gefährlichen Illusionen Schluss machen, bevor es zu spät ist.

-Vor genau 54 Jahren habe ich die ausländischen Studenten an unserer Fakultät in das europäische Leben unter besonderer Berücksichtigung der Frauen und der Sexualität eingeführt. Danach hörten die Belästigungen und die Vergewaltigungen der Frauen schlagartig auf.
Was hat eigentlich die Verantwortlichen daran gehindert, ähnliches zu tun ?.Ich finde ihre Haltung verantwortungslos.

Es geht in erster Linie um vorbeugende Maßnahmen, die absolut notwendig sind. Die Muslime haben seit Jahrhunderten ein dem abendländischen diametral konträres Frauenbild, daher bekommen sie einen gewaltigen Kulturschock, deswegen muss man sie nicht nur auf die Einhaltung der Rechts-, sondern auch der Sozial- und ethisch-moralischen Normen des Westens systematisch vorbereiten.
Die Bestrafungsformen sind eine andere Sache. Auf alle Fälle müssen sie auf der Grundlage neuer Rechtsbestimmungen besonders hart sein , um auch zu wirken.

Leipziger Volkszeitung Facebook (3.11.18, 9.3.19), Die Zeit und FAZ  Facebook (9.3.19) , Der Tagesspiegel (12.3.19), Welt   Facebook (11.7.19), Münchner Merkur  Facebook (12.7.19), Neue Zürcher Zeitung Facebook (12.7.19), Focus (12.10.20)

—————————————————————————————-

Das  Frauenbild der muslimischen Männer ist schlicht und einfach die konsequente Fortsetzung des orientalischen frauenfeindlichen Bildes. Es geht um eine Dauer von mindestens fünf tausend Jahren.
Nach Meinung  muslimischer Männer  seien alle westlichen Frauen “Schlampen”, d.h . Nutten ohne Würde und Selbstachtung, da sie vor der Heirat Geschlechtsverkehr mit anderen  Männern hatten. Sie würden im Frühling und insbesondere im Sommer auch halbnackt herumlaufen und die Männer provozieren. Infolgedessen könne jeder Mann sie, wenn nötig, auch mit Gewalt,  haben.
Schlussfolgerung : Die Wandlung dieses archaischen Frauenbildes ist nicht möglich, und die Integration der islamischen Männer in ihrer Mehrheit ist AUSGESCHLOSSEN. LVZ , Die Welt, Merkur, FAZ  und  Focus  Facebook (13.3.19)

 

 

Fall Venezuela, Deutsche Außenpolitik im Spannungsfeld von Völkerrecht und Realpolitik

Fall Venezuela, Deutsche Außenpolitik im Spannungsfeld von Völkerrecht und Realpolitik

1 Selbstverständlich richtet sich jeder Staat als player in den internationalen zwischenstaatlichen Beziehungen von seinen Interessen. De Interessendurchsetzung gehört zu der sogenannten Realpolitik.

2. Jeder Staat tritt jedoch in den internationalen  zwischenstaatlichen Beziehungen auch als Völkerrechtssubjekt (Träger von völkerrechtlichen Rechten und Pflichten ) auf. In concreto hat er die grundlegenden  Prinzipien und Normen des Völkerrechts zu respektieren. Allerdings die USA setzen sich über das völkerrechtliche Regelwerk hinweg.

3. Jeder Staat besitzt eigene Souveränität , die in den internationalen zwischenstaatlichen Beziehungen erscheint in der konkreten Ausgestaltung dieser Beziehungen als Unabhängigkeit. Mögliche Verpflichtungen aus den Verträgen sind gemäß dem Völkerrecht zu erfüllen. So war es unter der Bundesregierung  unter Schröder /Fischer, die nicht bereit war, sich an der eindeutigvölkerrechtswidrigen Aggression der USA gegen einen souveränen Staat, dem Irak zu beteiligen.

4. Im Falle  Venezuelas  hat die deutsche Außenpolitik  auf zwei Ebenen versagt :

a) Aus  Sicht der Diplomatie  hat das  Bundesaußenministerium ohne sorgfältige Überlegung und fast tollpatschig und unbeholfen den selbsternannten „Übergangspräsidenten“ Venezuelas „anerkannt“. Man fragt sich, ob diese unvernünftige Eile so erforderlich war.

b )Was sich gegenwärtig in Venezuela abspielt, gehört nach Völkerrecht zu den inneren Angelegenheiten  dieses Landes. Es ist eine allgemeine  Erkenntnis des Völkerrechts, dass nur bei massiver und systematischer Verletzung der Menschenrechte  sich die UNO mit dem Fall befassen kann. Eine „humanitäre Intervention“ ist hingegen völkerrechtswidrig. Daher ist die Aufforderung des selbsternannten „Übergangspräsidenten“ an die Staaten, gemeint sind in erster Linie die USA,  sogar militärisch zu intervenieren , eine Ungeheuerlichkeit . Letzten Endes wird die Armee über die Lösung des entstanden Problems entscheiden. Alles andere ist illusorisch und sehr gefährlich. Insgesamt sind völkerrechtsnihilistische Auffassungen fehl am Platze.

Ich möchte klarstellen, kein Unterstützer des Maduro-Regimes zu sein. Ein Militärputsch gegen Maduro wäre begrüßenswert, denn er würde u.a. den drohenden Bürgerkrieg vereiteln.

Die Zeit ( 7.3.19), Münchner Merkur Facebook, FAZ Fcebook  (9.3.19)

————————————————————————————————————————–

Venezuela-Krise: Bundesregierung erkennt Guaidó-Gesandten nicht als Botschafter an
Die Bundesregierung akkreditiert den von Venezuelas Übergangspräsidenten Juan Guaidó geschickten Diplomaten nicht als Botschafter. Guaidó sei kein offizieller Präsident. Die Zeit (27.3.19)
———–
Anerkennung im Völkerrecht und im Diplomatenrecht
Die diplomatische Anerkennung bezieht sich nach Völkerreht sowie nach Diplomatenrecht auf den Staat in seiner Eigenschaft als Völkerrechtssubjekt (Träger von Rechten und Pflichten in den internationalen zwischenstaatlichen Beziehungen) und nicht auf Funktionsträger oder Regierungen. Letzteres gehört zu den inneren Angelegenheiten der Staaten.
Das “Legitimitäts”-Prinzip durch äussere Kräfte widerspricht dem Völkerrecht, denn es gibt recht unterschiedliche sogar konträre politisch-ökonomische Systeme.

 

Erdogan und die Türkei

Erdogan und die Türkei  oder  Die Metamorphose Erdogans vom Volkstribun zum autoritären Herrscher

1.Unter Erdogan hat sich die Türkei dynamisch und allseitig entwickelt.
Zu nennen ist vor allem die Industrierevolution insbesondere in Anatolien (
„Anatolische Tiger“) nach erfolgten gründlichen notwendigen Reformen. De Türkei
exportiert erst seit Erdogan Erzeugnisse fast in die ganze Welt. So stellt die
Türkei im östlichen Mittelmeerraum und in West-Asien eine ökonomische Großmacht
dar.
2. Die Gehälter und die Löhne wurden fast zum ersten Mal in
der türkischen Geschichte verdoppelt und verdreifacht , wobei Erdogan als
erster türkischer Politiker sich um die ärmeren Schichten der Bevölkerung gekümmert hat.
3. Es fand eine große Reform des gesamten Bildungswesens
statt , und es wurden zahlreiche Universitäten gegründet. Des weiteren werden auf der Grundlage von Spezialprogrammen begabte Studenten vorwiegend aus armen
Familien großzügig gefördert.
4. Erdogan gab der Türkei die nationale Würde zurück. Die zahlreichen Erfolge
sind Ausdruck eines gewachsenen Selbstbewusstseins und eines
berechtigten Nationalstolzes.
5. Aber das politische System ist autoritär und Erdogan hat
in der letzten Zeit eine starke Tendenz zur Megalomanie und fast zum
Pharaonentum.
6. Es sei daran erinnert, dass die Türkei Bestandteil des
Islamischen Kulturkreises wenn auch mit einigen Merkmalen des Westens ist.
Das bedeutet in concreto, dass die westliche
Demokratie in der Türkei nicht gedeihen kann.

Ich möchte klarstellen, dass ich weder Türke, noch Anhänger Erdogans bin. Ich
habe lediglich eine sachliche Widerspiegelung der objektiven Realität
nach der WIDERSPIEGELUNGSTHEORIE des altgriechischen Philosophen und Begründers des philosophischen Materialismus Demokrit (Δημόκριτος) vorgenommen.

Münchner Merkur (7.3.19), FAZ Facebook (9.3.19, 14.6.19), Neue Zürcher Zeitung (18.2.21, 12.3.21))

——————————————————————————————————————

Vor Wahlen sagen die Politiker, natürlich vor allem die Orientalen, dies und jenes .Spezialität Erdogans : a) “IRA SACRA” : “Heiliger Zorn” ,betont theatralisch für Analphabeten und Halbanalphabeten.b) In der letzten Zeit hält er antiwestliche Hetzreden, die natürlich im Westen ordentlich registriert werden. Schlussfolgerung : Unter Erdogan wird die Türkei kein EU-Mitglied. Münchner Merkur (23.3.19)

—————————————————————————————–

Türkei – AKP verliert in türkischen Großstädten Die Regierungspartei von Recep Tayyip Erdoğan hat die Kommunalwahlen in der Türkei gewonnen. In der Hauptstadt Ankara und anderen Metropolen lag jedoch die Opposition vorn. Die Zeit (1.4.19)

——————————————

Erdogan , Hybris und Nemesis

Zwei integrale Bestandteile der orientalischen, darunter auch der türkischen Mentalität, seien genannt : Ablehnung der Kritik als etwas Unfreundliches, mitunter als feindlich und völliges Fehlen der Selbstkritik. Infolgedessen wird Erdogan versuchen, mögliche Schuldige für dieses Wahlergebnis bei seinen politischen Gegnern zu finden. Es ist mit einer großen Kampagne sogar mit mehr politischen Verfolgungen zu rechnen.
Es gibt mehrere Gründe für das Wahlergebnis. Ich möchte nur auf die von ihm ständig betriebene Hybris (Hetzreden, Spaltung der Gesellschaft, paranoide Konfrontation), der die Nemesis (Strafe) ziemlich schnell gefolgt ist. Er besitzt nicht die Statur eines Staatsmannes.
Somit hat Erdogan den Beweis geliefert, letzten Endes nicht der Präsident aller Türken, sondern dem Wesen nach nur der Präsident der AKP-Anhänger zu sein. Solche Politiker sterben im allgemeinen keines natürlichen Todes. Erdogan ist ein autoritärer Herrscher orientalischen Typs. Die Zeit , Münchner Merkur, (1.4.19), NZZE , FAZ, SDZ Facebook (1.4.19)

————————————————————————————————————-

Erdogan nach den Wahlen (Istanbul)

Somit ist klar geworden, dass a) Erdogan über kein entwickeltes Demokratiebewusstsein verfügt, und b) die Türkei unter Erdogan kein EE-Mitglied wird. Autoritäres Denken und Handeln auf der einen Seite und moderne Demokratie auf der anderen Seite stellen eine contradictio in adjecto (Widerspruch in sich ) dar. SDZ Facebook (7.5.19), Die Zeit , Münchner Merkur    (7.5.19)

—————————————————————————————————————

Türkei, kein Platz in der EU

Es ist eine große Illusion anzunehmen, dass irgendein verantwortlicher europäischer Politiker nach Erdogan für die EU-Mitgliedschaft der Türkei eintreten würde. Gegen eine EU-Möitgliedschaft sprechen das vorherrschende Welt-und Menschenbild sowie die Tradition in derTürkei. Zeit (10.5.19)

————————————————————————————————————

Bevölkerung der Türkei :

1951 : 22 Mill. ; 1980 : 43 Mill.; 2019 : ca. 84 Mill. Erdogan hat die in Europa und speziell in Deutschland lebenden türkischen Frauen aufgefordert, viele Kinder zu gebären. Also Quantität vor Qualität. Zeit (10.5.19)

————————————————————————————————————-

Erdogan
Tragödie. So wenig man “aus einer gebratenen Katze eine Hasenpastete machen kann (Hegel), sowenig wird aus einem Orienralen a la Erdogan ein richtiger Demokrat. NZZ Facebook (8.5.19)

————————————————————————————————————-

Wahl-Annullierung in Türkei : Die große Schlacht um Istanbul hat begonnen
——————————————————————————–

Wenn man das genau betrachtet, geht es in derTürkei in erster Linie um einen Kulturkampf zwischen den Kräften des Lichtes (Europa) und der Finsternis (ewiger Orient). FAZ Facebook (8.5.19)

————————————————————————————-

Irrationalität und Großmäuligkeit

Die Irrationalität und die Großmäuligkeit gehören zu prägenden Merkmalen der orientalischen Mentalität. Hierfür gibt es zahlreiche Beispiele aus allen Zeiten. All dies ist verbunden mit einer unvorstellbaren Selbstüberschätzung. Focus (30.4.19)

—————————————————————————————–

In der Türkei
herrscht kein diktatorisches, sondern ein autoritäres System. Ich habe den Eindruck, dass Erdogan sich von Angst und großem Mißtrauen leiten lässt. Daher sieht er überall Anhänger Gülens und Terroristen. Münchner Merkur (30.4.19)

__________________________________________________________

Türki, NATO, Außenpolitik

Die Türkei unter Erdogan sollte eben als souveräner Staat entscheiden über das Verlassen der NATO, in der sie eigentlich wegen stark unterschiedlicher Werte nichts zu suchen hat.

Sie könnte dann versuchen, ihre selbstmörderischen neo-osmanischen Träume zu realisieren, bis   militärische Gegengewichte in  dieser  gefährlichen Region geschaffen werden. Diese feine Denkart (Gleichgewicht, Gegengewichte) ist , wie es scheint,  Erdogan fremd.Es ist wohlbekannt, dass orientalische Herrscher zu einer maßlosen Selbstüberschätzung neigen. Zeit (7.6.19), FAZ Facebook (13.6.19)

__________________________________________________________________

Es geht nur um die heutigeTürkei unter Erdogan. Schade, das der Kollege Ntavoutoglou nicht mehr Außenminister der Türkei ist. Übrigens das wissenshaftliche Hauptwerk von N. “Die strategische Tiefe” hat in Griechenland 11 Auflagen gehabt. Ich persönlich habe ihn in wissenschaftlichen Publikationen oft lobend erwähnt. Seine Hauptthese war “gute Beziehungen zu allen Nachbarn”. Davon ist leider nicht viel übrig geblieben. FAZ Facebook (13.6.19)

___________________________________________________________

Türkei, Wahlen, Sieg der Oposition

Es handelt sich eher darum, dass der Parlamentarismus in der Türkei unter der autoritären Herrschaft Erdogans im Prinzip funktionieren kann. Dabei sind die großen Demokratiedefizite in der Türkei nicht zu übersehen.
Wenn man das genau betrachtet, könnte man dazu neigen, Istanbul kulturell als zu Europa gehörig und die Türkei östlich des Bosporus als Orient einzuschätzen. De Zeit , Münchner Merkur, Spiegel (24.6.19)

_______________________________________________________________

   Die Invasion der türkischen Armee in Syrien

stellt eine eklatante Verletzung des Völkerrechts und speziell des wichtigsten Charta-Prinzips des Verbots der Gewaltandrohung und Gewaltanwendung dar.  Syrien hat gemäß Art. 51 das individuelle und kollektive Recht der Selbstverteidigung.

Der im Artikel 5 des NATO-Vertrages von 1949 verankerte casus foederis (Bündnisfall) gilt nur wenn ein NATO-Mitglied angegriffen worden ist. In diesem Falle ist jedoch die Türkei der Angreifer. Infolgedessen sind die NATO-Verbündeten der Türkei nicht im geringsten vepflichtet , ihr Hilfe zu leisten.

Also in concreto :

NATO-Pakt vom 5. April1949

Artikel 5

Die Parteien vereinbaren, daß ein bewaffneter Angriff gegen eine oder mehrere von ihnen in Europa oder Nordamerika als ein Angriff gegen sie alle angesehen werden wird; sie vereinbaren daher, daß im Falle eines solchen bewaffneten Angriffs jede von ihnen in Ausübung des in Artikel 51 der Satzung der Vereinten Nationen anerkannten Rechts der individuellen oder kollektiven Selbstverteidigung der Partei oder den Parteien, die angegriffen werden, Beistand leistet, indem jede von ihnen unverzüglich für sich und im Zusammenwirken mit den anderen Parteien die Maßnahmen, einschließlich der Anwendung von Waffengewalt, trifft, die sie für erforderlich erachtet, um die Sicherheit des nordatlantischen Gebiets wiederherzustellen und zu erhalten.

Vor jedem bewaffneten Angriff und allen daraufhin getroffenen Gegenmaßnahmen ist unverzüglich dem Sicherheitsrat Mitteilung zu machen. Die Maßnahmen sind einzustellen, sobald der Sicherheitsrat diejenigen Schritte unternommen hat, die notwendig sind, um den internationalen Frieden und die internationale Sicherheit wiederherzustellen und zu erhalten.

Charta der UNO von 1945

Artikel 2, Zifgf.4 :Alle Mitglieder unterlassen in ihren inter-nationalen Beziehungen jede gegen die territoriale Unversehrtheit oder die politische Unabhängigkeit eines Staates gerichtete oder sonst mit den Zielen der Vereinten Nationen unvereinbare Androhung oder Anwendung von Gewalt

Artikel 51

Diese Charta beeinträchtigt im Falle eines bewaffneten Angriffs gegen ein Mitglied der Vereinten Nationen keineswegs das natur-gegebene Recht zur individuellen oder kollektiven Selbstverteidigung, bis der Sicherheitsrat die zur Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit erforderlichen Maßnahmen getroffen hat. Maßnahmen, die ein Mitglied in Ausübung dieses Selbstverteidigungsrechts trifft, sind dem Sicherheitsrat sofort anzuzeigen; sie berühren in keiner Weise dessen auf dieser Charta beruhende Befugnis und Pflicht, jederzeit die Maßnahmen zu treffen, die er zur Wahrung oder Wiederherstellung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit für erforderlich hält. Völkerrechtler

Die Zeit und Münchner Merkur (17.10.19)

Flogend alles in Facebook-Ausgabe vom 17.10.19) : Zürcher Zeitung, FAZ, Focus, LVZ, Spiegel, Stern, Süddeutsche Zeitung, Welt, Wiener Zeitung, Die Zeit

 

Islam und Terror

Islam und Terror

1. Der Islam ist keine Religion wie die anderen, sondern vereinigt den Glauben aufs engste mit der Ideologie, den Staat und das Recht. Somit weist er eine hohe Komplexität auf und kann als ein totalitäres System betrachtet werden, welches kein Individuum, keinen Bürger, keine individuellen Freiheiten und keine grundlegenden  Menschenrechte kennt.

2. Der gesamte islamische Kulturkreis hat die Moderne verpasst und belegt, verglichen mit den anderen Kulturkreisen  (insbesondere Kulturkreis des Westens und Konfuzianischer Kulturkreis) bezüglich der ökonomischen, sozialen, politischen, wissenschaftlichen und hochtechnologischen Gebiete den letzten Platz.

3. Durch die  Bevölkerungsexplosion in  den islamischen Ländern ohne parallele Entwicklung der Produktivkräfte und der Schaffung von ausreichenden Arbeitsplätzen wachsen die ökonomischen und sozialen Probleme derart,  dass eine befriedigende Lösung kaum möglich ist. Im Gegenteil, die Zuspitzung dieser Probleme wird immer schärfer.

4.Die herrschenden politischen Systeme in den islamisch geprägten Ländern  sind autoritär bis diktatorisch, einige sehr korrupt und  alle zusammen völlig unfähig, Staaten erfolgreich zu leiten und soziale Widersprüche zu überwinden.

5.Äussere Faktoren, wie die massive Einmischung in die inneren Angelegenheiten (Syrien)  sowie die militärischen Interventionen in Libyen  und in den  Irak führten zu einer  katastrophalen Situation und als deren Folge zur Verstärkung der Rolle radikaler, extremistischer und terroristischer Kräfte  (Taliban, Al Kaida, „Islamischer Staat“ etc. ), die unter dem Mantel der  Religion versuchen, die Macht an sich zu reißen  mit dem Ziel islamische   Theokratien zu errichten.

6.Es drängt sich die Frage  auf , wieso es so einfach ist, eine Religion für ideologische und politische Ziele zu missbrauchen . Liegt es  möglicherweise auch an der islamischen Religion ?.Wir stellen sachlich fest, dass in Verbindung mit den anderen Weltreligionen ähnliche Probleme und Gefahren nicht zu verzeichnen sind.

7.Es ist nicht auszuschließen, das in der nahen Zukunft ähnliche Terrororganisationen vor allem in den islamischen failed states ins Leben gerufen werden. Die islamische Welt gebärt wahrhaftig ein Ungeheuer nach dem anderen. Die Zeit (1.3.19)

———————————————————————————————————-

Islam und Gewalt

Der hochtoxischen Gebärmutter des “Politischen Islam” enspringen immer wieder neue Bestien. Dieser Kulturkreis ist wahrhaftig dem Untergang geweiht. Während andere Kulturkreise (z.B. der Kulturkreis des Abendlandes und der Konfuzianische Kulturkreis) auf der Basis modernster Hochtechnologien, in die Höhen des Alls vorstoßen und in die Tiefen der Ozeane eindringen und insgesamt das Antlitz der Welt verändern, schreitet die islamische Welt mit Hochgeschwindigkeit zurück ins Mittelalter. Der Tagesspiegel und Münchner Merkur (24.4.16), Leipziger Volkszeitung und Wiener Zeitung Facebook (23.4.19), Focus Facebook (24.4.19)

—————————————————————————————————————

Sri Lanka, Islam und Barbarei
Die Wiederkehr der religiösen BARBAREI. Warum handeln die Gläubigen des Buddhismus, des Hinduismus und des Christentums nicht so BARBARISCH ? Was hat die islamische Religion en general , dass sie so leicht und so oft von Verbrechern und Perversen mißbraucht werden kann ? Wo bleibt eigentlich der Aufschrei der Muslime in der Welt sowie hier in dieser Zeitung ? Wo bleiben ihre Proteste gegen dieses BARBARENTUM ? Münchner Merkur (23.4.19)
 —————————————————————————————————————

Sri Lanka und unsere Muslime, Wo bleiben ihre Proteste ?

Wo bleiben eigentlich die Proteste der ansonsten so lautstarken Muslime in Europa und speziell in Deutschland gegen diese BARBAREI ? Wollen die Herren Muslime immer die beleidigte Leberwurst oder den Märtyrer spielen ? Wie kommt es , dass nur Muslime (nicht Buddhisten, selten Christen oder HIndus) solche Bestialitäten begehen ? Stimmt mit dieser Religion etwas nicht , wenn jeder sie für barbarischen Terror mißbrauchen kann ? Süddeutsche Zeitung Facebook (25.4.19)

Τσίπρας , Αλέξης, Πολιτικός, Προσωπικότητα

Τσίπρας, Αλέξης, Πολιτικός, Προσωπικότητα

Τσίπρας έχει τεράστια μειονεκτήματα :

α) Ελλειψη μόρφωσης, η οποία είναι απαραίτητη για την άσκηση του δύσκολου αξιώματος του πρωθυπουργού σε μίαν από πολιτιστική και εθνολογική άποψη ιδιαιτέρως δύσκολη χώρα. Ας υπενθυμίσουμε, ότι το πολιτικό του ίνδαλμα Ανδρέας Παπανδρέου έχει διατελέσει καθηγητής σε αμερικανικό πανπιστήμιο και κατείχε πέραν τούτου μεγάλη εγκυκλοπαιδική μόρφωση !
β) Δεν έχει εργασθεί ποτέ στην ζωή του για να ξέρει τι εστί το κερδίζειν τον άρτον. Δηλαδή, αυτός δεν ξέρει τι εστί εργασία και ιδρώτας. Είναι τουναντίον σύμφωνα με την φυγόπονη αριστερή παράδοση ένας επαγγελματίας πολιτικός, κατ αρχάς ένας βερμπαλιστικός ψευτοεπαναστάτης. Τέτοιοι πολιτικοί είναι συνήθως για ένα έθνος λίαν επικίνδυνοι.
Ο κ. Τσίπρας είναι ίσως ο μεγαλύτερος πολιτικός χαμαιλέων, πρωτόγονος υπερλαϊκιστής καιροσκόπος και εξουσιομανής τυχωδιώκτης της σημερινής ελληνικής πολιτικής σκακιέρας χωρίς ιδεολογικές και αξιόλογες πολιτικές αρχές και αξίες. Αυτό τον κάνει πολύ επικίνδυνο. Κάπως έτσι άρχισαν και άλλοι τυχοδιώκτες στο ευρωπαϊκό παρερλθόν. Iefimerida (20.10.17)

—————————————————-

Τσίπρας, Ετερον Εκάτερον (2012)

Το ΠΑΣΟΚ έχει καταρρεύσει, ο κ.Σαμαράς αντιμετωπίζει υπαρξιακά προβλήματα ( πρώτα η Υβρις(“Ζάπεια”) , και τώρα η τρομερή Νέμεσις, αυτό το έχουμε αναφέρει συχνά).

Αν δεν γίνει κανένα θαύμα για το Ancien regime, θα κερδίσει το κόμμα ΣΥΡΙΖΑ τις εκλογές . Και κατόπιν τι θα κάνει ο Τσίπρας  ; Θα μπορέσει να επιλύσει τα τεράστια οικονομικά προβλήματα της καταχρεωμένης και ξεχαρβαλωμένης χώρας με κρατικοποιήσεις, με διορισμό πάνω από 100 χιλιάδες δημοσίων υπαλλήλων και με άλλα εργαλεία από το „χρονοντούλαπο“ της ιστορίας , δηλαδή με στρατηγικές τελείως αποτυχημένες και καταστροφικές ;  Πιστεύει ότι με τις αιτίες , οι οποίες έχουν οδηγήσει στην τωρινή καταστροφή, θα επιτύχει την ποθητή υπέρβαση των αντικειμενικών προβλημάτων ;

Η παγκόσμια ιστορία των κοινωνικών κινημάτων και των ουτοπιών έχει αποδείξει, ότι οικονομικά προβλήματα δεν επιλύνονται με υποσχέσεις , ρητορείες, με βολονταρισμό ή και με βία, αλλά με τα κατάλληλα μέτρα, τα οποία στην ουσία τους έχουν οικονομικό και όχι πρωτίστως πολιτικό χαρακτήρα.

Ο Τσίπρας θυμίζει πολύ μεσσίες και μάγους ή και τις πρώτες λέξεις της Παλαιάς Διαθήκης : „ Και είπεν ο θεός, γενηθήτω Φως και έγεινε Φως ). Εδώ  “Και είπεν ο Τσίπρας, ελθέτω το χρήμα και ήλθεν το χρήμα.  Αλλά από που , από ποιόν και πως θα έλθει το απαραίτητο χρήμα ; Το ιστορικό μέλος της ελληνικής Αριστεράς , ο αξιότιμος κ.Μανώλης Γλέζος, το έχει αυτό εντόνως εντοπίσει : “Πού θα βρούμε τα χρήματα ;”Αυτό είναι ένδειξη λογικής σκέψης. Δηλαδή υπάρχουν όπως φαίνεται και αριστεροί που δεν είναι σουρεαλιστές.

Όι αντιλήψεις του αγνοούν την παγκόσμια και την ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Μόνον ονειροπόλοι σε τριτο- ή τεταρτοκοσμικές χώρες πραγματοποιούν κρατικοποιήσεις και διατηρούν ένα δυσανάλογα μεγάλο Δημόσιο. Ύστερα από λίγον καιρό επικρατούν συνήθως δυστυχία και πείνα .

Η „κομμουνιστική“ Κίνα έχει ιδιωτικοποιήσει ενμέρει την οικονομία της και ξαφνικά εκτινάχθηκε στο ύψος μίας υπερδύναμης. ο ίδιο έκανε και η Τουρκία, η οποία ύστερα από ευρείες αποκρατικοποιήσεις έχει αναπτυχθεί ραγδαία και εξάγει σχεδόν σε όλον τον κόσμο προϊόντα της. Ενα άλλο διεθνώς γνωστό παράδειγμα είναι η Βραζιλία, η οποία έχει τα πρωτεία σε όλην την Λατινική Αμερική.Συμπέρασμα : Μόνον η ατομική ιδιοκτησία και η επιχειρηματική πρωτοβουλία δημιουργούν τις προϋποθέσεις για παραγωγικότητα, ανταγωνιστικότητα και σωτήριες εξαγωγές.

Όλα τα άλλα είναι καταστροφικές τριτοκοσμικές φαντασιώσεις. Σε σύγκριση με αυτά τα βασικά και υπαρξιακά προβλήματα είναι οι γνωστές δυσχέρειες σε σχέση με την εφαρμογή του Μνημονίου παιγνιδάκια. Δημοσιευθέν στον ηλεκτρονικό τύπο τον Δεκέμβρη 2012.                                      ———————————————————————–

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΤΩΡΑ» :Μίκης Θεοδωράκης: Ο Τσίπρας πούλησε την Ελλάδα για 100 χρόνια στους ξένους,

———————————————————————

Ο Μανώλης Γλέζος έχει απόλυτα δίκιο : “Ντρέπομαι για τον Τσίπρα που παρέδωσε ολοκληρωτικά τη χώρα στις ΗΠΑ” :

Σφοδρή επίθεση εναντίον του πρωθυπουργού, τον οποίο κατηγορεί ότι παρέδωσε την Εθνική κυριαρχία της χώρας, εξαπέλυσε ο Μανώλης Γλέζος, με αφορμή την επίσκεψη του πρωθυπουργού στις ΗΠΑ και με μια σκληρή δήλωση.
«Όταν ο Έλληνας πρωθυπουργός αγωνίζεται για να μειωθεί η ανεργία στις ΗΠΑ, αγοράζοντας τα F-16.
Όταν ο Έλληνας πρωθυπουργός προσφέρει γη και ύδωρ στη μητρόπολη της παγκοσμιοποίησης , επεκτείνοντας την παραχώρηση της Σούδας.
Όταν ο Έλληνας πρωθυπουργός ξαναγυρίζει την Ελλάδα στην εποχή του Πιουριφόι, όταν οι ΗΠΑ διόριζαν τους πρωθυπουργούς.
Όταν ο Έλληνας πρωθυπουργός υμνεί τον πλανητάρχη για τα “δημοκρατικά του αισθήματα”.
Τότε η υποταγή της χώρας στις ΗΠΑ είναι όχι μόνο φανερή, αλλά και ολοκληρωτική.Λυπάμαι και οργίζομαι, που η Ελληνική κυβέρνηση αντί να αγωνίζεται για την Εθνική Ανεξαρτησία, διαπραγματεύεται, το σε ποιον συμφέρει περισσότερο να την παραδώσει.»
iefimerida (19.10.17)

—————————————————————-

Κρίση, Λαϊκισμός, Μεσσίας, κίβδηλες υποσχέσεις
Ως γνώστης της Αριστεράς ( theoria cum praxi ) και σε διεθνή κλίμακα θα προσπαθήσω να εξεύρω τις αιτίες για την πασίγνωστη ροπή της σε ουτοπίες, ιδεολογικές ονειρώσεις , σε πολιτικούς μεσσιανισμούς και σε κίβδηλη προπαγάνδα.
Η γενική ιστορική αφετηρία είναι η κοινωνική ουτοπία ( απόλυτη ισότητα, απόλυτη δικαιοσύνη, απόλυτη ελευθερία ), την οποία μπορεί κανείς ανέξοδα να προπαγανδίζει. Αλλά οι προσπάθειες πραγματοποίησής της πάντα απέτυχαν οικτρά π.χ. οι ουτοπίες ( προ 3500 ετών στην Αίγυπτο, τον 5ο αι. μ.Χ. οι Μαζδακίστες στο Ιράν και το τελείως αποτυχημένο „Κομμουνιστικό“ πείραμα). Αλλά οι ουτοπίες παραμένουν και νέοι Μεσσίες εμφανίζονται. Ο Γερμανός κοινωνιολόγος Karl Marx έχει αναλύσει συστηματικά το καπιταλιστικό σύστημα του 19ου αι. Οι γνώσεις του έχουν θεωρηθεί από τους οπαδούς του οργανωμένους σε πολιτικά κόμματα αιώνιες αλήθειες(„aeternae veritates“) .
Όποιος τις κατέχει ή άκουσε κάτι περί αυτών έχει την πεποίθηση, ότι είναι „κοινωνικά μορφωμένος“ και ανώτερος από όλους τους συνανθρώπους του. Αυτό ισχύει για όλα τα αριστερά κινήματα. Έτσι έχει γεννηθεί ο αριστερός υπερεξυπνακισμός, ο οποίος διατηρείται και τώρα, αν και η ουτοπία κατέρρευσε παταγωδώς.

Η Ριζοσπαστική  Αριστερά δεν είναι σε θέση να αντικατοπτρίσει την αντικειμενική πραγματικότητα, αλλά μόνον τις πεπαλαιωμένες ιδεοληψίες της ( π.χ. οικονομικός κρατισμός, δαιμονοποίηση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και επιχειρηματικότητας κτλ. ). Η Αριστερά λαϊκεύει και ψεύδεται εκουσίως, αν και είναι τελείως ανίκανη να αναλάβει και να διατηρήσει την εξουσία προς όφελος του λαού. Σήμερα βιώνουν οι Έλληνες ένα από ιστορική άποψη πολύ ενδιαφέρον φαινόμενο , το οποίο έχει αρχαία πρότυπα, δηλαδή παρόμοιες περιπτώσεις επαναλαμβάνονται σε άλλη ιστορική συγκυρία.

Η όξυνση των συνθηκών ζωής ιδιαιτέρως των λαϊκών μαζών έχει συνήθως ως λογικό αποτέλεσμα την απελπισία, την οργή , πολλές φορές και το μίσος εναντίων των υπαιτίων  της οικονομικοκοινωνικής καταστροφής. Η πλειοψηφία του λαού βλέπει, ότι η πολιτική τάξη δεν μπορεί να συμβάλλει στην επίλυση των υπαρχόντων προβλημάτων . Ακριβώς σε τέτοιες περιπτώσεις γεννιέται η ελπίδα για ηγέτες Μεσσίες, που ταχέως , δηλαδή επαναστατικά, θα λύσουν στο συμφέρον του λαού όλα τα προβλήματα. Υπάρχουν στην ιστορία πολλά παραδείγματα, όπως ο πρώην κομμουνιστής και πρώην σοσιαλιστής Μουσολίνι. Ο πόθος για λύτρωση οδηγεί όμως σε μίαν επικίνδυνη έλλειψη της κριτικής σκέψης που αγγίζει τα όρια της μαζικής παράνοιας, γιατί οι λαϊκές μάζες είναι διατεθειμένες να πιστέψουν στις υποσχέσεις κάθε μεγάλου δημαγωγού και λαϊκιστή και να τον ακολουθήσουν.

Θέλουν ταχέως να δουν αποτελέσματα χωρίς όμως να σκεφθούν ορθολογιστικά τις συνέπειες της τοποθέτησής τους . Μάλλον οι οπαδοί του ΣΥΡΙΖΑ αντιλαμβάνονται , οτι πρόκειται για κίβδηλες υποσχέσεις, στην ουσία για ψεύδη και απάτες, αλλά έχουν σαγηνευθεί από αυτό το ναρκωτικό του αυτοβαυκαλισμού που αγγίζει ήδη τα όρια του (πολιτικού) αυνανισμού.Λογική και κριτική σκέψη γιοκ.
Ο εξουσιομανής πολιτικός κ. Τσίπρας εκμεταλλεύεται την τωρινή κρίση, ψεύδεται ασυστόλως ,υπόσχεται “λαγούς με πετραχήλια“, διεκήρυττε ότι θα κάνει το αντίθετο από τις απαιτήσεις της Τρόϊκας, απειλούσε συχνά ξένους επενδυτές ( σχεδόν εγκληματικό ), τώρα άλλαξε την τακτική (θυμίζει Λένιν : στρατηγική και τακτική) και ως ένας Deus ex machina ( εξ μηχανής θεός ) θα λύσει όλα τα οικονομικοκοινωνικά προβλήματα εν μία νυκτί και εν ριπή οφθαλμού. Αλλά τοιουτοτρόπως κατάφερε να πολλαπλασιάσει τον αριθμό των οπαδών του, δεν σκέπτεται όμως ,τι θα συμβεί , όταν ίσως σε λίγο αναλάβει τα ηνία της εξουσίας και φυσικά θα αποτύχει και αυτός γιατί μέσω  βολονταρισμού δεν λύνονται προβλήματα οικονομικού και γενικά αντικειμενικού χαρακτήρα. Αναρτηθεν προ της πρώτης  εκλογικής νίκης του ΣΥΡΙΖΑ Γενάρης 2015. Panos Terz, Leipzig , Deutschland, Παναγιώτης Δημητρίου Τερζόπουλος, Μακρύγιαλος Πιερίων ( Ιδέ  μέσω του Ιστοτόπου μου στο Μπλογγ  περισσότερα άρθρα και μελέτες περί της τριτοκοσμικής ελληνικής Ακρας Αριστεράς  σαν παράδειγμα : Τσίπρας, έτερον εκάτερον, -Τσίπρας, El griego Chaves ? , -Tσίπρας και H. Schmidt, ένα οξύμωρον, -Λαφαζάνειον άσμα ή ο σουρεαλισμός της Ακρας Αριστεράς,-ΣΥΡΙΖΑ, πολιτικοί της Ακρας Αριστεράς  en general,-Ανορθολογισμός και εξυπνακισμός της  Αριστεράς, -Αντιμνημονιακοί, Αντιπαράθεση με Γλέζο και Τσίπρα, – Τριτοκοσμικός παραλογισμός, -Αριστερή ροπή σε αποσχισμό, -Ανορθολογισμός, συνωμοσιολογία, μεσσιανισμός, -Κρατισμός και ιδιωτική πρωτοβουλία,- Ανορθολογικός κρατισμός, – ΣΥΡΙΖΑ  λατινοαμερικανοποίηση,- Πατριωτισμός και διεθνισμός  . Αναρτηθεν προ της πρώτης  εκλογικής νίκης του ΣΥΡΙΖΑ Γενάρης 2015. Τελευταία φορά,  To Bήμα (28.8.28)

—————————————————————————

Ο  Μέγας ΑΡΧΗΓΟΣ | (Α. Τσίπρας), Ολίγον τι σατιρικόν

1. Το άρθρο (του Γ. Μαλούχου, υμνητού του Τσίπρα) ανήκει στην κατηγορία της πολιτικών λυρικών ποιημάτων, πολύ διαδεδομένων ιδιαιτέρως στην εποχή του Στάλιν, στην «κομμουνιστική» Ρουμανία, στην «κομμουνιστική» Αλβανία, στην Κούβα, στην Βόρεια Κορέα και  στην Ρωσία (Πούτιν).

2. Ακολουθεί κατόπιν η προσωπολατρεία μέσω ποιημάτων ίσως και ασμάτων  περί του Μεγάλου Αρχηγού.

3. Εξιδανίκευση και πρόσδωση μαγικών ικανοτήτων (Μεσσίας, θαυματουργός) στον Μεγάλο Αρχηγό.

4. Ηρωϊκοποίηση και σταδιακή θεοποίηση του Μεγάλου Αρχηγού.

5. Ο Μέγας αρχηγός ως παντογνώστης και πανίσχυρος αλλάζει το σύνταγμα και εξελίσσεται βαθμιαία σε δικτάτορα.

6. Ο Μέγας Αρχηγός εκδίδει την πρώτη συλλογή  αυτονοήτως  υπέροχων λυρικών καθώς και φιλοσοφικών ποιημάτων.

7. Ο Μέγας Αρχηγός εκδίδει το πρώτο συγκλονιστό φιλοσοφικό του έργο . Η Ακαδημία Επιστημών της Βόρειας Κορέας τον αναγορεύει σε επίτιμο διδάκτορα των φιλοσοφικών επιστημών (Dr.phil. honoris causa). Η Ακαδημία των πολιτικών επιστημών της Βενεζουέλας τον αναγορεύει σε επίτιμο διδάκτορα των πολιτικών επιστημονικών  ( Dr.rer.pol. honoris causa). κτλ., κτλ.

Υπάρχουν πολλά παραδείγματα τέτοιων εξελίξεων. Κάπως έτσι κατόρθωσαν δημαγωγοί και λαϊκιστές να εξελιχθούν σε δικτάτορες.

Ελαφρά επεξεργασμένο σχόλιο, δημοσιευθέν στην ηλεκτρονική εφημερίδα Τo Bήμα (13.2.15), Καθημερινή (24.2.19)

 

 

 

Dschihadisten, Keine Rückkehr erlauben ,Staatsangehörigkeitsfrage, “Islamischer Staat”

Dschihadisten, Diskussion in der Presse, Staatsangehörigkeitsfrage,”IslamischerStaat”

Es wäre eigentlich Aufgabe der Soziologen, Ethnologen und Politologen genau zu untersuchen, welchem sozialen und ethnischen Milieu die Dschihadisten entstammen und ob sie zu den wohlbekannten aggressiven Salafisten gehörten. Ferner gilt es, den politischen Islam sowie die “Deutschfeindlichkeit” (der Begriff wurde von einer türkischen Intellektuellen geprägt) zum Gegenstand weitergehenden Untersuchungen zu machen, sonst besteht die Gefahr, dass auch hier die Diskussion sich auf Stammtischniveau befindet ,wo insgesamt Emotionen vorherrschen. Frankfurter Allgemeine Zeitung (20.2.19)

———————————————————————————————-

Keine Rückkehr der Dschihadisten !

Die Bevölkerung ist eines der drei konstitutiven Elemente des Staates (Aristoteles, Georg Jellinek). Aus dem Verhältnis zwischen einem Staat und seiner Bevölkerung leitet sich die Personalhoheit ab, auf die sich die Staatsbürgerschaft als Rechtsverhältnis. Aus der Staatsbürgerschaft ergeben sich für den Staat die FÜRSORGEPFLICHT gegenüber den eigenen Staatsbürgern und für die Staatsbürger die Loyalitätspflicht gegenüber dem eigenen Staat.
In diesem Falle haben jedoch die Dchihadisten ihre Staatsbürgerschaft automatisch verloren und sind also nicht mehr deutsche Staatsbürger(Artikel 17, Ziffer 1, 5.. des Staatsangehörigkeitsgesetzes : „1) Die Staatsangehörigkeit geht verloren …5.durch Eintritt in die Streitkräfte oder einen vergleichbaren bewaffneten Verband eines ausländischen Staates (§ 28).
Schlussfolgerung : Unter normalen Bedingungen hätte der deutsche Staat die Fürsorgepflicht den Dschihadisten, nolens volens die Rückkehr zu ermöglichen, obwohl sie ein großes Sicherheitsrisiko für die gesamte Gesellschaft darstellen. Sie werden wie tickende Bomben sein.
Weil sie jedoch die deutsche Staatsbürgerschaft nicht mehr besitzen , entfällt die oben genannte Fürsorgepflicht, und die Verbrecher werden dort bleiben müssen ,wo sie ihre Verbrechen begangen haben.
Unabhängig davon, wenn es nach mir ginge, würde ich sie im Gefängnis des Landes, wo sie ihre Verbrechen begangen haben, schmoren lassen. Auch die Humanität hat ihre Grenzen. Man darf nicht vergessen, dass der „Islamische Staat“ eine Ausgeburt der Hölle war. Man darf die Bestialitäten dieser Barbaren niemals vergessen.
FAZ Facebook , Süddeutsche Zeitung Facebook , Neue Zürcher Zeitung Facebook, Stern Facebook , Spiegel Facebook, Tagesspiegel Facebook (19.2.19), Münchner Merkur, Die Zeit (19.2.19)

———————————————————————————————

Großbritannien will IS-Anhängerin Begum offenbar Staatsangehörigkeit entziehen
In mehreren Interviews hatte die IS-Anhängerin Shamima Begum darum gebeten, wieder in ihre Heimat zu dürfen. Doch Großbritannien scheint dies nicht zu wollen – und will ihr offenbar die Staatsangehörigkeit entziehen
—————————————————————————

Nach britischem Recht ist dies möglich, wenn a) öffentliches Interesse vorliegt und b) die betreffende Person nicht staatenlos wird. Sie aber besitz eine weiteer Staatsbürgerschaft. Das wird ihr zum Verhängnis(LVZ Facebook, 20.2.19)

—————————————————————————-

Deutsche Dschihadisten Der IS-Mann, der von Reue spricht
IS-Kämpfer Fared S. landete als einer von wenigen Deutschen auf der UN-Terrorliste. Heute spricht er in kurdischer Haft von Reue. Wie glaubwürdig ist das? Tagesspiegel(19.2.19)
———————————————————————————–
Er stand auf der UNO-Terrorliste und war also ein Top-Verbrecher. Deswegen ist er nicht glaubwürdig. Das wundert mich, dass die Kurden ihm gegenüber nicht die Scharia angewandt haben, d.h. dass er noch lebt. Möglicherweise hat ihn die unverdient erworbene deutsche Staatsbürgerschaft gerettet.
Ihn und seinesgleichen würde ich niemals reinlassen. Er soll dort im Gefängnis schmoren. Das kann doch nicht wahr sein , dass aus einem sehr fanatischen Verbrecher ein Lamm wird. So ändern sich die Zeiten. Tagesspiegel Facebook (19.2.19)

———————————————————————————–

Gefangene IS-Kämpfer

Die Sieger könnten eigentlich gegenüber den Gefangenen Muslimen auch aus den europäischen Staaten die ihnen wohlbekannte Scharia anwenden. Warum soll sich die Justiz der europäischen Staaten mit diesen Verbrechern befassen ?
Der “Islamische Staat” war eine Ausgeburt der Hölle und eine TERRORORGANISATION , und für die IS-Kämpfer gilt deswegen ohnehin nicht das Kriegsrecht. Zeit (19.2.19)

————————————————————————————

Unabhängig   davon, wenn es nach mir ginge, würde ich sie im Gefängnis des Landes, wo sie ihre Verbrechen begangen haben, schmoren lassen. Auch die Humanität hat ihre Grenzen. Man darf nicht vergessen, dass der „Islamische Staat“ eine Ausgeburt der Hölle war. Man darf die Bestialitäten   dieser Barbaren niemals vergessen.   FAZ  Facebook , Süddeutsche Zeitung Facebook , Neue Zürcher Zeitung Facebook, Stern Facebook , Spiegel Facebook, Tagesspiegel Facebook (19.2.19), Münchner Merkur, Die Zeit  (19.2.19)

———————————————————————————–

Staatselemente

Konstitutive Staatsmerkmale nach Aristoteles und Georg Jellinek sowie nach herrschender Lehrmeinung in der Staatstheorie und im Völkerrecht : Herrschaft (Regierung) , Bevölkerrung und Territorium. Bei einem staatsähnlichen Gebilde ist eines der Mekmale unterentwickelt. BEi einem Staat in statu nascendi stellt die Staatsgründung einen allmählichen Prozes dar. Bei einem failed state (mißlungener Staat) steht das Merkmal der Herrschaft letztenEndes nur auf dem Papier (einige afrikanische Staaten) . Ein Pufferstaat ist von einem anderen Staat nur zweckgebunden geschaffen worden (z. Mantzukuo im Nordosten Chinas, Produkt der Japaner oder der Uschtascha Staat Kroatien , geschaffen von Deutschland). Zeit (20.2.19)

—————————————————————————————–

Es geht darum, dass der gesamte “Islamische Staat” eine TERRORISTISCHE und damit eine verbrecherische Organisation ist, und infolgedessen gilt für ihre Kämpfer nicht das Kriegsrecht , sondern lediglich ein Minimum an Rechten.
Gegen den internationalen Terrorismus gibt es schon mehrere Dokumente. Folgend werden die wichtigsten erwähnt :
-Abkommen über strafbare und bestimmte andere an Bord von Luftfahrzeugen begangene Handlungen, 1963
-Übereinkommen zur Bekämpfung der widerrechtlichen Inbesitznahme von Luftfahrzeugen, 1970
-Übereinkommen zur Bekämpfung widerrechtlicher Handlungen gegen die Sicherheit der Zivilluftfahrt, 1971
-Übereinkommen über die Verhütung, Verfolgung und Bestrafung von Straftaten gegen völkerrechtlich geschützte Personen einschließlich Diplomaten, 1973
-Übereinkommen zur Bekämpfung widerrechtlicher Handlungen gegen die Sicherheit der Seeschifffahrt, von der IMO 1988
-Protokoll zur Bekämpfung wider-rechtlicher Handlungen gegen die Sicherheit fester Plattformen, die sich auf dem Festlandsockel befinden, Rom, 1988;
-Internationales Übereinkommen zur Bekämpfung terroristischer Bombenanschläge, 1997
-Internationales Übereinkommen zur Bekämpfung der Finanzierung des Terrorismus, 1999
_ Der IS-Staat wurde höchstoffiziell von United Nations Security Council, Doc. SC/11495 vom 28.Juli 2014 als Terroristische Organisation eingeschätzt.

—————————————————————————————-

Grundgesetz (Verfassung)

Art. 16(1) “Die deutsche Staatsangehörigkeit darf nicht entzogen werden. Der Verlust der Staatsangehörigkeit darf nur auf Grund eines Gesetzes und gegen den Willen des Betroffenen nur dann eintreten, wenn der Betroffenedadurch nicht staatenlos wird.(2) Kein Deutscher darf an das Ausland ausgeliefert werden. Durch Gesetz kann eine abweichende Regelungfür Auslieferungen an einen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder an einen internationalen Gerichtshofgetroffen werden, soweit rechtsstaatliche Grundsätze gewahrt sind.” Das ist lex generalis. Die Zeit (20.2.19)
——————–
Nun das Staatsangehörigkeitsgesetz

Beachten Sie , bitte, Abs. 5.
Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG)
Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis
Ausfertigungsdatum: 22.07.1913
“Staatsangehörigkeitsgesetz in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 102-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11. Oktober 2016 (BGBl. I S. 2218) geändert worden ist”
Stand: Zuletzt geändert Art. 3 G v. 11.10.2016 I 2218

Ҥ 17
(1) Die Staatsangehörigkeit geht verloren
1. durch Entlassung (§§ 18 bis 24),
2. durch den Erwerb einer ausländischen Staatsangehörigkeit (§ 25),
3.durch Verzicht (§ 26),
4.durch Annahme als Kind durch einen Ausländer (§ 27),
5.durch Eintritt in die Streitkräfte oder einen vergleichbaren bewaffneten Verband eines ausländischen Staates (§ 28),
6.durch Erklärung (§ 29) oder
7. durch Rücknahme eines rechtswidrigen Verwaltungsaktes (§ 35).

Das ist lex specialis”.     Die Zeit  (20.2.19), Süddeutsche Zeitung Facebook (25.2.19)

 

Διανοούμενος , γλωσσικά, κοινωνιολογικά

Διανοούμενος , γλωσσικά, κοινωνιολογικά

Ο όρος Διανοούμενος είναι ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ  του διεθνώς γνωστότερου όρου στη  γαλλική (νεολατινική)  γλώσσα intellektuell ( βλ. Γ. Μπαμπινιώτη, Ετυμολογικό Λεξικό  της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, Αθήνα 2010, σ.357).

Σημειώνεται ούτε στην φιλοσοφία ούτε στις πολιτικές επιστήμες, αλλά αποτελεί καθιερωμένο όρο  (terminus scientificus)  της κοινωνιολογίας.

O όρος   intellektuell   στην υπερεξελιγμένη δυτική κοινωνιολογία σημαίνει σε γενικές γραμμές άτομο  συνήθως με ακαδημαϊκή μόρφωση  ο οποίος  τοποθετείται  συστηματικά στο έργο του με δημιουργικό και ιδιαιτέρως με κριτικό τρόπο επί κοινωνικών προβλημάτων.

Τα συστατικά στοιχεία του όρου αυτού είναι τα εξής : 1. Ο διανοητής   ανήκει μέσω του δικού του  τρόπου σκέψης σε ένα ιδιαίτερο κοινωνικό στρώμα, το οποίο διαφέρει από όλα τα άλλα κοινωνικά στρώματα. 2. Το έργο του έχει πνευματικό  χαρακτήρα με κοινωνικές επιπτώσεις. 3. Στους διανοητές μπορούν να ανήκουν πανεπιστημιακοί (πρωτίστως φιλόσοφοι και κοινωνιολόγοι) συγγραφείς και ανώτεροι κρατικοί λειτουργοί με πνευματική ενασχόληση.

Η ευρωπαϊκή Αριστερά (π.χ. Α.Gramsi)  πρεσβεύει μία κάπως παράξενη άποψη : Ολοι οι άνθρωποι είναι διανοητές , αλλά δεν  παράγουν  όλοι διανοητικό έργο  (βλ. W. Fuchs-Heinritz. R. Leutmann et alt. (Edit.), Lexikon zur Soziologie, Opladen 1994, S.304-305. Αυτό το Standard-Λεξικό έχει γραφεί από 128 κορυφαίους  επιστήμονες κοινωνιολόγους από την Γερμανία, Αυστρία και Ελβετία).

Σύμφωνα με την ελληνική μαρξιστική και λενινιστική Αριστερά θεωρούνται διανοόυμενοι , ανεξάρτητα από πανεπιστημιακή μόρφωση αυτοί που ασχολούνται με τον Μαρξ, τον Ενγκελς και τον Λένιν, κατέχουν την ορολογία του Μαρξισμού-Λενινισμού (π.χ. ταξικός αγώνας, νομοτέλεια, υπεραξία, βάση  και εποικοδόμημα διαλεκτικός και  ιστορικός υλισμός κτλ.) και  έχουν να αναδείξουν ανάλογα «βαθυστόχαστα» έργα περί την κοινωνία, την πολιτική και την οικονομία. Υστερα από την κατάρρευση του «Υπαρκτου Σοσιαλισμού»  οι  αριστεροί διανοούμενοι έχουν απωλέσει εσαεί την αίγλη τους.

Η ελληνική Αριστερά  είναι βαθιά πεπεισμένη, ότι κατέχει το μονοπώλιο της διανόησης. Κατά την γνώμη της μάλλον δεν υπάρχει δεξιά διανόηση.

Ρίζες της ελληνικής λέξης :΅Θουκ. Ιστ. 1.138 : “βασιλεύς δε , ως λέγεται, εθαύμασέ τε αυτού την δοιάνοιαν και εκέλευε ποιείν ούτως”. Το ρήμα διανοούμαι αναφερόταν με αρχική σημασία στην “ικανότητα σκέψεως” και στη “διαδικασία της νόησης”.Η λέξη διανόηση είχε την σημασία “διαδικασία και πορεία της σκέψεως, συλλογισμός (ήδη Πλατ. Τιμ. 87 c “περί τας και διανοήσεων θεραπείας”των σωμάτων “).
Πηγή : Γ. Μπαμπινιώτη, Ετυμολογικό Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, Αθήνα 2010, σ. 357).

Καθημερινή  (10.2.19)  , iefimerida (13.3.19)

USA-Außenpolitik : paranoid , extrem egoistisch ,anmaßend, völkerrechtswidrig und kreuzgefährlich

 

USA- Aussenpolitik , kurze Charakterisierung

Aus der bisherigen US – Außenpolitik umter Trump  ( Sanktionen, Erpressungen,
Drohungen etc.)  lässt sich die folgende Schlussfolgerung ableiten , auch wenn sie etwas übertrieben klingen mag :
Aus Sicht der Diplomatie, der Theorie der internationalen Beziehungen
und des Völkerrechts ist sie oberflächlich,
plump, aggressiv, extrem egoistisch, anmaßend,
völkerrechtswidrig, verantwortungslos und kreuzgefährlich.

Kurzum : Imperium Supremum Americanum monstruosum, arrogans et
adversarium juris inter gentes (Amerikanische Supermacht, monströse, arrogante und
völkerrechtsfeindliche). Spiegel , SDZ Facebook , Münchner Merkur Facebook,  Welt ,.Zeit (20.5.19)

Die bekannte USA-Methode wiederholt sich : Erst einen Staat und seine Führung dämonisieren. Dann behaupten, dass er die “nationale Sicherheit ” der USA gefährdet. Ihm wird vorgeworfen., A-Waffen zu bauen. Des weiteren wird dem anderen Staat vorgeworfen, die Menshenrechte eklatant zu verletzen. Danach beginnt die Einmischung in die inneren Anglegenheiten des avisierten Opfers. Es werden irgendwelche Sanktionen (Strafmaßnahmen) eingeleitet.
Vor der militärischen Intervention versuchen die USA “willige” Staaten , eine Art Hammelherde zu finden, um gemeinsam die Werte des Westens zu verteidigen.

Die USA unterschätzen die Gedächtniskraft der normal denkenden Menschen. Wie war es doch im Falle des Irak ? Angeblich hätte der Irak biologische oder sogar Atomwaffen (die amerikanischen Geheimdienste haben gelogen und zugleich ist ihre Unfähigkeit evident geworden). Angeblich hätte Saddam Hussein die Taliban und die Al Kaida unterstützt.

Auch in diesem Falle hat die USA-Regierung gewaltig gelogen. Angeblich wollten die USA den Irakern die Demokratie beibringe etc.
In Wahrheit ging es einzig und allein um die Herrschaft über das irakische Erdöl. Busch jr. und sein Vize Cheney haben bekanntlich Verträge über den Ankauf von Rechten an diesem Erdöl geschlossen
Letzten Endes haben die USA dummerweise und verantwortungslos durch den Sturz des irakischen Diktators das militärische Gleichgewicht in dieser empfindlichen Region zerstört und außerdem objektiv zur Stärkung der antiwestlichen Kräfte, insbesondere zur Gründung des „Islamischen Staates“ beigetragen. En passant ist es zu gewaltigen Flüchtlingsströmen im Orient mit verheerenden Folgen für die europäischen Staaten gekommen.
Wenn die heuchlerische Regierung der USA sich angeblich für die Menschenrechte und Freiheiten der Menschen in diktatorischen Regimen interessieren, dann hätten sie dafür zuerst in Saudi-Arabien was unternehmen können.

Und im übrigen, wer gibt Mister M. Pence das Recht, den Europäern vorzuschreiben, welche internationale Politik zu betreiben ist ? So was ungehobeltes und plumpes habe ich in den internationalen Beziehungen selten erlebt. Der Mann hat weder von der Diplomatie , noch vom Völkerrecht Ahnung. Gerade das macht ihn gefährlich.

Die Zeit (14.2.19), Frankfurter Allgemeine Zeitung Facebook , Spiegel Facebook , Focus Facebook , Stern Facebook (16.2.19)  , Berliner Zeitung (20.5.19, teilweise), Zeit (20.5.19, teilweise)

—————————————————————————————————————

USA und Völkerrecht

In den USA  wurden an den Rechtsfakultäten de Völkerrechtslehrstühle ausgelagert und sind an der Fakultäten für political sciences  (Politologie) angesiedelt. Des weitern benutzen die US-Politiker seit Jahrzehnten den Begriff Völkerrecht nicht . Nur Obama hat ihn zwei verwendet. Es ist kein Zufall , dass die Hauptberater der Präsidenten in Fragen der Außenpolitik keine  Völkerrechtler, sondern  Politologen sind. Ferner  treten die USA universellen Konventionen in der Regel nicht bei ( z.B. UNO-Seerechtskonvention von 1982). Kurz gesagt, die USA pfeifen auf das Völkerrecht. Irgendwann könnte die “Pax Americana” durch die “Pax Sinica” ersetzt werden.

Münchner Merkur, Spiegel , SDZ Facebook , Welt, Münchner Merkur, Berliner Zeitung , Zeit (20.5.19)

——————————————————————————————————-

USA, “Abrüstungsbereitschaft”

Fünf vor acht / Donald Trump: Eine seltene Gelegenheit, Trump rückhaltlos zu unterstützen
Eine Kolumne von Theo Sommer Zeit (21.5.19)
——————–
Klarstellung : Die USA haben bereits große Angst vor der sukzessive aber sicher aufsteigenden zweiten Supermacht der Welt China, die in der Lage ist, in den nächsten Jahren auch auf militärischem Gebiet die USA einzuholen und vielleicht noch zu überholen. Es dürfte also klar sein, dass Trump Alpträume plagen.
So wird in der Zukunft ein „Gleichgewicht des Schreckens „ zwischen den USA und China entstehen, welches die internationale Sicherheit und den Weltfrieden gewährleisten könnte. In der Zukunft wird die Großmacht (nicht mehr Supermacht) Russland wegen der schwachen Wirtschaft nur eine Nebenrolle spielen.
Ich würde Ihnen empfehlen, nicht so schnell und nicht so positiv die USA-„Abrüstungsbereitschaft“ einzuschätzen. Unter Beachtung des unzuverlässigen Grundverhaltensmusters von Trump schließe ich nicht aus, dass er in den nächsten Tagen etwas ganz anderes verlauten wird. Zeit (21.5.19)

_____________________________________________________________

Die USA zerstören systematisch die internationale Rechtsordnung

Nach dem völkerrechtlichen Grundprinzip der Souveränen Gleichheit der Staaten entscheidet jeder Staat selbstständig über die Ausgestaltung seiner internationalen Beziehungen, darunter auch der ökonomischen.

Es gibt Grund zu der Annahme, dass die jetzige Regierung der USA gezielt die Rechtsgrundlage der internationalen Beziehungen höchstunverantwortlich zerstören. Wer kann die Menschheit vor diesem Imperium Supremum Americanum monstruosum, arrogans et adversarium juris gentium retten ? Etwa die Supermacht in statu nascendi China ? Und warum nicht ?
Völkerrerchtlich wären REAKTIVMASSNAHMEN gegen diese völkerrechtswidrigen Praktiken der USA durchaus zulässig. In einem ähnlichen Fall (Importsteuern-Erhöhung) haben China und die EU bereits massiv reagiert. Die USA müssen endlich begreifen, dass ihr Einfluss als einzige Supermacht allmählig schwindet. In den internationalen Beziehungen entstehen sukzessive neue Koordinationsparameter und Machtkonstellationen. Möglicherwise ist bei der amerikanischen Regierung Panik enstanden ? Die Zeit ( 24.4.19), Neue Zürcher Zeitung Fascebook ( 22.4.19)

Venezuela und das Einmischungsverbot, Eine Völkerrechtliche Betrachtungsweise

Venezuela und das Einmischungsverbot, Eine völkerrechtliche Betrachtungsweise

Hauptprämisse : Venezuela ist ein unabhängiger Staat. Die  Ausgestaltung der politischen und ökonomischen Ordnung sowie mögliche interne Auseinandersetzungen gehören  zu seinen inneren Angelegenheiten., d. h., dass andere Staaten sich nicht einmischen dürfen.

Das Völkerrecht stützt sich in erster Linie auf sieben grundlegende Prinzipien, die in ihrer Bedeutung,  Zielstellung  und Komplexität fast als „Verfassungsgrundsätze“ der internationalen Rechtsordnung betrachtet werden. Zu ihnen  gehört auch das im Artikel 2, Ziffer 7 der UNO-Charta verankerte Prinzip des Verbotes der Einmischung in die inneren Angelegenheiten anderer Staaten.. Dieses Prinzip ist in einem anderen UNO-Dokument, welches als zweitwichtigstes gilt, in der UNO-Prinzipien-Deklaration  (Kurztitel) von 1970 authentisch, das heißt verbindlich wie folgt interpretiert worden  :

„Kein Staat und keine Staatengruppe hat das Recht, unmittelbar oder mittelbar, gleichviel aus welchem Grund, in die inneren oder äußeren Angelegenheiten eines anderen Staates einzugreifen. Folglich sind die bewaffnete Interven-tion und alle anderen Formen der Einmischung oder Drohversuche gegen die Rechtspersönlichkeit eines Staates oder gegen seine politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Teilelemente völkerrechtswidrig.

Ein Staat darf keine wirtschaftlichen, politischen oder sonstigen Maßnahmen gegen einen anderen Staat anwenden oder ihre Anwendung begünstigen, um von ihm die Unterordnung bei der Ausübung seiner souveränen Rechte zu erlangen oder von ihm Vorteile irgendwelcher Art zu erwirken. Auch darf ein Staat keine auf den gewaltsamen Umsturz des Regimes eines anderen Staates gerichteten subversiven, terroristischen oder bewaffneten Aktivitäten organisieren, unterstützen, schüren, finanzieren, anstiften oder dulden und nicht in interne Konflikte in einem anderen Staat eingreifen.

Die Anwendung von Gewalt mit dem Ziel, Völker ihrer nationalen Identität zu berauben, stellt eine Verletzung ihrer unveräußerlichen Rechte und des Grundsatzes der Nichtintervention dar.

Jeder Staat hat das unveräußerliche Recht, sein politisches, wirtschaftliches, soziales und kulturelles System ohne Einmischung irgendwelcher Art durch einen anderen Staat zu wählen. „

Diese Bestimmung ist eindeutig und lässt keine Fehlinterpretationen zu.

Im Falle Venezuelas stellen folgende Handlungen  eine Verletzung des Einmischungsverbotes dar : offizielle Unterstützung bis hin zur Anerkennung der Opposition, durch mehrere Staaten, Druckausübung seitens vor allem der USA auf die Regierung, die in den internationalen Beziehungen den  Staat  Venezuela als Völkerrechtssubjekt vertritt, Einleitung von Maßnahmen ökonomischen Charakters gegen die Regierung.

Sollte es zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen kommen, so ist es nach Völkerrecht  strengstens verboten,  andere Staaten (z.B.Russland, China.Kuba etc.) um militärische Unterstützung zu bitten. Sollte es jedoch zu einer militärischen Intervention seitens anderer Staaten, z.B. seitens der USA kommen, dann wäre ein Ersuchen der Regierung  Venezuelas an befreundete Staaten (z.B. Russlands) um militärische Unterstützung gemäß Artikel 51 der UNO-Charta (individuelles und kollektives Selbstverteidigungsrecht im Falle eines Angriffs ) völkerrechtsgemäß.

Das völkerrechtliche Einmischungsverbot ist  jedoch nicht absolut,weil unter Umständen Situationen entstehen können die nicht unbedingt zu den inneren , sondern zu den internationalen Angelegenheiten der Staaten gehören .  Dabei geht es um systematische und schwerwiegende Verletzungen der grundlegenden Freiheiten und Menschenrechte oder im schlimmsten Fall um Genozid (Völkermord),   wodurch der Weltfrieden und die internationale Sicherheit gefährdet werden können.   Dann ist es  grundsätzlich möglich, auch unter Verwendung von Gewaltmaßnahmen gegen einen Staat vorzugehen. Hierüber entscheidet allerdings der UNO-Sicherheitsrat als höchstes Organ der UNO auf der Basis des Enstimmigkeitsprinzips.  Sollte jedoch eine Organisation ohne diese conditio sine qua non militärische Maßnahmen einleiten, dann wäre dies nichtals “humanitäre Intervention”, sondern als eine völkerrechtswidrige Handlung einzuschätzen.

Die Zeit , Münchner Merkur (4.5.19), Tagesspiegel (26.1.19, 11,3.19) , Neue Zürcher Zeitung Facebook und Frankfurter Allgemeine Zeitung Facebook (28.1.19), Süddeutsche Zeitung (29.1.19), De Zeit (4.2.19). Zeit Facebook (4.5.19)

————————————————————————————————————-

Heuchelei der USA und Einmischung

Die USA unterschätzen die Gedächtniskraft der normal denkenden Menschen. Wie war es doch im Falle des Irak ? Angeblich hätte der Irak biologische oder sogar Atomwaffen (die amerikanischen Geheimdienste haben gelogen und zugleich ist ihre Unfähigkeit evident geworden). Angeblich hätte Saddam Hussein die Taliban und die Al Kaida unterschtützt. Auch in diesem Falle hat die USA-Regierung gewaltig gelogen. Angeblich wollten die USA den Irakern die Demokratie beibringe etc.
In Wahrheit ging es einzig und allein um die Herrschaft über das irakische Erdöl. Busch jr. und sein Vize Cheney haben bekanntlich Verträge über den Ankauf von Rechten an diesem Erdöl geschlossen
Letzten Endes haben die USA dummerweise und verantwortungslos durch den Sturz des irakischen Diktators das militärische Gleichgewicht in dieser empfindlichen Region zerstört und außerdem objektiv zur Stärkung der antiwestlichen Kräfte, insbesondere zur Gründung des „Islamischen Staates“ beigetragen. En passant ist es zu gewaltigen Flüchtlingsströmen im Orient mit verheerenden Folgen für die europäischen Staaten gekommen.
Wenn die heuchlerische Regierung der USA sich angeblich für die Menschenrechte und Freiheiten der Menschen in diktatorischen Regimen interessieren, dann hätten sie dafür zuerst in Saudi-Arabien was unternehmen können.
Die Lösung des gegenwärtigen Problems in Venezuela stellt eine innere Angelegenheit der Venezolaner dar.
Die Zeit Facebook (11.2.19), Der Tagesspiegel (11.3.19)

————————————————————————————————————-

USA und Venezuela

US – Aussenminister Pompeo sagt in einem Interview auf “Fox” , dass sich die Hisbollah in Venezuela festgesetzt hat.Er redet über eine “unmittelbare terroristische Bedrohung der USA” ,etc. , etc..Und die Interviewerin / Moderatorin Trish Regan beschreibt die schlimmsten Bedrohungsszenarien:
https://www.youtube.com/w
———————————————————————————–

Ich glaube nicht, dass irgendein verantwotlicher Politiker den Aussagen amerikanischer Politiker Glauben schenkt.
Es sei daran erinnert, dass der damalige USA-Außenminister Colin Powell expressis verbis zugegeben hat , immerhin im Sicherheitsrat der UNO gelogen zu haben, wofür er sichsehr schämt. Das war ein Hammer.
Was zum Teufel haben die Hisbollas in Venezuela zu suchen ? Diese “Bedrohungsszenarien” sind , wie es scheint, für den rückständigen Teil der amerikanishen Bevölkerung vorgesehen, der Trump gewählt hat und immer noch daran glaubt, dass die Erde eine Scheibe ist. Die Zeit (11.2.19)

————————————————————————————————————-

Die gesamte US-Außenpolitik ist interessenegoistisch ausgerichtet. Die amerikanischen political scienses und insbesondere die Theorie of international relations haben rein apologetischen Charakter und haben mit Wissenschat nicht viel zu tun. Sie haben ganze Pseudotheorien erarbeitet, um die amerikanischen “nationalen Sicherheitsinteressen ” in der ganzen Welt zu verteidigen . Die Zeit (24.2.19)

___________________________________________________________

Die diplomatische Anerkennung bezieht sich nach Völkerrecht sowie nach Diplomatenrecht auf den Staat in seiner Eigenschaft als Völkerrechtssubjekt (Träger von Rechten und Pflichten in den internationalen zwischenstaatlichen Beziehungen) und nicht auf Funktionsträger oder Regierungen. Letzteres gehört zu den inneren Angelegenheiten der Staaten.
Das “Legitimitäts”-Prinzip durch äussere Kräfte widerspricht dem Völkerrecht, denn es gibt recht unterschiedliche sogar konträre politisch-ökonomische Systeme.

Die Zeit (27.3.19)

———————————————————————————————————–

Surrealismo Latinoamericano

In den Liedern in Lateinamerika wird die Formulierung „SURREALIMO LATINO“ ziemlich oft verwendet. In der Ethnologie ist die Formulierung etwas abgewandelt (SURREALISMO LATINOAMERICANO“. Gemeint ist die in Lateinamerika übliche Verwechselung von Wunschträumen und unangenehmer Realität.
Aus eigener Erfahrung auch direkt in Lateinamerika bei der Weiterbildung von Wissenschaftlern ist mir bekannt, dass es sich hierbei um einen prägenden Charakterzug der Mentalität handelt. Jedoch hierdurch entstehen große Probleme hinsichtlich der Zuverlässigkeit.
Erkenntnidstheoretisch betrachtet, geht es beim señor Guaidó um eine verzerrte Widerspieglung der objektiven Realität. Ohne die Generalität ,die in ihrer Mehrheit aus den ärmeren Schichten des Volkes stammt, kann er nichts erreichen. Vor Chaves war die Herkunft der höheren Militärs eine ganz andere : Sie entammten grösstenteils der oberen Mittelschicht und vor allem der OLIGARCHIE, die natürlich die Macht wieder übernehmen möchte. Die Zeit (4.5.19)

 

Venezuela, Politik, Wirtschaft oder die Irrwege des Chavismo-Madurismo

Venezuela , Anspruch und Realität oder der Irrweg des Chavismo -Madurismo

Zuerst sei klargestellt, das der Chavismo) von Chaves)  sich um die armen , jahrzehntelang   von der Oligarchie vernachlässigten armen Bevölkerungsschichten, um die campesinos (Bauern) und die Arbeiter gekümmert hat. Es ist also kein Zufall, das heute der Madurismo in Fortsetzung des Chavismo, sich in sozialer Hinsicht in erster Linie gerade auf diese Schichten stützt. Das System  hat sich jedoch auf das Erdöl konzentriert, von dem etwa 90% der Gesamteinnahmen  stammen, ohne in der Wirtschaft und in der Gründung von Fabriken zu investieren, wodurch Arbeitsplätze hätten geschaffen können. So verfügte der Staat relativ viele Finanzen, die teilweise für die Begleichung von Schulden anderer Lateinamerikanischer Staaten verwendet wurden, jedoch das Volk lebte  nicht viel besser als vor der Ergreifung den macht durch den linksnationalisten  Chaves.

Die Wirtschaft wurde allmählich ruiniert. Vor dem Chavismo gab es in Venezuela fast 30 tausend Fabriken , aber heute existieren gerade noch 8 tausend. Die meisten Fabrikbesitzer haben    aus  Verzweifelung das Land verlassen . Die Erdöleinnahmen wurden für die Einfuhr von Industriegütern und Lebensmitteln verwendet, wobei 50% davon aus den USA stammen.

Parallel dazu Venezuela exportiert  80% des Roherdöls in die  USA, wo das in Texas in speziellen Einrichtungen gereinigt wird, die zwar Venezuela gehören, das allerdings dafür sehr hohe Steuern zahlt Dabei sind die Fachleute ausnahmslos Nordamerikaner, während all dies vor Chaves  in Venezuela erfolgte. Aber die Regierung hat es fertig gebracht, dass die eigenen Fachleute sukzessive nach Nordamerika ausgewandert sind. Inzwischen speziell unter Maduro hat sich die Wirtschaftslage dramatisch verschlechtert, so  dass Venezolaner massenweise  das Land verlassen. , um dem Elend und dem Hunger zu entgehen. ES ist also eine in sozialer Hinsicht eine explosive Situation entstanden.

Auf politischem  Gebiet hat  bereits Chaves die meisten Freiheiten  der Bürger und die Menschenrechte eliminiert. Das von ihm geschaffene politische System ist  nicht nur autoritär, sondern  weist bereits unter Maduro wesentliche Elemente einer Diktatur aus. Die Trennung der Gewalten im Staate ist de facto aufgehoben dadurch, dass der Justizapparat  nur aus Anhängern des Systems besteht. Bei der Armee als entscheidende Machtbasis sind alle  höheren Offiziere persönliche Freunde des Chaves aus seiner Armeezeit gewesen.

In internationaler  Hinsicht, ist Venezuela isoliert. Nur Kuba  und Nikaragua unterhalten mit  diesem Staat gute Beziehungen, aber in Verbindung mit der bedrohlichen Entwicklung in Venezuela und angesichts einer möglichen Militärintervention der USA, haben sich die wichtigsten autoritär regierten Staaten wie Russland, China, Türkei und Kuba   als Unterstützer gemeldet.

Schlussfolgerungen : a) Die sozialistischen oder pseudososialistischen Experimente sind auch in Lateinamerika misslungen. b) Die Linken, egal welchen Couleurs, sind total unfähig, eine Wirtschaft aufzubauen. Immer, wenn sie die Macht übernehmen, bricht die Wirtschaft zusammen.  c) Unabhängig von dem politisch-ökonomischen System, packen es die Lateinamerikaner leider nicht.

.Panos Terz , Professor Dr.Dr.sc./Dr.habil., a.D.,  Universität Leipzig, Vizedirektor des Instituts für internationale Studien, Leiter des Wissenschaftsbereichs Völkerrecht, Universidad Santiago de Cali, Assesor scientifico General
.Eduardo Buelvas  Pastrana ,Professor Dr., Universität Leipzig,  ehem. Rector del Universidad Santiago de Cali, , Pontificia Universidad  Javeriana Bogota , Direktor del Instituto de Relaciones Internacionales y Derecho Internacional
.Mario  A. Quintero   LLM , Dr.jur., Universidad Santiago de Cali, Universität Leipzig , Universität Hamburg, Pontificia Universidad Javeriana Bogota

Die Zeit , Münchner Merkur (4.5.19) und Tagesspiegel (26.1.19, 1.2.19) , folgend in Facebook-Ausgabe vom 25.1.19 :  Wiener Zeitung, Süddeutsche Zeitung, ferner Neue Zürcher Zeitung  Facebook (28./29.1.19, 2.5.19) , Die Zeit (24.2.129) Zeit Facebook (4.5.19)

 

 

Nation, Nationalismus, Patriotismus, Nationalbewusstsein

 

Nation, Nationalismus, Patriotismus, Nationalbewusstsein

Nach der Politologie und dem Völkerrecht haben die  termini scientifici Nation, Patriotismus und Nationalismus die folgende Bedeutung :

Nation : 1. Eine Menschengruppe ist davon überzeugt, dass ihre Mitglieder gemeinsame ethnische, sprachliche, historische, kulturelle, und  geographische Charakteristika besitzen.2. Durch diese Charakteristika unterscheiden sie sich von anderen Menschengruppen , die ihrerseits eigene Merkmale aufweisen.

Eins steht fest : Die Nation wird nicht so schnell verschwinden. Es sei auf das hochentwickelte Nationalbewusstsein der Amerikaner, der Russen, der Chinesen, der Japaner, der Franzosen , der Engländer, der Balkan-Völker etc.

Patriotismus: Bei ihm geht es in erster Linie um die emotionale Bindung eines Bürgers mit den Werten, die Kultur, die  Geschichte  und die Tradition seines Vaterlandes. Der Patriotismus ist mitunter verbunden mit Stolz. Der Patriotismus ist ein  Produkt der Französischen Revolution  von 1789. Sein Hauptträger ist der citoyen (Staatsbürger) , der das Wechselverhältnis von Rechten und Pflichten anerkennt.

Nationalismus : Es gibt zwei unterschiedliche Interpretationen : a)Nach der französischen Auffassung  ist der Nationalismus eine positive  Sache, die sich in Liebe  zu und in Stolz auf die eigene Nation ausdrückt (“Allons enfants de la Patrie, Le jour de gloire est arrivé! Contre nous de la tyrannie, L’étendard sanglant est levé”). Die Balkanvölker haben diese Interpretationen übernommen.  b) Nach der deutschen  Interpretation ist der Nationalismus ein negatives Phänomen, weil die eigene Nation über die anderen Nationen erhoben wird. Es gab noch in der Vergangenheit den positiven Nationalismus in den jungen Nationalstaaten, entstanden im Kampf gegen den Kolonialismus.

Unabhängig von den dargelegten Interpretationen, das Nationalbewusstsein dürfte als etwas  Selbstverständliches betrachtet werden. Das darf jedoch nicht zu einer Abkapselung  oder zu der Überbetonung eigener Nationalinteressen a la „America first „ führen. Das Nationalbewusstsein befindet sich zwischen den beiden Extremen Ultranationalismus und linker Internationalismus.
Die Europäische Union hat nicht als Ziel die Beseitigung der europäischen Nationen. Möglicherweise wird es in der Zukunft neben dem Nationalbewusstsein auch ein gesamteuropäisches Bewusstsein geben.

Die Zeit, Neue Zürcher Zeitung Facebook (23.1.19, 28.5.19)

Nord Mazedonien aus der Sicht der Theorie der Internationalen Beziehungen

Nord Mazedonien aus der Sicht der Theorie der Internationalen Beziehungen

Die Theorie der Internationalen Beziehungen hat folgende Hauptkategorien : Macht ( insbesondere Wirtschaftsmacht und Militärmacht), Einfluss (insbesondere Einflusssphären), , Interessen ( darunter strategische Interessen), Gleichgewicht der Kräfte und Gegengewichte, Rohstoffe , Absatzmärkte etc.Davon unterscheidet sich das Völkerrecht mit seinen Grundlegenden Prinzipien und den Normen.

Stellen wir in den Mittelpunkt der Betrachtungsweise die Interessen, so müssen wir zwischen den wichtigsten Interessenkategorien unterscheiden : übereinstimmende I., gemeinsame I., Parallelinteressen,  sich kreuzende I. und konträre (gegensätzliche ) I. .

Als Träger der unterschiedlichen Interessenkategorien treten hinsichtlich Nord Mazedonien in erster Linie die folgenden Staaten bzw. Organisationen auf :  die Nato, Griechenland, Russland, die Türkei, Serbien, Albanien und Bulgarien.

Die NATO ist stark daran interessiert, Nord Mazedonien in die Militärallianz aufzunehmen, um u.a. den Einfluss  Russlands in dieser neuralgischen Region zu eliminieren. Russland wiederum versucht mit allen Mitteln, die vorhandenen politischen und diplomatischen Beziehungen  zu festigen bzw. zu erweitern und den Einfluss der NATO auf Nord Mazedonien zu verhindern . Somit existieren zwischen der Nato und Russlands konträre Interessen, und es entsteht eine   Konfliktsituation.

Auch die Türkei versucht hin und wieder ihre Interessen zu realisieren und denkt dabei vor allem an die dort lebenden Türken  sowie an die muslimischen Albaner. Neuosmanische Phantasien dürften dabei auch ein Rolle spielen.  Die Türkei hat den demonstrativen Versuch unternommen, , die Rolle einer Schutzmacht  (Schutz von Griechenland) gegenüber Nord Mazedonien zu spielen. Hiermit  werden zwischen der Türkei und der Nato Parallelinteressen und zwischen der Türkei und Griechenland unterschiedliche Interessen konstatiert.

Serbien zeigt ebenfalls Interesse an der Entwicklung Nord Mazedoniens, wodurch zwischen Griechenland und Serbien Parallelinteressen entstehen.

Die Interessenlage Griechenlands und Nord Mazedoniens sind Veränderungen  unterworfen  Am Anfang herrschten  konträre Interessen vor , jetzt nach dem Vertrag sind zwischen den beiden Staaten gemeinsame Interessen festzustellen , die sukzessive zu einer Interessenübereinstimmung führen  können, die sich in engen ökonomischen, kulturellen und wissenschaftlichen Beziehungen äußern kann.

Die Zeit (21.1.19) , Neue Zürcher Zeitung  Facebook (26.1.19)

,.

 

Makedonen, Makedonien, Nord-Mazedonien,historisch, ethnologisch, überblicksmäßig

Makedonen, Makedonien, Nord-Mazedonien,historisch, ethnologisch,  überblicksmäßig

1.Im 8.Jh. v. Chr. überschritten die Griechisch-Dorischen Vorfahren (schwere archaische dorische Sprache, ausnahmslos griechische  Namen ) der Makedonen aus Epirus via Thessalien das Pierische (thrakisches Wort) Gebirge und eroberten sukzessive  Gebiete, in denen, abgesehen von einigen Küstenniederlassungen keine Griechen , sondern mehrere thrakische Stämme lebten, bei denen Orpheus der Gott der Musik war (Herodot : „musikfreudige Pieres“).  Orpheus wurde schnell in das hellenische Pantheon aufgenommen.

Im Norden lebten illyrische Stämme. Im Verlaufe der Jahrhunderte ist es selbstverständlich zu einer Vermischung der Griechisch-Makedonischen Eroberer mit thrakischen und mit illyrischen Stämmen gekommen. Hieraus sind die historischen Makedonen entstanden. Das griechische Element  und die griechische Kultur sowie die griechische Sprache konnten sich rasch durchsetzen , zumal die Thraker und die Illyrer weder über eine nennenswerte Kultur noch  über eine Schrift besaßen. Die Makedonen waren, genauso wie die Epiroten (die Mutter Alexanders Olympias war eine Epirotin) , rückständige und kriegerische Hirten und Bauern.

Sie wurden von den Athenern  aus kulturellen und insbesondere aus politischen Gründen zutiefst verachtet ( z.B. Demosthenes nannte sie in seinen vier Philippiken Barbaren ). Sowohl in dem Gründungsmythos (Abstammung aus Argos)  der Griechisch- Makedonischen Könige, als auch in der realen Geschichte, ist immer wieder die griechische Herkunft der Makedonen unterstrichen worden. So z.B.  Alexander der Große : «…αὐτός τε γὰρ Ἕλλην γένος εἰμὶ τὠρχαῖον καὶ ἀντ᾽ ἐλευθέρης δεδουλωμένην οὐκ ἂν ἐθέλοιμι ὁρᾶν τὴν Ἑλλάδα» : „weil  ich Grieche bin von altem Geschlecht und würde nicht sehen wollen, dass das freie Hellas  versklavt wird“ (Herodot, Buch Kalliope 45). Er meinte die Versklavung durch die Perser.

Durch beständige Eroberungen sind weitere thrakische und illyrische Gebiete erobert worden. Hierzu gehörte auch der südliche Teil des heutigen Nord-Mazedonien, von dem übrigens die berühmte Dynastie der Ptolemäer  (anfänglich Ktolemäer :die Kriegerischen) stammte.

Einzelne Historiker vertreten die Meinung, dass die historischen Makedonier keine Griechen, sondern lediglich eine Mischung von Thrakern und Illyrern seien. Hierüber gibt es jedoch keine überzeugenden Argumente. Wenn das so gewesen wäre, dann hätten  sich die Makedonen nicht zu Haupträgern der bekannten griechischen Hochkultur und der griechischen Sprache entwicken können.

Wie dem auch sei : Das bekannte historische Makedonien gehört unzweifelhaft zum griechischen kulturellen und historischen Erbe. Damit hat das slawischalbanischtürkische Nord Mazedonien nichts zu tun. Es gibt immer noch den common sense (gesunder Menschenverstand ).

2. Das Toponym Mekedonien in der  römischen, byzantinischen und türkischen Zeit

Das Toponym Makedonien  wurde  in der Zeit des Imperium Romanum  sehr extensiv verwendet : Mazedonien, Thessalien, Teile Thraziens und Illyriens. Die genauen Bezeichnungen  in Latein waren :  Provincia Macedonia, Macedonia Salutaris, Macedonia Prima und Macedonia Secunda.

In der byzantinischen Zeit (genau Imperium Romanum Orientalis) bezog sich der Name Makedonien als Provinz in erster Linie auf Ost -Thrakien. Es gab weitere Provinzen wie jene von Thessaloniki, von West-Thrakien und  von Strymon.

Die Osmanischen Eroberer verzichteten auf die Verwendung des Toponyms Makedonien und teilten das gesamte Gebiet in drei große Vilayets (Verwaltungsgebiete) : a) Thessaloniki (heutiges Zentral- und Ost-Makedonien , Pirin  Bulgariens, und Südost- Nordmazedonien ), b) Monastir (West-Makedonien, West- Nordmazedonien  und Südost-Albanien, und  c) Kosovo. Mazedonien war ein Schmelztiegel von verschiedenen Ethnien.

3. Slawen in Makedonien

Etwa 11 südslawische Stämme ( Milingen, Eseriten, Sagoudaten, Bajouniten( Beouniten) ,Dragouwiten (Drogowiten), Bersiten (Bergiten), Smolianen, Strymlianen (Strymoniten), Belegisiten, Rigchinen, Zagoriten) nahmen Mazedonien in Besitz.  Einige zogen weiter gen Südgriechenland. Deswegen gab es  noch Anfang des 19. Jh. Tausende von  slawischen Toponymen, die jedoch im Verlaufe von  drei Jahrzehnten per Gesetz hellenisiert wurden. Es gibt immer noch einige ( Arachowa, Zagoria, Metzowo etc.), was den griechischern Ultra-Nationalisten nicht bekannt ist.   Die Slawen lebten  in Makedonien bis zum Zweiten Balkankrieg  1913 etwa 1200 -1300 Jahrelang. Danach fanden auf diesem Gebiet gewaltige ethnische Säuberungen.

Ab 1919  begann die massive und systematische Besiedlung Makedoniens in erster Linie durch griechische Flüchtlinge aus dem Pontos ( türkische Küste des Schwarzen Meeres) und das nach genau 2600 Jahren. In concreto heißt es, dass die Pontos Griechen, von denen auch ich abstamme, erst  seit etwa 100 Jahren in Makedonien leben.

4. Slawen  in Nordmazedonien

In erster Linie handelt es sich um Nachfahren von Bulgaren aus der Zeit des Mittelalters. Daher ist ihre Sprache fast die bulgarische kirchliche Sprache , wie sie im Mittelalter gesprochen wurde.

Aber dieses Gebiet war vor der Ankunft der Bulgarischen  Eroberer keine terra nullius, weil dort  bereits  Südslawen , genauer  eine Mischung von Südslawen, Thrakern ( mittlerer und östlicher Teil) und Illyrern ( Dardaner, westlicher Teil) sowie im südlichen Teil auch Griechen lebten. Im späten Mittelalter kamen  noch Albaner, die heute 30% der Gesamtbevölkerung ausmachen mit wachsender Tendenz sowie Türken und Zigeuner hinzu.  Somit besteht ethnologisch zwischen den Bulgaren und den heutigen Bewohnern Nord Mazedoniens ein großer Unterschied.

5.Schlussfolgerung : Die heutigen Mazedonen  in Nord Mazedonien sind weder Serben, noch Bulgaren , sondern eine eigenständige komplexe polyethnische Einheit. Aus der Sicht des Völkerrechts ist diese Multiethnie Träger des Selbstbestimmungsrechts. Aus der Sicht des Staatsrechts handelt es sich um ein Staatsvolk. Somit kann konstatiert werden, das  natürlich eine einheitliche Staatsangehörigkeit  besteht und zugleich mehrere partielle ethnische Zugehörigkeiten  existieren   (z.B.  Staatsangehörigkeit Nord Mazedonien und Ethnie Slawe, Albaner  oder Türke etc.).

Dieses Konstrukt birgt jedoch eine nicht zu unterschätzende Sprengkraft im Sinne der Separationsgefahr in sich. Ich denke in erster Linie an die Albaner, die sich als Muslime mit hoher Geschwindigkeit vermehren. In der Zukunft  werden sie die Bevölkerungsmehrheit erlangen. Dann wäre die Gefahr der Separation  als  Voraussetzung für die  Gründung eines Groß Albanien, bestehend aus dem heutigen Albanien, dem Kosovo und de Albanern von Nord Mazedonien groß.  Dies wäre die Erfüllung des Traumes der albanischen Ultranationalisten., die auch auf griechisches Territorium schielen. Die Zeit (16.1.19), Neue Zürcher Zeitung  Facebook (26.1.19)

 

Mazedonien Staatsbezeichnung, Historisch , Völkerrechtlich, thesenhaft

Nord Mazedonien , Saatsbezeichnung, historisch , völkerrechtlich, thesenhaft

1. Gemäß dem Völkerrecht gehört die Selbstbezeichnung eines Staates zu seinen Souveränitätsrechten. Sie steht ferner in Beziehung mit dem Völkerrechtsprinzip des Selbstbestimmungsrechts der Völker bzw. der Nationen.

2. Nach dem Völkergewohnheitsrecht gilt die Regel, dass in den  internationalen  Beziehungen ein Staatsname nur einmal existiert, und dass ein Staat nicht den gleichen Namen wie Teil des Territoriums eines anderen Staates tragen darf  ( Großbrittanien, Bretagne, daher Änderung zu UK).

3. De Staatssouveränität  erfasst auch das Staatsterritorium mit den Staatsgrenzen.  Es ist  nicht gestattet, dass die  Staatsbezeichnung direkt oder indirekt mit Territorialforderungen im Zusammenhang  steht.

4. Auf der Grundlage des Friedensvertrages vom 10. August 1913 von Bukarest ist Mazedonien  zwischen Griechenland ( Mezedonien der Ägäis), Serbien ( Mezedonien des Vardar) und Bulgariens ( Mezedonien des Pirin ) aufgeteilt worden.

5. De südliche Teil von Slavomazedonien gehörte übrigens in der Antike zu dem mazedonischen Königreich.

6.  Mazedonien des  Vardar   zusammen mit  einem Teil Südserbiens erhielt 1929 das Toponymion Vardarska Banovina.

7. Aber am 2. August 1944 hat Tito den Teilstaat  Sozialistitska  Republika Makedonija ausgerufen. Griechenland erhob damals und später  keinen Einspruch.  Hierdurch ist Gewohnheitsrecht entstanden.

8. Seit  dem Zusammenbruch Jugoslaviens lautete die Selbstbezeichnung Republika Mekedonija.

9. Jedoch  Griechenland konnte sich im Rahmen der Vereinten Nationen durchsetzen und so ist die international übliche  Bezeichnung FYROM ( Frühere Jugoslavische Republik von Mazedonien ) entstanden , die eindeutig das Toponymion  Makedonija enthält.

10. Die  zwischen Griechenland und Slavomazedonien vereinbarte Staatsbezeichnnung  Nordmazedonien entspricht dem Völkerrecht sowie  den Interessen beider Staaten. Erst durch den Vertrag mit Griechenland werden die legitimen Interessen beider Nachbarstaaten gebührend berücksichtigt. Dabei dürfte die Meinung der ultranationalistischen Kräfte in diesen Staaten  nicht von entscheidender Bedeutung sein. Wiener Zeitung  (2018), Die Zeit ( 16.1.19), Neue Zürcher Zeitung Facebook  (26.1.19)

————————————————————————————

Kann eine neue griechische Regierung den Prespa-Vertrag einseitig ändern oder sogar aufheben ?

Ich gehe davon aus, das der Vertrag schnell ratifiziert wird. Eine neue Regierung kann nach der Wiener Vertragsrechtskonventionvon 1969 den völkerrechtlichen Vertrag zwischen zwei Staaten in ihrer Eigenschaft als Völkerrechtssubjekte nicht einseitig ändern,geschweige denn aufheben.
Mögliche Änderungswünsche seitens der neuen griechischen Regierung würden auf das Unverständnis der NATO- und der EU-Staaten führen. Süddeutsche Zeitung Facebook (21.1.19)

 

 

Griechen und Deutsche, Mentalitätsunterschiede, Deutsche Arbeitsliebe, Langsame Deutsche

Deutsche und Griechen, Mentalitätsunterschiede, Eine komparative ethnologische Untersuchung (Auszug aus einer umfangreicheren Analyse, siehe im Internet)

Deutsche und griechische Mentalität, Eine komparative Studie

Hier geht es um die teilweise Wiedergabe von Universitätsvorlesungen bzw. Öffentlichkeitsvorträgen über diese Problematik.

1. Seit wann befasse ich mich damit ?

Diese Problemstellung ist Untersuchungsgegenstand seit über fünfzig Jahren. Dies erfolgte zunächst aus allgemeinem Interesse im Sinne der gehobenen Allgemeinbildung.  Danach war sie, wesentlich erweitert, Bestandteil der Spezialausbildung künftiger Diplomaten und Wissenschaftlern aus ca. siebzig Ländern , aus fast allen Kontinenten in den Fächern  Diplomatie und speziell im Internationalen Vertragsrecht  ( Theorie und Praxis der Verhandlungsführung ) und im Diplomatenrecht. Der Grundtenor war dabei, daß die genaue Kenntnis der Mentalität des Verhandlungspartners vermag, einen großen Vorteil  gegenüber ihm zu gewähren, denn bei der Verhandlungsführung geht es auch um Grundverhaltensmuster, die in den verschiedenen Kulturkreisen sehr unterschiedlich sind. Es liegen bereits meinerseits einzelne Meinungsäußerungen   ( Zeitungsartikel in Griechisch, Rundfunkinterview in Deutsch ) vor. Hierauf gab es ambivalente Reaktionen, was bei dieser extrem delikaten Problematik ganz normal  und daher zu erwarten ist.

2. Warum befasse ich mich damit ?

Hierfür gibt es mehrere Gründe :

a ) Die Völker , nicht nur die Deutschen und die Griechen, besser verstehen zu können. Dies war absolut notwendig, weil ich mit Studenten aus allen Kulturkreisen zu tun hatte, in Deutschland  seit genau  55 Jahren lebe  und mit der Mentalität  der Neugriechen   immer Probleme hatte und noch habe.

Die unterschiedlichen Mentalitäten spiegeln sich auch in den wesentlichen Verhaltensmustern und Denkstrukturen der Menschen wider. Im Islamischen Kulturkreis überwiegt  z.B. das spekulative Denken, während in den Ländern mit protestantischer Tradition  eher die kühle Logik vorherrscht.  Das Fehlen solcher Spezialkenntnisse kann  unter Umständen zu großen und teilweise sehr unangenehmen Missverständnissen in den internationalen Beziehungen führen. Gleiches gilt ebenso im Privatleben und vor allem in Mischehen.

b ) Es geht ferner um die strikte Ablehnung von Nationalismus und Rassismus. So gesehen, läßt sich die Beschäftigung mit dieser Thematik von Humanismus, von Respekt vor anderen Völkern und von Toleranz gegenüber anderen Kulturkreisen leiten.

c ) Nebenbei sei betont, dass meine Generation in den 40er und 50er Jahren in Griechenland ultranationalistisch, chauvinistisch  und teilweise sogar rassistisch erzogen worden ist. Das entsprach der damaligen Staatsdoktrin. Der Entgiftungsprozess hat bei mir etwa  vier Jahre gedauert  (1960-196. Wesentlich dazu  haben meine systematischen Studien über die altorientalischen Hochkulturen im Tempel der Weisheit , in der Deutschen Bücherei, beigetragen. Das Unglaubliche ist, daß  in Griechenland noch heute  der Ultranationalismus   Blüten treibt und außerdem die Termini Patriotismus, Nationalismus und Chauvinismus verwechselt werden .

d ) Es ist schon längst an der Zeit, dass  Deutsche und Griechen voneinander  lernen. Die ewige  narzistisch anmutende Nabelschau, die ohnehin dem europäischen Gedanken widerspricht,  hat sich inzwischen als schädlich erwiesen. Dies gilt insbesondere für viele in Deutschland lebenden Griechen.

e )  Ein weiteres Ziel der Studie besteht darin, einen bescheidenen Beitrag zur Erhöhung der Selbsterkenntnis und zur Schärfung des selbstkritischen Denkens bei bestimmten Bevölkerungsgruppen beider Völker zu leisten.

3. Worauf stütze ich mich ? ( Grundlage meines Wissens)

Die wichtigste Grundlage meines Wissens ist, um mit Aristoteles ( Αριστοτέλης ) zu sprechen, das soziologisch ausgerichtete Beobachtung ( Θέασις ) meiner Mitmenschen.

Seine Methode  besteht aus drei Säulen : a )  Zuerst die objektive Realität ( Natur, Gesellschaft, Staat )  genau beobachten ; b ) Danach  studieren , was andere vor uns darüber bereits geschrieben haben. c ) Anschließend auf der Grundlage der Prinzipien der Logik die entsprechenden Schlussfolgerungen ziehen.  Ohne Übertreibung, bis heute habe ich keinen Griechen gefunden,  dem die aristotelische Methode bekannt wäre.

Es sind ferner gezielt  zahlreiche Gespräche mit Menschen aus unterschiedlichen sozialen Schichten geführt worden. Des weiteren erfolgte jahrzehntelang ein intensives und systematisches Studium der sach- und themenbezogenen Geschichte, der Religion, außerordentlich intensiv der schöngeistigen Literatur sowie hinsichtlich der allgemeinen Aspekte eine  Auswertung  der  entsprechenden Fachliteratur  in Soziologie, Psychologie und vor allem in  Ethnologie.  Weitere eigene praktische Spezialerfahrungen im Sinne der vielseitigen Feldforschung spielen ebenso eine nicht zu unterschätzende  Rolle.

4. Annäherung an die Thematik ( Methodologisches ).

Es sind die folgenden Grundsätze zu beachten :

a ) Objektivität : ohne nationalistische, religiöse oder ideologische Scheuklappen und ohne Trämereien und Hirngespinste vorgehen.

b ) Eine  richtige, d.h. keine durch Subjektivismus und Voluntarismus verzerrte  Widerspiegelung der Realität ( Widerspiegelungstheorie des größten materialistischen Philosophen der Antike Demokritos , Δημόκριτος ) .

c ) Komplexität des Phänomens der Mentalität : Es gilt, die recht unterschiedlichen Seiten dieser Erscheinung  wie z.B. ethnologische, historische, religiöse und weitere Aspekte zu beachten.

d ) Widersprüchlichkeit : Vorzüge und  Nachteile sind in ihrem Zusammenhang zu sehen. Anderfalls bestünde die große Gefahr von subjektivistisch gefärbten Einseitigkeiten, die im Allgemeinen dazu dienen, Selbsttäuschungen zu schaffen.

e ) Relativität : Abgesehen von seltenen Ausnahmen  ( Axiome ), ist die Wahrheit relativ.

f ) Es bedarf außerdem bei der Einschätzung der Ausgewogenheit, denn Übertreibungen sind fehl am Platze. Im Grunde genommen ist die Ausgewogenheit fair, richtig und gerecht.

g ) Zu erwähnen sind des weiteren die Entwicklung und die Veränderung  (  dem Herakleitos zugeschrieben : “Τα πάντα ρεί “; Ηράκλειτος : ” Alles fließt”) von nationalen Charakterzügen. So ist z. B. im Rahmen der EU eine allmähliche Mentalitätsveränderung insbesondere bei den Völkern Süd-Europas zu beobachten. Alte Gewohnheiten und Strukturen brechen zusammen. Auch die Nordeuropäer unterliegen einigen Mentalitätsveränderungen.  Insgesamt kommt es zu gegenseitigen Beeinflussungen, positiven aber leider auch negativen , der Völker.

h ) Besonders bemerkennswert ist die Verallgemeinerung im gnoseologischen Sinne. Ohne sie wäre grundsätzlich die Mentalitätseinschätzung nicht möglich. Die Verallgemeinerung darf jedoch nicht willkürlich sein. Sie muß sich vielmehr auf die wesentlichen, prägnanten Merkmale eines Phänomens stützen. Auf alle Fälle darf sie weder unlogisch, noch ungerecht sein. Es seien  z.B. hier absichtlich einige paradoxe konstruierte Einschätzungen genannt : Die Franzosen haben keine Ahnung von der Mode und sind nicht charmant oder die nordischen Männer, darunter auch die Deutschen, sind Weltmeister in der Galanterie, oder die Griechen sind  die Inkarnation der Zuverlässigkeit und der Disziplin oder die Russen sind  die geborenen Alkohol-Abstinenzler. Spätestens durch diese Beispiele wird evidenter, daß es sich bei Einschätzungen  der Verhaltensweisen der Völker nicht immer um Klischees handelt , wie ziemlich oft verharmlosend und nivellierend behauptet wird.

i ) Zu nennen ist nicht zuletzt der Grundsatz der Differenziertheit. Was ist  mit Griechen und Deutschen gemeint ? Alle, die meisten, die wenigsten, d. h. die Griechen in ihrer Mehrheit oder in der Minderheit ? Sind jene von der Oberschicht, von dem Mittelstand oder etwa von de Unterschicht gemeint ? Hier werden diese Begriffe soziologisch verwendet. Hierbei  geht es eigentlich um den Durchschnittsgriechen und den Durchschnittsdeutschen.   Auf alle Fälle stehen nicht Einzelfälle im Mittelpunkt der Untersuchung.

Ferner ist auch unbedingt zu beachten, welche Stämme bzw. Bevölkerungsgruppen gemeint sind, denn es gibt mitunter große Unterschiede  in Deutschland  z.B. zwischen den Bayern ( direkt , laut , Vgl. hier im Blogg den Artikel  “Βαυαρία, Βαυαροί, Εθνογένεια, Νοοτροπία” ) und den Sachsen ( wendig, diplomatisch ) oder in Griechenland zwischen den Pontischen Griechen ( offen, ehrlich , etwas naiv, Vgl. hier im Blogg die Untersuchung “Πόντιοι…” ) und den Vlachen ( Balkan-Bauernschläue , durchtrieben, doppelbödig ).

Der Beitrag steht in enger Verbindung mit der gehobenen Allgemeinbildung und hat  populärwissenschaftlichen Charakter ( Vgl hier im Blog die Studie “Γενική και εγκυκλοπαιδική μόρφωση, Παιδεία, Παγκοσμιοποίηση ” ).  Er dient zunächst als Grundlage einer nach Möglichkeit breiten Diskussion. Für jeden nützlichen Hinweis bin ich dankbar.

5. Zu der deutschen Mentalität

Es wird in methodischer Hinsicht dialektisch vorgegangen, d.h. die Vorzüge  und  Nachteile  der deutschen Mentalität werden in ihrem dialektischen Wechselverhältnis  untersucht. Es glt auch ,die Frage nach dem Warum zu stellen. Hierbei handelt es sich um eine philosophische Fragestellung. Dies soll getrennt geschehen.

a ) Vorzüge der deutschen Mentalität

Einleitendes : Die Mentalität der Völker ist das Ergebnis einer jahrtausend alten Entwicklung, die von äußeren Bedingungen , wie z.B. Klima, Ernährung, geographischer Lage etc. sowie von deren Widerspiegelung in den Anschauungen , in der Tradition , in der Religion etc. abhängig ist. Am Anfang stehen die materiellen Lebensbedingungen. So erfordern das strenge Klima und die davon abhängigen schwierigen Lebensbedingungen eine effektive soziale Organisation, einen Verantwortlichen ( Führer ), Disziplin und Selbstdisziplin, Fleiß, Ausdauer, Geduld, Zielstrebigkeit, Erfindergeist usw.

Außerdem sind bestimmte  Ereignisse von historischer Tragweite zu berücksichtigen , wie z.B.  die Entstehung des Protestantismus mit seiner   bewundernswerten und  geschichtsgestaltenden Arbeitsethik. Zu erwähnen sind auch die bekannten “Preussischen Tugenden”. Dieses methodische Vorgehen erleichtert es wesentlich, die Vorzüge der deutschen Mentalität schneller zu orten.

Hier spielt das dialektische Wechselverhältnis von Sein und Bewusstsein eine entscheidende Rolle, während die wohl bekannte einseitige Sicht, dass das Sein das Bewusstsein bedingt ,eher vulgär-materialistisch anmutet.

Es handelt sich im Wesentlichen um die folgenden Vorzüge:

Arbeitsliebe, Disziplin, Willensstärke, große Ausdauer, Zuverlässigkeit (“Ein Mann , ein Wort “), hochentwickeltes Organisationstalent, Erfindergeist, Gründlichkeit, Systematik, Methodik, Effektivität, Zielstrebigkeit, Ordnungsliebe, (“Ordnung ist das halbe Leben” ), Pünktlichkeit, Ratio vor Emotio, entwickeltes Rechtsbewusstsein, Gemeinsinn ( Gesellschaftsbewusstsein ) und Staatsbewusstsein.

Aus Sicht der Systemtheorie stellen diese Vorzüge Elemente eines ontologischen ( tatsächlichen ) sowie eines gnoseologischen ( theoretischen ) Systems dar. Dabei sind  sämtliche  Elemente aufs engste miteinander ( jedes mit jedem ) verflochten. Zwischen ihnen bestehen gegenseitige Abhängigkeiten und Beeinflussungen, Hierdurch  entsteht  aus den Eigenschaften der einzelnen Elemente nicht etwa lediglich eine einfache Summierung, sondern vielmehr eine neue Qualität , die sich durch eine hohe Dynamik auszeichnet. Dies ist die solide Basis für die heutige Kraft Deutschlands.

b) Nachteile der deutschen Mentalität

Auch in diesem Falle bedarf es unbedingt der Beachtung jener Faktoren und Umstände, die zu den  Nachteilen geführt haben. Die Vorfahren der heutigen Deutschen lebten jahrtausendlang unter extrem schlechten Bedingungen. Ihnen ging es stets um die nackte Existenz. Man denke an das tragische Schicksal der Teutonen, die sechs Jahre in Folge keine Ernte hatten. Die alten Germanen  hatten  weder Zeit noch die Muse, um sich mit  feinen Umgangsformen und mit schönen Künsten , geschweige denn mit Theorie und Philosophie zu befassen. Dies ist mit geballter Kraft im 18./19. Jh. höchst erfolgreich nachgeholt  worden ( Kant, Hegel ). Sie haben die Kultur in erster Linie von den Römern  und sie wiederum von den alten Griechen übernommen . Die Germanen führten ständig  Kriege gegeneinander sowie gegen kulturell  überlegene Eindringlinge. So stand die Kampfkraft stets im Mittelpunkt und nicht unbedingt die Geisteskraft.

Ihre Ernährung war  ebenso arm und einfach. Dabei spielten und spielen weiterhin das Schweinefleisch und insgesamt die tierischen Fette eine bestimmende  Rolle. Trophologen ( Ernährungswissenschaftler ) haben jedoch schon längst festgestellt, dass der übermäßige  Konsum von Schweinefleisch und von tierischen Fetten seit fast 42 tausend Jahren sehr negative Folgen haben kann , wie z.B. Aggressivität, langsames Denken – darauf haben  schon Hegel und Klopstock indirekt hingewiesen- und Beeinträchtigung der  Manneskraft. Letzteres hat Ende der 60er Jahre zu der  für die nordischen Männer unangenehmen Erscheinung des Sex-Tourismus in Richtung Mittelmeerländer seitens der Frauen geführt.

Es gibt weitere  Umstände,  von denen die deutsche Mentalität negativ beeinflusst worden ist, wie das allseitige Zurückbleiben der Deutschen, verglichen mit anderen europäischen Völkern, wie z.B. den Italienern ( Renaissance), den Franzosen ( bürgerliche Revolution, Menschenrechte, Kultur )  und den Engländern ( Industrie-Revolution, Kapitalismus, Parlamentarismus ).  Speziell gegenüber den kulturell überlegenen Franzosen sind  nicht zu unterschätzende Minderwertigkeitskomplexe entstanden.

Die deutsche Mentalität ist auch von den  Grausamkeiten im 30jährigen  Religionskrieg, der zur Verrohung führte, von de totalen Militarisierung des Lebens in der zweiten Hälfte des 19. Jh. ( Untertan sowie von den mit dem Nationalsozialismus in Verbindung stehenden Barbareien und Bestialitäten, einmaligen in der Menschheitsgeschichte überhaupt,  gegen die europäischen Juden und während des Zweiten Weltkrieges stark negativ beeinflusst worden. Es wird noch viel Zeit  benötigt, bis die Deutschen sich normal wie die anderen Völker verhalten werden. Dieser Prozess wird allerdings dadurch stark beeinträchtigt, dass international  einflussreiche Kräfte die  Vergangenheit  des Deutschen Volkes auf die nationalsozialistische Zeit   sowie auf die negativen Seiten reduzieren und außerdem  die Deutschen unfairerweise unter Druck setzen, um eigennützige ökonomische Ziele zu erreichen .

Folgend sollen die  Nachteile erwähnt werden :

Schulmeisterei gegenüber den anderen Völkern,  Intoleranz,  Xenophobie ( Angst vor  Ausländern ),  gestörtes Verhältnis zu Alten, Schwerbehinderten und den Kindern, nationale Arroganz, Schwerbeweglichkeit,  Neigung zur Aggressivität und zu Gruppen- bzw. Herdenbildung ,  fehlendes Selbstbewusstsein, Duckmäusertum, Humorlosigkeit, Verklemmtheit ( Männer ), immer  noch  Hang zum autoritären Denken,  Überbewertung der formalen Höflichkeit als Kompensation für  fehlende Herzensbildung,  ausgeprägte Neigung zum Masochismus ( Selbstzerfleischung ), Gefühlskälte, Unterschätzung der Sexualität ( nur die Männer)  und der Zärtlichkeit , Grobschlächtigkeit ( Männer ), Borniertheit,  oft Instinktlosigkeit sogar in den internationalen Beziehungen, starke Neigung zu den Extremen (  kein  Maßhalten, was zwei mal zu den bekannten Katastrophen geführt hat ), wenig entwickeltes ästhetisches Empfinden,  fehlende private  Gastfreundschaft , in der Sexualität  Überlegenheit der Frauen gegenüber den Männern mit weitreichenden ethnopsychologischen Konsequenzen.

Aus der  Anwendung der  Systemtheorie auf  diese Nachteile ergibt sich ebenso eine geballte negative Ladung,  die man   nicht unterschätzen sollte, denn sie birgt in sich nicht nur eine hohe Dynamik, sondern auch eine extrem starke Explosivkraft.

6. Zu der griechischen Mentalität

Methodisch-methodologisch wird ähnlich vorgegangen wie bei der Untersuchung der deutschen Mentalität.

Ausgangspunkt hierfür ist das milde mediterrane Klima, das im Allgemeinen angenehme Lebensbedingungen schafft und den Menschen in seiner Ganzheit wesentlich und genetisch zu beeinflussen vermag. Das milde Klima hat in den vergangenen 42 tausend Jahren  ausgeglichene, aufgeschlossene und kommunikative  Menschen  mit einem heiteren Gemüt geschaffen.

All dies hat bereits in der Antike seine Widerspiegelung in der griechischen Mythologie gefunden ( “Olympisches  Gelächter” in der Götterversammlung ).

Die alten Griechen  haben sich ihre Götter nach ihrem menschlichen Bilde geschaffen, d.h. wie sie selbst sind. Im Mittelpunkt der Götterwelt stand die Fröhlichkeit. Was speziell  den Göttervater Zeus anbelangt, bestand seine Hauptbeschäftigung darin , die schönsten Frauen  nicht nur in Hellas zu verführen und zu beglücken, Also der Gott Zeus besaß sozusagen genetisch eine überschäumende Sexualität.

Derartiges findet man nicht in den eher düsteren Mythologien der nordischen Völker, wo die Hauptbeschäftigung des höchsten germanischen Gottes Wodan der ständige Kampf war. Außerdem verfügten die Griechen fast  fünf  hochspezialisierte Göttinnen und Götter für die Erotik und die Sexualität, während die germanischen Stämme nur die armselige Liebesgöttin-eigentlich Fruchtbarkeitsgöttin- Freya kannten, der sie großzügigerweise nur einen einzigen Wochentag , den Freitag, gewidmet haben !

Dazu  hat  auch die vortreffliche Ernährung  entscheidend beigetragen : Oliven und Olivenöl vom “Heiligen Olivenbaum”, Fisch, Gemüse ( u.a. Knoblauch ), Obst, Käse, Hülsenfrüchte, um die wichtigsten zu nennen, Diese vitaminreiche und  vorwiegend aus ungesättigten Fettsäuren bestehende Nahrung hat sowohl ihre Sexualität, als auch ihre außergewöhnliche intellektuelle Mobilität gefördert.

In den letzten Jahren haben Spezialhistoriker, nicht Altphilologen mit ihren traditionell linguistischen Mikrokosmos, nachgewiesen, dass   es bei den alten Griechen eine hochinteressante und in der Weltgeschichte einmalige Besonderheit gab und zwar die Einheit von Eros und Weisheit, von Sexualität und Wissenschaft. Die Wissenschaftler meinen, dass die entspannte Einstellung der Griechen zu der Sexualität zusätzliche Kreativität freigesezt hätte.

Es wäre allerdings verfehlt, zwischen den alten und den neuen Hellenen in  kultureller Hinsicht eine direkte Verbindung herstellen zu wollen, wie dies im offiziellen historischen Selbstverständnis der Neugriechen der Fall ist. Schon während der Eroberung der griechischen Stadtstaaten im  2. Jh. v. Chr. hatten wohl die siegreichen Römer Grund, den  Griechen ihrer Zeit verächtlich als Craeculus  ( Griechenlein ) zu bezeichnen. D.h. die Römer wollten auf die unangenehme Tatsache aufmerksam machen, dass schon  die Griechen ihrer Zeit, also vor zwei tausend Jahren ( ! ) ihren  glänzenden Vorfahren unwürdig waren. Jetzt ist es leider noch schlimmer. Speziell auf dem Gebiet der Wissenschaft sind die wahren Bewahrer und Beförderer des altgriechischen Erbes die Nachkommen der alten nordischen Barbaren und nicht  die ökonomisch stets am Boden liegenden Neugriechen.

Die griechischen Nationalisten ( “Ellinarades”: „Großgriechen“)  nehmen  nicht zur Kenntnis , dass die Römer  mehr al 650 Jahre Eroberer waren. Dennoch  konnten sich die griechische Kultur und die griechische Sprache im Oströmischen Reich  im 7. Jh. letztendlich durchsetzen. Im Unterschied zu der römischen Besatzung  hatte die ca.  450jährige türkische Besatzung die neugriechische Mentalität   nicht unwesentlich   beeinflusst. Es verwundert daher nicht, dass zwei  führende  griechische Wissenschaftler , der Philosoph  Stelios Ramphos und der Historiker Apostolos Vakalopoulos  , unabhängig voneinander, die Ansicht vertreten, dass der Neugrieche sich immer noch auf dem Wege nach Europa befindet oder noch drastischer formuliert,  dass die Neugriechen in ihrer Mehrheit noch keine Europäer sind. Ihre Mentalität  stellt  vielmehr eine Synthese der Balkan – und der orientalischen Mentalität , d.h. der Balkan-Bauernschläue und der orientalischen Bequemlichkeit, dar.

a) Vorzüge der  griechischen Mentalität

Freiheitsliebe, Selbstbewusstsein, Ehrgefühl, Stolz, intellektuelle Mobilität, kreative Phantasie,  Begeisterungsfähigkeit, Kontaktfreudigkeit, Freundlichkeit , Fröhlichkeit , Aufgeschlossenheit,  Toleranz,  ästhetische Orientierung,  hochentwickelter Familiensinn,  Respekt vor den älteren Menschen, Galanterie, entwickelte Sexualität ( Sinnlichkeit, Leidenschaft ).

Die konsequente Anwendung der Systemtheorie könnte dazu führen , daß der Neugrieche eher der klischeehaften Einschätzung seitens  touristischer Philhellenen   mit einer gewaltigen Portion von Idealisierung  entspricht. Eine solche Sicht wäre allerdings extrem weltfremd.

Das ist jedoch die halbe Wahrheit. Selbstverständlich hat die neugriechische Mentalitätsmedaille  eine  andere,  nicht gerade angenehme Seite, vor allem wenn  entscheidende Vorzüge in der Anwendung übertrieben werden. So kann sich z.B. die Freiheitsliebe in  Anarchie umwandeln.

b) Nachteile der griechischen Mentalität

Auch hier bedarf es einleitender Worte. Es ist nicht die Absicht gewesen, das antike  Hellas zu idealisieren, Es daf daran erinnert werden, dass es nicht nur das Streitgespräch ( Διάλογος ), sondern auch ständige Kriege untereinander gab,  bis das kulturell unterlegene aber militärisch sehr starke Sparta  den Stadtstaat Athen, das Zentrum der altgriechischen Kultur und Wissenschaft, zerstört hat. Nicht umsonst ist  bei Platon der  Satz   „Krieg aller gegen alle“ ,  bekannt in der lateinischen Übersetzung “Bellum omnium contra omnes”, geprägt worden. Noch heute herrscht im politischen Leben Griechenlands ständig der  konfrontative Geist vor. Einvernehmliche Problemlösungen  sind in der griechischen Tradition  fast unbekannt.

Man darf außerdem  nicht vergessen, daß die alten Hellenen  die körperliche Arbeit zutiefst verachteten und auch deswegen als erste in der Menschheitsgeschichte auf die Idee gekommen sind, die Sklaverei  massiert als Wirtschaftsfaktor zu erfinden, wobei kriegsgefangene Griechen zu Sklaven gemacht wurden, denen unglaublicherweise der größte Philosoph der Antike Aristoteles  das Menschsein abgesprochen hatte, indem er sie als Ding ( Πράγμα ) bezeichnete.

Somit schufen sie eine neue Gesellschaftsformation, die Sklavenhalterordnung, die zwar zur Explosion der Produktivkräfte führte ( Karl Marx ), die allerdings nicht gerade eine humanistische Errungenschaft war. Im Unterschied von  den Hellenen kannten die anderen hochkultivierten Völker nur die Haussklaverei. Ich bin mir durchaus  dessen bewusst, dass diese historischen Wahrheiten desillusionierend wirken, aber es handelt sich eben um objektive Wahrheiten  und nicht um subjektive Interpretationen oder um nationalistische Phantastereien.

Desweiteren ist zu beachten, dass das griechische Volk weder die Renaissance, noch die Aufklärung, noch die bürgerliche Revolution erlebt hat. Es hat ferner weder das Individuum ( Stelios Ramphos ), noch den Citoyen ( Staatsbürger ) hervorgebracht. Es ist daher nicht verwunderlich, daß die Neugriechen in ihrer Mehrheit weder ein Gesellschafts-, noch ein Staats-, noch ein Rechts,- und was für die Finanzlage besonders schwerwiegend  ist, noch ein Steuerbewußtsein besitzen. Sie  betrachten vielmehr  den eigenen Staat fast als Feind und versuchen,  ihn  mit besonderer Freude zu betrügen, wie dies in der Zeit der Türkenherrschaft üblich war

Diese  antistaatliche  Grundposition  ist  auch nach der Erringung der nationalen Befreiung im 19. Jh. nicht aufgegeben worden. So ist die Steuerhinterziehung   ein sehr lohnender Nationalsport, auch wenn dadurch der Staat zugrunde geht, wie dies gegenwärtig der Fall ist. Hierdurch ist die  eigene spöttische Formulierung  entstanden, “Reiche Bürger,  armer Staat”, was letzten Endes den Staat ruiniert hat und noch dazu   die  Verarmung der Mittelschicht  und anderer Bevölkerungsschichten verursacht hat.

Für die Zwecke der nationalen  Identitätsstiftung und Identitätssicherung ist bereits Mitte des 19. Jh. ein  hochgezüchtetes Nationalbewusstsein entstanden, welches die  absolut notwendige Herausbildung des Staats- und des Rechtsbewusstseins verhindert hat.  Was Letzteres betrifft, so kann unschwer festgestellt werden, dass der Neugrieche  seine Rechte wohl kennt und sie großzügig in seinem egoistischen Interesse interpretiert,  jedoch geflissentlich übersieht, dass zum gedeihlichen Funktionieren eines Gemeinwesens  auch Pflichten gehören. So sind solche  Fragestellungen, wie z.B. das dialektische Wechselverhältnis von Rechten und Pflichten  “Böhmische Dörfer” .

Ausgerechnet in der dreißigjährigen Periode  nach dem Sturz der Militärdiktatur fand ein gewaltiger  allseitiger Umwälzungsprozess statt, der nicht nur viele positiven Entwicklungen  aufzuweisen  hat , sondern auch verheerende Folgen bezüglich der  Grundlagen der griechischen Mentalität hatte. Auf der Basis  von Milliarden-Krediten wurde ein Wohlstand im Sinne des Eudämonismus und eines primitiven Hedonismus geschaffen, der  eine regelrechte Vernichtung der bis zu diesem Zeitpunkt  geltenden ethischen, sozialen,  kulturellen,  ästhetischen und nationalen Werten herbeigeführt hat.

Diese Katastrophe ist möglicherweise verhängnisvoller als die ökonomische. Die meisten Griechen haben gegenwärtig  den Eindruck, ihre Würde , die Wertschätzung und die Anerkennung seitens der anderen Völker verloren zu haben.  Scham breitet sich wegen dieser internationalen Blamage aus. Teilweise ist es zu einer Krise der nationalen Identität mit weitreichenden ethnopsychologischen  Folgen gekommen. Der moralisch-ethische Schaden ist fast irreparabel.

Folgend sollen die Nachteile erwähnt werden :

Als generelle Prämisse sind zwei Hauptprinzipien des griechischen Nationalcharakters zu betrachten : a) das Leben in vollen Zügen geniessen ( „Αρχή της απόλαυσης της ζωής”, wenn nötig auch auf der Grundlage  gewaltiger Schulden, die man ohnehin nie zurückzahlen wird  und b) die geringste Anstrengung (“Αρχή της  ήσσονος προσπάθειας”).

Im Einzelnen : Starke Neigung zur Disziplinlosigkeit, schwach entwickelte Ausdauer, kaum besondere Liebe zur Arbeit, unterentwickelte  Dynamik, schwacher Wille,  kein Gemeinsinn, konfrontativer Geist privat und insbesondere in der Politik, primitive Demonstration des Reichtums, Emotio  vor Ratio  (  übertriebene Emotionalität, privat wie als Nation ), Surrealismus  ( Verwechselung von Wunschträumen mit der harten Realität, Traumtänzer, Tagträumer, fast wie in Lateinamerika,  Macht des Wortes aber Schwäche der Tat,  Hang zum fast paranoiden spekulativen Denken,  krankhafter Hang zu Verdächtigungen und zu Verschwörungstheorien ( fast alle seien gegen Griechenland, deswegen die Finanzkatastrophe etc. ), Neigung zum Voluntarismus und  zur Rechthaberei, stark unterentwickeltes Organisationstalent,  traditionell  extrem starker Hang zur Demagogie und zum Populismus, EE-Meister in Korruption ( speziell der Verwaltungsapparat ist wie ein Augiasstall oder sogar wie die “Magna Cloaca” im alten Rom ), Neigung zum Nationalismus und zum Chauvinismus, Oberflächlichkeit individuell  und besonders in den Staatsangelegenheiten ,  Unzuverlässigkeit (” Ein (griechischer) Mann, ein Wörterbuch” ), Übertreibungssüchtigkeit, Kritikfeindlichkeit ( wer kritisiert ist Feind, wer übermäßig lobt, ist ein echter Freund),  vollständiges Fehlen der Selbstkritik,  unterentwickeltes  Verantwortungsbewusstsein in Gesellschaft und Staat und zugleich für das eigene Versagen andere verantwortlich machen, beängstigendes Fehlen der Fähikeit zu wirtschaften,   Überempfindlichkeit ( privat  und besonders in nationalen Fragen ), vollständiges Fehlen des Bewusstseins von der dialektischen Einheit der Rechte und der Pflichten gegenüber der Gesellschaft und dem Staat, maßlose Selbstüberschätzung, Nepotismus ( Vetternwirtschaft, Familiendynastien eigentlich orientalischen Typs ),  Korrumpierung von Bürgern und Politikern.

Es ist nicht unbedingt meine Absicht gewesen, die in der Tat vorhandenen Nachteile des griechischen Nationalcharakters so massiert zu erwähnen. Ich habe lediglich  nach der demokritischen Widerspiegelungstheorie gehandelt , die darin besteht, die objektive Realität zu widerspiegeln.

Erst die Anwendung der Systemtheorie  auf diese Nachteile ( neue Qualität, Dynamik ) macht  evident, warum Griechenland  zusammengebrochen ist. Denn unter normalen Bedingungen würde man nicht verstehen, warum dieses Land, im Grunde genommen, aus eigener Kraft seine Bevölkerung nicht ernähren kann. Es fehlt mir schwer, das  zu schreiben. Ohne es zu beabsichtigen, ist zum Schluß aus einer nüchternen Analyse eine  Elegie ( Klagelied ) geworden.

Schlußfolgerungen

1. Zwischen der deutschen und der griechischen Mentalität sind kaum Gemeinsamkeiten festzustellen.  Es handelt sich ohne Übertreibung um zwei völlig unterschiedliche Traditionen, Kulturen, ja Welten.

2.  Dies schließt jedoch unter bestimmten Bedingungen eine gegenseitige Beeiflußung nicht aus.  Es gibt vor allem bei der deutschen Jugend Tendenzen , die mediterrane Lebensart zu mögen und vielleicht teilweise zu übernehmen.  Andererseits  haben sich die meisten der in Deutschland lebenden Griechen grundsätzlich an die deutsche Lebensart angepasst. Es gibt allerdings unter den  in Deutschland ca. 350 tausend lebenden Griechen relativ viele, die kulturell  immer noch in griechischen “Ghettos” leben. Sie interessieren sich nicht im geringsten für die deutsche  Kultur, Tradition und Geschichte, geschweige denn für die schöngeistige Literatur, das Theater und die klassische Musik.

3. Die deutsche Mentalität eignet sich vorzüglich für die Beziehungen Mensch-Gesellschaft, Bürger-Staat sowie für die erfolgreiche Schaffung grundlegender Lebensbedingungen  für die  Menschen wie z.B. Aufbau einer gedeihlichen Wirtschaft, eines funktionierenden Verwaltungsapparates und einer blühenden Wissenschaft.

4. Die griechische Mentalität eignet sich in idealem  Maße  für das Genießen des Lebens sozusagen als menschliche Selbstverwirklichung,  für die Erotik, für ausgeglichene zwischenmenschliche Beziehungen  und für das Familienleben im weiteren Sinne des Wortes. Sie ist allerdings für die Schaffung solider Lebensbedingunge im breiten Sinne des Wortes  ungeeignet.

5. Erfahrungsgemäß ist es durchaus möglich z.B. in erster Linie bei den in Deutschland lebenden Griechen , partiell eine Synthese  der Vorzüge  beider Mentalitäten herzustellen. Dies setzt jedoch Toleranz, Offenheit, Selbsterkenntnis, Ehrlichkeit, das entsprechende Wissen der anderen Mentalität sowie Willen und  Bereitschaft voraus. Manch ein Grieche hat diese Synthese  gezielt und systematisch schon längst sehr erfolgreich realisiert.

6. Grundsätzlich sollte es eigentlich möglich sein, daß die Deutschen von den Griechen solche Grundeigenschaften übernehmen, wie z.B. die Ausgeglichenheit Kontaktfreudigkeit, Aufgeschlossenheit, Freundlichkeit,  Galanterie, Zärtlichkeit gegenüber den Frauen,  gebührende Wertschätzung der sexuellen Komponente des Menschseins  und die gesündere griechische Küche, vor allem das Olivenöl und die Oliven.

7. Die Griechen  könnten im eigenen Interesse von den Deutschen  Elemente des Fleisses, der Disziplin, der Ausdauer, der Zuverlässikeit, der Geduld, der Zielstrebigkeit, der Gründlichkeit, der Systematik und der Methodik übernehmen. Von anderen Völkern zu lernen ist wohl keine Schande. Nur die lernbereiten Völker können sich vortrefflich entwickeln, während jene Völker, die ewig  narzistische Nabelschau betreiben, bleiben hoffnungslos zurück .

8. Es ist an der Zeit, daß es endlich zu der absolut  notwendigen Europäisierung  und Modernisierung Griechenlands kommt. Derartiges setzt allerdings den Willen voraus, radikale Strukturreformen konsequent durchzuführen. Es leuchtet wohl ein, daß die in Jahrhunderten entstandene griechische Mentalität nicht über Nacht verändert werden kann. Daher  sollte schon jetzt bei der Bildung und Erziehung  der Schulkinder nach Kriterien der entwickelten europäischen Länder  begonnen werden. Auf alle Fälle bedarf es der gründlichen Auseinandersetzung mit dem mittelalterlichen Menschenbild der griechischen Orthodoxie. Vielleicht könnte sich  in der Zukunft die verfahrene Situation  grundlegend ändern und aus Griechenland ein richtiges europäisches Land wird. Andernfalls könnte  der Spruch des großen Philosophen Hegel auch für diesen Fall gelten : ” Aus einer gebratenen Katze wird keine Hasenpastete”.

Die Zeit (10.1.19)

_________________________________________________________________

Deutsche Arbeitsliebe, systematisch, methodisch

Dem Wesen nach geht es um die Mentalität  der Deutschen

Die Mentalität der Völker ist das Ergebnis einer jahrtausendalten Entwicklung, die von äußeren Bedingungen , wie z.B. Klima, Ernährung, geographischer Lage etc. sowie von deren Widerspiegelung in den Anschauungen , in der Tradition , in der Religion etc. abhängig ist. Am Anfang stehen die materiellen Lebensbedingungen. So erfordern das strenge Klima und die davon abhängigen schwierigen Lebensbedingungen eine effektive soziale Organisation, einen führenden Verantwortlichen , Disziplin und Selbstdisziplin, Organisationstalent, Fleiß, Ausdauer, Geduld, Willensstärke, Zielstrebigkeit, Erfindergeist etc..

Außerdem sind speziell bei den Deutschen bestimmte Ereignisse von historischer Tragweite zu berücksichtigen , wie z.B. die Entstehung des Protestantismus mit seiner bewundernswerten und geschichtsgestaltenden Arbeitsethik. Zu erwähnen sind auch die bekannten “Preussischen Tugenden”. Dieses methodische Vorgehen erleichtert es wesentlich, die Vorzüge der deutschen Mentalität schneller zu orten.

Hierzu wird die  aristotelische  Methode angewandt : Erst beobachten, dann lesen , was über das Beobachtete geschrieben worden ist (z.B. Geschichte, Ethnologie, Religion, Soziologie, Psychologie,  Literatur etc.) und  schließlich auf der Grundlage der Logik Schlussfolgerungen ziehen.  Es sind ferner  zahlreiche Gespräche mit Menschen aus unterschiedlichen sozialen Schichten zu führen.

Dabei sind  die folgenden methodologischen Prinzipien zu  beachten :

a ) Objektivität : ohne nationalistische, religiöse oder ideologische Scheuklappen und ohne Träumereien und Hirngespinste vorgehen.

b ) Richtige, d.h. keine durch Subjektivismus und Voluntarismus verzerrte Widerspiegelung der Realität.

c ) Komplexität : Es gilt, die recht unterschiedlichen Seiten dieser Erscheinung wie z.B. ethnologische, historische, religiöse und weitere Aspekte zu berücksichtigen. .

d ) Widersprüchlichkeit : Vorzüge und Nachteile sind in ihrem Zusammenhang zu sehen. Andernfalls bestünde die große Gefahr von subjektivistisch gefärbten Einseitigkeiten, die im Allgemeinen dazu dienen, Selbsttäuschungen zu schaffen.

e ) Relativität : Abgesehen von seltenen Ausnahmen ( Axiome ), ist die Wahrheit relativ.

f ) Es bedarf außerdem bei der Einschätzung der Ausgewogenheit, denn Übertreibungen sind fehl am Platze.

g ) Zu erwähnen sind des weiteren die Entwicklung und die Veränderung (  Heraklit : ” Alles fließt”) . So ist z. B. im Rahmen der EU eine allmähliche Mentalitätsveränderung insbesondere bei den Völkern Süd-Europas zu beobachten. Alte Gewohnheiten und Strukturen brechen zusammen. Auch die Nordeuropäer unterliegen einigen Mentalitätsveränderungen. Insgesamt kommt es zu gegenseitigen Beeinflussungen, positiven aber leider auch negativen , der Völker. Für die  jüngere Generation der Deutschen gelten z.B. nicht alle „Preußischen Tugenden“

h) Zu nennen ist nicht zuletzt der Grundsatz der Differenziertheit. Was ist eigentlich mit Deutschen gemeint ? Alle, die meisten, die wenigsten ? Sind jene von der Oberschicht, von dem Mittelstand oder etwa von der Unterschicht gemeint ? Hier ist die Rede vom Durchschnittsdeutschen.

i) Ferner ist auch unbedingt zu beachten, welche Stämme bzw. Bevölkerungsgruppen gemeint sind, denn es gibt mitunter große Unterschiede in Deutschland z.B. zwischen den Bayern ( direkt , laut ) und den Sachsen ( wendig, diplomatisch ) oder zwischen den aufgeschlossenen Rheinländern und den eher kühlen Norddeutschen.

Die Arbeitsliebe, ist m. E. unbedingt im Zusammenhang mit ähnlichen Merkmalen der deutschen Mentalität zu sehen wie z.B.  Disziplin, Willensstärke, große Ausdauer, Zuverlässigkeit (“Ein Mann , ein Wort “), hochentwickeltes Organisationstalent, Erfindergeist, Gründlichkeit, Systematik, Methodik, Effektivität, Zielstrebigkeit, Ordnungsliebe, (“Ordnung ist das halbe Leben” ), Pünktlichkeit, entwickeltes Rechtsbewusstsein, Gemeinsinn ( Gesellschaftsbewusstsein ) und  Staatsbewusstsein.

Natürlich gib es auch einige negative Merkmale, aber sie gehören zu einem anderen Thema. Die Zeit ( 8.12.18)

__________________________________________________________

Langsame Deutsche

Ich konnte in den 61 vergangenen Jahren in
Deutschland zig mal feststellen, dass die Deutschen unglaublich langsam sind.
Hierauf haben mit Nachdruck der berühmte Philosoph Hegel sowie sehr ausführlich
der Dichter Klopstock in seinem Gedicht
„An die Neufranken“ hingewiesen. Gleiches kommt zum Ausdruck auch in der
Gestalt des „Deutschen Michel“ mit der Schlafmütze. Ist es nicht an der Zeit,
dass die Regierung endlich die Schlafmütze abnimmt und energisch und konsequent
zur Tat schreitet oder sollte man sie eher mit der Mistgabel kitzeln, damit sie endlich aufwacht ?  FAZ Facebook (16.5.15),  LVZ Facebook (27.6.19) , Münchner Merkur (11.7.19)

_______________________________________________________________

Seit wann haben die Deutschen eine Schrift und ein Alphabet ? wer hat die Renaissance realisiert, wo ist die Aufklärung entstanden? Wer hat die Industrierevolution zustande gebracht ? Wer hat den Parlamentarismus erfunden? wer hat ie bürgerliche Revolution durchgeführt ? Wer hat den bürgerlichen Staat als erster in der Welt aufgebaut ? seit wann hat Deutschland eine eigene Nationalliteratur ? Es lohnt sich wohl die Germanen/Deutschen mit anderen Völkern (Griechen, Römer, Italiener, Engländer, Franzosen ) zu vergleichen. Natürlich gibt ers für dieses langsame Tempo viele Gründe. Münnchner Merkur (12.7.19)

 

 

 

 

 

 

Tsipras und die Probleme Griechenlands

Tsipras und die Probleme Griechenlands

Tsipras ist der typische Fall eines Kleinbürgers in pseudorevolutionärem Gewand und eines linken Populisten . Er begann als selbsternannter linker Kämpfer  gegen das internationale Kapital, gegen den  „ausbeuterischen“  Internationalen Währungsfond gegen  Troika ( EE, Europäische Bank und Internationaler Währungsfond) sowie in persönlicher Hinsicht gegen Merkel und Schäuble. Den total verschuldeten Griechen schien er  wie ein Messias, der mit Überschallgeschwindigkeit sämtliche Probleme des Landes  lösen  und vor allem die „knechtenden „ Verträge mit der Troika „zerreißen“  würde . Er hat den Griechen das Blaue vom Himmel versprochen und  so konnte seine winzige Partei  (ca. 5%) über Nacht atemberaubende Höhen ( ca. 37%)  erreichten. Als radikaler Linker  betrachtet er nach wie vor den staatlichen Sektor der Wirtschaft als Allheilmittel, blockiert echte  Privatisierungen und nur unter Druck der Gläubiger ist  er bereit,  einige wenige Reformen durchzuführen. Das Land braucht jedoch unbedingt  strukturelle Reformen, d.h. Reformen in der Wirtschaft, in der rückständigen, korrupten  und aufgeblähten  Verwaltung , in der  Volksbildung –und im Hochschulwesen.  Die wenigen Reformschritte reichen  nicht aus.  Auch deswegen  haben  über 400 000 Hochschulabsolventen und Ärzte das Land verlassen  und die astronomischen Schulden von ca. 400 Mrd. Euro sind auch nicht weniger geworden. Das sind die bitteren Wahrheiten.

Er wurde im wahrsten Sinne des Wortes gezwungen mehrere chamäleonische Metamorphosen durchzumachen.

Dennoch hat er es nicht   gepackt, weil eher aus ideologischen Gründen  der Wirtschaft nicht die gebührende Aufmerksamkeit geschenkt wurde und wird. . Er hat die Binsenwahrheit  erneut bestätigt,  dass linke Politik  und Wirtschaft eine große contradictio in adjekto (Widerspruch in sich ) darstellen.

Zugleich sei auch auf die konservative Partei hinzuweisen, die  nicht unbedingt eine erfolgreiche Wirtschaftspolitik verfolgt hat, aber  sie ist das kleinere Übel.

Es ist eher insgesamt anzunehmen, dass die tieferen Ursachen der  Probleme Griechenlands   in der Geschichte und in einer bestimmten Mentalität wurzeln, aber das ist ein anderes, eher unangenehmes Thema. Die Zeit (10.1.19) , Frankfurter Allgemeine Zeitung  Facebook (10.1.19)

 

.

Konfuzianisches Menschen- und Gesellschaftsbild

Konfuzianisches Menschen –  und  Gesellschaftsbildbild, Hauptmerkmale

Zunächst eine Binsenwahrheit: Will der Angehörige eines anderen Kulturkreises den Kulturkreis des Westens verstehen, so muss er sich zunächst mit dem westlichen Gesellschafts- und Menschenbild befassen, sonst besteht die Gefahr, aus lauter Bäumen nicht den Wald zu sehen. Gerade dies geschieht in den meisten Artikeln und Kommentaren in der Presse.

Zum besseren Verständnis der chinesischen Innenpolitik ist es unbedingt empfehlenswert, auf das konfuzianische Gesellschafts- und Menschenbild kurz einzugehen, das immerhin seit 2500 Jahren gilt und heute die weltanschauliche Grundlage des Konfuzianischen Kulturkreises darstellt, zu dem auch andere asiatische Länder wie z.B. Japan. Korea, Vietnam etc. gehören. Speziell in China liegt eine Synthese von konfuzianischer Tradition und Hochtechnologien vor, etwa ähnlich wie früher in Europa zwischen dem Protestantismus/Calvinismus und der industriellen Revolution.

Die Hauptmerkmale des Konfuzianismus sind die folgenden:

a) Autoritäres und totalitäres System, früher mit dem Kaiser, heute mit dem Politibüro der KP an der Spitze. Die Demokratie gehört nicht zu der konfuzianischen Tradition (Ausnahmen: Taiwan, Südkorea, Japan ,, von den USA übernommen).
b) Hierarchien vorwiegend patriarchalisch ausgerichtet: Respekt gegenüber dem Vater und dem älteren Bruder, alle gegenüber dem Fürsten (jetzt Parteisekretär) , alle gegenüber dem Kaiser ( jetzt Politbüro, „rote Kaiser“).

c) Absolute Priorität der Familie und der Gesellschaft gegenüber dem Einzelnen. Das Individuum im Sinne des Kulturkreises des Westens existiert nicht.
d) Absolute Priorität des Staates gegenüber dem Untertan. Der Citoyen (Bürger) ist nicht vorhanden.
e) Infolgedessen gibt es keine Demokratie und speziell keine subjektiven und einklagbaren Menschenrechte. Die Rechte der Untertanen haben objektiven Charakter und werden von dem Staat gegeben und je nach Belieben wieder rückgängig gemacht. Hierin liegen die meisten innenpolitischen Probleme Chinas.

Jede Berufung auf individuelle Menschenrechte wird als Provokation qualifiziert und mitunter werden die betreffenden Personen als Agenten des Westens diffamiert und bekanntlich hart bestraft. Besonders große Probleme zwischen dem autoritären Staat und den Intellektuellen gehören eigentlich zu der chinesischen Tradition. Vor etwa 2300 Jahren sind z.B. sind unter dem berüchtigten Innenminister Han Fei 600 Philosophen lebendig begraben worden, weil sie angeblich „Unruhe unter dem Himmel stifteten“ !
f) Hohe Arbeitsethik (in Europa protestantische), Leistungsprinzip (in Europa kalvinistisches) und Konkurrenzdenken sind Feste Bestandteile des Konfuzianischen Gesellschafts- und Menschenbildes.

g) Wettbewerbsgedanke: Sei der Beste, als Li-Norm .

Hieraus kann man ableiten, dass soziale Massenbewegungen durchaus zu der chinesischen Tradition gehören und angesichts sich anbahnender politischer und sozialer Spannungen in der Perspektive es zu größeren Unruhen, sogar zu revolutionären Bewegungen kommen könnte.

Süddeutsche Zeitung (5.7.14.,29.5.20), Die Welt  (19.12.18), Neue Zürcher Zeitung 29.12.18, 5.2.19, 14.3.19 , 29.5.20, 23.2.21), Die Zeit (4.1.19, 30.4.19, 11.5.20), Wiener Zeitung (7.1.19, 29.5.20), Die Zeit  (9.1.1), Focus  (11.2.19,15.5.19),  FAZ (13.2.21)

-Panos Terz, Menschenbilder und Rechtsvorstellungen in den alten Hochkulturen, ISBN: 978-620-0-27129-7, 2019.

-Panos Terz, Völkerrecht und Internationale Βeziehungen, ISBN: 978-620-0-44645-9, 2020.

-Παναγιώτης Δημητρίου Τερζόπουλος (Panos Terz), Eγκυκλοπαιδική και Γενική Μόρφωση, Δεύτερος Τόμος, Θρησκεία, Ιστορία, Εθνολογία, Πολιτισμός, Γλωσσολογία, ISBN: 978-620-0-61339-4,  2020.

——————————————————————————————————————–

Es herrschte ein ausgesprochener Cinozentrismus und zwar in dem Sinne, dass China der Mittelpunkt de Welt sei. Als der Gesandte der englische Krone Ende des 18. Jh. in Peking weilte und vom chinesischen Kaiser empfangen wurde und ihm Geschenke im Namen des englischen Königs überreichen wollte, brachte der chinesische Kaiser seine Genugtuung zum Ausdruck für die Vasallengeschenke (!). Als jedoch der englische Gesandte vorschlug, Handelsbeziehungen aufzunehmen und dem Kaiser einige englische mechanische Erfindungen zeigte, sagte der Kaiser sinngemäß, wir haben alles , deswegen brauchen wir ihre lächerlichen Sachen nicht.
Das war die Zeit, als die Chinesen OFFIZIELL von den westlichen Barbaren sprachen.
Übrigens, das toponym Viet Nam ist von den kulturell höher stehenden Chinesen geprägt worden und bedeutet Das Land im Süden. Die Zeit (3.1.19)

 

China , Seestreitigkeiten

China in der Nationalismusfalle

Um seinen Anspruch auf das Südchinesische Meer zu bekräftigen, hat Chinas Regierung ein nationalistisches Geschichtsbild aufgebaut. Das könnte gefährlich werden.Ein Gastbeitrag von Sascha Zhivkov , DieZeit (2.1.19)

————————————————————————————————–

 Einige notwendige Bemerkungen aus der Sicht  des Seevölkerrechts (Internationales Seerecht) oder im UNO-Original United Nations Convention on the Law of the Sea von 1982

1.Der Autor hat sich leider mit diesem extrem komplizierten Thema übernommen. Ohne Kenntnisse der gewaltigen Seerechts-Konvention mit ihren über 300 Artikeln  und den zahlreichen Anlagen ist es nicht möglich, sich zurecht zu finden. Des weiteren bedarf es Kenntnisse des Völkerrechts, sonst besteht die große Gefahr, das Internationale Schiedsgericht (ad hoc Gerichtsbarkeit) in Den Haag  mit dem Internationalen Seegerichtshof in Hamburg sowie mit dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag (unverzeihlicher Fehler) zu verwechseln.

2. Mitte der 80er Jahre habe ich die wissenschaftliche Betreuung der ausgezeichneten  Diplomarbeit eines vietnamesischen Beststudenten  zum Streit zwischen China und Vietnam über die  Paracel-Inseln. Er konnte an Hand der Seerechts-Konvention exakt nachweisen , dass sie zu Vietnam gehören. Damals konnte ich mir nicht vorstellen, dass  China das gesamte „Chinesische Meer“ für sich beansprucht, ohne auf da Völkerrecht und speziell auf die Seerechts-Konvention  und schließlich auf legitime Rechte anderer Staaten Rücksicht zu nehmen. Sie haben auch Rechte  wie vor allem auf  die Ausschließliche Wirtschaftszone   und den Festlandsockel.

3. Es ist besonders verwerflich und beunruhigend,  dass China sich der internationalen Gerichtsbarkeit nicht unterwirft und danach strebt, mit den anderen interessierten Staaten auf bilateraler Ebene das vorhandene schwierige  Problem der  erwünschten Regelung  der „9 Strich Linie“ zu zuführen : Das  gesamte „Chinesische Meer“ würde zu China gehören.

4. Es ist international gang und gebe, dass strittige Seerechtsfragen  nach erfolgter Übereinstimmung der Streitparteien von  dem Internationalen Seegerichtshof oder von einem internationalen Schiedsgericht entschieden werden können.

5. Das  aggressive chinesische Vorgehen hat dazu geführt, dass die vietnamesische Kriegsmarine  und  Teile der amerikanischen Pazifik-Flotte gemeinsame Manöver im „chinesischen Meer“ durchgeführt haben. Wer hätte das gedacht. Die Zeit (3.1.19)

Ergänzung :

Das Völkerrecht stützt sich auf sieben grundlegende Prinzipien (UNO-Chata), die jus cogens-Charakter besitzen, d.h. sie sind zwingend verbindlich für alle Staaten. Zu diesen Prinzipien gehört auch die friedliche Streitbeilegung (At. 2. Abs.3 der Charta) : “Alle Mitglieder legen ihre internationalen Streitigkeiten durch friedliche Mittel so bei, daß der Weltfriede, die internationale Sicherheit und die Gerechtigkeit nicht gefährdet werden”.

In der Prinzipien- Deklaration der UNO von 1970 wird auch diese Bestimmung authentisch (verbindlich)  interpretiert : “… Die Staaten sollen folglich nach einer rechtzeitigen  und gerechten Lösung ihrer internationalen Streitigkeiten  durch Verhandlungen, Untersuchung, Vermittlung, Vergleich, Schiedsspruch, gerichtliche Regelung, Inanspruchnahme regionaler Organe oder Abmachungen  oder durch andere friedliche Mittel eigener Wahl suchen. … Die an einem internationalen Streit beteiligten Staaten sowie die anderen Staaten sollen von jedweder Handlung absehen, die geeignet wäre, die Lage zu verschärfen , so dass die Aufrechterhaltung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit gefährdet wird und haben in Übereinstimmung mit den Zielen  und Prinzipien der Vereinten Nationen zu verfahren”.

Es sei darauf hingewiesen, dass es hierbei um verbindliches internationales Recht handelt, welches zugleich Ausdruck der Zivilisation ist.

Für die Unterzeichner-Staaten  der Seerechtskonvention von 1982 gilt das im Teil XV (Art. 279 ff.) verankerte spezifizierte Prinzip der friedlichen Streitbeilegung . Es werden u.a. der Internationale Seegerichtshof sowie ein internationales Schiedsgericht hervorgehoben.

Sollte China weiterhin nicht bereit sein , das vorhandene Problem friedlich zu lösen und außerdem Militärmaßnahmen zur Einschüchterung den kleineren Nachbarnstaaten einleiten, so müsste sich das höchste Organ der UNO, der Sicherheitsrat damit befassen, und allgemein sollten die Alarmglocken schlagen.

Für die Unterzeichner-Staaten der Seerechtskonvention von 1982 gilt das im Teil XV (Art. 279 ff.) verankerte spezifizierte Prinzip der friedlichen Streitbeilegung . Es werden u.a. der Internationale Seegerichtshof sowie ein internationales Schiedsgericht hervorgehoben.
Sollte China weiterhin nicht bereit sein , das vorhandene Problem friedlich zu lösen und außerdem Militärmaßnahmen zur Einschüchterung den kleineren Nachbarnstaaten einleiten, so müsste sich das höchste Organ der UNO, der Sicherheitsrat damit befassen, und allgemein sollten die Alarmglocken schlagen.Die Zeit (4.1.19), Münchner Merkur (15.5.19)

China, Zwei Staaten ? Angliederung Taiwans?

Ein oder zwei Chinesische Staaten ? Angliederung ?

Nach der Beendigung des Bürgerkrieges mit dem Sieg die Kommunisten und der flucht der Kuomitang unter der Führung von Chiang Kai-shek, sind zwar de facto zwei chinesische Staaten entstanden, jedoch der Westen hat das kleinere China, die Republik China als Kontinuum Chinas derart betrachtet, dass Taiwan Ständiges Mitglied des wichtigsten UNO-Organs, des Sicherheitsrates wurde und  bis  1971 blieb. Danach ist die  Normalität durch die Übergabe des Ständigen Sitzes an die Volksrepublik China hergestellt worden. Am Anfang unterhielten die westlichen Staaten diplomatische Beziehungen zur Republik China und die damaligen sozialistischen Staaten haben die Volksrepublik China anerkannt.

Aus der Sicht des Völkerrechts gib es zwei chinesische Staaten als Rechtsnachfolger des früheren chinesischen Staates allerdings jeder von ihnen meint, international China zu vertreten. Das Problem wird dadurch komplizierter, dass die Volksrepublik China  die Republik China als Territorium ganz Chinas betrachtet und ihren  Anschluss anstrebt.

Die Republik China mag technologisch sehr entwickelt sein, einen höheren Lebensstandard besitzen und außerdem  sich für das parlamentarische System entschieden haben, aber  verglichen mit der Volksrepublik China ist sie ökonomisch und von allem militärisch ein Zwerg  und verdankt ihre Existenz ausschließlich den USA.

Die Anwendung  militärischer Gewalt gegenüber Taiwan  würde automatisch  die Schutzmacht USA auf den Plan rufen. Es ist nicht anzunehmen, dass die Volksrepublik auf militärische Abenteuer mit ungewissem Ausgang erpicht ist. Eher wird der Fall eintreffen, dass in der Zukunft  unter günstigeren Bedingungen  (z.B. China als die zweite Supermacht) es unweigerlich zu einer friedlichen Angliederung kommen wird. Wie dem auch sein, die Zeit arbeitet für die Volksrepublik China.

Die Zeit, Münchner Merkur, Tagesspiegel (2.1.19), Süddeutsche Zeitung  Facebook (2.1.19)

Syrien, Türkische Militärintervention , Eine Einschätzung aus Sicht des Völkerrechts

Die türkische Militärintervention in Syrien, Eine Einschätzung aus Sicht des Völkerrechts

Prämissen : a) Syrien ist nach wie vor ein Staat im Sinne des Völkerrechts, d.h. ein Träger von völkerrechtlichen Rechten und Pflichten. Generell hebt der Bürgerkrieg in keinem Staat dessen Völkerrechtssubjektivität auf.

b) Es ist Völkergewohnheitsrecht, dass im Falle eines Bürgerkrieges andere Staaten sich in seine inneren Angelegenheiten nicht einmischen dürfen.

c) Basis der Einschätzung müssen die in Frage kommenden völkerrechtlichen Dokumente sein. In dem konkreten Falle der türkischen Invasion in Syrien sind die folgenden Dokumente zu beachten : Die UNO-Charta als die wichtigste Grundlage des Völkerrechts, die UNO Prinzipien- Deklaration von 1970 (folgend Prinzipien-Deklaration) als authentische Interpretation der Charta und schließlich die UNO Aggressions-Definition von 1974 (folgend Aggressionsdefinition). Die letztgenannten Dokumente spielen bedauerlicherweise im „Bundestagsgutachten“ keine Rolle, weil sie offensichtlich den Verfassern nicht bekannt sind. Ich schließe daraus, dass sie keine Völkerrechtsspezialisten sind.

Zu den Einzelaspekten der türkischen Invasion.

1. Es werden durch die türkische militärische Intervention und die occupatio bellica (kriegerische Besetzung ) die folgenden grundlegenden Prinzipien der UNO Charta und zugleich des Völkerrechts schwerwiegend verletzt :

a) Das Gewaltandrohungs- und Gewaltanwendungsprinzip (Artikel 2, Abs. 2 ) :““Alle Mitglieder enthalten sich in ihren internationalen Beziehungen der Gewaltandrohung oder Gewaltanwendung, die gegen die territoriale Unverletzlichkeit oder politische Unabhängigkeit irgendeines Staates gerichtet oder in irgendeiner Weise mit den Zielen der Vereinten Nationen unvereinbar ist“.
Die Prinzipien-Deklaration interpretiert authentisch diese Bestimmung wie folgt (u.a.) : „Ein Aggressionskrieg stellt ein Verbrechen gegen den Frieden dar…“Ferner : „Das Territorium eines Staates darf nicht Objekt militärischer Besetzung als Ergebnis der Gewaltanwendung werden …“.

Es hat sich international als erforderlich erwiesen, den Begriff Aggression in einem besonderen Dokument genau zu definieren (Aggressions-Definition), Artikel 1 : „Aggression ist bewaffnete Gewalt, die ein Staat gegen die Souveränität , territoriale Integrität oder politische Unabhängigkeit eines anderen Staates anwendet :::“. Artikel 3 a) „der Überfall auf oder der Angriff gegen das Territorium eines Staates durch die Streitkräfte eines anderen Staates oder jede militärische Besetzung , wenn auch zeitweilig, als Ergebnis solch eines Überfalls oder Angriffs … „ . Ferner c) „Bombardierung des Territoriums eines anderen Staates durch die Streitkräfte eines Staates durch die Streitkräfte eines Staates oder der Einsatz jeglicher Waffen durch einen Staat gegen das Territorium eines anderen Staates „.

Sowohl der Artikel 2 Abs. 2 der Charta, als auch die Aggressionsdefinition erwähnen noch einen Tatbestand der Aggression : Charta : „Jeder Staat hat die Pflicht, sich der Bildung oder Unterstützung der Bildung von irregulären Streitkräften oder bewaffneten Banden , einschließlich Söldnerbanden, zu enthalten, deren Ziel es ist, in das Territorium eines anderen Staates einzufallen „. Aus der Aggressionsdefinition : „ Buchst. g) die Entsendung durch einen Staat oder im Namen eines Staates von bewaffneten Banden , Gruppen, Irregulären oder Söldnern , die bewaffnete Gewalt gegen einen anderen Staat von solcher Schwere anwenden, die den oben genannten Handlungen gleichkommt, oder die maßgebliche Verwicklung dieses Staates darin“.
Kann die Türkei überzeugend mit Tatsachen und nicht mit Vermutungen oder Behauptungen nachweisen, dass vom syrischen Territorium aus syrische Bürger kurdischer Abstammung z.B. die YPG) mit Duldung oder sogar mit Unterstützung der syrischen Staates in das türkische Staatsgebiet einfallen mit dem Ziel Terroranschläge gegen die Türkei zu verüben, dann läge tatsächlich der Tatbestand der Aggression vor, der die Türkei berechtigen würde, sich auf den Artikel 51 der UNO-Charta berufend , die entsprechende Verteidigungsmaßnahmen und darüber hinaus einzuleiten natürlich nach der vorgeschriebenen Benachrichtigung des UNO-Sicherheitsrates.

Nach der offiziellen türkischen Behauptung sei die kurdische Organisation YPG in Nordsyrien ein Ableger der PKK und demnach sei sie genauso wie die PKK eine Terrororganisation, würde die Türkei berechtigen, in Ausübung eines eigentlich hypothetischen Selbstverteidigungsrechts, in Syrien einzumarschieren und das Territorium zu okkupieren. Diese willkürliche Denkkonstruktion überzeugt international keinen normal denkenden Menschen. Nach wissenschaftlichen Kriterien ist sie nicht akzeptabel. . Das Unvorstellbare besteht nach meiner Meinung darin, dass den Beratern der türkischen Regierung die Prinzipien-Deklaration sowie insbesondere die Aggressionsdefinition völlig unbekannt sind, sonst hätte die türkische Regierung eine qualitative und überzeugende völkerrechtliche Argumentation heraus gearbeitet.

Der Artikel 51 hat den folgenden Wortlaut : „Die Bestimmungen der vorliegenden Charta beeinträchtigen in keiner Weise das unveräußerliche Recht auf individuelle oder kollektive Selbstverteidigung im Falle eines bewaffneten Angriffs gegen ein Mitglied der Vereinten Nationen , bis der Sicherheitsrat die zur Aufrechterhaltung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit erforderlichen Maßnahmen ergriffen hat“.

Nach der vorherrschenden Auffassung innerhalb der internationalen Völkerrechtswissenschaft erfasst der „bewaffnete Angriff“ das Überschreiten der Staatsgrenzen seitens bewaffneter Formationen, den Beschuss des Territoriums von Flugzeugen aus, der Abschuss von Raketen und unter Umständen auch den besonderen Tatbestand in der Aggressionsdefinition (Buchst. g)
Gerade hier sollten jedoch die betroffenen Staaten den Proportionalitätsgrundsatz ( Verhältnismäßigkeit) beachten. D. h. dass die Reaktivmaßnahmen nicht uneingeschränkt sind.

Es wird des weiteren das Prinzip des Einmischungsverbots in die eigenen Angelegenheiten ( „ihrem Wesen nach (gehören) sie zur inneren Zuständigkeit eines jeden Staates“ (Art. 2, Ziff. 7) genannt. Die Prinzipien-Deklaration konkretisiert dieses Prinzip : „Kein Staat und keine Staatengruppe hat das Recht, sich aus irgendeinem Grunde direkt oder indirekt in die inneren oder äußeren Angelegenheiten eines anderen Staates einzumischen. Folglich sind die bewaffnete Intervention und alle anderen Formen von Einmischung oder Drohversuchen gegen die Völkerrechtssubjektivität eines Staates oder gegen dessen politische, wirtschaftliche und kulturelle Bestandteile völkerrechtswidrig“.
Ferner „darf kein Staat subversive, terroristische oder bewaffnete Aktivitäten organisieren , unterstützen , schüren, finanzieren, anreizen oder dulden, die dazu bestimmt sind, gewaltsam das Regime eines anderen Staates zu ändern sowie in die inneren Kämpfe eines anderen Staates einzugreifen“.

Beispiele : amerikanische Militärintervention in den Irak und Sturz von Saddam Hussein, massive Bombardierung Libyens und Sturz von Gaddafi, Einmischung des Westens in Syrien, Annexion der Krim durch Russland, Einmischung Russlands in die inneren Angelegenheiten der Ukraine und nicht zuletzt Militärintervention der Türkei in Syrien, ständige Einmischungen des Westens in die inneren Angelegenheiten Chinas etc.

Es wird außerdem  das Prinzip der souveränen Gleichheit der Staaten  : Artikel 2. Abs. 1 : „Die Organisation beruht auf dem  Prinzip der souveränen Gleichheit der Staaten“ verletzt . Dieses Prinzip wird von der Prinzipien-Deklaration wie folgt authentisch interpretiert (u.a.) c) Jeder Staat hat die Pflicht, die Völkerrechtssubjektivität der anderen Staaten zu achten, d) Die territoriale Integrität und die politische Unabhängigkeit des Staates sind unverletzlich .

Die Zeit (27.12.18), Spiegel, Tagesspiegel und Frankfurter Allgemeine Zeitung Facebook (28.12.18), Münchner Merkur (29.12.18) , Die Welt Facebook (12.1.19)

—————————————————————————————————

Teilnehmer an einem Friedensprozess in Syrien, Eine realistische Sicht

Prämisse : Der Versuch, die syrische Regierung zu stürzen, ist misslungen, d.h. Fortsetzung der alten und jetzigen Herrschaft , die im Orient als etwas Normales anzusehen ist. Für das Elend und die zahlreichen Toten in Syrien gibt es mehrere Schuldige.
Teilnehmer am Friedensprozess :
-a) syrische Regierung , Russland, die Türkei, Iran.
-b) : syrische Regierung, Russland, Türkei, Iran, Frankreich, Saudi-Arabien.

Warum darf und muss die Türkei unbedingt an der Konferenz teilnehmen und aktiv mitwirken ? Weil die Türkei im Rahmen einer bisher nicht gekannten humanitären Aktion Millionen von syrischen Flüchtlingen aufgenommen hat. In ethischer Hinsicht verdient die Türkei daher die Dankbarkeit der gesamten Staatengemeinschaft.
Die Türkei hat jedoch kein Recht, militärisch zu intervenieren und Staatsbürger eines anderen nach Völkerrecht souveränen Staates „auszurotten“. Die Zeit (8.1.19)

Die Welt ( 12.1.19)

 

Kurden, Die Endlose Tragödie

Die endlose Tragödie der Kurden

Ich bin davon überzeugt, dass es aus gegebenem Anlass  zweckmäßig und notwendig ist, eine systematische Analyse des Kurdenproblems vorzunehmen. Teilanalysen bleiben nur ein Torso.

Der Vertrag von Lausanne von 1923 erwähnt vier Staaten, in denen  Kurden leben :

a)Die Türkei mit 18-20 % der Gesamtbevölkerung), wobei sie nicht als ethnische Minderheit anerkannt wurden. Dies war der Hauptgrund, dass die Kurden sechs Mal sich gegen die Türkei erhoben, jedoch alle Aufstände sind im Blute erstickt worden. Noch bis vor einigen Jahren war die kurdische Sprache , die zu der indoeuropäischen Sprachfamilie ,und genauer  zum Zweig der iranischen Sprachen  gehört, verboten. Die Kurden wurden offiziell als Bergtürken bezeichnet. Im Jahre 1984 begann  erneut ein Aufstand, während dessen der Ausnahmezustand von der türkischen Regierung verhängt wurde. Der Aufstand wurde mit der Verhaftung des PKK-Führers Özalan 1999 inoffiziell  und 2013 offiziell beendet. Während des Aufstandes wurden 35 -40 tausend Menschen getötet. Im Rahmen der Bestrebungen der Türkei, in die Europäische Union aufgenommen zu werden, hat sie den Kurden einige Autonomierechte  gewähren müssen. Seit einiger Zeit jedoch hat die EU die  PKK  als eine terroristische Organisation qualifiziert.

b) In dem Irak machen die Kurden ca. 16-20 % der Gesamtbevölkerung aus. Es entspricht der historischen Wahrheit, dass der Irak unter Saddam Hussein nicht nur allgemein Kriegsverbrechen, sonder darüber hinaus einen regelrechten Völkermord begangen hat, den die Kurden niemals vergessen werden.

Nur in einer kleinen Zeitspanne von 1970 bis 1972 wurde den Kurden eine eingeschränkte Autonomie und Beteiligung an der Regierung gewährt. Im Jahre 1991 wurde auf Grund einer Resolution der UNO eine Schutzzone geschaffen, und 2003 haben sich die Kurden am Kampf gegen das Regime des  irakischen Diktators aktiv  beteiligt. Gegenwärtig besitzt die kurdische Bevölkerung im Norden des Irak Autonomie jedoch keinen eigenen Staat im Sinne des Staatsrechts und des Völkerrechts. Das Tragische der irakischen Kurden besteht auch darin, dass sich seit Jahrzehnten die beiden mittelalterlich anmutenden Dynastien der Barzani und der Talabani bekämpfen.

c) Der Anteil der Kurden an der Gesamtbevölkerung Syriens beträgt  ca. 10 % . Bis 1971 wurden die Kurden von dem Regime des Hafez Assad   weder unterdrückt, noch erhielten sie irgendwelche Autonomierechte. Allerdings unter dem Regime des Bassar Assad wurden die Kurden wieder Objekt der Unterdrückung. Im  Rahmen des Aufstandes der sunnitischen Mehrheit  gegen das Regime der alevitischen Minderheit (ca.18%)  ist es den Kurden gelungen , eine de facto -Autonomie zu erlangen. Dabei haben sie tapfer  und erfolgreich gegen den Islamischen Staat  gekämpft.  Sie wurden  lange von den amerikanischen Truppen unterstütz, die leider demnächst abgezogen werden. Hierdurch verraten die USA in dem chaotischen Syrien den militärisch wichtigsten Verbündeten, worauf die Türkei lange gewartet hat, um gegen die Kurden  massiv vorzugehen und damit wird das Völkerrecht gröblichst verletzt. Die Kurden werden diesen großen Verrat der USA niemals vergessen.                                                                                                                                          d) In Iran machen die Kurden 15-20 % der polyethnischen ( Perser, Araber, Aserbaidschaner) Bevölkerung aus . Das theokratische System des Chomeini war nicht gewillt, den Kuren  Rechte einer ethnischen Minderheit mit der Begründung zu gewähren, das in Iran Muslime leben, zwischen denen es nicht gestattet ist, Unterscheidungen vorzunehmen. Im Jahre 2005 fand der letzte Aufstand der Kurden in diesem Lande statt.

Lösung des Kurdenproblems

Die ideale Lösung des Kurdenproblems wäre die Schaffung eines einheitlichen Kurdenstaates, wie er von der Liga der Nationen vorgeschlagen wurde.  Allerdings dies setzt das Vorhandensein eines ebenso einheitlichen Nationalbewusstseins voraus. Aus meiner langen Erfahrung mit kurdischen Studierenden aus verschiedenen Ländern habe ich den Eindruck gewonnen, dass es kein einheitliches kurdisches Nationalbewusstsein gib. Es sei ferner darauf verwiesen, dass ohne Ausnahme alle Staaten und in erster Linie jene mit den Kurden als ethnische Minderheit , gegen die Schaffung eines einheitlichen und unabhängigen Kurdenstaates mit ca. 35 Millionen Einwohnern sind, der das Gleichgewicht in der neuralgischen Regiondes Vorderen Orients über den Haufen werfen würde.

Die einzige realistische Lösung des Problems besteht eher darin, dass die Kurden als ethnische Minderheit mit umfangreichen Rechten in den oben erwähnten Staaten anerkannt werden und zwar mit internationalen Garantien.

Die Zeit, Tagesspiegel (21.12.18), Frankfurter Allgemeine Zeitung, Spiegel Facebook (29.12.18), Münchner Merkur (29.12.18, 7.8.19)) , Tagesspiegel Facebook (24.1.19)

Wiener Zeitung Facebook (16.10.19), LVZ Facebook (18.10.19)

—————————————————————————————-

Türken, Dschihadisten, Kurden

Die Türkei hat am Anfand die Dschihadisten umfangreich und allseitig sogar mit Waffenlieferungen (offenes Geheimnis) unterstützt und zugleich zugeschaut, wie sie die Kurden angreifen und massakrieren. Auch jetzt wird zugeschaut, wie die Dschihadisten erneut die Kurden angreifen und sich von Tag zu Tag ausbreiten .

Die Kurden haben als kampferprobte Menschen den Hauptanteil an der Zerschlagung des “Islamischen Staates” geleistet. So haben sie die Anerkennung der Welt (Ausnahme Türkei) erlangt.
Und ausgerechnet sie will unbedingt der autoritäre Herrscher der Türkei “ausrotten” und das nachdem die Kurden die syrische Regierung, die bekanntlich von Russland unterstützt wird, um Hilfe gebeten haben ? Ist die türkische Armee so sicher, dass sie im Falle eines Zusammenstosses mit der syrischen Armee den Sieg davon tragen wird ?
Berechtigt ist in diesem Zusammenhang die folgende Frage : Wann und wo hat eigentlich die türkische Armee nach 1923 richtig, d.h. gegen eine andere reguläre Armee gekämpft ?  Die Zeit (8.1.19), Wiener Zeitung Facebook (16.10.19), LVZ Facebook (18.10.19)

_______________________________________________________________

Kurden, kein einheitliches Nationallbewusstsein

Ich habe nie verstanden, warum es keine Solidarität zwischen allen Kurden im Orient gibt. Normalerweise sollten die zuständigen kurdischen Führer alles tun, damit ein gemeinsames kurdisches NATIONALBEWUSSTSEIN entsteht. Dies ist die conditio sine qua non für die Bildung eines kurdischen Staates. Neue Zürcher Zeitung Facebook (23.10.19)

 

Syrien, Die syrische Katastrophe, Versuch einer Analyse

Syrien, Die syrische Katastrophe, Versuch einer Analyse

1.Syrien hat seit spätestens 3.500 Jahren das große Pech, zwischen Groß- bzw. Supermächten (Ägypter, Hethiter, Assyrer, Babylonier, Perser, Griechen, Römer, Araber) zu liegen. Ein weiterer Nachteil war die Nichtexistenz eines einheitlichen Staates. Auch gegenwärtig kreuzen sich im Makrokosmos Syriens Interessen vieler Player unterschiedlicher Gewichtung. Im demographischen Mikrokosmos Syriens stoßen Interessen der Mehrheit der Sunniten mit der stets herrschenden Minderheit des Aleviten ( nur 18% der Gesamtbevölkerung) zusammen.

2. Im Jahre1971 hat der Militär und späterer Politiker Hafez al Assad Syrien vor dem unerträglichen Chaos gerettet, das jahrelang dauerte. Hafez alAssad hat ein säkulares und wie es im ganzen Orient üblich ist, ein autoritäres bis diktatorisches Regime installiert. Derartige Herrschaftssysteme entsprechen vollauf der Tradition sowie der Mentalität der orientalischen Völker, die ohne Zweifel mit der Demokratie nicht viel anfangen können. Die Demokratie passt eigentlich nicht zu der islamischen Tradition und insgesamt zum Islamischen Kulturkreis. Noch mehr : Islamischer Kulturkreis und Demokratie bilden eine contradictio in adjecto (Widerspruch in sich). Eine Minderheit von Intellektuellen ändert an dieser Feststellung nicht viel. Deswegen erweisen sich Bestrebungen, die westliche Demokratie auf muslimische Gesellschaften anzuwenden, als große und mitunter als zerstörerische Illusionen.

Es wird sachlich konstatiert , dass die Baath-Partei („Arabischer Sozialismus“. d.h. Drittwelt-Sozialismus) große Erfolge ökonomischen und vor allem sozialen Charakters aufzuweisen hat.
Die Baath – Partei hat schwerpunktmäßig den armen Bauern geholfen und die Ausbildungskosten insbesondere das Studium für ihre Kinder an Universitäten im In- und Ausland übernommen. Einer meiner ausländischen Doktoranden stammte z.B. aus einer armen Bauernfamilie und erzählte mir, dass noch zwei Brüder von ihm auf Staatskosten im Ausland studierten.
Den Frauen wurden viele Rechte und Freiheiten gewährt. Die Mädchen durften an den Universitäten im In- und Ausland studieren. Die Frauen durften ferner eigentlich nach israelischem Vorbild in der Armee dienen und bildeten besondere Bataillone mit eigenen weiblichen Offizieren.Insgesamt hatte ich den Eindruck, dass der Präsident bei der Mehrheit des Volkes beliebt war, sonst hätte es in den vergangenen Jahrzehnten Aufstände gegeben.

3.  Die USA und Israel sind nach offizieller syrischer Auffassung Erbfeinde der arabischen „Nation“, die jedoch eine Chimäre darstellt.
Syrien wird sich niemals mit dem Verlust eigenen Territoriums abfinden, welches von Frankreich benutzt wurde, um den christlichen Staat Libanon willkürlich zu schaffen.Syrien ist des weiteren nicht bereit, sich mit der Besetzung und Annexion der Golan-Höhe durch Israel abzufinden.
4. In Syrien herrscht traditionell eine große religiöse Toleranz. Insbesondere die Christen werden durch den syrischen Staat mit größtem Respekt behandelt. Die offiziellen Beziehungen zwischen dem syrischen Staat und der christlichen Religion basieren auf der gegenseitigen Achtung.

5. Die regionalen Mächte Israel, Türkei, der Iran , die Großmacht Russland und die Supermacht USA haben in Syrien strategische Interessen unterschiedlicher Gewichtung, während die Interessen der ökonomischen Großmacht Saudi-Arabien (Sunniten) unter Beachtung des Rivalen Iran (Schiiten) vorwiegend religiösen Charakters sind. Zwischen den USA und Israel sind im Prinzip übereinstimmende, zwischen den USA und Russland konträre, zwischen Syrien und Israel extrem entgegengesetzte, und schließlich zwischen Syrien und der Türkei unterschiedliche bis konträre Interessen festzustellen.
Nachdem die USA den irakischen Diktator Saddam Hussein gestürzt und letzten Endes das Gleichgewicht im Persischen Golf und insgesamt im Vorderen Orient zerstört haben, ist der Diktator Libyens Gaddafi von Großbritannien und Frankreich ebenso gestürzt worden, wodurch in Libyen ein großes Chaos entstanden ist. Man glaubte, die Gegner des syrischen Machthabers Baschar al Assad unterstützen zu müssen, um eine „demokratische Ordnung „ zu etablieren. Dabei hat der Westen sträflich übersehen, dass die bewaffneten Formationen der Assad-Gegner von Kämpfern des „Islamischen Staates“ unterwandert waren.

So kämpft die offizielle Armee der Regierung gegen die verschiedenen Gegner und zugleich gegen die Terroristen des“Islamischen Staates“, während der Westen und einige arabische Staaten die Assad-Gegner unterstützen und zugleich gegen den „Islamischen Staat“ kämpfen.Die syrischen Kurden kämpfen gegen den „Islamischen Staat“ und zugleich für eine weitreichende Autonomie. Die Türkei geht militärisch gegen die Kurden und angeblich auch gegen den „Islamischen Staat“ vor, und die russische Luftwaffe bombardiert den „Islamischen Staat“ und parallel dazu auch die Gegner des Baschar al Assad.

6. Die Sunniten sind entschlossen, die Herrschaft zu übernehmen, aber es kommt zu Zusammenstößen mit den Dschihadisten und den anderen extremistischen Kräften, die andere Ziele verfolgen. Besser wäre es gewesen, wenn keine ausländische Macht sich in die inneren Angelegenheiten Syriens eingemischt hätte.Im Falle des Sieges der Sunniten ist mit  einem regelrechten Völkermord an den Aleviten zu rechnen.
Auch daher ist es absolut notwendig, dass ohne Vorbedingungen (z.B.Sturz des Assad-Regimes) eine internationale Friedenskonferenz mit Beteiligung von Großmächten (USA, Russland) und anderen direkt oder mittelbar betroffenen Staaten( Iran, Türkei, Saudi-Arabien) einberufen wird.

Die Zeit, Der Tagesspiegel,  Neue Zürcher Zeitung (24.12.18). Spiegel (29.12.18)

——————————————————————————

Syrien und Demokratie stellen  eine contradictio in adjecto (Widerspruch in sich) dar.

Es ist illusorisch anzunehmen, dass die westliche Demokratie mit Individualrechten und Freiheiten in den muslimischen Ländern gedeihen könnte. Es fehlen  einfach die notwendigen Voraussetzungen wie das Individuum,  der citoyen (Staatsbürger) und die demokratische Tradition. Es herrschen vielmehr seit eh und je   autoritäre Regime., die allein in der Lage sind, Stabilität zu garantieren.

Wie dies geschieht gehört nach dem Völkerrecht  in der Welt der unterschiedlichen Kultur-und Rechtskreisen zu den inneren Angelegenheiten der betreffenden Staaten.

Der Westen  hat zuerst in Libyen und danach mit voller Macht in dem Irak die vorhandene innere und regionale Stabilität mit den bekannten verheerenden  Folgen in erster Linie für die europäischen Staaten zerstört.

Das es  in erster Linie um ökonomische und geostrategische Interessen des Westens, Russlands und des Iran geht, liegt prima facie vor.

Was Syrien  anbelangt, sei auf die traditionelle Unfähigkeit der politischen Kräfte hingewiesen, sich zusammen zu tun , um etwas vernünftiges für das Allgemeinwohl zu erreichen. Dies war der Hauptgrund, dass der Hafis al-Assad, ein  Vertreter der Alewitischen  Minderheit (ca. 18-20 % der Bevölkerung)  1970  putsche und 30 Jahre das Land diktatorisch regierte. Der Tagesspiegel (14.3.19)

__________________________________________________

Syrien,
Es sei darauf hingewiesen, dass Syrien vor dem Bürgerkrieg ein normaler orientalisch-arabischer Staat war. Natürlich war er keine Demokratie, zumal Islam und Demokratie eine contradictio in adjecto darstellen. Gleiches gilt für alle Staaten des Islamischen Kulturkreises.
Wiener Zeitung (17.10.18)

Ukraine , Sowjetische Atomwaffen

Ukraine ,  Sowjetische  Atomwaffen

Wem gehörten die auf dem Territorium der Ukraine stationierten sowjetischen Atomwaffen nach dem Zerfall der ehemaligen Sowjetunion ?

Zunächst sei klargestellt, dass es nicht um die Haltung zu der Ukraine ode zu Russland wie bei Fußballmanschaften , wie dies hier bei einigen Lesern oft der Fall ist, sonder um sehr komplizierte Fragestellungen der Völkerrechtswissenschaft geht.
Es sei mir gestattet, dieses wahrhaftig sehr komplizierte Problem auf der Grundlage des Völkerrechts zu beleuchten.
Zu einem ähnlichen Problem hatte ich Mitte der 70er Jahre die wissenschaftliche Betreuung einer Doktorarbeit . Des weiteren hatte ich die Ehre, zu dem Kodifikationsvorhaben der UNO über die Staatennachfolge indirekt und teilweise als Fachgutachter zu wirken.
Es handelt sich um die “Wiener Konvention über Staatennachfolge in Staatsvermögen, Staatsarchive und Staatsschulden” vom 8.April 1983 ( Vienna Convention on Succession of States in Respect of State Property, Archives and Debts ).

In dem Artikel 18 ( Zerfall eines Staates) wird folgendes geregelt : 1. “Wenn sich ein Staat auflöst und zu bestehen aufhört und die Teile des Territorium des Vorgängerstaates zwei oder mehrere Nachfolgestaaten bilden und sofern nicht die betreffenden Nachfolgestaaten etwas anderes vereinbaren : (a) soll unbewegliches Staatsvermögen des Vorgängerstaates auf den Nachfolgestaat übergehen, auf dessen Territorium es belegen ist.”

(b)…
(c) „soll bewegliches Staatsvermögen des Vorgängerstaates , das mit derAktivität des Vorgängerstaates in bezug auf die Territorien verbunden ist, auf die sich die Staatennachfolge bezieht, auf den betreffenden Nachfolgestaat übergehen ; (d) soll anderes bewegliches Staatsvermögen des Vorgängerstaates als im Unterabsatz (c) erwähnt in angemessenen Anteilen auf die Nahfolgestaaten übergehen“.
Erläuterung : Die Sowjetunion ist als Staat, im völkerrechtlichen Sinne als Völkerrechtssubjet (Träger von Rechten und Pflichten ) untergegangen, und es entstanden auf ihrem Territorium mehrere Nachfolgestaaten, die das auf ihrem Territorium liegende Vermögen der Sowjetunion übernommen haben. Fortsetzung
Schlussfolgerung : Die Ukraine hat als Nachfolgestaat die auf ihrem Staatsterritorium stationierten Atomraketen (die drittgrößten Weltbestände) übernommen und wenn sie gewollt hätte, wären sie dort geblieben.

Im Dezember 1994 folgte das Budapester Memorandum, das die Verpflichtung der USA, Russlands und Großbritanniens, gegenüber der Ukraine , Kasachstan und Weißrussland enthält, ihre Souveränität und ihre Grenzen zu respektieren und dafür sollten diese Staaten auf die auf ihrem Territorium stationierten Atomwaffen verzichten. Obwohl dies nicht nötig war, da es sich um geltendes Völkerrecht handelt , ist auf das in der UNO-Charta (Artikel 2, Ziffer 4) verankerte Prinzip der Gewaltandrohung und Gewaltanwendung verwiesen worden.
Besonders interessant dürfte Artikel 4 des Memorandums sein, der die Verpflichtung der Unterzeichnerstaaten enthält, im Falle der Bedrohung der Ukraine mit Atomwaffen den UNO-Sicherheitsrat sofort einzuschalten. Die Zeit (19.12.18)

Εικόνα του Ανθρώπου Δύση Ισλάμ, Σύγκριση

 

Εικόνα του ανθρώπου στην Δύση και στις μωαμεθανικές χώρες (Ανατολή), Μία σύντομη σύγκριση

1. Σε γενικές γραμμές στην Δύση επικρατεί ο ανθρωποκεντρισμός (Πρωταγόρας: «Πάντων χρημάτων μέτρον εστίν άνθρωπος»).  Αυτό όμως δεν ισχύει για την εικόνα του ανθρώπου στον χριστιανισμό. Στην Ανατολή  ο Θεοκεντρισμός επικρατεί  αιωνίως (κάπως έτσι: « Πάντων χρημάτων μέτρον εστίν ο Αλλάχ»).

2. Η δημοκρατία/ο κοινοβουλετισμός είναι το επικρατόν πολιτικό σύστημα στην Δύση. Η Δημοκρατία είναι μία δυτική και δη μία αρχαία ελληνική επινόηση. Στην Ανατολή εδώ  και 5500 έτη οι Φαραώ, οι βασιλείς, οι δεσπότες και οι δικτάτορες εξασκούν την εξουσία.

3. Ο ατομοκεντρισμός είναι στην δυτική κοινωνία πρυτανεύων, αλλά μεταξύ του ατόμου και της κοινωνίας υφίσταται μία αλληλουχία. Δηλαδή πρόκειται για ατομικότητα και όχι για ατομικισμό ή εγωισμό. Το άτομο ήταν γνωστό ήδη στην αρχαία Ελλάδα. Η  οικογένεια και ο το γένος (σόϊ) εστιάζονται στην Ανατολή εδώ και χιλιάδες έτη στο κέντρο της πατριαρχαλικής κοινωνίας. Το άτομο δεν έχει εξελιχθεί και απρρίπτεται σφοδρότατα ως κάτι το δυτικό. Ετσι ο Ενας  υπάρχει ως μέρος  της μάζας.

4. Και ο πολίτης ήταν επινόηση του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Ο σύγχρονος πολίτης ως citoyen είναι όμως μία κοσμοϊστοπρική επίτευξη του Ευρωπαϊκοϋ Διαφωτισμού και ιδιαιτέρως της Γαλλικής Επανάστασης (1789). Το κύριο χαρακτηριστικό του πολίτη είναι  η αλληλουχία δικαιωμάτων. Ο πολίτης είναι μέσω της κρατικής του συνείδησης η βάση του σύχρονου, του αστικού κράτους. Ο πολίτης είναι στην Ανατολή άγνωστος, σημειώνεται όμως ο υπήκοος.

5. Στην Δύση  το κράτος δικαίου επικρατεί, όπου σημειώνεται διάκριση των εξουσιών, ούτως ή άλλως διάκριση μεταξύ κράτους και εκκλησίας. Στην Ανατολή η θρησκεία  γενικά καθώς και υπό την μορφή της Σαρία  έχει προτεραιότητα ακόμη και έναντι του συντάγματος, αν αυτό υπάρχει και ισχύει.

6. Κοινωνία και κράτος σέβονται στην Δύση τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα και τις ατομικές  ελευθερίες του πολίτη.  Στην Ανατολή   τα  βασικά ανθρώπινα δικαιώματα  και οι ατομικές ελευθερίες του πολίτη  καθορίζονται από την κρατική εξουσία  και έτσι έχουν αντικειμενικό χαρακτήρα. Σε περίπτωση που αυτά έχουν διατυπωθεί στο σύνταγμα, δεν εφαρμόζονται, γιατί στις μωαμεθανικές χώρες δεν διαπιστώνουμε την ανάλογη παράδοση. Σε σπάνιες περιπτώσεις καταβάλλονται προσπάθειες εμπέδωσης πραγματικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ατομικών ελευθεριών.

7. Ο δυτικός πολιτισμός βασίζεται στη μεγάλη επίτευξη του Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού και δη στον ορθολογισμό  (jus rationis), ο οποίος προσδίδει στην Δυση ανωτερότητα έναντι των άλλων κύκλων πολιτισμού. Ορθολογισμός σημαίνει και κριτική σκέψη, η οποία είναι στον Κύκλο Πολιτισμού του Ισλάμ λόγω της παντοδυναμίας της θρησκείας ανεπιθύμητη. Εν ολίγοις, η Ανατολή εστιάζεται ακόμη στο Μεσαίωνα, αν και  μεταξύ του 8ου και του 11ου αι. Φιλόσοφοι  ( Ιμπν Ρουσντ ή Αβέρροης, Ιμπν Σίννα ή Αβιτσένας Ιμπν Φαράμπι και άλλοι)  προσπάθησαν επι τη βάσει του αρχαίου ελληνικού πνεύματος να εμπεδώσυν τον ορθολογισμό, αλλά τελικά η πίστη έχει αποκτήσει απόλυτη προτεραιότητα έναντι της νοημοσύνης και της λογικής.

8. Στην Δύση επικρατεί σε γενικές γραμμές η ισοτιμία των φύλων ως μεγάλη επίτευξη των επίμονων αγώνων των δυτικών γυναικών στις εξελιγμένες  ευρωπαϊκές κοινωνίες. Στις φαλλοκρατικές  μωαμεθανικές κοινωνίες οι γυναίκες παίζουν στην κοινωνία και στο κράτος εκτός από σπάνιες εξαιρέσεις ουδένα ρόλο. Αυτές ούτε δικαιώματα, ούτε ελευθερίες έχουν και είναι τελείως εξαρτημένες από τους άνδρες. Σύμβολα της καταπίεσής των επί αιώνες είναι η μανδήλα, το νικάμπ και η μπούρκα.

9. Σε ό,τι αφορά την παδεία, η κριτική και δημιουργική σκέψη πρωτίστως στις χώρες με προτεσταντική παράδοση είναι πολύ διαδεδομένη, ενώ στη Νότια Ευρώπη και ούτως ή αλλως στις μωαμεθανικές χώρες  η αποστήθιση έχει επικρατήσει. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο που η Δύση έχει εμπεδώσει την Βιομηχανική Επανάσταση (Αγγλία) και  κατέχει τα πρωτεία στις υψηλές τεχνολογίες, ενώ  ολόκληρος ο Κύκλος του Ισλαμικού Πολιτισμού ουδεμία επίτευξη  έχει στην εποχή μας να αναδείξει.

10. Στην Δύση  έχουμε  πραγματική έκρηξη των παραγωγικών δυνάμεων, ενώ  η Ανατολή   είναι απαράμιλλη στην έκρηξη του πληθυσμού. Από αυτό απορρέουν μεγάλα προβλήματα για όλη την ανθρωπότητα.

Πηγές

Abdel-Samad. H., Mohammed, Eine Abrechnung, München 2015.

Adel-Th.Khury, Der Glaube des Islam, Leipzig 1981.

Blume, M., Islam in der Krise, Eine Weltreligion zwischen Radikalisierung und stillem Rückzug, Ostfildern 2017.

Brentjes, B./S.Brentjes, Ibn Sina (Avicenna), Der fürstliche Meister ausBuchara, Leipzig 1979.

Essad Bey, „Allah ist gross“, Niedergang und Aufstieg der islamischen Welt, München 2002.

Seibert, I., Die Frau im Alten Orient, Leipzig 1973.

Die Zeit (11.12.18, 25.2.19), Tagesspiegel (28.12.18, 14.2.19), Focus Facebook (22.2.19),  Die Welt Facebook (11.2.19, 26.2.19, 13.5.19 ). Leipziger Volkszeitung Facebook(14.2.19, 26.2.19), Münchner Merkur ( 22.2.19), FAZ Facebook (8.5.19), Wiener Zeitung  Facebook (8.5.19), Neue Zürcher Zeitug Facebook (2.8.19)

________________________________________________________

Menschenrechte, Westen und Islam

Die Prämisse für den Westen sind bei allen Problemen die EUROPÄISCHE AUFKLÄRUNG , die Französische Bürgerliche Revolution, die Menschenrechte, die bürgerlichen Freiheiten, der Rechtsstaat, die Gewaltenteilung, die Demokratie etc. All dies ist dem Islamischen Kulturkreis, der hinsichtlich des Gesellschafts- und Menschenbildes sich noch im Mittelalter befindet, fremd. Hieraus ergeben sich nicht nur Probleme, sondern auch große Gefahren.

Gesellschaft und Staat stützen sich auf das INDIVIDUUM und den Citoyen (Staatsbürgrer) mit dem gesellschaftlichen Bewusstsein sowie mit dem Staats- und Rechtsbewusstsein.

Es ist weder rassistisch, noch diskriminierend zu konstatieren, dass die oben erwähnten prägenden Charakteristika des Westens dem orientalisch-islamischen Kulturkreis ein Buch mit sieben Siegeln sind. Auch deswegen ist die Integration der Muslime in die westliche Gesellschaft äusserst kompliziert, teilweise wie die Quadratur des Kreises.
Münchner Merkur (4.12.18)

______________________________________________

-Pakistan
Kurze Bemerkungen : 1. Pakistan ist zweifelsohne ein failed state (mißlungener Staat). 2. In diesem Land herrscht eine besonders rückständige Ausprägung des Islam mit folgenden Merkmalen :a) Theozentrismus, b) absolutes Patriarchat wie vor Jahrhunderten c) keine richtige Demokratie , d) Unterdrückung der Frau, e) keine Menschenrechte und Grundfreiheiten, f) kein Individuum und kein citoyen, g) Intolleranz vermischt mit primitivem und tötlichem Fanatismus gegenüber anderen Religionen. Frankfurter Rundschau (31.10.18)

-In Pakistan ist eine hochexplosive Mischung von archaischem Denken, bösartigem Patriarchat, ökonomischer. politischer und kultureller Rückständigkeit, religiösem Fanatismus , psychologischer Paranoia, mörderischer Intolleranz und orientalischer Irrationalität festzustellen. Ausgerechnet dieser Staat verfügt über Atomwaffen. Frankfurter Allgemeine Zeitung (3.10.18)

 

Islamische Philosophen im Mittelalter

Die Renaissance im Orient oder Ibn Chaldun war nicht der einzige Denkriese

Als die siegreichen Armeen der Araber Ägypten und Syrien erreicht hatten, gab der gebildete und großer Bewunderer der altgriechischen Zivilisation Omar an seine Kämpfer den Befehl, zu sammeln und wenn nötig, zu kaufen alle Schriften der  Philosophen und Wissenschaftler der Junani (Griechen).

Sofort wurde in Damaskus und danach insbesondere in Bagdad  mit der Übersetzung der griechischen Schriften  begonnen. So  fand  bereits im (8.Jh.) die arabische Renaissance des altgriechischen Geistes  (in Europa  erst im 15.Jh.)  statt und hat bis zum 11. Jh. gedauert.

Relativ schnell wurden vielfältige Schulen mit zahlreichen Philosophen errichtet ,. deren Augenmerk auf den Logos (Ratio) sowie auf den Kalam (Dialog) insbesondere in den Schriften des Aristoteles mit dem Ziel gerichtet , eine Verbindung der aristotelischen Logik mit dem islamischen Glauben herzustellen.

Besonders erfolgreich war dabei die rationale Schule „Mutatzila“:  α ) Ablehnung der Ewigkeit des Wortes im Koran. b) Der Koran ist ein menschliches Werk und infolgedessen kann er nicht absolut wahr sein. Der Kalif Al Harun (9. Jh.) erklärte diesetheologische Interpretation zur Staatsideologie. Jedoch die Kalifen nach ihm hatten leider eine ganz andere Einstellung zu diesen Fragen .

In der Philosophie wirkten ausgesprochene Denkriesen, die auch Europa erheblich beeinflusst haben. Folgen seien die wichtigsten genannt:

- Ibn Sinna (Abū Alī al-Husain ibn Abd Allāh Ibn Sinna, in Europa bekannt als Avicenna) , Perser, geb. in Usbekistan, ein Universalgenie (Arzt, Philosoph, Physiker, Jurist, Mathematiker, Musiktheoretiker, Dichter). Sein medizinischer Kanon galt noch im 17.Jh. in Europa als Standard-Werk und wurde an allen europäischen Universitäten gelehrt. Ibn Sina verfasste mehrere gewichtige Kommentare zu Aristoteles. Er hatte große Probleme mit der Obrigkeit und vor allem mit den islamischen Theologen.

-Al Farabi (Abū Nasr Muhammad al-Fārābī, in Europa bekannt als  Alpharabius oder Avenassar), Perser, geboren 872 in Kasachstan, ebenfalls ein  Universalgenie (Philosoph, Theologe, Staatstheoretiker, Kosmologe, Mediziner, Musikwissenschaftler). IM Mittelpunkt seiner philosophischen Studien befand sich das Verhältnis von Glauben und Logos (Vernunft). Für ihn war es sebstverständlich, dass die Vernunft gegenüber dem Glauben Priorität besitzt. Diese Auffasung stieß jedoch auf den Widerstand der Obrigkeit, die unter dem Einfluß  erzkonservativerTheologen stand. Al Farabi  hat  sich veranlasst gesehen, seine Position insofern zu revidieren , als er beide, den Glauben und die Vernunft als gleichwertig betrachtete. Auch diese Auffassung wurde schroff abgelehnt,  diesmal verbunden mit Todesdrohung. Der Philosoph hat nunmehr widerrufen und meinte, dass der Glaube vor der Vernunft Vorrang besitzt. Das erinnert etwas an das Schicksal des Jordano Bruno.

-Ibn Ruschd (Abū l-Walīd Muḥammad bin ʾAḥmad bin Rušd, in Europa bekannt als Averroes). Geboren 1126 in Cordoba (damals im arabischen Spanien) und gewirkt in Marokko, großartiger Mediziner (Enzyklopädie der Medizin) und  vor allem genialer Philosoph. Er war ausgezeichneter Kenner des gesamten Werkes des Aristoteles und verfasste den Großen und den Kleinen Kommentar zum aristotelischen philosophischen Schrifttum. Seine materialistische Interpretation des Aristoteles hat sich in Westeuropa von der Sorbonne ausgehend, ausgebreitet und wurde in der europäischen Philosophie bekannt als Averroismus, der sich gegen die Theologie des Vatikans verwendet wurde.

-Ib Chaldun (Walī ad-Dīn ʿAbd ar-Rahmān ibn Muhammad Ibn Chaldūn al-Hadramī , Tunesier, aber seine Familie stammte aus Sevilla,  geboren 1332, Historiker und Politiker. Sehr guter Kenner des Werkes des Aristoteles.

Sein Augenmerk galt der Weltgeschichte und gerade auf diesem Gebiet hat  Ibn Chaldun die geniale Auffassung vertreten, dass  in der geschichtlichen Entwicklung bestimmte Gesetzmäßigkeiten wirken. Diese Theorie ist auch in Europa  bekannt geworden , Herder hat sie übernommen und sie seinem  Studenten Hegel beigebracht. Später hat Karl Marx sie übernommen und auf ihrer Grundlage den Historischen Materialismus entworfen.

Es gab allerdings auch starke Gegenströmungen extrem konservativer Theologen , die sich auch mit philosophischen Fragen befassten und zugleich die griechische Philosophie ablehnten. Hier seien nur zwei genannt :

-Al Ghasali (Abū Hāmid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazālī (in Europa bekannt als  latinisiert Algazel oder Algazelus), Perser geboren 1058 ,  Theologe, Philosoph und Mystiker. Während den  oben erwähnten  Philosophen wenig Aufmerksamkeit geschenkt wird , gehört Al Ghasali heute   zu den wichtigsten islamischen Theologen.

Er startete seinen Generalangriff  auf den griechischen Logos und seine Vertreter mit der Streitschrift ” Destructio Rationis ! (” Zerstörung der Vernunft“).   Ibn Ruschd reagierte darauf dynamisch mit seiner Streitschrift „Destructio Destructionis Rationis” ( Zertstörung der Zerstörung der Vernunft“) . Einfach formuliert, im Orient flogen die philosophischen Fetzen.

Aber Al Chasali , der ausgezeichnete Beziehungen zu dem Sultan von Ägypten hatte, erklärte das  für die gesamte islamische Welt verhängnisvolle (Citat aus dem Gedächtnis ) Wir brauchen das Wissen der Junani (Griechen ) nicht, denn im heiligen  Koran können wir alle Antworten auf unsere Fragen finden. Danach sorgte er dafür, dass auf den Marktplätzen der Städte in der islamischen Welt Bücher seiner philosophischen Gegner und in erster Linie des Ibn Ruschd verbrannt wurden.  Al Ghasali hatte nunmehr freie Hand und konnte relativ schnell die Mystik in die islamische Theologie einführen und insgesamt hat er die ideologischen Voraussetzungen für den späteren theologischen Fundamentalismus geschaffen. Liberale islamische Gelehrte vertreten die Auffassung , das die Krise und die Rückständigkeit der Islamischen Welt  größtenteils auf die erzkonservativen Thesen des Al Chasali zurückzuführen sind.

-Im 13. Jh. tauchte noch ein fanatischer Theologe auf .mit dem Namen  Ibn Al-Salah Ach Chahrazouri auf, ein führender Vertreter des Salafismus und großer Feind der Philosophie auf. Er bezeichnete die Philosophie seiner Zeit als „den Gipfel der Verrücktheit und der (geistigen) Nacktheit“). Er war der Meinung, dass die Philosophie Angst, Verführung, Heresie und Zweifel verursacht.

Neue Zürcher Zeitung (12.12.128),Tagesspiegel (28.12.18), Spiegel (13.2.19), Die Welt (26.2.19), Focus Facebook (24.4.19), Münchner Merkur (24.4.19), Neue Zürcher Zeitung (2.8.19), Frankfurter Allgemeine Zeitung (14.7.20)

 

 

 

Ukraine, Problemlösung : Autonomie oder Föderation ?

Ukraine, Problemlösung : Autonomie oder Föderation ?

Im Mittelpunkt sollte eigentlich die tatsächlich vorhandene ukrainische Staatsfrage stehen, deren  Bewältigung ein großes Maß an Realität seitens der Ukraine voraussetzt.

Hierbei handelt es um das punctum quaestionis (Kern der Frage)  des gegenwärtigen ukrainischen Problems.  Aus verschiedenen  wohlbekannten Gründen wie z.B. unterschiedliche Konfessionen  und Sprachen, allgemein kulturellen Traditionen zwischen der West- und der Ost-Ukraine , aber auch aus praktischen Gründen, hat sich die Form des gegenwärtigen ukrainischen Einheitsstaates als misslungener   erwiesen, was in erster Linie die ukrainischen Ultranationalisten offensichtlich nicht  begreifen können.

Es gibt zumindest theoretisch zwei Lösungsmöglichkeiten, wobei beide eine Veränderung der Verfassung voraussetzen:

a) Minimallösung

Anerkennung der russisch sprechenden Bevölkerung als ethnische Minderheit und Gewährung die  nach Völkerrecht üblichen Rechte ,  vor allem einer weitergehenden Autonomie. In den Autonomiegebieten Donezk und Lugansk    sollten gleichberechtigt die Sprachen Ukrainisch und Russisch sein  oder eine  sprachliche Hierarchie vornehmen. Das hieße Ukrainisch als die erste und Russisch als die zweite Sprache. Der Autonomiestatus sollte nach Möglichkeit auch die Schulbildung sowie die Wirtschaft erfassen, ohne sie natürlich aus der ukrainischen Gesamtwirtschaft herauszulösen.

b) Maximallösung

Verwandlung der Ukraine in eine Föderation (Bundesstaat) bestehend aus gleichberechtigten Bundesgebieten  eventuell nach dem erfolgreichen Vorbild der Bundesrepublik Deutschland. Bekanntlich sind international auch andere erfolgreiche  Beispiele bundesstaatlichen Charakters zu verzeichnen. Danach würde die Zentralregierung hauptsächlich für die Außenpolitik und die Landesverteidigung zuständig sein,  während den  Bundesländern in erster Linie die  Zuständigkeit über  die Wirtschaft,   die Volksbildung und über  die Hochschulen übertragen wird.

Zuerst ist  jedoch  das Zurückdrängen des verhängnisvollen Einflusses der  ultranationalistischen Kräfte in der West-Ukraine  sowie die Beendigung der völkerrechtswidrigen  Einmischung Russlands in die inneren Angelegenheiten des souveränen Staates Ukraine die  conditio sine qua non für diese dem Wesen nach endgültige Lösung des ukrainischen Staatsproblems. Parallel dazu sollte eine Mitgliedschaft der Ukraine in die NATO tunlichst vermieden werden.

Ohne eine realistische Sicht der Situation durch  die  ukrainische Regierung besteht die Gefahr der weiteren Infiltration des Landes durch Russland und die Inszenierung eines entgegen gesetzten  Maidans mit dem Ziel, die Regierung durch eine prorussische zu ersetzen.  Russland wartet auf die passende Gelegenheit, um in diese Richtung aktiv zu werden. Der ukrainische Präsident macht leider Gottes einen taktischen Fehler nach dem anderen, weil er der Illusion erlegen ist, dass die NATO sich im Falle eines russisch-ukrainischen Krieges  militärisch engagieren würde.

Focus  (7.7.14.) , Die Welt (12.7.14), Die Zeit (10.12.18, 10.2.21, 7.4.21), Münchner Merkur , Tagesspiegel (11.12.18), Münchner Merkur (24.4.19), Wiener Zeitung (5.12.20)

 

Merkel Angela, Einschätzung

Angela Merkel, Deutsche Bundeskanzlerin
Eine sachliche, systematische, analytische und politisch neutrale Einschätzung unter Verwendung der Widerspiegelungstheorie des altgriechischen Philosophen Demokrit
Bereits 2005 habe ich in einer regionalen deutschen Zeitung den folgenden Beitrag veröffentlicht, der Anklang fand und auch im Ausland gelesen worden ist. Er wurde in den führenden Zeitungen von fünf Ländern in drei Sprachen veröffentlicht. Hier ist eine geringe Überarbeitung erfolgt.

Angela Merkel (folgend A.M.)  gehört international zu den wichtigsten Politikern und speziell im Rahmen der Europäischen Union kann sie als Hauptakteur eingeschätzt werden. Ihre Persönlichkeit ist bereits Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchungen geworden.  International gesehen, fast überall werden ihre überdurchschnittlich  hohe Intelligenz und insbesondere ihr hochentwickeltes analytisch-dialektisches und systemorientiertes Denken hervorgehoben.

Weil A.M. hohe Politik mit Intelligenz und strenger Wissenschaftlichkeit sehr erfolgreich betreibt, verdient sie ein adäquates Herangehen an ihre Persönlichkeit.

Zunächst seien die objektiven Faktoren zu erwähnen :

1. A.M. entstammt dem Bildungsbürgertum, das auch  in der ehemaligen DDR  im Verborgenen  fortbestand.  Im Elternhaus sind  ihr die „Sternstunden“ der gehobenen abendländischen Allgemeinbildung  reichlich vermittelt worden.  Es gab zahlreiche Beispiele dieser Art. Gerade eine solche Allgemeinbildung verleiht Selbstbewusstsein, vermittelt Vorstellungen im Sinne des europäischen Humanismus und ist daher stark charakterprägend.

2. A. M. entstammt einer protestantischen Pfarrers Familie. Dies ist schon an sich von besonderer Bedeutung, da über 45 % der gesamten deutschen Elite aus solchen Familien hervorgegangen sind. Im Allgemeinen sind die protestantischen Pfarrer wohlbekannt für ihre sehr  hohe  Bildung. Die meisten unter ihnen sind Doktoren der Theologie oder der Philosophie.

Es leuchtet ein, dass ihr Vater ihr in erster Linie die protestantische Arbeitsethik und vielleicht auch das calvinistische Leistungsprinzip beigebracht hat. Für die katholischen und vor allem für die orthodoxen und für die muslimischen Leser dürften die Grundsätze dieser Ethik von besonderem Interesse sein: Ein Christ hat die heilige Pflicht, fleißig zu sein. Infolgedessen kann ein fauler Mensch niemals ein guter Christ sein.  Ein guter Christ  hat sich nach dem geheiligten Leistungsprinzip im eigenen Interesse sowie im Interesse der Allgemeinheit zu richten. Tut er dies , dann wird für ihn der Weg zum Paradies  frei sein. Diese Arbeits- und Leistungsauffassung  hat ihren Niederschlag auch in der protestantisch ausgerichteten Philosophie und Literatur gefunden: Die Arbeit wird als die wichtigste Selbstverwirklichungsform (Fichte)  und sogar als Selbstbegegnung (Maurer) des Individuums betrachtet.

3.A.M.  ist ferner in ihrer Familie  mit der preussischen Pflichtenethik  vertraut gemacht worden. Und  zwar im Sinne der Hegelschen Dialektik: Das Negative (z.B. der Kadavergehorsam)  wird abgelehnt. Das Positive hingegen wird übernommen und konsequent angewandt. Dabei spielt der Gemeinwohl – Gedanke,das heißt .das Interesse der Allgemeinheit, eine herausragende Rolle. Außerdem haben die führenden Persönlichkeiten im Staate dem Volke zu dienen. Gerade dies wird von A.M. des öfteren expressis verbis unterstrichen. Sie hat sich mitunter veranlasst gesehen,  einzelne Parteifreunde mit Nachdruck  darauf hinzuweisen, dass sie  nicht so sehr den Partei, sondern den Interessen des ganzen Volkes zu dienen haben.

4. A.M. ist in der ehemaligen DDR aufgewachsen. Einersets hat sie ihre soziale Lage als ungerecht empfunden, andererseits aber hat sie alle Chancen genutzt, um eine erfolgreiche Wissenschaftlerkarriere zu machen. Gerade dieses Leben sui generis in der DDR hat dazu geführt, dass bei ihr ein hochentwickeltes Gerechtigkeitsempfinden sich herausgebildet hat. Ihre Position zu der sozialen Gerechtigkeit hat den Koalitionspartner SPD regelrecht aufgeschreckt.

Es ist des weiteren auf subjektive Faktoren hinzuweisen :

1. A.M. besitzt eine überdurchschnittliche Intelligenz, die immer wieder zum Tragen kommt. Hierdurch verfügt sie über eine große intellektuelle Überlegenheit gegenüber allen anderen führenden Politikern in Deutschland.  Die diesbezüglichen Unterschiede sind mitunter so groß. wie z.B. zwischen einem Professor und einem Studenten. Schon als Studentin  an der Leipziger Universität fiel sie durch ihre außergewöhnliche Auffassungsgabe auf. Sie belegte stets Spitzenpositionen. Es verwundert daher nicht, dass sie an der elitären Akademie der Wissenschaften in Berlin erfolgreich tätig war. Jedoch als nicht Parteimitglied waren ihre Aufstiegschancen, z. B. zum Professor berufen zu werden,  stark eingeschränkt.

2. Als  excellente Physikerin  hast sie beruflich die analytische  Methode  gelernt und sehr erfolgreich anwenden könne. Hinzu kam das in der DDR obligatorische Grundlagenstudium  mit seinem Kern, den Dialektischen Materialismus , wobei die Dialektik Hegels übernommen  und mit dem Feuerbachschen  Materialismus verbunden wurde.  So hatte A.M. die einmalige Chance  die Dialektik  zu studieren  und später als Kanzlerin in Verbindung mit der Analyse, der Synthese und der Systemtheorie  erfolgreich anwenden zu können. Viele  Kardinalbegriffe  der Dialektik und der Systemtheorie, wie z.B. „Prozesscharakter“, „wechselseitige Abhängigkeiten“, „Entwicklung und Veränderung“, „Kern einer Sache“, „sowohl, als auch“, „Elemente eines Phänomens“ etc. werden von ihr verwendet, aber oft habe ich den Eindruck , dass die meisten Politiker, vorwiegend Juristen, ausgebildet im Geiste des deutschen Rechtspositivismus  und des Rechtsformalismus  nicht in der Lage sind, sie zu verstehen. Viele Politiker diesen Typs sind en general nicht imstande, komplex, dialektisch und systemorientiert zu denken.

3. A.M. ist in ethisch-moralischer Hinsicht einwandfrei und so bietet sie den politischen Gegnern keine Angriffsflächen. Sie ist eine Persönlichkeit der leisen Töne jedoch  äußerst Leistungsorientiert. Ihr sind Politiker in Deutschland und darüber hinaus  der hohen Töne aber der fehlenden Leistungen zuwider. Diese Haltung entspricht vollauf ihrer protestantischen Lebensphilosophie.

Die oben genannten Einzelaspekte der Persönlichkeit von A.M. stellen ein ontologisches sowie ein gnoseologisches System dar. Zwischen allen Elementen existieren  zahlreiche wechselseitige Beziehungen, wodurch das Gesamtsystem eine höhere Qualität  und eine beeindruckende Dynamik erlangt.

Dennoch sei an die Situation erinnert, als  sie die unkontrollierte Einreise von Massen von Flüchtlingen  emotio vs rationis entschied, wodurch zahlreiche Probleme entstanden sind. A.M. hatte danach  noch zwei Jahre, um gegenüber dem deutschen Volk diesen verhängnisvollen Fehler wieder gut zu machen.

Die Zeit ,  Der Tagesspiegel , Frankfurter Allgemeine Zeitung, Spiegel, Süddeutsche Zeitung (6.5.19), Neue Zürcher Zeitung, Leipziger Volkszeitung ( 9.12.18), Münchner Merkur (12.7.19), Sten (10.12.20), Focus (3.1.21)

———————————————————————————————————————————————-

Angela Merkel

1.Merkel ist Kanzlerin eines Landes, das wegen seiner Vergangenheit immer noch international sehr vorsichtig agiert.

2. Deutschland spielt dennoch im Rahmen der EU eine entscheidende Roll, die  in der Perspektive sich verstärken könnte. Dies gilt auch für die Stellung Deutschlands in den internationalen Beziehungen.

3. Die  Politik  der Bundskanzlerin diente in erster Linie dazu, in der EU eine Ausgewogenheit der Interessen der Staaten zu erzielen. Unter Beachtung der großen Unterschiede  in ökonomischer Hinsicht sowie in der Mentalität  zwischen den nordeuropäischen und den südeuropäischen Staaten  sind so groß,  das man sagen kann , dass dies ihr größtenteils gut gelungen ist.

4. Bereits 205 habe ich in einer deutschen Zeitung einen relativ umfangreichen Artikel über Frau Merkel veröffentlicht, in dem insbesondere die folgenden Vorzüge hervorgehoben wurden : systematisches, analytisches, dialektisches (Hegel) und methodisches Denken. Bisher kenne ich keinen einzigen deutschen Politiker, der solche Eigenschaften aufzuweisen hat.

5. Es gibt Grund zu der Annahme, dass sie ohne die Last der Funktion der Parteivorsitzenden noch aktiver und entschlossener sein wird.

Die Zeit (7.11.18) , Leipziger Volkszeitung ( 16.11.18

——————————————————————————————————————————-

Münchner Sicherheitskonferenz
Merkel rechnet Punkt für Punkt mit Trump ab – und wird von (fast) allen gefeiert

Sicherheitskonferenz in München: Angela Merkel hat für ihre Rede Standing Ovations bekommen. Derweil gab es unterschiedliche Angaben zu den Teilnehmern an einer Demo. Münchner Merkur (17.2.19)
———————————————————————————
Diese Rede wird in die Geshichte der Beziehungen zwischen Europa und den USA eingehen. Durch sie wird ein neues Kapitel in diesen Beziehungen aufgeschlagen. Man könnte eigentlich von einer Emanzipation Europas sprechen. Zugleich ist Merkel in die Spitze der Politiker internationalen Ranges aufgestiegen, während May und Makron kaum eine Rolle spielen und Trump lediglich als Störenfried und Witzfigur auftritt. Wer hätte das gedacht. Münchner Merkur, Leipziger Volkszeitung Facebok(17.2.19)

———————————————————————————————–

Bereits 2005 habe ich in der deutschen Presse eine Gesamteinschätzung über A.Merkel veröffentlicht und ihr weitere Erfolge vorausgesagt.  Massiv dagegen waren insbesondere Anhänger der Linke und der CSU.  Ich konnte  feststellen, dass sie  oft unterschätzt worden ist. In rester Linie führende Politiker aber auch andere aus Bayern können  sich mit einer Politikerin nicht abfinden, die a) aus dem Osten stammt, b) Protestantin ist   und c) eine Frau ist.

Ich wende immer die von Aristoteles entwickelte Methode an : a) Die Phänomene in Gesellschaft und Natur genau beobachten (also soziologisch vorgehen) . b) Genau studieren, was andere darüber geschrieben haben. c) Auf der Grunndlage der Gesetze der Logik Schlußfolgerungen ziehen. Es wird ferner auch die Methode des materialistischen Philosophen Demokrit angewandt :  Widerspiegelung der OBJEKTIVEN Realität und nicht irgendwelcher Wunschräume (demokritische Widerspiegelungstheorie). Diese und andere Methoden stützen sich auf die Allgemeine Methodologie der wissenschaftlichen Grundlagen-und Perspektivforschung.  Münchner Merkur (17.2.19)

—————————————————————————————————————————————————————————-

Cambridge -In einer emotionalen Rede an der US-Eliteuniversität Harvard hat Kanzlerin Angela Merkel (CDU) für internationale Zusammenarbeit und gegenseitigen Respekt geworben – und sich scharf von US-Präsident Donald Trump abgegrenzt. „Veränderungen zum Guten sind möglich, wenn wir sie gemeinsam angehen“, sagte Merkel am Donnerstag bei ihrer immer wieder von langem Beifall und Jubel unterbrochenen Ansprache vor Absolventen der renommierten Hochschule. „In Alleingängen wird das nicht gelingen.“

Auch wenn Merkel Trump kein einziges Mal namentlich erwähnte, wirkte ihre Rede wie eine Abrechnung mit der Politik des US-Präsidenten. Die Kanzlerin sprach in Cambridge im Bundesstaat Massachusetts vor rund 20.000 Menschen: Absolventen und deren Angehörige, Studenten, Professoren und Ehemalige.

Multilateralismus: Jeder in Harvard wusste, auf wen Merkel anspielte, als sie sagte: „Mehr denn je müssen wir multilateral statt unilateral denken und handeln. Global statt national.“ Der bekennende Nationalist Trump scheint dagegen mit seiner „America First“-Politik seit seinem Amtsantritt daran zu arbeiten, die Nachkriegsordnung auf den Kopf und jahrzehntealte Bündnisse in Frage zu stellen.

Handel: „Protektionismus und Handelskonflikte gefährden den freien Welthandel und die Grundlagen unseres Wohlstandes“, sagte Merkel. Trump hat zahlreiche Handelskonflikte vom Zaun gebrochen und droht mit Strafzöllen auf Autos aus der EU, wovon besonders deutsche Hersteller betroffen wären. Am Donnerstagabend (Ortszeit) kündigte er Strafzölle auf alle Importe aus Mexiko ab dem 10. Juni an, sollte die dortige Regierung die illegale Migration in die USA nicht stoppen.

Klimawandel: Merkel forderte in Harvard, alles Menschenmögliche zu unternehmen, um den Klimawandel in den Griff zu bekommen. Sie räumte ein, dass auch die Bundesregierung dabei besser werden müsse. Trump hat die USA – einen der größten Verursacher von Treibhausgasen weltweit – aus dem internationalen Pariser Klimaschutzabkommen zurückgezogen. Merkel sagte, Klimawandel sei vom Menschen verursacht. Trump zweifelt das an (auch wenn er Klimawandel – anders als früher – inzwischen nicht mehr für einen „Scherz“ hält).

Erst nachdenken, dann handeln: Merkel sagte, schwierige Fragen könnten gelöst werden, „wenn wir bei allem Entscheidungsdruck nicht immer unseren ersten Impulsen folgen, sondern zwischendurch einen Moment innehalten, schweigen, nachdenken, Pause machen“. Kaum ein Politiker ist impulsiver als Trump, der seinen Emotionen ungefiltert auf Twitter freien Lauf lässt.

Mauern: Merkel erzählte von ihrer Vergangenheit in der DDR. Die Berliner Mauer habe ihr Leben damals sehr eingeschränkt, ihr aber nie ihre Träume und Sehnsüchte nehmen können, sagte sie. Die Kanzlerin sprach sich auch dafür aus, „Mauern in den Köpfen“ einzureißen. Mauern haben mit Blick auf Trump eine besondere Bedeutung: Der Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko ist eines seiner Kernanliegen.

Lügen und Wahrheiten: Merkel warb für „Wahrhaftigkeit gegenüber anderen und gegenüber uns selbst“, und sie sagte: „Dazu gehört, dass wir Lügen nicht Wahrheiten nennen und Wahrheiten nicht Lügen.“ Trump verunglimpft die Berichterstattung in kritischen Medien als „Fake News“, seine Beraterin Kellyanne Conway hat den Begriff „alternative Fakten“ geprägt. Trump ist berüchtigt für sein besonderes Verhältnis zur Wahrheit: Die Faktenchecker der „Washington Post“ haben seit Trumps Amtsantritt Anfang 2017 mehr als 10 000 falsche oder irreführende Behauptungen des US-Präsidenten gezählt.

Merkel gefeiert wie ein Popstar

Merkel trat in Harvard bescheiden auf, wurde aber dennoch wie ein Popstar gefeiert. Mehr als 30 Mal brandete bei der 35-minütigen Ansprache Beifall auf, mehrfach erhob sich das Publikum, um Merkel stehend Respekt zu zollen. Besonders viel Applaus gab es bei jenen Stellen, an denen Merkel – auch ohne Namensnennung für alle Zuhörer klar erkennbar – Kritik an Trump äußerte.

Einschränkend muss man aber sagen: Harvard ist eine liberale Hochburg in den USA, repräsentativ für die Meinung im Land ist die Hochschule keineswegs. Trump verfügt weiterhin über eine solide Basis – die Merkel mit Sicherheit nicht so begeistert empfangen hätte.

 

Merkel_in_Harvard_gefeiert

Kanzlerin Merkel bedankt sich für die Ovationen, die ihr in Harvard entgegen gebracht wurden.

 

Der promovierten Physikerin wurde am Donnerstag die Ehrendoktorwürde von Harvard verliehen. Die offizielle „Harvard Gazette“ nannte zur Begründung unter anderem die Flüchtlingspolitik der Kanzlerin – just jenes Thema also, das ihr zu Hause Kritik eingebracht hat wie kein anderes. „Mit ihrem Slogan „Wir schaffen das“ wurden Merkels vier Amtszeiten geprägt von scharfsinniger Entschlossenheit und Pragmatismus“, schrieb das Blatt in seiner Sonderausgabe zur Abschlussfeier über die „Kanzlerin der freien Welt“.

Während sich junge Wähler in Deutschland bei der Europawahl massenhaft von der CDU abgewandt haben, wirkten am Donnerstag viele Harvard-Absolventen wie regelrechte Merkel-Fans. Er sei „begeistert“, dass Merkel bei seiner Abschlussfeier spreche, sagte der 26-jährige Ethan Hughes. „Viele Amerikaner blicken auf sie, wegen des Mangels an politischer Führung hier.“

Mit-Absolvent Ahmad Kareh (37) bescheinigte Merkel eine „Leidenschaft für Demokratie“. Der Jordanier Malek Hassan (27), der gerade sein Medizinstudium abgeschlossen hat, nannte die Kanzlerin „eine Inspiration für die junge Generation“.

Harvard-Absolventin Marcella Vutto (38) aus Düsseldorf sagte: „Frau Merkel hat international einen ausgezeichneten Ruf.“ In Deutschland werde das „gar nicht so wahrgenommen“. Ihre Kommilitonin Sonja Krein (28) aus Köln meinte: „Ich glaube, Merkel hat ein sehr gutes Image – gerade in Zeiten von Trump.“ Krein fügte mit Blick auf Merkels Rede hinzu: „Das ist schon cool, heute als Deutsche dabei sein zu können.“

Obwohl Merkel in den USA war, traf Trump die Kanzlerin nicht – warm geworden sind die beiden nie miteinander. Nach Angaben eines deutschen Regierungssprechers hatte die US-Seite frühzeitig mitgeteilt, dass der Präsident nicht in Washington sein werde.

Trump sprach am Donnerstag ebenfalls vor Absolventen, allerdings rund 2850 Kilometer von Harvard entfernt, nämlich an der US Air Force Academy im US-Bundesstaat Colorado. Nichts und niemand werde jemals die Vereinigten Staaten von Amerika stoppen, rief er dort. Berliner Zeitung (31.5.19)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muslime in Europa, Ghettos, Parallelgesellschaften ,Europäischer Islam ? Keine absolute Religionsfreiheit,Ist der Islam Tolerant ?

Muslime in Europa, Ghettos, Parallelgesellschaften ,  Integrationsunwilligkeit und Deutschfeindlichkeit,   Europäischer Islam ? Keine absolute Religionsfreiheit , Ist der Islam Tolerant ?

Die Mehrheit der Muslime in allen europäischen Ländern lebt in Kulturghettos , genannt auch Parallelgesellschaften, worauf Soziologen, spezialisiert auf demographische Probleme, schon vo 15 Jahren mit Nachdruck hingewiesen haben.

In diesen Parallelgesellschaften wird das mittelalterliche orientalisch-islamische Gesellschafts- und Menschenbild nicht nur konserviert, sondern auch erheblich verstärkt (siehe auch die zunehmenden ethnoreligiösen und sozialpsychologischen Probleme von Muslimen der dritten Generation) . Die deutsche Rechtshoheit wird teilweise aufgehoben  und teilweise von fast steinzeitlichen Moral-und Ehre Auffassungen ersetzt.
Damals konnten sich die Soziologen nicht vorstellen, dass die Integrationsunwilligkeit und sogar speziell die Deutschfeindlichkeit (Begriff geprägt von liberalen Muslimen) solche fast beängstigende Formen annehmen könnte. Münchner Merkur (4.12.18, 22.2.19, 16.5.19), Tagesspiegel (28.12.18), Die Welt Facebook, Spiegel   Facebook (11.2.19, 16.5.19), Spiegel Facebook (13.2.19), Focus Facebook (13.2.19), LVZ Facebook (14.2.19), Tagesspiegel (14.2.19), Wiener Zeitung und FAZ Facebook (16.5.19)

__________________________________________________________________________________________________________

Die Gebote orientieren sich nach Angaben der Verantwortlichen an den Gesetzen Österreichs. Sie umfassen die Aufforderung, Gesetze zu befolgen, die deutsche Sprache zu lernen, das eigene Verhalten und die Erziehung der Kinder an „österreichischen Werten“ zu orientieren, die „hier geltende Religionsfreiheit (zu) achten“, „Tiere vor unnötigem Leid (zu) schützen“, neben Rechten auch Pflichten wahrzunehmen und Konflikte gewaltfrei zu lösen. Das zehnte Gebot lautet: „Du sollst Österreich gegenüber Dankbarkeit leben.“

Von Christoph B. Schiltz , Asylbewerber sollen sich an „zehn Gebote der Zuwanderung“ halten. 13.5.19

______________________________________________________________________________________________________________

-Kriminelle arabische Clans in den Großstädten : Es ist längst an der Zeit, diesen halbzivilisierten Subjekten Paroli zu bieten, bevor sie sich richtig zum Staat im Staate entwickeln. Es geht um die KRIMINELLEN Clans. Kennen Sie überhaupt ihre Mentalität ? Sie betrachten das Dulden ihres kriminellen Treibens als SCHWÄCHE des Staates. Welt Facebook (8.2.19)

____________________________________________________________

 

Viele haben eine türkische (15 Prozent) oder libanesische (31 Prozent) Staatsangehörigkeit, 36 Prozent haben eine deutsche Staatsangehörigkeit, fünf Prozent sind staatenlos.

_____________________________________________________________

- Gewalttaten von Muslimen an französischen Juden : Eine bekannte Wahrheit : Die Muslime sind wegen Israel antisemitisch eingestellt. Speziell in Frankreich werden sie derart aggressiver, und gewalttätiger, dass Fanzossen jüdischen Glaubens sogar aus der geistigen Elite nach Israel auswandern. Unglaublich, wie weit es gekommen ist. Spiegel Facebook (12.2.19)

-Islamischer Schleier und Essen !!!   : Ich habe dieses unwürdige Theater zum ersten mal in einem Restaurant in Istanbul gesehen. Das waren eindeutig Araber. Schleier hoch und Schleier runter, während der Pascha normal aß. Ich habe für die arme Frau Mitleid empfunden. Ich weiß von meinen arabischen Studentinnen, dass die Frauen den Schleier etc. nicht freiwillig tragen. Bei einigen Frauen ist es so, dass der Schleier erst im Bett abgemacht wird. Tagesspiegel (14.2.19)
-Studentin aus Kiel will gegen Verschleierungsverbot vorgehen
Studentin Katharina K. (21) trägt Niqab – und löste an der Universität Kiel damit eine Debatte aus. Seitdem gilt ein Schleier-Verbot in Lehrveranstaltungen. Leipziger Volkszeitung (18.2.19)
____________

Allmählich wird die Sache sehr lästig. Die Studentin , bestimmt eine zum Islam konvertierte Deuutsche, soll zuesrt ihre Hausaufgabe machen, bevor sie GEZIELT provoziert, um im Mittelpunkt der öffentlichen Aufmerksamkeit zu stehen.
Sogar muslimische Theologen haben oft klargestellt, dass die Vollverschleierung mit dem Glauben nichts zu tun hat.

-Knappe Kleidung Pflicht: Zeina kämpft dafür, dass gläubige Muslima bei Olympia boxen
—————————————
Der Glaube ist im Kulturkreis des Westens PRIVATSACHE. Man soll es deshalb vermeiden, andere Menschen ständig damit zu konfrontieren. Diese Kapriolen und Lächerlichkeiten stören schon lange das soziale Leben. Sogar führender Theogen des Islam haben des öfteren unterstrichen, dass Kopftuch, Burka, Niqap etc. keine religiöse Pflicht dartstellen.
Focus Facebook (19.2.19)

.Brinkhaus und die Idee vom muslimischen Kanzler: Unfassbar dumm, Münchner Merkur (7.3.19)
————————
Es drängen sich mehrere Fragen auf :
a) Warum sagt Herr Bringhaus ohne trifftigen Grund ausgerechnet jetzt derartiges ?
b) Denkt er an die muslimischen Wähler, die traditionell in ihrer Mehrhet die SPD wählen ?
c) Will er als besonders originell auftreten ?
d) Will er eine ungewöhnliche Toleranz demon Dann liebe schweigenstrieren ?
e) Schließlich Cui bono ? Dann lieber schweigen.

Islamfeindliches Klima?, Münchner Merkur (18.3.19)
————————–

Die Probleme weisen einen hochkomplexen Charakter auf. Die besorgten muslimischen Mitbürger sollten sich auch mit der wachsenden DEUTSCHFEINDLICHKEIT (Begriff geprtägt von liberalen Muslimen) von Muslimen befassen.

-Multikulturalität als ein komplexes Phänomen

Seit Jahren beschäftigen sich zwar Spezialisten und vor allem Kulturtheoretiker und Soziologen mit der Multikulturalität, es liegt jedoch bis heute keine einheitliche Definition vor. Insgesamt sind vier Hauptansichten über die M : a) Gleichzeitige Existenz unterschiedlicher Kulturen, zwischen den es keine Beziehungen gibt. b) Neben der vorherrschenden Kultur bestehen weitere, nicht gleich bedeutsame Kulturen. c) Wechselseitige Beeinflussung als objektiver Prozess der vorhandenen Kulturen. d) Zwar almähnlich freiwillige Anpassung fremder Kulturen an die einheimische Kultur, allerdings werden einzelne Elemente der fremden Kultur beibehalten.
In Europa konstatieren wir Erfolge, aber auch Misserfolge der Multikulturalität, die m. E. auf zwei Gründe zurück zu führen sind : a) Integrationsunwilligkeit in erster Linie der Muslime sogar jener der dritten Generation, die es vorziehen, in Kulturghettos bzw. Parallelgesellschaften zu leben. b) Gutmenschen oder links- und grünorientierte Politiker lassen sich von utopischen und überzogenen Gedanken über die Menschlichkeit leiten, die keineswegs die gesellschaftliche Realität widerspiegeln.
Ich bin der Meinung, dass die M. Sich sukzessive verbunden mit einigen Problemen durchsetzt. Als Beispiele seien große Veränderungen in der Sprache, in der materiellen Kultur ( z.B. Ernährung) , in der Musik, im Tanz , in der Kleidung sowie in einigen Lebens- und Umgangsformen, erwähnt. Dies ist so seit Jahrtausenden.
Zugleich sind übertriebene Phobien vor anderen Kulturen als sehr schädigend abzulehnen. Sie führen zu einer mikrokosmischen Nabelschau und schließlich zur Isolierung sowie zur Rückständigkeit.

Wissenschaftliche Quellen (nicht die lächerliche Wikipedia)
-Α. Mintzel, Multikultererelle Gesellschaften in Europa und Nordamerika, Passau, 1997.
-W. Kumlicka, Multikultur und Demokratie, Über Minderheiten in Staaten und Nationen, Hamburg, 1999.
-I. Leicht, Multikulturalismus auf dem Prüfstand, Berlin, 2000.
-B. Tibi, Europa ohne Identität ? Die Krise der multikulturellen Gesellschaft, München, 1998.
-B. Parekh, The Futur of Multi-Ethnic Britain, London, 2000
Neue Zürcher Zeitung , Facebook ( 20.3.19)

-Gehört der Islam zu Deutschland ? :Ganz einfach : Muslime leben in Deutschlad und zwar vorwiegend in Parallelgesellschften. Sich zu einem Land gehören, setzt eine innere Bindung voraus, welche die Türken nur gegenüber der Türkei haben.
Schlussfolgerung : Die Türken leben in Deutschlad, aber gehören zu der Türkei.Münchner Merkur ( 25.3.19)

-Gericht : Schließung muslimischer Kita in Mainz rechtmäßig , Focus Facebook (27.3.19) : Die “Muslimische Kita” verstärkt die INTEGRATIONSUNWILLIGKEIT und die Parallelgesellschaften. Danach kämen Forderungen wie Anwendung der Scharia, Schaffung einer islamischen Sittenpolizei und in der Perspektive nach bestimmten demographischen Veränderungen der Status einer religiösen Minderheit und danach die AUTONOMIE.
Also wehret den Anfängen. Focus Facebook (27.3.19)

-Fanatische Muslime als Europäer ? : “Aus einer gebratenen Katze wird keine Hasenpastete” (Hegel) und aus einem fanatischen Muslimen wird kein Europäer.
Süddeutsche Zeitung Facebook (1.4.19)

-Kopftuch, Beschwerden Muslimischer Frauen wegen Beleidigungen etc.

Märtyrer-Mentalität. Einfache Lösung eines immaginären Problems : Weil das Kopftuch keine religiöse Pflicht, sondern ein provokantes Symbol des verflixten Politischen Islam ist, können die lieben Musliminnen auf dieses verzichten und sich an die liberale Gesellschaft ANPASSEN. Nicht “wasch mir den Pelz aber mach mich nicht nass”. Frankfurter Allgemeine Zeitung Facebook (4.4.19)

-Die arabischen hochkriminellen Clans haben sich zu einem Krebsgeschwür am Körper der Gesellschaft entwickelt. Sie haben jahrelang rechtsfreie Räume geschaffen. Falsche Toleranz.Focus Fascebook (28.3.19)

Prozess in KölnIS-Sympathisant droht vor Gericht mit Anschlag auf Dom – Richter reagiert gelassen
———————————————————————————-
-Bei den Orientalen ist zwischen dem Wort ( emotionsgeladen) und der Tat zu unterscheiden. Das nicht gesprochene Wort wird in der Regel realisiert. Auf alle Fälle hat er in diesem Lande nichts zu suchen. Focus (16.4.19)

-Region Klinikum St. Georg kooperiert mit Verein „Saida Kompetenzzentrum“ gegen Genitalverstümmelung in Leipzig gegründet
Das Leipziger Klinikum St. Georg und der Verein Saida International haben am Mittwoch das „Saida Kompetenzzentrum“ gegründet. Ziel der Kooperation ist es, von Genitalverstümmelung betroffene Mädchen und Frauen medizinisch und sozial zu versorgen. LVZ Facebook (17.4.19)

-Aufhebung der deutschen Rechtshoheit durch Muslime : Wenn wir im Abendland nicht aufpassen , werden wir in den nächsten ca. 20 Jahren mit FORDERUNGEN nach der Einführung der Saria konfrontiert. Vielleicht wird es zu spät sein. Allmählich und systematisch demontieren sie die deutsche Gesetzeshoheit. Tatsächlich WEHRET DEN ANFÄNGEN. Wiener Zeitung Facebook (23.4.19)

-Arabische kriminelle Clans : Man solte schnell diese orientalischen kriminellen Clans zur Räson bringen. Sie haben sich fast wie Staat im Staate entwickelt. Nach ihrem Werkanon glauben sie, dass der deutsche Staat vor ihnen Angst hat. LVZ Facebook (29.4.19)

-Religion, Muslime : Die Religionsfreiheit ist als Menschenrecht
(Menschenrechtskonvention von 1966) INDIVIDUELL. Für Muslime ist sie jedoch in der Praxis fast staatlich bzw. gesamtgesellschaftlich, weil es keine Trennung von Staat und Kirche gibt.
Es ist übrigens auch nicht üblich, dass die Gläubigen ihre religiösen Symbole demonstrativ zur Schau stellen. Münchner Merkur (30.4.19)

-Hochkriminelle arabische Clans

De facto sind die hochkriminellen orientalischen Clans Staat im Staate. Sie verfügen über kein demokratisches Rechtsbewusstsein und infolgedessen respektieren sie nicht Regeln und Gesetze. Sie stellen außerdem die Integrationsunwilligkeit par excellence dar.Sie sind eigentlich ein Krebsgeschwür am Körper der Gesellschaft. Es bedarf daher einer radikalen chirurgischen Operation. Die falsch verstandene Toleranz von naiven Politikern hat offensichtlich zu einem starken Masochismus geführt. Stern Facebook (16.5.19), Neue Zürcher Zeitung Facebook (6.5.19, 16.5.19), Focus Facebook, Münchner Merkur und FAZ Facebook(16.5.19)

—————————————————————————–

Alles schön und gut, jedoch ich sehe keinen Araber. Warum nehmen gerade sie zu dieser menschenrechtswidrigen Sache keine Stellung ? Steckt dahinter die rechtsfreie Parallelgesellschaft ?

—————————————————————————————————

Warum nicht europäischer (moderner) Islam ?

Die Christen haben mit der nationalen Bezogenheit keine Probleme. Die Russen z.B. sprechen wohl von dem russischen Christentum, und die Griechen von dem griechischen Christententum. Ihre Theologen schauen mit tiefster Verachtung auf die Protestanten herab,die nicht als Christen,sondern als Ketzer betrachtet werden. D.h.,dass es sogar zwischen den christlichen Konfessionen große Unterschiede gibt

Des weiteren sollten Sie das islamische Gesellschafts -und Menschenbild, das unserem entgegengesetzt ist, mehr in Betracht ziehen, weil gerade dieses die tiefere Ursache für die muslimischen Parallelgeselschaften und die Integrationsverweigerung ist.
Ich hatte sehr lange Studierende ( darunter viele Doktoranden) aus vielen islamisch geprägten Ländern und daher weiß ich , worum es geht, ohne natürlich die Muslime pauschal dämonisieren zu wollen.
Darüber wäre es erforderlich und gerecht, die Unterdrückung der Christen in den meisten muslimischen Ländern zur Kenntnis zu nehmen. Ich nenne dies Anwendung des Reziprozitätsgrundsatzes in den Beziehungen von Staaten, die unterschiedlichen Kultur- und Rechtskreisen angehören.
Münchner Merkur (14.12.18), Tagesspiegel (28.12.18)

———————————————————————————————————-

Zu einem unbelehrbaren Muslimen

Sie machen methodishe Fehler, weil Ihnen die wissenschaftliche Methodologie völlig unbekannt ist.

Die Prämisse für den Westen ist sind bei allen Problemen die EUROPÄISCHE AUFKLÄRUNG , die Französische Bürgerliche Revolution, die Menschenrechte, die bürgerlichen Freiheiten, der Rechtsstaat, die Gewaltenteilung, die Demokratie etc. All dies ist dem Islamischen Kulturkreis, der hinsichtlich des Gesellschafts- und Menschenbildes sich noch im Mittelalter befindet. Hieraus ergeben sich nicht nur Probleme, sondern auch große Gefahren.

Gesellschaft und Staat stützen sich auf das INDIVIDUUM und den Citoyen (Staatsbürgrer) mit dem gesellschaftlichen Bewusstsein sowie mit dem Staats- und Rechtsbewusstsein.

Es ist weder rassistisch, noch diskriminierend zu konstatieren, dass die oben erwähnten prägenden Charakteristika des Westens dem orientalisch-islamischen Kulturkreis ein Buch mit sieben Siegeln sind. Auch deswegen ist die Integration der Muslime in die westliche Gesellschaft äusserst kompliziert, teilweise wie die Quadratur des Kreises.
Münchner Merkur (4.12.18), Tagesspiegel (28.12.18)

——————————————————————————–

Muslime in Europa, Keine absolute Religionsfreiheit

Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte
Abgeschlossen in New York am 16. Dezember 1966
Von der Bundesversammlung genehmigt am 13. Dezember 1991

Artikel 18 , (3) Die Freiheit, seine Religion oder Weltanschauung zu bekunden, darf
nur den gesetzlich vorgesehenen Einschränkungen unterworfen werden, die
zum Schutz der öffentlichen Sicherheit, Ordnung, Gesundheit,
Sittlichkeit oder der Grundrechte und -freiheiten anderer erforderlich
sind.
Schlußfolgerung :D ie Religionsfreiheit ist kein absolutes Menschenrecht.
Münchner Merkur (4.12.18, 1.2.19), Tagesspiegel (28.12.18, 14.2.19), Münchner Merkur Facebook (1.2.19), Lepziger Volkszeitung , Focus Facebook , Spiegel Facebook (11.2.19, 16.5.19), Spiegel Facebook, Focus Facebook (13.2.19), Neue Zürcher Zeitung Facebook (22.2.19), Die Welt Facebook (26.2.19), Wiener Zeitung Facebook , Stern und FAZ (16.5.19), Zeit (24.5.19)

————————————————————————-

Toleranz, Christentum und Islam

Das Christentum und auch dass Judentum gehören zu den wichtigsten Säulen des Kulturkreises des Westens, keinesfalls jedoch der Islam, der gefährliche und menschenverachtende politische Islam sowieso nicht.
Die Toleranz darf  keine Einbahnstrasse sein und keinesfalls zur Selbstverleugnung führen . Es drängt sich auch die Frage nach dem Gegenseitigkeitsgrundsatz zwischen Staaten unterschiedlicher oder sogar entgegengesetzter Kultur- und Rechtskreise. Kurzum : Die Christen werden in den meisten islamischen Ländern brutal verfolgt. Warum protestieren die im Westen lebenden Muslime nicht dagegen ?

Die Zeit (4.12.18), Tagesspiegel (28.12.18, 14.2.19), Spiegel Facebook, Focus Facebook (13.2.19). LVZ Facebook (14.2.19)

________________________________

Staat im Staate (kriminelle arabische Clans in Berlin, Polizisten schwer verletzt)

Focus (12.9.18) von Panos Terz

Die betreffenden Clan-Mitglieder haben weder ein Rechtsbewußtsein , noch ein Staatsbewußtsein, noch ein gesellschaftliches Bewußtsein . Im allgemeinen Ihr Menschen- und Gesellschaftsbild widerspricht den Normen und Prinzepien eines modernen europäischen Staates . Es entspricht vielmehr der Epoche des Mittelalters, der in den orientalischen Gesellschaften gilt und nach Europa exportiert wurde.

_______________________________________________

Leipzig, Eisenbahnstrasse, Parallelgese
llschaft

Allmählich entsteht der berechtigte Eindruck, dass sich in diesem Stadtteil eine Parallelgesellschaft mit verhängnisvollen Folgen für ganz Leipzig entwickelt. Es liegt Grund zu der Annahme , dass ein großer Teil dieser Gesellschaft über kein entwickeltes Rechtsbewusstsein verfügt und infolgedessen gar keine Angst vor den Gesetzen hat.
Schlussfolgerung : hartes Durchgreifen und der Situation entsprechende konsequente Anwendung der Gesetze (Strafen), bevor das Ganze aus dem Ruder läuft. Dann wird es aber endgültig zu spät sein. Leipziger Volkszeitung (7.11.18)

_______________________________________________________

Muslimischer Vergewaltiger, Kulturschock, Bestrafung

Es geht in erster Linie um vorbeugende Maßnahmen, die absolut notwendig sind. Die Muslime haben seit Jahrhunderten ein dem abendländischen diametral entgegengesetztes Frauenbild, daher bekommen sie einen gewaltigen Kulturschock, deswegen muß man sie nicht nur auf die Einhaltung der Rechts-, sondern auch der Sozial- und ethisch-moralischen Normen des Westens systematisch vorbereiten.
Die Bestrafungsformen sind eine andere Sache. Auf alle Fälle müssen sie auf der Grundlage neuer Rechtsbestimmungen besonders hart sein , um auch zu wirken. Frankfurter Allgemeine Zeitung (3.11.18)

————————-

Vergewaltigung von Frauen durch Muslime

Vor genau 54 Jahren habe ich die ausländischen Studenten an unserer Fakultät in das europäische Leben unter besonderer Berücksichtigung der Frauen und der Sexualität eingeführt. Danach hörten die Belästigungen und die Vergewaltigungen der Frauen schlagartig auf.
Was hat eigentlich die Verantwortlichen daran gehindert, ähnliches zu tun ?.Ich finde ihre Haltung verantwortungslos.
Frankfurter Allgemeine Zeitung (2.11.18)

_______________________________________________

Frauenfeindliches Bild islamischer Männer, Vergewaltigung
westlicher Frauen, Intgration ist ausgeschlossen

Das Thema ist mir seit 60 Jahren wohlbekannt, den ich hatte viele kommilitonen und später aus zahlreichen islamischen Ländern Studenten und Doktoranden. Ihr Frauenbild ist schlicht und einfach die konsequente Fortsetzung des orientalischen frauenfeindlichen Bildes.

Nach Meinung der islamischen Studenten seien alle westlichen Frauen “Schlampen”, d.h . Nutten ohne Würde und Selbstachtung, da sie vor der Heirat Geschlechtsvekehr mit mehreren Männern hatten. Sie würden auch halbnackt herumlaufen und die Männer provozieren. Infolgedessen kann jeder Mann sie, wenn nötig, auch mit Gewalt haben.

Schlußfolgerung : Die Wandlung dieses archaischen Frauenbildes ist nicht möglich, und die Integration der islamischen Männer in ihrerMehrheit ist AUSGESCHLOSSEN. Es ist m. E. an der Zeit, diese einfache Wahrheit endlich zu kappieren, bevor es zu spät ist. Der Spiegel (27.10.18)

___________________________________________________________

Kriminelle arabische Clans (14.6.19)

Eines der Probleme besteht darin, dass der deutsche Staat die ethnologische (Mentalität) und religiöse Komponente der Clans völlig außer acht gelassen hat.  Sie gehören zum orientalischen Menschen -und Gesellschaftsbild, welches dem westlichen diametral entgegengesetzt ist. Die Toleranz ist z.B. als Schwäche des Staates (Polizei, Justiz) interpretiert worden. Ein modernes Rechtsbewusstsein fehlt.

______________________________________________________________________________________________________________

Woher kommen die Clans?

 • Wenn die Rede von kriminellen Araber-Clans ist, sind meist Mitglieder von Großfamilien mit türkisch-arabischen Wurzeln gemeint. In Deutschland gehören nach Schätzungen des Bundeskriminalamts (BKA) rund 200.000 Menschen zu solchen Großfamilien.
 • Die meisten von ihnen sind nicht kriminell. Manche aber haben sich zu mafiösen Gruppierungen zusammengeschlossen, nutzen familiäre Strukturen für kriminelle Geschäfte.
 • Sie leben häufig in einer abgeschottenen Parallelwelt, erkennen staatliche Strukturen nicht an. Straftaten werden zu internen Probleme erklärt, die innerhalb der Familien von sogenannten Friedensrichtern geregelt werden.
 • Viele haben eine türkische (15 Prozent) oder libanesische (31 Prozent) Staatsangehörigkeit, 36 Prozent haben eine deutsche Staatsangehörigkeit, fünf Prozent sind staatenlos.
 • Ausweisungen von Intensivtätern sind entsprechend schwierig

Mhallami kamen aus der Türkei

 • Das wesentlichste Kriterium der Zugehörigkeit des Einzelnen zum Clan ist die tatsächliche familiäre Verwandtschaft. Viele stammen ursprünglich aus dem Libanon, aus Syrien, dem Irak oder der Türkei. Vor allem im Ruhrgebiet wird häufig von Libanesen-Clans gesprochen. Gemeint sind dann kriminelle Mitglieder von Familien, die ursprünglich aus der Türkei und aus Syrien stammen. Sie gehören zu den sogenannten Mhallami, einer arabischstämmigen Volksgruppe.
 • Viele von ihnen wurden nach dem Ersten Weltkrieg aus der Türkei vertrieben und siedelten sich im Libanon an – oft fehlten ihnen die Mittel für Pässe und eine Einbürgerung. Hier lebten viele der Familien am Rand der Gesellschaft Als dort Bürgerkrieg ausbrach (1975 bis 1990), flohen viele der Familien nach Deutschland.
 • Viele haben in ihrer Fluchtbiographie gelernt, sich auf sich selbst und den Familienclan zu verlassen, wenn es ums Überleben geht. Diese Einstellung haben sie gewissermaßen importiert.

Clans in NRW: Viele Familienmitglieder haben nur einen Duldungsstatus

 • Sie kamen über Ost-Berlin in den Westen, beantragten Asyl und wurden auf verschiedene Bundesländern verteilt – vor allem nach Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Bremen. Hier gab es einen Abschiebestopp, sie erhielten als Staatenlose direkt eine Duldung und blieben im Land. Bei nicht wenigen blieb der Duldungsstatus bestehen, über Generationen.
 • Menschen mit Duldungstatus haben es auf dem Arbeitsmarkt schwer: Eine selbständige Tätigkeit ist ihnen untersagt, eine Beschäftigung als Arbeitnehmer ist nur auf Antrag und nach Zustimmung durch die Ausländerbehörde möglich. Manche Experten sehen hierin eine mögliche Ursache dafür, dass sich aus der Perspektivlosigkeit heraus kriminelle Netzwerke innerhalb der Familien gebildet haben. WQuelle : Der Westen (2.7.19)
 • ______________________________________________
 • Grundschul-Debatte: Linnemann bekommt Rückendeckung von Ziemiak : Kinder, die kein Deutsch sprechen, sollen nicht zur Grundschule zugelassen werden – so Unionsvize Carsten Linnemann. Nach heftiger Kritik bekommt er nun Rückendeckung aus der CDU (Münchner Merkur (7.8.19)
_____________________________________________
Herr Linneman hat eigentlich etwas selbsverständliches gesagt. Seine Kritiker richten sich, wie es scheint , nach einer neuen Religion : political correctness, die zu intellektuellen Blockaden zu führen vermag und den common sense vernichtet.

 

 

Völkerrecht, Begriff

Begriff Völkerrecht

1. Die Bezeichnung Völkerrecht ist mehr als irreführend. Sie ist die wörtliche Übersetzung des jus gentium (Recht der Völker) im Unterschied zum jus civilis im Imperium Romanum. Im 16. Jh. ist eine bessere Formulierung geprägt worden : Jus inter Gentes. Erst im 19. Jh. ist ein modernerer Terminus entstanden : Droit INTERNATIONAL Public ( INTERNATIONAL Public law, span. Derecho INTERNACIONAL Publico, ital. Diritto INTERNAZIONALE PUBBLICO, Deutsch INTERNATIONALES Öffentlicheς Recht ).
2. Dem Wesen nach handelt es sich um ein Internationales zwischenstaatliches Recht.
3. Die Inszenierung eines Putsches durch eine auswärtige Regierung stellt eine völkerrechtswidrige Einmischung in die inneren Angelegenheiten dar. Ebenso völkerrechtlich verboten ist die militärische Intervention zwecks Sturzes einer legitimen Regierung. Der Tagesspiegel ( 12.12.18)

Russland und Russen, Eine Analyse aus Sicht der Geschichte und der Ethnologie, Orthodoxie Russische und Ukrainische

Russland und Russen, Eine Analyse aus Sicht der Geschichte und der Ethnologie,Orthodoxie Russische und Ukrainische

Es besteht die Gefahr, dass wir aus lauter Bäumen den (russischen) Wald nicht sehen. Daher möchte ich die Reaktion bitten, den folgenden Fachkommentar zu veröffentlichen, der sich auf  jahrzehntelange Vorarbeiten stützt.

Russland und Russen, Eine Analyse aus Sicht der Geschichte und der Ethnologie

Um die Russen und speziell die russischen Politiker besser verstehen zu können, bedarf es eines komplexen Herangehens, der die Geschichte und die Ethnologie in Betracht zieht.

1. Russland gehört zu jenen europäischen Ländern, die weder die Renaissance noch die Aufklärung (es gab nur Ansätze : Lomonossow),, noch die bürgerliche Revolution, noch die Demokratie, noch den Rechtsstaat, noch das Individuum, noch den  citoyen, noch die bürgerlichen Freiheiten und schließlich noch die Menschenrechte gekannt haben. Es gibt insbesondere keine demokratische Tradition und als Konsequenz auch   kein Demokratiebewusstsein.

Bereits in der zweiten Hälfte des 19. Jh. haben russische Intellektuelle die Ratio (Vernunft) der europäischen Aufklärung schroff abgelehnt. Dabei  führten sie  folgende Hauptargumente  ins Feld :

a)  Die westliche Denkart sei unterentwickelt, weil sie sich ausschließlich  auf die Ratio stützt und infolgedessen dem Menschen nicht helfen kann, den „richtigen Weg“ zu finden. Im Unterschied vom Westen würde sich die „russische Seele“ als eine mythische und mystische Erscheinung präsentieren. Sie  betrachteten die rationalistische Klugheit  als eine westliche “Krankheit“ und zwar als reine Klugheit  ohne Weisheit und zugleich betonten sie die moralische  Notwendigkeit , wie sie in den bekannten Romanen Dostojewskis verherrlicht wird wie z. B. „Eine Person kann weise sein, aber zum weisen Handeln reicht die Klugheit nicht aus .” Oder das Vielsagende, „Das für uns wahrhaftige ist für Europa fremd“.

Der Hauptgedanke Dostojewskis besteht darin, dass menschliche Probleme nicht durch die Vernunft , sondern durch den christlichen Glauben sowie durch die „Weisheit des Herzens“ gelöst werden können. Dem Wesen nach hat die Mystik der orthodoxen Kirche das gesamte Leben des russischen Volkes durchdrungen.  Auch der andere Literaturriese Lew Tolstoi unterstreicht die „Reinheit“ des russischen Volkes und seine Fähigkeit, die Rettung im christlichen Glauben zu finden.

Die Gegner des Westens wurden als „Slawophile“ genannt, zu denen auch Petro Kirijewski gehörte, der auf den großen Unterschied zwischen  dem westlichen und dem „russischen Geist“ folgendermaßen hinwies : Der westliche Geist führe zum Individualismus (Verwechslung der Individualität mit dem Individualismus) und hilft dem Menschen nicht dazu, die Welt in ihrer Gesamtheit zu verstehen, während der „russische Geist“ , gestützt auf den christlichen Glauben  in der Lage ist, das Wesen der Dinge in ihrer  Gesamtheit zu erfassen.

Es fällt auf, dass solche Auffassungen eher der vorkapitalistischen Zeit entsprachen und eigentlich die russische Realität fast getreu widerspiegelten. Ihre Rückständigkeit ist durch nichts zu überbieten.

Das unfassbare ist, dass derartige Ansichten  in Russland in erster Linie von Theologen  aber auch von Politikwissenschaftlern und einigen Philosophen vertreten werden.  Es sei in erster Linie Alexander Geljewitsch – Dugin erwähnt, der im allgemeinen als einfußreicher Berater führender Politiker , einige meinen er sei Berater auch   Putins, gilt . Seine Kernthesen sind die folgenden : a) Die Werte des Westens wie Demokratie, Parlamentarismus, Freiheiten, Menschenrechte etc. seien nicht universell. b) Die “russische Zivilisation“ sei vom orthodoxen Christentum geprägt c) Die russische Zivilisation“ sei der westlichen Zivilisation überlegen. d) Infolgedessen  Russland benötige nicht die westlichen Werte. e) Es sei notwendig,  ein sacrales  Großreich unter der Führung Russlands in Eurasien zu schaffen.

Das gefährliche dieser Phantasien besteht darin, dass sie vor allem bei höheren Militärs Anklang finden.  Seine Schriften gehören zur Pflichtliteratur an den russischen Militärakademien.

2. Russland hatte das  große historische Pech, nicht wesentliche Elemente der griechisch-römischen Kultur, sondern die christlich geprägte Kultur des byzantinischen Reiches (korrekter des Oströmischen Reiches) und vor allem den Orthodoxen Glauben übernommen zu haben. Hierdurch ist ein Gesellschafts- und Menschenbild entstanden, das starke mittelalterliche Züge aufweist , wobei die Mystik als essentielles Element der Orthodoxie eine große Rolle gespielt  und weiterhin spielt , obwohl  mehrere Jahrzehnte ein atheistisches  Regime herrschte.

3. Die wesentlichen Elemente dieses Gesellschafts- und Menschenbildes sind die folgenden :

Jahrhundertelang  konnte kein Individuum geformt werden , vielmehr war und ist der Einzelne einer  in der Masse. Somit fehlen die  wesentlichen Eigenschaften des Individuums wie z.B. die Autonomie , die Eigenverantwortung und  der Entscheidungswille. Der Einzelne hat sich daran gewöhnt, dass andere, z. B. vor der Oktoberrevolution das Väterchen (Übersetzung des Wortes Attila (Atta =Vater)  aus den Turksprachen)   Zar oder die Regierung alles für ihn regeln. En passant sei auch  der  kommunistische Totalitarismus  erwähnt, der das Individuum  ohnehin  fast eliminiert hat.

4. Weil das Individuum fehlt, konnte und kann sich kein moderner Bürger herausbilden, der normalerweise von der Wechselbeziehung von Rechten und Pflichten ausgeht. Aber gerade dies ist die conditio sine qua non für die Existenz eines Staatsbewusstseins.  Jedoch als Kompensation für das fehlende Staatsbewusstsein   ist speziell unter Putin zielgerichtet ein überdurchschnittlich starkes Nationalbewusstsein geschaffen worden.

Somit gab es und weiterhin gibt es immer ideale Voraussetzungen für absolutistische, autoritäre und sogar totalitäre Regime.   Daher ist es kein Wunder, dass Putin beim russischen Volk offenkundig beliebt ist. Dem Wesen nach ist Putin das „Väterchen“ Zar. Es kann somit konstatiert werden, dass Putin für Russland der richtige führende Politiker ist. Das russische Volk kann tatsächlich mit der Demokratie nicht viel  anfangen. Gleiches gilt und für das bielorussische und sogar im Prinzip auch für das ukrainische Volk sowie für die anderen Völker mit orthodoxer Tradition (z.B. Georgier, Armenier, Moldawier, Rumänen, Bulgaren, Serben, Montenegriner und teiweise auch Griechen) . Über die Griechen schreibt z.B.der angesehene Philosoph Stelios Ramfos, sie seien seit 200 Jahren unterwegs nach  Europa ohne es jedoch erreicht zu haben.
Der Weg der erwähnten Völker nach Europa wird wahrhaftig noch mehrere Jahrzehnte dauern.

Dass speziell Russland hervorragende Schriftsteller wie z.B.  Fjodor Dostojewski, Lew Tolstoi, Anton Tschechow, Iwan Turgenjew, Boris Pasternak et alt.  und Komponisten wie z.B. Pjotr Iljitsch Tschaikowsky, Nikolai Rimski-Korsakow, Dmitri Schostakowitsch , Sergei Rachmaninow, Igor Strawinsky et alt.   hervorgebracht hat, ändert nicht viel an dieser Feststellung.

Die Zeit (7.12.18, 11.3.20), Münchner Merkur (8.12.18) und Facebook :Neue Zürcher Zeitung  (4.1.19, 16.4.19), Der Tagesspiegel  (14.1.19), Münchner Merkur, Wiener Zeitung (11.3.20)

————————————————————————————————————–

Russisch-Ukrainischer Kirchenstreit

1. Russland und die Ukraine gehören zu den europäischen Staaten sui generis, weil sie genauso  wie andere Staaten Osteuropas und des gesamten Balkan mit orthodoxer Tradition weder die Renaissance, noch die Aufklärung, noch die bürgerliche Revolution, noch den bürgerlichen Staat, noch eine funktionierende Demokratie  hatten. So betrachtet,  sind sie in erster Linie  in geographischer Hinsicht Teil Europas. Kurzum, sie sind in politischer Hinsicht zurückgebliebene Staaten, deren Zukunft  sehr ungewiss ist.

2. Für diesen Zustand gibt es mehrere Gründe, aber  der wichtigste ist in der  extrem negativen Haltung  der orthodoxen Kirche  zu den welthistorischen Europäischen Aufklärung zu suchen. Das Welt-, Gesellschafts- und Menschenbild der Orthodoxie ist theozentristisch und nicht anthropozentristisch orientiert, wodurch die Herausbildung des selbstbewussten Individuums und des staatstragenden  Bürgers massiv verhindert worden ist.

3. Dennoch ist die identitätsstiftende  und identitätssichernde Rolle der Orthodoxie  bei der Ethnogenese in Ost- und in Südosteuropa nicht zu unterschätzen. Sowohl allgemein , als auch  konkret vermittels der Autokephalie der jeweiligen Nationalkirche konnte eine eigene  nationale Identität geschaffen werden. Genau so war es bei den  Balkan-Völkern. im 19. und im 20 Jh. So ist es normal, dass die ukrainische Kirche sich von der russischen Kirche trennt und  mit der Hilfe des Ökumenischen Patriarchats der Orthodoxie Autokephalie im Sinne einer Nationalkirche erlangt. Hierdurch wird die eigene nationale Identität wesentlich gestärkt. ES sei  en passant darauf verwiesen, dass die Russische Kirche bereits im 16. Jh. mit Zustimmung des Ökumenischen Patriarchats von Konstantinopel die Autokephalie erlangt hat.

4. Aber dadurch werden vitale Wirtschaftsinteressen der russischen orthodoxen Kirche als  auch allgemein des Imperium Russicum  direkt berührt. Beide Kirchen befinden sich nunmehr in einem unchristlichen feindlichen Zustand genauso wie im allgemeinen Russland und die Ukraine.

5. Zugleich kann die russische Kirche ihre jahrhundertealten Träume über die Erlangung der Führung der gesamten Orthodoxie  und die Verwandlung Moskaus  zu ihrem Zentrum endgültig begraben.  Wer sich mit dem Ökumenischen Patriarchat streitet, zieht letzten Endes den Kürzeren. Neue Zürcher Zeitung (17.12.18)

Der Spiegel (19.10.18), Wiener Zeitung (15.12.18), Neue Zürcher Zeitung, Süddeutsche Zeitung (17.12.128)

Islamisches Gesellschafts- und Menschenbild (thesenhaft), Kopftuch und Zwangsehe

Es wäre naiv und gefährlich anzunehmen, dass es sich nur um das Buffet ginge.
Daher habe ich den folgenden Fachkommentar verfasst und bitte die Redaktion,

ihn zu veröffentlichen.

Orientalisch-Islamishes Gesellschafts- und Menschenbild (thesenhaft)

Ohne ernsthafte Kenntnisse über das Islamische Gesellschafts-
und Menschenbild ist es ausgeschlossen, in den punctum questionis (Kern )
der zahlreichen kulturellen, politischen und sozialökonomischen Probleme des Orients
einzudringen. Ferner werden wir in die Lage versetzt, zu verstehen , warum essogar mit Muslimen der dritten Generation fast unüberwindbare Integrationsprobleme gibt und warum muslimische Parallelgesellschaften mit unabsehbaren Folgen entstanden sind.

Bei dem islamischen Gesellschafts- und Menschenbild sind natürlich mitunter große kulturelle Unterschiede zwischen den einzelnen islamischen Völkern und Staaten zu beachten.

Die prägenden Merkmale des islamischen Gesellschafts- und
Menschenbildes sind die folgenden :

a) Theozentrismus und teilweise auch Theokratie, die hochaktuell geworden
ist. Im Grunde geht es darum, dass im Mittelpunkt des Menschenlebens der Gott
steht, während das Menschenbild des Westens anthropozentrisch ausgerichtet ist.
b) Während im Islam höchstens der Einzelne in der Masse geortet werden kann,
ist der westliche Kulturkreis individualzentrisch geprägt, worauf sich der citoyen stützt.
Die Familie besitzt vor dem Familienmitglied und der Staat vor dem Einzelnen absolute Priorität.
c) Es fehlt der citoyen mit seinen Individualmenschenrechten
und Freiheiten. Des weiteren fehlen in der Realität die Trennung von Staat und religiöser Institution, die Rechtsstaatlichkeit und die Gewaltenteilung.
d) Die autoritären Herrscher und die Diktatoren in den islamischen Staaten
sind in gewisser Hinsicht die heutigen Pharaonen, Despoten und Satrapen der
Vergangenheit, weil autoritäre und diktatorische Regime der Natur der
orientalisch-islamischen Welt vollauf entsprechen , während die Demokratie ihr
wesensfremd sind. Noch eklatanter :Islam und Demokratie stellen eine
contradictio in adiecto (Widerspruch in sich) dar.
e) Die Gleichberechtigung der Geschlechter ist in der stark patriarchalischen
islamischen Gesellschaft eine Chimäre. In vielen Fällen kann man sogar von
einer Unterdrückung der Frau sprechen.
f) Es wird sachlich festgestellt, dass die Kreativität vor allem auf dem
wissenschaftlichen Gebiet unterentwickelt ist. Es verwundert daher nicht,dass islamische Nobelpreisträger eine Seltenheit sind.
Im allgemeinen herrscht ein spekulatives Denken vor. Die Hauptursache hierfür
ist das Schulsystem, das aufs Auswendiglernen und auf Zitate von Autoritäten
stützt , und vor allem das kritische Denken fast unbekannt ist.
Die tieferen historischen Ursachen liegen in der Ablehnung des Logos und in der
absoluten Priorität des Glaubens.
g) Der vortreffliche Philosoph Al Farabi in Bagdad ( 9. Jh.) z. B. machte
sich, gestützt auf Aristoteles Gedanken über das Verhältnis von Logos (Ratio,
Vernunft) und Glauben. Am Anfang gab er der Vernunft den Vorrang, bis er von
der Obrigkeit gezwungen wurde, die Vernunft über Bord zu werfen und die
Priorität des Glaubens anzuerkennen.

Den größten Schaden hat jedoch der islamische Theologe und erklärte Feind

der griechischen Philosophie Al Ghasali in Kairo (11.Jh.) angerichtet, der

als erster im Orient meinte, man brauche nicht das Wissen der heidnischen

Griechen (Junani), denn das heilige Buch der
Muslime, der Koran, enthalte Antworten auf alle Fragen des Lebens.Danach fing man im Orient damit an, die Schriften der griechischen sowie der
aufgeklärten Philosophen des Orients öffentlich zu verbrennen. Damit begann der
unaufhaltsame Niedergang der islamischen Hochkultur und zugleich tauchte schon
damals der islamische Fundamentalismus auf. Hieraus ergibt sich, dass dieser
Niedergang jahrhundertelang gedauert hat.

Logische Konsequenz dieser Entwicklung ist das hoffnungslose Zurückbleiben des gesamten islamischen Kulturkreises, der ständig irgendwelche für die gesamte Menschheit gefährlichen Ungeheuer ( Al Kaida, Taliban, Dschihadisten etc.) gebärt.

Schlußfolgerung : Eine Modernisierung des Islam im Orient ist so gut wie ausgeschlossen. In Europa hingegen wäre sie teilweise möglich.

Münchner Merkur, Die Zeit (3.12.18), Frankfurter Allegemeine Zeitung Facebook (4.12.18), Wiener Zeitung (15.12.18), Neue Zürcher Zeitung Facebook (17.12.18 , 11.2.19, 23.2.19, 25.7.19, 19.2.21

), Lepziger Volkszeitung Facebook (30.1.19), Focus Facebook , Die Welt Facebook (11.2.19), Spiegel Facebook (13.2.19), Die Welt (12.4.19), Beliner Zeitung (17.5.19), Neue Zürcher Zeitung (5.7.19, 13.12.20)

———————————————————————————————————-

Kopftuch, Burka, Niqab muslimischer Frauen , ein vielschichtiges Problem

1.Bis zu der islamischen “Revolution“ im Iran war es in Europa bei den muslimischen Frauen nicht üblich, Kopftuch, Burka und Niqab auf europäischem Boden  zu tragen. Somit handelt es sich nicht um ein religiöses Gebot, sondern um ein Zeichen des politischen Islam, der dem Abendland feindlich gesinnt ist.

2. Die Gesellschafts-und Menschenbilder des Westlichen Kulturkreises auf der einen Seite und des Islamischen Kulturkreises auf der anderen Seite sind nicht nur unterschiedlich, sondern darüber hinaus entgegengesetzt. Dies gilt auch für die Stellung der Frau in der Gesellschaft und speziell für die Gleichberechtigung der Geschlechter. All dies stützt sich auf westlich-liberale Werte und Gesetze als Ergebnis der Europäischen Aufklärung, durch die das Mittelalter ein für allemal beendet worden ist. Daher natürlich sind wir nicht bereit, ins Mittelalter zurück zu fallen.

3. Das Kopftuch, die Burka und das Niqab  ist dem Wesen nach  Symbole der Unterdrückung , aber mindestens der sozialen Minderstellung der Frau, ein Ausdruck der Selbstisolierung, der fehlenden Individualität (unbekannt in der islamischen Tradition) und stellt in der Endkonsequenz objektiv eine Verletzung der Menschenrechte und zwar konkret der Würde, der Willensautonomie und der Entscheidungsfreiheit der betreffenden Frauen dar. Dass sie in der Mehrheit angeblich das Kopftuch, die Burka und das Nikab  freiwillig tragen, ist eine orientalische Chimäre. Es gibt allerdings auch einzelne Fälle desTragens von  Kopftuch, Burka und Niqab  als Modeerscheinung.

4.Die individuellen Menschenrechte und Grundfreiheiten sind gemäß den entsprechenden internationalen Menschenrechts-Konvenventionen nicht absolut. Damit ist gemeint die Gewissens-und Religionsfreit, die von vielen Muslimen sehr extensiv in dem Sinne interpretiert wird, dass sogar die Teilnahme der Mädchen am Sportunterricht oder an gemeinsamen Schulasflügen von ihren Eltern nicht erlaubt wird oder das Tragen von Kopftuch, Burka oder Nikab als Freiheits- und Menschenrechtsververwirklichung betrachtet wird.

5. Nach dem Differenzierungsgrundsatz sollte es zu einem partiellen Verbot des Kopftuchs, der Burka und des Niqab kommen (z.B. in der Schule , bei den Gerichten und in der öffentlichen Vewaltung ).

Wiener Zeitung (19.10.18), Süddeutsche Zeitung (16.12.18),. Leipziger Volkszeitung Facebook (30.1.19, 19.2.19, 26.2.19) , Münchner Merkur Facebook , Münchner Merkur und Tagesspiegel Facebook (1.2.19, 3.8.19), Münchner Merkur Facebook , Spiegel Facebook (13.2.19), Tagesspiegel (14.2.19) , Neue Zürcher Zeitung Facebook (22.2.19, 13.12.20,2.2.21, 18.2.21)),FAZ Facebook (4.4.19), SDZ Facebook (30.4.19), FAZ Facebook (8.5.19), Wiener Zeitung Facebook (8.5.19), Welt Facebook (13.5.19), Zeit Facebook und Spiegel Facebook (16.5.19), FAZ (16.5.19, 4.2.20), Berliner Zeitung (17.5.19), Welt (23.5.19)

————————————————————————————————–

Islam, Probleme, Gefahren

1. Der Islam ist keine Religion wie die anderen, sondern vereinigt den Glauben aufs engste mit der Ideologie, den Staat und das Recht. Somit weist er eine hohe Komplexität auf und kann als ein totalitäres System betrachtet werden, welches kein Individuum, keinen Bürger, keine individuellen Freiheiten und keine grundlegenden Menschenrechte kennt.
2. Der gesamte islamische Kulturkreis hat die Moderne verpasst und belegt, verglichen mit den anderen Kulturkreisen (insbesondere Kulturkreis des Westens und Konfuzianischer Kulturkreis) bezüglich der ökonomischen, sozialen, politischen, wissenschaftlichen und hochtechnologischen Gebiete den letzten Platz.
3. Durch die Bevölkerungsexplosion in den islamischen Ländern ohne parallele Entwicklung der Produktivkräfte und der Schaffung von ausreichenden Arbeitsplätzen wachsen die ökonomischen und sozialen Probleme derart, dass eine befriedigende Lösung kaum möglich ist. Im Gegenteil, die Zuspitzung dieser Probleme wird immer schärfer.
4.Die herrschenden politischen Systeme in den islamisch geprägten Ländern sind autoritär bis diktatorisch, einige sehr korrupt und alle zusammen völlig unfähig, Staaten erfolgreich zu leiten und soziale Widersprüche zu überwinden.
5.Äussere Faktoren, wie die massive Einmischung in die inneren Angelegenheiten (Syrien) sowie die militärischen Interventionen in Libyen und in den Irak führten zu einer katastrophalen Situation und als deren Folge zur Verstärkung der Rolle radikaler, extremistischer und terroristischer Kräfte (Taliban, Al Kaida, „Islamischer Staat“ etc. ), die unter dem Mantel der Religion versuchen, die Macht an sich zu reißen mit dem Ziel islamische Theokratien zu errichten.
6.Es drängt sich die Frage auf , wieso es so einfach ist, eine Religion für ideologische und politische Ziele zu missbrauchen . Liegt es möglicherweise auch an der islamischen Religion ?. Wir stellen sachlich fest, dass in Verbindung mit den anderen Weltreligionen ähnliche Probleme und Gefahren nicht zu verzeichnen sind.
7.Es ist nicht auszuschließen, das in der nahen Zukunft ähnliche Terrororganisationen vor allem in den islamischen failed states ins Leben gerufen werden. Die islamische Welt gebärt wahrhaftig ein Ungeheuer nach dem anderen. Die Zeit (1.3.19), NZZ und Focus Facebook (17.5.19)

———————————————————————————————————–

Menschenbild im Orient und im Okzident, Überblick

Welt- und Menschenbild, Unterschiede zwischen dem
Kulturkreis des Westens (Westen) und dem Orientalisch Islamischen
Kulturkreis (Orient-Islam) .

1.Anthropozentrismus bereits in der Antike (Protagoras :“Der Mensch ist
das Maß aller Dinge“, “) im Westen- Theozentrismus (Gott ist das Maß
aller Dinge) im Orient Islam.
2. Demokratie schon in der Antike im Westen- Alleinherrscher, Despoten.
autoritäre Regime, Diktatoren seit fast 5 tausend Jahren ohne
Unterbrechung im Orient-I.
3. Individuum (Individualität ) im Westen- Familie und Sippe im Orient-Islam. Das selbstbestimmte Individuum ist weder existent , noch erwünscht.
4. Citoyen (Staatsbürger) im Westen -Masse im Orient-Islam.

5. Rechtsstaat im Westen-Vorwiegend Scharia im Orient-Islam. Priorität der Religion vor der wetlichen Verfassung.

6. Individuelle Menschenrechte und Freiheiten im Westen – Unfreiheit, Unterdrückung im Orient-Islam.
7. Vernunft , Logik und kritisches im Westen- Glaube und Spekulation im Orient-Islam. Vom 8. bis zum 11. Jh. sah es hoffnungsvoll aus.
8. Prinzipiell Gleichberechtigung der Geschlechter im Westen . Patriarchalismus und Fallokratie im Orient-Islam. DerMann ist alles, die Frau ist nichts.
Geringschätzung bis Unterdrückung der Frau. Symbole dieser Misere sind das Kopftuch, der Qitab und die Burka.

9. Im Bildungswesen kritisch-kreatives Denken im Westen – Auswendig lernen im Orient-Islam.
10. Kreativität im Westen (Erfindungen, Hochtechnologien,
Nobelpreisträger ) –Geistige und wissenschaftliche Agonie im
Orient-Islam.
11. Im Westen explodieren die Produktivkräfte, während der Orient-Islam
auf diesem entscheidenden Gebiet hoffnungslos zurückgeblieben ist.
12. Im Orient explodiert die Bevölkerung, für die aber keine
Arbeitsplätze geschaffen werden, während im Westen die Bevölkerung
stagniert oder abnimmt. Übrigens der türkische Präsident hat sich an die in Europa LebendenTürken appelliert,so viele wie möglich Kinder zu zeugen.
Was bezweckt er eigentlich damit ? Es ist bekannt, dass Kemal Atatürk 22 Mill.
Türken übernommen hat. Jetzt beträgt die türkische Bevölkerung fast 84 Mill. (Indonesien ,  1950 : 70 Mill., 2017 : 264 Mill. Pakistan , 1951 : 38 Mill., 2018 : 200 Mill. ).

13. Insgesamt, schreitet der Kulturkreis des Westens dynami